PRC National People's Congress

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board

Name Age
in
2018
Position From Until
1 Zuo, Yan An 左延安 M 69 MemberMember U
2 Zhu, Lijun (1952) 朱立軍 M 66 MemberMember
3 Zhu, Junjing F 78 MemberMember
4 Zhou, Yaxian 周亞仙 F 58 MemberMember 2003-02 2008-02
5 Zhou, Dao Jiong 周道炯 M 85 SC MemberStanding Committee Member 2003-03
6 Zhao, Yongqi 趙永起 M 58 MemberMember 2008-01
7 Zhao, Xiaogang 趙小剛 M 67 MemberMember U
8 Zhao, Jibin 趙吉斌 M 66 MemberMember
9 Zhang, Yukun (1956) 張玉坤 F 62 MemberMember
10 Zhang, Youcai 張佑才 M 77 SC MemberStanding Committee Member
11 Zhang, Yingcen 張瀛岑 M 55 MemberMember 2008-01
12 Zhang, Yanning M 91 SC MemberStanding Committee Member U
13 Zhang, Xiu Fu 張秀夫 M 83 MemberMember U
14 Zhang, Tiefu (NPC) 張鐵夫 M HK MemberHong Kong Member 2012-12-19 2017-12-19
15 Zhang, Shiping 張士平 M 72 MemberMember U
16 Zhang, Lidian 張利鈿 M 54 MemberMember
17 Zhang, Jiaren 張家仁 M 73 MemberMember U
18 Zhang, Jianheng (1961) 張建恒 M 57 MemberMember 2008
19 Zhang, Fusheng (1950) 張富生 M 68 MemberMember 2003-02
20 Zhang, Dinglong 張定龍 M 62 MemberMember
21 Zhang, Dejiang 张德江 M 72 Ch, SCChairman of Standing Committee 2013-03-14
22 Zhan, Chunxin 詹純新 M 63 MemberMember 2003 U
23 Zhai, Xigui 翟熙貴 M 76 MemberMember 2003 U
24 Zee, Shane Sze Yong 徐是雄 M 75 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
25 Zang, Dihua F 82 MemberMember
26 Yuen, Kai Cheong 袁繼昌 M 77 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
27 Yu, Guo 于果 M 56 MemberMember 1998-03 2013-03
28 Yu, En Guang 于恩光 M 86 MemberMember 1998
29 Yu, Baocai 喻寶才 M 54 MemberMember 2003
30 Yeung, Yiu Chung 楊耀忠 M 67 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2017-12-19
31 Ye, Ru Tang 葉如棠 M 79 SC MemberStanding Committee Member 2003-03 2008-03
32 Ye, Jianying (1897-04-28) 叶剑英 M 121 Ch, SCChairman of Standing Committee 1978-03-05 1983-06-18
33 Yao, Jiannian 姚建年 M 65 SC MemberStanding Committee Member
34 Yao, Andrew Cho Fai 姚祖輝 M 53 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
35 Yang, Zhou Nan 楊周南 F 81 MemberMember
36 Yang, Ying Liu F 79 MemberMember U
37 Yang, Yang (1976) 楊揚 F 42 MemberMember 2002
38 Yang, Yada 楊亞達 F 62 MemberMember
39 Yang, Min (1955) 楊敏 F 63 MemberMember
40 Yang, Jinhuai (1944) 楊金槐 M 74 MemberMember
41 Yang, Ji Ke 楊紀珂 M 98 MemberMember
42 Yan, Zheng 嚴正 M 57 MemberMember
43 Xu, Shihui 許世輝 M 60 MemberMember 2008 2013
44 Xu, Heyi 徐和誼 M 61 MemberMember
45 Xu, Delong 徐德龍 M 67 MemberMember
46 Xu, Bailing 徐柏齡 M 86 MemberMember U
47 Xiang, Wenbo 向文波 M 56 MemberMember
48 Wu, Zhen Shan 吳振山 M 62 MemberMember 2003-02
49 Wu, Yan (1960) 吳焰 M 58 MemberMember
50 Wu, Yajun 吳亞軍 F 54 MemberMember
51 Wu, Xiufeng (1950) 武秀峰 M 68 MemberMember
52 Wu, Raymond Wai Yung 鄔維庸 M 81 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2006-10-03
53 Wu, Qin (1952) 吳秦 M 66 MemberMember
54 Wu, Jianhua (1944) 吳建華 M 74 MemberMember
55 Wu, Bangguo 吴邦国 M 77 Ch, SCChairman of Standing Committee 2003-03-15 2013-03-14
56 Wong, Yuk Shan 黃玉山 M 68 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
57 Wong, Wilfred Ying Wai 王英偉 M 66 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
58 Wong, Ting Chung 王庭聰 M 57 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
59 Wong, Po Yan 黃保欣 M 95 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2002-12-03
HK MemberHong Kong Member 2007-08-31 2008-01-25
60 Wong, Philip Yu Hong 黃宜弘 M 80 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2008-01-25
61 Wong, Peter Man Kong 王敏剛 M 69 HK MemberHong Kong Member 1993
62 Wong, Kwok Kin 黃國健 M 66 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2012-12-19
63 Wong, Kong Hon 黃光漢 M 76 HK MemberHong Kong Member 1988 2002-12-03
64 Wong, Kin Lap M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
65 Wong, David Yau Kar 黃友嘉 M 61 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
66 Wen, Huiguo 文會國 M 65 MemberMember U
67 Wen, Carson Ka Shuen 溫嘉旋 M 65 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
68 Wei, Shaojun 魏少軍 M 55 MemberMember U
69 Wang, Zuwen 王祖溫 M 64 MemberMember
70 Wang, Zhan Yi M 88 MemberMember 1993
71 Wang, Xianrong 王憲榕 F 67 MemberMember U
72 Wang, Wenjing (1964) 王文京 M 54 MemberMember 1998-03
73 Wang, Tao (1931) 王濤 M 87 SC MemberStanding Committee Member U
74 Wang, Rudeng 王如登 M HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2012-12-19
75 Wang, Mengkui 王夢奎 M 81 SC MemberStanding Committee Member
76 Wang, Jin (1963) 王勁 M 55 MemberMember
77 Wang, Hanbin M SC Vice ChStanding Committee Vice Chairman
78 Wang, Fujie 王輔捷 M 64 MemberMember 1998 2002
79 Wang, Fosong 王彿松 M 85 SC MemberStanding Committee Member
80 Wang, Elizabeth Ming Chun 汪明荃 F 70 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
81 Wang, Bin (Greatime) 王彬 M 53 MemberMember
82 Wan, Long 萬隆 M 78 MemberMember 1998
83 Wan, Li (1916) 萬里 M 102 Ch, SCChairman of Standing Committee 1988-04-13 1993-03-27
84 Wai, Kee Shun M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
85 Tu, Jianhua 涂建華 M 55 MemberMember
86 Tso, Wung Wai 曹宏威 M 77 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
87 Tsang, Tak Sing (1949) 曾德成 M 69 HK MemberHong Kong Member 1988 2008-01-25
88 Tsang, Hin Chi 曾憲梓 M 84 SC, HK MemberStanding Committee Member, Hong Kong Member 2008-01-25
89 Tong, Ping Ta M 109 HK MemberHong Kong Member U
90 Tong, Chee On M HK MemberHong Kong Member 1988 U
91 Tien, Michael Puk Sun 田北辰 M 67 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
92 Tian, Jiyun M 89 SC Vice ChStanding Committee Vice Chairman 1993 2002
93 Tang, Shuangning 唐雙寧 M 63 MemberMember U
94 Tang, Qiao (1954) 唐橋 M 64 MemberMember
95 Tang, Chi On M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
96 Tan, Xuguang 譚旭光 M 57 MemberMember
97 Tam, Yiu Chung (1949) 譚耀宗 M 69 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
98 Tam, Raymond Chi Yuen 譚志源 M 55 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
99 Tam, Maria Wai Chu 譚惠珠 F 73 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2017-12-19
100 Sun, Pishu 孫丕恕 M 56 MemberMember
101 Sun, Liang (1958) 孫亮 M 60 MemberMember
102 Su, Zhigang 蘇志剛 M 60 MemberMember U
103 Sit, Victor Fung Shuen 薜鳳旋 M 71 HK MemberHong Kong Member 1993 2008-01-25
104 Sik, Chi Wai 釋智慧法師 M 85 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2008-01-25
105 Shi, Zhen Hua 史振華 M 71 MemberMember
106 Shi, Xiushi 石秀詩 M 76 SC MemberStanding Committee Member
107 Shi, Liwen (1937) M 81 MemberMember
108 Qiu, Yafu 邱亞夫 M 61 MemberMember
109 Qiu, Dong 邱東 M 61 MemberMember
110 Qiao, Shi 乔石 M 93 Ch, SCChairman of Standing Committee 1993-03-27 1998-03-15
111 Peng, Zhen 彭真 M 116 Ch, SCChairman of Standing Committee 1983-06-18 1988-04-27
112 Peng, Xuefeng (1962) 彭雪峰 M 56 MemberMember U
113 Ni, Guangnan M 79 MemberMember 1993
114 Ngan, Pauline Po Ling 顏寶玲 F 59 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
115 Ngai, Shiu Kit 倪少傑 M 94 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2002-12-03
116 Ng, Leung Sing 吳亮星 M 69 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03
117 Ng, Hong Mun M 92 HK MemberHong Kong Member 1975 2008-01-25
118 Ng, Ching Fai 吳清輝 M 79 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
119 Ng, Chau Pei 吳秋北 M 48 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
120 Mai, Qing Quan 麥慶泉 M 69 MemberMember
121 Ma, Zehua 馬澤華 M 65 MemberMember
122 Ma, Wei Hua 馬蔚華 M 70 MemberMember
123 Ma, Lik M 66 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2007-08-08
124 Ma, Ho Fai 馬豪輝 M 66 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
125 Ma, Fung Kwok 馬逢國 M 63 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03
126 Ma, Chunji 馬純濟 M 64 MemberMember
127 Lv, Congmin 呂聰敏 M 80 MemberMember
128 Luk, Tak Kuen M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
129 Luk, Tak Kim M 92 HK MemberHong Kong Member 1988 2002-12-03
130 Lui, Tim Tim Leung 雷添良 M 64 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
131 Lo, Suk Ching M 68 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
132 Lo, Sui On 盧瑞安 M 68 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
133 Lo, Chung Hing 盧重興 M 67 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2002-12-03
134 Liu, Zhongtian 劉忠田 M 55 MemberMember
135 Liu, Weidong (1965) 劉衛東 M 53 MemberMember
136 Liu, Shaoqi 刘少奇 M 120 Ch, SCChairman of Standing Committee 1954-09-15 1959-04-28
137 Liu, Lit For (1930) 廖烈科 M 88 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 1998-01-29
138 Liu, Haisheng (1946) 劉海勝 M 72 MemberMember
139 Liu, Enxue 劉恩學 M 67 MemberMember
140 Liu, Dorothy Yiu Chu (d) F 84 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
141 Liu, Dongrong 劉冬榮 F 77 MemberMember U
142 Liu, Benren 劉本仁 M 76 MemberMember
143 Lin, Zongshou 林宗壽 M 61 MemberMember
144 Liao, Martin Cheung Kong 廖長江 M 61 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
145 Liang, Ping (1951) 梁平 M 67 MemberMember
146 Li, Zuwei 李祖偉 M 55 MemberMember 2013-10
147 Li, Zhenjiang (1955) 李振江 M 63 MemberMember
148 Li, Yiyi 李依依 F 85 MemberMember
149 Li, Yinquan 李引泉 M 63 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
150 Li, Yijing (1951) 李一經 F 67 MemberMember 1998
151 Li, Yanjun (1964) 李豔軍 M 54 MemberMember
152 Li, Tommy Ying Sang 李應生 M 65 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
153 Li, Rucheng 李如成 M 67 MemberMember
154 Li, Peng (1928) 李鹏 M 90 Ch, SCChairman of Standing Committee 1998-03-15 2003-03-15
155 Li, Liu Fa 李留法 M 62 MemberMember 2003
156 Li, Huaizhen 李懷珍 M 61 MemberMember 2008
157 Li, Guangyu (1963) 李光宇 M 55 MemberMember U
158 Li, Dakai 李大開 M 66 MemberMember
159 Li, Dajin 李大進 M 60 MemberMember
160 Li, Boxi 李泊溪 F 83 MemberMember U
161 Li, Baoyuan 李寶元 M 67 MemberMember 1998-03 2013-03
162 Leung, Ping Chung M HK MemberHong Kong Member 2008-01-25 2012-12-19
163 Leung, Elsie Oi Sie 梁愛詩 F 79 HK MemberHong Kong Member 1993 1997-12-08
164 Leung Lau, Sophie Yau Fun 梁劉柔芬 F 73 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2017-12-19
165 Lee, Wui Ting M 86 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03
166 Lee, Vincent Marshall Kwan Ho 李君豪 M 63 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
167 Lee, Lin Sang M 81 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
168 Lee, Joseph Chung Tak 李宗德 M 67 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
169 Lee, Chark Tim M 84 HK MemberHong Kong Member 2007-05-23
170 Lee, Ambrose Siu Kwong 李少光 M 70 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19 2017-12-19
171 Lee, Allen Peng Fei 李鵬飛 M 78 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2008-01-25
172 Law Fan, Fanny Chiu Fun 羅范椒芬 F 65 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25 2017-12-19
173 Lau, Priscilla Pui King 劉佩瓊 F 73 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2017-12-19
174 Lau, Miriam Kin Yee 劉健儀 F 71 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25 2017-12-19
175 Lam, Lung On 林龍安 M 53 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
176 Lam, Kwong Siu 林廣兆 M 84 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2008-01-25
177 Lam, Dennis Shun Chiu 林順潮 M 58 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
178 Lai, Xiaomin 賴小民 M 56 MemberMember
179 Kwong, Cally Mei Wan 鄺美雲 F 55 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
180 Ku, Suen Fai 古宣輝 M 85 MemberMember
181 Kou, Hoi In 高開賢 M 65 MemberMember
182 Ko, Po Ling 高寶齡 F 69 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2012-12-19
183 Kan, Fook Yee 簡福飴 M 82 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
184 Jiang, Ping (1930) 江平 M 88 MemberMember
185 Jiang, Liang (1943) 姜亮 M 75 MemberMember U
186 Jiang, Enzhu M 80 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2002-12-03
187 Ip, Kwok Him 葉國謙 M 67 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03
188 Hung, Witman Wai Man 洪為民 M 49 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
189 Hu, Herman Shao Ming 胡曉明 M 64 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
190 Ho, Raymond Chung Tai 何鍾泰 M 79 HK MemberHong Kong Member 2007-10-05 2012-12-19
191 Ho, Gallant Yiu Tai 何耀棣 M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
192 Ho, Edmund Hau Wah 何厚鏵 M 63 MemberMember 1988
193 Guo, Xinshuang 郭新雙 M 54 MemberMember U
194 Guo, Minjie 郭敏杰 M 72 MemberMember
195 Guo, Guo Qing 郭國慶 M 56 MemberMember
196 Guo, Guangchang 郭廣昌 M 51 MemberMember 2003
197 Gao, Siren M MemberMember 2008-03-15
SC MemberStanding Committee Member 2008-03-15
198 Gao, Dengbang 高登榜 M 57 MemberMember
199 Gao, Dekang 高德康 M 66 MemberMember
200 Fok, Ian Chun Wan 霍震寰 M 69 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
201 Fok, Henry Ying Tung M 96 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
202 Feng, Xu Chu 馮煦初 M 75 MemberMember
203 Fei, Fih F 76 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2012-12-19
204 Fan Hsu, Rita Lai Tai 徐麗泰 F 73 HK MemberHong Kong Member 1997-12-08 2008-03-15
SC MemberStanding Committee Member 2008-03-15 2017-12-19
205 Dong, Ming Zhu 董明珠 F 64 MemberMember
206 Dai, Zhongchuan 戴仲川 M 53 MemberMember
207 Cui, Xuewen 崔學文 M 72 MemberMember
208 Cui, Junhui 崔俊慧 M 73 MemberMember
209 Chu, David Yu Lin 朱幼麟 M 75 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03 2008-01-25
210 Chu Ip, Nancy Yuk Yu 朱葉玉如 F HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
211 Choy, Wai Hang M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
212 Choy, So Yuk 蔡素玉 F 68 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
213 Chi, Haibin 遲海濱 M 87 SC MemberStanding Committee Member 2003-03
214 Cheung, Thomas Tsun Yung 張俊勇 M 48 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
215 Cheung, Ming Man 張明敏 M 62 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19 2017-12-19
216 Cheng, Yiu Tong (1948) 鄭耀棠 M 70 HK MemberHong Kong Member 1988-03
217 Cheng, Siwei (1935) M 83 SC Vice ChStanding Committee Vice Chairman 1998 2003
218 Chen, Xiangxing M 80 MemberMember
219 Chen, Wei Rong 陳偉榮 M 58 SC MemberStanding Committee Member 1998
220 Chen, Muhua 陳慕華 F 97 SC Vice ChStanding Committee Vice Chairman U
221 Chen, Ming Kui 陳明魁 M 64 MemberMember
222 Chen, Dan (1966) 陳丹 M 52 MemberMember
223 Chan, Wing Kee (1947) 陳永棋 M 71 HK MemberHong Kong Member 2002-12-03
224 Chan, Rong M HK MemberHong Kong Member 1997-12-08
225 Chan, Robin Yau Hing 陳有慶 M 86 HK MemberHong Kong Member 1988 2008-01-25
226 Chan, Maggie Man Ki 陳曼琪 F 49 HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
227 Chan, Henry F M HK MemberHong Kong Member 2017-12-19
228 Chan, Bunny Chung Bun 陳振彬 M 61 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
229 Chan, Brave Yung 陳勇 M 49 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
230 Chan, Bernard Chi Sze 陳智思 M 53 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25
231 Cha Shih, Laura May Lun 史美倫 F 69 HK MemberHong Kong Member 2008-01-25 2017-12-19
232 Cai, Yi (1960) 蔡毅 M 58 HK MemberHong Kong Member 2012-12-19
233 Cai, Hongbin 蔡洪濱 M 52 MemberMember

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top