HKSAR Environmental Campaign Committee 香港特別行政區環境運動委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 25-Sep-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Chai, Johnny Yat Chiu 查逸超 M 59 2013-01-01 2015-01-01 2.00
2 Chan, Benny Sai Biu M 64 2004-01-01 2006-01-01 2.00
3 Chan, Cary Wing Hong 陳永康 M 2011-01-01 2017-01-01 6.00
4 Chan, Eugene Kin Keung 陳建強 M 57 2019-01-01 2023-01-01 2.73
5 Chan, Pamela Wong Shui 陳黃穗 F 75 2001-01-01 2003-01-01 2.00
6 Chan, Stephen Chit Kwai 陳捷貴 M 72 2003-01-01 2007-01-01 4.00
7 Chan, Sylvia May Kuen 陳美娟 F 2013-01-01 2019-01-01 6.00
8 Chan, Tak Chor 陳特楚 M 76 2004-01-01 2008-01-01 4.00
9 Chan, Tommy Ka Keung 陳家強 M 41 2019-01-01 2023-01-01 2.73
10 Chau, Chuen Heung 周轉香 F 70 2004-01-01 2006-01-01 2.00
11 Chau, Simon Sui Cheong M 2001-01-01 2003-01-01 2.00
12 Cheng, Daniel Man Chung 鄭文聰 M 64 2003-01-01 2004-01-01 1.00
13 Cheng, Vivien Yu Wai 鄭茹蕙 F 2019-01-01 2023-01-01 2.73
14 Chong, Quince Wai Yan 莊偉茵 F 58 2019-01-01 2023-01-01 2.73
15 Fan, John Kam Ping 范錦平 M 76 2001-01-01 2004-01-01 3.00
16 Fong, Wang Fun 方宏勵 M 74 2001-01-01 2003-01-01 2.00
17 Ho, Chi Fai (SAB) 何志輝 M 2018-04-13 2023-01-01 3.45
18 Ho, Thomas On Sing 何安誠 M 65 2013-01-01 2019-01-01 6.00
19 Hui, Yung Chung 許湧鐘 M 2011-01-01 2023-01-01 10.73
20 Ieong, Yvonne In Leng 楊燕玲 F 2013-01-01 2019-01-01 6.00
21 Ip, Tony Chung Man 葉頌文 M 2019-01-01 2023-01-01 2.73
22 Koong, Maggie May Kay 孔美琪 F 58 2001-01-01 2007-01-01 6.00
23 Kwan, Calvin Lee 關凱臨 M 2015-01-01 2021-01-01 6.00
24 Kwok, Chi Tai 郭志泰 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
25 Lam, Chiu Ying 林超英 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
26 Lam, Chung Yan (1979) 林松茵 F 42 2015-01-01 2021-01-01 6.00
27 Lam, Tsz Ching (ECC) 林梓晴 F 2014-01-17 2015-01-01 0.96
28 Lau Tom, Tansy 劉譚清儀 F 2021-01-01 2023-01-01 0.73
29 Lau, Freeman Siu Hong 劉小康 M 62 2008-01-01 2008-09-09 0.69
30 Lau, Goretti Wai Kuen F 2001-01-01 2007-01-01 6.00
31 Lau, Kenneth Ip Keung 劉業強 M 55 2010-01-01 2013-01-01 3.00
32 Law, Chi Kwong (1953) 羅致光 M 68 2004-01-01 2010-01-01 6.00
33 Law, Elizabeth Kwan Mei 羅君美 F 67 2001-01-01 2011-01-01 10.00
34 Law, Winnie Wai Yi 羅惠儀 F 2013-01-01 2019-01-01 6.00
35 Lee, Joseph Chung Tak 李宗德 M 70 2001-01-01 2011-01-01 10.00
36 Lee, Walter Yat Wah 李日華 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
37 Leung, Che Cheung 梁志祥 M 64 2006-01-01 2010-01-01 4.00
38 Leung, Edmond 梁懷敏 M 2019-01-01 2023-01-01 2.73
39 Leung, Edward Man Fuk 梁萬福 M 2008-01-01 2013-01-01 5.00
40 Leung, Manuel Man Tao M 2008-01-01 2010-01-01 2.00
41 Li, Jenny Chun Chau 李進秋 F 47 2019-01-01 2023-01-01 2.73
42 Liu, Jennifer Wai Fun 廖偉芬 F 47 2013-01-01 2015-01-01 2.00
43 Lui, Tung Ming M 2006-01-01 2011-01-01 5.00
44 Lung, David Ping Yee 龍炳頤 M 73 2010-01-01 2013-01-01 3.00
45 Ma, Carol Hok Ka 馬學嘉 F 2011-01-01 2015-01-01 4.00
46 Ma, Patrick Ching Hang 馬清鏗 M 63 2008-01-01 2013-01-01 5.00
47 Mui, Sarah Sze Wa 梅詩華 F 2021-01-01 2023-01-01 0.73
48 Ng Fong, Siu Mei F 2004-01-01 2006-01-01 2.00
49 Ng, Arkin Ping Kin 吳秉堅 M 2006-01-01 2011-01-01 5.00
50 Ng, Cho Nam 吳祖南 M 61 2008-01-01 2014-01-01 6.00
51 Ng, Jennifer Chui Yiu 伍翠瑤 F 2008-01-01 2013-01-01 5.00
52 Ng, Norris Hin Lung 伍顯龍 M 31 2017-01-01 2023-01-01 4.73
53 Ng, Tsz Yan (ITC) 吳芷欣 F 2018-04-13 2023-01-01 3.45
54 Ng, Wilfred Sau Kei 吳守基 M 57 2008-01-01 2010-01-01 2.00
55 Ngai, Malina Man Lin 倪文玲 F 2017-01-01 2023-01-01 4.73
56 Pang, Thomas Cheung Wai 彭長緯 M 67 2001-01-01 2004-01-01 3.00
57 Poon, Halina Suk Han 潘淑嫻 F 2010-01-01 2011-01-01 1.00
58 Quat, Elizabeth Pui Fan 葛珮帆 F 54 2011-01-01 2013-01-01 2.00
59 Sek, Winnie Wai Yu F 2003-01-01 2004-01-01 1.00
60 Shen, Simon Xu Hui 沈旭暉 M 43 2011-01-01 2017-01-01 6.00
61 So, Samson Ngai Hung 蘇毅雄 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
62 Stokes, Edward M 2001-01-01 2004-01-01 3.00
63 Sung, Joseph Jao Yiu 沈祖堯 M 2019-01-01 2021-01-01 2.00
64 Tam, George Siu Ping 譚兆炳 M 2004-01-01 2011-01-01 7.00
65 Tam, Kwok Kiu 譚國僑 M 64 2001-01-01 2004-01-01 3.00
66 Tang, Ellie 鄧業煒 F 2019-01-01 2023-01-01 2.73
67 Tang, Winnie Shuk Ming 鄧淑明 F 52 2011-01-01 2013-01-01 2.00
68 Tsang, Eric Po Keung 曾寶強 M 2003-01-01 2009-01-01 6.00
69 Tse, Raymond Chee On 謝賜安 M 71 2001-01-01 2003-01-01 2.00
70 Tsui, Bernadette F 2010-01-01 2015-01-01 5.00
71 Wan, Andrew Siu Kin 尹兆堅 M 52 2010-01-01 2011-01-01 1.00
72 Wong, Albert (MH) 王嘉恩 M 2015-01-01 2021-01-01 6.00
73 Wong, Angel Suet Ying 黃雪英 F 41 2008-01-01 2010-01-01 2.00
74 Wong, Conrad Tin Cheung 黃天祥 M 57 2019-01-01 2023-01-01 2.73
75 Wong, Jonathan Woon Chung 黃煥忠 M 63 2006-01-01 2017-01-01 11.00
76 Wong, Maximilian Mau Chung 王茂松 M 2010-01-01 2015-01-01 5.00
77 Wong, Peggy Pik Kiu 黃碧嬌 F 56 2006-01-01 2011-01-01 5.00
78 Wong, Rico Tze Kang 黃子勁 M 2013-01-01 2019-01-01 6.00
79 Wong, Ronnie Man Chiu 王敏超 M 69 2001-01-01 2004-01-01 3.00
80 Wong, Sau Ying (JP) 黃秀英 F 2011-01-01 2015-01-01 4.00
81 Wong, Simon Kit Lung 黃傑龍 M 48 2021-01-01 2023-01-01 0.73
82 Wong, Stanley Ping Pui 黃炳培 M 2013-01-01 2015-01-01 2.00
83 Woo, Samathy 胡文珊 F 2021-01-01 2023-01-01 0.73
84 Wu, Henry King Cheong 胡經昌 M 70 2001-01-01 2004-01-01 3.00
85 Yau, Henry Yik Chung 邱亦聰 M 2019-01-01 2023-01-01 2.73
86 Yip, Eric Chee Hang 葉志衡 M 2010-01-01 2015-01-01 5.00
87 Yu, William Yuen Ping 余遠騁 M 55 2010-01-01 2013-01-01 3.00
88 Zee, Shane Sze Yong 徐是雄 M 78 2001-01-01 2007-01-01 6.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top