Hong Kong Advisory Council on AIDS

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 27-Nov-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Chan, Cecilia Lai Wan 陳麗雲 F 67 2008-08-01 2011-08-01 3.00
2 Chan, Elda Mei Lo 陳美璐 F 2020-08-01 2022-08-01 1.32
3 Chan, Siu Hung (1958) 陳紹雄 M 63 2017-08-01 2023-08-01 4.32
4 Chan, Wing Tai (SAB) M 2005-08-01 2008-08-01 3.00
5 Chan, Yu (1967) F 54 2002-08-01 2008-08-01 6.00
6 Chau, Eugene Yui Chi 周裔智 M 2021-08-01 2023-08-01 0.32
7 Chau, Marco Ting Leung 周鼎樑 M 2011-08-01 2017-08-01 6.00
8 Chen, Char Nie M 83 2002-08-01 2011-08-01 9.00
9 Chen, Zhi Wei (Dr) M 2008-08-01 2014-08-01 6.00
10 Cheng, Joanne Mei Ching 鄭美菁 F 2016-08-01 2022-08-01 5.32
11 Cheung, Eric Tat Ming 張達明 M 58 2014-08-01 2020-08-01 6.00
12 Cheung, Fanny Mui Ching 張妙清 F 2003-08-11 2008-08-01 4.97
13 Choi, Cliff Kim Wah 蔡劍華 M 2011-08-01 2017-08-01 6.00
14 Chu, Daniel Muk Wah 朱牧華 M 2014-08-01 2020-08-01 6.00
15 Chu, Elsie Kam Ying F 2005-08-01 2011-08-01 6.00
16 Chu, Ferrick Chung Man 朱崇文 M 2005-12-16 2011-08-01 5.62
17 Chu, Yiu Ming 朱耀明 M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
18 Chung, Albert Kar Kin 鍾嘉健 M 2020-08-01 2022-08-01 1.32
19 Fan, Susan Yun Sun 范瑩孫 F 2002-08-01 2008-08-01 6.00
2011-08-01 2017-08-01 6.00
20 Fang, Christine Meng Sang 方敏生 F 63 2002-08-01 2005-08-01 3.00
21 Fok, Tai Fai 霍泰輝 M 2005-08-01 2011-08-01 6.00
22 Fung, Hing Wang 馮興宏 M 2014-08-01 2020-08-01 6.00
23 Ho, Billy Chi On M 2011-08-01 2014-08-01 3.00
24 Ho, Sara Suk Ching F 2002-08-01 2005-08-01 3.00
25 Ho, Shara Pik Yuk 何碧玉 F 2014-08-01 2020-08-01 6.00
26 Kam, Hugh Alexander Tsun Ting 金晋亭 M 34 2019-08-01 2023-08-01 2.32
27 Ko, Chun Wa 顧振華 M 65 2005-08-01 2011-08-01 6.00
28 Ko, William Wai Lam M 2005-08-01 2008-08-01 3.00
29 Kong, Travis Shiu Ki 江紹祺 M 2017-08-01 2023-08-01 4.32
30 Kwok, Lap Shu 郭立樹 M 2017-08-01 2023-08-01 4.32
31 Lai, Thomas Sik To 黎錫滔 M 2008-08-01 2011-08-01 3.00
32 Lam, Ming (Dr) 林明 M 2014-08-01 2020-08-01 6.00
33 Lam, Tai Hing 林大慶 M 2002-08-01 2008-08-01 6.00
34 Lau, Lisa Man Man 劉文文 F 2008-08-01 2014-08-01 6.00
35 Lau, Yu Lung 劉宇隆 M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
36 Law, Louise Yi Shu 羅懿舒 F 2011-08-01 2016-08-01 5.00
37 Lee Hui, Tennessy Mei Sheung 李許美嫦 F 2008-08-01 2014-08-01 6.00
38 Lee Lai, Annisa Chun Hing 李賴俊卿 F 2011-08-01 2017-08-01 6.00
39 Lee, Albert (Prof) 李大拔 M 2014-08-01 2018-08-01 4.00
40 Lee, Diana Tze Fan 李子芬 F 2011-08-01 2017-08-01 6.00
41 Lee, Man Po 李文寶 M 2005-08-01 2011-08-01 6.00
42 Lee, Peter Wing Ho M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
43 Lee, Sunny Wai Kwong 李惠光 M 62 2017-08-01 2023-08-01 4.32
44 Lee, William Luen Fai 李鑾輝 M 68 2011-08-01 2017-08-01 6.00
45 Leung, James Wing Yee 梁永宜 M 62 2011-08-01 2017-08-01 6.00
46 Leung, Nickson Ka Ki 梁嘉棋 M 2019-08-01 2021-08-01 2.00
47 Li, Patrick Chung Ki 李頌基 M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
2016-08-01 2023-08-01 5.32
48 Lui, Grace Chung Yan 雷頌恩 F 2017-08-01 2023-08-01 4.32
49 Mak, Diana Ping See F 2002-08-01 2008-08-01 6.00
50 Mui, Moses Wai Keung 梅偉強 M 2017-08-01 2021-08-01 4.00
51 Pang, Shing Fook M 2005-08-01 2011-08-01 6.00
52 Sun, Binky Hau Kei 辛巧琪 F 2016-08-01 2022-08-01 5.32
53 Tan, Richard M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
54 Tang, Amy Blanche Oi Lam 鄧藹霖 F 2014-08-01 2016-08-01 2.00
55 To, Chung Chi M 2008-08-01 2014-08-01 6.00
56 Tong, Edmond Tak Fai 湯德輝 M 2017-08-01 2023-08-01 4.32
57 Tong, Raphael Tai Wai 唐大威 M 2008-08-01 2014-08-01 6.00
58 Tsang, Alfred Hing Man M 2005-08-01 2008-08-01 3.00
59 Tsang, Owen Tak Yin 曾德賢 M 2011-08-01 2017-08-01 6.00
60 Tso, Homer Wei Kwok 左偉國 M 2002-08-01 2005-08-01 3.00
61 Wong Ip, Diana Wai Ying F 2002-08-01 2005-08-01 3.00
62 Wong, Charles Doon Yee 黃敦義 M 2008-08-01 2014-08-01 6.00
63 Wong, John Chi Wai (PWC) 黃智偉 M 2011-08-01 2017-08-01 6.00
64 Wong, Loretta Wai Kwan 黃慧筠 F 2017-08-01 2019-08-01 2.00
65 Wong, Patrick Lung Tak 黃龍德 M 73 2002-08-01 2008-08-01 6.00
66 Wong, Sandy Hang Yee 黃幸怡 F 50 2020-08-01 2022-08-01 1.32
67 Wong, William Chi Wai (HKACA) 黃志威 M 2020-08-01 2022-08-01 1.32
68 Yam, Wing Cheong 任永昌 M 2014-08-01 2020-08-01 6.00
69 Yan, Kammy Tsz Mei 殷子媚 F 2021-08-02 2023-08-01 0.32
70 Yau, Nora Ho Chun F 2005-08-01 2011-08-01 6.00
71 Yu, Pansy Po Chu 于寶珠 F 2020-08-01 2022-08-01 1.32
72 Yu, Samuel Chung Toi 俞宗岱 M 2008-08-01 2014-08-01 6.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top