HKSAR Southern District Council

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 27-Nov-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Au, Lap Sing 歐立成 M 68 2003-11-23 2019-11-24 16.00
2 Au, Nok Hin 區諾軒 M 34 2011-11-06 2019-11-24 8.05
3 Chai, Man Hon 柴文瀚 M 44 2003-11-23 2019-11-24 16.00
4 Chan Lee, Pui Ying 陳李佩英 F 80 1999-11-28 2019-11-24 19.99
5 Chan, Fu Ming 陳富明 M 67 2004-11-21 2019-11-24 15.01
6 Chan, Hin Chung 陳衍冲 M 36 2019-11-24 2021-07-09 1.62
7 Chan, Janice Yan Yi 陳欣兒 F 32 2019-11-24 2021-07-09 1.62
8 Chan, Joseph Yuek Sut 陳若瑟 M 85 1999-11-28 2003-11-23 3.99
9 Chan, Judy Ka Pui 陳家珮 F 41 2014-03-23 2019-11-24 5.67
10 Chan, Ping Yeung 陳炳洋 M 37 2019-11-24 2021-07-09 1.62
11 Chan, Ronald Ngok Pang 陳岳鵬 M 39 2007-11-18 2010-05-19 2.50
12 Chan, Sze Chung (1939) M 82 1999-11-28 2003-11-23 3.99
13 Chan, William Lee Shing 陳理誠 M 2004-01-01 2012-01-01 8.00
14 Cheung, Sandy Sik Yung 張錫容 F 65 2005-03-20 2019-11-24 14.68
15 Cheung, Siu Keung (1955) 張少強 M 66 2007-11-18 2011-11-06 3.97
16 Chu, Benny Chun Yin 朱晉賢 M 77 1999-11-28 2007-11-18 7.97
17 Chu, Ching Hong 朱慶虹 M 59 1999-11-28 2019-11-24 19.99
18 Chu, Roy Lap Wai 朱立威 M 38 2011-11-06 2019-11-24 8.05
19 Fong, Chun Chun M 68 2008-01-01 2009-04-25 1.31
20 Fung, Andrew Wai Kwong 馮煒光 M 60 2007-11-18 2013-12-16 6.08
21 Fung, Fergus Se Goun 馮仕耕 M 45 2007-11-18 2019-11-24 12.02
22 Huang, Chen Ya 黃震遐 M 82 1999-11-28 2003-11-23 3.99
23 Hung, Tenny M 80 1999-11-28 2003-11-23 3.99
24 Ko, Kam Cheung 高錦祥 M 2000-01-01 2008-01-01 8.00
25 Ko, Tam Kan (1937) 高譚根 M 84 1999-11-28 2007-11-18 7.97
26 Lam, Ada Yuk Chun 林玉珍 F 63 1999-11-28 22.00
27 Lam, Andrew Tak Wo 林德和 M 28 2019-11-24 2021-07-10 1.63
28 Lam, Kelvin Ho Por 林浩波 M 42 2019-11-24 2021-07-11 1.63
29 Lam, Morgan Kai Fai 林啟暉 M 70 1999-11-28 2019-11-24 19.99
30 Law, Kam Hung (1957) 羅錦洪 M 64 2003-11-23 2007-11-18 3.99
31 Leung, Ho Kwan 梁皓鈞 M 2004-01-01 2012-01-01 8.00
32 Leung, Jonathan Chun 梁進 M 36 2019-11-24 2.01
33 Li, Becky Shee Lin 黎熙琳 F 41 2019-11-24 2021-07-09 1.62
34 Li, Kuo Hsing 李國興 M 62 2000-01-01 2004-01-01 4.00
35 Liu, Dandy Hong Fai 廖漢輝 M 2012-01-01 2015-11-22 3.89
36 Lo, Kin Hei 羅健熙 M 37 2011-11-06 2021-07-11 9.68
37 Mak Tse, Ada How Ling 麥謝巧玲 F 71 2007-11-18 2019-11-24 12.02
38 Mak, Chi Yan (District Councillor) 麥志仁 M 2008-01-01 2012-01-01 4.00
39 Mar, Yuet Har 馬月霞 F 82 2003-11-23 2011-11-06 7.95
40 Miu, Wah Chang M 87 1999-11-28 2004-08-02 4.68
41 Pang, Michael Cheuk Kei 彭卓棋 M 27 2019-11-24 2021-09-15 1.81
42 Poon, Ben Ping Hong 潘秉康 M 37 2019-11-24 2021-07-09 1.62
43 Shek, Kwok Keung 石國強 M 70 2003-11-23 2007-11-18 3.99
44 So Chau, Yim Ping 蘇周艷屏 F 94 1985-04 U -
45 So, Bay Hung M 67 1999-11-28 2003-11-23 3.99
46 Tsui, Yuen Wa 徐遠華 M 41 2007-11-18 2021-07-09 13.64
47 Wong, Angus Yui Hei 黃銳熺 M 26 2019-11-24 2021-07-09 1.62
48 Wong, Che Ngai M 69 1999-11-28 2011-11-06 11.94
49 Wong, King Cheung (1961) 黃敬祥 M 60 1999-11-28 2004-12-14 5.05
50 Wong, Man Kit (1942) 黃文傑 M 79 1999-11-28 2007-11-18 7.97
51 Wong, Monita King Fong F 59 1999-11-28 2003-11-23 3.99
52 Wong, Ronnie Man Chiu 王敏超 M 69 2000-01-01 2004-01-01 4.00
53 Wong, Vincent Ling Sun 黃靈新 M 46 2007-11-18 2015-11-22 8.01
54 Yam, Pauline 任葆琳 F 47 2015-11-22 2019-11-24 4.01
55 Yang, Mo 楊默 M 2009-06-05 2015-11-22 6.46
56 Yeung, Raymond Wai Foon 楊位款 M 65 2012-01-01 2015-11-22 3.89
57 Yeung, Siu Pik 楊小壁 F 61 2003-11-23 2007-11-18 3.99
58 Yim, Philip Chun Ho 嚴駿豪 M 36 2019-11-24 2021-07-09 1.62
59 Young, Howard How Wah 楊孝華 M 73 1999-11-28 2007-11-18 7.97
60 Yu, James Chun Hei 俞竣晞 M 25 2019-11-24 2021-07-09 1.62
61 Yuen, Tiffany Ka Wai 袁嘉蔚 F 28 2019-11-24 2021-05-21 1.49
62 Zee, Shane Sze Yong 徐是雄 M 78 2000-01-01 2008-01-01 8.00
63 Zimmerman, Paulus Johannes 司馬文 M 63 2010-09-05 11.23

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top