Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Limited 京華山一國際(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Au, Jonathan Wai Wing 區偉榮 M Rep 2008-10-08 2009-06-11
2 Au, Kai Yuen 區啟源 Rep 2005-07-04
3 Au, Kit Har 區潔霞 Rep 2016-06-30
4 Au, Yip Shing 區業誠 Rep 2012-04-26 2012-11-15
5 Au, Yiu Cheung 區耀祥 Rep 2003-12-29 2005-01-07
6 Bellahcene, Nasser Rep 2015-09-29 2016-06-30
7 Cao, Dudu 曹篤篤 35 M Rep 2007-08-17 2009-02-28
8 Chak, Kam Hong 翟錦康 Rep 2016-06-30
9 Chak, Siu Lun 翟兆麟 Rep 2007-11-16 2008-05-19
10 Chak, Wai Wing 翟偉榮 Rep 2005-03-21 2005-09-06
11 Cham, Tsz Chiu 湛子超 Rep 2016-03-11 2016-06-30
12 Champagne, Jean-Marc Beaugrand 向君浩 Rep 2004-04-30 2004-10-15
13 Chan, Alan Ngai Lun 陳倪麟 M Rep 2008-10-03 2012-08-01
14 Chan, Belle (SFC:AFV087) 陳蓓蕾 Rep 2003-10-09
15 Chan, Bertram (SFC:ACW166) 陳步青 M Rep 2016-06-30
16 Chan, Catherine Nga Sze 陳雅詩 F Rep 2003-05-01
17 Chan, Cedric Ka Lun 陳嘉麟 M Rep 2014-05-26 2016-06-30
18 Chan, Chak Fai 陳澤輝 Rep 2012-09-10 2016-06-30
19 Chan, Cheung Wo 陳祥和 Rep 2013-01-11 2013-03-29
20 Chan, Chi Hing (SFC:AEK052) 陳志興 Rep 2009-01-13 2009-02-19
21 Chan, Chi Ho (SFC:AFR527) 陳志豪 Rep 2012-10-06
22 Chan, Chi Keung (SFC:AGC174) 陳志強 Rep 2009-02-09 2009-10-01
23 Chan, Chi Sum 陳志森 Rep 2012-08-03 2012-08-25
24 Chan, Chi Tao 陳志滔 Rep 2014-11-19 2016-06-30
25 Chan, Chi Wai (SFC:AAC109) 陳志偉 Rep 2010-12-22 2011-07-01
26 Chan, Chi Wing (SFC:AVH087) 陳志榮 Rep 2010-06-07 2016-06-30
27 Chan, Ching Yan 陳靜欣 Rep 2006-01-10 2007-03-11
28 Chan, Chiu Yat 陳超逸 Rep 2010-03-25 2010-07-05
29 Chan, Eric Sze Wei 陳思維 M Rep 2012-06-19 2013-08-15
30 Chan, Flora Wing Shan 陳詠珊 F Rep 2010-10-13 2011-09-14
31 Chan, Freda Chui Yin 陳翠妍 F Rep 2015-02-03
RO 2015-02-03 2016-06-30
32 Chan, Ho Lam 陳浩林 Rep 2011-10-07 2012-04-25
33 Chan, Hoi Wai (SFC:ALZ804) 陳海威 Rep 2005-05-25 2006-09-30
34 Chan, Hon Lee 陳漢利 Rep 2009-02-03 2010-01-01
35 Chan, Iris Mun Kuen 陳敏娟 F Rep 2008-06-16 2012-04-23
36 Chan, Joseph Kai Sun 陳佳申 M Rep 2012-05-09
37 Chan, Joyce (SFC:AFE964) 陳靜恩 F Rep 2003-05-17
38 Chan, Ka Yip 陳家業 Rep 2012-12-04 2014-06-18
39 Chan, Kai Wa 陳啟華 Rep 2015-12-12
40 Chan, Kam Chi 陳錦賜 Rep 2009-12-16 2011-01-14
41 Chan, Kam Wah (SFC:AAD805) 陳錦華 Rep 2003-05-31
42 Chan, Kar Shun (SFC:AOK990) 陳家信 Rep 2009-03-10 2009-10-01
43 Chan, Keung Kwok 陳強國 Rep 2010-07-14 2016-06-30
44 Chan, Kong (SFC:ASO692) 陳崗 Rep 2009-03-18 2011-01-01
45 Chan, Kwok Keung (SFC:AND460) 陳國強 Rep 2009-01-05 2009-12-10
Rep 2012-06-28 2014-06-07
46 Chan, Lai Ngor 陳麗娥 Rep 2005-02-07 2007-07-18
47 Chan, Lai Wan 陳麗雲 Rep 2012-07-12 2016-06-30
48 Chan, Leong Chuen 陳亮川 Rep 2012-03-21 2016-06-30
49 Chan, Lo Ming 陳路明 Rep 2008-01-01
50 Chan, Lui 陳磊 Rep 2011-09-27 2011-11-01
51 Chan, Man Long 陳文朗 Rep 2010-08-30 2014-02-05
52 Chan, Man Yu (SFC:AGL891) 陳文宇 Rep 2009-08-17
53 Chan, Ngai Fung 陳毅鋒 Rep 2006-07-20 2016-06-30
54 Chan, Raphael Man Li 陳萬里 M Rep 2014-09-04 2016-06-30
55 Chan, Sai Hei 陳世喜 Rep 2014-01-27 2016-05-09
56 Chan, Sau Him 陳守謙 Rep 2011-09-27 2012-04-09
57 Chan, Sheung 陳湘 Rep 2015-06-30 2015-07-29
58 Chan, Sing Yue 陳承宇 Rep 2008-11-06 2009-06-05
59 Chan, Tak Shing (SFC:AMU243) 陳德成 Rep 2009-08-28 2010-07-24
60 Chan, Tor 陳舵 Rep 2006-04-13 2013-11-01
Rep 2014-11-13 2016-06-30
61 Chan, Wah Lee 陳華利 Rep 2010-12-20 2015-12-11
62 Chan, Wai Chi (SFC:AXG751) 陳偉智 Rep 2011-05-12 2015-03-07
63 Chan, Wai Ho (SFC:AUD980) 陳緯豪 Rep 2009-11-17 2012-04-08
64 Chan, Wai Leuk 陳偉略 Rep 2015-05-29 2016-06-30
65 Chan, Wing Sum (SFC:ASY722) 陳永森 Rep 2013-08-06 2016-06-30
66 Chan, Woon Wai 陳煥威 Rep 2008-09-05 2016-06-30
67 Chan, Xonex Yau Chuen 陳佑全 Rep 2009-12-30 2010-05-01
68 Chan, Yee Han 陳綺嫻 Rep 2006-06-06 2006-07-06
69 Chan, Yick Ki 陳億旗 Rep 2006-03-31
70 Chan, Yiu Lun (SFC:AEU161) 陳耀麟 Rep 2016-06-30
71 Chan, Yu Yin 陳宇賢 Rep 2010-01-15 2016-06-30
72 Chang, Chyi 張奇 M Rep 2016-06-30
73 Chang, Jui-Jen 張瑞仁 Rep 2013-10-18 2014-10-08
74 Chang, Kwok Ho 張國豪 Rep 2012-07-27 2012-11-17
75 Chang, Ying (SFC:AGM442) 張瀛 Rep 2003-11-20
RO 2003-11-20 2009-03-01
Rep 2009-04-02 2016-06-30
76 Charn, Kang Chuen 湛鏡泉 Rep 2015-09-07 2016-01-11
77 Chau, Kin Kei (SFC:AAZ657) 周建基 Rep 2010-06-21 2013-01-05
78 Chau, Shun To 周頌滔 Rep 2013-02-25 2015-03-20
79 Chau, Siu Fung 周紹鳳 Rep 2010-08-23 2013-04-12
80 Chau, Suk Han 周淑嫻 Rep 2015-07-02 2016-06-30
81 Chen, Agatha 陳天淳 Rep 2004-08-24 2004-09-16
82 Chen, Chih-ching 陳志清 Rep 2007-12-14 2009-06-07
Rep 2009-06-17 2011-02-25
83 Chen, Kam Yin 陳錦賢 Rep 2016-06-30
84 Chen, Qing (SFC:AOA971) 陳慶 Rep 2007-04-30 2007-11-25
Rep 2008-05-27 2009-05-09
85 Chen, Richard Chi-sheng 陳其盛 M Rep 2012-03-01 2012-03-19
RO 2012-03-19 2016-06-30
86 Cheng, Bik Hoi 鄭碧海 Rep 2003-10-24 2003-11-12
87 Cheng, Chak Nam 鄭澤南 Rep 2009-12-03 2014-03-29
88 Cheng, Che Kong 鄭子剛 Rep 2006-12-22 2010-09-18
89 Cheng, Chiao Hsin 鄭巧欣 Rep 2004-04-13 2005-02-04
90 Cheng, Chin Hang 鄭展亨 Rep 2014-05-26 2015-08-06
91 Cheng, Fai Ming 鄭輝明 Rep 2005-01-18
92 Cheng, Ka Man (SFC:ALK087) 鄭嘉雯 Rep 2013-03-19 2013-05-03
Rep 2015-02-12 2016-06-30
93 Cheng, Matthew Wai Shing 鄭偉成 M Rep 2007-07-23 2008-12-10
94 Cheng, Patrick Chun Yann 鄭俊彥 M Rep 2015-09-10 2015-12-01
95 Cheng, Timmons Yu Hin 鄭宇軒 Rep 2009-03-04 2009-06-22
96 Cheng, Tin Cheung 鄭天翔 Rep 2006-07-07 2012-11-26
97 Cheng, Wai Tak (SFC:AEZ085) 鄭偉德 Rep 2006-12-29 2011-12-24
98 Cheng, Wilma Kin Wah 鄭健樺 Rep 2008-09-17 2014-05-28
99 Cheng, Yiu Tong (SFC:ALO334) 鄭耀堂 Rep 2007-04-19 2016-06-30
100 Cheong, William Lap Yan 張立人 M Rep 2015-02-13 2016-06-30
101 Cheuk, Wai Yin 卓偉賢 M Rep 2005-06-24 2016-06-30
102 Cheung, Anthony Yiu Fai 張耀徽 M Rep 2015-02-23 2016-06-30
103 Cheung, Chi Wah (SFC:AKO502) 張志華 Rep 2007-06-21 2008-04-14
104 Cheung, Darwin Hin Nang 張柏鏗 M Rep 2010-06-12
Rep 2013-06-04 2013-07-25
105 Cheung, Fung Chuen 張鋒銓 Rep 2011-09-12 2012-03-01
106 Cheung, Hau Leung (SFC:AAG376) 張効良 Rep 2016-06-30
107 Cheung, Hin Lung 張軒龍 Rep 2009-03-19 2010-05-01
108 Cheung, Ho (SFC:BEW140) 張浩 Rep 2015-03-05 2015-06-16
109 Cheung, Joanne Oi Man 張靄旻 F Rep 2015-09-29 2016-06-30
110 Cheung, Ka Kit (SFC:AOM742) 張家杰 Rep 2007-01-31 2008-10-31
111 Cheung, Kim Kwong 張劍光 Rep 2009-10-06 2015-04-13
Rep 2015-05-06 2016-06-30
112 Cheung, Kin On 章健安 Rep 2011-08-15 2013-04-22
113 Cheung, Kin Yan (SFC:ALD619) 張健恩 Rep 2012-11-13 2013-06-29
114 Cheung, Lok Man (SFC:BES468) 張樂民 Rep 2014-12-23 2015-12-24
115 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 52 M Rep 2003-07-19
116 Cheung, Man Wai (SFC:ABY749) 張文衛 Rep 2013-07-22 2016-06-30
117 Cheung, Matthew Chun 張駿 Rep 2010-05-05 2010-05-18
118 Cheung, Pui Yee (SFC:AFQ238) 張佩意 Rep 2009-04-06 2011-03-02
119 Cheung, Raymond Yau Chi 張有芝 M Rep 2005-10-11
120 Cheung, Shuk Bing (SFC:AEE250) 張淑冰 Rep 2011-10-06 2016-06-30
121 Cheung, Sze Lok 章斯樂 Rep 2003-05-30 2004-12-20
122 Cheung, Wai Kit (SFC:AES388) 張偉傑 Rep 2008-06-13 2009-05-27
Rep 2009-10-30 2009-12-09
Rep 2012-08-22 2014-02-19
123 Cheung, Wai Sum (SFC:BDL391) 張蕙心 Rep 2014-06-09 2014-09-24
124 Cheung, Wai Yan (SFC:BHB302) 張慧恩 Rep 2016-03-30 2016-06-30
125 Cheung, Wan Wah (SFC:AMP250) 張尹樺 Rep 2005-10-20 2007-10-24
126 Chi, Tien-Wei 季天蔚 Rep 2010-03-25 2010-09-25
Rep 2010-11-22 2012-07-19
127 Chin, Kin Man 錢健文 Rep 2005-08-17 2005-10-10
128 Chin, Sau Han 錢秀嫻 Rep 2007-09-20 2016-01-20
129 Ching, Hing Ling 程慶玲 Rep 2003-08-01
130 Ching, Yuen Kuk 程員菊 Rep 2008-09-01 2008-12-02
131 Chiu, Benjamin Chee Keung 招子強 M Rep 2010-06-29 2014-04-07
132 Chiu, Chi Man 招志文 Rep 2011-12-23 2012-01-26
133 Chiu, Cora Fung Kiu 趙鳳翹 Rep 2005-06-14 2005-08-30
134 Chiu, Man Hok 趙文旭 Rep 2004-07-06
135 Chiu, Marie Fung King 趙鳳琼 Rep 2006-06-28 2012-10-26
136 Chiu, Sin Chi 趙善之 Rep 2010-12-07 2011-02-24
137 Chiu, Siu Ngan 趙少雁 Rep 2007-11-16 2010-04-17
138 Chiu, Wai Keung (SFC:AEP032) 趙偉強 Rep 2003-12-16 2015-02-21
139 Chiu, Wai Ngai 趙懷毅 Rep 2008-09-23 2016-06-30
140 Cho, Kelvin Shing Wai 卓承威 M Rep 2006-10-10
141 Cho, Yunhee 趙胤熙 Rep 2015-11-13 2016-06-30
142 Choi, Bin Yan 蔡邊人 Rep 2007-04-12 2008-08-08
143 Choi, Chi Ming (SFC:ADW561) 蔡志明 Rep 2016-06-30
144 Choi, Man Kit (SFC:APH044) 蔡文傑 Rep 2015-09-10 2016-06-30
145 Choi, Ming Ha 蔡明霞 Rep 2013-08-05 2016-06-30
146 Choi, Ringo Heung Sang 蔡香生 M Rep 2004-11-20
Rep 2005-02-08 2008-10-01
147 Chong, Kui Wah Rep 2016-06-30
148 Chong, Kwok Hung 莊國雄 Rep 2004-03-18 2004-06-01
149 Chong, Lin Wai Lun 莊偉倫 Rep 2005-01-04
150 Chong, Wah Yeung 莊華揚 Rep 2009-05-13 2016-06-30
151 Chong, Wai Shing (SFC:AKV067) 莊偉誠 Rep 2004-06-18 2005-01-04
152 Chou, Po Chu 周寶珠 Rep 2008-05-27 2009-06-02
153 Chow, Ernest Ling Chung 周靈聰 M Rep 2015-10-05 2016-06-30
154 Chow, Ho Yi 周可怡 Rep 2013-11-20 2016-06-30
155 Chow, Ka Keung (SFC:AFO815) 周家強 Rep 2014-06-16
156 Chow, Ka Lai (SFC:AAQ308) 周嘉麗 Rep 2004-03-20
157 Chow, Ka Wa 鄒家華 Rep 2010-05-06 2010-10-26
158 Chow, Peter Tsz Lung 周子龍 M Rep 2009-04-14 2009-08-01
159 Chow, Ricky Wai Kei 周瑋琪 M Rep 2003-12-09 2004-07-06
160 Chow, Tin Sum 周田心 Rep 2005-03-07
Rep 2007-03-28 2008-04-21
161 Chow, Tit Man 周鐵民 Rep 2005-12-29 2006-05-05
Rep 2006-05-30 2007-06-07
162 Chow, Uen Wai 周宛蔚 Rep 2012-07-09 2013-04-08
163 Chow, Wai Shan (SFC:AXP014) 周偉山 Rep 2011-08-11 2014-06-27
164 Chow, Yat Chun 鄒溢駿 Rep 2009-01-15 2009-10-01
Rep 2014-12-15 2016-06-30
165 Chow, Yu Hin (SFC:AUT759) 周宇軒 Rep 2014-08-19 2015-08-01
166 Chu, Ching (SFC:BCH638) 朱青 Rep 2013-12-09 2016-06-30
167 Chu, Chun Leung 朱晉良 Rep 2010-06-29 2016-06-30
168 Chu, Herman Hok Man 朱學敏 M Rep 2008-11-11 2015-08-08
169 Chu, Joanna Lai Wa 朱麗華 F Rep 2003-07-29 2004-08-17
170 Chu, Kin Cheung 朱建彰 Rep 2011-09-09 2014-03-04
171 Chu, Kuan Hsun 朱光勳 RO 2004-04-19 2004-05-25
172 Chu, Maggie Man Kuen 朱文娟 F Rep 2014-02-05 2016-06-30
173 Chu, Sing Yung 朱星融 Rep 2008-02-20 2008-04-21
174 Chu, Wah Cheung 朱華章 Rep 2004-07-23 2004-08-26
175 Chuang, Kun-Jung 莊坤榮 RO 2009-11-04 2013-07-01
176 Chui, Judy Tze Wan 徐紫雲 F Rep 2003-05-29
177 Chui, Ka Ching 崔嘉澂 Rep 2015-01-23 2016-06-30
178 Chung, Hsiu-Jung 鍾秀榮 Rep 2014-12-09 2016-06-30
179 Chung, Ka Heung 鍾嘉堯 Rep 2012-01-13 2013-09-28
180 Chung, Ka Ki (SFC:ABV204) 鍾家祺 Rep 2012-07-03 2016-06-30
181 Chung, Kin Bun 鍾建斌 Rep 2003-07-19
182 Chung, Kwok Wai 鍾國威 Rep 2009-12-09 2010-05-05
183 Chung, Luk Ying 鍾陸英 Rep 2016-06-30
184 Chung, Shuk Fan 鍾淑芬 Rep 2004-05-24
185 Chung, Simon Chun Hung 鍾振雄 M Rep 2005-07-04
186 Chung, Venus Oi Nga 鍾藹雅 F Rep 2007-10-18 2011-01-06
187 Chung, Wai Hung 鍾偉雄 Rep 2004-12-20
188 Chung, Yee Ling (SFC:AWI843) 鍾綺靈 Rep 2010-12-20 2014-05-30
189 Chung, Yuen Man 鍾婉雯 Rep 2012-08-27 2012-11-17
190 Clemenson, Stephen William John M Rep 2009-07-27 2010-07-29
191 Dunn, Yvonne Wai See 鄧慧思 F Rep 2004-12-17 2005-08-29
192 Fan, Cho Sing 范佐成 Rep 2016-06-30
193 Fan, Hermione Hoi Man 范凱敏 F Rep 2004-01-12
194 Fan, Juliana Yik Yan 樊益仁 Rep 2003-05-14
Rep 2009-02-04 2010-05-09
195 Fan, Winnie Wing Yan 樊詠恩 F Rep 2016-01-27 2016-06-30
196 Fok, Wai Man (SFC:ADO354) 霍偉文 Rep 2016-06-30
197 Fong, Kam Hung 方錦洪 Rep 2003-05-21
198 Fong, Man Sum 方文森 Rep 2010-04-12 2010-10-16
199 Fu, Ka Wan 傅嘉韻 Rep 2015-07-02 2016-06-30
200 Fung, Anita Kit Ying 封潔瑩 F Rep 2005-08-24 2005-10-17
201 Fung, Cheuk Luk 馮卓犖 Rep 2014-09-03 2016-06-30
202 Fung, Hoi Tung 馮海東 Rep 2010-05-17 2016-06-30
203 Fung, Hoi Yi 馮凱宜 Rep 2014-12-16 2015-01-01
204 Fung, Moon Kwong 馮滿光 Rep 2015-01-12 2016-06-30
205 Fung, Wing Yin 馮穎彥 Rep 2016-04-20 2016-06-30
206 Gao, Lina (SFC:AWK250) 高麗娜 F Rep 2010-12-20 2012-02-11
207 Ha, To Sun 夏道新 Rep 2004-02-07
208 Hang, Hugh Hai Tho 韓海疇 M Rep 2008-12-02 2009-08-07
209 He, Chuanwu 賀傳武 Rep 2005-04-07 2005-09-27
210 Heung, May Yin 香美賢 F Rep 2010-06-23 2013-11-05
211 Ho, Betty Suk Man 何淑文 F Rep 2015-06-10 2015-07-07
Rep 2016-05-20 2016-06-30
212 Ho, Capty Yuet Ming 何月明 Rep 2005-12-19 2010-07-10
213 Ho, Chi Cheung 何志昌 Rep 2003-07-29 2016-06-30
214 Ho, Chi Hang (SFC:AAH341) 何志恆 Rep 2004-12-20
215 Ho, Derek Ping Nga 何平雅 M Rep 2014-03-17 2014-06-14
216 Ho, Ka Wan 何采彤 F Rep 2015-09-02 2016-06-30
217 Ho, Ka Yat 何嘉溢 Rep 2003-08-04
218 Ho, Kai Yu (SFC:AHY104) 何啟裕 Rep 2016-06-30
219 Ho, Kai Yu (SFC:AQJ195) 何啟宇 Rep 2008-01-28 2009-09-11
220 Ho, Lai Bun 何麗賓 Rep 2009-04-14 2009-05-30
221 Ho, Lawrence Man Pun 何文彬 M Rep 2004-04-01
222 Ho, Leuk Ming 何聿銘 Rep 2003-05-16 2016-06-30
223 Ho, Ming Lap 何名立 Rep 2015-01-12 2015-06-07
224 Ho, Sin Nga (SFC:BCL841) 何倩雅 Rep 2013-12-12 2014-04-30
225 Ho, Sze Man (SFC:AQA463) 何詩敏 Rep 2008-01-03 2016-06-30
226 Ho, Vincent Wai Chuen 何偉川 M Rep 2013-08-16 2014-01-21
RO 2014-01-21 2016-06-30
227 Ho, Wai Fu 何偉富 Rep 2011-08-08 2013-08-19
228 Ho, Wai Lun (SFC:ANM625) 何偉倫 Rep 2006-07-28 2006-12-07
229 Hon, Fionna Fun 韓芬 Rep 2009-08-07 2010-12-11
230 Hon, Mike Chi Man 韓智敏 Rep 2007-10-29 2008-08-27
231 Hon, Sze Long 韓思朗 Rep 2015-07-16
232 Hsia, Shih-Hsuan 夏士宣 Rep 2011-11-11 2013-06-10
RO 2013-06-10 2016-06-30
233 Hsu, I-Hua 許藝樺 Rep 2004-09-22 2005-05-24
234 Hsu, Li Chen 徐莉珍 Rep 2013-03-28 2016-06-30
235 Hsu, Shirley Sui-Wei 許穗煒 F Rep 2003-06-16 2003-10-30
236 Huang, Weijuan 黃偉娟 Rep 2015-06-10 2015-12-01
237 Huang, Yong (SFC:ADF729) 黃咏 Rep 2005-05-12
238 Hui, Chiu 許超 Rep 2016-06-30
239 Hui, Chun Chung 許振中 Rep 2005-03-29 2006-06-14
Rep 2009-05-15 2010-01-22
240 Hui, Pui Fan 許沛凡 Rep 2014-07-22 2016-06-30
241 Hui, Wing Chiu 許永昭 Rep 2012-06-06 2012-08-02
242 Hui, Yat Chim 許溢潛 Rep 2016-02-25 2016-06-30
243 Hui, Ying Ying (SFC:AAY274) 許英英 Rep 2006-10-18
244 Hun, Kai Kai 洪佳佳 Rep 2009-04-15 2011-06-01
245 Hung, Hing Chun 孔慶春 Rep 2014-02-25 2016-06-30
246 Hung, Kam Yu 洪錦儒 Rep 2005-03-16 2005-09-27
247 Hung, Kap Keung 洪甲強 Rep 2009-12-01 2015-05-26
248 Ip, Bik Yun 葉碧茵 Rep 2004-05-06
249 Ip, Wing Kei 葉永基 Rep 2010-05-19 2010-11-19
Rep 2011-01-12 2016-06-30
250 Ip, Yung Ling 葉勇玲 Rep 2014-08-15 2016-06-30
251 Ji, Yongdi 紀咏娣 Rep 2007-04-02 2008-05-07
Rep 2008-06-02 2010-09-06
252 Kam, Adagio Mo Chi 甘慕姿 M Rep 2005-06-17
253 Kam, Mou Ken 金茂根 Rep 2013-04-01
254 Kam, Tsz Chung 甘子頌 Rep 2005-02-03 2012-02-22
255 Kaminer, Guillaume Romain Rep 2015-09-29 2016-06-30
256 Kan, Michelle Katherine Maygig 簡美潔 F Rep 2011-09-27 2013-01-19
257 Kan, Simon Kiu Dick 簡僑迪 M Rep 2009-07-31 2009-08-03
258 Kan, Yuk Ling 簡玉玲 Rep 2006-04-27 2009-07-01
259 Ke, Tak Lai 紀德禮 Rep 2013-01-08 2013-11-11
260 Kitahara, Manabu RO 2016-06-30
261 Ko, Kai San 高啟申 Rep 2003-12-23 2005-04-11
262 Kok, Kin Lin 郭建連 Rep 2013-11-20 2016-06-30
263 Kong, Ki Fung (SFC:AMF054) 江琦峰 Rep 2007-06-18 2007-11-23
264 Kong, Sum Ying 江沁凝 Rep 2003-05-27
265 Kong, Tat Sang 江達生 Rep 2015-08-06 2016-06-30
266 Kong, Wai Shu 江偉樹 Rep 2008-05-07 2009-11-19
267 Ku, Chu Hin 古處軒 M Rep 2004-11-08
268 Ku, Kam Lung 古錦龍 M Rep 2008-03-28
269 Ku, Shun Yue 古舜禹 Rep 2012-05-18 2016-06-30
270 Kwan, Hoi Cheung 關凱翔 Rep 2004-01-07
271 Kwan, Puk Ming 關博明 Rep 2012-04-17 2016-06-30
272 Kwan, Wilkinson Hoa Leung 關浩樑 Rep 2015-06-26 2016-06-30
273 Kwan, Yuk Yee 關玉儀 Rep 2015-06-24 2015-08-31
274 Kwok, Chi Hang 郭智恆 Rep 2010-09-22 2013-04-06
275 Kwok, Chi Wai 郭志偉 Rep 2013-07-22 2014-06-30
276 Kwok, Chi Yeung 郭至洋 Rep 2015-07-16 2016-04-01
277 Kwok, Danny Sau-Lai 郭守禮 Rep 2004-03-15 2007-01-22
Rep 2007-10-09 2010-03-24
278 Kwok, Edward Loi Fat 郭來發 M Rep 2008-04-28 2009-04-07
279 Kwok, Ka Kui 郭家駒 Rep 2007-08-24 2016-06-30
280 Kwok, Kin Leung 郭建良 Rep 2013-07-15 2014-01-16
281 Kwok, Leong 郭亮 Rep 2011-08-08 2014-03-08
282 Kwok, Ping Yam 郭秉鑫 Rep 2007-06-26 2007-07-27
283 Kwok, Wan Ling 郭韻玲 Rep 2005-11-08 2008-02-01
284 Kwok, Yau Wai 郭有為 Rep 2013-02-22 2014-07-18
285 Kwok, Yuen Ting 郭婉婷 Rep 2013-08-30 2016-06-30
286 Kwong, Lucia Yuen Kei 鄺琬琪 F Rep 2004-09-30 2005-08-18
287 Lai, Dick Wai (SFC:AEJ001) 黎廸韋 M Rep 2004-06-16 2006-09-19
288 Lai, Garey Alexander Kin Leung 黎建良 M Rep 2009-07-14 2009-10-28
289 Lai, Hing Lung 黎慶龍 Rep 2008-12-10 2009-01-09
290 Lai, Hiu Tung 黎曉東 Rep 2015-02-02 2015-11-14
291 Lai, Kenneth Kin Chung 黎健聰 50 M Rep 2008-11-11 2013-09-17
292 Lai, Kevin Ki Fung 黎奇峰 M Rep 2006-09-01 2007-02-16
293 Lai, Kin Keung (SFC:ASO975) 賴健強 Rep 2009-03-19 2014-12-31
294 Lai, Kwok Leung (SFC:AJE162) 黎國樑 Rep 2004-12-15 2007-05-05
295 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2011-09-08 2011-12-21
296 Lai, Man Po 賴曼普 Rep 2016-06-30
297 Lai, Shui Chun 賴瑞珍 Rep 2014-01-16 2015-01-07
298 Lai, Siu Ha 黎少霞 Rep 2005-07-22
299 Lai, Suen Chan 黎蓀贊 Rep 2009-03-12 2009-07-30
300 Lai, Yan Ching 黎恩呈 Rep 2008-01-22
301 Lam, Alvin Shing Cheong 林成昌 M Rep 2008-06-13 2009-08-14
302 Lam, Barry Joe Fung Tai 林逢泰 M Rep 2014-12-30 2016-06-30
303 Lam, Cheuk Ming 林卓銘 Rep 2015-03-11 2015-11-26
304 Lam, Chi Leung (SFC:AYA268) 林梓量 Rep 2011-09-09 2011-12-01
305 Lam, Chun Ho (SFC:AEX417) 林俊豪 Rep 2016-02-15
306 Lam, Chun Yau 林振有 Rep 2009-02-03 2009-07-07
307 Lam, Fai 林輝 Rep 2008-10-31
308 Lam, Fung (SFC:APF050) 林峰 Rep 2007-07-04 2007-12-01
Rep 2010-03-08 2014-05-30
309 Lam, Gun Sing 林根盛 Rep 2015-10-16
310 Lam, Jacky Ying Wai 林英偉 Rep 2011-09-30 2013-10-26
311 Lam, Kin Sang 林健生 Rep 2007-06-21 2007-07-13
312 Lam, Kou Ngai 林高巍 Rep 2009-04-21 2009-05-04
313 Lam, Kwai Fong 林桂芳 Rep 2007-08-24 2016-06-30
314 Lam, Kwok Ming (SFC:AMJ995) 林國明 Rep 2013-12-23 2015-05-27
315 Lam, Michael Man 林敏 44 M Rep 2007-01-23 2007-09-21
316 Lam, Ming Tai 林明泰 Rep 2011-11-23 2012-04-30
317 Lam, Pui Fan (SFC:AFU594) 林佩芬 Rep 2009-01-15 2009-03-21
318 Lam, Pui Ling 林佩玲 Rep 2008-01-15 2008-12-22
319 Lam, Pui Yi 林佩儀 Rep 2014-10-17 2016-06-30
320 Lam, Sit Hung 林燮鴻 Rep 2008-03-28 2012-09-02
Rep 2013-07-15 2016-06-30
321 Lam, Siu Yuk 林少玉 Rep 2008-04-21 2012-04-30
322 Lam, Suen Kit 林宣傑 43 M Rep 2004-03-15 2004-04-28
323 Lam, Sui Fan (SFC:AFS495) 林瑞芬 Rep 2011-07-15 2013-05-15
324 Lam, Tai Lung 林棣濃 Rep 2008-10-14 2009-04-21
325 Lam, Tze Lok 林子樂 Rep 2009-11-06 2010-11-06
326 Lam, Wai Keung (SFC:AFG006) 林偉強 Rep 2003-06-24
327 Lam, Wai Sum (SFC:AHM435) 林偉森 Rep 2016-06-30
328 Lam, Wing Yiu (SFC:AJG566) 林永耀 Rep 2004-07-02 2009-03-31
329 Lam, Yin Ki 林燕淇 Rep 2009-11-06 2016-06-30
330 Lam, Yiu Ting 林瑤婷 Rep 2007-07-18 2007-07-18
331 Lam, Yuexin 林渝鍁 Rep 2011-09-30 2013-02-01
332 Lam, Yum To 林蔭疇 Rep 2005-07-19 2008-11-01
333 Lau Kwok, Hera Lai Wa 劉郭麗華 Rep 2016-04-02
334 Lau, Chi Sing (SFC:ABR724) 劉志成 Rep 2003-05-17
335 Lau, Chris Po Wah 劉寶華 M Rep 2005-11-24 2016-06-30
336 Lau, Kai Chung (SFC:BFW668) 劉啟宗 Rep 2015-08-14 2016-06-30
337 Lau, Kenneth Pui Man 劉沛文 M Rep 2007-01-18 2007-09-14
338 Lau, Kwok Hung (SFC:ABL860) 劉國雄 Rep 2009-01-09 2016-06-30
339 Lau, Kwok Wai (SFC:AAC487) 劉國威 Rep 2016-06-30
340 Lau, Man Sum 柳文深 Rep 2015-07-09 2016-06-30
341 Lau, Ngoi Lai 劉靄麗 Rep 2003-04-04
342 Lau, Oliver Hug Dick 劉克狄 M Rep 2004-05-05
343 Lau, Pauline Yuen Ling 劉宛玲 F Rep 2004-02-24 2006-08-11
344 Lau, Ricky Ka Kei 劉家琦 M Rep 2008-04-10 2009-09-14
345 Lau, Siu Kau (SFC:AEA215) 劉兆球 Rep 2004-01-08
346 Lau, Sze Chin 劉思戩 Rep 2008-04-30 2010-06-02
347 Lau, Wai Lun 劉偉倫 M Rep 2016-06-30
348 Lau, Wyman Wai Man 劉偉民 Rep 2011-06-21 2013-02-01
349 Law, Chin Man 羅展民 Rep 2010-07-13 2011-09-14
350 Law, Kit Bing 羅潔冰 Rep 2004-03-15 2016-06-30
351 Law, Kwan Ming 羅均明 Rep 2004-12-20
352 Law, Ronald Ka Kit 羅家傑 M Rep 2008-02-27 2008-04-18
353 Le, Anh Dung Rep 2003-06-16
354 Lee, Cheuk Tong 利卓棠 Rep 2016-06-30
355 Lee, Cheuk Yiu 李芍瑤 Rep 2015-07-02 2016-06-30
356 Lee, Chi Kau 利智球 Rep 2004-09-27
357 Lee, Chi Wai (SFC:ADN830) 李滋偉 Rep 2004-08-12
358 Lee, Chi Wai (SFC:AFG053) 李志偉 Rep 2007-01-22 2016-06-30
359 Lee, Chun Leung (SFC:ABM913) 李振樑 Rep 2011-07-25 2013-08-17
Rep 2013-11-14 2014-10-24
360 Lee, Chung Ho 李仲豪 Rep 2008-07-23 2009-02-14
361 Lee, Frederick Yin Lok 李彥樂 M Rep 2011-09-26 2014-01-13
362 Lee, Godwin Yiu Kai 李耀基 M Rep 2004-12-14
363 Lee, Hin Ting (SFC:BGX571) 李衍葶 Rep 2016-01-27 2016-06-30
364 Lee, Ho Yin (SFC:BDH858) 李浩然 Rep 2015-08-11 2016-04-16
365 Lee, Hoi Kam 李開淦 Rep 2008-06-19 2016-06-30
366 Lee, Justin Anthony 李積善 M Rep 2005-11-02 2005-12-10
367 Lee, Ka Chi 李嘉智 Rep 2003-05-27
368 Lee, Kwok Wing (SFC:ACB916) 李國榮 Rep 2004-02-24 2006-02-27
369 Lee, Kwok Ying 李國英 Rep 2004-09-22
Rep 2005-03-11 2012-06-23
370 Lee, Kwok Yiu 李國耀 Rep 2016-06-30
371 Lee, Man Sik 李文軾 Rep 2004-11-20
372 Lee, Perry Chi Shing 李志成 M Rep 2010-02-23 2016-06-30
373 Lee, Phoebe Wai Yee 李慧儀 Rep 2009-06-02 2012-11-30
374 Lee, Ronald Man Shun 李文遜 M Rep 2005-05-31
375 Lee, Siew Bee 李秀美 F Rep 2004-06-17
376 Lee, Tak Kwong (SFC:AFZ696) 李德光 Rep 2004-01-20 2004-12-22
377 Lee, Tak Yee 李德兒 Rep 2012-02-07 2016-06-30
378 Lee, Thomas Kwok Mai 李國美 M Rep 2010-07-20
379 Lee, Tze Shun 李子淳 Rep 2015-02-05 2016-06-30
380 Lee, Wai Man (SFC:ALF773) 李慰民 Rep 2007-08-07 2009-01-02
381 Lee, Wing Hong (SFC:ADM420) 李永康 Rep 2003-07-28 2003-09-08
382 Lee, Yat Keung 李一強 Rep 2003-05-22
383 Lee, Yiu Kwan 李耀坤 Rep 2007-03-27 2016-06-30
384 Lee, Yiu Wai 李耀偉 Rep 2009-11-25 2011-03-31
Rep 2016-05-18 2016-06-30
385 Lee, Yuk Kei 李玉麒 Rep 2007-07-18 2011-06-11
386 Leung, Angel Kam Fung 梁金鳳 F Rep 2003-04-11
387 Leung, Angela Nim Ki 梁念琪 F Rep 2012-12-20 2016-02-26
388 Leung, Chi Chung (SFC:AJE370) 梁志聰 Rep 2013-05-22 2015-02-12
389 Leung, Chin Hei 梁展熹 Rep 2013-02-25 2013-11-11
390 Leung, Ho Yip 梁賀業 Rep 2015-11-03 2016-06-30
391 Leung, Janet Kam Wa 梁錦華 F Rep 2009-06-25 2010-01-28
Rep 2010-05-10 2011-05-11
392 Leung, Ka Lun 梁家倫 Rep 2004-04-21 2016-06-30
393 Leung, Kam Pui (SFC:ADS532) 梁錦培 Rep 2008-11-12 2009-08-07
394 Leung, Kwok Keung (SFC:ADO774) 梁國強 Rep 2016-06-30
395 Leung, Kwok Wai (SFC:ABS621) 梁國偉 Rep 2004-03-19
396 Leung, Michelle Wing Cheung 梁穎璋 F Rep 2006-10-24 2007-02-25
397 Leung, Nicholas Chi Hang 梁智行 M Rep 2009-07-13 2009-07-14
398 Leung, Po Chu (SFC:AJI676) 梁寶珠 Rep 2015-08-04 2015-12-18
399 Leung, Sik Ki 梁錫麒 Rep 2014-12-30 2016-06-30
400 Leung, Siu Tak 梁兆德 Rep 2011-09-20 2012-05-03
401 Leung, Steven Yip Hang 梁業恒 M Rep 2009-06-01 2011-10-01
402 Leung, Sunny Kwok Hang 梁國恆 M Rep 2016-06-30
403 Leung, Wan Nei 梁韻妮 Rep 2015-02-06 2016-06-30
404 Leung, Yee Hang (SFC:ARH650) 梁苡姮 Rep 2008-07-08 2009-09-05
405 Leung, Yee Sheung 梁綺嫦 Rep 2011-05-30 2016-06-30
406 Lew, Mon Hung 劉夢熊 72 M Rep 2009-03-31
407 Li, Benny Chun Ho 李俊豪 M Rep 2004-01-14
408 Li, Cheuk Wai (SFC:AEM389) 李卓威 Rep 2014-06-14
409 Li, Chun Bun 李俊斌 Rep 2010-10-08 2013-10-03
410 Li, Hai (SFC:AQU876) 李海 Rep 2008-04-10 2008-05-25
411 Li, Jin Hua (SFC:AIB065) 李晉華 Rep 2003-05-16
412 Li, Jingting (SFC:BGQ659) 李婧婷 Rep 2016-01-08 2016-06-30
413 Li, Ka Ming (SFC:ANQ780) 李家銘 Rep 2010-06-17 2014-04-07
414 Li, Ka Wai (SFC:AZW267) 李嘉威 Rep 2012-07-12 2013-02-21
415 Li, King Hong 李景康 Rep 2012-07-09 2016-06-30
416 Li, King Sang 李敬生 Rep 2016-06-30
417 Li, Patrick Kar Hing 李嘉興 M Rep 2016-04-02
418 Li, Patrick Kin Kwong 李建光 M Rep 2004-05-19 2004-10-26
Rep 2009-03-06 2016-06-30
419 Li, Tai Yuen 李大元 Rep 2008-04-28 2009-04-04
420 Li, Wai Fong (SFC:ACP188) 李慧芳 Rep 2003-10-23 2013-08-17
421 Li, Wai Ting 李偉霆 Rep 2010-07-06 2016-06-30
422 Li, Yao Jun 李耀君 Rep 2007-06-14 2008-07-10
423 Li, Yuen Kwan (SFC:AKS792) 李婉君 Rep 2004-07-30 2005-09-02
424 Liang, Belle Chun Fei 梁君馡 F Rep 2004-05-05 2006-01-23
Rep 2009-08-24 2011-04-25
425 Liang, Yanbin 梁燕斌 Rep 2016-02-11 2016-06-30
426 Liang, Zhuotang 梁卓棠 Rep 2004-08-02
RO 2004-08-02 2013-02-22
427 Liao, Yixin 廖毅欣 Rep 2008-09-23 2012-07-28
Rep 2013-07-15 2016-06-30
428 Lim, Lawrence Wei On 林偉安 M Rep 2008-04-01 2011-03-21
429 Lin, Ko Ming 林克銘 M RO 2004-11-08
430 Lin, Wan-Ju 林婉茹 Rep 2008-03-10 2015-10-18
431 Ling, Dongying 凌東鷹 Rep 2003-08-19
432 Ling, Jeffrey Chor Kin 凌楚健 M Rep 2009-06-23 2010-02-26
433 Liu, Chi Hang (SFC:APF049) 廖智行 Rep 2007-07-04 2007-12-07
434 Liu, Chui Koon 廖翠觀 Rep 2009-03-19 2009-05-07
435 Liu, Darby Ta Pei 劉大貝 69 M RO 2005-05-10 2010-03-10
436 Liu, James Shu-Wing 廖樹榮 M Rep 2014-01-08 2015-04-09
437 Liu, Kan Ming 廖坤明 Rep 2008-10-07
438 Liu, Man Tao 廖文滔 Rep 2003-07-10
439 Liu, Shing Chi 廖成誌 Rep 2014-04-01 2015-06-20
440 Liu, Siu Ha 廖少霞 Rep 2009-01-15 2009-04-23
441 Liu, Taisheng 柳太勝 Rep 2005-10-17 2006-07-24
442 Liu, Wai Ping (SFC:APO411) 廖偉平 Rep 2007-09-06 2008-10-07
443 Liu, Yunyi 劉允繹 Rep 2015-11-20 2016-06-30
444 Lo, Chau Wai 盧秋維 Rep 2012-10-25 2012-11-09
445 Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 Rep 2003-05-14
446 Lo, Chris Tsz On 盧子安 M Rep 2004-08-12
RO 2004-08-12 2014-01-23
447 Lo, Chun Ming (SFC:BEI705) 盧駿明 Rep 2014-11-25 2016-06-30
448 Lo, Ho Tak 盧浩德 Rep 2010-08-11 2011-09-17
449 Lo, Joey Wai Hon 羅偉漢 Rep 2016-06-30
450 Lo, Ka Tat 羅家達 Rep 2009-12-18 2016-06-30
451 Lo, Kai Chung (SFC:AJN343) 魯啟宗 Rep 2014-05-09 2016-06-30
452 Lo, Kai Pong (SFC:ATB616) 盧啟邦 Rep 2009-06-01 2010-11-01
453 Lo, Kung Hang 羅功恆 Rep 2004-01-31
454 Lo, Kwok Wai (SFC:ASD201) 盧國偉 Rep 2014-09-03 2016-06-30
455 Lo, Pak Lung 盧柏龍 Rep 2004-02-04
456 Lo, Ricky Chun Kit 盧振傑 M Rep 2009-08-14 2010-11-06
457 Lo, Wing Hong (SFC:APL617) 盧永康 Rep 2007-08-24 2008-03-06
458 Lo, Yu Kei 勞汝棋 Rep 2003-07-04 2003-11-10
459 Lo, Yuen Fan 羅婉芬 Rep 2009-03-17 2009-06-26
460 Lok, Fu Fung 樂扶楓 Rep 2011-06-09 2012-06-01
461 Lou, Wendy 樓怡伶 F Rep 2015-09-29 2016-06-30
462 Lu, Yiu Kit 呂耀傑 Rep 2009-06-15 2014-06-07
463 Lui, Cheuk Hung 呂焯洪 Rep 2003-07-01
464 Lui, Chun Man 呂俊文 Rep 2010-10-29 2011-10-01
465 Lui, Ho Yeung 雷浩洋 Rep 2010-06-17 2014-06-14
466 Lui, Tze Fai 呂子輝 Rep 2015-02-11 2016-06-30
467 Lui, Wai Yi (SFC:ARD478) 呂慧儀 Rep 2008-05-28 2012-07-17
468 Lui, Wing Leung 雷永良 Rep 2005-06-10 2006-10-03
469 Luk, Chun Kin 陸晉建 Rep 2009-02-25 2010-05-01
470 Luk, Chung Yan 陸頌欣 F Rep 2008-11-28 2015-08-29
471 Luk, Kenneth Kam Kwong 陸錦光 M Rep 2008-01-09
472 Luke, Ting Tai 陸定泰 Rep 2009-05-22 2009-09-15
473 Luo, Jing (SFC:BDP770) 羅菁 Rep 2014-08-05 2015-06-11
474 Ma, Chau Ho 馬秋豪 Rep 2014-05-22 2016-06-30
475 Ma, Christine Pamela 馬素冰 F Rep 2009-10-02 2009-10-27
476 Ma, Chung Ken 馬誦懃 Rep 2004-04-01
477 Ma, Sai To 馬世渡 Rep 2014-07-11
478 Ma, Steve Yuk Fat 馬玉發 M Rep 2014-07-17 2014-08-21
479 Ma, Wing Sing 馬永成 Rep 2007-07-17 2008-12-20
480 Mak, Chi Hang 麥志行 Rep 2004-04-28 2005-08-29
481 Mak, Chi Lai 麥智禮 Rep 2005-01-18
482 Mak, Eugene Yiu Chuen 麥耀銓 M Rep 2011-08-08 2012-12-19
483 Mak, Kan Long 麥勤朗 M Rep 2008-04-29 2009-03-26
484 Mak, Mica Yun Ching 麥潤楨 Rep 2003-11-01
485 Mak, Wilson Yau Kee 麥有基 M Rep 2007-02-16 2007-10-30
486 Man, Ho Chuen 文浩全 Rep 2014-07-04 2014-10-11
487 Man, Hok Leung 文學良 Rep 2012-07-09 2016-06-30
488 Man, Kam Hung 文錦鴻 Rep 2016-06-30
489 Man, Kon Sum 文幹森 Rep 2006-02-17 2006-04-29
490 Man, Kwok Fai 文國輝 Rep 2008-12-19 2012-02-16
491 Mang, Dennis King Chung 孟勁松 M Rep 2008-01-01
492 Mang, Keng Fung 孟勁峰 Rep 2006-09-30
493 Mo, Lai Nga 巫麗雅 Rep 2009-01-02 2015-12-30
494 Mok, Chi Hoi 莫志海 Rep 2003-04-11
495 Mok, Chi San 莫志新 Rep 2004-12-29
496 Mok, Hiu Kwan 莫曉筠 Rep 2011-06-15 2016-06-30
497 Mok, Ho Wang 莫浩宏 Rep 2008-06-04 2016-06-30
498 Mok, Kam Wu 莫錦湖 Rep 2011-07-11 2012-02-01
499 Mok, Kim Wa 莫劍華 Rep 2013-09-17 2014-04-10
RO 2014-04-10 2014-07-01
500 Mok, William Wai Lim 莫偉廉 M Rep 2004-11-02 2005-06-17
501 Mui, Kay Boon 梅基本 Rep 2008-11-11 2010-11-06
Rep 2013-09-23 2015-01-17
502 Ng, Ankie Hay Mun 伍晞文 Rep 2008-11-14 2010-10-07
503 Ng, Ching Yin (SFC:ARS551) 吳清賢 Rep 2013-01-15 2013-02-15
504 Ng, Chit Ying (SFC:APC883) 吳哲盈 Rep 2007-07-26 2007-09-01
505 Ng, Chun Pui 伍振培 Rep 2014-09-24 2016-06-30
506 Ng, Chun Tung 吳鎮東 Rep 2011-10-26 2012-04-18
507 Ng, Hung Mui 吳紅梅 Rep 2009-07-02 2013-02-21
508 Ng, Ka Chi (SFC:AUX126) 伍家枝 Rep 2013-04-30 2014-12-31
509 Ng, Ka Wing (SFC:ABN570) 吳家永 Rep 2004-12-16
510 Ng, Kai Ip 吳啟業 Rep 2013-10-30 2016-06-30
511 Ng, Kam Fai (SFC:AUA229) 吳錦輝 Rep 2009-10-28 2016-06-30
512 Ng, King Lit 吳景烈 Rep 2010-10-29 2014-02-05
513 Ng, Kwai Ting 吳桂庭 Rep 2010-12-03 2011-11-08
514 Ng, Kwok Ho 吳國豪 Rep 2009-05-15 2014-02-08
515 Ng, Lai Lin (SFC:ATC366) 吳麗蓮 Rep 2010-03-29 2014-02-05
516 Ng, Mellissa Chui Ping 吳翠萍 F Rep 2014-10-27 2016-06-30
517 Ng, Raymond Wai Man (SFC:AFT926) 吳偉文 M Rep 2009-07-02 2009-09-18
518 Ng, Sik Fung 吳錫鋒 Rep 2007-12-28 2009-02-06
519 Ng, Siu Kwan (SFC:ABN711) 吳少坤 Rep 2004-09-21
520 Ng, Wai Kit (SFC:AVT524) 吳偉傑 Rep 2015-01-21 2016-06-30
521 Ng, Wai Shing 伍慧誠 Rep 2005-06-29 2006-03-28
522 Ng, William Yuk Wing 吳育榮 M Rep 2009-02-27 2016-06-30
523 Ng, Wing Leung 吳永良 Rep 2009-12-23 2016-06-30
524 Ng, Yiu Pang 吳耀鵬 Rep 2011-07-29 2013-08-12
525 Ngai, Hoi Chun 魏開俊 Rep 2007-05-28 2007-10-11
526 Ngai, Summy Shuk Wa 魏淑華 Rep 2015-03-03 2016-06-30
527 Ngai, Yin Fong 魏燕芳 Rep 2005-11-10 2010-06-25
528 Nip, Ka Kit 聶嘉傑 Rep 2013-06-26 2013-07-24
529 Nip, Kim Fung 聶劍峰 Rep 2016-06-30
530 Nip, Yau Ming 聶幼明 Rep 2003-04-14
531 Or, Chun On 柯俊安 Rep 2010-07-06 2012-09-01
532 Ou Yang, Kuo Ruei 歐陽國瑞 Rep 2013-05-23 2013-06-04
RO 2013-06-04 2014-03-13
533 Ou, Hsueh Hua 區學華 Rep 2009-10-30 2016-06-30
534 Pablo, Gerardo Gonzalez M Rep 2003-05-07
535 Pang, Alan Kwok Tung 彭國棟 M Rep 2009-09-18 2016-06-30
536 Pang, Judy Oi Wah 彭愛華 F Rep 2014-05-09 2016-06-30
537 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2005-09-27
538 Pang, Sze Sze 彭詩詩 Rep 2013-11-20 2016-06-30
539 Pang, Tai Yin 彭大然 Rep 2015-04-30 2016-06-30
540 Pang, Wai Sun 彭偉新 Rep 2011-05-26 2011-08-09
RO 2011-08-09 2016-06-30
541 Pang, Yiu Wai (SFC:ALB860) 彭耀偉 Rep 2004-08-12 2005-07-15
542 Poon, Lisa Lai Wah 潘麗華 F Rep 2003-08-16
543 Poon, Philip Shao Kong 潘肇康 M Rep 2016-06-30
544 Poon, Tin Ching 潘天青 Rep 2013-04-02 2014-04-07
545 Poon, Yee Lap 潘以立 Rep 2004-09-01 2004-11-01
546 Qin, Lang Jun 秦朗鈞 Rep 2012-08-15 2016-06-30
547 Ren, Zhijun 任志軍 Rep 2004-09-21 2005-05-12
548 Shang, Wei (SFC:ATV553) 商瑋 Rep 2013-06-28 2015-04-27
549 Shea, Patrick Kwok Hing 佘國興 M Rep 2008-11-11 2008-12-25
550 Shi, Yan (SFC:ANJ044) 石燕 Rep 2006-05-08 2007-10-10
551 Shih, Mei Ling 施美伶 Rep 2006-02-28 2006-09-18
552 Shing, Po Tung 盛宝東 Rep 2007-11-02 2011-03-26
553 Shou, King Chun 仇勁津 Rep 2015-07-20 2015-10-10
554 Shum, Cheung 沈翔 Rep 2016-06-30
555 Siew, James Wai Kwong 蕭偉剛 M Rep 2004-09-01
556 Sin, Chun Leong 冼浚量 Rep 2008-01-15 2010-06-12
557 Sin, Kam Tim 冼錦添 Rep 2011-04-19 2012-07-24
558 Sit, Pou I 薛寶儀 Rep 2004-02-03 2006-07-14
559 Sit, Raymond Chi Man 薛智文 M Rep 2007-03-26 2007-03-28
560 Siu, Lilian Chi Yan 蕭芷欣 Rep 2015-10-23 2016-06-30
561 Siu, Tsz Hang 蕭子衡 Rep 2010-04-19 2010-09-13
562 Siu, Wai Kit 蕭偉杰 Rep 2007-01-18 2007-05-11
563 Siu, Yin Shan 蕭燕姍 Rep 2005-12-07 2006-05-03
564 Siu, Yue 蕭宇 Rep 2009-01-02 2009-12-10
Rep 2012-06-28 2016-06-30
565 So, Cheuk Yin 蘇卓賢 Rep 2005-10-21 2006-07-15
Rep 2006-07-26 2007-05-11
566 So, Chun Yip 蘇振業 Rep 2003-12-25
Rep 2005-01-31 2016-06-30
567 So, Lam Kan 蘇林根 Rep 2009-09-23 2011-05-01
568 So, Man Hong 蘇文康 Rep 2004-12-06
569 Sou, Alfred Ronald 仇夢軒 M Rep 2012-12-18 2013-05-25
570 Suen, Kin Pong 孫建邦 Rep 2003-04-18
Rep 2011-01-17 2014-06-16
571 Sum, Ka Wah 沈嘉華 Rep 2013-01-16 2014-01-04
572 Sum, Pun Yan 岑本仁 Rep 2005-09-22
573 Sung, Ching Hua 宋清華 Rep 2013-03-28 2013-03-28
RO 2013-04-30 2016-06-30
574 Sung, Pui Yu 宋沛榆 Rep 2008-01-10 2008-07-25
575 Sung, Yuk Nam 宋育楠 Rep 2008-01-10 2016-06-30
576 Sy, Pan Pan 施彬彬 Rep 2005-01-15
577 Sze, Chik Lim Jerry 施積鐮 Rep 2015-03-25 2015-04-27
578 Sze, Chun Ching 施峻青 Rep 2016-06-30
579 Tai, Chun Fat 戴振發 Rep 2008-03-20 2009-08-29
580 Tam, Pak Ho 談栢豪 Rep 2010-09-21 2015-05-01
581 Tam, Pak Kin 譚柏健 Rep 2016-06-30
582 Tam, Sze Chuen 譚思晉 Rep 2011-02-25 2016-06-30
583 Tam, Wai Cheong (SFC:AAK153) 譚偉昌 Rep 2005-05-06 2006-03-01
584 Tam, Wing Yeung 譚永揚 Rep 2014-06-21
585 Tang, Alex Yee Yuk 鄧以旭 Rep 2004-09-21
RO 2004-09-21 2011-06-13
586 Tang, Ho Leung 鄧浩良 Rep 2004-12-14
587 Tang, Kwok Wai (SFC:BEX661) 鄧國偉 Rep 2015-02-27 2016-06-30
588 Tang, Miu Ling (SFC:ACJ601) 鄧妙玲 Rep 2003-08-08
589 Tang, Ping Sun 鄧炳燊 Rep 2012-07-30 2016-06-30
590 Tang, Ronny Kwan Hui 鄧君栩 Rep 2011-06-08
RO 2011-06-08 2016-06-30
591 Tang, Shu Yan 鄧樹仁 Rep 2003-04-11
592 Tang, Siu Fung 鄧肇風 Rep 2003-07-23
593 Tang, Sze Kee 鄧詩琪 Rep 2012-08-22 2013-08-03
594 Tang, Tsz Ting 鄧紫婷 Rep 2011-03-09 2013-08-26
595 Tang, Wah Yiu 鄧華耀 Rep 2014-11-05 2016-06-30
596 Tang, Yu Lam 鄧榆霖 Rep 2010-05-28 2013-05-01
597 Tang, Yuk Sang 鄧煜生 Rep 2009-04-14 2011-05-14
598 Tin, Sherman Chi Hou 田智豪 Rep 2009-08-31 2010-07-31
599 Ting, Ka Man (SFC:ATR339) 丁家敏 Rep 2012-12-12 2016-06-30
600 Ting, Ting Chi 丁亭枝 Rep 2013-02-26 2016-06-30
601 Tjau, Sze Wing 趙詩穎 Rep 2014-09-11 2015-12-30
602 To, Chi Chung 杜子聰 Rep 2014-05-26 2015-11-27
603 To, Ki Hong 陶基鴻 Rep 2003-10-25
604 To, Kin Hung 杜建雄 Rep 2013-04-24 2016-06-30
605 To, Lai Yee (SFC:AZW849) 杜麗儀 Rep 2012-07-16 2012-11-01
606 To, Michael Lai Kit 杜禮傑 M Rep 2013-02-25 2014-09-02
607 Tong, Hing Yuen 唐興元 Rep 2005-01-27
608 Tong, Kai Ming 唐啟明 Rep 2003-11-14 2010-05-10
609 Tsang, Chan Pui 曾燦培 Rep 2003-09-19
610 Tsang, Duncan Kwok Leung 曾國良 M Rep 2009-09-04 2010-07-01
611 Tsang, Eugene Bing Fun 曾炳勳 M Rep 2009-05-19 2009-05-21
612 Tsang, Kam Wing (SFC:AJD792) 曾錦榮 Rep 2006-04-25 2007-02-28
613 Tsang, Po Shan 曾寶珊 Rep 2009-07-14 2009-08-22
614 Tsang, Siu Ling (SFC:AGK992) 曾少玲 Rep 2005-01-07
615 Tsang, Tsz Yan 曾紫昕 Rep 2015-08-14 2016-06-30
616 Tsang, Vincent Hin Fun 曾憲勳 M Rep 2009-12-30 2016-06-30
617 Tsang, Yin Chun 曾然進 Rep 2009-05-13 2013-08-09
618 Tse, Alice 謝雅琪 F Rep 2015-02-25 2015-12-18
619 Tse, Kai Sang (SFC:ARF124) 謝啟生 Rep 2008-07-11 2009-10-07
620 Tse, King Ming 謝敬明 Rep 2011-07-15 2012-02-01
621 Tse, Lai Heng 謝禮恆 Rep 2008-03-20 2008-12-25
622 Tse, Tze Yu 謝子儒 Rep 2010-12-15 2011-05-16
623 Tse, Yin Chun (SFC:AEH260) 謝言俊 Rep 2005-01-18
624 Tse, Yuen Cheung 謝源章 Rep 2007-03-23 2008-08-05
625 Tso, Yin Ping 曹燕萍 Rep 2016-06-30
626 Tsoi, Phyllis Man Yu 蔡敏如 F Rep 2007-10-23 2008-08-04
627 Tsui, Maurice Lung Kwai 徐隆逵 Rep 2013-04-16 2013-06-18
628 Tsui, Simon Hok Man 崔學民 M Rep 2006-04-07
629 Tsui, Victor Woon Hung 徐渙熊 M Rep 2009-01-15 2009-02-14
630 Tsui, Wai Kei (SFC:AEF381) 崔偉基 Rep 2008-01-01
631 Tuen, Hiu Ching 段曉菁 Rep 2003-04-26
632 Tung, Ka Chi (SFC:AQQ674) 董家志 Rep 2008-03-12 2016-06-30
633 Tung, Ka Kei 董家祺 Rep 2003-07-04 2010-10-30
634 Tung, Ying Cheong 董應昌 Rep 2009-06-11 2011-09-01
635 Wah, Johnny Wang Ming 華宏銘 M Rep 2013-07-17 2014-08-08
636 Wan, Eddie Ting Hin 溫庭軒 M Rep 2011-06-17 2012-01-01
637 Wan, Kenneth Yuen Leung 溫遠亮 M Rep 2004-08-04
638 Wang, Lai Hon 王禮瀚 Rep 2003-10-08
639 Wang, Xiaowei (SFC:BGN022) 王曉煒 Rep 2015-12-01 2016-06-30
640 Wang, Xun Christopher 王洵 Rep 2004-01-29 2004-03-09
641 Wei, Alexandre Chi An 魏啟安 M Rep 2009-12-17 2010-04-01
642 Wong, Chak Nam 黃澤南 Rep 2003-10-10 2004-11-05
643 Wong, Cheuk Ka 黃卓嘉 Rep 2012-12-06 2013-10-09
644 Wong, Cheung Fung 王鎧霖 Rep 2007-07-11 2008-02-19
645 Wong, Chi Ho (SFC:ANZ779) 黃志豪 Rep 2006-09-28 2007-10-11
646 Wong, Chi Ho (SFC:BFF016) 黃志灝 Rep 2015-04-28 2016-06-30
647 Wong, Chi Pang 王崇峻 Rep 2012-01-06 2012-03-01
648 Wong, Chih Ling 黃子林 Rep 2014-11-01
649 Wong, Chung (SFC:BAH712) 黃聰 Rep 2012-11-05 2013-06-10
650 Wong, Chung Kwan (SFC:AOD823) 黃頌君 Rep 2007-11-08 2008-05-01
651 Wong, Eddie Yuen Sut 汪炫戌 M Rep 2012-04-26 2012-12-25
652 Wong, Eva Ka Ki 黃嘉琪 F Rep 2009-07-28 2010-05-08
653 Wong, Filip Fei-Lang 王俊皓 Rep 2009-06-24 2009-07-02
654 Wong, Hing Fai 黃慶輝 Rep 2014-06-14
655 Wong, Hing Nam 黃慶南 Rep 2009-12-08 2016-06-30
656 Wong, Ho Yan (SFC:AKX411) 黃可欣 Rep 2015-08-28 2016-06-30
657 Wong, Jonathan Yuk Chuen 王玉泉 M Rep 2007-09-06 2012-12-17
658 Wong, Joseph Ha Lun 王夏倫 M Rep 2008-04-21 2008-09-19
659 Wong, Kee Soon 黃居順 Rep 2003-06-11
660 Wong, Kelvin Siu Kit 黃少傑 M Rep 2012-08-06 2016-06-30
661 Wong, Kelvin Wai Po 黃偉寶 M Rep 2009-08-20 2011-02-01
662 Wong, Kin Ming (SFC:ACK754) 黃健明 Rep 2003-06-14
663 Wong, Kin Pong (SFC:AJN217) 黃建邦 Rep 2014-08-19 2016-06-30
664 Wong, Kit Fai (SFC:AGL877) 王傑輝 Rep 2004-12-06
665 Wong, Koon Ming 黃冠明 Rep 2010-12-31 2016-06-30
666 Wong, Lai Suen 黃麗璇 Rep 2007-04-11
667 Wong, Lai Yue 黃麗洳 Rep 2004-07-30 2005-08-07
668 Wong, Maffee Pak Yui 黃柏叡 Rep 2015-03-12 2015-10-15
669 Wong, Man Ki (SFC:AFE451) 黃文琦 Rep 2003-04-24
Rep 2004-07-14 2016-06-30
670 Wong, Man Kit (SFC:AMP198) 黃文傑 Rep 2010-10-06 2011-09-14
671 Wong, Mandy Man Huen 黃文絢 F Rep 2007-07-24 2007-07-28
672 Wong, Ngai Fung 黃藝峰 Rep 2015-03-02 2016-06-30
673 Wong, Ngok Kit 黃岳傑 Rep 2013-10-31 2014-04-01
674 Wong, Sau Man (SFC:ALY638) 黃秀文 Rep 2015-03-09 2016-06-30
675 Wong, Sheh Yung 王錫勇 Rep 2009-05-13 2013-08-09
676 Wong, Sum On 黃森安 Rep 2006-08-31 2008-05-22
677 Wong, Sze Long 黃偲朗 Rep 2005-04-19
678 Wong, Sze Man (SFC:AEF861) 黃詩敏 Rep 2003-10-18
679 Wong, Sze Yiu 王思堯 Rep 2011-10-12 2014-09-29
680 Wong, Tsang Yin 黃增賢 Rep 2016-06-30
681 Wong, Tze Yim 黃子艷 Rep 2016-06-30
682 Wong, Wai Kin (SFC:AXA388) 黃偉健 Rep 2011-03-23 2011-04-09
683 Wong, Wai Yan (SFC:ADM442) 王惠恩 Rep 2016-06-30
684 Wong, Wai Yi (SFC:AXG434) 黃慧儀 Rep 2011-09-07 2012-04-19
685 Wong, Wai Yin (SFC:ALZ710) 黃偉彥 Rep 2005-05-17 2006-04-08
686 Wong, Wan To 黃運圖 Rep 2015-07-09 2016-06-30
687 Wong, Wan Yin 黃尹然 Rep 2007-07-04 2016-06-30
688 Wong, William Chi Wai 黃志偉 M Rep 2016-06-30
689 Wong, Wing Hang (SFC:BDW769) 黃永恒 Rep 2014-09-02 2016-06-30
690 Wong, Yin Fai 王彥輝 Rep 2012-07-27 2013-09-21
691 Wong, Yuk Ming (SFC:ARH217) 黃玉明 Rep 2015-05-18 2016-06-30
692 Wong, Yun Choi 黃潤財 Rep 2015-01-17
693 Wong, Yun Tan 王婉庭 Rep 2013-06-10 2016-06-30
694 Wu, Lok Man 胡洛汶 Rep 2014-11-20 2016-06-30
695 Wu, Nga Yin Adela 胡雅妍 Rep 2011-01-10 2016-06-30
696 Wu, Shiau Ling Mary 吳小凌 Rep 2013-12-23 2014-07-22
697 Wu, Tony Li Yang 吳立揚 M Rep 2015-05-05 2016-06-30
698 Wu, Yi Chieh 吳怡潔 Rep 2013-05-09 2016-06-30
699 Wu, Yiu Ying 胡耀瑩 Rep 2008-05-16 2016-06-30
700 Wu, Yu (SFC:AMW873) 鄔敔 Rep 2006-04-19 2013-07-01
701 Wu, Zhi Yuan 吳致遠 Rep 2016-06-30
702 Xia, Ping (SFC:AMQ948) 夏平 Rep 2005-11-04 2014-07-01
703 Xiao, Yi (SFC:BGR028) 肖伊 Rep 2016-03-10 2016-04-14
704 Xu, Feng (SFC:AYO610) 徐丰 Rep 2011-12-02 2012-11-10
705 Yam, Wan Ki 任蘊騏 Rep 2014-08-21 2016-06-30
706 Yan, Ka Lok (SFC:AJK630) 甄嘉樂 Rep 2005-01-07 2005-08-06
707 Yan, Walras Lok Hang 甄諾衡 Rep 2015-09-21 2016-06-30
708 Yang, Hui Ting 楊惠婷 Rep 2008-01-01
709 Yao, Jiang 姚疆 Rep 2009-11-10 2010-11-13
710 Yau, Atak Chung Tak 邱重德 RO 2014-05-12 2016-06-30
711 Yau, Kent Ho Yin 尤浩然 Rep 2004-11-25 2007-06-08
712 Yau, Patrick (SFC:AFT664) 尤必正 M Rep 2004-09-01 2012-04-21
713 Ye, Zuobin 葉作斌 Rep 2011-05-17 2011-09-19
714 Yee, Ka Fai 茹家輝 Rep 2015-09-02 2016-02-05
715 Yeh, Mark Shing M Rep 2008-11-24 2008-12-01
716 Yeung, Anmeia Mi Kum 楊美琴 Rep 2013-11-06 2014-03-27
717 Yeung, Ching Kwong 楊程光 M Rep 2005-08-25 2010-05-24
718 Yeung, Frederick Hoi Tan 楊凱騰 M Rep 2007-11-26 2008-08-19
719 Yeung, Kin Wing 楊建榮 Rep 2004-02-11 2008-10-31
720 Yeung, Lam Lam 楊林琳 Rep 2014-09-03 2016-01-08
721 Yeung, Man Lok (SFC:BAS380) 楊文樂 Rep 2013-01-11 2013-12-13
722 Yeung, Muk Yan 楊穆欣 Rep 2006-09-05 2013-11-20
723 Yeung, Ngai Pan 楊藝彬 Rep 2007-10-12 2014-11-01
724 Yeung, Po 楊波 Rep 2015-05-05 2016-02-05
725 Yeung, Siu Hang (SFC:ASY751) 楊少衡 Rep 2009-05-15 2009-08-10
726 Yeung, Siu Man (SFC:ABM704) 楊紹文 Rep 2004-05-07 2004-06-01
727 Yeung, Suet Ying 楊雪瑩 Rep 2009-09-28 2012-04-30
728 Yeung, Suet 楊雪 Rep 2015-07-02 2016-06-30
729 Yeung, Tuen Yee 楊敦義 Rep 2003-05-20 2016-06-30
730 Yeung, Wing Chau 楊榮洲 Rep 2009-01-05 2014-06-07
731 Yeung, Wing Yi (SFC:AUM518) 楊詠宜 Rep 2010-08-04 2010-08-24
732 Yeung, Yeuk Kei 楊耀基 Rep 2003-04-11
Rep 2004-09-02 2005-09-30
Rep 2009-12-04 2010-06-19
733 Yim, Francis Man Leong 嚴文亮 M Rep 2012-09-07 2013-09-14
734 Yim, Henry Tak Chor 嚴德初 M Rep 2009-02-17 2009-04-10
735 Yip, Ching Fung 葉晴峰 Rep 2012-11-13 2013-04-16
736 Yip, Choi Fan 葉采凡 Rep 2014-02-27 2015-03-14
737 Yip, Chung Pan 葉仲彬 Rep 2007-04-12 2016-04-10
738 Yip, Danny Chi Chung 葉志聰 Rep 2007-04-25
739 Yip, Ho Yin (SFC:ASL078) 葉浩賢 Rep 2009-03-12 2009-06-05
740 Yip, Hung Kei 葉鴻基 Rep 2009-05-05 2009-09-11
741 Yip, Ka Lung 葉家龍 Rep 2004-07-16 2005-03-17
742 Yip, Kim Wah 葉劍華 M Rep 2008-05-15 2008-05-20
743 Yip, Lai Ping 葉麗萍 Rep 2004-12-01
Rep 2005-04-29 2016-06-28
744 Yiu, Man Kuen 姚文娟 Rep 2014-10-16 2016-06-30
745 Yiu, Sing Hei 姚昇希 Rep 2012-06-06 2012-08-02
746 Yiu, Tak Yin 姚得賢 Rep 2003-10-01
747 You, Qian 尤謙 Rep 2011-05-25 2011-08-08
748 Yu, Angel Wa Ki 俞華琪 F Rep 2016-06-30
749 Yu, Anthony Sai Yin 余世賢 M Rep 2010-05-06 2011-10-08
750 Yu, Chi Kwong (SFC:AGM855) 余志光 Rep 2008-01-01
751 Yu, Chiu Yan 余釗仁 Rep 2010-06-17 2014-05-29
752 Yu, Chuen Man 余傳文 Rep 2003-06-28
753 Yu, Chun Ming (SFC:AQW510) 余俊銘 Rep 2010-10-12 2011-07-11
754 Yu, Garry Wing Lok 余永祿 M Rep 2013-09-11 2015-04-14
RO 2015-04-14 2015-08-01
755 Yu, Lunlun 于倫倫 Rep 2013-06-03 2013-11-13
756 Yu, Nelson Kwok Choi 余國才 M Rep 2007-11-07 2008-06-26
757 Yu, Ping Fan 余炳勳 Rep 2006-06-01 2006-12-24
758 Yu, Vivien Wei Sung 余惠心 F Rep 2014-09-17 2016-06-30
759 Yuen, Kwai Fan 袁桂芬 Rep 2016-03-14 2016-06-30
760 Yuen, Oliver Hong Wai 袁康維 M Rep 2016-06-30
761 Yuen, Pak To 袁栢濤 Rep 2006-10-04 2016-06-30
762 Yuen, Wai Fun 袁惠芬 Rep 2009-06-29 2012-02-25
763 Yuen, Wan Hei 袁蘊希 Rep 2016-01-04 2016-06-15
764 Yuen, Wilson Ka Tai 袁家泰 M Rep 2005-11-04 2016-06-30
765 Yung, Chi Kan 翁自勤 Rep 2014-11-24 2016-06-30
766 Yung, Kam Sing 翁錦成 Rep 2009-09-14
767 Zhang, Bo (SFC:AGM485) 張波 Rep 2005-08-05
768 Zhang, Jing (SFC:AXE971) 張靜 Rep 2011-08-02 2012-01-14
769 Zhang, Zhihua (SFC:AVD057) 張志華 Rep 2010-09-07 2012-03-10
Rep 2013-02-04 2016-06-30
770 Zhao, Wei (SFC:ALU733) 趙偉 Rep 2006-03-15 2014-10-01
771 Zhou, Jie (SFC:AUZ707) 周洁 Rep 2010-05-03 2011-11-01
772 Zuo, Wei (SFC:ALH756) 左為 Rep 2005-07-06 2006-06-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top