HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 恒生投資管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2017
Role From Until
1 Au, Yu Him 區宇謙 Rep 2015-03-18 2017-08-31
2 Au, Yuen Ying 歐婉瑩 Rep 2015-09-25 2017-02-06
3 Cao, Guanye 曹冠業 Rep 2006-11-29 2007-08-27
4 Chan, Alan Ho Kei 陳號麒 M Rep 2016-01-20 2021-01-31
5 Chan, Bosco Lai Kam 陳禮金 Rep 2004-10-27 2005-08-09
6 Chan, Brian Tsui Shing 陳敘成 M Rep 2010-09-13 2012-12-21
7 Chan, Cheuk Hang 陳卓行 Rep 2016-02-19
8 Chan, Chi Wai (SFC:AXI311) 陳志偉 Rep 2011-05-25 2017-03-10
RO 2017-03-10 2021-06-20
9 Chan, Chun Kit (SFC:AVT034) 陳俊傑 Rep 2013-09-25 2015-07-24
10 Chan, Chung Kok 陳仲覺 Rep 2016-07-11 2019-08-08
11 Chan, Ka Man (SFC:BBW601) 陳嘉汶 Rep 2013-09-18 2014-09-20
12 Chan, Karen Ka Ying (SFC:AKL746) 陳家瑩 F Rep 2004-06-28 2006-07-24
13 Chan, Kwok Ping 陳國平 RO 2005-02-01
Rep 2007-05-09 2008-01-01
14 Chan, Man Yee (SFC:AGG774) 陳敏儀 Rep 2004-01-13 2004-02-03
15 Chan, Noel 陳樂欣 M Rep 2015-02-04 2018-11-01
16 Chan, Pui Man (SFC:AUT998) 陳佩敏 Rep 2010-03-01 2011-09-22
17 Chan, Sau Ting 陳修婷 Rep 2004-08-17 2006-01-16
18 Chan, Sau Ying (SFC:BAY074) 陳秀瑩 Rep 2013-03-04 2020-12-30
19 Chan, Shirley Pui Yen 陳珮恩 F Rep 2005-03-11 2006-01-16
20 Chan, Yin Ting Elaine 陳彥婷 Rep 2011-11-04
21 Chan, Yiu Cheong 陳耀昌 Rep 2003-11-20 2006-06-22
RO 2006-06-22 2017-06-18
22 Chang, Li (SFC:APD249) 常立 Rep 2010-03-03 2017-05-17
23 Chang, Tat Sean 鄭達成 Rep 2005-06-24 2006-04-01
24 Cheng, Joe Kennedy Chung King 鄭中景 Rep 2006-07-20
25 Cheung, Borwin 張博文 Rep 2014-07-02 2018-01-07
26 Cheung, Christina Ka Man 張嘉雯 F Rep 2008-03-11 2011-04-02
27 Cheung, Chun Tsung 張振棕 Rep 2011-08-30 2013-09-02
28 Cheung, Ka Ming (SFC:ABF187) 張加銘 RO 2006-06-10
29 Cheung, Kin Yan (SFC:ALD619) 張健恩 Rep 2005-10-04 2007-10-27
30 Cheung, Kit Wah 張潔華 Rep 2004-09-22 2004-12-02
31 Cheung, Wai Yip (SFC:AWO073) 張偉業 Rep 2010-12-23 2011-04-01
32 Cheung, Yat Yam 張逸欽 Rep 2016-04-20 2018-12-14
33 Chong, Sui Wan 莊瑞雲 Rep 2006-07-11 2011-04-01
Rep 2013-05-21 2015-10-05
34 Chow, Ka Lin 周嘉蓮 Rep 2005-05-03
35 Chow, Kai Suen 周繼旋 Rep 2011-11-04
36 Chow, Lai Kit 周禮傑 Rep 2017-11-09 2018-07-08
37 Choy, Kwok Ho 蔡國浩 Rep 2004-06-28 2006-11-01
38 Chu, Chun Him 朱俊謙 Rep 2015-05-19 2016-04-01
39 Chu, Joanna Yuen Yi 朱婉儀 F RO 2008-11-17
40 Chu, Wai Man (SFC:AEU686) 朱慧文 Rep 2015-09-01
41 Chung, Chi To 鍾志滔 Rep 2007-06-04 2010-12-01
Rep 2014-11-10
42 Chung, Suet Yee Alice 鍾雪儀 Rep 2003-07-02
43 Deng, Yunyi 鄧云逸 Rep 2015-03-20 2015-04-26
44 Fong, Jonathan Tim Fai 方添輝 M Rep 2011-10-20 2012-12-01
45 Foo, Clara Ka Ka 符嘉嘉 F Rep 2006-08-11 2009-03-16
Rep 2011-06-10 2021-09-19
46 Fu, Yin Ho 符彥豪 Rep 2003-12-24 2012-09-17
47 Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠 60 M Rep 2006-07-17 2006-09-05
RO 2006-09-05 2017-06-30
48 Fung, Siu Wing (SFC:ABV517) 馮紹榮 Rep 2007-11-05 2011-10-06
49 Guguen, Bryan Hubert Yann 高焯晞 M Rep 2015-03-18 2016-02-20
50 Ha, Ka Yan 夏嘉欣 Rep 2014-04-23 2014-07-01
51 Ho, Chun Keung (SFC:BGX931) 何俊強 Rep 2016-02-01
52 Ho, Clement Ka Chuen 何家存 M RO 2007-10-31 2010-02-01
53 Ho, Ho Ling 何灝靈 Rep 2017-03-08 2018-09-24
54 Ho, Ka Kei 何嘉琪 Rep 2006-08-24 2015-09-28
55 Ho, Kenny Wai Yip 何偉業 M Rep 2004-03-08
56 Hui, Chun Piu 許俊彪 Rep 2016-12-14 2022-06-05
57 Kam, Tsz Man 甘芷敏 Rep 2004-05-17
58 Kan, Hoi Leung 簡海良 Rep 2006-07-11 2010-05-15
59 Kong, Jin Jean 龔瑾 Rep 2007-04-10 2012-10-11
60 Kong, Suk Yee 鄺淑儀 Rep 2004-05-13 2005-05-03
61 Ku, Esther Ahn Chian 古岸仟 F Rep 2004-11-30 2006-01-16
62 Kuo, Fong 郭芳 Rep 2016-02-05
63 Kwan, Milton Ming Tak 關明德 Rep 2016-02-25 2018-01-01
64 Kwok, Wing Sheung (SFC:BDE816) 郭穎嫦 Rep 2014-04-01 2014-09-20
65 Lai, Chi Kin (SFC:AIR705) 賴子健 Rep 2007-11-05
66 Lai, Kelvin Chi Man 黎志文 M Rep 2004-05-05 2009-07-20
67 Lai, Wanda Tsz Wo 黎籽禾 F Rep 2016-01-12 2017-09-26
68 Lam, Chun Wah (SFC:ALR918) 林俊華 Rep 2005-02-04 2005-09-14
69 Lam, Hung Fai 林鴻輝 Rep 2010-12-07 2011-04-11
70 Lam, Kwok Fai (SFC:AOJ180) 林國輝 Rep 2006-12-28 2016-09-01
71 Lam, Mung Ha 林夢霞 Rep 2017-08-19
72 Lam, Patrick Kwok Yan 林國仁 M Rep 2005-02-18
73 Lam, Po Ching 林步青 Rep 2004-07-13 2006-07-24
Rep 2011-06-10
74 Lam, Suet Man 林雪雯 Rep 2005-08-19 2006-07-03
75 Lam, Tsz Chun (SFC:BGN241) 林子駿 Rep 2015-11-20 2020-01-19
76 Lan, Kwok Kin 藍國堅 Rep 2007-01-18 2016-04-02
77 Lau, Cheuk Ho 劉焯豪 Rep 2015-03-20 2015-05-09
78 Lau, Chi Ming (SFC:AUW146) 劉智明 Rep 2011-10-07 2015-06-27
79 Lau, Chuen Chung 劉存忠 Rep 2004-02-02
RO 2004-02-02 2015-10-13
80 Lau, Kwok Shing Gary 劉國盛 Rep 2007-03-01
81 Lau, Mei Kuen 劉美娟 Rep 2007-12-03 2013-08-18
82 Lau, Tsz On 劉子安 Rep 2014-01-03 2021-01-17
83 Lau, Wing Huen 劉詠萱 Rep 2012-08-02 2015-03-23
84 Law, Keith Kwok Kei 羅國基 M Rep 2013-07-11 2021-06-14
85 Law, May Ling 羅美玲 F Rep 2004-07-05
86 Lee, Derek Ho Luen 李皓倫 M Rep 2013-05-16 2015-05-28
87 Lee, Felix Tak Long 李德朗 M Rep 2011-03-03 2017-01-06
RO 2017-01-06
88 Lee, Pik Ho 李璧皓 Rep 2003-10-22 2004-04-19
89 Lee, Rosita Pui Shan 李佩珊 F RO 2004-07-13
90 Lee, Strong 李思朗 Rep 2007-03-28 2011-04-26
91 Lee, Winnie Wing Yee 李穎怡 F Rep 2007-03-08 2008-05-07
92 Leung, Chi Chiu (SFC:ACG206) 梁志超 58 Rep 2005-09-21
93 Leung, Ho Pong 梁浩邦 Rep 2008-12-09 2015-07-01
94 Leung, Ka Chun (SFC:ALU447) 梁家進 Rep 2005-03-11 2007-12-22
95 Leung, Ka Ming (SFC:ANU115) 梁家銘 Rep 2006-08-11 2007-03-02
96 Leung, Raymond Yiu Bong 梁耀邦 M Rep 2007-06-07 2015-11-17
97 Leung, Wing Yu (SFC:AEU651) 梁永裕 Rep 2004-08-10
98 Leung, Winnie (SFC:AOD441) 梁詠儀 F Rep 2007-01-19 2011-11-21
Rep 2013-07-11 2016-12-31
Rep 2017-03-21
99 Li, Kin Man 李健敏 Rep 2013-09-02 2017-09-10
100 Li, Pui Fan 李佩芬 Rep 2003-09-04
101 Lin, Xiao Xiao 林瀟瀟 Rep 2014-12-18 2015-11-07
102 Lin, Yaheng 林雅恒 Rep 2015-05-19 2017-07-21
103 Lin, Yik Kwong 練奕光 Rep 2005-03-11 2018-08-31
104 Ling, Ka Kin 凌嘉鍵 Rep 2010-09-17 2013-03-27
105 Ling, Mung Sheung 凌夢襄 Rep 2017-04-10 2017-10-18
106 Liu, Ellis Hung Ho 廖雄豪 M Rep 2015-11-06 2018-01-26
107 Liu, Yang (SFC:BIC615) 劉洋 Rep 2016-09-02 2021-12-07
108 Liu, Yu (SFC:ARR603) 劉宇 Rep 2008-10-02 2016-07-15
109 Lo, Ka Yip (SFC:AFP566) 盧嘉業 Rep 2006-12-15 2007-09-03
110 Lu, Xuan (SFC:BGR131) 魯璇 Rep 2015-12-17 2016-08-11
111 Lui, Raymond Man Chung 呂文忠 M Rep 2003-12-15
Rep 2007-06-15 2017-07-13
RO 2017-07-13
112 Lui, Ying 呂盈 Rep 2005-09-26 2006-08-14
113 Luk, Pui Man 陸佩雯 Rep 2003-05-02
114 Luk, Sai Lung 陸世龍 RO 2018-06-22
115 Lung, Wing Cheung 龍永彰 Rep 2014-03-06 2018-06-15
116 Ma, Yuen Ling 馬宛鈴 Rep 2008-05-07 2022-09-25
117 Mak, Mei Shan (SFC:AHG166) 麥美珊 Rep 2004-01-26
118 Man, Chi Ho 文志豪 Rep 2008-03-05 2010-10-16
119 Ng, Derek Siu Lung 吳兆龍 M Rep 2004-04-28 2006-12-18
120 Ng, Emily Wing Hung 吳詠虹 F Rep 2010-06-01 2019-07-01
121 Ng, Kok Ming 吳珏洺 Rep 2015-04-15
122 Ng, Wing Sum (SFC:AKS650) 吳穎芯 Rep 2007-03-07 2007-04-20
123 Ngan, Kin Wa 顏建華 Rep 2004-04-01
124 Ngan, Man Kit (1961) 顏文傑 56 M RO 2007-05-30 2019-08-18
125 Pang, Lei 龐磊 Rep 2017-11-29
126 Pun, Tze Wah 潘子華 Rep 2016-04-26 2019-01-23
127 Shen, Hui (SFC:BDE640) 沈卉 Rep 2014-03-31 2016-10-19
128 Shum, Chi Yan 沈芷茵 Rep 2004-05-18 2004-10-29
129 Sun, Alex Chi Keung 孫志強 Rep 2005-11-04 2012-06-28
Rep 2013-06-17 2016-09-01
130 Tam, Chun Cheong (SFC:BFS837) 譚駿昌 Rep 2015-06-26 2017-09-05
131 Tam, Wai Keung (SFC:ADM183) 譚偉強 Rep 2015-09-02 2018-08-22
132 Tam, Wing Oi 談永凱 Rep 2003-09-23 2009-03-28
133 Tang, Bonnie Yan Yan 鄧欣欣 F Rep 2004-04-01
134 Tang, Leong 鄧亮 Rep 2003-07-09 2005-10-28
135 Ting, Sze Man 丁思敏 Rep 2003-09-26 2006-02-20
136 Tjang, Lavinia Yuen Man 張菀紋 Rep 2007-04-10 2008-07-11
137 Tong, Leung Kwing 唐良炯 Rep 2006-05-30 2010-05-15
138 Tong, Vivian Pui Ling 唐珮玲 Rep 2015-11-10
139 Tsang, Chi Him 曾智謙 Rep 2006-07-11 2007-12-21
140 Tsang, Raymond Tak Yung 曾德庸 M Rep 2005-10-10 2011-05-10
141 Tsang, Siu Wah (SFC:AIO026) 曾少華 Rep 2006-10-16
142 Tsang, Sze Ying 曾子瑩 Rep 2012-09-20 2013-07-15
143 Tse, Fei 謝斐 Rep 2013-05-31
144 Tse, Raymond 謝禮文 M Rep 2004-07-19 2004-09-24
RO 2004-09-24 2007-07-20
145 Tso, Wai Sing (SFC:AHG861) 蔡偉成 Rep 2005-07-05
146 Tsui, Gordon Siu Kay 徐紹基 M Rep 2011-05-16 2014-11-17
147 Wang, Ziyang 王子洋 Rep 2011-07-27 2016-08-20
148 Wang, Ziyuan (SFC:ARA154) 王紫苑 Rep 2008-05-13 2010-10-06
149 Wen, Liang (SFC:ALU451) 溫亮 Rep 2005-03-11 2007-11-03
150 Wong, Anthony Sui Ki 黃瑞麒 M Rep 2007-07-03
151 Wong, Cho Shing 王楚盛 Rep 2016-02-03 2016-12-17
152 Wong, Daniel Sai Chung 王世聰 M Rep 2003-11-21 2004-10-17
153 Wong, Irene Oi Ling 黃愛玲 F Rep 2004-02-02 2004-04-04
154 Wong, Kai Sun 黃啟新 Rep 2013-03-16
155 Wong, Man Lai (SFC:ARK258) 黃文禮 Rep 2008-07-31 2009-01-15
156 Wong, Samuel Ting Yau 黃霆祐 M Rep 2012-03-26 2012-11-08
157 Wong, Suzanna Suk Wun 黃淑媛 F Rep 2006-08-28
158 Wong, Sze Wun 黃詩韻 Rep 2004-06-02 2007-01-05
159 Woo, Tracy 鄔禮詩 F Rep 2004-05-15 2005-08-19
160 Wu, Xiongwei 吳雄偉 Rep 2008-09-11 2014-10-28
161 Yao, Shaohua 姚少華 Rep 2010-12-01 2011-03-01
162 Yap, Bonnie Hing Man 葉馨雯 F Rep 2005-05-12 2011-04-26
Rep 2014-06-03 2015-09-12
163 Yau, Wai Sum 丘慧心 Rep 2004-04-05
164 Yee, Wing Ka 余詠嘉 Rep 2013-08-23 2020-12-30
165 Yep, Hing Leung 葉慶良 Rep 2013-02-04 2016-09-05
166 Yeung, Jason Sin Chor 楊先楚 M Rep 2004-03-30
167 Yeung, Nathan Chun Shing 楊浚成 M Rep 2015-09-25 2016-08-22
168 Yeung, Nelson Yat Sang 楊逸生 M Rep 2005-04-12 2005-05-30
169 Yip, Hiu Fai 葉曉暉 Rep 2008-07-07 2010-08-02
Rep 2014-01-03 2014-02-07
170 Yip, Ling Ling (SFC:AJC829) 葉凌凌 Rep 2003-09-19 2018-05-08
171 Yiu, Wing Yu 姚詠如 Rep 2005-01-05
172 Yu, Sik Ching 余適政 Rep 2004-09-08 2005-04-11
173 Yuen, Wendy Miu Ling 袁妙齡 F Rep 2009-08-17
RO 2009-08-17 2021-09-12
174 Zhang, Chen (SFC:BFU404) 張辰 Rep 2015-07-15 2015-08-27
175 Zheng, Chong 鄭冲 Rep 2008-03-11 2009-10-30
176 Zheng, Xiaohong (SFC:BBA758) 鄭晓紅 Rep 2013-03-27 2016-10-20
177 Zheng, Zhi (SFC:AQF222) 鄭智 Rep 2016-01-22 2021-06-30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top