HKSAR Action Committee Against Narcotics 香港特別行政區禁毒常務委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 19-Jun-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Au Yeung, Henry Cheuk Lun 歐陽卓倫 M 2001-01-01 2007-01-01 6.00
2 Chan, Cecilia Lai Wan 陳麗雲 F 67 2005-01-01 2007-01-01 2.00
3 Chan, Christopher Yiu Chong 陳耀莊 M 2005-01-01 2011-01-01 6.00
4 Chan, Eugene Kin Keung 陳建強 M 57 2021-01-01 2023-01-01 0.46
5 Chan, Jacob Lai Sang M 2005-01-01 2011-01-01 6.00
6 Chan, Jonathan Pok Chi 陳博智 M 43 2011-01-01 2017-01-01 6.00
7 Chan, Man Ho (ACAN) 陳文浩 M 2017-01-01 2023-01-01 4.46
8 Chan, Paul Kam Cheung 陳錦祥 M 2005-01-01 -
9 Chan, Wing Kin (School Principal) 陳永堅 M 2017-01-01 2023-01-01 4.46
10 Chang, Maria Joyce Sau Han 陳秀嫻 F 1991-01-01 1999-01-01 8.00
11 Chen, Char Nie M 83 1999-01-01 -
12 Cheng, Chi Man (Dr) 鄭志文 M 56 2009-01-01 2015-01-01 6.00
13 Cheng, Edwin Shing Lung 鄭承隆 M 46 2015-01-01 2021-01-01 6.00
14 Cheng, Gary Kai Nam 程介南 M 71 1999-01-01 2001-01-01 2.00
15 Cheung, Ben Kin Leung 張建良 M 2007-01-01 2013-01-01 6.00
2015-01-01 2021-01-01 6.00
16 Cheung, Wai Him 張偉謙 M 2019-01-01 2021-01-01 2.00
17 Cheung, Yuet Wah 張越華 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
18 Choi, Philemon Yuen Wan 蔡元雲 M 76 1997-01-01 2009-01-01 12.00
19 Chow, Robert Yung 周融 M 71 2013-01-01 2017-01-01 4.00
20 Fan, Alex Hoi Kit 范凱傑 M 2017-01-01 2023-01-01 4.46
21 Fan, Susan Yun Sun 范瑩孫 F 2009-01-01 2011-01-01 2.00
2015-01-01 2019-01-01 4.00
22 Ho, Kenneth King Man 何京文 M 76 1999-01-01 2005-01-01 6.00
23 Ho, Vera Ivy Yuen Wei 何沅蔚 F 2021-01-01 2023-01-01 0.46
24 Hui, Pak Kwan M 2007-01-01 2013-01-01 6.00
25 Hui, Yung Chung 許湧鐘 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
26 Ip, Kwok Him 葉國謙 M 70 2001-01-01 2007-01-01 6.00
27 Ip, Simon Shing Hing 葉成慶 M 66 2015-01-01 2021-01-01 6.00
28 Koo, Anna-Mae Mei Jong 顧曉楠 F 38 2017-01-01 2023-01-01 4.46
29 Kwok, Wing Keung 郭永強 M 2011-01-01 2017-01-01 6.00
30 Lai, Frederick Wing Hoi 黎永開 M 62 2021-01-01 2023-01-01 0.46
31 Lai, Patrick Shu Ho 黎樹濠 M 71 2005-01-01 -
32 Lam, Andy Siu Wing 林兆榮 M 71 2001-01-01 2007-01-01 6.00
33 Lam, Evelyn Ho Yi 林顥伊 F 2019-01-01 2023-01-01 2.46
34 Lam, Kui Chun 林鉅津 M 2007-01-01 -
35 Lau, Lisa Man Man 劉文文 F 2013-01-01 2019-01-01 6.00
36 Lee Maisenne, Christina 李美辰 F 44 2011-01-01 2017-01-01 6.00
37 Lee, Kenneth Kwing Chin M 2001-01-01 2007-01-01 6.00
38 Lee, Shiu Hung 李紹鴻 M 88 1995-01-01 2003-01-01 8.00
39 Lee, Tin Yan 李天恩 2018-06-01 2023-01-01 3.05
40 Leung Ngai, Justina Mou Yin 梁魏懋賢 F 2005-01-01 2011-01-01 6.00
41 Leung, Clifford Siu On 梁紹安 M 2019-01-01 2023-01-01 2.46
42 Li, Donald Kwok Tung 李國棟 M 67 2021-01-01 2023-01-01 0.46
43 Li, Fred Wah Ming 李華明 M 66 2005-01-01 2011-01-01 6.00
44 Li, Ka Yan (SAB) 李嘉欣 F 2018-06-01 2023-01-01 3.05
45 Liu, Bruce Sing Lee 廖成利 M 63 2001-01-01 2007-01-01 6.00
46 Lo, Wing Lok M 67 2003-01-01 2005-01-01 2.00
47 Loo, Shirley Marie Therese 羅乃萱 F 2007-01-01 2013-01-01 6.00
48 Lui, Annissa Wai Ling 雷慧靈 F 2015-01-01 2021-01-01 6.00
49 Mok, Rex Chung Fai 莫仲輝 M 2021-01-01 2023-01-01 0.46
50 Ng, Anthony Chi Fai 吳志輝 M 2019-01-01 2023-01-01 2.46
51 Ng, Miro Fei Yeung 吳飛洋 M 2007-01-01 2013-01-01 6.00
52 Ng, Shui Lai 吳水麗 M 74 1999-01-01 2005-01-01 6.00
53 Pao, Ping Wing 浦炳榮 M 73 1987 U -
54 Pong, Edward Chong 龐創 M 74 2003-01-01 -
55 Pong, Scarlett Oi Lan 龐愛蘭 F 62 2003-01-01 2009-01-01 6.00
56 Poon, Hing Fai 潘慶輝 M 2019-01-01 2023-01-01 2.46
57 Shek, Daniel Tan Lei 石丹理 M 2005-01-01 -
2009-01-01 2015-01-01 6.00
58 Siu, Sylvia Wing Yee 蕭詠儀 F 2009-01-01 2015-01-01 6.00
59 So, Ann Lai Chun 蘇麗珍 F 58 2009-01-01 2015-01-01 6.00
60 Su, Albert Yau On 蘇祐安 M 2019-01-01 2023-01-01 2.46
61 Sze, Irons Wing Wai 施榮懷 M 59 2013-01-01 2019-01-01 6.00
62 Tam, Samson Wai Ho 譚偉豪 M 57 2011-01-01 2013-01-01 2.00
63 Tam, Wing Kun M 2007-01-01 -
64 Tan, Seck Kang M 2003-01-01 -
65 Tan, Sunny 陳祖恆 M 48 2017-01-01 2023-01-01 4.46
66 Tang, Amy Blanche Oi Lam 鄧藹霖 F 2007-01-01 2013-01-01 6.00
67 Tang, Wai Kwong (CUHK) 鄧偉光 M 2019-01-01 2023-01-01 2.46
68 Tik, Chi Yuen 狄志遠 M 64 2013-01-01 2019-01-01 6.00
69 To, James Kun Sun 涂謹申 M 58 2003-01-01 -
70 Tse, Man Li 謝萬里 2013-01-01 2019-01-01 6.00
71 Tsui, Ming Sum M 2005-01-01 2011-01-01 6.00
72 Wong, Justein Chun 王津 M 68 2003-01-01 -
73 Wong, Sandy Hang Yee 黃幸怡 F 50 2011-01-01 2017-01-01 6.00
74 Wong, Sing Wing M 2003-01-01 2009-01-01 6.00
75 Wu, Brenda Shuk Yin 鄔淑賢 F 2003-01-01 2007-01-01 4.00
76 Wu, Henry King Cheong 胡經昌 M 70 2003-01-01 2005-01-01 2.00
77 Yau, Sylvia Siu Fee 邱小菲 F 2009-01-01 2015-01-01 6.00
78 Yeung, Po Kwan 楊寶坤 M 82 1984 U -
79 Yeung, Susan 楊素珊 F 2017-01-01 2023-01-01 4.46
80 Yeung, Yiu Chung 楊耀忠 M 70 2007-01-01 2013-01-01 6.00
81 Yiu, Ivan Tze Leung 姚子樑 M 2011-01-01 2017-01-01 6.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top