HKSAR Advisory Committee on Agriculture and Fisheries

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 19-Jun-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Au, Kwan Chan 區均燦 M 2015-06-01 2017-06-01 2.00
2 Chan, Beatrice Po Kam 陳寶金 F 2003-05-20 2005-06-01 2.03
3 Chan, Calvin Ka Wai 陳家偉 M 2011-06-01 2017-06-01 6.00
4 Chan, Daniel Kwong On 陳鑛安 M 81 2000-05-20 2005-06-01 5.03
5 Chan, Kin Yip (Ag & Fish) 陳建業 M 50 2005-06-01 2011-06-01 6.00
6 Chan, Mo Chee 陳武池 M 2011-06-01 2017-06-01 6.00
7 Chan, Yuk Wah (ACAF) 陳玉華 2020-02-14 2023-06-01 1.34
8 Cheuk, Phyllis Fung Ting 卓鳳婷 F 2021-06-01 2023-06-01 0.05
9 Cheung, Fo Tai 張伙泰 M 72 2011-06-01 2017-06-01 6.00
10 Cheung, Ko M 2003-05-20 2005-06-01 2.03
11 Cheung, Siu Keung (1955) 張少強 M 66 2011-06-01 2017-06-01 6.00
12 Cheung, Tan Mei 張單媚 F 2019-06-01 2023-06-01 2.05
13 Chiu, Sau Han 趙秀嫻 F 63 2015-06-01 2017-06-01 2.00
14 Chiu, Siu Wai 趙紹惠 F 2009-06-01 2015-06-01 6.00
15 Choi, Jonathan Koon Shum 蔡冠深 M 64 2017-06-01 2021-06-01 4.00
16 Chong, Chung Ping 莊忠平 M 2017-06-01 2021-06-01 4.00
17 Chong, Sam Yan Kit 莊恩傑 M 2017-06-01 2023-06-01 4.05
18 Choy, Priscilla Wai Fun 蔡惠芬 F 2013-06-01 2019-06-01 6.00
19 Chung, Christopher Shu Kun 鍾樹根 M 64 2007-06-01 2013-06-01 6.00
20 Chung, Hazel Chi Yin 鍾紫燕 F 2021-06-01 2023-06-01 0.05
21 Chung, Ka Yau 鍾家佑 M 2021-06-01 2023-06-01 0.05
22 Fan, Yu Fei M 2009-06-01 2015-06-01 6.00
23 Fong, Vicki Lai Ying 方麗影 F 2015-06-01 2021-06-01 6.00
24 Fu, Deirdre Kit Yun 傅潔恩 F 2017-06-01 2023-06-01 4.05
25 Fung, Choi Yuk 馮彩玉 F 72 2007-06-01 2013-06-01 6.00
26 Fung, Shu Fat 馮樹發 M 60 2011-06-01 2017-06-01 6.00
27 Heung, Yam Chun 香欽俊 M 2015-06-01 2021-06-01 6.00
28 Ho, Ka Wai (OIAP) 何家偉 M 2005-06-01 2009-06-01 4.00
29 Ho, Sara Suk Ching F 2003-05-20 2009-06-01 6.03
30 Ho, Steven Chun Yin 何俊賢 M 41 2011-06-01 2017-06-01 6.00
31 Hung, Yuet Kin M 2000-05-20 2003-05-20 3.00
32 Keung, Yin Man M 2000-05-20 2003-05-20 3.00
33 Kung, Cecilia Yin Ha 龔燕霞 F 2011-06-01 2017-06-01 6.00
34 Kwong, Wilson Wing Tsuen 鄺永銓 M 45 2017-06-01 2023-06-01 4.05
35 Lai, David Tat Sang 黎達生 M 2000-05-20 2005-06-01 5.03
36 Lai, Loi Chau M 2005-06-01 2011-06-01 6.00
37 Lam, Anthony Sai Ho 林世豪 M 55 2017-06-01 2023-06-01 4.05
38 Lau, Eric Kin Wai 劉堅偉 M 2021-06-01 2023-06-01 0.05
39 Lau, John Hon Kit 劉漢傑 M 2021-06-01 2023-06-01 0.05
40 Lau, Kenneth Ip Keung 劉業強 M 55 2017-06-01 2019-06-01 2.00
41 Lau, Suk Yin 劉淑燕 F 42 2013-06-01 2019-06-01 6.00
42 Lau, Vicky Yuen Yee 劉婉儀 F 2003-05-20 2009-06-01 6.03
43 Law, Winnie Wai Yi 羅惠儀 F 2019-06-01 2020-01-01 0.59
44 Law, Yu Bor 羅如波 M 68 2011-06-01 2013-06-01 2.00
45 Lee Hui, Tennessy Mei Sheung 李許美嫦 F 2009-06-01 2015-06-01 6.00
46 Lee, Herman Yuk Fat 李鋈發 M 49 2015-06-01 2021-06-01 6.00
47 Lee, Jenny Ching Yee 李靜怡 F 2017-06-01 2021-06-01 4.00
48 Lee, Kam Hon M 2000-05-20 2002-05-20 2.00
49 Lee, Kwai Chun (1952) 李桂珍 F 69 2011-06-01 2017-06-01 6.00
50 Lee, Leung Kei 李良驥 M 69 2009-06-01 2015-06-01 6.00
51 Leung, Frederick Chi Ching 梁子正 M 63 2005-06-01 2007-06-01 2.00
52 Leung, Fuk Yuen 梁福元 M 64 2005-06-01 2011-06-01 6.00
53 Leung, Jason Ming Kin 梁明堅 M 40 2021-06-01 2023-06-01 0.05
54 Leung, Koon Wah (SAB) 梁冠華 M 65 2011-06-01 2017-06-01 6.00
55 Leung, Rachel Sin Man 梁倩雯 F 2015-06-01 2021-06-01 6.00
56 Li, Kevin Kwok Ying 李國英 M 72 2019-06-01 2023-06-01 2.05
57 Lo, King Shun (SAB) 2007-06-01 2009-06-01 2.00
58 Ng, Merlinda 吳曼玲 F 2021-06-01 2023-06-01 0.05
59 Ng, Po Wing M 2000-05-20 2005-06-01 5.03
60 Ng, To San 吳圖新 M 2019-06-01 2023-06-01 2.05
61 Pang, Wah Kan 彭華根 M 69 2005-06-01 2011-06-01 6.00
62 Pang, Yuk Ting (ACAF) 彭玉婷 F 2021-06-01 2023-06-01 0.05
63 Po, Yiu Kwong M 2000-05-20 2005-06-01 5.03
64 Sizto, Ning Shun M 2003-05-20 2005-06-01 2.03
65 So, Juliana Chi Han 蘇志嫺 F 2004-02-06 2011-06-01 7.32
66 Tam, Tony Siu Sing 譚兆成 M 55 2011-06-01 2017-06-01 6.00
67 Tang, Florence Mei Kuen 鄧美娟 F 2015-06-01 2021-06-01 6.00
68 Tang, Kuk Wah M 2005-06-01 2011-06-01 6.00
69 Tang, Nuen Fun 鄧煖勳 M 82 2000-05-20 2005-06-01 5.03
70 Tang, Sik Hung M 2000-05-20 2005-06-01 5.03
71 To, Kwong Biu M 2005-06-01 2011-06-01 6.00
72 Tsang, Chu Kwong 曾柱光 M 67 2013-06-01 2019-06-01 6.00
73 Wong, John Man Kon M 2003-05-20 2009-06-01 6.03
74 Wong, Jonathan Woon Chung 黃煥忠 M 63 2005-06-01 2017-06-01 12.00
75 Wong, Peggy Pik Kiu 黃碧嬌 F 56 2009-06-01 2015-06-01 6.00
76 Wong, Peter Chun Kow 黃振球 M 2017-06-01 2023-06-01 4.05
77 Wong, Raymond Sze Chung M 2000-05-20 2003-05-20 3.00
2005-06-01 2011-06-01 6.00
78 Wong, Simon Ka Wo 黃家和 M 71 2005-06-01 2011-06-01 6.00
79 Wong, Yuen Tai 黃元弟 M 59 2005-06-01 2009-06-01 4.00
80 Wong, Yung Kan 黃容根 M 70 2000-05-20 2007-06-01 7.03
81 Wu, Rudolf Shiu Sun M 2000-05-20 2003-05-20 3.00
82 Yan, Wah Tat 甄華達 M 2021-06-01 2023-06-01 0.05
83 Yau, Denis Hok Ying M 2009-06-01 2015-06-01 6.00
84 Yau, Tai Tai 邱帶娣 F 66 2003-05-20 2009-06-01 6.03
85 Yau, Wing Kwong 邱榮光 M 64 2015-06-01 2021-06-01 6.00
86 Yeung, Sheung Chun 楊上進 M 39 2017-06-01 2023-06-01 4.05
87 Yeung, Stephen Shui Ping 楊瑞平 M 2019-06-01 2023-06-01 2.05
88 Yuen, Cheong M 2000-05-20 2005-06-01 5.03
89 Zhang, Jianhua (Dr) M 2000-05-20 2005-06-01 5.03

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top