NEXT DIGITAL LIMITED 壹傳媒有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 17-Apr-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Chan, Otto Chun Shing M 59 2000-11-10 2001-08-07 0.74
2 Chang, Yue Shing 陳裕鑫 M 58 2020-09-14 0.59
3 Cheng, Albert Jinghan 鄭經翰 M 75 1992-08-01 1994-09-08 2.10
4 Cheung, Cassian Ka Sing 張嘉聲 M 66 2008-11-24 2018-02-01 9.19
5 Cheung, Kim Hung 張劍虹 M 59 2018-02-01 3.21
6 Cheung, Vincent Wing Hung 張永雄 M 75 1995-03-06 1999-10-20 4.62
7 Choi, Sai Leung (1941) 蔡世亮 M 80 1992-06-30 1999-10-20 7.30
8 Choi, Shirley Siu Lui 蔡筱蕊 F 52 1994-02-24 1999-10-20 5.65
9 Chow, Andrew On Kiu 周安橋 M 71 1999-10-20 2002-12-06 3.13
10 Chow, Augustine Pok Yu 周博裕 M 69 1990-07-28 1992-07-18 1.97
11 Chow, Royston Tat Kuen 周達權 M 63 2016-01-01 5.29
12 Chow, Siu Tong 周少棠 M 64 1990-02-02 -
13 Chu, Wah Hui 朱華煦 M 71 2008-10-02 2011-10-02 3.00
14 Chuang, Shih Ping 莊世平 M 110 1992-09-14 -
15 Clifford, Mark Lambert 祁福德 M 64 2018-05-09 2.94
16 Crovitz, Louis Gordon M 63 2018-03-26 3.06
17 Fell, Robert (1921) 霍禮義 M 100 1992-08-01 1994-09-30 2.16
18 Fok, Hon Hung M 1990-01-12 1992-07-31 2.55
19 Fok, Terry Kwong Hang 霍廣行 M 66 2000-06-21 2017-04-01 16.78
20 Hamm, Bradley Jay M 57 2015-03-01 2018-09-13 3.54
21 Ho, Morris Kwok Fai 何國輝 M 63 1999-10-20 2000-11-10 1.06
22 Hsu, Gerald Chien Kuo M 75 2000-04-01 2001-08-31 1.42
23 Ip, Yut Kin 葉一堅 M 69 2001-11-30 19.38
24 Kao, Charles Kuen 高錕 M 88 2003-11-11 2009-01-30 5.22
25 Kok, Peter Hon Kay 郭漢基 M 78 1999-08-04 2004-04-30 4.74
26 Lai, Jimmy Chee Ying 黎智英 M 73 1999-10-20 2014-12-12 15.15
2018-02-01 2020-12-29 2.91
27 Lam, Elic Chung Yan 林中仁 M 42 2018-05-09 2.94
28 Lau, Ronald Kin Hon 劉建漢 M 53 1995-09-25 2000-04-01 4.52
29 Lee, Danny Ka Yam 李嘉欽 M 61 2009-03-09 2018-05-09 9.17
30 Lee, Henry Chih Lin M 75 1994-12-22 1995-09-25 0.76
31 Lee, Ming Tee 李明治 M 82 1990-07-28 1992-07-18 1.97
32 Leung, Justin Cheung Sheung M 78 1992-08-01 1995-04-30 2.74
33 Leung, Kam Kim M 1990-01-12 1992-07-31 2.55
34 Leung, Michael Chung Ming 梁仲明 M 1990-02-15 1992-07-31 2.46
35 Leung, Owen Chung Ping 梁仲平 M 56 1994-02-24 1994-09-30 0.60
36 Leung, Stewart Chi Kin 梁志堅 M 82 1989-11-13 1992-08-04 2.72
37 Lim, Tai Thong M 63 2000-04-08 2000-11-10 0.59
38 Lui, Cheuk Ping M 1991-08-31 -
39 Lui, Grandy Chee Man M 1991-07-01 -
40 Luk, James Yu King 陸宇經 M 67 1992-06-30 1994-02-24 1.65
41 Man, Sai Cheong (1944) 文世昌 M 77 1993-08-05 1995-07-20 1.95
42 Mao, Zhenhua 毛振華 M 58 1995-10-26 1997-09-25 1.92
43 Miu, Frank Hei 繆希 M 73 1992-06-30 1994-02-24 1.65
44 Oh, Victor Soon Ann M 74 1992-08-01 1999-10-20 7.22
45 Schats, Peter Lodewijk M 61 2000-11-10 2001-11-30 1.05
46 Shao, Zhong 邵忠 M 60 1998-06-22 1999-01-18 0.57
47 Song, Xiaohai 宋小海 M 67 1996-07-29 1997-09-25 1.16
48 Su, Tongnian 蘇童年 M 63 1998-09-02 1999-01-01 0.33
49 Tam, Bernard Tak Hing 譚德興 M 75 1995-07-20 2000-01-28 4.53
50 Tan, Jiansheng 譚建生 M 62 1998-09-02 1999-01-01 0.33
51 Ting, Stephen Ka Yu 丁家裕 M 62 1999-08-04 2016-01-01 16.41
52 Tse, Ronald Chu Fai 謝柱輝 M 70 1991-07-01 1992-07-18 1.05
53 Tsui, Yiu Wah 徐耀華 M 1990-01-12 -
54 Tung, Chuen Cheuk 董存爵 M 79 2003-06-24 2009-03-17 5.73
55 Wang, Junxian 王軍銜 M 66 1995-10-26 1996-07-29 0.76
56 Wong, Frank Chi Hong 黃志雄 M 67 2009-01-30 2018-03-26 9.15
57 Wong, Sun Man 黃新民 M 71 1990-01-12 -
58 Xie, Ning Yun 謝寧遠 M 1989-11-13 1990-06-19 0.60
59 Yeh, V-Nee 葉維義 M 62 2000-01-28 2009-01-20 8.98
60 Yeung, Wai Hong (1950) 楊懷康 M 71 1999-10-20 2001-11-30 2.11
61 Yu, Victor 余維達 M 82 1992-06-30 1994-02-24 1.65
62 Yuen, Eddy Nap Kie 阮立基 M 66 1995-01-13 1996-07-11 1.49
63 Yuen, Francis Tin Fan 袁天凡 M 69 1992-06-30 1994-09-30 2.25

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top