HKSAR Tsuen Wan District Fight Crime Committee 香港特別行政區荃灣區撲滅罪行委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 27-Jul-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Chan, Jones Chun Chung 陳振中 M 45 -
2 Chan, Yee Kwong (SAB) 陳義光 M -
3 Chau, Eugene Yui Chi 周裔智 M -
4 Chiu, Yiu Nin 趙耀年 M -
5 Fu, Chun Kwong 傅振光 M -
6 Fung, Clement Cheuk Nang 馮卓能 M 44 -
7 Ho, Po Ling 何寶鈴 F -
8 Kot, Siu Yuen 葛兆源 M 37 -
9 Law, Ka Tun 羅嘉團 F -
10 Law, Kin Wan 羅健雲 M -
11 Law, Ning Chi 羅靈芝 F -
12 Lee, Chi Fung (TWDFCC) 李智鋒 M -
13 Lo, Peter Siu Kit 羅少傑 M 60 -
14 Ma, Yuk Kuen 馬玉娟 F -
15 Mak, Yee Ling 麥綺玲 F -
16 Man, Yu Ming (1957) 文裕明 M 64 -
17 Tang, Siu Kwan (TWDFCC) 鄧筱筠 F -
18 To, Kwai Ying 陶桂英 F -
19 Wong, Vincent Yin Shun 王賢訊 M -
20 Wong, Wai Kit (1980) 黃偉傑 M 41 2021 -
21 Yim Tsui, Yuk Shan 嚴徐玉珊 F -
22 Yip, Ping Nam 葉平南 M -
23 Yip, Wai Lam (TWDFCC) 葉蔚林 M -
24 Cheung, Marcella Man Ka 張文嘉 F 2019 2.07
25 Chan, Hiu Chun (EC Townsmen) 陳曉津 M 2021 0.07
26 Lam, Nixie Lam 林琳 F 39 2021 0.07
27 Lam, Phyllis Yuen Pun 林婉濱 F 47 2021 0.07
28 Leung, Raymond Cheong Ming 梁昌明 M 52 2021 0.07
29 Li, Nang Kit 李能杰 M 2021 0.07
30 Tsang, Tai 曾大 M 2021 0.07
31 Yang, Xiaoling (TWDFCC) 楊小玲 F 2021 0.07

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top