HK-listed directorships per person

This table shows the directors of companies with a HK primary listing and the number of seats they held on any snapshot date since 1-Jan-1990. For a distribution of INED seats per person, click here, and for distribution of all seats per person, click here. For a league table of average annual relative returns, click here.

Snapshot date:

Number of people who are directors on the snapshot date: 15976

Name No.
of
seats
No.
INED
Sex Age in
2020
1 Lam, Lee George 林家禮 16 11 M 61
2 Shek, Abraham Lai Him 石禮謙 16 16 M 75
3 Cheng, Erik Yuk Wo 鄭毓和 13 13 M 60
4 Loke, Yu 陸海林 13 13 M 71
5 Poon, Chiu Kwok 潘昭國 12 11 M 58
6 Fan, Anthony Ren Da 范仁達 11 11 M 59
7 Lam, Kenneth Yiu Kin 林耀堅 10 10 M 65
8 Lee, Conway Kong Wai 李港衛 10 10 M 66
9 Lee, Eddie Kwan Hung 李均雄 10 10 M 55
10 Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強 10 10 M 65
11 Wong, Francis Man Chung 黃文宗 10 10 M 56
12 Chung, Timpson Shui Ming 鍾瑞明 9 9 M 69
13 Fan, Andrew Chun Wah 范駿華 9 9 M 42
14 Hung, Clement Ka Hai 洪嘉禧 9 8 M 65
15 Ngai, Maurice Wai Fung 魏偉峰 9 9 M 58
16 Tam, Kenny King Ching 譚競正 9 9 M 71
17 Cheng, Moses Mo Chi 鄭慕智 8 6 M 71
18 Chu, Peleus Kin Wang 朱健宏 8 7 M 56
19 Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 8 7 M 73
20 Kwong, Gordon Che Keung 鄺志強 8 8 M 71
21 Lam, Jeffrey Kin Fung 林健鋒 8 8 M 69
22 Li, David Ka Fai 李家暉 8 8 M 65
23 Lo, Roy Wa Kei 盧華基 8 8 M 49
24 Ting, Stephen Leung Huel 丁良輝 8 7 M 67
25 Wong, Albert Wing Kuen 王永權 8 8 M 69
26 Yu, David Hon To 俞漢度 8 8 M 72
27 Chan, Michael Yue Kwong 陳裕光 7 5 M 69
28 Chan, Quattro Cheong Yee 陳昌義 7 0 M 56
29 Chau, David Shing Yim 周承炎 7 7 M 57
30 Cheng, Adrian Chi Kong 鄭志剛 7 0 M 41
31 Cheng, Henry Kar Shun 鄭家純 7 0 M 74
32 Cheung, Charles Wai Bun 張惠彬 7 6 M 84
33 Chow, Jack Siu Lui 鄒小磊 7 6 M 60
34 Lau, Kevin Siu Ki 劉紹基 7 7 M 62
35 Lau, Lawrence Fai 劉斐 7 6 M 49
36 Law, Japhet Sebastian 羅文鈺 7 7 M 69
37 Lum, Sam Pak Sum 林柏森 7 6 M 59
38 Wong, Kelvin Tin Yau 黃天祐 7 6 M 60
39 Wong, Patrick Lung Tak 黃龍德 7 7 M 72
40 Wong, Simon Hin Wing 黃顯榮 7 7 M 58
41 Zeman, Allan 盛智文 7 6 M 72
42 Zhao, John Huan 趙令歡 7 0 M 57
43 Arculli, Ronald Joseph 夏佳理 6 1 M 81
44 Chan, Kenny Ngai Sang 陳毅生 6 6 M 55
45 Chan, Roger Cheong Tat 陳昌達 6 6 M 70
46 Chau, Donald Kam Wing 周錦榮 6 5 M 57
47 Feng, Boming 馮波鳴 6 0 M 51
48 Fong, Felix Wo 方和 6 6 M 70
49 Fung, William Kwok Lun 馮國綸 6 3 M 71
50 Gu, Jiong 顧炯 6 6 M 48
51 Guan, Huanfei 關浣非 6 6 M 64
52 Ho, Alvin Man 何敏 6 6 M 51
53 Ho, Gilbert Chi Hang 何智恒 6 3 M 44
54 Ho, Raymond Chung Tai 何鍾泰 6 5 M 81
55 How, Sze Ming 侯思明 6 6 M 43
56 Hung, Crucindo Cho Sing 洪祖星 6 5 M 80
57 Ip, Stephen Shu Kwan 葉澍堃 6 6 M 69
58 Jin, Qingjun 靳慶軍 6 6 M 63
59 Kwan, Kai Cheong 關啟昌 6 5 M 71
60 Kwong, Wilson Wai Sun 鄺偉信 6 5 M 55
61 Lam, Kai Yeung 林繼陽 6 5 M 51
62 Lee, Carmelo Ka Sze 李嘉士 6 3 M 60
63 Lee, Joshua Chi Hwa 李智華 6 6 M 48
64 Lee, Ka Lun (SFC:AGM564) 李家麟 6 6 M 65
65 Li, Aubrey Kwok Sing 李國星 6 5 M 70
66 Li, David Kwok Po 李國寶 6 5 M 81
67 Li, Eric Ka Cheung 李家祥 6 6 M 67
68 Li, Victor Tzar Kuoi 李澤鉅 6 0 M 56
69 Lo, William Wing Yan 盧永仁 6 6 M 59
70 Ma, Andrew Chiu Cheung 馬照祥 6 6 M 78
71 Ng, Estella Yi Kum 伍綺琴 6 5 F 63
72 Ng, Man Kung 吳文拱 6 6 M 69
73 Ng, Stephen Tin Hoi 吳天海 6 0 M 68
74 Ong, Alan Chor Wei 王祖偉 6 5 M 51
75 Pao, Ping Wing 浦炳榮 6 6 M 72
76 Poon, Michael Lai Yin 潘禮賢 6 5 M 48
77 Sue, Ka Lok 蘇家樂 6 0 M 55
78 Tan, Wee Seng 陳偉成 6 6 M 65
79 Tsang, Patrick On Yip 曾安業 6 0 M 49
80 Tse, Yung Hoi 謝湧海 6 6 M 68
81 Tsoi, David Tai Wai 蔡大維 6 6 M 73
82 Tsui, William King Fai 徐景輝 6 6 M 71
83 Wan, Peter Kam To 尹錦滔 6 6 M 67
84 Wong, David Yau Kar 黃友嘉 6 6 M 63
85 Wong, Edward Yun Kuen 黃潤權 6 4 M 63
86 Wu, Anthony Ting Yuk 胡定旭 6 6 M 66
87 Wu, Bernard Tak Lung 吳德龍 6 6 M 55
88 Wu, Chi Keung (1957) 胡志強 6 6 M 63
89 Yip, Wai Ming (1965) 葉偉明 6 6 M 55
90 Au Yeung, Po Fung 歐陽寶豐 5 5 M 53
91 Au, Alexander Siu Kee 歐肇基 5 3 M 74
92 Chan, Admiral Wai Cheung 陳偉璋 5 4 M 47
93 Chan, Bernard Chi Sze 陳智思 5 4 M 55
94 Chan, Eddie Kwok Wai 陳國偉 5 5 M 61
95 Chan, Hubert Wing Yuen 陳永源 5 3 M 62
96 Chan, Jonathan Ming Sun 陳銘燊 5 5 M 48
97 Chan, Lewis Chung Kik 陳仲戟 5 5 M 47
98 Chan, Thomas Chun Hong 陳振康 5 0 M 56
99 Chau, On Ta Yuen 周安達源 5 4 M 73
100 Chen, Johnny 陳志宏 5 4 M 61
101 Chen, Qiyu 陳啟宇 5 0 M 48
102 Cheng, Vincent Hoi Chuen 鄭海泉 5 5 M 72
103 Cheung, Edward Wing Yui 張永鋭 5 0 M 71
104 Ching, Anthony Yu Lung 程如龍 5 5 M 51
105 Chui, Robert Chi Yun 崔志仁 5 5 M 63
106 Chung, John Kwok Mo 鍾國武 5 5 M 52
107 Dew, Arthur George 狄亞法 5 0 M 79
108 Fan, Philip Yan Hok 范仁鶴 5 5 M 71
109 Fan, Vanessa Man Seung 范敏嫦 5 0 F 57
110 Fok, Canning Kin Ning 霍建寧 5 0 M 69
111 He, Jia (1954, Prof) 何佳 5 5 M 66
112 Heng, Victor Ja Wei 邢家維 5 5 M 43
113 Ho, Norman Hau Chong 何厚鏘 5 3 M 65
114 Hon, Terence Ping Cho 韓炳祖 5 5 M 61
115 Huang, Victor 黃偉德 5 5 M 49
116 Hung, Muk Ming 洪木明 5 5 M 55
117 Ip, Albert Yuk Keung 葉毓強 5 5 M 68
118 Ip, Arnold Tin Chee 葉天賜 5 4 M 58
119 Ko, Edward Ming Tung 高明東 5 5 M 60
120 Kwok, Larry Lam Kwong 郭琳廣 5 4 M 64
121 Kwok, Raymond Ping Luen 郭炳聯 5 0 M 67
122 Lam, Colin Ko Yin 林高演 5 0 M 69
123 Lam, Francis Bing Kwan 林秉軍 5 3 M 71
124 Lam, Kwong Siu 林廣兆 5 5 M 86
125 Lau, Ambrose Hon Chuen 劉漢銓 5 5 M 73
126 Lau, Edwin Chi Kit 劉智傑 5 4 M 75
127 Lau, Ronald Man Tak 劉文德 5 3 M 51
128 Lau, Ying Kit (1973) 劉英傑 5 5 M 47
129 Lee, John Luen Wai 李聯偉 5 2 M 71
130 Leung, Philip Chi Hung 梁志雄 5 5 M 64
131 Li, Adrian David Man Kiu 李民橋 5 4 M 47
132 Li, Andy Wai Kwan 李偉君 5 5 M 48
133 Lin, Zhijun 林志軍 5 5 M 66
134 Liu, Xiaofeng (SFC:ADE404) 劉曉峰 5 5 M 58
135 Luk, Roger Koon Hoo 陸觀豪 5 5 M 69
136 Ma, Lishan (1951-11-08) 馬立山 5 5 M 69
137 Mak, Alvin Wing Sum 麥永森 5 5 M 68
138 Ng, Thomas Wai Hung 吳偉雄 5 4 M 56
139 O'Yang, Wiley 歐陽偉立 5 5 M 57
140 Pak, Martin Wai Keung 白偉強 5 5 M 57
141 Qi, Daqing 齊大慶 5 5 M 56
142 Shin, Fabian Yick 冼易 5 4 M 52
143 Sun, Patrick Ting Wah 辛定華 5 5 M 62
144 Sze, Irons Wing Wai 施榮懷 5 5 M 58
145 Sze, Robert Tsai To 史習陶 5 5 M 80
146 Tai, Alexander Kwok Leung 戴國良 5 5 M 63
147 Tam, Maria Wai Chu 譚惠珠 5 5 F 75
148 Tse, Aloysius Hau Yin 謝孝衍 5 5 M 72
149 Tso, Brian Ping Cheong 曹炳昌 5 5 M 40
150 Tsui, Yung Kwok 徐容國 5 4 M 52
151 Wang, Yan (China Resources) 王彥 5 0 M 48
152 Wong, Allan Chi Yun 黃子欣 5 4 M 70
153 Wong, Bryan Chi Fai 黃志輝 5 0 M 64
154 Wong, John Yik Chung 黃翼忠 5 5 M 53
155 Wong, Marina Yu Pok 黃汝璞 5 5 F 72
156 Wong, Peter Shiu Hoi 黃紹開 5 5 M 79
157 Wong, Raymond Man Hin 黃文顯 5 4 M 55
158 Wu, Frankie Wing Kuen 胡永權 5 5 M 63
159 Wu, Henry King Cheong 胡經昌 5 5 M 69
160 Yick, Simon Wing Fat 易永發 5 5 M 62
161 Yu, Michael Tat Chi 余達志 5 5 M 56
162 Zhang, Joe Hua Qiao 張化橋 5 5 M 57
163 Zhang, Senquan 張森泉 5 5 M 43
164 Brandler, Andrew Clifford Winawer 包立賢 4 1 M 64
165 Bruce, Iain Ferguson 布魯士 4 4 M 79
166 Cao, Kuangyu 曹貺予 4 4 M 70
167 Cha, Payson Mou Sing 查懋聲 4 1 M 78
168 Chan, Bunny Chung Bun 陳振彬 4 4 M 63
169 Chan, Chi Yuen (1966) 陳志遠 4 2 M 54
170 Chan, Ivan Kim Fai 陳儉輝 4 4 M 61
171 Chan, Kay Cheung 陳棋昌 4 4 M 74
172 Chan, Michael Kee Huen 陳記煊 4 4 M 69
173 Chan, Michael Yee Ping 陳貽平 4 4 M 43
174 Chan, Peter Kin Sang 陳健生 4 3 M 69
175 Chan, Raymond Siu Wing 陳兆榮 4 4 M 56
176 Chan, Tony Chun Wai 陳振偉 4 4 M 49
177 Chen, Ying (1969) 陳鷹 4 0 M 51
178 Cheng, Andrew Hong Kei 鄭康棋 4 4 M 66
179 Cheng, Brian Chi Ming 鄭志明 4 0 M 38
180 Cheong, Henry Ying Chew 張英潮 4 4 M 72
181 Cheung, Jacky Wah Keung 張華強 4 4 M 60
182 Cheung, Kin Wing 張建榮 4 4 M 66
183 Chew, Fook Aun 周福安 4 0 M 58
184 Chi, Kenneth Chi Hung 季志雄 4 4 M 52
185 Choy, Jojo Sze Chung 蔡思聰 4 4 M 62
186 Choy, Raymond Wai Shek 蔡偉石 4 4 M 71
187 Chu, David Yu Lin 朱幼麟 4 4 M 77
188 Chu, Marcus Kin Ming 朱健明 4 4 M 40
189 Chung, Desmond Man Lai 鍾文禮 4 3 M 44
190 Chung, Koon Yan 鍾琯因 4 4 M 57
191 Chung, Roy Chi Ping 鍾志平 4 3 M 68
192 Fu, Tim Ting Mei 傅廷美 4 4 M 54
193 Fung, Allen Yuk Lun 馮玉麟 4 0 M 52
194 Fung, Andy Tze Wa 馮子華 4 4 M 63
195 Fung, Chi Kin (SFC:AAY096) 馮志堅 4 2 M 71
196 Gao, Yu (SFC:AGK819) 高煜 4 1 M 47
197 Ha, Eugene Kee Choy 夏其才 4 4 M 63
198 Hung, Witman Wai Man 洪為民 4 4 M 51
199 Ip, Edmond Tak Chuen 葉德銓 4 0 M 68
200 Jacobsen, William Keith 葉偉其 4 3 M 54
201 Jiao, Shuge 焦樹閣 4 2 M 55
202 Kam, Hing Lam 甘慶林 4 0 M 74
203 Kan, Alice Lai Kuen 簡麗娟 4 4 F 65
204 Kan, Tony Chung Nin 簡松年 4 4 M 70
205 Ko, Ping Keung 高秉強 4 4 M 69
206 Kong, Roy Chi Mo 江智武 4 4 M 45
207 Koo, Louis Fook Sun 顧福身 4 4 M 64
208 Kwan, Ngai Kit 關毅傑 4 4 M 40
209 Kwok, Vincent Chi Sun 郭志燊 4 4 M 58
210 Kwok, Wilson Chi Shing 郭志成 4 4 M 58
211 Kwong, Ping Man 鄺炳文 4 4 M 56
212 Lai, Peggy Pik Chi 黎碧芝 4 3 F 56
213 Lam, Andy Ying Hung 林英鴻 4 4 M 55
214 Lam, Kin Ming (1937) 林建名 4 0 M 83
215 Lam, Lester Hau Yin 林孝賢 4 0 M 39
216 Lam, Peter Kin Ngok 林建岳 4 0 M 63
217 Lam, Philip Bing Lun 林炳麟 4 1 M 77
218 Lam, Simon Sing Kwong 林誠光 4 3 M 62
219 Lau, Lawrence Juen Yee 劉遵義 4 4 M 76
220 Lau, Sik Yuen 劉錫源 4 4 M 54
221 Law Fan, Fanny Chiu Fun 羅范椒芬 4 4 F 67
222 Law, Quinn Yee Kwan 羅義坤 4 4 M 68
223 Law, Tze Lun 羅子璘 4 4 M 48
224 Lee Wong, Angelina Pui Ling 李王佩玲 4 1 F 72
225 Lee, Louis Kwok Tung 李國棟 4 4 M 52
226 Lee, Man To (1973) 李敏滔 4 3 M 47
227 Lee, Martin Ka Shing 李家誠 4 0 M 49
228 Lee, Seng Hui 李成輝 4 0 M 51
229 Leung Ko, Margaret May Yee 梁高美懿 4 4 F 68
230 Leung, Chong Shun 梁創順 4 4 M 55
231 Leung, Elsie Oi Sie 梁愛詩 4 4 F 81
232 Leung, Johnny Ka Kui 梁家駒 4 4 M 63
233 Leung, Lawrence Man Chiu 梁文釗 4 3 M 72
234 Leung, Michael Man Kit 梁民傑 4 4 M 67
235 Leung, Ming Shu 梁銘樞 4 4 M 45
236 Leung, Steven Yu Ming 梁宇銘 4 4 M 61
237 Leung, Tai Chiu 梁體超 4 4 M 75
238 Leung, William Shu Yin 梁樹賢 4 4 M 70
239 Li, Brian David Man Bun 李民斌 4 3 M 46
240 Li, Chak Hung 李澤雄 4 4 M 56
241 Li, Wai Keung (1957) 李偉強 4 4 M 63
242 Li, Wei (1955) 李煒 4 4 M 65
243 Li, Yinquan 李引泉 4 4 M 65
244 Liu, Chong (1970) 劉沖 4 0 M 50
245 Liu, Kwong Sang 廖廣生 4 4 M 58
246 Liu, Yu Jie (1963) 劉玉杰 4 1 F 57
247 Lo, Anthony Kai Yiu 羅啟耀 4 4 M 72
248 Lo, Jimmy Chun To 羅俊圖 4 0 M 47
249 Lo, Poman Po Man 羅寶文 4 0 F 41
250 Lo, Vincent Hong Sui 羅康瑞 4 0 M 72
251 Lo, Yuk Sui 羅旭瑞 4 0 M 76
252 Look, Andrew 陸東 4 4 M 55
253 Lu, Hong Te 呂鴻德 4 4 M 60
254 Lui Fung, Mabel Mei Yee 呂馮美儀 4 1 F 69
255 Lui, Ming Wah (1937) 呂明華 4 4 M 83
256 Ma, Peter Yiu Ho 馬遙豪 4 4 M 55
257 Mar, Selwyn 馬紹援 4 4 M 85
258 Meng, Yan (1955-08) 孟焰 4 4 M 65
259 Ng, Daryl Win Kong 黃永光 4 0 M 42
260 Ng, Dennis Chi Ho 吳志豪 4 4 M 62
261 Ng, Jessica Yuk Mui 吳旭茉 4 0 F 42
262 Ng, Kenneth Kwai Kai 吳季楷 4 0 M 66
263 Ng, Leung Sing 吳亮星 4 4 M 71
264 Ng, Winnie J Wing Mui 伍穎梅 4 3 F 56
265 Or, Raymond Ching Fai 柯清輝 4 2 M 71
266 Pang, Benny Chung Fai 彭中輝 4 3 M 48
267 Poon, Chung Kwong 潘宗光 4 3 M 80
268 Qian, Shi Zheng 錢世政 4 4 M 68
269 Rui, Meng 芮萌 4 4 M 53
270 Seto, John Gin Chung 司徒振中 4 4 M 72
271 Shu, Laurence Wa Tung 舒華東 4 4 M 48
272 Siu, Francis Wai Keung 蕭偉強 4 4 M 66
273 Siu, Kin Wai 蕭健偉 4 2 M 52
274 Siu, Simon Man Ho 蕭文豪 4 4 M 46
275 So, Stephen Hon Cheung 蘇漢章 4 4 M 64
276 Song, Ming (1961) 宋敏 4 4 M 59
277 Tam, Chak Chi 譚澤之 4 3 M 43
278 Tan, Stephen (1954) 陳智文 4 3 M 66
279 Tang, Chi Wai (1973) 鄧智偉 4 4 M 47
280 Todd, Eric (1962) 達振標 4 0 M 58
281 Tsang, Wah Kwong 曾華光 4 4 M 68
282 Tsui, Alec Yiu Wa 徐耀華 4 4 M 71
283 Tsui, Ka Wah 徐家華 4 4 M 67
284 Tsui, Paul Yiu Cheung 徐耀祥 4 0 M 74
285 Tung, Ching Sai 董清世 4 0 M 55
286 U, Po Chu 余寶珠 4 0 F 95
287 Wang, Ching (1955) 王京 4 3 M 65
288 Wang, Peng (1976) 王鵬 4 4 M 44
289 Wang, Ping (1970) 王平 4 4 M 50
290 Wei, David Zhe 衛哲 4 0 M 49
291 Wong, Ada Chi Yan 黃志恩 4 4 F 39
292 Wong, Albert Chi Wai 黃維 4 4 M 54
293 Wong, Albert Kwai Huen 王桂壎 4 4 M 69
294 Wong, Danny Kui Shing 王鉅成 4 1 M 61
295 Wong, Ernest Yiu Kit 黃耀傑 4 4 M 53
296 Wong, James Sing Wai 王承偉 4 0 M 56
297 Wong, Wai Ling (1961) 黃慧玲 4 3 F 60
298 Wu, Jiesi 武捷思 4 2 M 69
299 Xu, Hong (1973) 徐宏 4 0 M 47
300 Yang, Lisa Lai Sum 楊麗琛 4 4 F 54
301 Yang, Xiaoping (1964) 楊小平 4 0 M 56
302 Ye, Xiang (SFC:APO675) 葉翔 4 4 M 56
303 Yen, Tony Yuen Ho 嚴元浩 4 4 M 73
304 Yeung, Rex Chi Tat 楊志達 4 4 M 51
305 Yu, Jose Sun Say 楊孫西 4 4 M 82
306 Yuen, Chi Ping 袁志平 4 0 M 42
307 Yung, Victor Ha Kuk 容夏谷 4 4 M 67
308 An, Dong (1971) 安東 3 3 M 49
309 Au Yeung, Ellis Tin Wah 歐陽天華 3 3 M 57
310 Bartlett, David Craig 白禮德 3 3 M 55
311 Bau, Siu Fung 鮑小豐 3 2 M 53
312 Cai, Chun Fai 蔡振輝 3 2 M 38
313 Cai, Jiangnan 蔡江南 3 3 M 63
314 Cai, Yunge 蔡允革 3 0 M 49
315 Cao, Zhong 曹忠 3 0 M 61
316 Chan, Alfred Wing Kin 陳永堅 3 0 M 70
317 Chan, Bob Yau Ching 陳友正 3 3 M 58
318 Chan, Charles Sheung Wai 陳尚偉 3 3 M 66
319 Chan, Chun Sing (1979) 陳振聲 3 2 M 41
320 Chan, Gary Hak Kan 陳克勤 3 3 M 44
321 Chan, Hon Ki 陳漢淇 3 2 M 42
322 Chan, Irene Sim Ling 陳嬋玲 3 3 F 57
323 Chan, Jason Kam Kwan 陳錦坤 3 2 M 47
324 Chan, John Cho Chak 陳祖澤 3 3 M 77
325 Chan, Joseph Nap Kee 陳立基 3 1 M 60
326 Chan, Ka Yu (1979) 陳家宇 3 3 M 41
327 Chan, Kai Wing (1961) 陳繼榮 3 3 M 59
328 Chan, Kingsley Kwok King 陳國勁 3 0 M 44
329 Chan, Leon Nim Leung 陳念良 3 0 M 65
330 Chan, Loi Shun 陳來順 3 0 M 58
331 Chan, Mabel Mei Bo 陳美寶 3 3 F 49
332 Chan, Moses Tsang Mo 陳增武 3 3 M 36
333 Chan, Peter Ka Keung 陳嘉強 3 3 M 69
334 Chan, Sing Nun 陳星能 3 3 M 46
335 Chan, Wing Kee (1947) 陳永棋 3 1 M 73
336 Chan, Zuric Yuen Keung 陳遠強 3 0 M 66
337 Chang, Eric Jackson 張世澤 3 3 M 40
338 Chang, Qing (1957) 常清 3 3 M 63
339 Chang, Stephen Tso Tung 張祖同 3 3 M 72
340 Chang, Zhangli 常張利 3 0 M 50
341 Chau, Brian Tak Hay 周德熙 3 3 M 77
342 Chau, Kwok Keung 鄒國強 3 3 M 44
343 Chearavanont, Soopakij 謝吉人 3 0 M 57
344 Chen, Jing (1972) 陳靜 3 0 F 48
345 Chen, Liang (1969) 陳亮 3 1 M 51
346 Chen, Yeung Tak 陳仰德 3 3 M 36
347 Chen, Zhi Wei (1984) 陳志偉 3 0 M 36
348 Cheng, Lily Ka Lai 鄭嘉麗 3 3 F 42
349 Cheng, William Kai Man 鄭啓文 3 0 M 59
350 Cheung, Anthony Chun Yue 張振宇 3 3 M 38
351 Cheung, Anthony Kwan Hung 張鈞鴻 3 3 M 69
352 Cheung, Christina Choi Ngor 張賽娥 3 0 F 67
353 Cheung, Chung Kiu 張松橋 3 0 M 56
354 Cheung, Dennis Chi Man 張志文 3 3 M 52
355 Cheung, Elton Kwok Wai 張國偉 3 0 M 54
356 Cheung, Jacky Wai Lun 張偉倫 3 3 M 47
357 Cheung, Patrick Pak To 張伯陶 3 3 M 71
358 Cheung, Vincent Kiu Cho 張翹楚 3 3 M 44
359 Cheung, Wing Ping 張榮平 3 3 M 53
360 Chiang, Rachel Yun 張昀 3 3 F 53
361 Chiu, Kathy Kam Hing 趙金卿 3 3 F 71
362 Chiu, Kenny Sin Nang 趙善能 3 3 M 59
363 Chow, Alexander Yu Chun 周宇俊 3 3 M 74
364 Chow, Anthony Wing Kin 周永健 3 2 M 70
365 Chow, Edward Kwong Fai 周光暉 3 3 M 68
366 Chow, Siu Ngor 鄒小岳 3 3 M 65
367 Chow, Vincent Chi Wah 周志華 3 1 M 51
368 Choy, So Yuk 蔡素玉 3 3 F 70
369 Chu, Kingston Chun Ho 朱俊浩 3 0 M 35
370 Chu, Terry Yat Pang 朱逸鵬 3 3 M 48
371 Chui, Kwong Kau 崔光球 3 0 M 54
372 Chung, Pui Lam 鍾沛林 3 2 M 80
373 Chung, Wing Yin (1977) 鍾永賢 3 3 M 43
374 Dai, Deming 戴德明 3 3 M 58
375 Doo, William Jr Guilherme 杜家駒 3 1 M 47
376 Doo, William Wai Hoi 杜惠愷 3 1 M 76
377 Du, Xiaotang 杜曉堂 3 2 M 47
378 Fan Hsu, Rita Lai Tai 范徐麗泰 3 3 F 75
379 Fan, Chi Chiu (1985) 范智超 3 2 M 35
380 Fan, Donald Tung 范統 3 0 M 64
381 Feng, Ke 馮科 3 2 M 49
382 Fenn, David (LSHK:2005-09) 范德偉 3 3 M 40
383 Fok, Thomas Ho Yin 霍浩然 3 3 M 49
384 Fong, Alex Chi Wai 方志偉 3 3 M 64
385 Fong, Eddy Wai Ho 方偉豪 3 3 M 40
386 Fong, Mark Chung 方中 3 3 M 69
387 Fung, Anita Yuen Mei 馮婉眉 3 2 F 59
388 Fung, Clement Siu To 馮兆滔 3 0 M 71
389 Fung, Simon Ching 馮征 3 2 M 51
390 Fung, Victor Kwok King 馮國經 3 1 M 75
391 Ge, Ming (1951) 葛明 3 3 M 69
392 Goh, Choo Hwee 吳慈飛 3 3 M 49
393 Gu, Yunchang 顧雲昌 3 3 M 76
394 Guo, Jingbin 郭景彬 3 2 M 62
395 Han, Qinchun 韓秦春 3 3 M 62
396 Han, Xiaojing 韓小京 3 3 M 66
397 Han, Xiaoping 韓曉平 3 3 M 63
398 Hau, Aaron Chi Kit 侯志傑 3 3 M 48
399 He, Qi (1955) 何琦 3 3 M 65
400 Healy, Patrick (1965-11) 賀以禮 3 0 M 55
401 Ho, Chi Wai (1974) 何志威 3 3 M 46
402 Ho, George Kwok Wah 何國華 3 3 M 62
403 Ho, Kin Wai (1975) 何建偉 3 2 M 45
404 Ho, Mark Kwai Ching 何貴清 3 3 M 59
405 Ho, Pansy Catilina Chiu King 何超瓊 3 1 F 58
406 Hsu, Helen Wai Man 徐慧敏 3 3 F 50
407 Hu, Chao (1983) 胡超 3 2 M 37
408 Hu, Gin Ing 胡競英 3 3 F 62
409 Huang, Lester Garson 黃嘉純 3 3 M 61
410 Huang, Shenglan 黃勝藍 3 1 M 69
411 Hui, Albert Wing Ho 許永浩 3 0 M 58
412 Hui, Ivan Man Ho 許文浩 3 3 M 41
413 Hui, Susanna Hon Hing 許漢卿 3 0 F 56
414 Hung, Andrew Chi Yuen 洪志遠 3 3 M 51
415 Hung, Hing Man (1970) 孔慶文 3 3 M 50
416 Hung, Yat Ming 洪日明 3 3 M 68
417 Ip, Chi Wai 葉志威 3 3 M 52
418 Ip, Simon Shing Hing 葉成慶 3 3 M 65
419 Iu, Teddy Tak Meng 余德鳴 3 3 M 58
420 Jiang, Bo (1955-12) 姜波 3 3 F 65
421 Jiang, Min (1964) 蔣敏 3 3 M 56
422 Jiang, Xin Hao 姜新浩 3 0 M 56
423 Jones, Alan Stephen 3 3 M 78
424 Kadoorie, Michael David 米高嘉道理 3 1 M 79
425 Kam, Leung Ming 甘亮明 3 2 M 46
426 Keung, Henry Kwok Hung 姜國雄 3 2 M 48
427 Kwan, Chi Hong (1972) 關志康 3 3 M 48
428 Kwauk, Walter Teh Ming 郭德明 3 3 M 67
429 Kwok, Alva Ka Lap 郭嘉立 3 3 M 72
430 Kwok, Eddie Kim Hung 郭劍雄 3 3 M 49
431 Lai, Dominic Wing 黎榮 3 0 M 74
432 Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢 3 3 M 67
433 Lam, Hin Chi 藍顯賜 3 2 M 56
434 Lam, Kwan Sing 林君誠 3 2 M 51
435 Lam, Matthew Kin Hong 林建康 3 0 M 52
436 Lam, Raymond Shiu Cheung 林兆昌 3 3 M 54
437 Lam, Richard Cheung Shing 林長盛 3 2 M 62
438 Lam, Terry Kwai Cheung 林桂璋 3 3 M 60
439 Lam, Tony Tin Faat 林天發 3 3 M 45
440 Lau, Bill Wai Piu 劉偉彪 3 3 M 56
441 Lau, Douglas Chun Fai 劉俊輝 3 3 M 48
442 Lau, Eddie Yum Chuen 劉壬泉 3 0 M 74
443 Lau, Ka Wing (1983) 劉家榮 3 3 M 37
444 Lau, Kimmy Kam May 劉金眉 3 0 F 53
445 Lau, Martin Chi Ping 劉熾平 3 0 M 47
446 Lau, Patrick Kwok Fai 劉國煇 3 3 M 48
447 Lau, Shu Yan (HKID:Z412XXX) 劉樹人 3 3 M 38
448 Lau, Tom Ko Yuen 劉高原 3 0 M 69
449 Law, Elizabeth Kwan Mei 羅君美 3 3 F 66
450 Law, Fei Shing 羅輝城 3 0 M 60
451 Law, Stephen Cheuk Kin 羅卓堅 3 3 M 58
452 Lee, Alan Kwok Leung 李國樑 3 1 M 67
453 Lee, Allen Peng Fei 李鵬飛 3 3 M 80
454 Lee, Dannis Cheuk Yin 李卓然 3 3 M 49
455 Lee, Eric Hon Man 李翰文 3 3 M 54
456 Lee, Frank Kee Wai 李企偉 3 3 M 61
457 Lee, Hau Leung 李效良 3 2 M 68
458 Lee, Horace Cheung Yuet 李暢悅 3 3 M 39
459 Lee, Irene Yun Lien 利蘊蓮 3 2 F 67
460 Lee, King King Fui 李勤輝 3 3 M 42
461 Lee, Kwok Lun (1983) 李國麟 3 3 M 37
462 Lee, Luk Shiu 李祿兆 3 3 M 63
463 Lee, Man Tai 李文泰 3 3 M 44
464 Lee, Peter Ka Kit 李家傑 3 0 M 57
465 Lee, Rose Wai Mun 李慧敏 3 3 F 67
466 Lee, Shau Kee 李兆基 3 0 M 92
467 Lee, Warren Wa Lun 李華倫 3 1 M 57
468 Lee, Yin Yee (1952) 李賢義 3 0 M 68
469 Leung, Andrew Kwan Yuen 梁君彥 3 3 M 69
470 Leung, Henry Hok Lim 梁學濂 3 3 M 85
471 Leung, John Yau Wan 梁又穩 3 3 M 61
472 Leung, Po Hon 梁寶漢 3 3 M 56
473 Leung, Sunny Shu Sun 梁樹新 3 3 M 57
474 Leung, Ting Yuk (1974) 梁廷育 3 3 M 46
475 Leung, Wai Lim (1973) 梁唯亷 3 3 M 47
476 Li, Arthur Kwok Cheung 李國章 3 2 M 75
477 Li, Eddy Sau Hung 李秀恒 3 3 M 66
478 Li, Feng (Yuexiu) 李鋒 3 0 M 52
479 Li, Fushen 李福申 3 0 M 58
480 Li, Haifeng (Carry Wealth) 李海楓 3 0 M 50
481 Li, Hao (1982) 李浩 3 0 M 38
482 Li, Richard Tzar Kai 李澤楷 3 0 M 54
483 Li, Tomson Dongsheng 李東生 3 1 M 63
484 Li, Yifan (1967) 李軼梵 3 3 M 53
485 Li, Yuguo (1954) 李玉國 3 0 M 66
486 Liang, Qing (1953-05) 梁青 3 2 M 67
487 Liao, Qian 廖騫 3 0 M 40
488 Lie-A-Cheong, David Tai Chong 李大壯 3 3 M 61
489 Liew, Daniel Fui Kiang 劉懷鏡 3 3 M 54
490 Lin, Lijun (SFC:AUJ216) 林利軍 3 0 M 47
491 Liu, Erh Fei 劉二飛 3 3 M 62
492 Liu, James Yan Chee 劉恩賜 3 0 M 50
493 Liu, Jipeng 劉紀鵬 3 3 M 64
494 Liu, Junmin 劉駿民 3 3 M 70
495 Liu, Li (1955) 劉力 3 3 M 65
496 Liu, Pak Wai 廖柏偉 3 3 M 72
497 Liu, Qiao (1970) 劉俏 3 3 M 50
498 Liu, Xiaosong 劉曉松 3 1 M 55
499 Liu, Yan (SFC:BAC176) 劉艷 3 3 F 49
500 Lo, Betty Miu Sheung 羅妙嫦 3 3 F 58
501 Lo, David Kwok Kwei 羅國貴 3 3 M 60
502 Lo, Edwin King Yau 勞景祐 3 0 M 59
503 Lo, Lowell Wah Wai 盧華威 3 3 M 57
504 Lo, Vincent Wan Sing 盧溫勝 3 2 M 72
505 Lo, Wai Hung (1960) 盧偉雄 3 3 M 60
506 Low, Michelle Mei Shuen 劉美璇 3 0 F 60
507 Lu, Jeffrey Minfang 盧敏放 3 0 M 52
508 Lu, Yongchao 呂永超 3 2 M 41
509 Lui, Richard Siu Tsuen 呂兆泉 3 1 M 65
510 Luk, Claire Huen Ling 陸萱凌 3 3 F 42
511 Luo, Zhenbang 羅振邦 3 3 M 54
512 Ma, Ching Nam 馬清楠 3 3 M 68
513 Ma, Sai Yam 馬世欽 3 3 M 57
514 Ma, Yin Fan 馬燕芬 3 3 F 56
515 Magnus, George Colin 麥理思 3 1 M 85
516 Mak, Perry Ping Leung 麥炳良 3 2 M 70
517 Mak, Yiu Tong 麥耀棠 3 3 M 62
518 Man, Wai Lun (1973) 文偉麟 3 2 M 47
519 Mei, Jian Ping 梅建平 3 3 M 60
520 Murray, Simon (1940-03-25) 馬世民 3 1 M 80
521 Neo, Edwin Eng Kiat 梁英傑 3 3 M 71
522 Ng, Carmen Lai Man 吳麗文 3 3 F 55
523 Ng, Carmen Yau Kuen 吳幼娟 3 3 F 45
524 Ng, Gordon 吳君棟 3 3 M 56
525 Ng, Herman Hoi Yue 伍海于 3 2 M 56
526 Ng, Jimmy Wing Ka 吳永嘉 3 3 M 51
527 Ng, Robert Chee Siong 黃志祥 3 0 M 68
528 Ng, Robert Hung Sang 吳鴻生 3 0 M 71
529 Ng, Simon Chi Yeung 吳志揚 3 3 M 62
530 Ng, Tony Kwok Tung 伍國棟 3 2 M 70
531 Ng, Yuk Keung 吳育強 3 2 M 56
532 Nguyen, Peter Van Tu 阮雲道 3 3 M 77
533 Nightingale, Anthony John Liddell 黎定基 3 3 M 73
534 Ong, Joshua Kian Guan 王建源 3 3 M 52
535 Ong, King Keung 王競強 3 3 M 45
536 Ong, Steven Kay Eng 王繼榮 3 3 M 74
537 Orr, Gordon Robert Halyburton 歐高敦 3 3 M 58
538 Paul, Patrick Blackwell 3 3 M 72
539 Pei, Ker Wei 貝克偉 3 3 M 63
540 Pong, James Kenneth Kam Keung 龐錦強 3 2 M 59
541 Poon, Albert Kwok Hing 潘國興 3 3 M 59
542 Poon, Hai 潘海 3 0 M 35
543 Poon, Richard Jing 潘政 3 0 M 65
544 Poon, Roderick Yeung 潘洋 3 0 M 32
545 Pun, Chi Ping 潘治平 3 3 M 53
546 Ren, Yunan 任煜男 3 1 M 45
547 Riady, Stephen Tjondro 李宗 3 0 M 60
548 Russel, Colin Stevens 羅時樂 3 3 M 80
549 Santos, Antonio Maria 杜東尼 3 3 M 63
550 Shea, Quadrant Chun Lok 佘俊樂 3 2 M 53
551 Shen, Bo 沈波 3 0 M 47
552 Shong, Hugo 熊曉鴿 3 0 M 64
553 Sin, Pui Ying 冼佩瑩 3 0 F 40
554 Siu, Chi Ming (SFC:AJE017) 邵梓銘 3 2 M 40
555 Siu, Robert Siu Ling 蕭兆齡 3 3 M 68
556 Sixt, Frank John 陸法蘭 3 0 M 69
557 Smith, Alan Howard (1943-12-02) 史亞倫 3 3 M 77
558 Su, Jian (1972-02) 粟健 3 0 M 48
559 Suen, Mike Chi Wai 孫志偉 3 3 M 56
560 Sun, Mingchun 孫明春 3 3 M 49
561 Sun, Samson Ping Hsu 孫秉樞 3 3 M 95
562 Swire, Merlin Bingham 施銘倫 3 0 M 47
563 Tai, Chun Kit 戴進傑 3 1 M 38
564 Tam, David Wai Hung 譚偉雄 3 2 M 71
565 Tam, Jimmy Chun Fai 譚振輝 3 2 M 59
566 Tam, Raymond Tak Kei 譚德機 3 3 M 57
567 Tam, Tak Wah 譚德華 3 1 M 54
568 Tam, Victor Wai Tak 譚偉德 3 3 M 43
569 Tang, Alfred Kwai Chang 鄧貴彰 3 3 M 67
570 Tang, Ivan Yiu Wing 鄧耀榮 3 3 M 53
571 Tang, Richard Yat Sun 鄧日燊 3 1 M 67
572 Tang, Thomas Wing Yung 鄧永鏞 3 1 M 65
573 Tang, Xin (1971-09) 湯欣 3 3 M 49
574 Teo, Siong Seng 張松聲 3 2 M 66
575 Ting, Kenneth Woo Shou 丁午壽 3 2 M 78
576 Tong, Timothy Wai Cheung 唐偉章 3 2 M 68
577 Tou, Roger Kin Chuen 杜健存 3 3 M 44
578 Tsang, Hung Kei 曾鴻基 3 3 M 49
579 Tse, Chi Wai (1967) 謝志偉 3 3 M 53
580 Tse, Keith Man Kit 謝文傑 3 2 M 46
581 Tso, Bosco Hon Sai 曹漢璽 3 2 M 57
582 Tsui, William Hing Chuen 徐慶全 3 3 M 69
583 Tung, Eric Woon Cheung 董渙樟 3 2 M 50
584 Wan, Aaron Chi Keung 尹志強 3 3 M 70
585 Wan, Anthony Chi Wai 尹智偉 3 3 M 45
586 Wang, Bangyi 王邦宜 3 0 M 47
587 Wang, Daxiong 王大雄 3 0 M 60
588 Wang, Patrick Shui Chung 汪穗中 3 1 M 70
589 Wang, Rongqian 王榮騫 3 2 M 40
590 Wang, Tianyi (1961) 王天義 3 0 M 59
591 Wang, Xiangfei (1951) 王翔飛 3 2 M 69
592 Wang, Xiaojun (1955) 王小軍 3 3 M 66
593 Wang, Yijiang 王一江 3 3 M 67
594 Wei, Kevin Cheng 蔚成 3 3 M 52
595 Wen, Cyrus Jun Ming 聞俊銘 3 1 M 35
596 Wolhardt, Julian Juul 華裕能 3 2 M 47
597 Wong, Alan Yuk Lun 黃玉麟 3 3 M 46
598 Wong, Alex Chun Bong 王振邦 3 3 M 61
599 Wong, Chun Man (1975) 王俊文 3 2 M 45
600 Wong, Derek Hon Hing 黃漢興 3 0 M 68
601 Wong, Dickie Chi Keung 黃志強 3 1 M 65
602 Wong, Edmund Hoi Kuen 黃海權 3 3 M 59
603 Wong, Frederick Wai Keung 黃煒強 3 3 M 64
604 Wong, Hon Kit (SFC:AHF688) 黃漢傑 3 3 M 53
605 Wong, James Sai Wing 王世榮 3 0 M 80
606 Wong, Jennie Kwai Fong 黃桂芳 3 0 F 58
607 Wong, Joe Siu Keung 黃兆強 3 3 M 55
608 Wong, Kan Hak Kun 王克勤 3 3 M 64
609 Wong, Kwan Kit 黃昆杰 3 3 M 50
610 Wong, Quentin Chung Kin 黃松堅 3 3 M 49
611 Wong, Richard Yue Chim 王于漸 3 3 M 68
612 Wong, Roderick Sue Cheun 王世全 3 3 M 75
613 Wong, Rosanna Yick Ming 譚王䓪鳴 3 3 F 68
614 Wong, Sze Wing (1979) 黃斯穎 3 3 F 41
615 Wong, Tak Chuen 黄德銓 3 3 M 56
616 Wong, Wai Kwan (1968) 王偉軍 3 2 M 52
617 Wong, Wai Leung (1977) 黃偉樑 3 2 M 43
618 Wong, Wilson Yee Shuen 黃以信 3 3 M 53
619 Woo, Raymond Kar Tung 胡家棟 3 3 M 51
620 Wu, Yifang 吳以芳 3 0 M 51
621 Xia, Zuo Quan 夏佐全 3 2 M 57
622 Xie, Mei (1968) 謝梅 3 0 F 52
623 Xie, Zhichun 解植春 3 2 M 62
624 Xin, Lawrence Luo Lin 辛羅林 3 3 M 71
625 Xiong, Xianliang 熊賢良 3 0 M 53
626 Xu, Liang (1965) 徐量 3 0 M 55
627 Xu, Xiaoliang 徐曉亮 3 0 M 47
628 Yan, Jianguo (1966) 顏建國 3 0 M 54
629 Yan, Xiaotian 閆曉田 3 2 M 61
630 Yang, Lin (1964) 楊林 3 0 M 56
631 Yao, Andrew Cho Fai 姚祖輝 3 2 M 55
632 Yap, Alfred Donald 葉天養 3 3 M 81
633 Yap, Henry Fat Suan 葉發旋 3 3 M 74
634 Yau, Ka Chi (1957) 邱家賜 3 3 M 63
635 Yau, Robert Ming Kim 丘銘劍 3 3 M 82
636 Ye, Changqing (1970) 葉長青 3 3 M 50
637 Yeung, Ann Mo Sheung 楊慕嫦 3 3 F 56
638 Yeung, Charles Man Chung 楊文忠 3 1 M 52
639 Yeung, Edwin Chi Wai 楊志偉 3 3 M 59
640 Yim, Kwok Man 嚴國文 3 2 M 52
641 Ying, Wei 應偉 3 3 M 54
642 Yip, Tai Him 葉棣謙 3 3 M 50
643 Yiu, Stephen Kin Wah 姚建華 3 2 M 60
644 Yu, Chun Kau 余振球 3 3 M 48
645 Yu, Hailson Tze Shan 余梓山 3 3 M 64
646 Yue, Bonaventure Ming Wai 余銘維 3 2 M 53
647 Yue, Ken Kwai Wa 余季華 3 2 M 55
648 Yuen, Stephen Ching Bor 袁靖波 3 3 M 72
649 Yuen, Vincent Wing Shing 袁永誠 3 0 M 74
650 Zen, Derek Wei Peu 單偉彪 3 0 M 68
651 Zhang, Jian (1972) 張建 3 0 M 48
652 Zhang, Jinbing 張金兵 3 0 M 49
653 Zhang, Johnson Liang 張量 3 0 M 39
654 Zhang, Lu Fu 張魯夫 3 3 M 63
655 Zhang, Yichen (HKID:P571XXX) 張懿宸 3 0 M 57
656 Zhou, Jun (Shanghai Industrial) 周軍 3 0 M 51
657 Zhou, Zhong Hui 周忠惠 3 3 M 73
658 Zhu, Jonathan Jia 竺稼 3 2 M 58
659 Zhu, Kebing 朱可炳 3 0 M 46
660 Zhu, Linan 朱立南 3 0 M 57
661 Zhu, Richard Zhengfu 朱征夫 3 3 M 56
662 Zhu, Yongning 朱永寧 3 0 M 52
663 Zhuo, Fu Min 卓福民 3 2 M 70
664 Allen, Nicholas Charles (1955) 聶雅倫 2 2 M 65
665 An, Hongjun (SFC:BBI005) 安洪軍 2 0 M 45
666 Ang, Lawrence Siu Lun 洪少倫 2 0 M 60
667 Asvaintra, Bhanusak 馬清源 2 2 M 75
668 Au, Albert Siu Cheung 區嘯翔 2 2 M 69
669 Au, Anna Shui Ming 區瑞明 2 2 F 56
670 Au, Son Yiu 區燊耀 2 2 M 76
671 Au, Steven Yu Chiu 區裕釗 2 2 M 62
672 Auyang, Bernard Pak Hong 歐陽伯康 2 1 M 53
673 Bai, Xihong 白錫洪 2 0 M 52
674 Bai, Xuefei (1977) 白雪飛 2 0 M 43
675 Bao, Jinqiao 鮑金橋 2 2 M 55
676 Beczak, Thaddeus Thomas 白泰德 2 2 M 70
677 Ben, Sheng Lin 賁聖林 2 2 M 55
678 Biddle, Gary Clark 白國禮 2 2 M 69
679 Bong, Francis Shu Ying 龐述英 2 1 M 78
680 Brown, William Tudor 2 2 M 62
681 Cai, Fangfang 蔡方方 2 0 F 47
682 Cai, Hong Ping (SFC:ABS524) 蔡洪平 2 2 M 66
683 Cai, Jianjiang 蔡劍江 2 0 M 57
684 Cao, Xin 曹欣 2 0 M 49
685 Cao, Yanling 曹彥凌 2 0 M 37
686 Ch'ien, Raymond Kuo Fung 錢果豐 2 2 M 68
687 Cha Shih, Laura May Lung 史美倫 2 1 F 71
688 Cha, Johnson Mou Daid 查懋德 2 0 M 69
689 Chai, Chung Wai 齊忠偉 2 2 M 54
690 Chai, Lin 柴琳 2 0 F 35
691 Chan Yuen, Dorothy Tak Fai 陳阮德徽 2 2 F 71
692 Chan, Adrian Alan Wan Tsun 陳弘俊 2 2 M 42
693 Chan, Adriel Wenbwo 陳文博 2 0 M 38
694 Chan, Afonso Pak Cheong 陳百祥 2 2 M 74
695 Chan, Alan Chi Keung 陳志強 2 2 M 57
696 Chan, Alan Chung Yee 陳宗彝 2 2 M 53
697 Chan, Albert Shu Kin 陳樹堅 2 2 M 65
698 Chan, Alex Chiu Hung 陳釗洪 2 2 M 54
699 Chan, Anthony Chi Hung (1972) 陳志鴻 2 1 M 48
700 Chan, Ceajer Ka Keung 陳家強 2 2 M 63
701 Chan, Cheuk Ho 陳卓豪 2 1 M 53
702 Chan, Cheuk Hung 陳卓雄 2 0 M 63
703 Chan, Derek Chi On 陳志安 2 2 M 57
704 Chan, Dickson Chi Kwong 陳智光 2 2 M 49
705 Chan, Eliza Ching Har 陳清霞 2 1 F 64
706 Chan, Eugene Kin Keung 陳建強 2 2 M 56
707 Chan, Fan Shing 陳帆城 2 2 M 43
708 Chan, Francis Fong Kong 陳方剛 2 2 M 44
709 Chan, Francis Ping Kuen 陳炳權 2 1 M 61
710 Chan, Frank Chi Chung 陳志聰 2 1 M 66
711 Chan, Gary Ka Leung 陳嘉樑 2 2 M 48
712 Chan, George Wing Yau 陳永祐 2 2 M 65
713 Chan, Henry (SFC:AAC634) 陳銘潤 2 2 M 55
714 Chan, Hin Hang 陳衍行 2 2 M 33
715 Chan, Ignatius Tze Ching 陳子政 2 2 M 64
716 Chan, Irene Sze Man 陳詩敏 2 1 F 40
717 Chan, Jennifer Pui Kwan 陳佩君 2 1 F 53
718 Chan, Jimmy Yuk Tong 陳育棠 2 2 M 58
719 Chan, Judy 陳芳 2 1 F 43
720 Chan, Ka Lok (1962) 陳家樂 2 2 M 58
721 Chan, Ka Yin (1974) 陳家賢 2 2 M 46
722 Chan, Kai Nang 陳啟能 2 2 M 75
723 Chan, Kevin Ka Leung 陳家良 2 2 M 51
724 Chan, Kim Sun 陳劍燊 2 2 M 39
725 Chan, Leo Chi Fung 陳志峰 2 2 M 41
726 Chan, Lewis 陳令紘 2 0 M 50
727 Chan, Macksion Kai Kow 陳啟球 2 1 M 65
728 Chan, Man Yi (1964) 陳敏儀 2 2 F 56
729 Chan, Matthew Hoi Kuen 陳海權 2 2 M 49
730 Chan, May May (1967) 陳美美 2 2 F 53
731 Chan, Michael Ting Bond 陳定邦 2 2 M 39
732 Chan, Nicholas Hiu Fung 陳曉峰 2 2 M 46
733 Chan, Pat Lam 陳柏林 2 2 M 72
734 Chan, Peter Wing Fui 陳永奎 2 0 M 75
735 Chan, Peter Yuk Sang 陳玉生 2 2 M 74
736 Chan, Ronald Wai Yan 陳惠仁 2 2 M 40
737 Chan, Ronnie Chi Chung 陳啟宗 2 0 M 71
738 Chan, Sai Cheong 陳世昌 2 0 M 58
739 Chan, Sammy Shiu Yuen 陳紹源 2 2 M 56
740 Chan, Samuel Wing Sun 陳永燊 2 0 M 73
741 Chan, Shirley Suk Ling 陳淑玲 2 0 F 69
742 Chan, So Kuen (1979) 陳素權 2 2 M 41
743 Chan, Sung Wai 陳崇煒 2 1 M 72
744 Chan, Sze Chung (1970) 陳思聰 2 2 M 50
745 Chan, Thomas Chun Yiu 陳浚曜 2 1 M 57
746 Chan, Tony Chi Ming 陳子明 2 2 M 53
747 Chan, Victor Chung Yin 陳仲然 2 1 M 60
748 Chan, Wai Kit (1983) 陳偉傑 2 0 M 37
749 Chan, William Fu Keung 陳富強 2 2 M 72
750 Chan, Wing Fai (1977) 陳永輝 2 2 M 43
751 Chan, Wing To (1951) 陳永滔 2 0 M 69
752 Chan, Yin Tsung 陳彥璁 2 2 M 41
753 Chan, Yiu Kwong (1964) 陳耀光 2 2 M 56
754 Chan, Youdey Yiu Fai 陳耀輝 2 2 M 50
755 Chan, Yuk Ming (1968) 陳育明 2 1 M 52
756 Chang, George Ka Ki 張家騏 2 1 M 68
757 Chang, Hsin Kang 張信剛 2 2 M 80
758 Chang, Johnson Francis Chu Fai 鄭鑄輝 2 2 M 66
759 Chang, Tat Joel 鄭達祖 2 2 M 53
760 Chang, Terence Cheuk Cheung 張灼祥 2 2 M 73
761 Chang, Wing Yiu 鄭永耀 2 0 M 54
762 Chapman, Charles Edward 2 2 M 71
763 Chau, Alvin Cheok Wa 周焯華 2 0 M 46
764 Chau, Cheuk Wah 周卓華 2 1 M 66
765 Chau, Chit 周哲 2 0 M 55
766 Chau, Kevin Kwok Fun 周國勲 2 2 M 60
767 Chau, Wai Hing 周偉興 2 2 M 54
768 Che, Jaime 謝能尹 2 0 M 40
769 Cheah, Cheng Hye 謝清海 2 1 M 66
770 Chen, Anhua 陳安華 2 0 M 53
771 Chen, Dong (1975) 陳冬 2 0 M 45
772 Chen, Donghui (1973) 陳東輝 2 0 M 47
773 Chen, Edward Kwan Yiu 陳坤耀 2 2 M 75
774 Chen, Eric Shuai 陳帥 2 0 M 46
775 Chen, Feihu 陳飛虎 2 0 M 58
776 Chen, Feng (1972) 陳豐 2 0 M 48
777 Chen, Guanglei 陳廣壘 2 2 M 50
778 Chen, Guo Gang 陳國鋼 2 2 M 61
779 Chen, Hua (1967) 陳華 2 2 M 53
780 Chen, Jieping 陳杰平 2 2 M 67
781 Chen, Kaixian 陳凱先 2 2 M 75
782 Chen, Lang 陳朗 2 0 M 55
783 Chen, Lei (1972) 陳磊 2 2 M 48
784 Chen, Lian Yong 陳連勇 2 0 M 58
785 Chen, Lihua (1962-09) 陳麗華 2 2 F 58
786 Chen, Shi (1960) 陳實 2 0 M 60
787 Chen, Shimin (1958) 陳世敏 2 2 M 62
788 Chen, Shu Wen 陳樹文 2 2 M 65
789 Chen, Shucui 陳淑翠 2 0 F 47
790 Chen, Stanley Cheng Lien 陳政璉 2 2 M 41
791 Chen, Timothy Yung Cheng 陳永正 2 2 M 64
792 Chen, Wei Dong (1955) 陳衛東 2 2 M 65
793 Chen, Xinyu (1967-12) 陳新禹 2 0 M 53
794 Chen, Yongbing 陳泳冰 2 0 M 46
795 Chen, Zheng (1959) 陳征 2 1 M 61
796 Cheng Li, Eva Kam Fun 鄭李錦芬 2 2 F 68
797 Cheng, Alain Bing Kin 鄭炳堅 2 0 M 58
798 Cheng, Andrew King Hoi 鄭敬凱 2 2 M 62
799 Cheng, Andrew Wai Lun 鄭偉倫 2 0 M 47
800 Cheng, Chai Fu 鄭濟富 2 1 M 58
801 Cheng, Christopher Wai Chee 鄭維志 2 1 M 72
802 Cheng, Chun Man (1961) 鄭振民 2 2 M 59
803 Cheng, Chun Shing (1974) 鄭鎮昇 2 2 M 46
804 Cheng, Conroy Chi Heng 鄭志恆 2 0 M 43
805 Cheng, David Fu Kwok 鄭輔國 2 2 M 72
806 Cheng, Flora Yuk Ching 鄭玉清 2 0 F 67
807 Cheng, Frederick Hok Kai 鄭學啟 2 2 M 57
808 Cheng, Hon Kwan (1927-05-16) 鄭漢鈞 2 2 M 93
809 Cheng, Leslie Chi Pang 鄭志鵬 2 2 M 64
810 Cheng, Paul Kwok Kin 鄭國乾 2 2 M 69
811 Cheng, Peter Kar Shing 鄭家成 2 1 M 68
812 Cheng, Raymond Wing Keung 鄭永強 2 2 M 60
813 Cheng, Sonia Chi Man 鄭志雯 2 0 F 40
814 Cheng, Sunny Tai Kwan 鄭大鈞 2 2 M 48
815 Cheng, Ting Kong 鄭丁港 2 0 M 45
816 Cheng, Tony Chak Ho 鄭澤豪 2 2 M 51
817 Cheng, Tun Nei 鄭盾尼 2 0 M 56
818 Cheng, Vincent Ka Fuk 鄭嘉福 2 2 M 57
819 Cheng, Xuezhan 程學展 2 2 M 52
820 Cheng, Yiqun 程益群 2 2 M 51
821 Cheong, Chong Ling 鍾聰玲 2 0 F 49
822 Cheong, Hooi Hong 鍾輝煌 2 0 M 73
823 Cheong, Keng Hooi 鍾烱輝 2 0 M 67
824 Cheong, Kheng Lim 鍾瓊林 2 0 M 71
825 Cheong, Shin Keong 鄭善強 2 1 M 64
826 Cheong, Sim Lam 鍾燊南 2 0 M 61
827 Cheung, Alan Shuen Lung 張旋龍 2 0 M 64
828 Cheung, Bobby King Chuen 張敬川 2 0 M 62
829 Cheung, Bolivia Siu Wan 張少雲 2 2 F 54
830 Cheung, Chuen 張全 2 1 M 46
831 Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑 2 1 M 67
832 Cheung, Kam Fai (1971) 張錦輝 2 0 M 49
833 Cheung, King Shan (1958) 張敬山 2 0 M 62
834 Cheung, King Shek 張敬石 2 0 M 69
835 Cheung, Kwok Keung (1966) 張國強 2 2 M 54
836 Cheung, Linus Wing Lam 張永霖 2 2 M 72
837 Cheung, Ngai Lam 張毅林 2 2 M 51
838 Cheung, Sound Poon 張省本 2 2 M 60
839 Cheung, Stephanie Wai Lin 張偉連 2 0 F 50
840 Cheung, Sunny King Fung 張敬峯 2 0 M 53
841 Cheung, Wai Hung (1981, accountant) 張偉雄 2 2 M 39
842 Cheung, Wilfred Kwok Yan 張國仁 2 2 M 41
843 Cheung, Ying Kwan 張應坤 2 2 M 60
844 Cheung, Yip Sang 張葉生 2 0 M 54
845 Chi, Jing Chao 池靜超 2 0 M 39
846 Chiang, Lai Yuen 蔣麗苑 2 1 F 54
847 Chin, Kam Cheung 錢錦祥 2 2 M 64
848 Chiu, Collins Chi Wing 趙志榮 2 2 M 57
849 Chiu, David Tat Cheong 邱達昌 2 0 M 66
850 Chiu, Kung Chik 趙公直 2 2 M 35
851 Chiu, Stephen Sung Hong 趙崇康 2 2 M 73
852 Chiu, Susanna Lai Kuen 趙麗娟 2 2 F 61
853 Chiu, Thomas Sui Keung 趙瑞強 2 1 M 53
854 Chiu, Wai On 招偉安 2 2 M 51
855 Cho, Chi Kong (1952-07-12) 曹志光 2 2 M 68
856 Choi, Derek Hon Ting 蔡翰霆 2 1 M 52
857 Choi, Ho Yan (1976) 蔡浩仁 2 2 M 44
858 Choi, Jonathan Koon Shum 蔡冠深 2 1 M 63
859 Choi, Kin Man (1959) 蔡健民 2 2 M 61
860 Choi, Onward 蔡安活 2 2 M 50
861 Choi, Sammy Tze Kit 蔡子傑 2 2 M 58
862 Choi, Simon Hon Keung 蔡漢強 2 2 M 60
863 Choi, Ting Ki 蔡廷基 2 2 M 66
864 Choi, Wing Koon 蔡永冠 2 2 M 43
865 Chong, Benny Tin Lung 莊天龍 2 0 M 48
866 Chong, Bosco Kam Fung 莊金峰 2 2 M 40
867 Chong, Chi Kwan 莊志坤 2 0 M 52
868 Chong, Edwin Ka Fung 莊家豐 2 0 M 35
869 Chong, Jeffrey Man Hung 莊文鴻 2 2 M 42
870 Chong, Yat Keung 莊一強 2 2 M 56
871 Chong, Yu Keung 莊儒強 2 0 M 56
872 Chooi, Pey Nee 徐佩妮 2 1 F 53
873 Chow, Alexander Yue Nong 周裕農 2 2 M 70
874 Chow, Andrew On Kiu 周安橋 2 1 M 70
875 Chow, Andy Siu Hang 周兆恒 2 2 M 44
876 Chow, Bing Chiu (1951) 周炳朝 2 2 M 69
877 Chow, Charles Chan Lum 鄒燦林 2 2 M 69
878 Chow, Chi Wa (1967) 周志華 2 0 M 53
879 Chow, Kwok Wai 周國偉 2 1 M 54
880 Chow, Owen Ho Wan 周浩雲 2 2 M 45
881 Chow, Paul Wan Hoi 周雲海 2 2 M 64
882 Chow, Raymond Wai Kam 周偉淦 2 0 M 73
883 Chow, Shiu Ki 周肇基 2 2 M 52
884 Chow, Stanley (LSHK:1995-01) 周鏡華 2 1 M 57
885 Chow, Yik 周翊 2 0 M 40
886 Choy, Eric Hiu Fai 蔡曉輝 2 2 M 43
887 Choy, Wilson Shu Kwan 蔡澍鈞 2 2 M 65
888 Chu Lee, Pollyanna Yuet Wah 朱李月華 2 0 F 62
889 Chu, Hing Tsung 朱慶凇 2 0 M 51
890 Chu, Howard Chung Yue 朱宗宇 2 2 M 71
891 Chu, Howard Ho Hwa 朱賀華 2 2 M 56
892 Chu, Ivan Kwok Leung 朱國樑 2 0 M 59
893 Chu, Wei Ning 祝蔚寧 2 1 F 48
894 Chu, Xiaoping 儲小平 2 2 M 65
895 Chuang, Albert Ka Pun 莊家彬 2 0 M 40
896 Chuang, Geoffrey Ka Kam 莊家淦 2 0 M 32
897 Chung, Abraham Sam Tin 鍾心田 2 0 M 74
898 Chung, Felix Kwok Pan 鍾國斌 2 2 M 57
899 Chung, Jimmy Wai Kwok 鍾維國 2 2 M 70
900 Chung, Kam Kwong 鍾錦光 2 2 M 63
901 Chung, Kenneth Patrick 鍾嘉年 2 2 M 63
902 Chung, Mico Cho Yee 鍾楚義 2 0 M 60
903 Churchouse, Frederick Peter 卓百德 2 2 M 71
904 Colfer, Nicholas Timothy James 高富華 2 0 M 61
905 Cubbon, Martin 郭鵬 2 1 M 63
906 Cui, Guiyong 崔桂勇 2 0 M 58
907 Cui, Liguo 崔利國 2 2 M 50
908 Cui, Shuming 崔書明 2 2 M 84
909 da Rosa, Albert Thomas Jr 羅凱栢 2 1 M 67
910 Dai, Guoqiang 戴國強 2 2 M 68
911 Dai, Kun (Sinopharm) 戴昆 2 0 F 44
912 Dai, Yiyi 戴亦一 2 2 M 53
913 Deng, Yougao 鄧有高 2 2 M 54
914 Ding, Huiping 丁慧平 2 2 M 64
915 Ding, Jiangang 丁建剛 2 2 M 57
916 Ding, Zu Yu 丁祖昱 2 1 M 47
917 Dong, Xin (1966) 董昕 2 0 M 54
918 Du, Yang (1977-10) 杜洋 2 0 M 43
919 Du, Yongbo 杜永波 2 1 M 50
920 Duan, Jerry Linnan 段林楠 2 0 M 30
921 Duan, Xiongfei (1969) 段雄飛 2 2 M 51
922 Ede, Ronald Hao Xi 奚浩 2 1 M 62
923 Etchells, Paul Kenneth 包逸秋 2 2 M 70
924 Fan, Henry Hung Ling 范鴻齡 2 2 M 72
925 Fan, Martin Chiu Tat 范招達 2 1 M 54
926 Fan, Paul Chor Ho 范佐浩 2 2 M 78
927 Fei, Yiping 費怡平 2 0 M 57
928 Feng, Dai 馮岱 2 2 M 45
929 Feng, Genfu 馮根福 2 2 M 63
930 Feng, Jiamin 馮嘉敏 2 0 F 35
931 Feng, Jun (1963) 馮駿 2 0 M 57
932 Fok, Eric Chi Tak 霍志德 2 0 M 45
933 Fok, Vincent Hei Yu 霍羲禹 2 2 M 50
934 Fong, Heng Boo 龐廷武 2 2 M 70
935 Fontaine, Alain Vincent 2 0 M 65
936 Fu, Fangxing (1973) 傅方興 2 0 M 47
937 Fu, Kwan 傅軍 2 0 M 63
938 Fu, Peter Yiu Man 符耀文 2 1 M 66
939 Fu, Shan 付山 2 0 M 52
940 Fu, Shula 付舒拉 2 2 M 65
941 Fu, Xiaonan 傅小楠 2 2 F 50
942 Fung, Alex Chan Man 馮燦文 2 2 M 58
943 Fung, Anthony Che Wai 馮志偉 2 2 M 51
944 Fung, Ka Pun 馮家彬 2 2 M 75
945 Fung, Nam Shan 馮南山 2 2 M 44
946 Fung, Patrick Yuk Bun 馮鈺斌 2 0 M 74
947 Fung, Spencer Theodore 馮裕鈞 2 1 M 47
948 Fung, Wai Ching (1969) 馮維正 2 2 M 51
949 Gangaiah, Srinivas Bangalore 施立偉 2 0 M 59
950 Gao, Fuping 高富平 2 2 M 57
951 Gao, Han (SFC:BCF244) 高寒 2 2 M 44
952 Gao, Hao (1983) 高皓 2 2 M 37
953 Gao, Jack Qunyao 高群耀 2 2 M 62
954 Gao, Jinkang 高晉康 2 2 M 58
955 Gao, Pei Ji 高培基 2 2 M 74
956 Ge, Lingyue 葛淩躍 2 0 M 60
957 Goh, Gen Cheung 葛根祥 2 2 M 73
958 Gong, Ping (1975) 龔平 2 0 M 45
959 Gorges, Richard Howard 2 0 M 77
960 Gu, Mingan 辜明安 2 2 M 54
961 Guan, Gui Sen 關貴森 2 1 M 57
962 Guan, Jifa 關繼發 2 0 M 55
963 Guan, Xiaohui (1971) 關曉暉 2 0 F 49
964 Gui, Sheng Yue 桂生悅 2 1 M 57
965 Guo, Shaomu 郭少牧 2 2 M 55
966 Guo, Wenqing 國文清 2 0 M 56
967 Guo, Yanjun 郭燕軍 2 2 M 67
968 Guo, Yongqing 郭永清 2 2 M 46
969 Guo, Zi Ning 郭梓寧 2 0 M 59
970 Halim, Teguh 2 0 M 38
971 Han, Gensheng 韓根生 2 2 M 65
972 Han, Xiaosheng 韓曉生 2 0 M 63
973 Harrison, John Barrie 夏理遜 2 2 M 64
974 He, David Yi 賀弋 2 2 M 49
975 He, Haibin 何海濱 2 0 M 46
976 He, Jiale (1954) 何家樂 2 2 M 66
977 He, Miaoling 何妙玲 2 0 F 54
978 He, Yuanping 何願平 2 1 M 54
979 Ho, Albert (SFC:AEB079) 何振林 2 2 M 62
980 Ho, Armen Ho Tung 何浩東 2 2 M 44
981 Ho, Charles Tsu Kwok 何柱國 2 1 M 71
982 Ho, Chi Ho (SFC:AFM551) 何志豪 2 0 M 45
983 Ho, Daisy Chiu Fung 何何超鳳 2 0 F 56
984 Ho, David Tai Wai (1948) 何大衞 2 2 M 72
985 Ho, Eric King Fung 何敬豐 2 1 M 44
986 Ho, Hamilton Hau Hay 何厚浠 2 2 M 69
987 Ho, Hau Cheong 何孝昌 2 0 M 60
988 Ho, Hin Yip 何衍業 2 2 M 47
989 Ho, Hugo Yuk Ming 何育明 2 2 M 49
990 Ho, Ka Chun (1980) 何家進 2 2 M 40
991 Ho, Kenneth Kai Chung 何啟忠 2 2 M 55
992 Ho, Kent Ching Tak 何正德 2 1 M 40
993 Ho, Kian Guan 何建源 2 0 M 75
994 Ho, Kwong Yu (1985) 何光宇 2 2 M 35
995 Ho, Maisy Chiu Ha 何超蕸 2 0 F 53
996 Ho, Patrick Chun Chung 何振琮 2 2 M 57
997 Ho, Paul Wai Chi 何偉志 2 2 M 69
998 Ho, Stanley Siu King 何肇竟 2 2 M 33
999 Ho, Ted Kwan Tat 何君達 2 2 M 56
1000 Ho, Yeung Nang 何養能 2 2 M 71
1001 Hoi, Wa Fan 許華芬 2 0 F 44
1002 Hoi, Wa Fong 許華芳 2 0 M 42
1003 Hon, Ming Sang 韓銘生 2 1 M 42
1004 Hon, William Leung 韓亮 2 2 M 38
1005 Hoong, Chris Cheong Thard 孔祥達 2 0 M 52
1006 Hou, Kok Chung 何國忠 2 1 M 57
1007 Hsu, Feng 徐楓 2 0 F 70
1008 Hsu, You Yuan 許祐淵 2 1 M 66
1009 Hu, Bai He 胡柏和 2 2 M 58
1010 Hu, Chung Ming 胡宗明 2 2 M 48
1011 Hu, Dien Chien 胡殿謙 2 0 M 41
1012 Hu, Edward 胡正國 2 0 M 58
1013 Hu, Frederick Zuliu 胡祖六 2 2 M 57
1014 Hu, Haisong 胡海松 2 0 M 52
1015 Hu, Hongwei 胡紅衛 2 0 M 41
1016 Hu, Lan (1971) 胡蘭 2 2 F 49
1017 Hu, Wei (1962) 胡偉 2 0 M 58
1018 Hu, Xiaoling (1970) 胡曉玲 2 0 F 50
1019 Hu, Xiaoyong 胡曉勇 2 1 M 55
1020 Hu, Yebi 胡野碧 2 1 M 57
1021 Hua, Min (1950) 華民 2 2 M 70
1022 Huang, Andrew Xiangui 黃賢貴 2 0 M 50
1023 Huang, Bin (1965) 黃斌 2 0 M 55
1024 Huang, Charles Chun Hua 黃春華 2 1 M 57
1025 Huang, Fengchao 黃奉潮 2 0 M 58
1026 Huang, Jia Jue 黃佳爵 2 0 M 49
1027 Huang, Jian (1974) 黃健 2 1 M 46
1028 Huang, Jian (COSCO Shipping) 黃堅 2 0 M 51
1029 Huang, Lianxi 黃廉熙 2 2 F 58
1030 Huang, Qingping 黃清平 2 0 M 57
1031 Huang, Zhi Wei (1949) 黃志偉 2 2 M 71
1032 Hui, Davis Chi Kwan 許次鈞 2 2 M 71
1033 Hui, Eric Chun Ho 許俊浩 2 2 M 46
1034 Hui, Lin Chit 許連捷 2 0 M 67
1035 Hui, Sai Ha 許細霞 2 0 F 55
1036 Hui, Sam Yan Kit 許人傑 2 2 M 47
1037 Hui, Thomas To 許濤 2 0 M 48
1038 Hui, Wan Fai (SFC:AGY656) 許雲輝 2 2 M 44
1039 Hung, Hon Man 洪漢文 2 0 M 66
1040 Hung, Kenneth (1971) 洪君毅 2 1 M 49
1041 Hung, Sui Kwan 洪瑞坤 2 1 M 51
1042 Hung, Yung Lai 熊融禮 2 0 M 76
1043 Hunter, Andrew John (1958-10-22) 甄達安 2 0 M 62
1044 Ikezoe, Yoichi 池添洋一 2 0 M 61
1045 Ip, Eric Sing Chi 葉承智 2 1 M 67
1046 Ip, Kwok Him 葉國謙 2 2 M 69
1047 Jebsen, Hans Michael 捷成漢 2 1 M 64
1048 Jen, Sherman Shu Liang 任書良 2 0 M 66
1049 Jiang, Guoliang 蔣國良 2 2 M 44
1050 Jiang, Kui (1963) 江奎 2 0 M 56
1051 Jiang, Nan (1973) 江南 2 0 M 47
1052 Jiang, Qian (1978) 蔣謙 2 2 M 42
1053 Jiang, Senlin 姜森林 2 1 M 49
1054 Jiang, Yingchun 蔣迎春 2 0 M 52
1055 Jiang, Yulin (1958) 蔣玉林 2 1 M 62
1056 Jiao, Jie (1980) 焦捷 2 2 F 40
1057 Jin, Jingyu 靳景玉 2 2 M 55
1058 Jin, Lizuo 金立佐 2 2 M 64
1059 Jing, Shiqing 景世青 2 0 M 40
1060 Jip, Terence Ki Chi 葉奇志 2 2 M 50
1061 Jong, Voon Hoo 楊文豪 2 2 M 48
1062 Kadoorie, Philip Lawrence 可飛利 2 0 M 28
1063 Kam, Wai Man (SFC:AEI210) 甘偉民 2 2 M 45
1064 Kan Wan, Mavis Wai Yee 簡尹慧兒 2 0 F 64
1065 Kan, Ka Hon 簡嘉翰 2 2 M 69
1066 Kan, Simon Sze Man 簡士民 2 0 M 48
1067 Kao, Chao Yang 高照洋 2 0 M 52
1068 Ke, Jian 柯儉 2 0 M 52
1069 Keller, William Robert 2 2 M 73
1070 Khoo, William Wun Fat 丘煥法 2 2 M 39
1071 Ki, Leonie Man Fung 紀文鳳 2 1 F 73
1072 Ko, Johnson Chun Shun 高振順 2 0 M 69
1073 Ko, Kelvin Chun Hay 高浚晞 2 0 M 57
1074 Ko, Wing Man (1957) 高永文 2 2 M 63
1075 Koh, Ivan Tee Choong 許智俊 2 0 M 62
1076 Kong, Aiguo 孔愛國 2 2 M 53
1077 Kong, Frankie Kai Chuen 江啟銓 2 2 M 57
1078 Kong, Hing Ki 江興琪 2 2 M 49
1079 Kong, Kenneth Siu Chee 江紹智 2 2 M 74
1080 Ku, Moon Lun 古滿麟 2 2 M 70
1081 Kuo, Andrew Ming Jian 郭明鑑 2 1 M 59
1082 Kuo, Jen Hao 郭人豪 2 0 M 44
1083 Kuok, Khoon Hua 郭孔華 2 0 M 41
1084 Kwai, Sze Hoi 桂四海 2 0 M 70
1085 Kwan, Bankee Pak Hoo 關百豪 2 0 M 61
1086 Kwan, James Yuk Choi 關育材 2 2 M 69
1087 Kwan, Jeffrey Teng Hin 關廷軒 2 0 M 31
1088 Kwan, Phileas Po Lam 關堡林 2 0 M 61
1089 Kwan, Susanna Shin Luen 關倩鸞 2 2 F 53
1090 Kwan, Tek Sian 關衍德 2 0 M 45
1091 Kwek, Leng Hai 郭令海 2 0 M 67
1092 Kwok Lee, Eva 郭李綺華 2 2 F 78
1093 Kwok, Christopher Kai Wang 郭基泓 2 0 M 34
1094 Kwok, Karl Chi Leung 郭志樑 2 1 M 71
1095 Kwok, Ying Shing 郭英成 2 0 M 56
1096 Kwong, Benny Kai Sing 鄺啟成 2 0 M 62
1097 Kwong, Choong Kuen 黃仲權 2 2 M 47
1098 Kwong, Ki Chi 鄺其志 2 2 M 69
1099 Lai, Alex Kwok Hung 黎國鴻 2 1 M 55
1100 Lai, Chun Yu 黎振宇 2 2 M 44
1101 Lai, Dominic Kai Ming 黎啟明 2 0 M 67
1102 Lai, Edmund Nga Ming 賴雅明 2 2 M 37
1103 Lai, Guanrong 賴觀榮 2 2 M 58
1104 Lai, Ka Fai (1964) 黎家輝 2 0 M 56
1105 Lai, Kin Keung (1950) 黎建強 2 2 M 70
1106 Lai, Leon Ah Ming 黎雅明 2 2 M 63
1107 Lai, May Ka Fung 黎家鳳 2 2 F 55
1108 Lai, Shixian 賴世賢 2 1 M 46
1109 Lai, Si Ming 賴思明 2 2 M 62
1110 Lai, Thomas Man Sing 黎文星 2 1 M 52
1111 Lai, Wei Xuan 賴偉宣 2 0 M 57
1112 Lai, Xiaoling 賴曉凌 2 2 M 45
1113 Lam, Albert Man Sum 林聞深 2 2 M 65
1114 Lam, Alfred Kwok Cheong 林國昌 2 2 M 66
1115 Lam, Andy Yu Lung 林羽龍 2 2 M 56
1116 Lam, Cheung Chuen 林長泉 2 1 M 66
1117 Lam, Cheung Mau 林長茂 2 2 M 64
1118 Lam, Chi Keung (1970) 林芝強 2 2 M 50
1119 Lam, Chi Kuen (1953-04) 林志權 2 2 M 67
1120 Lam, Ching Kui 林清渠 2 0 M 62
1121 Lam, Ching Yee (1980) 林靜儀 2 0 F 40
1122 Lam, Curt Yau Fung 林右烽 2 2 M 51
1123 Lam, Gordon Chi Wing 林至穎 2 2 M 41
1124 Lam, Hiu Lo 林曉露 2 1 M 59
1125 Lam, Ho Pong 林浩邦 2 1 M 34
1126 Lam, Ka Tak 林嘉德 2 1 M 39
1127 Lam, Kwok Hing (SFC:AAA246) 藍國慶 2 0 M 57
1128 Lam, Kwong Wai 林光蔚 2 1 M 65
1129 Lam, Lai 林黎 2 0 F 41
1130 Lam, Louis Chi Hung 林志雄 2 2 M 73
1131 Lam, Marcus Chik Shun 林植信 2 1 M 42
1132 Lam, Nelson Chi Yuen 林智遠 2 2 M 52
1133 Lam, Patrick Wai Hon 林煒瀚 2 0 M 58
1134 Lam, Paul Ting Ball 林定波 2 0 M 79
1135 Lam, Pauline (1983) 林佳慧 2 0 F 37
1136 Lam, Sek Kong 林錫光 2 2 M 60
1137 Lam, Shun Ka 林汛珈 2 2 F 50
1138 Lam, Simon Siu Lun 林兆麟 2 2 M 70
1139 Lam, Wai Hung (1979) 林偉雄 2 1 M 41
1140 Lam, Wilfred Kwok Hing 林國興 2 1 M 61
1141 Lam, Williamson 林全智 2 2 M 46
1142 Lam, Yat Fai (1966) 林日輝 2 2 M 54
1143 Lam, Yiu Por 林曉波 2 2 M 44
1144 Lan, David Hong Tsung 藍鴻震 2 2 M 80
1145 Lau, Adrian Yuen Sun 劉源新 2 2 M 65
1146 Lau, Alex Chi Wah 劉志華 2 2 M 57
1147 Lau, Alfred Wai Leung 劉偉樑 2 1 M 40
1148 Lau, Amy Yuk Wai 劉玉慧 2 0 F 68
1149 Lau, Brent Yau Cheung 劉幼祥 2 2 M 60
1150 Lau, Chi Keung (1955) 劉志強 2 1 M 65
1151 Lau, Chi Keung (JP) 劉智強 2 2 M 71
1152 Lau, Chi Pang 劉智鵬 2 2 M 60
1153 Lau, Chuk Kin 劉竹堅 2 0 M 68
1154 Lau, Chun Pong (1973) 劉振邦 2 2 M 47
1155 Lau, Chung Wai (1982) 劉仲緯 2 2 M 38
1156 Lau, Edward Kwok Fan 劉國勳 2 2 M 39
1157 Lau, Ivan Ho Kit 劉可傑 2 2 M 62
1158 Lau, Kaizer Ping Cheung 劉炳章 2 2 M 69
1159 Lau, Keith Vingo Hon Kee 劉漢基 2 2 M 49
1160 Lau, Kenneth Chi Yung 劉志勇 2 0 M 61
1161 Lau, Kwok Hung (1946) 劉國雄 2 2 M 74
1162 Lau, Leong Yuen 劉量源 2 2 M 35
1163 Lau, Mei Ying (SFC:ALE925) 劉美盈 2 1 F 38
1164 Lau, Michael Kei Chi 劉志奇 2 0 M 67
1165 Lau, Peter Kwok Kuen 劉國權 2 1 M 67
1166 Lau, Ronald Kin Hon 劉建漢 2 1 M 52
1167 Lau, Thomas Luen Hung 劉鑾鴻 2 0 M 66
1168 Lau, Wang Lap 劉宏立 2 2 M 41
1169 Law Shing, Yvonne Mo Han 羅盛慕嫻 2 2 F 65
1170 Law, Alan Yui Lun 羅裔麟 2 2 M 58
1171 Law, Chi Hung 羅智鴻 2 2 M 37
1172 Law, Ka Hung 羅家熊 2 2 M 66
1173 Law, Nelson Chung Lam 羅頌霖 2 2 M 58
1174 Law, Stephen Wing Chi 羅永志 2 1 M 50
1175 Lee, Anthony Hsien Pin 利憲彬 2 0 M 63
1176 Lee, Chack Fan 李焯芬 2 1 M 75
1177 Lee, Chien (1953) 利乾 2 1 M 67
1178 Lee, Delman 李國本 2 1 M 53
1179 Lee, Don Kwok Ming 李國明 2 2 M 62
1180 Lee, Doreen Yuk Fong 李玉芳 2 0 F 64
1181 Lee, Ervin Siu Man 李兆民 2 2 M 64
1182 Lee, Felix Kar Chung 李家聰 2 1 M 39
1183 Lee, Jacob Chi Hin 李志軒 2 0 M 38
1184 Lee, Kai Fu 李開復 2 1 M 58
1185 Lee, Karen Kit Ying 李潔英 2 2 F 72
1186 Lee, Leo Chi Ming 李志明 2 2 M 67
1187 Lee, Loretta Wing Yee 李詠怡 2 0 F 45
1188 Lee, Man Yeung 李文洋 2 2 M 42
1189 Lee, Matthew Kwok On 李國安 2 2 M 61
1190 Lee, May Jean Kwun Ling 李筠翎 2 2 F 59
1191 Lee, Michael Tze Hau 利子厚 2 1 M 59
1192 Lee, Ming Tung 李明通 2 1 M 58
1193 Lee, Patrick Seng Wei 李成偉 2 0 M 68
1194 Lee, Peter Yip Wah 李業華 2 2 M 79
1195 Lee, Raymond Man Chun 李文俊 2 1 M 49
1196 Lee, Robert Chi Hong 李智康 2 0 M 69
1197 Lee, Shing Kan 李聖根 2 0 M 40
1198 Lee, Shu Yin 李樹賢 2 1 M 54
1199 Lee, Tat Man 李達民 2 0 M 83
1200 Lee, Ted Tak Tai 李德泰 2 2 M 69
1201 Lee, Thomas Kang Bor 李鏡波 2 2 M 66
1202 Lee, Tommy (1978) 李銘浚 2 0 M 42
1203 Lee, Vincent Marshall Kwan Ho 李君豪 2 2 M 65
1204 Lee, Yau Ching 李友情 2 0 M 45
1205 Lei, Hong Wai 李雄偉 2 0 M 52
1206 Lei, Jun (Xiaomi) 雷軍 2 0 M 50
1207 Leigh, John Andrew Harry 利約翰 2 0 M 67
1208 Leung, Alex (1979) 梁奕曦 2 0 M 41
1209 Leung, Bowen Joseph Po Wing 梁寶榮 2 2 M 71
1210 Leung, Christine Pik Har 梁碧霞 2 2 F 51
1211 Leung, Chung Ki 梁松基 2 2 M 63
1212 Leung, Clarence Wang Ching 梁宏正 2 2 M 42
1213 Leung, Derrick Hung Kwong 梁雄光 2 1 M 51
1214 Leung, Dominic Oi Kin 梁愷健 2 1 M 46
1215 Leung, Edmond Wai Fai 梁偉輝 2 0 M 59
1216 Leung, Frederick Chi Ching 梁子正 2 2 M 62
1217 Leung, Hoi Ming 梁海明 2 2 M 52
1218 Leung, Hoi Ying (1951) 梁凱鷹 2 2 M 69
1219 Leung, Jeanny Churk Yin 梁綽然 2 1 F 55
1220 Leung, Ka Fai (1979) 梁家輝 2 1 M 41
1221 Leung, Ka Tin 梁家鈿 2 2 M 67
1222 Leung, Kelvin So Po 梁蘇寶 2 0 M 48
1223 Leung, Louis Man Chun 梁文俊 2 2 M 33
1224 Leung, Man Fai (1964) 梁文輝 2 2 M 56
1225 Leung, Martin Oh Man 梁傲文 2 2 M 39
1226 Leung, Mei Han 梁美嫻 2 2 F 62
1227 Leung, Nisa Bernice Wing Yu 梁穎宇 2 0 F 50
1228 Leung, Norman Nai Pang 梁乃鵬 2 2 M 80
1229 Leung, Richard Wai Keung 梁偉強 2 2 M 57
1230 Leung, Roger Lin Cheong 梁年昌 2 2 M 67
1231 Leung, Roger Wai Man 梁偉民 2 2 M 64
1232 Leung, Samuel Wing Sum 梁榮森 2 0 M 56
1233 Leung, Simon Lim Kin 梁念堅 2 1 M 66
1234 Leung, Siu Hong (1975) 梁兆康 2 2 M 45
1235 Leung, Siu Kee 梁兆基 2 2 M 44
1236 Leung, Sylvia Sau Fan 梁秀芬 2 2 F 56
1237 Leung, Wai Hung (1967) 梁偉雄 2 2 M 53
1238 Leung, Wai Kei (SFC:AKR467) 梁偉基 2 2 M 39
1239 Leung, Yiu Cho 梁耀祖 2 2 M 41
1240 Li, Allan Hon Hung 李漢雄 2 1 M 64
1241 Li, An (1961-07) 李安 2 0 F 59
1242 Li, Chunyan (1965) 李春彥 2 1 M 55
1243 Li, Congrui 李從瑞 2 0 M 49
1244 Li, Da Peng (1956) 李大鵬 2 2 M 64
1245 Li, Daniel Donghui 李東輝 2 1 M 50
1246 Li, Donald Kwok Tung 李國棟 2 2 M 66
1247 Li, Ge (1966) 李革 2 0 M 54
1248 Li, Guangming (1952) 李光明 2 2 M 68
1249 Li, Haiming (1974) 李海鳴 2 0 M 46
1250 Li, Hancheng 李漢成 2 2 M 57
1251 Li, Jianguang 李建光 2 0 M 57
1252 Li, Jin (1967) 李勁 2 2 M 53
1253 Li, Jinyuan (1964) 李錦元 2 2 M 56
1254 Li, Jun (1961) 李珺 2 2 M 59
1255 Li, Kai Sing 李啟承 2 2 M 58
1256 Li, Kam Chung (1952) 李錦松 2 2 M 68
1257 Li, Kenneth Chi Kong 李志剛 2 0 M 67
1258 Li, Kin Shing (1958) 李健誠 2 0 M 62
1259 Li, Kit Chee 李傑之 2 2 M 65
1260 Li, Li (1965) 李力 2 0 M 55
1261 Li, Li (Zhongxi CPA) 李力 2 2 M 48
1262 Li, Ming (1963) 李明 2 0 M 57
1263 Li, Mingqi (1968) 李明綺 2 2 F 52
1264 Li, Mingqin 李名沁 2 1 F 62
1265 Li, Neng (1980-10) 李能 2 0 M 40
1266 Li, Ning (1957) 李寧 2 0 M 63
1267 Li, Ning (1962) 李寧 2 0 M 58
1268 Li, On Lei 李安梨 2 2 F 43
1269 Li, Peng (1971) 李蓬 2 0 M 49
1270 Li, Peter Kar Fai 李嘉輝 2 1 M 55
1271 Li, Qiang (Times China) 李強 2 0 M 46
1272 Li, Qilin 李麒麟 2 0 M 34
1273 Li, Qing (1976) 李青 2 0 M 44
1274 Li, Qingping 李慶萍 2 0 F 58
1275 Li, Qiqiang 李琦強 2 0 M 49
1276 Li, Roger Yuen Fai 李苑輝 2 2 M 60
1277 Li, Ruigang 黎瑞剛 2 0 M 51
1278 Li, Shaohua (1962) 李邵華 2 1 M 58
1279 Li, Shengli (1966) 李勝利 2 2 M 54
1280 Li, Steven Wing Sum 李永森 2 2 M 64
1281 Li, Wei (1976) 李巍 2 0 F 44
1282 LI, Weidong (lawyer) 李偉東 2 2 M 52
1283 Li, Wenjin 李文晉 2 0 M 57
1284 Li, Wenming 李文明 2 1 M 47
1285 Li, Xiao Hui 李曉慧 2 2 F 53
1286 Li, Xudong (1970) 李旭冬 2 2 M 50
1287 Li, Xue (1965) 李雪 2 2 M 55
1288 Li, Yin Hui 李胤輝 2 0 M 52
1289 Li, Yongcheng 李永成 2 0 M 59
1290 Li, Yongjun (1969) 李永軍 2 0 M 51
1291 Li, Zhong (1967) 李中 2 0 M 53
1292 Li, Zhouxin 李周欣 2 1 M 37
1293 Liang, Joseph Hsien Tse 梁顯治 2 2 M 66
1294 Liang, Qianyuan 梁乾原 2 0 M 64
1295 Liang, Thomas Cheung Biu 梁祥彪 2 2 M 73
1296 Liang, Yanjun 梁艷君 2 2 F 37
1297 Liao Wong, Priscilla Pui Sze 王沛詩 2 2 F 60
1298 Liao, Hang 廖航 2 0 F 41
1299 Liao, Jianwen 廖建文 2 2 M 53
1300 Liao, Martin Cheung Kong 廖長江 2 2 M 63
1301 Lim, Hwee Hai 林惠海 2 0 M 70
1302 Lim, Kia Hong 林嘉豐 2 0 M 63
1303 Lim, Kiah Meng 林家名 2 0 M 67
1304 Lim, Siang Kai 林汕鍇 2 2 M 64
1305 Lim, Wee Pin 林偉彬 2 2 M 49
1306 Lin, Dongliang 林棟樑 2 0 M 58
1307 Lin, Feng (CIFI Holdings) 林峰 2 0 M 45
1308 Lin, Hung Yuan 林宏遠 2 0 M 43
1309 Lin, Jingzhen 林景臻 2 0 M 55
1310 Lin, Kaihua 林開樺 2 0 M 54
1311 Lin, Keping 林克平 2 2 M 81
1312 Lin, Lei 林雷 2 2 M 53
1313 Lin, Vincent Tat Pang 連達鵬 2 2 M 65
1314 Lin, Xiaofeng (1972) 林曉峰 2 0 M 48
1315 Lin, Zheying 林哲瑩 2 2 M 56
1316 Lin, Zhong (1968) 林中 2 0 M 52
1317 Ling, Imma Kit Sum 凌潔心 2 2 F 65
1318 Liu, Bing (1957) 劉冰 2 0 M 63
1319 Liu, Chaodong 劉朝東 2 2 M 51
1320 Liu, Chong (1960) 劉祟 2 0 M 60
1321 Liu, Da Jin 劉大進 2 2 M 55
1322 Liu, Edwin Hing Hung 廖慶雄 2 2 M 56
1323 Liu, Gary Hoi Keung 廖開強 2 1 M 55
1324 Liu, Genyu 劉根鈺 2 1 M 57
1325 Liu, Heng (1964) 劉恒 2 2 M 56
1326 Liu, Hongwei (1964) 劉紅維 2 0 M 56
1327 Liu, Hongwei (1967) 劉洪偉 2 0 M 53
1328 Liu, Hongyu (1963) 劉紅宇 2 2 F 57
1329 Liu, Jialin 劉嘉凌 2 2 M 57
1330 Liu, Jian (SFC:ACQ449) 劉健 2 2 M 66
1331 Liu, Jiang (1967) 劉江 2 0 M 53
1332 Liu, Jianhua (1980) 柳建華 2 2 M 40
1333 Liu, Jianjun (1968) 劉健君 2 2 M 52
1334 Liu, Jingwei (1968) 劉景偉 2 1 M 52
1335 Liu, Jizhen 劉吉臻 2 2 M 69
1336 Liu, Junting 劉俊廷 2 2 M 30
1337 Liu, Kaixiang (1964) 劉凱湘 2 2 M 56
1338 Liu, Kam Lung 廖金龍 2 1 M 56
1339 Liu, Kenneth Kai Yu 廖啟宇 2 2 M 50
1340 Liu, Liange 劉連舸 2 0 M 59
1341 Liu, Liyang 劉力揚 2 1 M 60
1342 Liu, Louis Ka Lim 廖嘉濂 2 0 M 64
1343 Liu, Qianli 劉千里 2 2 F 45
1344 Liu, Renhuai 劉人懷 2 2 M 80
1345 Liu, Rhoda Mei Ling 廖美玲 2 2 F 59
1346 Liu, Rong (1971) 劉榮 2 0 F 49
1347 Liu, Tao (Shanghai Jiao Tong U) 劉濤 2 2 F 56
1348 Liu, Thomas Sai Keung 廖世強 2 1 M 48
1349 Liu, Tian Ni 劉天倪 2 1 M 57
1350 Liu, Tianmin 劉天民 2 1 M 59
1351 Liu, Tin Lap 廖天立 2 1 M 37
1352 Liu, Wilfred Chun Ning 廖俊寧 2 2 M 59
1353 Liu, Xin (1970) 劉昕 2 2 M 50
1354 Liu, Xueheng 劉學恆 2 0 M 47
1355 Liu, Yan (lawyer) 劉艷 2 2 F 47
1356 Liu, Yongping (1955) 劉勇平 2 2 M 65
1357 Liu, Zhengdong (1970) 劉正東 2 2 M 50
1358 Lo, Adrian Chun Chiu 羅俊超 2 2 M 64
1359 Lo, Alexander Chun Him 羅俊謙 2 0 M 35
1360 Lo, Andrew Kai Bong 盧啟邦 2 0 M 41
1361 Lo, Charles Ming Chi 勞明智 2 2 M 70
1362 Lo, Chi Chiu (1973) 盧志超 2 2 M 47
1363 Lo, Chi Wang (1977) 羅智弘 2 2 M 43
1364 Lo, Chris Cze Wai 魯士偉 2 0 M 27
1365 Lo, Dantes Yiu Ching 盧耀楨 2 2 M 75
1366 Lo, Eric Kai Kin 羅啟堅 2 2 M 71
1367 Lo, Hang Fong 勞恒晃 2 2 M 58
1368 Lo, Ka Shui 羅嘉瑞 2 0 M 73
1369 Lo, King Man 盧景文 2 2 M 83
1370 Lo, Peter Tak Shing 羅德承 2 0 M 58
1371 Lo, Peter 路嘉星 2 2 M 65
1372 Lo, Philip Tsz Fung 盧梓豐 2 1 M 54
1373 Lo, Raymond Mun Lam 盧敏霖 2 1 M 67
1374 Lo, Rex Cze Kei 魯士奇 2 0 M 39
1375 Lo, Richard Chi Ho 羅志豪 2 2 M 53
1376 Lo, Simon Lin Shing 魯連城 2 0 M 64
1377 Lo, Stephanie Bo Yue 羅寶瑜 2 0 F 37
1378 Lo, Wai Kwok 盧偉國 2 2 M 67
1379 Lo, Weber Wai Pak 盧韋柏 2 0 M 50
1380 Lo, Wilson Kwong Shun 羅廣信 2 2 M 47
1381 Lo, Winston Yau Lai 羅友禮 2 0 M 79
1382 Lo, Yuk Lam 盧毓琳 2 2 M 72
1383 Loh, Phillis Lai Ping 羅麗萍 2 2 F 56
1384 Long, Tao 龍濤 2 2 M 69
1385 Lu, Brian Yong Chen 呂永琛 2 2 M 57
1386 Lu, Chi Chant 盧啟昌 2 2 M 69
1387 Lu, Christopher Pochin 盧伯卿 2 1 M 61
1388 Lu, Haitian 陸海天 2 2 M 40
1389 Lu, Hong (1969) 魯紅 2 2 F 51
1390 Lu, Zhen (1975) 陸真 2 0 M 45
1391 Lu, Zhengfei 陸正飛 2 2 M 57
1392 Lu, Zhenghua 陸正華 2 2 F 58
1393 Lu, Zhiqiang (1975) 盧志強 2 0 M 45
1394 Lu, Zhongming 陸忠明 2 0 M 48
1395 Lui, Che Woo 呂志和 2 0 M 91
1396 Lui, Francis Yiu Tung 呂耀東 2 0 M 65
1397 Lui, Man Wah 呂文華 2 0 M 38
1398 Lui, Sun Wing 呂新榮 2 1 M 70
1399 Lui, Yuk Chu 雷玉珠 2 0 F 62
1400 Luk, Chi Shing 陸志成 2 1 M 51
1401 Luk, James Yu King 陸宇經 2 2 M 66
1402 Luk, Semon Siu Man 陸小曼 2 0 F 64
1403 Luk, Simon 陸東全 2 2 M 54
1404 Luk, Teddy Wai Keung 陸偉強 2 1 M 56
1405 Lun, Pui Kan 倫培根 2 0 M 57
1406 Lung, Hung Cheuk 龍洪焯 2 2 M 73
1407 Luo, Jianfeng (1971) 羅建峰 2 0 M 49
1408 Lv, Ting Jie 呂廷杰 2 2 M 65
1409 Lv, Xiaoping (1961) 呂小平 2 0 M 59
1410 Lyu, Hong Bing 呂紅兵 2 2 M 54
1411 Ma, Baohua 馬保華 2 0 M 59
1412 Ma, Ho Fai 馬豪輝 2 2 M 68
1413 Ma, John Hung Ming 馬鴻銘 2 1 M 53
1414 Ma, Kin Ling 馬健凌 2 2 M 38
1415 Ma, Leo Yung King 馬雍景 2 0 M 32
1416 Ma, Louis Hang Kon 馬恆幹 2 1 M 57
1417 Ma, Qingshan 馬青山 2 2 M 42
1418 Ma, Stephen Tsz On 馬子安 2 2 M 42
1419 Ma, Tsz Chun 馬時俊 2 2 M 55
1420 Ma, Wei Hua 馬蔚華 2 1 M 72
1421 Mai, Boliang 麥伯良 2 0 M 61
1422 Mak Wang, Winnie Wing Yee 麥汪詠宜 2 0 F 73
1423 Mak, Alexander Kwai Wing 麥貴榮 2 2 M 70
1424 Mak, Clement Shiu Tong 麥紹棠 2 0 M 67
1425 Mak, Kwok Kei 麥國基 2 2 M 35
1426 Mak, Patrick Ka Wing 麥家榮 2 2 M 56
1427 Mak, Thomas Hing Keung 麥興強 2 2 M 58
1428 Mak, Yun Chu 麥潤珠 2 2 F 62
1429 Man, David Kwok Leung 萬國樑 2 2 M 73
1430 Man, Donald Ka Ho 文嘉豪 2 2 M 43
1431 Man, Ellis Wing Cheung 文永祥 2 0 M 64
1432 Man, Elton Kong Yui 文剛銳 2 2 M 60
1433 Mao, Zhenhua 毛振華 2 1 M 57
1434 May, Nicholas Tai Keung 梅大強 2 2 M 59
1435 Mehta, Aman 麥雅文 2 2 M 74
1436 Meng, Jun (1960) 孟軍 2 0 M 60
1437 Miao, Jianmin 繆建民 2 0 M 55
1438 Mitchell, James Gordon 2 0 M 46
1439 Mo, Bin 莫斌 2 0 M 53
1440 Mo, Zhenglin 莫正林 2 0 M 57
1441 Mocatta, William Elkin 毛嘉達 2 0 M 67
1442 Mok, Ben Wai Bun 莫衛斌 2 2 M 72
1443 Mok, Bill Kwai Pui 莫貴標 2 2 M 59
1444 Mou, Yong 牟勇 2 0 M 57
1445 Moy, Matthew Yee Wo 梅以和 2 2 M 41
1446 Mu, Yan 穆焱 2 0 F 42
1447 Mung, Alan Bun Man 蒙品文 2 0 M 34
1448 Mung, Kin Keung 蒙建強 2 0 M 60
1449 Nam, Kwok Lun 藍國倫 2 0 M 62
1450 Neoh, Anthony Francis 梁定邦 2 2 M 74
1451 Ng, Brian Kong Fat 吳光發 2 1 M 65
1452 Ng, Chi Keung (1949) 吳志強 2 2 M 71
1453 Ng, Chi Kit (1973) 吳智傑 2 2 M 47
1454 Ng, Daniel Yau Wah 吳又華 2 2 M 65
1455 Ng, David Tze Kin 吳梓堅 2 2 M 70
1456 Ng, Derek Hin Sing 吳獻昇 2 0 M 52
1457 Ng, Frankie Ki Hung 吳其鴻 2 1 M 67
1458 Ng, Jack Ho Wan 吳浩雲 2 2 M 44
1459 Ng, Johnny Kar Ling 吳嘉寜 2 2 M 60
1460 Ng, Kenneth Hung Sui 吳鴻瑞 2 2 M 53
1461 Ng, Kenneth Sing Yip 伍成業 2 1 M 69
1462 Ng, Ki Man 吳祺敏 2 2 M 34
1463 Ng, Kwok Fu 吳國富 2 2 M 49
1464 Ng, Kwun Wan 吳冠雲 2 2 M 57
1465 Ng, Larry Lai Po 吳麗寶 2 1 M 53
1466 Ng, Patrick Wing Hang 吳永鏗 2 2 M 67
1467 Ng, Paul Yuk Yeung 吳旭洋 2 0 M 39
1468 Ng, Sai Cheong 伍世昌 2 1 M 44
1469 Ng, Sai Leung (SFC:AFM666) 吳世良 2 2 M 48
1470 Ng, Simon Wing Fai 吳榮輝 2 2 M 62
1471 Ng, Terry Sze Yuen 吳士元 2 2 M 60
1472 Ng, Tony Tak Kwan 吳德坤 2 0 M 66
1473 Ng, Yat Cheung 吳日章 2 2 M 65
1474 Ng, Yuen Tin 吳源田 2 2 M 70
1475 Ngai, Chun Hung 魏振雄 2 0 M 57
1476 Ngai, James 倪雅各 2 1 M 57
1477 Ngai, Wah Sang 魏華生 2 2 M 62
1478 Ni, Hope Hong 倪虹 2 1 F 48
1479 Ning, Frank Gaoning 寧高寧 2 0 M 62
1480 Nip, Horace Yun Wing 聶潤榮 2 2 M 66
1481 Niu, Zhongjie 牛鍾潔 2 2 M 52
1482 Norman, David Michael (1956-04) 羅偉文 2 1 M 64
1483 Nunes, Monica Maria 羅嘉雯 2 1 F 52
1484 Oei, Eric Kang 黃剛 2 0 M 50
1485 Ong, Yvette 翁綺慧 2 0 F 56
1486 Or, Johnny Wai Sheun 柯為湘 2 0 M 69
1487 Or, Kevin 柯衍峰 2 2 M 48
1488 Ou, Hugo Jin Yi 歐晉羿 2 0 M 28
1489 Ou, Yaping 歐亞平 2 0 M 59
1490 Ou, Zhiliang 歐志亮 2 0 M 52
1491 Ouyang, Hui 歐陽輝 2 2 M 58
1492 Pan, Jun 潘軍 2 0 M 49
1493 Pan, Yingli 潘英麗 2 2 F 65
1494 Pang, Hong (SFC:ABS653) 龐鴻 2 2 M 67
1495 Peng, Bo (1972) 彭渤 2 0 F 49
1496 Peng, Shou 彭壽 2 0 M 60
1497 Phaisalakani, Vichai 熊敬柳 2 2 M 73
1498 Phang, Yew Kiat 彭耀傑 2 1 M 52
1499 Phen, Vincent Chun Shing 彭鎮城 2 1 M 44
1500 Pickerell, Blair Chilton 裴布雷 2 2 M 64
1501 Poon, Andy Yan Wai 潘仁偉 2 2 M 50
1502 Poon, Joseph Chung Yin 潘仲賢 2 2 M 66
1503 Poon, Larry Ka Yeung 潘嘉陽 2 2 M 53
1504 Poon, Odilia Kam Yee 潘錦儀 2 0 F 60
1505 Prince, David Norman 潘毅仕 2 0 M 69
1506 Pun, Tit Shan 潘鐵珊 2 2 M 60
1507 Qian, Fengsheng 錢逢勝 2 2 M 56
1508 Qian, Hongji 錢紅驥 2 2 M 45
1509 Qian, Xiaodong 錢曉東 2 0 M 48
1510 Qiu, Hongsheng 邱洪生 2 2 M 55
1511 Qiu, Yumin (1973) 裘育敏 2 0 M 47
1512 Qu, Jiuhui 曲久輝 2 2 M 63
1513 Qu, Qiuping 瞿秋平 2 0 M 59
1514 Qu, Wenzhou 屈文洲 2 2 M 48
1515 Rao, Yong 饒永 2 2 M 61
1516 Ren, Peng (1962) 任澎 2 0 M 58
1517 Ren, Yuhang 任宇航 2 0 M 45
1518 Roberts, Donald Jeffrey 羅弼士 2 2 M 69
1519 Sage, Roderic Noel Anthony 薛樂德 2 2 M 68
1520 Sang, Kangqiao 桑康喬 2 0 M 45
1521 Sat, Chui Wan 薩翠雲 2 1 F 52
1522 See, Tak Wah 施德華 2 2 M 57
1523 Sha, Min 沙敏 2 0 M 56
1524 Sha, Ning 沙寧 2 0 F 50
1525 Sha, Zhenquan 沙振權 2 2 M 61
1526 Shang, Jianguang 商建光 2 0 M 69
1527 Shao, Ruiqing 邵瑞慶 2 2 M 63
1528 Shaw, David John (1946-07-17) 邵大衛 2 2 M 74
1529 Shea, Ralph Raymond 佘頌平 2 2 M 87
1530 Shen, Lifeng (1966) 申麗鳳 2 1 F 54
1531 Shen, Neil Nanpeng 沈南鵬 2 0 M 52
1532 Shi, Dongying 施冬英 2 1 F 46
1533 Shi, Guang Rong 時光榮 2 0 M 60
1534 Shi, Jing (1970) 石敬 2 0 F 50
1535 Shi, Kancheng 施侃成 2 0 M 58
1536 Shi, Lei (1958) 石磊 2 2 M 62
1537 Shi, Yonghong 施永宏 2 0 M 50
1538 Shih, Edith 施熙德 2 0 F 68
1539 Shu, Ping (1970-02) 舒萍 2 0 F 50
1540 Shum, David Hong Kuen 岑康權 2 0 M 66
1541 Shum, Sai Chit (1957) 沈世捷 2 0 M 63
1542 Shum, Simon Shing Kei 沈成基 2 2 M 49
1543 Sin, Chi Fai 冼志輝 2 2 M 61
1544 Sin, Hendrick 冼漢迪 2 1 M 46
1545 Sin, Kenneth Ka Man 冼家敏 2 2 M 53
1546 Sin, Leo Yat Ming 冼日明 2 2 M 65
1547 Sin, Lik Man 冼力文 2 1 M 42
1548 Sit, Billy Sai Hung 薛世雄 2 1 M 64
1549 Sit, Kenneth Hoi Wah 薛海華 2 2 M 62
1550 Siu, Alick Hi Lam 蕭喜臨 2 2 M 65
1551 Siu, Kam Chau 蕭錦秋 2 2 M 55
1552 Siu, Kenny Chi Yiu (1967) 邵志堯 2 2 M 53
1553 Siu, Simon Miu Man 蕭妙文 2 2 M 63
1554 Siu, Thomas Hon Wah 蕭漢華 2 0 M 67
1555 Smith, Brett Robert 2 0 M 60
1556 Sneddon, Donald William 邵廷文 2 2 M 58
1557 So, Ambrose Shu Fai 蘇樹輝 2 0 M 70
1558 So, Gregory Kam Leung 蘇錦樑 2 2 M 62
1559 So, Jack Chak Kwong 蘇澤光 2 2 M 75
1560 So, Kwok Hoo 蘇國豪 2 0 M 67
1561 Song, Ke (1981) 宋科 2 2 M 39
1562 Song, Rui Lin 宋瑞霖 2 1 M 58
1563 Song, Zhiyong 宋志勇 2 0 M 55
1564 Su, Min (1968) 蘇敏 2 0 F 52
1565 Su, Samuel Jing Shyh 蘇敬軾 2 2 M 69
1566 Suen, Stephen Man Tak 孫文德 2 2 M 62
1567 Sun, Cliff Kai Lit 孫啟烈 2 2 M 67
1568 Sun, David Lee 孫如暐 2 1 M 55
1569 Sun, Dennis Tai Lun 孫大倫 2 1 M 69
1570 Sun, Haitao (1980) 孫海濤 2 0 M 40
1571 Sun, Hongbin (1976) 孫洪斌 2 2 M 44
1572 Sun, Leland Li Hsun 孫立勳 2 2 M 59
1573 Sun, Qiang Chang 孫強 2 1 M 64
1574 Sun, Wei (1971) 孫瑋 2 0 F 49
1575 Sun, Xin Hu (1974) 孫新虎 2 0 M 46
1576 Sun, Yu (1973-02-25) 孫煜 2 0 M 47
1577 Sun, Zhe (1965) 孫哲 2 2 M 55
1578 Sung, Alfred Lee Ming 宋理明 2 1 M 63
1579 Suo, Zhengang 索振剛 2 0 M 58
1580 Swire, Samuel Compton 施維新 2 0 M 40
1581 Sze, Man Bok 施文博 2 0 M 71
1582 Sze, Michael Tsai Ping 史習平 2 2 M 75
1583 Sze, Nigel Kwok Wing 施國榮 2 2 M 63
1584 Szeto, Wai Sun 司徒維新 2 2 M 61
1585 Szeto, Yuk Ting 司徒毓廷 2 2 M 54
1586 Tai, Sai Ho 戴世豪 2 0 M 69
1587 Tai, Stephen Tak Fung 戴德豐 2 0 M 72
1588 Tam, Anthony Chun Hung 譚振雄 2 2 M 70
1589 Tam, Ching Ho 譚政豪 2 2 M 49
1590 Tam, Daniel Ping Kuen 譚炳權 2 2 M 57
1591 Tam, Raymond Ka Hei 譚家熙 2 2 M 40
1592 Tam, Sammy Yuk Sang 譚旭生 2 2 M 56
1593 Tam, Terry Ngai Hung 譚毅洪 2 0 M 66
1594 Tan, Jessica Sin Yin 陳心穎 2 0 F 43
1595 Tan, Jinsong 譚勁松 2 2 M 55
1596 Tan, Lixia 譚麗霞 2 0 F 50
1597 Tan, Michael Zhen Shan 譚鎮山 2 2 M 44
1598 Tan, Peter 2 2 M 65
1599 Tan, Siu Lin 陳守仁 2 0 M 90
1600 Tan, Yee Boon 陳于文 2 2 M 46
1601 Tang Lui, Paddy Wai Yu 呂慧瑜 2 0 F 66
1602 Tang, Chi Wang (1978) 鄧智宏 2 2 M 42
1603 Tang, Ching Ho 鄧清河 2 0 M 58
1604 Tang, David Yuen Kwan 鄧元鋆 2 2 M 66
1605 Tang, Eric Koon Hung 鄧冠雄 2 2 M 75
1606 Tang, Hong Cheong 鄧漢昌 2 0 M 65
1607 Tang, Kenny Sing Hing 鄧聲興 2 1 M 51
1608 Tang, Qingbin 唐慶斌 2 2 M 57
1609 Tang, Richard Chi Chun 鄧子俊 2 0 M 58
1610 Tang, Stan Yiu Sing 鄧耀昇 2 0 M 34
1611 Tang, Stephen Tin Lok 鄧天樂 2 2 M 44
1612 Tao, Tsan Sang 杜燦生 2 0 M 56
1613 Tao, Yunpeng 陶雲鵬 2 0 M 50
1614 Tao, Zhigang 陶志剛 2 2 M 56
1615 Teng, Bingsheng 滕斌聖 2 2 M 50
1616 Teoh, Chun Ming 張振明 2 1 M 51
1617 Tham, Ronald Seng Yum 譚承蔭 2 0 M 51
1618 Theil, Paul Marin 保羅希爾 2 2 M 67
1619 Tian, Edward Suning 田溯寧 2 1 M 57
1620 Tian, Qiusheng 田秋生 2 2 M 65
1621 Tighe, Paul Joseph 2 2 M 64
1622 Ting, Ivan Tien Li 丁天立 2 1 M 45
1623 Ting, Kacee Wong 丁煌 2 2 M 44
1624 Tiong, Choon 張聰 2 0 F 51
1625 Tiong, Kiew Chiong 張裘昌 2 0 M 60
1626 To, Adam King Yan 杜景仁 2 2 M 61
1627 To, Cecilica Yin Fong 杜妍芳 2 0 F 40
1628 To, Gerald Hin Tsun 杜顯俊 2 0 M 71
1629 To, Shing Chuen 杜成泉 2 2 M 69
1630 To, Sidney Shu Sing 杜樹聲 2 0 M 63
1631 Toh, Hock Ghim 杜復錦 2 1 M 78
1632 Tong, Albert Hin Wor 湯顯和 2 2 M 75
1633 Tong, Albert 湯子同 2 0 M 38
1634 Tong, Charles Chi Kar 湯子嘉 2 0 M 39
1635 Tong, Xiaomeng 童小幪 2 1 M 47
1636 Trainor-DeGirolamo, Sheldon 2 1 M 57
1637 Tsai, Patty Pei Chun 蔡佩君 2 0 F 41
1638 Tsang, Gilbert Ling Biu 曾令鏢 2 1 M 50
1639 Tsang, Ho Yin (LSHK:2013-12) 曾浩賢 2 1 M 35
1640 Tsang, Jasper Yok Sing 曾鈺成 2 2 M 73
1641 Tsang, Paul Yiu Keung 曾耀強 2 2 M 66
1642 Tse Wong, Elizabeth Siu Yin 謝黃小燕 2 2 F 63
1643 Tse, Benny Man Bun 謝文彬 2 2 M 77
1644 Tse, Edmund Sze Wing 謝仕榮 2 1 M 82
1645 Tse, Edward Cho Che 謝祖墀 2 2 M 64
1646 Tse, Justin Ka Ching 謝嘉政 2 2 M 33
1647 Tse, Maurice Kwok Sang 謝國生 2 2 M 64
1648 Tse, Ting Kwan 謝庭均 2 2 M 45
1649 Tse, Yat Hong 謝日康 2 2 M 51
1650 Tsim, Dominic Tak Lung 詹德隆 2 1 M 73
1651 Tso, Alan Siu Lun 曹肇棆 2 2 M 37
1652 Tsui, Frank Che Yin 徐志賢 2 1 M 63
1653 Tsui, Lap Chee 徐立之 2 2 M 70
1654 Tsui, Philip Ho Chuen 徐浩銓 2 0 M 57
1655 Tsui, Wing Tak (1982) 徐穎德 2 0 M 38
1656 Tu, Jianhua 涂建華 2 0 M 57
1657 Tung, Andrew Lieh Cheung 董立均 2 1 M 56
1658 Tung, Eric Chi Ho 董子豪 2 0 M 61
1659 Tung, Iris Wai Lan 董慧蘭 2 0 F 55
1660 Turnbull, David Muir 唐寶麟 2 1 M 65
1661 Tyen, Anthony Kan Hee 田耕熹 2 2 M 65
1662 Voon, David Hian Fook 溫賢福 2 2 M 54
1663 Wah, Jackie Wang Kei 華宏驥 2 1 M 55
1664 Wan, Chi Tin 尹志田 2 0 M 70
1665 Wan, Daniel Yim Keung 尹焰強 2 1 M 62
1666 Wan, Joseph Jason 尹宸賢 2 2 M 48
1667 Wan, Joseph Sai Cheong 溫世昌 2 2 M 66
1668 Wan, Man Keung (1961) 尹民強 2 0 M 59
1669 Wan, Suet Fei 溫雪飛 2 0 F 44
1670 Wan, Terence Tze Fan 温子勳 2 1 M 56
1671 Wan, Wilson Siu Wah 溫兆華 2 2 M 59
1672 Wan, Wilson Sze Chung 溫思聰 2 2 M 46
1673 Wang, Bin (Greatime) 王彬 2 0 M 55
1674 Wang, Chuan Fu 王傳福 2 0 M 54
1675 Wang, Chuandong 王傳棟 2 0 M 56
1676 Wang, Chuanshun 王傳順 2 2 M 55
1677 Wang, David Guowei 王國瑋 2 0 M 59
1678 Wang, Di (1983) 王棣 2 0 M 37
1679 Wang, Duo (1979) 王鐸 2 0 M 41
1680 Wang, Gary Pak Ling 王伯凌 2 0 M 60
1681 Wang, Guangjian 王光建 2 0 M 49
1682 Wang, Guozhen (1935) 王國珍 2 2 M 85
1683 Wang, Hai Min (1972) 王海民 2 0 M 48
1684 Wang, Honghui 王洪輝 2 0 M 41
1685 Wang, Jiang (1963) 王江 2 0 M 57
1686 Wang, Jisheng 王計生 2 1 M 67
1687 Wang, Jun (SFC:AXF699) 王俊 2 0 M 40
1688 Wang, Kaiguo 王開國 2 2 M 62
1689 Wang, Ke (1984) 王科 2 0 M 36
1690 Wang, Koo Yik Chun 汪顧亦珍 2 0 F 103
1691 Wang, Liqun (1953) 王力群 2 1 M 67
1692 Wang, Liyan (1956) 王立彥 2 2 M 64
1693 Wang, Peng (1973) 王鵬 2 2 M 47
1694 Wang, Peter Kin Chung 汪建中 2 0 M 67
1695 Wang, Tian Ye (1958) 王天也 2 2 M 62
1696 Wang, Wenjin 王文金 2 0 M 54
1697 Wang, Xianzhang (1942) 王憲章 2 2 M 78
1698 Wang, Xiaosong (1987) 王曉松 2 0 M 33
1699 Wang, Xiaoya 汪小亞 2 0 F 56
1700 Wang, Xiufeng (1957) 王秀峰 2 2 M 63
1701 Wang, Ya Nan 王亞南 2 0 M 63
1702 Wang, Ying (1973) 王瑛 2 1 F 47
1703 Wang, Yinping (1961) 王引平 2 2 M 59
1704 Wang, Yong (1966) 王勇 2 2 M 54
1705 Wang, Yu (1971) 王宇 2 0 M 49
1706 Wang, Yusuo 王玉鎖 2 0 M 56
1707 Wang, Zhi Feng (1955) 王志峰 2 2 M 65
1708 Wang, Zhonglei 王忠磊 2 0 M 50
1709 Wee, Cyrus Hian Eng 黃献英 2 1 M 53
1710 Wei, Anning 尉安寧 2 1 M 57
1711 Wei, Wei (1965) 魏煒 2 2 M 55
1712 Williams, Richard Gareth 韋理信 2 2 M 72
1713 Wong, Ada Ying Kay 黃英琦 2 2 F 61
1714 Wong, Albert Kwok Wai 黃國偉 2 1 M 61
1715 Wong, Alex Wai Chun 王偉俊 2 2 M 43
1716 Wong, Angela Ching Yi 黃靜怡 2 0 F 40
1717 Wong, Anthony Sik Kei 王錫基 2 2 M 73
1718 Wong, Belinda Ching Ying 王靜瑛 2 2 F 49
1719 Wong, Bill Cho Bau 黃楚標 2 2 M 63
1720 Wong, Bonnie Cho Kei 黃楚基 2 2 M 52
1721 Wong, Chi Kin (1973) 黃志堅 2 0 M 47
1722 Wong, Ching Wan 王青雲 2 2 M 53
1723 Wong, Chun Wa (1973) 王振華 2 2 M 47
1724 Wong, Daniel King Shiu 黃景兆 2 1 M 60
1725 Wong, David Kwok On 王國安 2 2 M 66
1726 Wong, David Shou Yeh 王守業 2 0 M 79
1727 Wong, Duffy Chun Nam 黃鎮南 2 2 M 67
1728 Wong, Eddy Che Man 黃志文 2 2 M 60
1729 Wong, Edmund Chun Sek 黃俊碩 2 2 M 35
1730 Wong, Edward Wah On 黃華安 2 1 M 57
1731 Wong, Elmen Wai Kong 黃偉桄 2 1 M 54
1732 Wong, Elsa Lai Kin 黃麗堅 2 2 F 55
1733 Wong, Frances Wai Kwun 黃惠君 2 2 F 59
1734 Wong, Frankie Sui Chi 黃瑞熾 2 2 M 52
1735 Wong, Freddie Kin Yip 黃建業 2 0 M 71
1736 Wong, Hans Hin Shek 王顯碩 2 0 M 50
1737 Wong, James Kong Tin 黃江天 2 2 M 55
1738 Wong, Jeanne Ka Wai 黃嘉慧 2 2 F 56
1739 Wong, Ka Shing (1978) 黃嘉盛 2 1 M 42
1740 Wong, Kai Man (1950) 黃啓民 2 2 M 70
1741 Wong, Kee Chung 黃紀宗 2 0 M 64
1742 Wong, Kenneth Po Man 黃寶文 2 0 M 55
1743 Wong, Kin Wa (1968) 黃建華 2 0 M 52
1744 Wong, Kun Kau 黃灌球 2 2 M 60
1745 Wong, Kwai Lam 黃桂林 2 2 M 71
1746 Wong, Lawrence Chi Wing 王志榮 2 2 M 57
1747 Wong, Mark Tai Chun 王大鈞 2 0 M 56
1748 Wong, Meyrick Wing Keung 王泳強 2 2 M 62
1749 Wong, Michelle Yat Yee 黃逸怡 2 0 F 39
1750 Wong, Peter Wai Tai 黃維泰 2 0 M 49
1751 Wong, Peter Wai Yee 黃維義 2 0 M 69
1752 Wong, Po Keung (1971) 黃保強 2 1 M 49
1753 Wong, Sammy Jake Leong 黃植良 2 0 M 59
1754 Wong, Samuel King On 黃敬安 2 2 M 68
1755 Wong, Shui Yeung 黃瑞洋 2 2 M 50
1756 Wong, Shun Loy (1964) 黃順來 2 2 M 56
1757 Wong, Shun Tak (1961) 王舜德 2 2 M 59
1758 Wong, Sincere 黃誠思 2 2 M 56
1759 Wong, Stacey Martin 黃偉誠 2 1 M 53
1760 Wong, Stewart Sue Toa 王世濤 2 0 M 74
1761 Wong, Susan Chui San 黃翠珊 2 2 F 47
1762 Wong, Tak Chun (1981) 黃德俊 2 2 M 39
1763 Wong, Tak Shing (1962) 黃德盛 2 2 M 58
1764 Wong, Terence Chi Keung 王志強 2 1 M 54
1765 Wong, Thomas Hei Chiu 黃禧超 2 1 M 53
1766 Wong, Thomas Kai Yan 王佳欣 2 2 M 50
1767 Wong, Ti 汪棣 2 2 M 62
1768 Wong, Ting Chung (1961) 王庭聰 2 0 M 59
1769 Wong, Ting Kon 黃定幹 2 2 M 50
1770 Wong, Tony Kai Tung 王啟東 2 2 M 77
1771 Wong, Vinci Yin Chi 王賢誌 2 1 M 49
1772 Wong, Wai Ho (1949) 黃偉豪 2 2 M 71
1773 Wong, Wilfred Ying Wai 王英偉 2 1 M 68
1774 Wong, Winny Man 黃敏 2 0 F 46
1775 Wong, Yenn Pui Yain 黃佩茵 2 0 F 42
1776 Wong, Yim Sum 黃艷森 2 2 M 55
1777 Wong, Yiu Tak 黃耀德 2 2 M 73
1778 Woo, Chia Wei 吳家瑋 2 2 M 82
1779 Woo, Raymond Chin Wan 胡展雲 2 2 M 66
1780 Wu, Alfred Kin San 胡健生 2 2 M 39
1781 Wu, Chak Man 胡澤民 2 2 M 48
1782 Wu, Davy Ka Chee 胡家慈 2 2 M 52
1783 Wu, Doris Ling Ling 吳玲綾 2 0 F 54
1784 Wu, Jun (1953) 吳軍 2 2 M 67
1785 Wu, Junbao 吳俊保 2 0 M 55
1786 Wu, Junhao 吳俊豪 2 0 M 55
1787 Wu, Keith Kam On 鄔錦安 2 1 M 45
1788 Wu, Lebin 吳樂斌 2 0 M 58
1789 Wu, Michael Chun Wah 鄔鎮華 2 2 M 56
1790 Wu, Po Sum 胡葆森 2 0 M 70
1791 Wu, Shiming 吳世明 2 2 M 44
1792 Wu, Tai Cheung 胡大祥 2 2 M 63
1793 Wu, Wallis 李樺 2 0 F 39
1794 Wu, Wei (SFC:AER431) 鄔煒 2 2 M 48
1795 Wu, William Wai Leung 胡偉亮 2 2 M 54
1796 Wu, Wilson Tak Kong 胡德光 2 1 M 55
1797 Wu, Xiangqian 吳向前 2 0 M 54
1798 Wu, Xiao An 吳小安 2 0 M 59
1799 Wu, Yibing (1967-06) 吳亦兵 2 0 M 53
1800 Wu, Ying (1959) 吳鷹 2 2 M 61
1801 Wu, Zhao 吳兆 2 2 M 42
1802 Xia, Da wei 夏大慰 2 2 M 67
1803 Xia, Tim Tingkang 夏廷康 2 1 M 65
1804 Xiang, Bing 項兵 2 2 M 58
1805 Xiang, Siying 項思英 2 2 F 57
1806 Xiang, Xin (1963) 向心 2 0 M 57
1807 Xiao, Lihong 肖立紅 2 0 F 55
1808 Xiao, Suining 肖遂寧 2 2 M 73
1809 Xie, Chenguang 謝晨光 2 0 M 58
1810 Xie, Qiangming 謝強明 2 0 M 29
1811 Xie, Rong (1952) 謝榮 2 2 M 68
1812 Xie, Taifeng 謝太峰 2 2 M 62
1813 Xie, Tom (1949) 謝祺祥 2 1 M 71
1814 Xie, Yiqun (1961-03) 謝一群 2 0 M 59
1815 Xiong, Jian Rui 熊劍瑞 2 0 M 56
1816 Xiong, Lianhua 熊蓮花 2 0 F 53
1817 Xiong, Zhengfeng 熊正峰 2 0 M 51
1818 Xu, Erming 徐二明 2 2 M 71
1819 Xu, Hai Ying 許海鷹 2 0 M 66
1820 Xu, Jianguo (1964) 許建國 2 0 M 56
1821 Xu, Liangwei 許良偉 2 1 M 65
1822 Xu, Lin (1961) 許琳 2 1 M 59
1823 Xu, Lirong (1957) 許立榮 2 0 M 63
1824 Xu, Xinmin (1952) 許新民 2 2 M 68
1825 Xu, Zhan (1969) 許瞻 2 0 M 51
1826 Xue, Peng 薛鵬 2 1 M 50
1827 Yam, Joseph Chiu Fan 任超凡 2 1 M 65
1828 Yam, Kwong Chun 任廣鎮 2 2 M 56
1829 Yan, Andrew Yan 閻焱 2 1 M 63
1830 Yan, Ka Shing 甄嘉勝 2 2 M 35
1831 Yan, Weimin 燕衛民 2 0 M 53
1832 Yan, Zhi (1972) 閻志 2 0 M 48
1833 Yang, Fan (1986) 楊帆 2 0 M 34
1834 Yang, George Yuchuan 楊玉川 2 2 M 57
1835 Yang, Guang (1977) 楊光 2 0 M 43
1836 Yang, Herong 楊和榮 2 1 M 57
1837 Yang, Huiyan (1981) 楊惠妍 2 0 F 39
1838 Yang, Philip Liang Yee 楊良宜 2 2 M 72
1839 Yang, Silas Siu Shun 楊紹信 2 2 M 65
1840 Yang, Xianxiang 楊現祥 2 1 M 53
1841 Yang, Xiaohui 楊曉輝 2 2 M 53
1842 Yang, Xiaoqiang 楊小強 2 0 M 49
1843 Yang, Xiaoqiu 楊曉秋 2 0 F 34
1844 Yang, Zhicheng (1973) 楊志成 2 0 M 47
1845 Yang, Zhijian (1964) 楊志堅 2 0 M 56
1846 Yang, Zhiqiang (1960) 楊志強 2 0 M 60
1847 Yao, Jason Bo 姚波 2 0 M 50
1848 Yao, Jianhui 姚建輝 2 0 M 48
1849 Yap, Allan 葉家海 2 0 M 65
1850 Yap, E Hock 葉怡福 2 1 M 65
1851 Yau, Chung Hang (1972) 邱仲珩 2 2 M 48
1852 Yau, Kwok Fai (Ir, 1966) 游國輝 2 0 M 54
1853 Yau, Raymond Yan Ming 邱恩明 2 1 M 52
1854 Ye, Alex Longfei 葉龍蜚 2 2 M 79
1855 Yen, Gordon 嚴震銘 2 1 M 50
1856 Yeung, Alexander Ching Loong 楊政龍 2 0 M 34
1857 Yeung, Alice So Mui 楊素梅 2 0 F 44
1858 Yeung, David Chun Yue 楊振宇 2 2 M 40
1859 Yeung, Howard Ping Leung 楊秉樑 2 2 M 63
1860 Yeung, Jason Chi Wai 楊志威 2 2 M 65
1861 Yeung, Ka Wing (1972) 楊家榮 2 0 M 48
1862 Yeung, Mike Wing Sun 楊榮燊 2 2 M 67
1863 Yeung, Peter Wai Hung 楊偉雄 2 2 M 62
1864 Yeung, Rodney Kwok Kwong 楊國光 2 0 M 62
1865 Yeung, Shing Wai 楊成偉 2 0 M 35
1866 Yi, Qingqing 易清清 2 1 M 48
1867 Yien, Catherine Yu Yu 嚴玉瑜 2 2 F 50
1868 Yim, Fung 閻峰 2 1 M 57
1869 Yim, Raymond Chun Leung 嚴振亮 2 1 M 58
1870 Yim, Stanley Yuk Lun 嚴玉麟 2 0 M 61
1871 Yin, Lianchen 殷連臣 2 0 M 54
1872 Yip, Chai Tuck 葉采得 2 0 M 46
1873 Yip, Dicky Peter 葉迪奇 2 2 M 73
1874 Yip, Kevin Ka Kay 葉家祺 2 1 M 56
1875 Yip, Raymond Kin Man 葉健民 2 2 M 74
1876 Yip, William Shue Lam 葉樹林 2 2 M 83
1877 Yiu, Chun Kong 姚震港 2 0 M 36
1878 Yu, Bin (Tian Ge) 余濱 2 2 F 51
1879 Yu, Chi Wing 于志榮 2 2 M 36
1880 Yu, Harry Kwok Kuen 余國權 2 2 M 51
1881 Yu, Henry Pui Hang 余沛恒 2 2 M 41
1882 Yu, Jian (1975) 虞儉 2 0 M 45
1883 Yu, Joseph Lup Fat 余立發 2 2 M 72
1884 Yu, Meng (1977) 于猛 2 0 M 43
1885 Yu, Michael De Chao 俞德超 2 1 M 56
1886 Yu, Philip Leung Fai 余亮暉 2 2 M 43
1887 Yu, Pun Hoi 于品海 2 0 M 62
1888 Yu, Qingrui 余慶銳 2 0 M 48
1889 Yu, Ronald Patrick Lup Man 余立文 2 2 M 49
1890 Yu, Xugang 于緒剛 2 2 M 52
1891 Yu, Yuqun 于玉群 2 0 M 55
1892 Yu, Zengbiao 于増彪 2 2 M 65
1893 Yuan, Bing (SFC:AIR672) 袁兵 2 0 M 52
1894 Yuan, Shumin 袁樹民 2 2 M 70
1895 Yue, Matthew Man Yiu 余文耀 2 2 M 59
1896 Yuen, Carl Chee Lap 源自立 2 2 M 46
1897 Yuen, Chun Fai (1978) 阮駿暉 2 1 M 42
1898 Yuen, Francis Tin Fan 袁天凡 2 2 M 68
1899 Yuen, Hoi Po 袁海波 2 1 M 57
1900 Yuen, Lai Him 袁禮謙 2 0 M 49
1901 Yuen, Samuel Kin 袁健 2 1 M 65
1902 Yuen, Wai Man (1972) 袁慧敏 2 2 F 49
1903 Yung, Billy Kwok Kee 翁國基 2 0 M 67
1904 Yung, Kai Tai 容啟泰 2 2 M 69
1905 Yung, Lincoln Chu Kuen 榮智權 2 1 M 74
1906 Yung, Samuel Wing Ki 容永祺 2 2 M 62
1907 Zen, William Wei Pao 單偉豹 2 0 M 73
1908 Zeng, Han 曾邗 2 0 M 46
1909 Zeng, Shiquan 曾石泉 2 2 M 73
1910 Zhai, Haitao 翟海濤 2 2 M 51
1911 Zhang, Bishu 張必書 2 0 M 51
1912 Zhang, Chi (SFC:ALK162) 張弛 2 0 M 45
1913 Zhang, Gao Bo 張高波 2 1 M 55
1914 Zhang, Haipeng (1976) 張海鵬 2 0 M 44
1915 Zhang, Hong Jiang 張宏江 2 2 M 59
1916 Zhang, Hongwei (1954) 張宏偉 2 0 M 66
1917 Zhang, Hwo Jie 張傑 2 1 M 58
1918 Zhang, Jian (1965) 張健 2 0 M 55
1919 Zhang, Jing (1955) 張晶 2 2 M 65
1920 Zhang, Jingguo (1963) 張敬國 2 0 M 57
1921 Zhang, Jinglei (1976) 張敬雷 2 0 M 44
1922 Zhang, Ke (1953) 張克 2 2 M 67
1923 Zhang, Li (1953) 張力 2 0 M 67
1924 Zhang, Li (1971) 張利 2 0 M 49
1925 Zhang, Lin (1948) 張琳 2 0 F 72
1926 Zhang, Ping (1967) 張平 2 0 M 53
1927 Zhang, Ping (China Mengniu) 張平 2 0 M 57
1928 Zhang, Sanhuo 張三貨 2 0 M 55
1929 Zhang, Shengman 章晟曼 2 1 M 63
1930 Zhang, Shuang (1972) 張爽 2 2 M 48
1931 Zhang, Shuo (1986) 張碩 2 0 F 34
1932 Zhang, Song Yi 張頌義 2 2 M 65
1933 Zhang, Wei (1955) 張煒 2 1 M 65
1934 Zhang, Wei (COSCO Shipping) 張煒 2 0 M 54
1935 Zhang, Weidong (SFC:AFD981) 張衛東 2 2 M 56
1936 Zhang, Weining 張維寧 2 2 M 42
1937 Zhang, Xi (SFC:AHI333) 張曦 2 1 M 51
1938 Zhang, Xiaoya 張曉亞 2 2 M 58
1939 Zhang, Xifang 張喜芳 2 0 M 48
1940 Zhang, Xiongfeng 張雄峰 2 0 M 52
1941 Zhang, Xu (1963) 張旭 2 0 M 57
1942 Zhang, Yaqin (1965) 張亞勤 2 1 M 55
1943 Zhang, Yong (1970) 張勇 2 0 M 50
1944 Zhang, Youda 張有達 2 0 M 47
1945 Zhang, Zhenyi (1981) 張振義 2 1 M 39
1946 Zhang, Zhi Yong (1965) 張志勇 2 0 M 55
1947 Zhang, Zhibiao 張志標 2 0 M 46
1948 Zhang, Zhong (1968) 張忠 2 2 M 52
1949 Zhang, Zihua (1969) 張子華 2 0 M 51
1950 Zhao, Boxiang 趙伯祥 2 2 M 75
1951 Zhao, Hang (1955) 趙航 2 2 M 65
1952 Zhao, Jiejun (1976) 趙傑軍 2 0 M 44
1953 Zhao, Ke (1984) 趙軻 2 0 M 36
1954 Zhao, Lihua 趙立華 2 2 M 78
1955 Zhao, Peng (1972-04) 趙鵬 2 0 M 48
1956 Zhao, Qingchun (1968-03) 趙青春 2 0 M 52
1957 Zhao, Qun (1975) 趙群 2 0 M 45
1958 Zhao, Wei (SFC:ANP590) 趙威 2 0 M 49
1959 Zhao, Xiaohang (1961-12-24) 趙曉航 2 0 M 59
1960 Zhao, Ying (1970) 趙穎 2 0 F 50
1961 Zhao, Yingwei 趙英偉 2 0 M 49
1962 Zhao, Zhipeng 趙志鵬 2 2 M 38
1963 Zhao, Zongren 趙宗仁 2 1 M 64
1964 Zheng, Ercheng 鄭爾城 2 2 M 63
1965 Zheng, Fu Shuang 鄭福雙 2 0 M 55
1966 Zheng, Gang (1967) 鄭鋼 2 1 M 53
1967 Zheng, Hongliang 鄭紅亮 2 2 M 62
1968 Zheng, Qing (1967) 鄭青 2 1 F 53
1969 Zhong, Beichen 鍾北辰 2 0 M 46
1970 Zhong, Bin (1971) 鍾彬 2 2 M 49
1971 Zhong, Wei (1969) 鍾偉 2 2 M 51
1972 Zhou, Chen (1981) 周晨 2 0 M 39
1973 Zhou, Chunsheng 周春生 2 2 M 54
1974 Zhou, Fangsheng 周放生 2 2 M 71
1975 Zhou, Haiying (1970) 周海英 2 0 M 50
1976 Zhou, Jie (1967) 周杰 2 0 M 53
1977 Zhou, Min (1964) 周敏 2 0 M 56
1978 Zhou, Yun Jie 周雲傑 2 0 M 54
1979 Zhou, Zhan 周展 2 2 F 59
1980 Zhu, Anna Dezhen 朱德貞 2 1 F 62
1981 Zhu, Dong (SFC:AGO350) 朱東 2 2 M 60
1982 Zhu, Guobin (1962) 朱國斌 2 2 M 58
1983 Zhu, Hongchao 朱洪超 2 2 M 61
1984 Zhu, Li (1973) 朱力 2 0 M 47
1985 Zhu, Shi Xing 祝仕興 2 0 M 49
1986 Zhu, Wuxiang 朱武祥 2 2 M 55
1987 Zhu, Yongjun (1967) 朱勇軍 2 0 M 53
1988 Zhu, Yu Feng 朱鈺峰 2 0 M 39
1989 Zhuang, Wei (1966) 莊巍 2 0 M 54
1990 Zhuang, Yong 庄勇 2 0 M 44
1991 Zong, Hao 宗浩 2 1 M 51
1992 Zong, Shihua (1981) 宗式華 2 0 M 39
1993 Zou, Xiao Chun 鄒曉春 2 0 M 51
1994 Zuo, Manlun 左滿倫 2 0 M 48
1995 Abdul Hafiz, Alwi Bin 1 1 M 57
1996 Adachi, Katsumi 阿達克己 1 0 M 58
1997 Addison, William Timothy 夏達臣 1 1 M 68
1998 Adelson, Sheldon Gary 1 0 M 87
1999 Ahmed, Adnan Omar (1967) 1 0 M 53
2000 Ai, Ji 艾及 1 1 M 67
2001 Al-Mohannadi, Fahad Hamad A H 1 0 M 65
2002 Albertini Garnier, Laetitia Marie Edmee Jehanne 安玉婷 1 0 F 40
2003 Alierta Izuel, Cesareo 阿列達 1 0 M 75
2004 Allen, Peter Anthony 彭德雅 1 0 M 65
2005 Altman, Vernon Edward 1 0 M 75
2006 Aminozzakeri, Mohamad 1 0 M 60
2007 An, Cong Hui 安聰慧 1 0 M 50
2008 An, David 戴偉 1 0 M 61
2009 An, Fengjun 安豐軍 1 0 M 47
2010 An, Hongjun (1969) 安紅軍 1 1 M 51
2011 An, Jiajin 安家晉 1 0 M 29
2012 An, Jing 安靜 1 1 F 48
2013 An, Jingwen 安景文 1 0 M 65
2014 An, Junjing 安軍靖 1 0 M 47
2015 An, Mu Zong 安慕宗 1 0 M 56
2016 An, Na (1959) 安娜 1 1 F 61
2017 An, Qing Heng 安慶衛 1 1 M 76
2018 An, Wei (1956) 安慰 1 0 M 64
2019 An, Xilei 安錫磊 1 0 M 40
2020 An, Xuesong 安雪松 1 0 M 50
2021 An, Yubao 安郁寶 1 0 M 77
2022 Anastassov, Stassi Anastas 1 0 M 58
2023 Ancell, James Ross 顏志宏 1 1 M 67
2024 Ancheta, Alonzo Q 1 1 M 88
2025 Anderson, Brian Ralph 1 1 M 77
2026 Anderson, Jeremy David Bruce 1 1 M 62
2027 Ando, Eri 安藤恵理 1 0 F 42
2028 Ando, Kiyotaka 安藤清隆 1 0 M 41
2029 Ando, Shokei 安藤湘桂 1 0 M 52
2030 Andrews, Robert Peter 1 1 M 63
2031 Ang, James 洪集煉 1 0 M 61
2032 Ang, Jui Khoon 洪維坤 1 0 M 70
2033 Ang, Kok Kwang 洪虢光 1 0 M 46
2034 Ang, Lay Keong 洪禮强 1 0 M 48
2035 Ang, Ming Wah 洪明華 1 0 M 64
2036 Ang, Ramon S 蔡啓文 1 0 M 67
2037 Ang, Wayne Wu Yee 洪武義 1 1 M 50
2038 Ang, Yong Kwang 洪咏權 1 0 M 36
2039 Ao, Hong 敖宏 1 0 M 60
2040 Ao, Weng Kong 歐穎剛 1 0 M 42
2041 Arab, Osman Mohammed 馬德民 1 0 M 49
2042 Archadechopon, Wison 1 0 M 52
2043 Ashida, Norihiro 蘆田典裕 1 0 M 65
2044 Asvaplungprohm, Prapan 1 0 M 62
2045 Athanasopoulos, Jim 1 0 M 49
2046 Au Yang, Evan Chi Chun 歐陽杞浚 1 1 M 49
2047 Au Yeung, Gordon Ming Yin 歐陽銘賢 1 1 M 45
2048 Au Yeung, Wai Key 歐陽偉基 1 1 M 62
2049 Au-Yang, Peter Cheong Yan 歐陽長恩 1 1 M 60
2050 Au-Yeung, Hau Cheong 歐陽厚昌 1 1 M 72
2051 Au-Yeung, Hung 歐陽虹 1 0 F 56
2052 Au-Yeung, Kong 歐陽江 1 0 M 49
2053 Au-Yeung, Kwong Wah 歐陽廣華 1 1 M 56
2054 Au-Yeung, Rorce Tai Hong 歐陽泰康 1 0 M 63
2055 Au-Yeung, Wai 歐陽慧 1 0 F 51
2056 Au, Alexander Chik Lam 歐植林 1 1 M 77
2057 Au, Amanda Man Yi 歐敏誼 1 0 F 37
2058 Au, Arthur Kam Yuen 區錦源 1 1 M 81
2059 Au, Arthur Tien Chee 區天旂 1 1 M 47
2060 Au, Chun Kit (1976) 區俊傑 1 0 M 44
2061 Au, Edmond Lop Wah 區立華 1 0 M 65
2062 Au, Eric Wai Pong 區偉邦 1 0 M 52
2063 Au, Fung Lan 歐鳳蘭 1 1 F 46
2064 Au, Fung Yee (1962) 區鳳怡 1 0 F 58
2065 Au, Janet Hoi Lee 區凱莉 1 0 F 42
2066 Au, Jerry Ka Wai 歐家威 1 0 M 43
2067 Au, John Chung On 歐中安 1 0 M 61
2068 Au, Kwok Lun (1971) 歐國倫 1 0 M 49
2069 Au, Malcolm Man Chung 區文中 1 1 M 71
2070 Au, Milton Man Chu 歐文柱 1 1 M 70
2071 Au, Pak Yin 歐柏賢 1 0 M 74
2072 Au, Sing Kun 區勝勤 1 1 M 68
2073 Au, Siu Chung 歐兆聰 1 0 M 37
2074 Au, Tat On 區達安 1 0 M 64
2075 Au, Tat Wai 歐達威 1 0 M 47
2076 Au, Wai June 柯偉俊 1 0 M 57
2077 Au, Wai Kin 歐偉建 1 0 M 65
2078 Au, Wai Ming 歐偉明 1 1 M 74
2079 Auyang, Ho 歐陽和 1 0 M 88
2080 Auyeung, Rex Pak Kuen 歐陽伯權 1 0 M 68
2081 Azman, Bin Badrillah 1 1 M 73
2082 Ba, Junyu 巴俊宇 1 1 M 65
2083 Ba, Risi 巴日斯 1 0 M 66
2084 Babington, Mary Kathleen Kate 1 0 F 50
2085 Bagri, Apurv 阿博巴格瑞 1 1 M 61
2086 Bai, Guohua 白國華 1 0 M 44
2087 Bai, Hua (1969) 白華 1 1 M 51
2088 Bai, Jianjun 白建軍 1 1 M 65
2089 Bai, Jin Rong 白金榮 1 1 M 70
2090 Bai, Jingtao 白景濤 1 0 M 55
2091 Bai, Kun 白崑 1 0 M 44
2092 Bai, Li (1975) 柏莉 1 0 F 45
2093 Bai, Qinxian 白欽先 1 1 M 80
2094 Bai, Shanlin 白善霖 1 0 M 62
2095 Bai, Shaotong 白紹桐 1 0 M 57
2096 Bai, Shuang (1972) 白爽 1 1 F 48
2097 Bai, Tao (1983) 白韜 1 0 M 37
2098 Bai, Wei (1983) 柏薇 1 0 F 37
2099 Bai, Wukui 白武魁 1 0 M 57
2100 Bai, Xiaojiang 白曉江 1 0 M 62
2101 Bai, Xuankui 白選奎 1 0 M 68
2102 Bai, Xueqing 白雪卿 1 0 F 57
2103 Bai, Yong 白勇 1 0 M 49
2104 Bai, Zhaoxiang 柏兆祥 1 0 M 57
2105 Bai, Zhe 白哲 1 0 M 44
2106 Ball, Simon Miles 1 0 M 42
2107 Balloch, Howard Robert 1 0 M 69
2108 Banham, Russell Francis 1 1 M 66
2109 Bannai, Hiroshi 坂内弘 1 0 M 82
2110 Bao, Fan (1970) 包凡 1 0 M 50
2111 Bao, Jiming 包季鳴 1 1 M 68
2112 Bao, Jun 保軍 1 0 M 53
2113 Bao, Kang Rong 鮑康榮 1 0 M 57
2114 Bao, Liang Ming 包良明 1 1 M 64
2115 Bao, Mingxiao 鮑明曉 1 1 M 58
2116 Bao, Robert Xiaochen 包曉晨 1 1 M 54
2117 Bao, Tiejun 包鐵軍 1 0 M 62
2118 Bao, Wenge 鮑文格 1 0 M 43
2119 Bao, Yi 鮑毅 1 1 M 44
2120 Bao, Yueqing 鮑躍慶 1 0 M 51
2121 Bao, Yuming 鮑毓明 1 1 M 48
2122 Bao, Zhenqiang 包振強 1 1 M 58
2123 Bao, Zongbao 包宗保 1 0 M 37
2124 Barma, Haider Hatam Tyebjee 鮑文 1 1 M 76
2125 Basili, Irene Waage 1 1 F 53
2126 Beckwith, Warren Talbot 1 1 M 81
2127 Beeke, James William 1 0 M 70
2128 Beh, Chern Wei 馬成偉 1 0 M 35
2129 Beh, Kim Ling 馬金龍 1 0 M 62
2130 Behrens, Ernst Hermann 1 1 M 72
2131 Bekker, Jacobus Petrus 1 0 M 67
2132 Ben, Daolin 賁道林 1 0 M 54
2133 Bentley Liang, Annie 梁安妮 1 1 F 72
2134 Benui, Tansri Saridju 1 0 M 56
2135 Berba, Carlos Antonio M 凱顧思 1 0 M 56
2136 Berg, Thomas (1970) 1 0 M 50
2137 Berglund, Mats Henrik 1 0 M 58
2138 Bernis, Valerie Irene Amelie Monique 1 1 F 61
2139 Bertelli, Patrizio 1 0 M 75
2140 Bhagwandas, Mahtani 1 1 M 53
2141 Bi, Bo (1979) 畢波 1 0 M 41
2142 Bi, Hui 畢慧 1 1 F 56
2143 Bi, Jeff Hua 畢樺 1 0 M 57
2144 Bi, Lin 畢林 1 0 M 38
2145 Bian, Jianguang 邊建光 1 0 M 65
2146 Bian, Shu 邊姝 1 0 F 39
2147 Bian, Weican 邊偉燦 1 0 M 60
2148 Bian, Yu 邊宇 1 0 M 37
2149 Bian, Zhaoxiang 卞兆祥 1 1 M 54
2150 Biddison, Jack Michael 1 1 M 66
2151 Bijay, Joseph 1 0 M 52
2152 Bilâloğlu, Cüneyt Bülent 1 1 M 46
2153 Billings, Craig S 1 0 M 47
2154 Bischof, Rudolf 畢紹傅 1 1 M 79
2155 Blake, Ronald James 詹伯樂 1 1 M 86
2156 Blondé Ep. Bouvier, Isabelle Claudine Françoise 1 0 F 48
2157 Bo, Dateng 薄大騰 1 0 M 42
2158 Bo, Nianbin 柏年斌 1 0 M 46
2159 Bo, Wanlin 柏萬林 1 0 M 72
2160 Bodo, Paolo 1 1 M 79
2161 Bolliger, Peter 1 1 M 75
2162 Bond, John Reginald Hartnell 龐約翰 1 1 M 79
2163 Bonte, Edgard Michel Marie 1 0 M 48
2164 Boo, Chun Lon 巫峻龍 1 0 M 56
2165 Boon, Henry Ho Yin 温浩然 1 0 M 45
2166 Boppe, Pierre Roger Henri Robert 1 1 M 73
2167 Borer, Peter Camille 1 0 M 67
2168 Bowie, Grant R 1 0 M 63
2169 Bracklo, Marcus Huascar 1 0 M 56
2170 Bradley, Catherine Annick Caroline 1 1 F 61
2171 Bradley, Guy Martin Coutts 白德利 1 0 M 55
2172 Bradshaw, Daniel Rochfort 白丹尼 1 1 M 74
2173 Braun, Markus (1973) 1 0 M 47
2174 Brito, Carlos Alves de 1 0 M 60
2175 Broadley, Charles Mark 1 1 M 56
2176 Brough, Paul Jeremy 彭博倫 1 1 M 64
2177 Bu Benoit, Annie Yanan 卜亞楠 1 1 F 34
2178 Bu, Binlong 卜斌龍 1 0 M 58
2179 Bu, Danlu 步丹璐 1 1 F 41
2180 Bu, Guojun 步國軍 1 0 M 45
2181 Bulloch, Alistair Marshall 布樂達 1 0 M 63
2182 Burnham, Christopher 1 1 M 64
2183 Bush, Neil Mallon 尼爾布什 1 0 M 65
2184 Butcher, Brett Stephen 貝秉智 1 0 M 61
2185 Buttifant, Barry John 畢滌凡 1 1 M 76
2186 Cai, Baoxiang 蔡寶祥 1 0 M 56
2187 Cai, Chang 蔡昌 1 1 M 49
2188 Cai, Chenyang 蔡晨陽 1 0 M 50
2189 Cai, Cunqiang 蔡存強 1 1 M 71
2190 Cai, Da 蔡達 1 0 M 45
2191 Cai, Dawei (1977) 蔡大為 1 0 M 43
2192 Cai, Dong (1964) 蔡東 1 0 M 56
2193 Cai, Dong Chen 蔡東晨 1 0 M 67
2194 Cai, Dongyan 蔡冬艷 1 0 F 44
2195 Cai, Fangliang (1969) 蔡方良 1 0 M 51
2196 Cai, Fengjia (1970) 蔡風佳 1 0 M 50
2197 Cai, Haifang 蔡海芳 1 0 M 42
2198 Cai, Haijing 蔡海靜 1 1 F 38
2199 Cai, Haiming 蔡海銘 1 0 M 33
2200 Cai, Haoyi 蔡浩儀 1 1 M 66
2201 Cai, Henry Jian Jun 蔡建軍 1 0 M 62
2202 Cai, Hongbin 蔡洪濱 1 1 M 54
2203 Cai, Hongwen 蔡鴻文 1 0 M 57
2204 Cai, Huatan 蔡華談 1 0 M 61
2205 Cai, Jiamei 蔡家楣 1 1 M 74
2206 Cai, Jianhua 蔡建華 1 1 M 57
2207 Cai, Jianmin 蔡建民 1 1 M 77
2208 Cai, Jianquan 蔡建權 1 1 M 58
2209 Cai, Jianwen 蔡建文 1 0 M 46
2210 Cai, Jiaying 蔡佳櫻 1 0 F 39
2211 Cai, Jibo 蔡濟波 1 0 M 51
2212 Cai, Junye 蔡俊業 1 0 M 37
2213 Cai, Linzhan 蔡霖展 1 0 M 34
2214 Cai, Liping (1963) 蔡麗平 1 0 F 57
2215 Cai, Liqun 蔡立群 1 0 M 51
2216 Cai, Liting (1974) 蔡力挺 1 0 M 46
2217 Cai, Manli 蔡曼莉 1 1 F 47
2218 Cai, Meng 蔡萌 1 1 M 54
2219 Cai, Minyong 蔡敏勇 1 1 M 65
2220 Cai, Qiang (1981) 蔡强 1 0 M 39
2221 Cai, Qiaoling 蔡巧玲 1 0 F 38
2222 Cai, Rong Hua 蔡榮華 1 0 M 52
2223 Cai, Rongjun 蔡鎔駿 1 0 M 34
2224 Cai, Shuguang 蔡曙光 1 1 M 65
2225 Cai, Suisheng 蔡穗聲 1 1 M 69
2226 Cai, Tianchen 蔡天晨 1 1 F 47
2227 Cai, Wei Lun 蔡偉倫 1 1 M 65
2228 Cai, Weiming 蔡偉明 1 0 M 55
2229 Cai, Wensheng (1970) 蔡文胜 1 0 M 50
2230 Cai, Xiaoshan 蔡曉珊 1 0 F 43
2231 Cai, Xiaowen 蔡肖文 1 1 M 49
2232 Cai, Xin (1975) 蔡鑫 1 0 M 45
2233 Cai, Xiuman 蔡秀滿 1 0 F 48
2234 Cai, Yang Bo 蔡揚波 1 0 M 46
2235 Cai, Yingjie 蔡英傑 1 0 M 53
2236 Cai, Yong (1966) 蔡勇 1 0 M 54
2237 Cai, Zhen Rong 蔡振榮 1 0 M 73
2238 Cai, Zhen Yao 蔡振耀 1 0 M 66
2239 Cai, Zhen Ying 蔡振英 1 0 M 64
2240 Cai, Zhiwei (SFC:BOK250) 蔡之偉 1 0 M 28
2241 Cai, Zhongjie 蔡忠杰 1 1 M 58
2242 Cai, Zhuhua 蔡珠華 1 0 M 57
2243 Cai, Zirong 蔡子榮 1 1 M 69
2244 Cai, Zongjian 蔡宗建 1 0 M 43
2245 Cao, Aixin 曹愛新 1 0 M 57
2246 Cao, Alan Yixiong 曹亦雄 1 1 M 52
2247 Cao, Baozhong 曹寶忠 1 1 M 78
2248 Cao, Bo 曹博 1 0 M 34
2249 Cao, Changcheng 曹長城 1 0 M 64
2250 Cao, Chunmeng 曹春萌 1 0 M 48
2251 Cao, Dakuan 曹大寬 1 1 M 62
2252 Cao, Dong (1966) 曹東 1 0 M 54
2253 Cao, Dudu 曹篤篤 1 0 M 35
2254 Cao, Fei (1975) 曹菲 1 0 F 45
2255 Cao, Guo Qi 曹國琪 1 1 M 58
2256 Cao, Guo Xian 曹國憲 1 0 M 56
2257 Cao, Guohua 曹國華 1 1 M 53
2258 Cao, Guoqiang (1964-12) 曹國強 1 0 M 56
2259 Cao, Hong Mei 曹紅梅 1 0 F 50
2260 Cao, Hongmin 曹洪民 1 1 M 49
2261 Cao, Huaizhi 曹懷志 1 0 M 40
2262 Cao, Huayi 曹華益 1 0 M 56
2263 Cao, Jiancheng 曹建成 1 0 M 64
2264 Cao, Jianglin 曹江林 1 0 M 54
2265 Cao, Jianguo (1962) 曹建國 1 0 M 58
2266 Cao, Jie Min 曹潔敏 1 1 F 36
2267 Cao, Jinjun 曹進軍 1 0 M 60
2268 Cao, Ke 曹克 1 1 M 47
2269 Cao, Lei (1975) 曹累 1 0 M 45
2270 Cao, Liqun 曹利群 1 0 F 49
2271 Cao, Lixin 曹立新 1 1 M 54
2272 Cao, Lu (1981) 曹路 1 0 M 39
2273 Cao, Mansheng 曹滿勝 1 0 M 50
2274 Cao, Qian (1963) 曹茜 1 1 F 57
2275 Cao, Qingshe 曹清社 1 0 M 55
2276 Cao, Ronggen 曹榮根 1 0 M 57
2277 Cao, Shao Mu 曹少慕 1 1 F 59
2278 Cao, Sheng (1973) 曹晟 1 0 M 47
2279 Cao, Shiqing 曹世清 1 1 M 66
2280 Cao, Shujie 曹樹杰 1 0 M 56
2281 Cao, Sumeng 曹蘇萌 1 0 F 37
2282 Cao, Tong 曹彤 1 1 M 52
2283 Cao, Wei (1955) 曹偉 1 1 M 65
2284 Cao, Wei (1963) 曹瑋 1 0 M 57
2285 Cao, Xiao Jun 曹曉俊 1 0 M 53
2286 Cao, Xiaohuan 曹曉歡 1 0 M 35
2287 Cao, Xinhua 曹新華 1 0 M 47
2288 Cao, Xinyi 曹欣怡 1 0 F 37
2289 Cao, Xueyu 曹雪玉 1 0 F 50
2290 Cao, Yang (1971) 曹陽 1 0 M 49
2291 Cao, Yang Feng 曹仰鋒 1 1 M 48
2292 Cao, Ye (1994) (1994) 曹野 1 0 M 26
2293 Cao, Yu (1978) 曹宇 1 0 M 42
2294 Cao, Yunsheng 曹雲生 1 0 M 58
2295 Cao, Zhao Hui 曹朝輝 1 0 F 53
2296 Cao, Zhigang 曹志剛 1 0 M 46
2297 Cao, Zhiguang 曹志廣 1 1 M 47
2298 Cao, Zhongyong 曹鍾勇 1 1 M 62
2299 Cao, Ziyu 曹子玉 1 0 M 54
2300 Carrier, Jean-Guy 1 0 M 75
2301 Casamento, Michael John 1 0 M 50
2302 Casey, Kathleen Louise 祈嘉蓮 1 1 F 54
2303 Cassidy, Peter William 1 1 M 74
2304 Cautherley, George William Hunter 高德禮 1 1 M 78
2305 Celarc, Richard Francis 1 0 M 64
2306 Cen, Ziniu 岑子牛 1 0 M 52
2307 Cereda, Maurizio 1 1 M 57
2308 Ch'ng, Li Ling 莊立林 1 1 F 49
2309 Cha, Victor Mou Zing 查懋成 1 0 M 70
2310 Chai, Chaoming 柴朝明 1 1 M 51
2311 Chai, Chi Keung 柴志强 1 1 M 57
2312 Chai, Kaw Sing 蔡高昇 1 0 M 45
2313 Chai, Michael Woon Chew 蔡文洲 1 1 M 63
2314 Chai, Yuet (1973) 齊越 1 0 M 47
2315 Chak, Chi Man 翟志文 1 1 M 54
2316 Chak, Chi Shing 翟志勝 1 1 M 39
2317 Chak, Hubert 翟迪強 1 1 M 59
2318 Chak, Kam Yuen 翟錦源 1 0 M 58
2319 Chak, Kin Man (1965) 翟健文 1 0 M 55
2320 Cham, Allen Yau Nam 湛祐楠 1 1 M 73
2321 Cham, Anthony Wai Ho 湛威豪 1 0 M 74
2322 Chan Man, Viola Yee Wai 陳文綺慧 1 0 F 55
2323 Chan, Abraham Yu Ling 陳宇齡 1 0 M 60
2324 Chan, Ah Fei 陳亞非 1 0 M 57
2325 Chan, Alain Tung Tak 陳通德 1 1 M 66
2326 Chan, Alan Tat Cheong 陳達昌 1 0 M 60
2327 Chan, Alan Wai Hon 陳維漢 1 0 M 58
2328 Chan, Alan Yiu Lun 陳耀麟 1 0 M 37
2329 Chan, Albert Hiu Sang 陳曉生 1 0 M 70
2330 Chan, Albert Leung Choi 陳樑才 1 1 M 66
2331 Chan, Albert Sun Chi 陳新滋 1 0 M 70
2332 Chan, Alec Chiu Ying 陳超英 1 1 M 62
2333 Chan, Alex Wing Hong 陳永康 1 0 M 54
2334 Chan, Amanda Chin Ying 陳千瑩 1 0 F 60
2335 Chan, Amy Chor Ling 陳楚玲 1 0 F 59
2336 Chan, Amy Sau Ling 陳秀玲 1 0 F 49
2337 Chan, Andrew (1978) 陳嘉然 1 0 M 42
2338 Chan, Andrew Chi Fai 陳志輝 1 1 M 67
2339 Chan, Andrew Ka Ching 陳嘉正 1 1 M 71
2340 Chan, Andrew Kam Chuen 陳錦泉 1 0 M 59
2341 Chan, Andrew Yan Tin 陳恩典 1 0 M 57
2342 Chan, Andross Yick Yan 陳奕仁 1 0 M 58
2343 Chan, Andy Kit Lung 陳杰隆 1 0 M 40
2344 Chan, Anthony Yiu Tung 陳耀東 1 1 M 62
2345 Chan, Antonio 陳思孝 1 1 M 72
2346 Chan, Archie Wing Kan 陳永根 1 0 M 74
2347 Chan, Arnold Ming Fai 陳明輝 1 1 M 59
2348 Chan, Barry Sing Ming 陳醒明 1 0 M 61
2349 Chan, Bee Leng 曾美玲 1 1 F 50
2350 Chan, Benedict Yuk Wai 陳旭煒 1 1 M 62
2351 Chan, Benson Chi Ming 陳志明 1 0 M 54
2352 Chan, Bill Sai On (1975) 陳世安 1 0 M 45
2353 Chan, Billy Chew Keak 曾照傑 1 0 M 70
2354 Chan, Billy Chi Keung 陳志強 1 1 M 47
2355 Chan, Billy Kin Wah 陳健華 1 0 M 57
2356 Chan, Bing Fun 陳炳勳 1 1 M 87
2357 Chan, Bing Kai 陳秉階 1 1 M 74
2358 Chan, Bing Woon 陳炳煥 1 1 M 75
2359 Chan, Bobby Kim Leung 陳劍樑 1 0 M 56
2360 Chan, Bobby Yum Kit 陳欽杰 1 0 M 61
2361 Chan, Bonnie Yim Por 陳炎波 1 1 M 54
2362 Chan, Brave Yung 陳勇 1 1 M 51
2363 Chan, Brian Pak Lam 陳柏林 1 0 M 32
2364 Chan, Candi Anna Yi Jen 陳怡蓁 1 1 F 59
2365 Chan, Carman Wah Man 陳華敏 1 1 F 52
2366 Chan, Carman Wing Yan 陳詠欣 1 0 F 41
2367 Chan, Carman Yee Man (1973) 陳綺雯 1 1 F 47
2368 Chan, Carrie Sin Wa 陳倩華 1 1 F 41
2369 Chan, Celine Sze Lai 陳思例 1 1 F 40
2370 Chan, Chak Kwan 陳澤群 1 1 F 56
2371 Chan, Chak Mo 陳澤武 1 0 M 69
2372 Chan, Charles Kam Kwong 陳鑑光 1 0 M 62
2373 Chan, Charles Man Wai 陳文衛 1 0 M 65
2374 Chan, Charles Sing Chuk 陳聖澤 1 0 M 75
2375 Chan, Charles Wai Dune 陳維端 1 1 M 68
2376 Chan, Chart Man 陳策文 1 0 M 89
2377 Chan, Chee Shing 陳志成 1 0 M 66
2378 Chan, Cheuk Hei 陳卓喜 1 0 M 61
2379 Chan, Cheuk Nam 陳卓南 1 0 M 57
2380 Chan, Cheuk Yin (1967) 陳卓賢 1 0 M 53
2381 Chan, Cheung Ngai 陳長藝 1 0 M 48
2382 Chan, Chi Ching (1978) 陳始正 1 0 M 42
2383 Chan, Chi Fai (1980) 陳志輝 1 0 M 40
2384 Chan, Chi Hang (1977) 陳志恒 1 1 M 43
2385 Chan, Chi Hang (SFC:ALH858) 陳志恆 1 0 M 45
2386 Chan, Chi Ho (1971) 陳智豪 1 0 M 49
2387 Chan, Chi Kuen (1960) 陳志權 1 1 M 60
2388 Chan, Chi Leong 陳智亮 1 1 M 73
2389 Chan, Chi Leung (1979) 陳志良 1 0 M 41
2390 Chan, Chi Lun 陳子倫 1 0 M 51
2391 Chan, Chi Ming (1952) 陳志明 1 0 M 68
2392 Chan, Chi Ming (1956) 陳志明 1 0 M 64
2393 Chan, Chi Pan (1984) 陳志斌 1 1 M 36
2394 Chan, Chi Sun (1966) 陳智燊 1 0 M 54
2395 Chan, Chi Yan (1961) 陳紫茵 1 1 F 59
2396 Chan, Chi Yu (1955) 陳志裕 1 0 M 65
2397 Chan, Chi Yuen (1984) 陳志遠 1 0 M 36
2398 Chan, Ching Hang (1985) 陳正衡 1 0 M 35
2399 Chan, Ching Sum (SFC:BIY455) 陳政深 1 1 M 41
2400 Chan, Cho Chak (HKID:E721XXX) 陳袓澤 1 1 M 58
2401 Chan, Choi Ling (1974) 陳彩玲 1 1 F 46
2402 Chan, Chor Tung 陳楚東 1 0 M 63
2403 Chan, Christie Lai Yee 陳麗兒 1 0 F 48
2404 Chan, Christina 陳雅文 1 0 F 27
2405 Chan, Chu Hoi 陳珠海 1 1 F 59
2406 Chan, Chun Chi 陳駿志 1 1 M 42
2407 Chan, Chun Choi 陳進財 1 0 M 75
2408 Chan, Chun Keung (1951) 陳進強 1 1 M 69
2409 Chan, Chun Kit (1954) 陳振傑 1 0 M 66
2410 Chan, Chun Kit (1983) 陳俊傑 1 1 M 37
2411 Chan, Chun Man (1976) 陳俊文 1 0 M 44
2412 Chan, Chun Man (1983) 陳俊文 1 0 M 37
2413 Chan, Chun Wing (1969) 陳俊榮 1 1 M 51
2414 Chan, Chun Wo 陳振和 1 0 M 71
2415 Chan, Chun Yee (1977) 陳振宜 1 1 M 43
2416 Chan, Chung Man (1975) 陳頌文 1 0 M 45
2417 Chan, Clara Yuen Shan 陳婉珊 1 0 F 49
2418 Chan, Clement Kam Wing 陳錦榮 1 1 M 62
2419 Chan, Clement Yiu Pun 陳耀彬 1 0 M 63
2420 Chan, Daniel Ho Man 陳浩文 1 0 M 66
2421 Chan, David Pak Woon 陳栢桓 1 1 M 65
2422 Chan, David Pun 陳斌 1 0 M 69
2423 Chan, David Yik Keung 陳奕強 1 1 M 69
2424 Chan, Dennis Yin Ming 陳賢明 1 1 M 66
2425 Chan, Denny Ming Him 陳明謙 1 0 M 61
2426 Chan, Derek Kwun Wah 陳冠樺 1 0 M 50
2427 Chan, Derek Ping Kuen 陳炳權 1 1 M 66
2428 Chan, Desmond Chun Sang 陳春生 1 0 M 72
2429 Chan, Desmond Ming Kin 陳明堅 1 0 M 51
2430 Chan, Dominic Ping Yim 陳炳炎 1 1 M 74
2431 Chan, Donna Tan Na 陳丹娜 1 0 F 40
2432 Chan, Douglas Lap Tak 陳立德 1 0 M 55
2433 Chan, Eddie Ka On 陳家安 1 0 M 38
2434 Chan, Eddie Kim Fai 陳劍輝 1 1 M 49
2435 Chan, Eddie Kin Man 陳健文 1 0 M 59
2436 Chan, Eddie Yuk Mau 陳育懋 1 0 M 62
2437 Chan, Edmond Ka Ling 陳嘉齡 1 1 M 61
2438 Chan, Edmond Kit Wang 陳杰宏 1 1 M 68
2439 Chan, Edmond Lap Chuen 陳立銓 1 0 M 61
2440 Chan, Edward Kai Ho 陳啟豪 1 0 M 49
2441 Chan, Emily Yan Wai 陳恩蕙 1 0 F 56
2442 Chan, Enoch Yiu Tung 陳耀東 1 0 M 53
2443 Chan, Eric Cho Biu 陳早標 1 0 M 63
2444 Chan, Eric Chung Shun 陳忠信 1 1 M 55
2445 Chan, Eric Man Hon 陳文漢 1 0 M 63
2446 Chan, Esther Suit Fei 陳雪菲 1 1 F 62
2447 Chan, Eugene Yu Ching 陳宇澄 1 0 M 45
2448 Chan, Eva Kim Yung 陳劍瑢 1 0 F 53
2449 Chan, Eva Yee Wah (1964) 陳綺華 1 1 F 56
2450 Chan, Fai (1976) 陳輝 1 0 M 44
2451 Chan, Fei Fei 陳非非 1 1 M 39
2452 Chan, Floyd Tsoi Yin 陳再彥 1 1 M 77
2453 Chan, Foebe Yuk 陳昱 1 0 F 51
2454 Chan, Foon 陳歡 1 1 M 47
2455 Chan, Frank Fan 陳帆 1 0 M 62
2456 Chan, Fut Yan 陳佛恩 1 0 M 67
2457 Chan, Gabriel Shek Chi 陳碩智 1 1 M 43
2458 Chan, Gabriel Tsze Wah 陳子華 1 0 M 72
2459 Chan, Gary Chi Kwong 陳志光 1 0 M 61
2460 Chan, Gary Kar Lee (1955) 陳嘉利 1 0 M 65
2461 Chan, Gary Lap Wai 陳立緯 1 0 M 63
2462 Chan, Gerald Lok Chung 陳樂宗 1 0 M 69
2463 Chan, Gilbert Yuk Sing 陳玉成 1 1 M 62
2464 Chan, Gloria Tsz Tung 陳枳曈 1 0 F 28
2465 Chan, Hak Sin 陳克先 1 1 M 59
2466 Chan, Harold Hoi Sing 陳愷承 1 0 M 54
2467 Chan, Helen (1978) 陳凱倫 1 0 F 42
2468 Chan, Helen Wing Mui 陳詠梅 1 1 F 62
2469 Chan, Henry Lik Yuen 陳力元 1 1 M 52
2470 Chan, Herman Yee 陳儀 1 1 M 65
2471 Chan, Hidy Mei Yan 陳美恩 1 1 F 54
2472 Chan, Hiu Kwan (1984) 陳曉筠 1 0 F 36
2473 Chan, Hoi Chau 陳海洲 1 0 M 51
2474 Chan, Hoi Ling (1974) 陳凱寧 1 1 F 46
2475 Chan, Hoi Ming 陳海明 1 0 M 60
2476 Chan, Hoi Sow 陳海壽 1 0 M 86
2477 Chan, Hoi Tik (1982) 陳凱廸 1 0 M 38
2478 Chan, Hoi Wan (1980) 陳凱韻 1 0 F 40
2479 Chan, Hoi Ying (1987) 陳凱盈 1 0 F 33
2480 Chan, Hok Ching 陳學貞 1 0 M 57
2481 Chan, Hon Piu 陳漢標 1 1 M 61
2482 Chan, Hubert Chung Yee 陳重義 1 0 M 60
2483 Chan, Hung Ming (1954) 陳孔明 1 0 M 66
2484 Chan, I Sheng 詹益昇 1 0 M 68
2485 Chan, Ian Pui Hang 陳沛恒 1 1 M 46
2486 Chan, Ina Un Chan 陳婉珍 1 0 F 67
2487 Chan, Iok Chun 陳玉泉 1 1 M 55
2488 Chan, Ivan Kam Hon 陳錦漢 1 0 M 37
2489 Chan, Ivan Lui Ming 陳磊明 1 0 M 51
2490 Chan, Ivan Yiu Tong 陳耀棠 1 1 M 66
2491 Chan, Ivy Shui Sheung 陳瑞常 1 0 F 56
2492 Chan, Jackson Ka Shing 陳家成 1 0 M 38
2493 Chan, Jacky Ka Yeung 陳嘉揚 1 0 M 41
2494 Chan, James (1953) 陳進思 1 1 M 67
2495 Chan, James Tsz Fung 陳梓峰 1 0 M 31
2496 Chan, Jamson Wing Chai 陳永濟 1 0 M 74
2497 Chan, Jason Kai Yue 陳繼宇 1 1 M 46
2498 Chan, Jiselle Joey 陳芊妤 1 0 F 39
2499 Chan, Jo Jo Shuk Fong 陳淑芳 1 0 F 56
2500 Chan, Joe Man Fai 陳文輝 1 0 M 61
2501 Chan, Johnny Kok Chung 陳覺忠 1 1 M 61
2502 Chan, Johnny Pollux Hon Chung 陳漢松 1 0 M 60
2503 Chan, Johnny See Kit 陳思杰 1 0 M 61
2504 Chan, Jones Siu Chung 陳少忠 1 0 M 45
2505 Chan, Joseph Hon Wah 陳漢華 1 1 M 70
2506 Chan, Joseph Kai Nin 陳棨年 1 1 M 72
2507 Chan, Joseph Shing Yee 陳承義 1 1 M 53
2508 Chan, Joseph Siu Ting 陳兆庭 1 1 M 68
2509 Chan, Josephine Wai Sze (1985) 陳瑋詩 1 0 F 35
2510 Chan, Justin Siu Chung 陳紹宗 1 0 M 58
2511 Chan, Ka Chung (1971) 陳嘉忠 1 0 M 49
2512 Chan, Ka Hung (1982) 陳嘉洪 1 1 M 38
2513 Chan, Ka Kit (1975) 陳家傑 1 1 M 45
2514 Chan, Ka Kit (SFC:AIU761) 陳家傑 1 1 M 51
2515 Chan, Ka Kui (1950) 陳家駒 1 1 M 70
2516 Chan, Ka Ming (1977) 陳嘉明 1 1 F 43
2517 Chan, Ka Wai (1976) 陳嘉緯 1 0 M 44
2518 Chan, Ka Wing (1982) 陳嘉榮 1 0 M 38
2519 Chan, Kai King 陳啟景 1 0 M 53
2520 Chan, Kai Kwok (1964) 陳啟國 1 0 M 56
2521 Chan, Kai Leung (1966) 陳繼良 1 0 M 54
2522 Chan, Kam Chung 陳金淙 1 0 M 50
2523 Chan, Kam Ming (1963) 陳金明 1 0 M 57
2524 Chan, Kam Ping (1970) 陳錦萍 1 1 F 50
2525 Chan, Kam Tong (1962) 陳金棠 1 0 M 58
2526 Chan, Karina Hoi Ying 陳凱盈 1 0 F 41
2527 Chan, Katherine Wai Kay 陳蕙姬 1 0 F 61
2528 Chan, Kei Biu 陳其鑣 1 1 M 73
2529 Chan, Keith Ying Kay 陳英祺 1 1 M 57
2530 Chan, Kelvin Chun Hong 陳駿康 1 1 M 46
2531 Chan, Kelvin Kwok Wing 陳國榮 1 1 M 66
2532 Chan, Kenneth Chi Kin 陳志堅 1 0 M 47
2533 Chan, Kenneth Sun Kwong 陳晨光 1 1 M 54
2534 Chan, Kevin Ka Kin 陳家健 1 0 M 43
2535 Chan, Kevin King Man 陳敬文 1 1 M 41
2536 Chan, Kevin Kwok Pong 陳國邦 1 0 M 60
2537 Chan, Kevin Lau Yui 陳劉裔 1 0 M 54
2538 Chan, Kevin Wing Tak 陳永德 1 1 M 55
2539 Chan, Ki Chun 陳麒淳 1 0 M 64
2540 Chan, Kin (1963) 陳健 1 1 M 57
2541 Chan, Kin (1966) 陳健 1 0 M 54
2542 Chan, Kin Fung (1972) 陳建峰 1 0 M 48
2543 Chan, Kin Lung (1969) 陳健龍 1 0 M 51
2544 Chan, Kin Ping (1964) 陳健平 1 0 M 56
2545 Chan, King Chung (1962) 陳敬忠 1 1 M 58
2546 Chan, King Fai (1970) 陳京暉 1 1 M 50
2547 Chan, King Ka Kin 陳家健 1 0 M 41
2548 Chan, Kingsley Chiu Yin 陳釗然 1 0 M 33
2549 Chan, Kong Yew 1 0 M 48
2550 Chan, Koon Yung 陳冠勇 1 1 M 63
2551 Chan, Koung Nam 陳光南 1 0 M 64
2552 Chan, Kun Yuen 陳根源 1 0 M 61
2553 Chan, Kwan (1982) 陳昆 1 0 M 38
2554 Chan, Kwan (1987) 陳昆 1 0 M 33
2555 Chan, Kwan Yiu 陳君堯 1 1 M 38
2556 Chan, Kwok Keung (1966) 陳國強 1 0 M 54
2557 Chan, Kwok Leung (1957) 陳國樑 1 0 M 63
2558 Chan, Kwok Pui 陳國培 1 0 M 64
2559 Chan, Kwong Fai 陳光輝 1 1 M 74
2560 Chan, Kwong Yuen (1957) 陳廣源 1 0 M 63
2561 Chan, Kwun Fung (1954) 陳冠峰 1 0 M 66
2562 Chan, Kwun Pan (1957) 陳冠斌 1 0 M 63
2563 Chan, Lai Ping (LSHK:2004-10) 陳麗平 1 1 F 43
2564 Chan, Lai Sin 陳禮善 1 0 M 56
2565 Chan, Lai Wa 陳麗華 1 1 F 56
2566 Chan, Lai Yin (1971) 陳麗燕 1 0 F 49
2567 Chan, Lap Ping 陳立平 1 0 M 52
2568 Chan, Leng Wai 1 1 M 64
2569 Chan, Leonard Siu Keung 陳兆強 1 1 M 63
2570 Chan, Lina Kit Mui 陳潔梅 1 0 F 63
2571 Chan, Lok San 陳樂燊 1 0 F 57
2572 Chan, Lok Wan 陳諾韻 1 0 F 35
2573 Chan, Louis Tsu Ming 陳祖明 1 1 M 62
2574 Chan, Lu Min 詹陸銘 1 0 M 66
2575 Chan, Lung Ming 陳龍銘 1 0 M 43
2576 Chan, Lung Pan 陳龍彬 1 0 M 39
2577 Chan, Mable 陳美寶 1 0 F 54
2578 Chan, Maggie Man Ki 陳曼琪 1 1 F 51
2579 Chan, Man Chun (1964) 陳文俊 1 0 M 56
2580 Chan, Man Wai (1954) 陳文偉 1 0 M 66
2581 Chan, Man Wai (1956) 陳文偉 1 1 M 64
2582 Chan, Martin Man Yuen 陳文遠 1 0 M 63
2583 Chan, Mary Ellen Yan Mei 陳恩美 1 0 F 53
2584 Chan, May Wen Mee 陳雲美 1 0 F 56
2585 Chan, Mee Sze 陳美思 1 0 F 46
2586 Chan, Mei Fong (1970) 陳美芳 1 0 F 50
2587 Chan, Mei Sze 陳美詩 1 1 F 55
2588 Chan, Mei Wan (1972) 陳美雲 1 0 F 48
2589 Chan, Melinda Mei Yi 陳美儀 1 0 F 56
2590 Chan, Michael Sze Ming 陳思銘 1 0 M 31
2591 Chan, Ming (1969) 陳銘 1 0 M 51
2592 Chan, Ming Kit 陳銘傑 1 1 M 41
2593 Chan, Natalie Chiu Yee 曾昭怡 1 1 F 34
2594 Chan, Nelson Chi Wai 陳志偉 1 0 M 64
2595 Chan, Ngai Chi 陳毅馳 1 1 M 49
2596 Chan, Nixon Lik Sang 陳力生 1 0 M 68
2597 Chan, Norman Enrique 陳樂文 1 0 M 60
2598 Chan, Oi Chong 陳愛莊 1 1 F 44
2599 Chan, Oi Fat 陳愛發 1 1 M 42
2600 Chan, Pak Chung 陳伯中 1 0 M 73
2601 Chan, Pak Joe 陳伯佐 1 1 M 67
2602 Chan, Pak Qiu 陳柏橋 1 1 M 39
2603 Chan, Pamela Wong Shui 陳黃穗 1 1 F 74
2604 Chan, Patrick Ka Chun 陳稼晉 1 0 M 48
2605 Chan, Patrick Kai Lung 陳啟龍 1 0 M 60
2606 Chan, Patrick Kin Wah 陳建華 1 0 M 61
2607 Chan, Patrick Kwok Wai 陳國威 1 1 M 64
2608 Chan, Patsy Po Yi 陳寶儀 1 1 F 56
2609 Chan, Paul Cheuk Him 陳卓謙 1 0 M 49
2610 Chan, Paul Kam Ching 陳錦程 1 1 M 66
2611 Chan, Pearl 陳佩斯 1 0 F 47
2612 Chan, Peng Kuan 陳炳鈞 1 1 M 57
2613 Chan, Peter Tit Sang 陳鐵生 1 0 M 76
2614 Chan, Philip Chak Lun 陳澤麟 1 0 M 58
2615 Chan, Ping Keung (1965) 陳秉强 1 1 M 55
2616 Chan, Ping Kuen (1985) 陳炳權 1 1 M 35
2617 Chan, Polly Hoi Yan 陳凱欣 1 0 F 48
2618 Chan, Pui Chuen 陳沛泉 1 0 M 31
2619 Chan, Raymond (1966) 陳毅文 1 0 M 54
2620 Chan, Raymond Chak To 陳澤濤 1 0 M 53
2621 Chan, Raymond Tim Yiu 陳添耀 1 1 M 62
2622 Chan, Ringo Sek Keung 陳錫強 1 0 M 61
2623 Chan, Ringo Wing Kwong 陳榮光 1 0 M 60
2624 Chan, Rita Wai Kwan 陳蕙君 1 0 F 43
2625 Chan, Robert Hong Ki 陳康祺 1 0 M 55
2626 Chan, Robert Yee Hoi 陳以海 1 1 M 71
2627 Chan, Robin Yau Hing 陳有慶 1 0 M 88
2628 Chan, Rolie Choi Wan 陳彩雲 1 0 F 62
2629 Chan, Ronald Yik Long 陳奕朗 1 0 M 34
2630 Chan, Rosa Siu Ping 陳少萍 1 1 F 61
2631 Chan, Roy Chung Yin 陳重言 1 0 M 58
2632 Chan, Sam Ching Sum 陳錚森 1 1 M 37
2633 Chan, Sam Yu Sum 陳如森 1 1 M 69
2634 Chan, Sammy Yin Nin 陳延年 1 0 M 64
2635 Chan, San Ping 陳生平 1 1 M 55
2636 Chan, Sandra Wan Shan 陳韻珊 1 0 F 47
2637 Chan, Sau Po 陳秀寶 1 0 F 47
2638 Chan, Seng Lee 陳勝利 1 1 M 73
2639 Chan, Shing Jee 陳承志 1 1 M 34
2640 Chan, Shiu Man 陳劭民 1 1 M 54
2641 Chan, Shou Ming 陳首銘 1 0 M 62
2642 Chan, Shu Yuen 陳樹源 1 0 M 60
2643 Chan, Shui Yip 陳垂燁 1 0 M 57
2644 Chan, Shui Yuen 陳瑞源 1 0 M 39
2645 Chan, Shuk Kuen 陳淑娟 1 0 F 53
2646 Chan, Sik Mau 陳鍚茂 1 0 M 66
2647 Chan, Silvia Ming Mui 陳名妹 1 0 F 49
2648 Chan, Simon Kim Hung 陳劍雄 1 1 M 64
2649 Chan, Simon Siu Ming 陳兆銘 1 1 M 52
2650 Chan, Sin Hang (1984) 陳善衡 1 1 M 36
2651 Chan, Sing Fai 陳昇輝 1 1 M 37
2652 Chan, Siu Cheong (1955) 陳紹昌 1 0 M 65
2653 Chan, Siu Hung (1973) 陳少鴻 1 0 M 47
2654 Chan, Siu Kay (1960) 陳紹基 1 1 M 60
2655 Chan, Siu Lai (1969) 陳小麗 1 1 F 51
2656 Chan, Siu Tat 陳少達 1 1 M 50
2657 Chan, Siu Wah (1974) 陳小華 1 1 M 46
2658 Chan, So Kuen (1960) 陳素娟 1 0 F 60
2659 Chan, So Wah 陳素華 1 0 F 62
2660 Chan, Spencer Mei Ying 陳鎂英 1 0 M 64
2661 Chan, Stanley Ching Huen 陳正煊 1 0 M 63
2662 Chan, Stanley Kin Mei 陳健美 1 0 M 49
2663 Chan, Stanley Sing Lai 陳成禮 1 1 M 57
2664 Chan, Stark Yik Hei 陳易希 1 1 M 31
2665 Chan, Stephen Cheuk Yu 陳卓宇 1 0 M 43
2666 Chan, Stephen Kong Keung 陳光強 1 0 M 33
2667 Chan, Stephen Kwok Ki 陳國基 1 1 M 48
2668 Chan, Stephen Shu Yan 陳樹仁 1 1 M 37
2669 Chan, Stephen Siu Cheung 陳紹璋 1 0 M 61
2670 Chan, Stephen Wing Bun 陳榮斌 1 1 M 55
2671 Chan, Sue Sze Wan 陳詩韻 1 0 F 42
2672 Chan, Suet Ngan 陳雪顏 1 0 F 49
2673 Chan, Suk Ching (1976) 陳淑正 1 0 M 44
2674 Chan, Suk Mei (1953) 陳淑薇 1 0 F 67
2675 Chan, Sze Chun 陳思俊 1 0 M 42
2676 Chan, Sze Hung 陳仕鴻 1 1 M 67
2677 Chan, Sze Tung (1987) 陳詩桐 1 0 M 33
2678 Chan, Tak Ming (1966) 陳德明 1 0 M 54
2679 Chan, Tak Yiu 陳德耀 1 0 M 49
2680 Chan, Taylor Yuk Hiu 陳玉曉 1 1 M 42
2681 Chan, Terence Hoi Keung 陳海強 1 1 M 53
2682 Chan, Thomas Tat Ming 陳達明 1 0 M 55
2683 Chan, Thomas Wang Tao 陳宏道 1 0 M 57
2684 Chan, Timmy Tien Kay 陳天奇 1 0 M 47
2685 Chan, Ting (1970) 陳霆 1 0 M 50
2686 Chan, Trevor Tin Lup 陳天立 1 1 M 61
2687 Chan, Tsan Lam 陳燦林 1 0 M 60
2688 Chan, Tsang Tieh 陳增鉄 1 0 M 70
2689 Chan, Tsz Keung 陳自強 1 1 M 31
2690 Chan, Tung Hoi 陳冬海 1 1 M 50
2691 Chan, Tung Mei 陳通美 1 0 M 84
2692 Chan, Vanessa Ka Lai 陳嘉麗 1 1 F 46
2693 Chan, Vicki Wai Kei 陳慧琪 1 0 F 48
2694 Chan, Victor How Chung 陳孝聰 1 0 M 60
2695 Chan, Victor Wai Lap 陳偉立 1 0 M 45
2696 Chan, Victor Yat Yan 陳逸昕 1 1 M 65
2697 Chan, Vivian Cheuk Man 陳卓敏 1 1 F 37
2698 Chan, Wa Shek 陳樺碩 1 0 M 90
2699 Chan, Wa Shing 陳華勝 1 1 M 59
2700 Chan, Wai (1952) 陳瑋 1 0 M 68
2701 Chan, Wai Bun (1971) 陳偉彬 1 0 M 49
2702 Chan, Wai Chun (1977) 陳慧珍 1 0 F 43
2703 Chan, Wai Ki (1984) 陳偉祺 1 0 M 36
2704 Chan, Wai Kin (1981) 陳偉健 1 0 M 39
2705 Chan, Wai Kwan (1970) 陳惠軍 1 0 M 50
2706 Chan, Wai Leung (1970) 陳偉樑 1 1 M 50
2707 Chan, Wai Lin (1973) 陳威廉 1 0 M 47
2708 Chan, Wai Ling (1970) 陳慧苓 1 0 F 50
2709 Chan, Wai Lung (1980) 陳偉龍 1 0 M 40
2710 Chan, Wai Man (1965) 陳偉民 1 1 M 55
2711 Chan, Wai Ming (1969-02) 陳偉明 1 0 M 51
2712 Chan, Wai Wong 陳偉煌 1 1 M 32
2713 Chan, Wai Yin (1965) 陳偉賢 1 0 M 55
2714 Chan, Wai Ying (1964) 陳惠英 1 0 F 56
2715 Chan, Walter Kar Lok 陳家樂 1 1 M 67
2716 Chan, Wan Fung (1969) 陳雲峯 1 1 M 51
2717 Chan, Wan Ming 陳芸鳴 1 0 F 55
2718 Chan, Warren Kwing Choi 陳烱材 1 0 M 68
2719 Chan, William (1966) 曾煒 1 0 M 54
2720 Chan, William (1978) 陳沛衡 1 1 M 42
2721 Chan, William (SFC:ACX944) 陳偉倫 1 0 M 46
2722 Chan, William Chak Cheung 陳則杖 1 1 M 72
2723 Chan, William Kwong Yin 陳光賢 1 0 M 55
2724 Chan, William Wai Hei 陳維曦 1 1 M 63
2725 Chan, Wilson Wing Shing 陳永誠 1 0 M 56
2726 Chan, Windaus Koon Yuen 陳冠遠 1 1 M 50
2727 Chan, Wing Kai (1968) 陳永啟 1 0 M 52
2728 Chan, Wing Kee (1958) 陳榮基 1 1 M 62
2729 Chan, Wing Kin (1981) 陳永健 1 0 M 39
2730 Chan, Wing Kit (1971) 陳永傑 1 1 M 49
2731 Chan, Wing Lun 陳永倫 1 0 M 46
2732 Chan, Wing On (1958) 陳永安 1 0 M 62
2733 Chan, Wing Yin (1949) 陳榮賢 1 0 M 71
2734 Chan, Wing Yiu (1950) 陳詠耀 1 0 M 70
2735 Chan, Winnie Shuk Kwan 陳淑君 1 0 F 55
2736 Chan, Winnie Yim Ching 陳艷清 1 0 F 53
2737 Chan, Wister Tsz Ying 陳子瑛 1 0 M 60
2738 Chan, Woon Kong 陳煥江 1 1 M 86
2739 Chan, Yan Cheong 陳忍昌 1 1 M 67
2740 Chan, Yan Chong 曾淵滄 1 0 M 70
2741 Chan, Yan Kwong 陳恩光 1 0 M 42
2742 Chan, Yan Wing (1979) 陳恩永 1 0 M 41
2743 Chan, Yau Wah 陳友華 1 0 M 62
2744 Chan, Yee Kwong (1961) 陳怡光 1 1 M 59
2745 Chan, Yee Yeung 陳義揚 1 0 M 46
2746 Chan, Yeuk 陳躍 1 0 M 61
2747 Chan, Yeung Nam 陳洋南 1 0 M 65
2748 Chan, Yik Pun 陳奕斌 1 1 M 38
2749 Chan, Yik Yu 陳奕茹 1 0 F 33
2750 Chan, Yin Wah (1950) 陳燕華 1 0 F 70
2751 Chan, Yin Yan 陳燕欣 1 0 F 31
2752 Chan, Ying Kit (1955) 陳英傑 1 0 M 65
2753 Chan, Ying Leung 陳應良 1 0 M 53
2754 Chan, Ying Lung 陳英龍 1 1 M 41
2755 Chan, Ying Yu (1965) 陳英瑜 1 0 F 55
2756 Chan, Yip Keung (1983) 陳業強 1 0 M 37
2757 Chan, Yiu Wing (1952) 陳耀榮 1 0 M 68
2758 Chan, Yuen Ming (1956) 陳元明 1 0 M 64
2759 Chan, Yuen Ting (1974) 陳婉婷 1 1 F 46
2760 Chan, Yuk Ming (1958) 陳旭明 1 0 M 62
2761 Chan, Yuk Pan (1979) 陳煜彬 1 0 M 41
2762 Chan, Yuk Sing (1959) 陳玉成 1 0 M 61
2763 Chan, Yuk Yee (1968) 陳玉儀 1 0 F 52
2764 Chan, Yun Hing 陳潤興 1 1 M 72
2765 Chan, Yung (1949) 陳勇 1 0 F 71
2766 Chan, Yvonne Wiling 陳慧玲 1 1 F 55
2767 Chance, David Christopher 1 1 M 63
2768 Chandrasekar, Sriram 1 0 M 55
2769 Chang, Benedict Yew Teck 鄭有德 1 0 M 66
2770 Chang, Che Fa 張哲發 1 0 M 77
2771 Chang, Chen Kuen 張振崑 1 0 M 74
2772 Chang, Chih Chiao 張智喬 1 0 M 38
2773 Chang, Chih Kai 張智凱 1 0 M 40
2774 Chang, Chun Pong 張振邦 1 1 M 52
2775 Chang, Cun 常存 1 0 F 42
2776 Chang, Debbie Pui Vee 張培薇 1 0 F 70
2777 Chang, Desmond Kam Chuen 張錦泉 1 0 M 55
2778 Chang, Felix Yoe Chong 張有滄 1 0 M 55
2779 Chang, Fuquan (1957) 常福泉 1 0 M 63
2780 Chang, Hong Jen 張鴻仁 1 1 M 64
2781 Chang, Hsiu Hua 張秀華 1 0 F 55
2782 Chang, Jesse Tseng Hsi 張貞熙 1 1 M 66
2783 Chang, Jian (1964) 常建 1 0 M 56
2784 Chang, Jingzhou 常景洲 1 0 M 60
2785 Chang, Jinyu 常晉峪 1 0 F 48
2786 Chang, Jun (1967) 常峻 1 1 M 53
2787 Chang, Junsheng 常軍勝 1 0 M 49
2788 Chang, Karen Yi Fen 張挹芬 1 1 F 57
2789 Chang, Kat Kiam 鄭國謙 1 0 M 66
2790 Chang, Ken Fei Fu 張飛虎 1 0 M 46
2791 Chang, Leslie Shuk Chien 張叔千 1 1 M 74
2792 Chang, Michael Ming Cheng 張銘政 1 1 M 66
2793 Chang, Richard Kai Tzung 張楷淳 1 1 M 65
2794 Chang, Sean Pey 曾憲沛 1 0 M 49
2795 Chang, Terence Xiang Wen 1 1 M 33
2796 Chang, Tony Chung Kay 張宗琪 1 1 M 64
2797 Chang, Tsai Hsiung 張才雄 1 0 M 96
2798 Chang, Victor Jui Shum 張瑞燊 1 0 M 45
2799 Chang, Victor Tin Duk 張天德 1 0 M 50
2800 Chang, Wa Ieong 曾華壤 1 0 M 45
2801 Chang, Wai Ha 鄭惠霞 1 1 F 52
2802 Chang, Wei Hua 張偉華 1 0 M 56
2803 Chang, Wei Wen 張維文 1 0 M 44
2804 Chang, Xuejun 暢學軍 1 1 M 51
2805 Chang, Yang (1965) 常揚 1 0 M 55
2806 Chang, Ying (1972) 常穎 1 0 M 48
2807 Chang, Yong (1966) 常勇 1 0 M 54
2808 Chang, Zhaohua (1963) 常兆華 1 0 M 57
2809 Chang, Zhenming 常振明 1 0 M 64
2810 Chanmugam, Devin Nijanthan 1 1 M 43
2811 Chao, Angela A 趙安吉 1 1 F 47
2812 Chao, Cecil Sze Tsung 趙世曾 1 0 M 84
2813 Chao, Charles Guowei 曹國偉 1 1 M 55
2814 Chao, Eric Ming Cheng 趙明靜 1 0 M 69
2815 Chao, George Pao Shu 趙寶樹 1 1 M 74
2816 Chao, Gigi 趙式芝 1 0 F 42
2817 Chao, Howard 趙式浩 1 0 M 37
2818 Chao, Ketu 朝克圖 1 0 M 57
2819 Chao, Pei Hong 趙培宏 1 1 M 59
2820 Chao, Sabrina Sih Ming 趙式明 1 1 F 46
2821 Chao, Shou Bai 1 0 M 58
2822 Chao, Tien Shin 趙天星 1 0 M 73
2823 Chao, Tien Yo 趙天岳 1 1 M 66
2824 Chapman, David James (1981) 1 0 M 39
2825 Char, Stephen Shik Ngor 查錫我 1 1 M 72
2826 Chau, Alan Tsz Kong 周子剛 1 0 M 34
2827 Chau, Benny Chi Yan 周致人 1 0 M 38
2828 Chau, Chi Ho (1981) 周志豪 1 0 M 39
2829 Chau, Ching (1953) 周青 1 0 M 67
2830 Chau, Choi Fa 周彩花 1 0 F 53
2831 Chau, Chun Wai (1951) 周振威 1 1 M 69
2832 Chau, David 周大爲 1 0 M 35
2833 Chau, Dickens Chi Ming 鄒志明 1 0 M 57
2834 Chau, Fred Wai Wah 周偉華 1 1 M 58
2835 Chau, Irene Wai Chu 周慧珠 1 0 F 70
2836 Chau, Kit Wai 周傑懷 1 0 M 46
2837 Chau, Lai Him 周禮謙 1 0 M 68
2838 Chau, Man Keung 周文强 1 0 M 60
2839 Chau, Ming Tak 周明德 1 1 M 68
2840 Chau, On 周安 1 0 F 65
2841 Chau, Siu Keung 周紹強 1 1 M 64
2842 Chau, Siu Wai 周少偉 1 1 M 50
2843 Chau, Stephen Kam Kun 鄒金根 1 0 M 60
2844 Chau, Suk Ming 周淑明 1 1 M 63
2845 Chau, Ting Yan 周霆欣 1 0 M 62
2846 Chau, Wai (1987) 周瑋 1 0 M 33
2847 Chau, Wai Yung 周懷蓉 1 1 F 36
2848 Chau, Wang Kei 周宏基 1 0 M 46
2849 Chau, William Wing Kong 周永江 1 0 M 60
2850 Chau, Wilton Chi Wai 周志偉 1 1 M 59
2851 Che, Allen Wai Hang 車偉恒 1 1 M 52
2852 Che, Baozhen 車寶臻 1 0 M 37
2853 Che, Chan U 謝鎮宇 1 0 M 39
2854 Che, Fengsheng 車馮升 1 0 M 57
2855 Che, Hongzhi 車宏志 1 0 M 64
2856 Che, Jianfang 車建芳 1 0 F 52
2857 Che, Jianxing 車建興 1 0 M 54
2858 Cheah, Eng Chuan 1 0 M 73
2859 Cheah, Hannon 1 0 M 49
2860 Cheang, Iek Wai 鄭益偉 1 0 M 32
2861 Cheang, Louisa Wai Wan 鄭慧敏 1 0 F 57
2862 Chearavanont, Narong 謝銘鑫 1 0 M 55
2863 Chearavanont, Suphachai 謝鎔仁 1 0 M 53
2864 Chee, Eric Man Sang 池民生 1 1 M 59
2865 Chee, Joseph Ying Keung 徐應強 1 0 M 63
2866 Chen Chou, Vivien Mei Mei 陳周薇薇 1 0 F 71
2867 Chen, Albert (1988) 陳雅博 1 0 M 32
2868 Chen, Ares Yiwu 陳奕舞 1 0 M 29
2869 Chen, Baizhu 陳百助 1 1 M 57
2870 Chen, Baoguo (1964) 陳寶國 1 1 M 56
2871 Chen, Baoyuan 陳寶元 1 0 M 48
2872 Chen, Benguang 陳本光 1 0 M 56
2873 Chen, Bierui 陳別銳 1 0 F 59
2874 Chen, Biming 陳壁明 1 0 M 44
2875 Chen, Bin (1955) 陳斌 1 0 M 65
2876 Chen, Bin (1967) 陳斌 1 1 M 53
2877 Chen, Bin (1972) 陳斌 1 1 M 48
2878 Chen, Bing (1970) 陳兵 1 0 M 50
2879 Chen, Bo (1963) 陳波 1 0 M 57
2880 Chen, Bo (1970) 陳波 1 0 M 50
2881 Chen, Canrong 陳燦榮 1 0 M 57
2882 Chen, Ce 陳策 1 1 M 35
2883 Chen, Chao (1976) 陳超 1 0 M 44
2884 Chen, Chao (1978) 陳超 1 0 M 42
2885 Chen, Chao (SFC:AOC938) 陳超 1 0 M 37
2886 Chen, Chaolin 陳朝琳 1 1 M 47
2887 Chen, Chen (1979) 陳辰 1 0 F 41
2888 Chen, Chen (China Dongxiang) 陳晨 1 0 F 34
2889 Chen, Cheng Qing 陳成慶 1 0 M 43
2890 Chen, Chengshou 陳承守 1 0 M 55
2891 Chen, Chia Shen 陳家聲 1 1 M 66
2892 Chen, Chih (1953) 陳治 1 1 M 67
2893 Chen, Ching Hsuan 陳靜洵 1 0 F 58
2894 Chen, Chong 陳翀 1 0 M 42
2895 Chen, Christina Fang Mei 陳芳美 1 0 F 58
2896 Chen, Chuan (1963) 陳川 1 1 M 57
2897 Chen, Chuan Jin 陳傳進 1 0 M 56
2898 Chen, Chuang (1977) 陳闖 1 1 M 43
2899 Chen, Chuanming 陳傳明 1 1 M 63
2900 Chen, Chung Po 陳鐘譜 1 0 M 43
2901 Chen, Chunhua (1964) 陳春花 1 0 F 56
2902 Chen, Chunniu 陳春牛 1 0 M 49
2903 Chen, Chuxuan 陳楚宣 1 0 M 53
2904 Chen, Clement Jianwen 陳健文 1 0 M 58
2905 Chen, Congwen 陳聰文 1 0 M 53
2906 Chen, Cunlai 陳存來 1 0 M 58
2907 Chen, Cunyou 陳存友 1 0 M 58
2908 Chen, Da Cheng 陳達成 1 1 M 56
2909 Chen, Dafeng 陳大峰 1 0 M 57
2910 Chen, Dai 陳岱 1 1 F 42
2911 Chen, Dalong 陳大龍 1 0 M 59
2912 Chen, Danxia 陳丹霞 1 1 F 40
2913 Chen, Danyang 陳丹陽 1 0 M 47
2914 Chen, Danyun 陳丹雲 1 0 F 55
2915 Chen, Daobiao 陳道彪 1 0 M 52
2916 Chen, Daren 陳達仁 1 0 M 65
2917 Chen, David Chang 陳昌 1 0 M 74
2918 Chen, David Dawei (1969) 陳大偉 1 0 M 51
2919 Chen, David Yu 陳宇 1 0 M 52
2920 Chen, Dayang 陳大洋 1 0 M 57
2921 Chen, Dekun 陳德坤 1 0 M 58
2922 Chen, Deqi 陳德啟 1 0 M 57
2923 Chen, Deshao 陳德邵 1 0 M 46
2924 Chen, Dewei (1955) 陳德偉 1 1 M 65
2925 Chen, Di (SFC:AVO617) 陳迪 1 1 M 42
2926 Chen, Dongbiao 陳東彪 1 0 M 53
2927 Chen, Dongqing 陳冬青 1 0 M 55
2928 Chen, Dongsheng 陳東升 1 1 M 63
2929 Chen, Ernest Bingqiang 陳炳强 1 0 M 51
2930 Chen, Ethan Yi 陳懿 1 0 M 37
2931 Chen, Fang (1957) 陳放 1 1 M 63
2932 Chen, Fanglin 陳芳林 1 0 M 57
2933 Chen, Fangruo (1965) 陳方若 1 1 M 55
2934 Chen, Fei (1970) 陳飛 1 0 M 50
2935 Chen, Fei (1977) 陳菲 1 0 F 43
2936 Chen, Fengliang 陳峰亮 1 1 M 48
2937 Chen, Fenjian 陳奮健 1 0 M 58
2938 Chen, Frank Feng 陳楓 1 0 M 57
2939 Chen, Fushan 陳福山 1 0 M 48
2940 Chen, Gang (Trigiant) 陳剛 1 1 M 50
2941 Chen, Geng (1970) 陳庚 1 1 M 50
2942 Chen, Gongrong 陳共榮 1 1 M 58
2943 Chen, Gongyan 陳共炎 1 0 M 58
2944 Chen, Guiyi 陳規易 1 1 M 42
2945 Chen, Guobao 陳國寶 1 0 M 46
2946 Chen, Guohui (1955) 陳國輝 1 1 M 65
2947 Chen, Guoming 陳國明 1 1 M 57
2948 Chen, Guonan 陳國南 1 0 M 53
2949 Chen, Guoqin (1972) 陳國琴 1 1 F 48
2950 Chen, Haibin (1968-03) 陳海斌 1 0 M 52
2951 Chen, Haigang 陳海剛 1 0 M 38
2952 Chen, Haining 陳海寧 1 0 M 57
2953 Chen, Haiquan 陳海權 1 1 M 50
2954 Chen, Hanhong 陳漢鴻 1 0 M 69
2955 Chen, Hao (1986) 陳浩 1 0 M 34
2956 Chen, Hao (Greentown) 陳浩 1 0 M 51
2957 Chen, He (1985) 陳和 1 0 M 35
2958 Chen, Hengliu 1 1 M 66
2959 Chen, Hong Cai 陳宏才 1 0 M 47
2960 Chen, Hong Liang (1964) 陳宏良 1 0 M 56
2961 Chen, Hong Liang (1968) 陳宏良 1 0 M 52
2962 Chen, Hongbing 陳洪兵 1 0 M 54
2963 Chen, Hongguo 陳洪國 1 0 M 55
2964 Chen, Honghui 陳宏輝 1 1 M 49
2965 Chen, Hongliang (1981) 陳紅亮 1 0 M 39
2966 Chen, Hongqin (1970) 陳紅琴 1 0 F 50
2967 Chen, Hongsheng (Poly Property) 陳洪生 1 1 M 71
2968 Chen, Hongyu (1985) 陳弘宇 1 0 M 35
2969 Chen, Hongzhan (1972) 陳宏展 1 0 M 48
2970 Chen, Hsiao Ying (1963) 陳小影 1 0 M 57
2971 Chen, Hua (1966) 陳華 1 0 M 54
2972 Chen, Hua (1972) 陳華 1 0 M 48
2973 Chen, Hua (1973) 陳華 1 0 M 47
2974 Chen, Huabei 陳化北 1 0 M 56
2975 Chen, Huabin 陳華彬 1 1 M 53
2976 Chen, Huachen 陳華晨 1 1 M 41
2977 Chen, Huajie 陳華杰 1 0 M 44
2978 Chen, Huakang 陳華康 1 1 M 68
2979 Chen, Huan Chung 陳煥鐘 1 1 M 65
2980 Chen, Hui (1967) 陳慧 1 1 F 53
2981 Chen, Hui (China Touyun) 陳輝 1 0 M 56
2982 Chen, Hui Chun 陳回春 1 1 M 47
2983 Chen, Huigang 陳惠崗 1 1 M 57
2984 Chen, James C 陳家俊 1 1 M 71
2985 Chen, Jen Tse 陳仁澤 1 0 M 50
2986 Chen, Jennie 陳珍妮 1 0 F 65
2987 Chen, Jenny 陳怡芳 1 1 F 41
2988 Chen, Ji (1951) 陳冀 1 1 M 69
2989 Chen, Ji (1966) 陳激 1 0 M 54
2990 Chen, Ji (1975) 陳繼 1 0 M 45
2991 Chen, Jia (1980) 陳佳 1 0 F 40
2992 Chen, Jiajun (1991) 陳家俊 1 0 M 29
2993 Chen, Jian (1957) 陳健 1 0 M 63
2994 Chen, Jian (1960) 陳健 1 0 M 60
2995 Chen, Jian (1978) 陳劍 1 0 M 42
2996 Chen, Jian Bao 陳建寶 1 0 M 46
2997 Chen, Jianbo (1963) 陳建波 1 0 M 57
2998 Chen, Jiancheng 陳建成 1 0 M 58
2999 Chen, Jiande 陳建德 1 0 M 65
3000 Chen, Jiang (1968) 陳江 1 0 M 52
3001 Chen, Jianguo (1961) 陳建國 1 1 M 59
3002 Chen, Jianhua (1983) 陳建華 1 0 M 37
3003 Chen, Jianmin (1962) 陳建民 1 0 M 58
3004 Chen, Jianren 陳健仁 1 0 M 67
3005 Chen, Jianyu 陳劍瑜 1 0 M 38
3006 Chen, Jianzheng 陳建正 1 0 M 52
3007 Chen, Jie (1965) 陳杰 1 0 M 55
3008 Chen, Jie (1979) 陳杰 1 0 M 41
3009 Chen, Jie (1985) 陳杰 1 0 M 35
3010 Chen, Jihua 陳基華 1 1 M 53
3011 Chen, Jimin (1974) 陳繼敏 1 0 F 46
3012 Chen, Jin (1969) 陳勁 1 0 M 51
3013 Chen, Jindong 陳錦東 1 0 M 49
3014 Chen, Jinen 陳津恩 1 1 M 66
3015 Chen, Jing (1968) 陳靜 1 0 F 52
3016 Chen, Jing (1979) 陳晶 1 0 F 41
3017 Chen, Jinghe 陳景河 1 0 M 63
3018 Chen, Jingru 陳靜茹 1 1 F 56
3019 Chen, Jinhao (1980) 陳錦浩 1 0 M 40
3020 Chen, Jinle (1987) 陳金樂 1 0 M 33
3021 Chen, Jinrong 陳晉蓉 1 1 F 61
3022 Chen, Jintian 陳錦添 1 0 M 43
3023 Chen, Jinyan 陳錦艷 1 0 M 51
3024 Chen, Jinyang (1971) 陳勁揚 1 0 M 49
3025 Chen, Jizhong 陳繼忠 1 1 M 64
3026 Chen, Joen Ray 陳忠瑞 1 1 M 61
3027 Chen, Johnson Xi 陳晰 1 1 M 38
3028 Chen, Jun (1970) 陳軍 1 0 M 50
3029 Chen, Jun (1972) 陳軍 1 0 M 48
3030 Chen, Jun (1973) 陳俊 1 0 M 47
3031 Chen, Jun (Greenland HK) 陳軍 1 0 M 45
3032 Chen, Jun (Guangzhou Automobile) 陳軍 1 0 M 45
3033 Chen, Junkui 陳俊奎 1 0 M 46
3034 Chen, Junyan 陳俊妍 1 0 F 31
3035 Chen, Junzhu 陳君柱 1 1 M 45
3036 Chen, Ka Chee 陳格緻 1 0 F 55
3037 Chen, Kai (1966) 陳凱 1 0 M 54
3038 Chen, Kai (1968) 陳凱 1 0 M 52
3039 Chen, Kai (1983) 陳凱 1 0 M 37
3040 Chen, Kathy Hua 陳華 1 1 F 54
3041 Chen, Kefu 陳克复 1 1 M 77
3042 Chen, Keji 陳可冀 1 1 M 90
3043 Chen, Kester Kwok Wang 陳國宏 1 1 M 57
3044 Chen, Kevin Chien Wen 陳建文 1 1 M 66
3045 Chen, Kin Shing 陳健成 1 1 M 53
3046 Chen, Kuangguo 陳匡國 1 0 M 36
3047 Chen, Kuo Hui 陳國煇 1 0 M 51
3048 Chen, Lanran 陳嵐冉 1 1 F 40
3049 Chen, Lawrence Li Ming 陳立民 1 0 M 60
3050 Chen, Lei (1963) 陳蕾 1 0 M 57
3051 Chen, Lei (1986) 陳磊 1 1 M 34
3052 Chen, Leo Bingyao 陳炳耀 1 0 M 47
3053 Chen, Li (1962) 陳力 1 0 M 58
3054 Chen, Li (1964) 陳力 1 1 M 56
3055 Chen, Li (Lansen Pharmaceutical) 陳力 1 0 M 59
3056 Chen, Li (Wenye) 陳立 1 0 M 59
3057 Chen, Li Ming (1960) 陳禮明 1 0 M 60
3058 Chen, Liang (1965) 陳良 1 1 M 55
3059 Chen, Liang (1968-01) 陳亮 1 0 M 52
3060 Chen, Lieping 陳列平 1 1 M 63
3061 Chen, Lifan 陳禮璠 1 1 M 82
3062 Chen, Lijie (1954) 陳麗潔 1 1 F 66
3063 Chen, Limin (1962) 陳利民 1 0 M 58
3064 Chen, Lin (1976) 陳林 1 0 M 44
3065 Chen, Linda Chih Ling 陳志玲 1 0 F 53
3066 Chen, Lingfeng (1988) 陳淩峰 1 0 M 32
3067 Chen, Lip Keong 1 0 M 73
3068 Chen, Liping (1960) 陳立平 1 1 M 60
3069 Chen, Liping (1962) 陳麗萍 1 0 F 58
3070 Chen, Liping (1966) 陳利平 1 0 M 54
3071 Chen, Liqiang 陳利強 1 1 M 42
3072 Chen, Maoshan 陳茂善 1 0 M 56
3073 Chen, Maosheng 陳茂盛 1 0 M 57
3074 Chen, Miaolin 陳妙林 1 0 M 68
3075 Chen, Miaoqiang 陳妙強 1 0 M 57
3076 Chen, Michael Gong 陳功 1 1 M 50
3077 Chen, Michael Shih Ta 陳世達 1 1 M 75
3078 Chen, Min (1963) 陳敏 1 0 M 57
3079 Chen, Min (1970) 陳敏 1 0 F 50
3080 Chen, Min (1974) 陳敏 1 0 F 46
3081 Chen, Min Ho 陳明河 1 0 M 70
3082 Chen, Ming (1966) 陳明 1 0 M 54
3083 Chen, Ming (1983) 陳銘 1 1 M 37
3084 Chen, Ming Fei 陳鳴飛 1 0 M 44
3085 Chen, Ming Hua (1964) 陳明華 1 1 F 56
3086 Chen, Minwen 陳敏文 1 0 M 44
3087 Chen, Mo (1965) 陳默 1 1 M 55
3088 Chen, Naike 陳乃科 1 1 M 52
3089 Chen, Nansun 陳南蓀 1 0 M 35
3090 Chen, Nick Shuyun 陳樹云 1 0 M 46
3091 Chen, Ningdi 陳寧廸 1 0 M 42
3092 Chen, Olive 1 0 F 34
3093 Chen, Patrick Chun Chieh 陳俊傑 1 0 M 46
3094 Chen, Pei (1983) 陳佩 1 1 M 37
3095 Chen, Pei Qi 陳培琪 1 0 M 61
3096 Chen, Penghui 1 1 M 49
3097 Chen, Philip Nan Lok 陳南祿 1 0 M 65
3098 Chen, Ping (1962) 陳萍 1 0 F 58
3099 Chen, Ping (1963) 陳平 1 0 M 57
3100 Chen, Ping (1965) 陳平 1 1 M 55
3101 Chen, Pingjin 陳平進 1 0 M 50
3102 Chen, Qiang (1961) 陳強 1 0 M 59
3103 Chen, Qianzheng 陳前政 1 0 M 56
3104 Chen, Qinghua (1979) 陳慶華 1 0 M 41
3105 Chen, Qiyuan (1961) 陳啟源 1 0 M 59
3106 Chen, Qiyuan (1982) 陳啟遠 1 0 M 38
3107 Chen, Qizheng (1957) 陳齊爭 1 0 M 63
3108 Chen, Qunlin 陳群林 1 1 M 74
3109 Chen, Rita Yuan 陳練瑛 1 0 F 65
3110 Chen, Riyue 陳日月 1 0 M 42
3111 Chen, Rong (1972) 陳榮 1 0 M 48
3112 Chen, Rongsheng (1970) 陳融聖 1 0 M 50
3113 Chen, Rongxin 陳榮新 1 0 M 42
3114 Chen, Roy Jinzhong 陳錦忠 1 1 M 49
3115 Chen, Roy Yang Chung 陳仰宗 1 0 M 57
3116 Chen, Rui (1973) 陳瑞 1 0 M 47
3117 Chen, Rui (1975) 陳睿 1 1 M 45
3118 Chen, Ruihua 陳瑞華 1 1 M 46
3119 Chen, Runfu 陳潤福 1 0 M 55
3120 Chen, Shanzhi 陳山枝 1 0 M 52
3121 Chen, Shaohua (1966) 陳少華 1 1 M 54
3122 Chen, Shaohuan 陳少環 1 0 F 55
3123 Chen, Shaohui 陳少暉 1 0 M 39
3124 Chen, Shaojun (1977) 陳紹軍 1 0 M 43
3125 Chen, Shaoxing 陳紹興 1 0 M 50
3126 Chen, Sheng (1972) 陳勝 1 0 M 48
3127 Chen, Sheng (1973) 陳升 1 0 F 47
3128 Chen, Shengguang 陳勝光 1 0 M 56
3129 Chen, Shengrong 陳聖蓉 1 1 F 38
3130 Chen, Shih Pin 陳士斌 1 0 M 68
3131 Chen, Shiping (1961) 陳仕平 1 0 M 59
3132 Chen, Shou Huang 陳守煌 1 0 M 69
3133 Chen, Shou Kang 陳壽康 1 1 M 59
3134 Chen, Shoulei 陳首雷 1 0 M 55
3135 Chen, Shu (1985) 陳澍 1 0 M 35
3136 Chen, Shu Ming (1964) 陳樹明 1 0 M 56
3137 Chen, Shuang (1967) 陳爽 1 1 M 53
3138 Chen, Shuhong 陳淑紅 1 0 F 48
3139 Chen, Shuning 陳淑寧 1 1 M 57
3140 Chen, Siqing 陳四清 1 0 M 60
3141 Chen, Song (1973) 陳松 1 1 M 47
3142 Chen, Songhuan 陳松浣 1 0 M 53
3143 Chen, Steve Andrew 陳安之 1 1 M 53
3144 Chen, Steve Ruey Long 陳瑞隆 1 1 M 72
3145 Chen, Su Yin 陳素英 1 0 F 57
3146 Chen, Sui 陳遂 1 0 M 56
3147 Chen, Sun Te 陳聖德 1 1 M 65
3148 Chen, Tai Yuan 陳泰元 1 1 M 45
3149 Chen, Tao (1988) 陳韜 1 0 M 32
3150 Chen, Tian Gang 陳天鋼 1 0 M 47
3151 Chen, Tianyi (1963) 陳天翼 1 0 F 57
3152 Chen, Tien Tui 陳天堆 1 0 M 72
3153 Chen, Tiffany Ming Yin 陳明英 1 0 F 64
3154 Chen, Ting (1990) 陳婷 1 0 F 30
3155 Chen, Tsien Hua 陳建華 1 0 F 58
3156 Chen, Tusheng 陳土勝 1 1 M 46
3157 Chen, Wangzhi 陳旺枝 1 0 M 49
3158 Chen, Wanlong 陳萬龍 1 1 M 57
3159 Chen, Wantian 陳萬天 1 0 M 47
3160 Chen, Wei (1972) 陳衛 1 0 M 48
3161 Chen, Wei (1975) 陳瑋 1 0 F 45
3162 Chen, Wei (1980) 陳偉 1 0 M 40
3163 Chen, Wei (Gome Finance) 陳偉 1 0 F 61
3164 Chen, Wei (Lianhua) 陳瑋 1 1 M 59
3165 Chen, Wei (Sinolink) 陳巍 1 0 M 59
3166 Chen, Wei Chun 陳偉鈞 1 0 M 43
3167 Chen, Wei Dong (1971) 陳偉東 1 0 M 49
3168 Chen, Wei Jun 陳偉君 1 1 F 63
3169 Chen, Wei Wen 陳偉文 1 1 M 52
3170 Chen, Weijiang (1973) 陳偉江 1 1 M 47
3171 Chen, Weijie (SFC:BBL135) 陳維潔 1 1 F 39
3172 Chen, Weiqiang 陳偉強 1 0 M 39
3173 Chen, Weiqun 陳蔚群 1 0 M 49
3174 Chen, Weiru 陳威如 1 1 M 50
3175 Chen, Weisong (1978) 陳偉松 1 0 M 42
3176 Chen, Weiwu (1963) 陳緯武 1 0 M 57
3177 Chen, Weiwu (1983) 陳偉武 1 0 M 37
3178 Chen, Weizhong (1971) 陳衛忠 1 0 M 49
3179 Chen, Wen Chi 陳文琦 1 0 M 65
3180 Chen, Wen Hua 陳文華 1 1 M 53
3181 Chen, Wenbo (1968) 陳文波 1 0 M 52
3182 Chen, Wenbo (1983) 陳文博 1 0 M 37
3183 Chen, Wenle 陳文樂 1 0 M 41
3184 Chen, Wenxiang 陳文祥 1 0 M 47
3185 Chen, Wu (1965) 陳武 1 0 M 55
3186 Chen, Wuzhao 陳武朝 1 1 M 50
3187 Chen, Xi (1957) 陳曦 1 0 M 63
3188 Chen, Xi (1984) 陳希 1 0 F 36
3189 Chen, Xian (1964) 陳賢 1 0 M 56
3190 Chen, Xian (SFC:AMO562) 陳弦 1 0 M 39
3191 Chen, Xiangming 陳向明 1 0 M 50
3192 Chen, Xiangqing 陳祥慶 1 0 M 47
3193 Chen, Xiangyu (1982) 陳湘宇 1 0 M 38
3194 Chen, Xianjun (1972) 陳賢軍 1 0 M 48
3195 Chen, Xiao (1972) 陳曉 1 0 M 48
3196 Chen, Xiao (SFC:AVA602) 陳曉 1 1 M 47
3197 Chen, Xiaobo (1973) 陳曉波 1 0 M 47
3198 Chen, Xiaodong (1961) 陳曉東 1 0 M 59
3199 Chen, Xiaodong (1981) 陳曉東 1 0 M 39
3200 Chen, Xiaodong (Feiyang) (1967) 陳曉冬 1 0 M 53
3201 Chen, Xiaoer 陳小二 1 0 M 38
3202 Chen, Xiaohang (1986) 陳驍航 1 0 F 34
3203 Chen, Xiaoliang (1958) 陳校良 1 0 M 62
3204 Chen, Xiaoliang (1991) 陳曉亮 1 0 M 29
3205 Chen, Xiaolong (1987) 陳小龍 1 0 M 33
3206 Chen, Xiaolu (SFC:ALI416) 陳曉露 1 1 F 45
3207 Chen, Xiaoming (1966-11) 陳曉明 1 0 M 54
3208 Chen, Xiaoming (Beijing Zhong Lun) 陳小明 1 1 M 58
3209 Chen, Xiaomu (1976) 陳小沐 1 0 M 44
3210 Chen, Xiaoping (1973) 陳曉平 1 0 F 47
3211 Chen, Xiaosheng 陳晓升 1 0 M 50
3212 Chen, Xiaoting (SFC:BEL269) 陳曉婷 1 0 F 31
3213 Chen, Xiaoxu (1978) 陳曉旭 1 0 F 42
3214 Chen, Xiaoyan (1972) 陳曉燕 1 0 F 48
3215 Chen, Xiaoyan (1985) 陳曉燕 1 0 F 35
3216 Chen, Xiaoyuan 陳筱媛 1 0 F 46
3217 Chen, Xier 陳細兒 1 1 M 55
3218 Chen, Xikun 陳錫坤 1 0 M 55
3219 Chen, Xin (1966) 陳新 1 0 M 54
3220 Chen, Xin (1983) 陳欣 1 1 F 37
3221 Chen, Xin Ge 陳新戈 1 0 M 51
3222 Chen, Xingang 陳心剛 1 0 M 46
3223 Chen, Xingmao 陳興茂 1 0 M 44
3224 Chen, Xingwu 陳興武 1 0 M 51
3225 Chen, Xingyi 陳幸儀 1 0 F 44
3226 Chen, Xinjun 陳新軍 1 1 M 47
3227 Chen, Xinwei (1973) 陳欣慰 1 0 M 47
3228 Chen, Xiuyan (1975) 陳秀燕 1 1 F 45
3229 Chen, Xu (1948) 陳旭 1 1 M 72
3230 Chen, Xuanmin 陳宣民 1 0 M 55
3231 Chen, Xue (1966) 陳學 1 0 M 54
3232 Chen, Xue Dao 陳學道 1 1 M 78
3233 Chen, Xun (1973) 陳遜 1 1 M 47
3234 Chen, Yan (1961) 陳艶 1 1 F 59
3235 Chen, Yan (1972) 陳燕 1 0 F 48
3236 Chen, Yan (China Zhongwang) 陳岩 1 0 M 41
3237 Chen, Yan Yan 陳燕燕 1 1 F 57
3238 Chen, Yang (1964) 陳揚 1 0 M 56
3239 Chen, Yang (1974) 陳洋 1 1 F 46
3240 Chen, Yangbiao 陳揚標 1 0 M 59
3241 Chen, Yangui 陳燕桂 1 0 M 39
3242 Chen, Yanhua (1975) 陳燕華 1 0 M 45
3243 Chen, Yanli 陳延禮 1 0 M 57
3244 Chen, Yanling (1970) 陳燕玲 1 0 F 50
3245 Chen, Yanling (1977) 陳燕玲 1 0 F 43
3246 Chen, Yanping (1957) 陳燕萍 1 1 F 63
3247 Chen, Yanping (1962) 陳言平 1 0 M 58
3248 Chen, Yaohuan 陳堯煥 1 0 M 58
3249 Chen, Yaomin 陳耀民 1 1 M 58
3250 Chen, Yen Yung 陳燕雲 1 1 F 49
3251 Chen, Yenfei 陳燕飛 1 0 M 73
3252 Chen, Yi (1972) 陳昳 1 0 F 48
3253 Chen, Yi Hong 陳義紅 1 0 M 63
3254 Chen, Yicheng 陳義成 1 1 M 66
3255 Chen, Yigong 陳亦工 1 1 M 50
3256 Chen, Yihua (1974) 陳軼華 1 1 M 46
3257 Chen, Yihui 陳毅輝 1 0 M 35
3258 Chen, Yin (1954) 陳音 1 0 M 66
3259 Chen, Yin (1981) 陳寅 1 0 M 39
3260 Chen, Ying (1968) 陳嬴 1 1 M 52
3261 Chen, Ying (1971) 陳纓 1 1 F 49
3262 Chen, Ying (1977) 陳瑩 1 1 M 43
3263 Chen, Ying Chieh 陳英杰 1 0 M 52
3264 Chen, Yingshun (1965) 陳英順 1 1 F 55
3265 Chen, Yisong 陳一松 1 0 M 52
3266 Chen, Yixi 陳奕熙 1 0 M 53
3267 Chen, Yiy Fon 曾羽鋒 1 0 M 40
3268 Chen, Yiyi (1981) 陳奕奕 1 0 F 39
3269 Chen, Yong (1973) 陳勇 1 0 M 47
3270 Chen, Yong (Luoyang Glass) 陳勇 1 0 M 49
3271 Chen, Yongdao 陳永道 1 0 M 58
3272 Chen, Yongxiang (1966) 陳永祥 1 0 M 54
3273 Chen, Yongxin 陳詠新 1 0 M 49
3274 Chen, Youchun 陳友春 1 1 M 44
3275 Chen, Youhua (1972) 陳友華 1 0 M 48
3276 Chen, Yu (1964) 陳宇 1 0 M 56
3277 Chen, Yu Chun (1951) 陳餘春 1 0 M 69
3278 Chen, Yuan Jun 陳元鈞 1 0 M 59
3279 Chen, Yuanlai 陳元來 1 0 M 54
3280 Chen, Yuanxian 陳元先 1 0 M 61
3281 Chen, Yuet Wa 陳越華 1 0 M 42
3282 Chen, Yuewu 陳躍武 1 0 M 54
3283 Chen, Yuguo (1960) 陳餘國 1 0 M 60
3284 Chen, Yuhong (1962) 陳宇紅 1 0 M 58
3285 Chen, Yujun (1979) 陳玉君 1 1 F 41
3286 Chen, Yuming (1962) 陳玉明 1 1 M 58
3287 Chen, Yun (1963) 陳雲 1 0 M 57
3288 Chen, Yun Jung 陳韻蓉 1 1 F 53
3289 Chen, Yunan 陳育南 1 0 M 51
3290 Chen, Yunfei 陳雲飛 1 1 M 49
3291 Chen, Yunhua (1952) 陳雲華 1 1 M 68
3292 Chen, Yunhua (1961) 陳雲華 1 0 M 59
3293 Chen, Zenan 陳澤南 1 0 M 58
3294 Chen, Zeyu (1987) 陳澤宇 1 0 M 33
3295 Chen, Zhao (1972) 陳釗 1 1 M 48
3296 Chen, Zhao Hua (1979) 陳兆華 1 0 F 41
3297 Chen, Zhao Nian 陳兆年 1 0 F 43
3298 Chen, Zhaohui (1968-06) 陳朝暉 1 0 M 52
3299 Chen, Zhaohui (1969) 陳朝輝 1 0 M 51
3300 Chen, Zhaoqiang 陳兆強 1 0 M 52
3301 Chen, Zhen (1973) 陳震 1 0 M 47
3302 Chen, Zhen (1975) 陳臻 1 1 M 45
3303 Chen, Zheng He 陳正鶴 1 0 M 31
3304 Chen, Zhenghua (1962) 陳正華 1 0 M 58
3305 Chen, Zhi (1965) 陳志 1 0 M 55
3306 Chen, Zhi (1987) 陳志 1 0 M 33
3307 Chen, Zhi Lie 陳志列 1 0 M 57
3308 Chen, Zhibin (1965) 陳志斌 1 1 M 55
3309 Chen, Zhibin (1981) 陳志斌 1 0 M 39
3310 Chen, Zhifen 陳芝芬 1 0 F 51
3311 Chen, Zhigang (Vocational International) 陳志剛 1 1 M 48
3312 Chen, Zhijian (1975) 陳志堅 1 1 M 45
3313 Chen, Zhimiao 陳峙淼 1 0 M 46
3314 Chen, Zhiping (1965) 陳志平 1 0 M 55
3315 Chen, Zhiping (1977) 陳志平 1 0 M 43
3316 Chen, Zhirui (1977) 陳志睿 1 0 M 43
3317 Chen, Zhisheng 陳智勝 1 0 M 48
3318 Chen, Zhiyong (1970) 陳志勇 1 0 M 50
3319 Chen, Zhong (1965) 陳忠 1 1 M 55
3320 Chen, Zhong (1967) 陳鍾 1 0 M 53
3321 Chen, Zhonghua (1978) 陳仲華 1 0 M 42
3322 Chen, Zhongqi 陳忠其 1 0 M 53
3323 Chen, Zhongqian 陳忠前 1 0 M 57
3324 Chen, Zhongyue 陳忠岳 1 0 M 49
3325 Chen, Zhouping 陳舟平 1 0 M 54
3326 Chen, Zhujiang 陳朱江 1 0 M 53
3327 Chen, Zhuo (1977) 陳卓 1 0 F 43
3328 Chen, Zhuo Lin 陳卓林 1 0 M 58
3329 Chen, Zongyu 陳宗裕 1 0 M 60
3330 Cheng Chan, Ivy Sau Ching 陳秀清 1 0 F 67
3331 Cheng Dao, Mignonne 鄭陶美蓉 1 0 F 74
3332 Cheng, Albert Hok Ming 鄭鶴鳴 1 1 M 59
3333 Cheng, Allen Kai Tai 鄭啓泰 1 1 M 56
3334 Cheng, Andrew Chun Chung 鄭俊聰 1 0 M 51
3335 Cheng, Anita Pak Man 鄭白敏 1 0 F 48
3336 Cheng, Annie Wai Ling 鄭偉玲 1 0 F 41
3337 Cheng, Anthony Kwok Shing 鄭國成 1 1 M 74
3338 Cheng, Bin (1978) 程彬 1 0 M 42
3339 Cheng, Bo (1973) 程波 1 1 M 47
3340 Cheng, Carman Ka Man 鄭嘉汶 1 0 F 31
3341 Cheng, Cheung Ling 鄭翔玲 1 0 F 56
3342 Cheng, Cheung 鄭嬙 1 0 F 80
3343 Cheng, Chi Hung (1960) 鄭志洪 1 1 M 60
3344 Cheng, Chih Hung 鄭志宏 1 0 M 65
3345 Cheng, Ching Fu 鄭靜富 1 0 M 47
3346 Cheng, Ching Long 鄭景隆 1 0 M 45
3347 Cheng, Chor Kit 鄭楚傑 1 0 M 68
3348 Cheng, Chris Tsz To 鄭子濤 1 0 M 34
3349 Cheng, Chuange 程傳閣 1 0 M 56
3350 Cheng, Chuen Chuen 鄭傳全 1 0 M 70
3351 Cheng, Chun Tak 鄭俊德 1 0 M 58
3352 Cheng, Chun Ying 鄭振鷹 1 1 M 52
3353 Cheng, Chung Fan 鄭仲勳 1 0 M 40
3354 Cheng, Chung Hing 鄭松興 1 0 M 59
3355 Cheng, Connie Yuk Sim 鄭玉嬋 1 0 F 63
3356 Cheng, Conrad Chi Him 鄭志謙 1 0 M 41
3357 Cheng, Daniel Man Chung 鄭文聰 1 1 M 63
3358 Cheng, Daoran 程道然 1 0 M 60
3359 Cheng, Dave Sing Yuk 鄭聲旭 1 0 M 62
3360 Cheng, Dennis Tsang Fu 鄭曾富 1 0 M 62
3361 Cheng, Dick Tsang Wai 鄭曾偉 1 0 M 64
3362 Cheng, Dickson 鄭迪舜 1 1 M 51
3363 Cheng, Dominic (1972) 鄭子龍 1 1 M 48
3364 Cheng, Dominic Ka On 鄭家安 1 0 M 70
3365 Cheng, Dong (1962) 程東 1 1 M 58
3366 Cheng, Dong (1975) 成東 1 0 M 45
3367 Cheng, Dongyue 程東躍 1 1 M 61
3368 Cheng, Edward Wai Sun 鄭維新 1 0 M 65
3369 Cheng, Edwin Tai Chiu 鄭大昭 1 1 M 63
3370 Cheng, Elsa Ka Yu 鄭嘉裕 1 1 F 47
3371 Cheng, Eva 鄭汝樺 1 1 F 60
3372 Cheng, Fonda Fong Yee 鄭鳳儀 1 1 F 64
3373 Cheng, Francis Cho Ying 鄭祖瀛 1 0 M 64
3374 Cheng, Francis Man Piu 鄭文彪 1 0 M 68
3375 Cheng, Fung Yi 鄭鳳儀 1 0 F 60
3376 Cheng, Gary Faat Ting 鄭發丁 1 1 M 52
3377 Cheng, Guangren 程廣仁 1 0 M 58
3378 Cheng, Hairong 成海榮 1 0 M 61
3379 Cheng, Haitao 成海濤 1 1 M 62
3380 Cheng, Hamilton Ping Hei 鄭炳熙 1 0 M 46
3381 Cheng, Hanchuan 程漢川 1 1 M 67
3382 Cheng, Hang Fan 鄭杏芬 1 0 F 61
3383 Cheng, Heng Jem 鍾廷森 1 0 M 78
3384 Cheng, Heng 程衡 1 0 M 57
3385 Cheng, Hiu Lok 鄭曉樂 1 0 M 56
3386 Cheng, Hiu Yung 鄭曉勇 1 1 M 43
3387 Cheng, Ho On 鄭皓安 1 1 M 37
3388 Cheng, Hong (1976) 程宏 1 0 M 44
3389 Cheng, Hoo 鄭豪 1 0 M 58
3390 Cheng, Hop Fai 鄭合輝 1 0 M 76
3391 Cheng, Hsien Chun 鄭顯俊 1 0 M 64
3392 Cheng, Hung Mui 鄭紅梅 1 0 F 50
3393 Cheng, Jerome 1 0 M 68
3394 Cheng, Jian He 程建和 1 0 M 54
3395 Cheng, Jin Le 成金樂 1 0 M 58
3396 Cheng, Jinglei 程惊雷 1 1 M 53
3397 Cheng, Johnny Chung Man 鄭鐘文 1 0 M 63
3398 Cheng, Ju Wen 鄭如雯 1 0 F 48
3399 Cheng, Judy Pak Ming 鄭白明 1 0 F 49
3400 Cheng, Juliana San San 鍾珊珊 1 0 F 50
3401 Cheng, Jun (1967) 成軍 1 0 M 53
3402 Cheng, Junxia 程君俠 1 0 F 74
3403 Cheng, Ka Wing (SFC:AIB365) 鍾嘉榮 1 0 M 40
3404 Cheng, King Cheung 鄭敬璋 1 0 M 28
3405 Cheng, King Yip 鄭璟燁 1 0 M 32
3406 Cheng, Kwan Kuen 鄭君權 1 0 M 60
3407 Cheng, Kwok Hung (1963) 鄭國雄 1 0 M 57
3408 Cheng, Lee Lung 鄭利龍 1 1 M 68
3409 Cheng, Lei (1980) 程磊 1 0 M 40
3410 Cheng, Li (1959) 程麗 1 1 F 61
3411 Cheng, Li (1983) 程力 1 0 M 37
3412 Cheng, Li Lan 程立瀾 1 0 M 55
3413 Cheng, Li Yu 鄭立育 1 0 M 63
3414 Cheng, Lian 程利安 1 0 M 38
3415 Cheng, Libing 成立兵 1 0 M 56
3416 Cheng, Lie 程列 1 1 M 65
3417 Cheng, Lily Pak Lai 鄭白麗 1 0 F 48
3418 Cheng, Liza Pik Ho 鄭碧浩 1 0 F 58
3419 Cheng, Longdi 程隆棣 1 1 M 61
3420 Cheng, Man Tai 鄭敏泰 1 0 M 91
3421 Cheng, Matthew Yun Ming 鄭潤明 1 0 M 50
3422 Cheng, Mei Ching (1981) 鄭美程 1 0 F 39
3423 Cheng, Michael Wing On 鄭永安 1 0 M 64
3424 Cheng, Monty Man Loong 鄭文龍 1 1 M 74
3425 Cheng, Ning (1966) 程寧 1 0 F 54
3426 Cheng, Patrick Chi Kin 鄭子堅 1 0 M 52
3427 Cheng, Paul Ming Fun 鄭明訓 1 1 M 84
3428 Cheng, Peng (1988) 程鵬 1 0 M 32
3429 Cheng, Raymond Shu Shing 鄭樹勝 1 1 M 65
3430 Cheng, Richard Liquan 程里全 1 0 M 55
3431 Cheng, Ruixiong 程瑞雄 1 1 M 52
3432 Cheng, Sam Sum Hing 鄭森興 1 1 M 64
3433 Cheng, Samuel Wai Po 鄭偉波 1 1 M 61
3434 Cheng, Sheung Hing 鄭雙慶 1 1 M 72
3435 Cheng, Shi Jie 程時杰 1 1 M 75
3436 Cheng, Shin How 鄭馨豪 1 0 M 54
3437 Cheng, Shing Yan (1975) 鄭承欣 1 1 F 45
3438 Cheng, Shirley Siu Yin 鄭小燕 1 0 F 68
3439 Cheng, Shoutai 程守太 1 1 M 53
3440 Cheng, Shu E 程樹娥 1 0 F 62
3441 Cheng, Shu Wing 鄭樹榮 1 1 M 70
3442 Cheng, Siu Shan 鄭少山 1 1 M 51
3443 Cheng, Stewart Kam Chiu 鄭錦超 1 0 M 66
3444 Cheng, Suning 成蘇寧 1 0 M 36
3445 Cheng, Sze Kin 鄭斯堅 1 0 M 60
3446 Cheng, Sze Tsan 鄭斯燦 1 0 M 47
3447 Cheng, Tai Po 鄭大報 1 0 M 68
3448 Cheng, Tak Chung 鄭德忠 1 1 M 64
3449 Cheng, Tak Yin 鄭達賢 1 1 M 82
3450 Cheng, Tak Yuen 鄭德源 1 0 M 44
3451 Cheng, Tao (1964) 程濤 1 0 M 56
3452 Cheng, Tat Wa 鄭達華 1 1 M 55
3453 Cheng, Tommy Ming Kit 鄭明傑 1 0 M 46
3454 Cheng, Tsz Hang 鄭子衡 1 0 M 37
3455 Cheng, Wai Ching 鄭維政 1 0 M 57
3456 Cheng, Wai Man (1959) 鄭偉民 1 0 M 61
3457 Cheng, Wai Tak (1969) 鄭偉德 1 0 M 51
3458 Cheng, Wan Wai 鄭穩偉 1 0 M 62
3459 Cheng, Wang Chun 鄭弘駿 1 0 M 30
3460 Cheng, Weihong 程衛紅 1 0 F 58
3461 Cheng, Wen (1952) 承文 1 1 M 68
3462 Cheng, Wen Hsien 鄭文憲 1 0 M 57
3463 Cheng, Wenming 成文明 1 0 M 56
3464 Cheng, Wilson Kam Biu 鄭錦標 1 0 M 62
3465 Cheng, Wing Cheong 鄭榮昌 1 0 M 66
3466 Cheng, Wu 程武 1 0 M 46
3467 Cheng, Xiaoyu (1966) 程曉宇 1 0 F 54
3468 Cheng, Xinsheng 程新生 1 1 M 57
3469 Cheng, Xuan 程璇 1 0 F 52
3470 Cheng, Yali (1962) 程亞利 1 0 F 58
3471 Cheng, Yan (SFC:AMF903) 程雁 1 0 F 57
3472 Cheng, Yan Kee 鄭恩基 1 1 M 65
3473 Cheng, Yang (1977) 程洋 1 0 M 43
3474 Cheng, Yanjie (1964) 程彦杰 1 0 M 56
3475 Cheng, Yee Pun 鄭宜斌 1 0 M 45
3476 Cheng, Yeuk Hung 鄭若雄 1 0 F 63
3477 Cheng, Yong (1963) 程勇 1 0 M 57
3478 Cheng, Youguo 程友國 1 0 M 52
3479 Cheng, Yu (1972) 程煜 1 1 M 48
3480 Cheng, Yu (1976) 程宇 1 0 M 44
3481 Cheng, Yu Pik 鄭宇璧 1 0 F 40
3482 Cheng, Yuk Ping (1956) 鄭旭冰 1 1 M 64
3483 Cheng, Yung Pun 鄭榕彬 1 0 M 69
3484 Cheng, Yunlei 程雲雷 1 0 M 38
3485 Cheng, Yuqin 程玉琴 1 0 F 59
3486 Cheng, Zhiwei 程智偉 1 0 M 57
3487 Cheok, Albert Saychuan 卓盛泉 1 1 M 70
3488 Cheok, Ho Fung 卓可風 1 0 M 69
3489 Cheong, Annie Weng Si 張穎思 1 0 F 42
3490 Cher, Choong Kiak 徐俊傑 1 1 M 58
3491 Cherng, Chia Jiun 程嘉君 1 1 M 65
3492 Cheuk Au, Corona Ching Mei 卓歐靜美 1 0 F 60
3493 Cheuk, Clement Sin Cheong 卓善章 1 0 M 62
3494 Cheuk, Heide Oil Gei 卓凱璣 1 0 F 32
3495 Cheuk, Hiu Nam 卓曉楠 1 0 F 46
3496 Cheuk, Shun Wah 卓順華 1 0 M 54
3497 Cheuk, Wa Pang 卓華鵬 1 1 M 56
3498 Cheung Lau, Becky Lai Yin 張劉麗賢 1 1 F 61
3499 Cheung, Adam Kwok Fai 張國輝 1 0 M 60
3500 Cheung, Albert Shu Wan 張樹穩 1 0 M 59
3501 Cheung, Alexander Hok Fung 張學峰 1 1 M 55
3502 Cheung, Alfred Kin Ting 張堅庭 1 1 M 65
3503 Cheung, Alison Kit Man 張潔雯 1 1 F 63
3504 Cheung, Alton Yat Hung 張一虹 1 1 M 57
3505 Cheung, Alvin Wai Kai 張偉楷 1 0 M 65
3506 Cheung, Anthony Wai Ching 張偉清 1 0 M 46
3507 Cheung, Bonathan Wai Ka 張唯加 1 1 M 29
3508 Cheung, Boswell Wai Hung 張偉雄 1 1 M 50
3509 Cheung, Bruce Siu Nang 張少能 1 1 M 56
3510 Cheung, Candy Siu Ling 張小玲 1 0 F 59
3511 Cheung, Chai Hong 張際航 1 0 M 35
3512 Cheung, Chi Kit (1966) 張志傑 1 0 M 55
3513 Cheung, Chi Kwan (1959) 張治焜 1 1 M 61
3514 Cheung, Chih Tin 張天誌 1 1 M 49
3515 Cheung, Chiu Tung 張照東 1 1 M 47
3516 Cheung, Christopher Wah Fung 張華峰 1 1 M 68
3517 Cheung, Chun Fai (1970) 張振輝 1 0 M 50
3518 Cheung, Chun Kwok (HKID:D476XXX) 張鎮國 1 1 M 56
3519 Cheung, Chun To 張俊濤 1 0 M 41
3520 Cheung, David Chi Chiu 張志超 1 1 M 70
3521 Cheung, David Ching Leung 張正樑 1 1 M 53
3522 Cheung, David Wai Hung (SFC:BDF270) 張偉雄 1 0 M 49
3523 Cheung, David Wang Ip 張宏業 1 1 M 60
3524 Cheung, Derek Wai Lam 張偉霖 1 0 M 57
3525 Cheung, Desmond Lap Wai 張立維 1 0 M 38
3526 Cheung, Doi Shu 張岱樞 1 1 M 59
3527 Cheung, Donald Ping Keung 張炳強 1 0 M 65
3528 Cheung, Eddie Ho Kuen 張灝權 1 1 M 72
3529 Cheung, Edmund King Him 張敬謙 1 0 M 41
3530 Cheung, Edward Tze Man 張子文 1 0 M 68
3531 Cheung, Elaine June 張綺玲 1 1 F 54
3532 Cheung, Eric Tung 張棟 1 0 M 45
3533 Cheung, Eric Ying Wai 鍾英偉 1 0 M 58
3534 Cheung, Fan 張帆 1 0 M 48
3535 Cheung, Fong Wa 張芳華 1 0 M 58
3536 Cheung, Frank Chi Fai 張志輝 1 1 M 58
3537 Cheung, Frankie Ka Heng 張嘉恒 1 0 M 47
3538 Cheung, Garnok 張加樂 1 1 M 45
3539 Cheung, Gary Wai Kwok 張為國 1 1 M 67
3540 Cheung, Gary Yuen Chau 張元秋 1 0 M 56
3541 Cheung, George Chung Chuen 張宗傳 1 1 M 46
3542 Cheung, Haywood Tak Hay 張德熙 1 0 M 68
3543 Cheung, Henry Yan Leung 張仁亮 1 0 M 70
3544 Cheung, Hiu Tung (1976) 張曉東 1 0 M 44
3545 Cheung, Ho Yuen 張浩源 1 0 M 49
3546 Cheung, Hon Chuen 張漢泉 1 0 M 55
3547 Cheung, Hon Fai 張漢輝 1 1 M 46
3548 Cheung, Hoo Win 張浩宏 1 0 M 40
3549 Cheung, Horace Kwok Kwan 張國鈞 1 1 M 46
3550 Cheung, Hung Kwong 張鴻光 1 1 M 53
3551 Cheung, Jackie Yick Hung 張翼雄 1 1 M 53
3552 Cheung, Jamie Tei Sing 莊棣盛 1 0 M 50
3553 Cheung, Janet Chong Wai 張頌慧 1 1 F 54
3554 Cheung, Jenny Lee 張莉 1 0 F 37
3555 Cheung, Johnson Fusheng 張富紳 1 1 M 55
3556 Cheung, Jonathan Yee Tak 張以德 1 1 M 32
3557 Cheung, Jonathan 張存雋 1 0 M 34
3558 Cheung, Joseph Sau Wah 張守華 1 1 M 69
3559 Cheung, Joseph Wing Siu 張永兆 1 1 M 74
3560 Cheung, Ka Chun (1981) 張家駿 1 1 M 39
3561 Cheung, Ka Fai (1975) 張家輝 1 1 M 45
3562 Cheung, Ka Ho (1983) 張家豪 1 0 M 37
3563 Cheung, Ka Shing (1987) 張家成 1 0 M 33
3564 Cheung, Ka Wing (1960) 張嘉榮 1 1 M 60
3565 Cheung, Ka Yee (1981) 張嘉儀 1 0 F 39
3566 Cheung, Kam Chiu 張錦釗 1 0 M 65
3567 Cheung, Kam Ting 張淦庭 1 0 M 76
3568 Cheung, Karen Fan 張帆 1 0 F 54
3569 Cheung, Kee Wee 鍾棋偉 1 0 M 68
3570 Cheung, Kelvin Ka Wai 張嘉偉 1 1 M 63
3571 Cheung, Ken Kwok Wah 張國華 1 1 M 64
3572 Cheung, Kim Hung 張劍虹 1 0 M 58
3573 Cheung, Kim Kin Wai 張健偉 1 1 M 65
3574 Cheung, King (1970) 張勁 1 0 M 50
3575 Cheung, Kit Yi 張潔怡 1 0 F 41
3576 Cheung, Kok Cheong 張國昌 1 1 M 62
3577 Cheung, Kong Cheung 張港璋 1 0 M 59
3578 Cheung, Kong Ting (1961) 張江亭 1 1 M 59
3579 Cheung, Kwai Lan 張桂蘭 1 0 F 82
3580 Cheung, Kwan Tar 張群達 1 0 M 59
3581 Cheung, Kwok Fan 張國勳 1 0 M 53
3582 Cheung, Kwok Keung (1952) 張國強 1 0 M 68
3583 Cheung, Kwok Ping (1960) 張國平 1 0 M 60
3584 Cheung, Kwok Wa 張國華 1 0 M 57
3585 Cheung, Kwok Wah (1965) 張國華 1 0 M 55
3586 Cheung, Kwong Kwan 張廣軍 1 0 M 56
3587 Cheung, Laam 張嵐 1 0 F 46
3588 Cheung, Lai Yuk 張麗玉 1 0 F 47
3589 Cheung, Lap Kei 張立基 1 1 M 49
3590 Cheung, Lick Keung 張力強 1 0 M 42
3591 Cheung, Lin Wee 鍾仁偉 1 0 M 62
3592 Cheung, Maggie Lai Chun 張麗珍 1 0 F 62
3593 Cheung, Man Fu 張文富 1 1 M 47
3594 Cheung, Man Sang (1956) 張閩生 1 1 M 64
3595 Cheung, Man Yu (SFC:AKO183) 張文宇 1 1 M 46
3596 Cheung, Mei Han (1965) 張美嫻 1 1 F 55
3597 Cheung, Mei Lan (1969) 張美蘭 1 0 F 51
3598 Cheung, Michael Wai Yeung 張威揚 1 1 M 45
3599 Cheung, Ming (1960) 張明 1 1 M 60
3600 Cheung, Ming Man 張明敏 1 1 M 64
3601 Cheung, Ming Ming 章明明 1 0 M 44
3602 Cheung, Miu (SFC:AFX055) 張渺 1 1 M 50
3603 Cheung, Morris Siu Wa 張少華 1 1 M 59
3604 Cheung, Ngan (1957) 張韌 1 0 M 63
3605 Cheung, Ngar Kwan 張雅鈞 1 0 F 56
3606 Cheung, Nim Kwan 張念坤 1 1 M 73
3607 Cheung, Oscar Siu Ping 張兆平 1 1 M 56
3608 Cheung, Pak Sum 張粕沁 1 0 F 44
3609 Cheung, Pan (1971) 張斌 1 1 M 49
3610 Cheung, Paul Chi Kin 張子建 1 0 M 63
3611 Cheung, Paul Kwok Wing 張國榮 1 0 M 65
3612 Cheung, Paul Ying Sheung 張英相 1 1 M 67
3613 Cheung, Peter Ting Yin 張定賢 1 0 M 57
3614 Cheung, Philip Fai Yet 張輝熱 1 0 M 65
3615 Cheung, Raymond Wing Choi 張榮才 1 1 M 65
3616 Cheung, Raymond Yuet Man 張悅文 1 1 M 66
3617 Cheung, Richard Che Kit 張之傑 1 1 M 49
3618 Cheung, Ronald Chi Kong 張志江 1 1 M 47
3619 Cheung, Ronald Siu Hon 張肇漢 1 0 M 40
3620 Cheung, Ronnie Wai Chung 張偉聰 1 1 M 50
3621 Cheung, Ronny Man Hoi 張文海 1 1 M 50
3622 Cheung, Ross Ting Kee 張廷基 1 1 M 51
3623 Cheung, Sai Kit (1971) 張世杰 1 1 M 49
3624 Cheung, Sai Ming 張世明 1 1 M 45
3625 Cheung, Samantha Suet Ting 張雪婷 1 1 F 37
3626 Cheung, Sara Lai Ming 張麗鳴 1 0 F 38
3627 Cheung, Savio Ka Lung 張家龍 1 0 M 45
3628 Cheung, Shek Lun 張石麟 1 1 M 60
3629 Cheung, Shek On 張錫安 1 0 M 59
3630 Cheung, Simon (1970) 張思明 1 1 M 50
3631 Cheung, Sing Tai 張聲泰 1 0 M 59
3632 Cheung, Siu Chun 張笑珍 1 0 F 56
3633 Cheung, Siu Fai 張少輝 1 0 M 51
3634 Cheung, Siu Kui 張小駒 1 1 M 71
3635 Cheung, Siu Lam (1958) 張小林 1 0 M 62
3636 Cheung, So Wan 張素雲 1 0 F 57
3637 Cheung, Sophie Lai See 張麗斯 1 0 F 57
3638 Cheung, Stan Tsang Kay 張曾基 1 0 M 76
3639 Cheung, Sze Man 張詩敏 1 1 F 50
3640 Cheung, Sze Ming 張詩敏 1 0 M 52
3641 Cheung, Tak On 張德安 1 0 M 54
3642 Cheung, Thomas Tsun Yung 張俊勇 1 1 M 50
3643 Cheung, Ting Kin 張錠堅 1 1 M 38
3644 Cheung, Tommy Chin Cheung 張展翔 1 0 M 64
3645 Cheung, Tony Yuen Tung 張元通 1 0 M 61
3646 Cheung, Vicky Ping Chuen 張炳銓 1 0 M 61
3647 Cheung, Victor Kam Shing 張錦成 1 0 M 58
3648 Cheung, Vincent Ting Kau 張定球 1 1 M 78
3649 Cheung, Wai Fung (1952) 張惠峰 1 0 F 68
3650 Cheung, Wai Kin (1982) 張偉健 1 1 M 38
3651 Cheung, Wai Kuen (1968) 張偉權 1 1 M 52
3652 Cheung, Wai Kuen (1973) 張偉權 1 0 M 47
3653 Cheung, Wai Kwan 張衛軍 1 0 M 57
3654 Cheung, Wai Man (1969) 張慧敏 1 1 F 51
3655 Cheung, Wai Shuen (1974) 張慧璇 1 0 F 46
3656 Cheung, Wai Yee (1951) 張慧儀 1 0 F 69
3657 Cheung, William Shu Sang 張樹生 1 0 M 55
3658 Cheung, William Wai Man 張偉民 1 1 M 66
3659 Cheung, Wilson Wai Yin 張偉賢 1 0 M 49
3660 Cheung, Wing Cheung (1971) 張榮祥 1 0 M 49
3661 Cheung, Wing Shun 張詠純 1 0 F 39
3662 Cheung, Yan (1957) 張茵 1 0 F 63
3663 Cheung, Yat Ming 張一鳴 1 1 M 52
3664 Cheung, Yin (1965-04) 張延 1 1 F 55
3665 Cheung, Yin Keung 張燕強 1 1 M 42
3666 Cheung, Yu Xuan 張渝瑄 1 0 F 35
3667 Cheung, Yuk Fung (1946) 張玉峰 1 0 M 74
3668 Cheung, Yuk Ming 張鈺明 1 1 M 67
3669 Chew, Chee Kian 周志堅 1 0 M 48
3670 Chew, Chee Wah 趙智華 1 0 M 56
3671 Chew, Darren Yong Siang 周永祥 1 0 M 39
3672 Chew, Hua Seng 周華盛 1 0 M 66
3673 Chew, Keat Yeow 周洁耀 1 1 M 47
3674 Chew, Ken Hong Ngiap 周宏业 1 0 M 30
3675 Chew, Malcolm Shee Koon 1 0 M 34
3676 Chew, Paul Herbert 1 1 M 68
3677 Chew, Robert 1 0 M 63
3678 Chew, Shou Zi 周受資 1 0 M 38
3679 Chhoa, Bella Peck Lim 蔡碧林 1 1 F 50
3680 Chi, Guohua 池國華 1 1 M 46
3681 Chi, Hongji 遲洪紀 1 1 M 69
3682 Chi, Jingyong 池淨勇 1 0 M 42
3683 Chi, Shujin 池書進 1 1 M 36
3684 Chi, Stephen Lo Jen 齊樂人 1 0 M 49
3685 Chi, Wen Fu 池文富 1 0 M 58
3686 Chi, Xun 遲迅 1 0 M 47
3687 Chi, Yongsheng 遲永勝 1 0 M 59
3688 Chi, Yuan 池元 1 0 M 64
3689 Chia, Jean Yuan Jiun 謝媛君 1 0 F 47
3690 Chia, Kevin John 1 1 M 61
3691 Chia, Lawrence Kee Loong 謝其龍 1 1 M 66
3692 Chia, Lawrence Song Huat 謝松發 1 0 M 60
3693 Chia, Yen On 謝鉉安 1 1 M 69
3694 Chia, Yew Boon 謝有文 1 1 M 62
3695 Chiam, Soon Chian 詹舜全 1 1 M 40
3696 Chiam, Tat Yiu 詹達堯 1 1 M 37
3697 Chiang, Anthony Sheung Yee 蔣尚義 1 1 M 62
3698 Chiang, Bun 蔣斌 1 1 M 51
3699 Chiang, Chen Feng 江陳峰 1 0 M 56
3700 Chiang, Chin Yung 江金鏞 1 0 M 68
3701 Chiang, Jack Jeh Chung 蔣至剛 1 0 M 70
3702 Chiang, Jo Hsien 江若嫻 1 0 F 65
3703 Chiang, Kin Kon 蔣建剛 1 1 M 72
3704 Chiang, Susie Su Hui 江素惠 1 1 F 73
3705 Chiaravanont, Nopadol 謝杰人 1 0 M 60
3706 Chiau, Stephen Sing Chi 周星馳 1 0 M 58
3707 Chiddix, James Alan 1 1 M 75
3708 Chien, Mark Yi Pin 簡宜彬 1 0 M 59
3709 Chih, Yu Yang 池育陽 1 0 M 61
3710 Chik, Paul Kin Man 戚健民 1 1 M 46
3711 Chik, To Pan 戚道斌 1 0 M 41
3712 Chim, Oscar Sai Yau 詹世佑 1 0 M 25
3713 Chin Chow, Roberta Chung Hang 陳鄒重珩 1 0 F 57
3714 Chin, Alfred Siu Wa 錢少華 1 1 M 63
3715 Chin, Ambrose Wing Lok 錢永樂 1 1 M 56
3716 Chin, Chien Ya 秦千雅 1 0 F 32
3717 Chin, Chun Wing 錢雋永 1 1 M 42
3718 Chin, Hon Siang 陳鴻先 1 1 M 50
3719 Chin, Raymond Chang Keng 錢曾琼 1 0 M 66
3720 Chin, Richard Wai Keung 錢偉強 1 0 M 71
3721 Chin, Ying Ying 錢盈盈 1 1 F 33
3722 Chin, Yu 錢余 1 0 F 57
3723 Ching, Chau Wa 程秋華 1 0 M 41
3724 Ching, Chi Fai 程志輝 1 0 M 59
3725 Ching, Chi Keung 程志強 1 0 M 56
3726 Ching, Louis Man Chun 程民駿 1 0 M 42
3727 Ching, Pedro Kwok Hoo 程國灝 1 1 M 77
3728 Ching, Teresa Tak Won 程德韻 1 0 F 39
3729 Ching, Tommy Tsun Wah 程俊華 1 0 M 39
3730 Chio, Koc Ieng 焦幗瑛 1 0 F 54
3731 Chisholm, John William 1 0 M 66
3732 Chiu Ju, Marion Ching Lan 邱裘錦蘭 1 0 F 81
3733 Chiu, Alan Che Chung (1980) 丘至中 1 1 M 40
3734 Chiu, Albert Tat Ting 趙達庭 1 0 M 57
3735 Chiu, Alex 邱華俊 1 0 M 29
3736 Chiu, Allan Siu Hung 趙少鴻 1 0 M 62
3737 Chiu, Amanda 邱詠雅 1 0 F 27
3738 Chiu, Andrew Wah Wai 邱華瑋 1 0 M 32
3739 Chiu, Anriena Wai Yee 趙慧兒 1 0 F 57
3740 Chiu, Calvin Kit Man 趙傑文 1 1 M 43
3741 Chiu, Dennis Tat Shing 邱達成 1 0 M 62
3742 Chiu, Derek 邱達偉 1 0 M 54
3743 Chiu, Edwin Ngar Wing 趙雅穎 1 1 M 66
3744 Chiu, George (1961) 趙明傑 1 0 M 59
3745 Chiu, Hang Tai 趙亨泰 1 0 M 60
3746 Chiu, Hui Chin 邱輝欽 1 0 M 66
3747 Chiu, James 趙雅各 1 1 M 81
3748 Chiu, Justin Kwok Hung 趙國雄 1 0 M 70
3749 Chiu, Ka Leung (1964) 焦家良 1 0 M 56
3750 Chiu, Ka Lok (1976) 趙家樂 1 0 M 44
3751 Chiu, Ka Wai (1951) 趙家偉 1 0 M 69
3752 Chiu, Ka Wai (1960) 招家煒 1 1 M 60
3753 Chiu, Kenneth Fan Wa 趙帆華 1 1 M 55
3754 Chiu, Kin Fai (LSHK:1998-10) 招健暉 1 1 M 47
3755 Chiu, King Yan 趙敬仁 1 0 M 43
3756 Chiu, Kwai San 趙桂生 1 0 M 57
3757 Chiu, Lovinia Siu Yin 趙小燕 1 0 F 56
3758 Chiu, Man (1963) 趙敏 1 0 F 57
3759 Chiu, Man Wai (SFC:ABT991) 趙文煒 1 0 M 52
3760 Chiu, Noletta Siu Fung 趙小鳳 1 0 F 52
3761 Chiu, Peter Sin Chun 趙善真 1 1 M 73
3762 Chiu, Rebecca Hoi Shan 趙凱珊 1 1 F 43
3763 Chiu, Rung Hsien 邱榮賢 1 0 M 63
3764 Chiu, Stephen Che Leung 趙子良 1 0 M 71
3765 Chiu, Sun Ting 趙新庭 1 0 M 75
3766 Chiu, Tao 趙渡 1 0 M 65
3767 Chiu, Tung Ping 趙東平 1 0 M 69
3768 Chiu, Wai Kwong 趙維光 1 0 M 56
3769 Chiu, Wai Piu 焦惠標 1 1 M 73
3770 Chiu, Winnie Wing Kwan 邱詠筠 1 0 F 40
3771 Chiu, Ying Feng 邱穎峰 1 0 M 60
3772 Chiu, Yu Wang 趙汝宏 1 1 M 61
3773 Cho, Chun Wai 曹鎮偉 1 0 M 44
3774 Cho, Man (1961) 左敏 1 0 M 59
3775 Cho, Tak Wong 曹德旺 1 0 M 74
3776 Cho, Wing Mou 曹永牟 1 1 M 79
3777 Cho, Yi Ping 曹依萍 1 1 F 42
3778 Cho, Young Hoon (1976) 1 0 M 44
3779 Choi Kwan, Janice Wing Kum 蔡關穎琴 1 0 F 63
3780 Choi, Benny Ching Shing 蔡清丞 1 0 M 43
3781 Choi, Calvin Chi Kin 蔡志堅 1 0 M 42
3782 Choi, Charles King Ting 蔡敬庭 1 0 M 43
3783 Choi, Chin Yu 蔡展宇 1 1 M 42
3784 Choi, Danny Chi Leung 蔡志良 1 1 M 66
3785 Choi, Danny Chun Chung 蔡振忠 1 0 M 59
3786 Choi, Eugene Yue Chun 蔡宇震 1 1 M 48
3787 Choi, Fong Lan 徐鳳蘭 1 0 F 54
3788 Choi, Francis Chee Ming 蔡志明 1 0 M 75
3789 Choi, Glendy Kwan Li 蔡群力 1 0 F 50
3790 Choi, Hok Ya 蔡學銳 1 1 M 66
3791 Choi, Hung Fai (SFC:APD150) 蔡雄輝 1 1 M 34
3792 Choi, Hung Nang 蔡鴻能 1 0 M 81
3793 Choi, Jimmy Chiu Ming 蔡照明 1 0 M 67
3794 Choi, John Siu Kit 蔡紹傑 1 0 M 42
3795 Choi, Ka Wing (1982) 蔡家穎 1 0 F 38
3796 Choi, Kwok Wai 蔡國偉 1 1 M 60
3797 Choi, Kwok Yum 蔡國欽 1 0 M 65
3798 Choi, Kyoo Yoon 崔奎玧 1 0 M 72
3799 Choi, Lin Hung 蔡連鴻 1 0 M 58
3800 Choi, Louisa Suk Hing 蔡淑卿 1 0 F 55
3801 Choi, Man Ho (SFC:ANU921) 蔡文豪 1 0 M 45
3802 Choi, Man Shing 蔡文成 1 0 M 68
3803 Choi, Mei Ping 蔡美平 1 1 F 48
3804 Choi, Michael Koon Ming 蔡冠明 1 0 M 52
3805 Choi, Michael Man Chau 蔡文洲 1 1 M 64
3806 Choi, Michael Ngai Min 蔡涯棉 1 1 M 62
3807 Choi, Pun Lap 蔡本立 1 1 M 43
3808 Choi, Russelle Kin Pui 蔡健培 1 0 M 66
3809 Choi, Simon Kam Yan 蔡錦因 1 1 M 37
3810 Choi, Simon Yiu Ying 蔡耀陘 1 0 M 44
3811 Choi, Sio Peng 徐小平 1 0 M 39
3812 Choi, Stanley Chiu Fai 蔡朝暉 1 0 M 51
3813 Choi, Thomas Kam Fai 蔡錦輝 1 1 M 75
3814 Choi, Thomas Tak Kwan 蔡德群 1 1 M 65
3815 Choi, Vic Fan Keung 蔡奮強 1 1 M 56
3816 Choi, Wai Chan 蔡偉振 1 0 M 33
3817 Choi, Wai Ping (1974) 蔡偉平 1 1 M 46
3818 Choi, Wai Yin (SFC:ADE691) 蔡偉賢 1 1 M 62
3819 Choi, William Siu Wai 蔡少偉 1 0 M 68
3820 Choi, Wilson Wing San 蔡永新 1 1 M 47
3821 Choi, Yee Man 蔡綺雯 1 1 F 31
3822 Choi, Yiau Chong 蔡耀忠 1 0 M 45
3823 Choi, Yun Chor 蔡潤初 1 0 M 38
3824 Chong, Brandson Cha Hwa 張家華 1 1 M 54
3825 Chong, Cheuk Ki 莊卓琪 1 0 M 56
3826 Chong, Ching Hoi 莊清凱 1 1 M 38
3827 Chong, Cho Lam 鍾楚霖 1 0 M 42
3828 Chong, Jason Heung Chung 莊向松 1 0 M 51
3829 Chong, Joanne Sze Pui 張詩培 1 1 F 47
3830 Chong, Kam Chau 莊金洲 1 0 M 73
3831 Chong, Kee Yuon (1966) 張啟揚 1 1 M 54
3832 Chong, Kenneth Kim Chan 莊劍青 1 1 M 69
3833 Chong, Kin Ho 莊健豪 1 1 M 45
3834 Chong, Kin Ki 莊堅琪 1 1 M 65
3835 Chong, King Fan 莊景帆 1 0 M 73
3836 Chong, Kok Leong 張國龍 1 0 M 57
3837 Chong, Ming Pui 莊明沛 1 0 M 44
3838 Chong, Ming Yu 莊名裕 1 1 M 47
3839 Chong, Monita Siu Fan 莊小雰 1 0 F 48
3840 Chong, Ning 莊寧 1 1 M 49
3841 Chong, Peng Oon 張品文 1 1 M 72
3842 Chong, Pheng 鍾平 1 1 M 54
3843 Chong, Pun 莊斌 1 0 M 56
3844 Chong, Scherring Siu Ning 莊小靈 1 0 M 46
3845 Chong, Schubert Siu Pui 莊小霈 1 0 M 51
3846 Chong, Sherman Yiu Kan 莊耀勤 1 1 M 57
3847 Chong, Shirley Sok Un 莊淑涴 1 0 F 67
3848 Chong, Sik 莊碩 1 0 M 53
3849 Chong, Siw Yin 張俏英 1 0 F 64
3850 Chong, Sook Fern 張淑芬 1 0 F 44
3851 Chong, Teck Sin 張鐵沁 1 1 M 65
3852 Chong, Wa Ching 莊華清 1 0 M 43
3853 Chong, Wa Pan 莊華彬 1 0 M 48
3854 Chong, Yam Kiang 鍾炎強 1 0 M 70
3855 Chong, Yat Chin 莊日青 1 0 M 59
3856 Chong, Yee Ping 鍾宜斌 1 0 M 39
3857 Chong, Yew Hoong 1 1 M 66
3858 Chong, Yu Ping 莊儒平 1 0 M 55
3859 Choo, Benjamin Chih Chien 朱志乾 1 1 M 44
3860 Choo, Zheng Xi 朱正熙 1 1 M 34
3861 Choon, Shew Lang 莊秀蘭 1 0 F 51
3862 Choong, Grace Mai Foong 1 1 F 52
3863 Chou, Benjamin Bang Yi 周邦毅 1 0 M 40
3864 Chou, Chi Ming 卓啟明 1 0 M 69
3865 Chou, Chiu Ho 周昭何 1 0 M 39
3866 Chou, Chiu Yueh 周秋月 1 0 F 68
3867 Chou, Jessie Mei Hui 周美惠 1 0 F 51
3868 Chou, Jonathan H 周嘉鴻 1 1 M 56
3869 Chou, Peter 周永明 1 0 M 64
3870 Chou, Sean Yu 曹顯裕 1 1 M 50
3871 Chou, Szu Cheng 周賜程 1 0 M 60
3872 Chou, Tsan Hsiung 周燦雄 1 0 M 78
3873 Chou, Yuk Yan 周育仁 1 1 M 76
3874 Chow Woo, Susan Mo Fong 周胡慕芳 1 0 F 67
3875 Chow, Aaron Ming Po 周明寶 1 1 M 48
3876 Chow, Alan Kin San 周建新 1 1 M 56
3877 Chow, Albert Nin Mow 周年茂 1 1 M 71
3878 Chow, Alfred Cheuk Yu 周卓如 1 0 M 70
3879 Chow, Anna Suk Han 周淑嫻 1 1 F 73
3880 Chow, Anne Kwai Wa 周桂華 1 0 F 55
3881 Chow, Augustine Pok Yu 周博裕 1 0 M 68
3882 Chow, Bing Sing 鄒秉星 1 1 M 71
3883 Chow, Cheuk Hang 周倬行 1 0 M 36
3884 Chow, Cheung Chu 周祥珠 1 0 F 36
3885 Chow, Chi Fai 周志輝 1 1 M 49
3886 Chow, Chi Tong 周志堂 1 1 M 60
3887 Chow, Ching Ning 周政寧 1 1 M 52
3888 Chow, Christer Ho 周灝 1 0 M 47
3889 Chow, Christopher Chee Wai 周治偉 1 1 M 53
3890 Chow, Chung Kong 周松崗 1 1 M 70
3891 Chow, Daniel Wai Shing 周偉成 1 0 M 46
3892 Chow, David Chi Ping 周啟平 1 1 M 63
3893 Chow, David Kai Chiu 周啟超 1 0 M 55
3894 Chow, David Kam Fai 周錦輝 1 0 M 70
3895 Chow, David Yiu Pong 周耀邦 1 0 M 36
3896 Chow, Dik Cheung 周迪將 1 0 M 45
3897 Chow, Donald Wan Hok 周宏學 1 0 M 30
3898 Chow, Dorothy Lai Fung 周麗鳳 1 0 F 56
3899 Chow, Edward Fu Kit 周傅傑 1 1 M 53
3900 Chow, Eric Tse To 周子濤 1 0 M 39
3901 Chow, Evan Sai Yiu 周世耀 1 0 M 38
3902 Chow, Felix Bok Hin 周博軒 1 0 M 39
3903 Chow, Felix Chun To 鄒振濤 1 1 M 37
3904 Chow, Fiona Sau Fong 鄒秀芳 1 0 F 48
3905 Chow, Gerald King Sing 周敬成 1 0 M 64
3906 Chow, Hiu Tung (1971) 周曉東 1 1 M 49
3907 Chow, Ho Ming 周浩明 1 1 M 59
3908 Chow, Hou Man 周厚文 1 0 M 49
3909 Chow, Ivy Woon Yin 周煥燕 1 0 F 64
3910 Chow, Janice Chi Ling 周緻玲 1 1 F 38
3911 Chow, John Wai Wai 周偉偉 1 0 M 71
3912 Chow, Joseph (SFC:AMP207) 周凡 1 1 M 57
3913 Chow, Joseph Shiu Wing 周紹榮 1 1 M 48
3914 Chow, Kai Ming (1965) 周啟明 1 1 M 55
3915 Chow, Kai Weng 周啟榮 1 0 M 36
3916 Chow, Kam Wah 周錦華 1 0 M 58
3917 Chow, Kelly Man Ki 周文姬 1 0 F 62
3918 Chow, Kenneth Wai Hung 鄒偉雄 1 0 M 50
3919 Chow, Kit Ting 周傑霆 1 1 M 36
3920 Chow, Kuen Chung 周權忠 1 0 M 57
3921 Chow, Kwok Chun 鄒國俊 1 0 M 43
3922 Chow, Kyan Mervyn 周紀恩 1 0 M 48
3923 Chow, Leslie Chun Hin 周駿軒 1 1 M 37
3924 Chow, Lily 周莉莉 1 0 F 57
3925 Chow, Livia Lai Wah 周麗華 1 0 F 60
3926 Chow, Luen Fat 周聯發 1 0 M 47
3927 Chow, Marcus Wen Kwan 周文光 1 1 M 47
3928 Chow, Michael Man Yan 周文仁 1 0 M 71
3929 Chow, Ming Sang 周明笙 1 1 M 47
3930 Chow, Mo Lam 周武林 1 0 M 67
3931 Chow, Mun Yee 鄒敏兒 1 1 F 45
3932 Chow, On Wa 周安華 1 1 M 59
3933 Chow, Oscar Vee Tsung 周維正 1 0 M 46
3934 Chow, Paul Man Yiu 周文耀 1 1 M 74
3935 Chow, Philip Yiu Wah 鄒耀華 1 1 M 73
3936 Chow, Richard Yeung Tuen 鄒揚敦 1 0 M 63
3937 Chow, Roland Kun Chee 周近智 1 0 M 83
3938 Chow, Royston Tat Kuen 周達權 1 0 M 62
3939 Chow, Simon Wing Charn (1954) 周永贊 1 0 M 66
3940 Chow, Stephen Chun Kay 周振基 1 0 M 66
3941 Chow, Tak Wing 鄒德榮 1 0 M 53
3942 Chow, Terence 鄒重璂 1 1 M 57
3943 Chow, Tien Li 周天力 1 0 M 64
3944 Chow, Tommy Wai Shing 周偉誠 1 1 M 61
3945 Chow, Tony Chi Hang 周志恒 1 1 M 29
3946 Chow, Vincent Wing Shing 周永成 1 0 M 74
3947 Chow, Wai San 招偉燊 1 1 M 48
3948 Chow, Wang (1964) 周泓 1 0 M 56
3949 Chow, William Wai Leung 周偉良 1 1 M 48
3950 Chow, Wing Tung (1973) 周永東 1 1 M 47
3951 Chow, Wing Yuen 周永源 1 0 M 62
3952 Chow, Winston Wun Sing 周允成 1 0 M 63
3953 Chow, Yiu Ming 鄒耀明 1 1 M 48
3954 Chow, Yun Cheung 周潤璋 1 1 M 40
3955 Choy, Chi Fai 蔡志輝 1 0 M 46
3956 Choy, Choong Yew 蔡忠友 1 0 M 67
3957 Choy, David Wing Keung 蔡永強 1 1 M 55
3958 Choy, Milano Tak Ho 蔡德河 1 1 M 92
3959 Choy, Siu Chit 蔡紹哲 1 0 F 48
3960 Choy, Susan Wai Sheun 蔡慧璇 1 1 F 56
3961 Christiaens, Frank 1 1 M 54
3962 Chu Evans, Tania Ming Tak 朱明德 1 0 F 63
3963 Chu, Alex Siu Sum 朱兆深 1 0 M 60
3964 Chu, Alex Wing Yiu 朱永耀 1 1 M 62
3965 Chu, Allan Chi Wai 朱知偉 1 1 M 68
3966 Chu, Augustine Chun Man 朱振民 1 0 M 63
3967 Chu, Bende 初本德 1 1 M 67
3968 Chu, Bin 褚斌 1 0 M 52
3969 Chu, Cecilia Shuk Ching 朱淑清 1 0 F 58
3970 Chu, Chee Keong 朱志強 1 0 M 49
3971 Chu, Chi Wen 朱紀文 1 0 M 55
3972 Chu, Chia Hsiang 初家祥 1 1 M 50
3973 Chu, Chih Yaung 朱志洋 1 0 M 74
3974 Chu, Chor Lup 朱初立 1 1 M 67
3975 Chu, Chun Wan 朱震環 1 0 M 70
3976 Chu, Chung Yi 朱頌儀 1 1 F 54
3977 Chu, David Nin Wai 朱年為 1 0 M 66
3978 Chu, Dennis Kwok Chun 朱國俊 1 0 M 61
3979 Chu, Dominic Chun Ho 朱俊豪 1 0 M 49
3980 Chu, Fangus Wai Wa 朱偉華 1 1 M 53
3981 Chu, Franco Chun On 朱峻頞 1 1 M 37
3982 Chu, Georgiana Yin Yin 朱燕燕 1 0 F 49
3983 Chu, Gun Pui 朱瑾沛 1 1 M 41
3984 Chu, Guodi 褚國弟 1 1 M 42
3985 Chu, Hau Lim 朱孝廉 1 1 M 55
3986 Chu, Ho Wa 朱浩華 1 0 M 36
3987 Chu, Hoe Tin 朱浩天 1 1 M 38
3988 Chu, Hui 儲輝 1 0 M 48
3989 Chu, Junhao 褚君浩 1 1 M 75
3990 Chu, Ka Wa (1984) 朱嘉華 1 0 M 36
3991 Chu, Kang Nam 朱耿南 1 1 M 64
3992 Chu, Kar Wing 朱嘉榮 1 1 M 63
3993 Chu, Kheh Wee 1 1 M 50
3994 Chu, King Tien 朱境淀 1 0 M 66
3995 Chu, Kut Yung 朱桔榕 1 0 F 32
3996 Chu, Lam Yiu 朱林瑤 1 0 F 50
3997 Chu, Louis Po Kuen 朱譜權 1 1 M 72
3998 Chu, Meng Chi 朱孟祺 1 1 M 55
3999 Chu, Ming Chuan 朱銘泉 1 0 M 65
4000 Chu, Ming Ho 朱明豪 1 0 M 51
4001 Chu, Muk Chi 朱沐之 1 0 M 62
4002 Chu, Nicholas Yuk Yui 朱沃裕 1 0 M 68
4003 Chu, Pek Si 朱佩詩 1 0 F 24
4004 Chu, Ping (1967) 朱萍 1 0 F 53
4005 Chu, Raymond Wai Hang 朱慧恒 1 0 M 68
4006 Chu, Raymond 朱允明 1 0 M 54
4007 Chu, Shik Pui 朱錫培 1 0 M 59
4008 Chu, Sidney Chun Kit 朱俊傑 1 1 M 59
4009 Chu, Stanley Yu Lun 朱裕倫 1 0 M 69
4010 Chu, Stella Moune Tsi 崔滿枝 1 1 F 46
4011 Chu, Stephen Nin Yiu 朱年耀 1 0 M 63
4012 Chu, Tak Sum (1948) 朱德森 1 1 M 72
4013 Chu, To Ki 朱滔奇 1 1 M 54
4014 Chu, Victor Lap Lik 諸立力 1 0 M 63
4015 Chu, Weiman 初維民 1 0 M 63
4016 Chu, Xiaoliang 儲曉良 1 1 M 69
4017 Chu, Xiaoming 儲曉明 1 0 M 58
4018 Chu, Xiaozhong 褚效忠 1 0 M 59
4019 Chu, Yin Kam 朱賢淦 1 1 M 66
4020 Chu, Yinghong 褚迎紅 1 0 F 61
4021 Chu, Yiyun 儲一昀 1 1 M 55
4022 Chu, Yu Guo 初育國 1 1 M 56
4023 Chua, Alvin Cheng-Hock 蔡清福 1 1 M 62
4024 Chua, Boon Hou 蔡文豪 1 0 M 48
4025 Chua, Frederick Oon Kian 蔡穩健 1 0 M 55
4026 Chua, Joo Bin 蔡裕民 1 1 M 68
4027 Chua, Joo Gek 蔡瑜玉 1 0 F 66
4028 Chua, Joseph Tan 蔡育實 1 0 M 64
4029 Chua, Kang Lim 蔡江林 1 0 M 66
4030 Chua, Liang Chui 蔡良書 1 0 M 59
4031 Chua, Liang Sie 蔡良聲 1 0 M 61
4032 Chua, Nai Tuen 蔡乃端 1 0 M 68
4033 Chua, Nelson Jr 蔡基鴻 1 0 M 42
4034 Chua, Seng Hai 蔡成海 1 0 M 60
4035 Chua, Sin Bin 蔡新民 1 1 M 72
4036 Chua, Sui Feng 蔡淑芬 1 0 F 40
4037 Chua, Vivian (1979) 蔡穎雯 1 0 F 41
4038 Chua, Wenhao 蔡文浩 1 0 M 37
4039 Chuah, Choon Bin 1 0 M 59
4040 Chuah, Jin Chong 蔡仁鐘 1 1 M 58
4041 Chuang, Anthony 莊澤德 1 1 M 76
4042 Chuang, Boris Chun Ngok 莊峻岳 1 0 M 45
4043 Chuang, Stephen Wei Chu 莊偉駒 1 0 M 73
4044 Chui, Jacky Kwan Ho 徐群好 1 0 F 56
4045 Chui, Keung 崔強 1 0 M 69
4046 Chui, Koon Yau 徐官有 1 0 M 53
4047 Chui, Mo Ming 徐武明 1 0 M 68
4048 Chui, Say Hoe 徐世和 1 0 M 72
4049 Chui, Tsan Kit 徐燦傑 1 1 M 52
4050 Chuk, Kin Lun 祝健麟 1 0 M 70
4051 Chuk, Kin Yuen 祝建原 1 0 M 67
4052 Chuk, Stanley Cah Fai 祝嘉輝 1 0 M 42
4053 Chuluundorj, Khashchuluun 1 1 M 54
4054 Chum, Desmond Kwan Yue 鄭君如 1 1 M 48
4055 Chun, Chi Man 秦治民 1 1 M 60
4056 Chun, Chun 秦蓁 1 0 F 44
4057 Chun, Jay 陳捷 1 0 M 55
4058 Chun, Richard Chi Ngon 秦志昂 1 0 M 73
4059 Chung, Ada Sau Wai 鍾秀維 1 1 F 48
4060 Chung, Alex Cheuk Ming 鍾卓明 1 1 M 58
4061 Chung, Alex Yuk Lun 鍾育麟 1 0 M 60
4062 Chung, Alfred Wai Chuen 鍾偉全 1 1 M 45
4063 Chung, Alister Ho Yan 鍾浩仁 1 0 M 48
4064 Chung, Benjamin Yuk Ming 鍾玉明 1 1 M 72
4065 Chung, Billy 鍾定縉 1 1 M 45
4066 Chung, Chau Kan 鍾就根 1 0 M 45
4067 Chung, Chi Fai (1976) 鍾志輝 1 0 M 44
4068 Chung, Chi Keung (1956) 鍾志強 1 0 M 64
4069 Chung, Chi Keung (1961) 鍾志強 1 0 M 59
4070 Chung, Chi Man (SFC:AKQ242) 鍾志文 1 0 M 47
4071 Chung, Chin Keung 鍾展強 1 1 M 53
4072 Chung, Christopher Shu Kun 鍾樹根 1 1 M 63
4073 Chung, Christopher Yuk Ming 鍾育明 1 1 M 47
4074 Chung, Chun Fung 鍾震峰 1 0 M 34
4075 Chung, Clarence Yuk Man 鍾玉文 1 0 M 57
4076 Chung, Danny Fuk Wing 鍾福榮 1 1 M 64
4077 Chung, Davy Sun Keung 鍾慎強 1 0 M 69
4078 Chung, Edwin Wai Man 鍾偉文 1 1 M 57
4079 Chung, Elizabeth Ching Yee 鍾靜儀 1 0 F 50
4080 Chung, Emily Shun Kwan 鍾順群 1 0 F 64
4081 Chung, Eric Chi Shing 鍾志成 1 0 M 55
4082 Chung, Eric Hil Lan 鍾曉藍 1 1 M 56
4083 Chung, Fai Chun 鍾輝珍 1 1 F 54
4084 Chung, Frederick Yin Shu 鍾賢書 1 0 M 76
4085 Chung, Ho 鍾浩 1 0 M 58
4086 Chung, Hoi Yan 鍾凱恩 1 1 F 38
4087 Chung, Jimmy Kin Shun 鍾建舜 1 0 M 50
4088 Chung, Kenneth Kin Hung 鍾健雄 1 0 M 55
4089 Chung, Kin Man 鍾建民 1 0 M 57
4090 Chung, Kit Ying 鍾潔瑩 1 1 F 45
4091 Chung, Koon Man 鍾冠文 1 0 M 62
4092 Chung, Kwok Hoe 曾國豪 1 1 M 42
4093 Chung, Kwok Nam 鍾國南 1 1 M 69
4094 Chung, Kwok Pong 1 1 M 45
4095 Chung, la Fontaine Lai Fong 鍾麗芳 1 1 F 53
4096 Chung, Lai Ling 鍾麗玲 1 1 F 58
4097 Chung, Larry Chi Hang (1971) 鍾志恆 1 0 M 49
4098 Chung, Leonard Shing Chun 鍾丞晉 1 0 M 33
4099 Chung, Ming Fai (1920) 鍾明輝 1 0 M 100
4100 Chung, Peter Kwok Keung 鍾國強 1 0 M 67
4101 Chung, Raymond Wai Man (1958) 鍾衛民 1 1 M 62
4102 Chung, Rebecca Pui King 鍾佩琼 1 0 F 52
4103 Chung, Robert Wai Shu 鍾慧書 1 0 M 72
4104 Chung, Sam Kwok Wai 鍾國偉 1 0 M 65
4105 Chung, Siu Wah (1957) 鍾少樺 1 0 M 63
4106 Chung, Stanley Wai Cheong 鍾偉昌 1 1 M 52
4107 Chung, Stephen Hau Leung 鍾效良 1 0 M 53
4108 Chung, Tat Fun 鍾達歡 1 0 M 60
4109 Chung, Tin Shing 鍾天成 1 0 M 50
4110 Chung, Tin Yan 鍾天昕 1 0 M 37
4111 Chung, Wai Man (1965) 鍾慧敏 1 0 F 55
4112 Chung, Wai Nar 鍾維娜 1 1 F 52
4113 Chung, Wai Ping (1959) 鍾偉平 1 0 M 61
4114 Chung, Wang Lung 鍾宏龍 1 0 M 62
4115 Chung, Yau Tong 鍾有棠 1 1 M 48
4116 Chung, Yi To 鍾詒杜 1 1 M 54
4117 Chung, Yuk Sing 鍾育升 1 0 M 59
4118 Chye, Chia Chow 蔡佳釗 1 0 M 49
4119 Ci, Xiaolei 慈曉雷 1 0 M 45
4120 Cimino, Jonathan Andrew 1 0 M 68
4121 Clark, Stephen Edward (1950-03-07) 祈立德 1 1 M 70
4122 Clifford, Mark Lambert 祁福德 1 1 M 63
4123 Cogman, David Peter 岑明彦 1 0 M 47
4124 Coker, Peter Lee Jr 1 0 M 52
4125 Cole-Ford, Alan 1 0 M 74
4126 Coleman, Aidan Maurice 1 1 M 65
4127 Colligan, Megan 1 0 F 48
4128 Comba, Charles David Andrew 1 1 M 77
4129 Compagnon, Marc Robert 1 0 M 61
4130 Cong, Jason Jingsheng 叢京生 1 1 M 57
4131 Cong, Peifeng 叢佩峰 1 0 M 43
4132 Cong, Yongjian 叢永儉 1 0 M 45
4133 Conner, David Philbrick 1 1 M 72
4134 Cook, Barrie 高保利 1 1 M 78
4135 Cooney, Charles Leland 1 1 M 75
4136 Cosgrove, Peter Maxwell 1 0 M 67
4137 Costi, Riccardo 1 0 M 76
4138 Coughlan, Ian Michael 高哲恒 1 0 M 61
4139 Cozzani, Alessandra 1 0 F 57
4140 Craps, Jan Eli B. 楊克 1 0 M 43
4141 Crawford, John William (1942) 高來福 1 1 M 78
4142 Crichton, Gregory Robert Scott 簡乃敦 1 1 M 70
4143 Crovitz, Louis Gordon 1 1 M 62
4144 Cua, Simon Tin Yin 柯天然 1 0 M 59
4145 Cui, Amanda Xintong 崔薪瞳 1 0 F 30
4146 Cui, David 崔大偉 1 1 M 52
4147 Cui, En Qing 崔恩卿 1 1 M 76
4148 Cui, Haitao 崔海濤 1 1 M 49
4149 Cui, Hao 崔浩 1 0 M 32
4150 Cui, Hongqin 崔宏琴 1 0 F 46
4151 Cui, Jian (1953) 崔堅 1 0 M 67
4152 Cui, Jian (1969) 崔健 1 1 M 51
4153 Cui, Jianhua 崔建華 1 1 M 66
4154 Cui, Jinfeng 崔錦鋒 1 0 M 42
4155 Cui, Jisong 崔霽松 1 0 F 58
4156 Cui, Lijie 崔麗杰 1 0 F 63
4157 Cui, Ling (1975) 崔凌 1 0 F 45
4158 Cui, Longyu 崔弄宇 1 0 F 46
4159 Cui, Meijian 崔美堅 1 0 F 36
4160 Cui, Ming Hong 崔明宏 1 0 M 55
4161 Cui, Peng 崔鵬 1 0 M 47
4162 Cui, Qi 崔琦 1 0 M 58
4163 Cui, Qiang (1965) 崔強 1 0 M 55
4164 Cui, Shi Wei 崔士威 1 1 M 68
4165 Cui, Songhe 崔松鶴 1 1 M 50
4166 Cui, Wei (1986) 崔巍 1 0 M 34
4167 Cui, Weilan 崔巍嵐 1 0 M 49
4168 Cui, Xiangdong 崔向東 1 0 M 61
4169 Cui, Xiaofei 崔小飛 1 0 M 48
4170 Cui, Xiaozhong 崔曉鐘 1 1 M 50
4171 Cui, Xingtai 崔星太 1 0 M 59
4172 Cui, Yi (1954) 崔義 1 1 M 66
4173 Cui, Yong (1967) 崔勇 1 0 M 53
4174 Cui, Yu Shu 崔玉舒 1 1 M 36
4175 Cui, Yu Zhi 崔宇直 1 1 M 54
4176 Cui, Yusong 崔玉松 1 0 M 34
4177 Cui, Zheng (1954) 崔錚 1 1 M 66
4178 Cui, Zhixiong 崔志雄 1 0 M 60
4179 Cunningham, James Patrick (1954) 甘力恒 1 1 M 66
4180 Curl, Gregory Lynn 科爾 1 1 M 72
4181 Curry, Peter Anthony 1 0 M 68
4182 Curwen, Peter D 1 1 M 63
4183 Czubak, Jerzy 1 0 M 61
4184 da Silva, Antonio Marcus 施冠駒 1 0 M 48
4185 Da Silva, Manuel Assis 1 0 M 67
4186 Dai, Benmeng 戴本孟 1 0 M 55
4187 Dai, Bin (1990) 戴彬 1 0 M 30
4188 Dai, Cheng Yun 戴成雲 1 0 M 46
4189 Dai, Dong Xing 戴東行 1 0 M 57
4190 Dai, Genyou 戴根有 1 1 M 71
4191 Dai, Guohuang 戴國煌 1 0 M 48
4192 Dai, Houliang (1963) 戴厚良 1 0 M 57
4193 Dai, Hui Zhong 代慧忠 1 0 M 54
4194 Dai, Ji 戴驥 1 0 M 42
4195 Dai, Jian (1967) 戴堅 1 0 M 53
4196 Dai, Jian (1986) 戴劍 1 0 M 34
4197 Dai, Jian Chun 戴建春 1 0 M 44
4198 Dai, Jianping 戴建平 1 1 M 64
4199 Dai, Jing 戴菁 1 0 F 50
4200 Dai, Kebin 戴科彬 1 0 M 40
4201 Dai, Kerong 戴尅戎 1 1 M 86
4202 Dai, Lixin (1924) 戴立信 1 1 M 96
4203 Dai, Lixin (1967) 戴立新 1 0 M 53
4204 Dai, Ming 戴銘 1 0 M 54
4205 Dai, Peikun 戴培昆 1 1 M 67
4206 Dai, Qi 戴祺 1 0 M 39
4207 Dai, Quanfa 戴全發 1 0 M 46
4208 Dai, Rongchang 戴榮昌 1 1 M 50
4209 Dai, Shunhua 戴順華 1 0 M 48
4210 Dai, Shuping 戴淑萍 1 1 F 60
4211 Dai, Tian Zhu 戴天柱 1 1 M 67
4212 Dai, Wei (1981) 戴薇 1 0 F 39
4213 Dai, Xianru 戴賢如 1 0 M 61
4214 Dai, Xiao Jing 戴小京 1 1 M 61
4215 Dai, Xiaobing 戴小兵 1 0 M 53
4216 Dai, Yi (1987) 戴羿 1 0 M 33
4217 Dai, Yihui 戴毅輝 1 0 M 40
4218 Dai, Yunjie 戴雲傑 1 0 M 38
4219 Dai, Zhi Kang (1981) 戴志康 1 0 M 39
4220 Dai, Zhiwei (1969) 代志偉 1 0 M 51
4221 Dai, Zhongchuan 戴仲川 1 1 M 55
4222 Dai, Zhujiang 戴珠江 1 0 M 69
4223 Dai, Zumian 戴祖勉 1 1 M 43
4224 Dan, Raymond Kun Lei 鄧昆雷 1 1 M 50
4225 Dang, Chunxiang 黨春香 1 0 F 49
4226 Dang, Gengting 黨耕町 1 1 M 85
4227 Dang, Jinxue 党金雪 1 1 M 66
4228 Dang, Wei Hua 黨偉華 1 1 M 54
4229 Dang, Yanbao 黨彥寶 1 0 M 47
4230 Dang, Yin Liang 黨銀良 1 0 M 50
4231 Dang, Zidong 黨自東 1 0 M 31
4232 Danielski, Annette 1 0 F 55
4233 Darling, Richard Nixon 1 0 M 67
4234 Dashtseren, Enkhtuvshin 1 0 M 45
4235 Davies, Howard John (1951-02-12) 1 1 M 69
4236 Davies, Peter A 1 1 M 77
4237 Davison, John Marshal 1 1 M 62
4238 Davison, Martin Joseph 1 1 M 40
4239 Dayan, Lior Moshe 1 0 M 51
4240 de Bruin, Christiaan Rudolph de Wet 1 0 M 68
4241 de la Croix de Castries, Henri Rene Marie Augustin 卡斯特 1 1 M 66
4242 De Petrini, Pascal 1 0 M 60
4243 De Silva, Punnya Niraan 1 1 M 35
4244 Debnam, Nicholas James 1 1 M 56
4245 del Prado, Charles Dean 1 0 M 59
4246 Delom de Mezerac, Xavier Marie Alain 1 0 M 64
4247 Demuren, Harold Olusegun 1 1 M 75
4248 Deng, Bangkai 鄧幫凱 1 0 M 39
4249 Deng, Chengli 鄧成立 1 0 M 48
4250 Deng, Feiqi 鄧飛其 1 1 M 59
4251 Deng, Guanghui 鄧光輝 1 0 M 53
4252 Deng, Guanglei 鄧光磊 1 0 M 50
4253 Deng, Guozhen 鄧國珍 1 1 M 66
4254 Deng, Heng 鄧珩 1 1 M 51
4255 Deng, Hong Ping 鄧宏平 1 1 M 47
4256 Deng, Huajin 鄧華金 1 0 M 48
4257 Deng, Huangjun 鄧黃君 1 0 M 58
4258 Deng, Jianxin (1963-08) 鄧建新 1 0 M 57
4259 Deng, Jianxin 鄧建新 1 1 M 56
4260 Deng, Jindong 鄧金棟 1 0 M 55
4261 Deng, Jun Jie (Honghu Capital) 鄧俊杰 1 0 M 51
4262 Deng, Renjie 鄧仁杰 1 0 M 51
4263 Deng, Tao (1954) 鄧濤 1 1 M 66
4264 Deng, Tao (1980) 鄧濤 1 1 M 40
4265 Deng, Tianlin 鄧天林 1 1 M 71
4266 Deng, Weiming 鄧偉明 1 0 M 56
4267 Deng, Xiang (1972) 鄧翔 1 1 M 48
4268 Deng, Xiangping 鄧向平 1 0 M 56
4269 Deng, Xiao Ting 鄧曉庭 1 0 F 46
4270 Deng, Xinping 鄧新平 1 1 M 54
4271 Deng, Yong (1960) 鄧勇 1 0 M 60
4272 Deng, Youcheng 鄧友成 1 0 M 49
4273 Deng, Zhaonan 鄧招男 1 0 F 52
4274 Deng, Zhaoshan 鄧兆善 1 0 M 54
4275 Deng, Zhaoyu 鄧昭雨 1 1 M 74
4276 Deng, Zhipeng 鄧志鵬 1 0 M 41
4277 Deng, Zhonglin 鄧仲麟 1 0 M 46
4278 Deo-isres, Sombat 1 1 M 80
4279 Deroche, Alain Jean-Marie Jacques 1 0 M 59
4280 Desjonquères, Silvain 1 0 M 53
4281 Di, Jingmin 邸京敏 1 0 F 48
4282 Di, Ruipeng 狄瑞鵬 1 1 M 56
4283 Di, Xiaofeng 邸曉峰 1 1 M 59
4284 Diao, Jianshen 刁建申 1 1 M 66
4285 Diao, Jing 刁敬 1 0 F 48
4286 Diao, Yingfeng 刁英峰 1 1 M 49
4287 Diederen, Hans Hendrik Marie 1 0 M 54
4288 Ding, Baoshan 丁寶山 1 1 M 57
4289 Ding, Benxi 丁本錫 1 0 M 65
4290 Ding, Bin (1975) 丁斌 1 0 F 45
4291 Ding, Cheng 丁成 1 0 M 32
4292 Ding, Chunya 丁春亞 1 0 M 38
4293 Ding, Feng (1968-12) 丁鋒 1 0 M 52
4294 Ding, Feng (1972) 丁鋒 1 0 M 48
4295 Ding, Gordon Yi 丁毅 1 0 M 45
4296 Ding, Hongbin 丁洪斌 1 0 M 54
4297 Ding, Hongquan 丁洪泉 1 0 M 49
4298 Ding, Hongxiang 丁宏祥 1 0 M 55
4299 Ding, Huihuang 丁輝煌 1 0 M 55
4300 Ding, Huirong 丁輝榮 1 0 M 49
4301 Ding, Jian (1965) 丁健 1 0 M 55
4302 Ding, Jianer 丁建兒 1 0 M 61
4303 Ding, Jifeng 丁基峰 1 0 M 51
4304 Ding, Lei (1978) 丁磊 1 0 M 42
4305 Ding, Lei (1990) 丁磊 1 0 M 30
4306 Ding, Lizhen 丁麗真 1 0 F 54
4307 Ding, Mei Qing 丁美清 1 0 F 48
4308 Ding, Ming Zhong 丁明忠 1 0 M 44
4309 Ding, Peiji 丁培基 1 0 M 50
4310 Ding, Peiyuan 丁培源 1 0 M 47
4311 Ding, Raphael Wai Chuen 丁偉銓 1 0 M 60
4312 Ding, Rucai 丁汝才 1 0 M 55
4313 Ding, Shiguo 丁世國 1 0 M 41
4314 Ding, Shijia 丁世家 1 0 M 56
4315 Ding, Shizhong 丁世忠 1 0 M 50
4316 Ding, Shui Po 丁水波 1 0 M 50
4317 Ding, Wei (1960) 丁瑋 1 1 M 60
4318 Ding, Wuhao 丁伍號 1 0 M 56
4319 Ding, Xiang Yang 丁向陽 1 0 M 53
4320 Ding, Xiangming 丁向明 1 0 M 53
4321 Ding, Xiangqian 丁香乾 1 1 M 58
4322 Ding, Xiaobin 丁小斌 1 0 M 51
4323 Ding, Xiaodong 丁曉東 1 1 M 54
4324 Ding, Xueqing 丁學清 1 0 M 57
4325 Ding, Xun 丁迅 1 1 M 60
4326 Ding, Yanzhang 丁焰章 1 0 M 56
4327 Ding, Yatao 丁亞濤 1 0 M 38
4328 Ding, Yi (1963) 丁義 1 1 M 57
4329 Ding, Yi (1964) 丁毅 1 0 M 56
4330 Ding, Yong Ling 丁永玲 1 0 F 57
4331 Ding, Yuan 丁遠 1 1 M 51
4332 Ding, Yuanchen 丁原臣 1 1 M 71
4333 Ding, Yuzhao 丁玉釗 1 0 M 65
4334 Ding, Zaiguo 丁再國 1 1 M 56
4335 Ding, Zhisuo (1966) 丁之鎖 1 0 M 54
4336 Diong, Tai Pew 張代彪 1 1 M 69
4337 Djuhar, Tedy 林宏修 1 0 M 69
4338 Doe, Julianne Pearl 杜珠聯 1 1 F 58
4339 Donati Chan, Amy Yi Mei 陳綺媚 1 0 F 46
4340 Dong, Alex Choi Chi 唐才智 1 0 M 41
4341 Dong, An Sheng 董安生 1 1 M 69
4342 Dong, Binggen 董炳根 1 1 M 70
4343 Dong, Cunling 董存岭 1 0 M 58
4344 Dong, Fang (1973) 董方 1 0 M 47
4345 Dong, Frederic Bo 董波 1 0 M 55
4346 Dong, Guangpei 董光沛 1 0 F 39
4347 Dong, Guangwu 董廣武 1 1 M 49
4348 Dong, Hailong 董海龍 1 0 M 43
4349 Dong, Hairong 董海榮 1 1 F 46
4350 Dong, Hao (1956) 董皞 1 1 M 64
4351 Dong, Haoran 董浩然 1 0 M 56
4352 Dong, Hong (1969) 董紅 1 0 F 51
4353 Dong, Honghui 董紅暉 1 0 M 49
4354 Dong, Hua 董華 1 0 M 53
4355 Dong, Jiahui 董家輝 1 0 M 58
4356 Dong, Jiang Xiong 董江雄 1 0 M 69
4357 Dong, Jinggui 董經貴 1 0 M 51
4358 Dong, Jun (1977) 董駿 1 0 M 43
4359 Dong, Li (1966) 董李 1 0 M 54
4360 Dong, Lily Li 董莉 1 1 F 50
4361 Dong, Lixin 董立新 1 1 M 61
4362 Dong, Ming Zhu 董明珠 1 0 F 66
4363 Dong, Ming 董明 1 0 M 64
4364 Dong, Ping (1957) 董萍 1 1 F 63
4365 Dong, Ping (1960) 董平 1 0 M 60
4366 Dong, Qilin 董麒麟 1 0 M 56
4367 Dong, Shiguang 董世光 1 0 M 63
4368 Dong, Tao 董濤 1 1 M 46
4369 Dong, Weiping 董衛屏 1 0 M 61
4370 Dong, Xiaojie 東小傑 1 1 M 58
4371 Dong, Xiaolin (1951) 董小麟 1 0 M 69
4372 Dong, Ximiao 董希淼 1 1 M 43
4373 Dong, Xin (1965) 董鑫 1 0 M 55
4374 Dong, Xincheng 董心誠 1 1 M 54
4375 Dong, Xinyi 董新義 1 1 M 44
4376 Dong, Xiucheng 董秀成 1 1 M 60
4377 Dong, Xuebo 董學博 1 1 M 66
4378 Dong, Xueer 董雪兒 1 0 F 43
4379 Dong, Xun (1974) 董汛 1 0 M 46
4380 Dong, Yang 董陽 1 0 M 35
4381 Dong, Yeshun 董葉順 1 0 M 60
4382 Dong, Yi Ping 董義平 1 0 M 58
4383 Dong, Yibing 董一兵 1 0 M 66
4384 Dorfman, Robert David 1 0 M 66
4385 Dorjee, Frank Franciscus 范德意 1 0 M 60
4386 dos Santos, Jose Manuel 1 0 M 72
4387 dos Santos, Rita Botelho 姍桃絲 1 1 F 60
4388 Dou, Bo 竇波 1 0 M 51
4389 Dou, Hongquan 竇洪權 1 0 M 52
4390 Dou, Rongxing 竇榮興 1 0 M 58
4391 Dou, Sheng 竇勝 1 0 M 41
4392 Doust, David 建邦 1 0 M 56
4393 Drees, Joachim Gerhard 1 0 M 55
4394 Du, Bo 杜波 1 0 M 62
4395 Du, Chenhua 杜稱華 1 1 M 51
4396 Du, Deping 杜德平 1 0 M 51
4397 Du, Dong 杜東 1 0 M 34
4398 Du, Feng 杜鋒 1 0 M 44
4399 Du, Guanhua 杜冠華 1 1 M 64
4400 Du, Haibo 杜海波 1 1 M 51
4401 Du, Hongwei 杜宏偉 1 1 M 53
4402 Du, Huanzheng 杜歡政 1 1 M 58
4403 Du, Hui 杜輝 1 1 M 47
4404 Du, Jian (1961) 都基安 1 0 M 59
4405 Du, Jian (1971) 杜漸 1 0 M 49
4406 Du, Jiangwu 杜將武 1 0 M 51
4407 Du, Jie (1955) 杜婕 1 1 F 65
4408 Du, Jin (1965) 杜進 1 0 M 55
4409 Du, Jun (1968) 杜軍 1 0 M 52
4410 Du, Lin Dong 杜林東 1 0 M 52
4411 Du, Peng (1975) 杜朋 1 0 M 45
4412 Du, Peng (1980) 杜朋 1 0 M 40
4413 Du, Ping (1971) 杜平 1 0 M 49
4414 Du, Qianyi 杜謙益 1 0 M 55
4415 Du, Qingshan 杜青山 1 0 M 58
4416 Du, Shaozhou 杜紹周 1 0 M 68
4417 Du, Shuwei 杜書偉 1 0 M 52
4418 Du, Wei (1981) 杜瑋 1 0 F 39
4419 Du, Weifeng (1976) 杜偉峰 1 1 M 44
4420 Du, Weilin 杜煒琳 1 0 F 31
4421 Du, Xiping 杜西平 1 0 M 58
4422 Du, Yanhua 杜嚴華 1 1 M 54
4423 Du, Yi (1942) 杜毅 1 0 F 78
4424 Du, Yingfen 杜瑩芬 1 1 F 56
4425 Du, Yongwei 杜永衛 1 0 F 50
4426 Du, Yuchen 杜雨辰 1 0 M 44
4427 Duan, Baili 段白麗 1 1 F 31
4428 Duan, Chuan Liang 段傳良 1 0 M 57
4429 Duan, Chuanhong 段川紅 1 0 M 33
4430 Duan, Fanfan 段凡帆 1 0 M 37
4431 Duan, Guangming 段光明 1 0 M 55
4432 Duan, Guiying 段貴贏 1 1 M 57
4433 Duan, Hongwei (1963) 段宏偉 1 0 M 57
4434 Duan, Jidong 段繼東 1 1 M 55
4435 Duan, Jingquan 段景泉 1 0 M 64
4436 Duan, Kaifeng 段開峰 1 0 M 46
4437 Duan, Kejian 段克儉 1 0 M 50
4438 Duan, Lanchun 段蘭春 1 0 F 45
4439 Duan, Liangwei 段良偉 1 0 M 53
4440 Duan, Mengying 段夢穎 1 0 F 34
4441 Duan, Wei (1986) 段威 1 0 M 34
4442 Duan, Wenwu 段文務 1 0 M 51
4443 Duan, Ximing 段希明 1 0 M 37
4444 Duan, Zhida 段志達 1 1 M 56
4445 Duc, Jean-Alexis René Robert 1 0 M 48
4446 E, Jun Yu 鄂俊宇 1 1 M 50
4447 Eav, Guech Rosanna 楊訪梅 1 0 F 50
4448 Eav, Jonathan Feng Ming 楊峰銘 (楊明強) 1 0 M 45
4449 Eav, Yin 楊仁 1 0 M 81
4450 Eccleshare, Christopher William 1 0 M 65
4451 Eddington, Roderick Ian 艾廷頓 1 1 M 70
4452 Edwards, Peter Stuart Allenby 艾慧思 1 1 M 72
4453 Ee, Hock Leong 1 0 M 47
4454 Eesley, Charles Eric 1 1 M 41
4455 El-Abd, Hamed Hassan 1 0 M 73
4456 Enright, Michael John (1959) 1 1 M 61
4457 Erlund, Jan Peter Seeberg 1 1 M 81
4458 Escher, Rudolf Heinrich 1 1 M 64
4459 Espina, Anthony Joseph 艾秉禮 1 1 M 72
4460 Etches, Nicholas Peter 艾志思 1 1 M 72
4461 Eulógio dos Remédios, José António 李秉鴻 1 1 M 43
4462 Evans, Gay Huey 1 1 F 66
4463 Facchini, Pier Francesco 皮埃爾法奇尼 皮埃爾‧法奇尼 1 0 M 53
4464 Faine Casas, Isidro 范禮賢 1 0 M 78
4465 Fan, Baocheng 樊寶成 1 0 M 52
4466 Fan, Chanhong 范長虹 1 0 M 55
4467 Fan, Cheng (1955) 樊澄 1 1 M 65
4468 Fan, Dongsheng 凡東升 1 0 M 42
4469 Fan, Fang 范芳 1 0 M 55
4470 Fan, Fangyi 范方義 1 0 M 43
4471 Fan, Gang (1953) 樊綱 1 1 M 67
4472 Fan, Guocheng 范國城 1 0 M 55
4473 Fan, Jennifer Yee Man 樊綺敏 1 0 F 40
4474 Fan, Jie 樊捷 1 0 M 46
4475 Fan, Johnson Chiang Shen 范強生 1 0 M 51
4476 Fan, Lai Ying (1971) 樊來盈 1 0 M 49
4477 Fan, Lifu 范立夫 1 1 M 48
4478 Fan, Luyuan 樊路遠 1 0 M 47
4479 Fan, Peng (1982) 樊鵬 1 1 M 38
4480 Fan, Pui Shan 樊佩珊 1 1 F 50
4481 Fan, Qing 范晴 1 1 F 66
4482 Fan, Qingguo 范慶國 1 0 M 50
4483 Fan, Rong 范榮 1 1 M 57
4484 Fan, Shaozhou 范少周 1 0 M 52
4485 Fan, Shubin 范書斌 1 0 M 51
4486 Fan, Shuyang 樊舒暘 1 0 M 37
4487 Fan, Tak Wah 范德華 1 1 M 57
4488 Fan, Tammy 范麗君 1 0 F 32
4489 Fan, Wei (1955) 范偉 1 1 F 65
4490 Fan, Wei (1975) 范巍 1 0 M 45
4491 Fan, Wei (1985) 范為 1 1 M 35
4492 Fan, Wen Yi 范文燚 1 0 F 44
4493 Fan, Wenli 范文利 1 0 M 40
4494 Fan, William Chung Yue 范仲瑜 1 0 M 80
4495 Fan, Winfred Wai Lap 范偉立 1 1 M 49
4496 Fan, Wing Ting 范榮庭 1 0 M 65
4497 Fan, Xiaochong 范小冲 1 0 M 57
4498 Fan, Xiaohua 范曉華 1 0 F 79
4499 Fan, Xiaoling (1986) 范小令 1 0 M 34
4500 Fan, Xiaoping (1956) 范曉屏 1 1 M 64
4501 Fan, Xiaoyan (1965-10) 范曉焱 1 0 F 55
4502 Fan, Xin (1983) 范欣 1 0 M 37
4503 Fan, Xinpei 范新培 1 0 M 65
4504 Fan, Xiulan 樊秀蘭 1 0 F 67
4505 Fan, Xuerui 范雪瑞 1 0 M 32
4506 Fan, Yajun (1967) 范亞軍 1 0 M 53
4507 Fan, Yaqiang 范亞強 1 0 M 49
4508 Fan, Yi (1966-05-05) 樊毅 1 0 M 54
4509 Fan, Yimin (1983) 范一民 1 1 M 37
4510 Fan, Yong 樊勇 1 1 M 49
4511 Fan, Yonghong (1967) 范勇宏 1 1 M 53
4512 Fan, Yonghong (1970) 范永洪 1 0 M 50
4513 Fan, Yunjun 范雲軍 1 0 M 48
4514 Fan, Yutao 樊玉濤 1 0 M 54
4515 Fan, Zhaoping 范肇平 1 1 M 67
4516 Fan, Zhi Yong 范志勇 1 0 M 47
4517 Fan, Zhijun (1966) 范志軍 1 0 M 54
4518 Fan, Zhonghai 樊中海 1 0 M 55
4519 Fang, Bingxi 方炳希 1 1 M 58
4520 Fang, Cheng (SFC:AKP392) 方征 1 1 M 48
4521 Fang, Douglas Yan Tak 方仁德 1 0 M 48
4522 Fang, Fang (SFC:ARE225) 方芳 1 1 F 43
4523 Fang, Fenglei 方風雷 1 1 M 69
4524 Fang, Gongyu 方功宇 1 0 M 57
4525 Fang, Guangrong 方光榮 1 1 M 65
4526 Fang, Haiyan 房海燕 1 0 F 54
4527 Fang, Haizhou 方海洲 1 0 M 55
4528 Fang, Haoze 方浩澤 1 0 M 32
4529 Fang, Heying 方合英 1 0 M 54
4530 Fang, Jesse Zhixi 方之熙 1 1 M 74
4531 Fang, Jia Zhi 房家志 1 0 F 55
4532 Fang, Jianjun 方建軍 1 0 F 51
4533 Fang, Jixin 方吉鑫 1 1 M 39
4534 Fang, Jun (1963) 方俊 1 1 M 57
4535 Fang, Jun (1968) 方軍 1 0 M 52
4536 Fang, Jun (1971) 方軍 1 0 M 49
4537 Fang, Kenneth Hung 方鏗 1 0 M 82
4538 Fang, Lan 方嵐 1 1 F 50
4539 Fang, Lin Hu 方林虎 1 1 M 82
4540 Fang, Min (1979) 方敏 1 0 M 41
4541 Fang, Qiaoling 房巧玲 1 1 F 45
4542 Fang, Rong (1964) 方榕 1 0 F 56
4543 Fang, Shengshi 方聖石 1 0 M 33
4544 Fang, Tongshu 方桐舒 1 0 M 36
4545 Fang, Vincent Kang 方剛 1 1 M 77
4546 Fang, Wei (1970) 方偉 1 1 M 50
4547 Fang, Wen Quan 方文權 1 0 M 51
4548 Fang, Xu (1986) 方旭 1 0 M 34
4549 Fang, Ya (1983) 方亞 1 0 F 37
4550 Fang, Yanshui 方彥水 1 0 M 49
4551 Fang, Yixin 方宜新 1 0 M 55
4552 Fang, Yongzhong 方永忠 1 1 M 69
4553 Fang, Yu 方宇 1 0 M 44
4554 Fang, Yuping 方煜平 1 0 M 57
4555 Fang, Zhifeng 方志鋒 1 0 M 47
4556 Fang, Zikai 方子愷 1 0 M 36
4557 Fei, Dingan 費定安 1 1 M 38
4558 Fei, Jie 費杰 1 0 M 40
4559 Fei, John Xiang 費翔 1 1 M 49
4560 Fei, Li Cheng 費立成 1 0 M 58
4561 Fei, Phillip 凌鋒 1 0 M 64
4562 Fei, Tai Hung 費大雄 1 1 M 72
4563 Fei, Zhongmin 費忠敏 1 0 M 51
4564 Fei, Zuoxiang 費佐祥 1 0 M 56
4565 Feng, Bin (1969) 豐斌 1 0 M 51
4566 Feng, Bing (1965) 馮冰 1 0 F 55
4567 Feng, Bing (1967) 馮兵 1 1 M 54
4568 Feng, Changge 馮長革 1 0 M 50
4569 Feng, Changli (1963) 馮長利 1 1 M 57
4570 Feng, Cizhao 豐慈招 1 0 M 45
4571 Feng, Gang (1965) 馮鋼 1 1 M 55
4572 Feng, Guo (1981) 馮果 1 0 F 39
4573 Feng, Guo Hua 馮國華 1 1 M 52
4574 Feng, Guoming 馮國明 1 0 M 54
4575 Feng, Hao (1980) 馮昊 1 0 M 40
4576 Feng, Henian 馮鶴年 1 0 M 58
4577 Feng, Heping 封和平 1 1 M 60
4578 Feng, Hua Jun 馮華君 1 1 M 57
4579 Feng, Huang 馮煌 1 0 M 49
4580 Feng, Hui (1976) 馮輝 1 0 M 44
4581 Feng, Jianping 馮建平 1 1 M 67
4582 Feng, Jianxun 馮建勛 1 0 M 49
4583 Feng, Jibei 馮繼蓓 1 1 F 62
4584 Feng, Jinhua (1956-03-24) 豐金華 1 1 M 64
4585 Feng, Keming 馮科明 1 0 M 34
4586 Feng, Kenneth Xiaofeng 馮小峰 1 0 M 50
4587 Feng, Lei Ming 馮雷明 1 1 M 63
4588 Feng, Luming 馮櫓銘 1 0 M 34
4589 Feng, Lun 馮侖 1 1 M 61
4590 Feng, Man 馮滿 1 1 M 53
4591 Feng, Ming Zhu 馮明竹 1 0 M 56
4592 Feng, Mingwei 馮明偉 1 0 M 58
4593 Feng, Nien Shu 酆念叔 1 1 M 54
4594 Feng, Qiang 馮強 1 0 M 54
4595 Feng, Qing (1953) 馮清 1 1 M 67
4596 Feng, Quanming 馮全明 1 0 M 44
4597 Feng, Rui (1973) 馮銳 1 0 M 47
4598 Feng, Shen (1988) 馮申 1 1 M 32
4599 Feng, Tao (1963) 馮濤 1 0 M 57
4600 Feng, Tao (1974) 馮濤 1 1 M 46
4601 Feng, Vince 馮文石 1 1 M 47
4602 Feng, Weidong (1964-10) 馮衛東 1 0 M 56
4603 Feng, Wen (1968) 馮文 1 0 M 52
4604 Feng, Wenli (1955) 馮文麗 1 1 F 65
4605 Feng, Xia (1976) 馮霞 1 0 F 44
4606 Feng, Xiaohua 馮曉華 1 1 M 63
4607 Feng, Xiaoliang 馮曉亮 1 0 M 40
4608 Feng, Xin (1971) 馮欣 1 0 M 49
4609 Feng, Xin (SFC:AUV420) 馮馨 1 1 F 38
4610 Feng, Xing (1974) 馮星 1 0 M 46
4611 Feng, Xing (1978) 馮興 1 0 M 42
4612 Feng, Xingya 馮興亞 1 0 M 54
4613 Feng, Xuelian 馮雪蓮 1 0 F 46
4614 Feng, Yaoling 馮耀嶺 1 1 M 63
4615 Feng, Yongxiang 馮永祥 1 0 M 50
4616 Feng, Yousheng 奉佑生 1 0 M 43
4617 Feng, Yujian 馮瑜堅 1 0 M 47
4618 Feng, Zhidong 馮志東 1 1 M 46
4619 Feng, Zhong Yun 1 0 M 53
4620 Feng, Zhonghua 馮中華 1 1 M 49
4621 Feng, Zhongshi 馮仲實 1 1 M 61
4622 Fenwick, Nicholas Adam Hodnett 范尼克 1 0 M 60
4623 Ferguson, Andrew Charles 1 0 M 47
4624 FitzPatrick, Mark Thomas 1 0 M 52
4625 Fitzpatrick, Tracy-Ann 1 0 F 54
4626 Fletcher, Gregory James 1 1 M 63
4627 Foa, Daniel 1 1 M 44
4628 Fok, Catherine Oi Ling 霍靄玲 1 1 F 62
4629 Fok, Eric Kin Fung 霍健烽 1 1 M 37
4630 Fok, Hau Fai 霍厚輝 1 0 M 50
4631 Fok, Henry Po Tin 霍寶田 1 1 M 61
4632 Fok, Joanna Pui Ming 霍珮鳴 1 1 F 41
4633 Fok, John Kam Chu 霍錦柱 1 1 M 70
4634 Fok, Johnny Ka Chi 霍嘉誌 1 1 M 39
4635 Fok, Manson 霍文遜 1 1 M 52
4636 Fok, Michael Chi Tat 霍志達 1 1 M 46
4637 Fok, Paul Hei Yuen 霍熙元 1 0 M 73
4638 Fok, Peter Kam Chau 霍錦就 1 1 M 67
4639 Fok, Timothy Tsun Ting 霍震霆 1 0 M 74
4640 Fok, Tung Ling 霍東齡 1 0 M 64
4641 Fok, Wai Sun 霍惠新 1 1 M 48
4642 Fok, Wilson Wai Shun 霍偉舜 1 1 M 46
4643 Fong, Addy Heung Sang 方香生 1 1 M 61
4644 Fong, Chi 方志 1 1 M 36
4645 Fong, Chun Man 方俊文 1 0 M 40
4646 Fong, Eddy Ching 方正 1 1 M 73
4647 Fong, Eric Man Fu 方文輔 1 1 M 65
4648 Fong, Felix Chi Wah 方志華 1 1 M 58
4649 Fong, For 方科 1 0 M 62
4650 Fong, Frances Po Kiu 方保僑 1 0 M 52
4651 Fong, Henry Yun Wah 方潤華 1 1 M 96
4652 Fong, Hoi Shing 方海城 1 1 M 56
4653 Fong, James Mathew 方文傑 1 1 M 45
4654 Fong, Janie M 方文靜 1 1 F 54
4655 Fong, Jimmy Man Bun 方文彬 1 0 M 55
4656 Fong, Keter Shiu Leung 方兆良 1 0 M 57
4657 Fong, Kevin Kwok Leung 方國樑 1 0 M 59
4658 Fong, Kin Tat 方建達 1 1 M 46
4659 Fong, Michael Shing Kwong 方承光 1 1 M 72
4660 Fong, Ming 方明 1 0 M 54
4661 Fong, On Shek 方安石 1 0 M 75
4662 Fong, Ping 方平 1 1 M 70
4663 Fong, Rosetta Sut Sam 馮雪心 1 0 F 52
4664 Fong, Siu Kwong (1957) 方兆光 1 0 M 63
4665 Fong, Wing Kong 方永光 1 0 M 54
4666 Fong, Yat Ming 方日明 1 0 M 35
4667 Foo, Grace Kam Chu 傳金珠 1 0 F 77
4668 Foo, Moo Teng 符懋胜 1 0 M 55
4669 Forestieri, Giancarlo 1 1 M 74
4670 Forman, Charles Daniel 1 0 M 74
4671 Freeman, James Armin 1 0 M 52
4672 Freshwater, Timothy George 范華達 1 1 M 76
4673 Friedrich, Jürgen Alfred Rudolf 1 0 M 82
4674 Frostick, Stephen William 1 0 M 72
4675 Fu Kwong, Francine Wing Ting 傅鄺穎婷 1 1 F 52
4676 Fu, Ah Kiow 胡亞橋 1 1 M 71
4677 Fu, Bing (1976) 傅兵 1 0 M 44
4678 Fu, Bradley 符基業 1 1 M 35
4679 Fu, Bun Bun 傅彬彬 1 0 F 46
4680 Fu, Chengjing 傅承景 1 0 M 58
4681 Fu, Chi Ching 符芷晴 1 0 F 42
4682 Fu, Chun Keung 傅鎮強 1 0 M 52
4683 Fu, Chung 傅忠 1 1 M 52
4684 Fu, Daoding 付道丁 1 0 M 47
4685 Fu, Fei (1971) 符飛 1 0 M 49
4686 Fu, Feng (SFC:BCT998) 傅峰 1 0 M 50
4687 Fu, Gangfeng 付剛峰 1 0 M 54
4688 Fu, Hailiang 付海亮 1 1 M 49
4689 Fu, Hao 付郝 1 0 F 38
4690 Fu, Hengke 付恒科 1 0 M 58
4691 Fu, Ivan Chin Shing 符展成 1 0 M 54
4692 Fu, Jie (1978) 傅捷 1 1 F 42
4693 Fu, Jie Pin 符捷頻 1 0 M 53
4694 Fu, Jingqiu 富晶秋 1 0 F 68
4695 Fu, Johnson Chi King 符致京 1 0 M 67
4696 Fu, Jun (1972) 伏軍 1 1 M 48
4697 Fu, Jun (Xinhua News) 傅軍 1 0 M 53
4698 Fu, Kwok Fu 符國富 1 0 M 50
4699 Fu, Lei (1962) 傅磊 1 1 M 58
4700 Fu, Ling (1980) 付翎 1 1 F 40
4701 Fu, Lui 府磊 1 1 M 40
4702 Fu, Man 扶敏 1 0 F 60
4703 Fu, Mingzhong 付明仲 1 1 F 70
4704 Fu, Qiang (1966) 傅強 1 0 F 54
4705 Fu, Qichang 傅其昌 1 0 M 62
4706 Fu, Qiong 傅穹 1 1 M 50
4707 Fu, Rui (1981) 傅銳 1 0 F 39
4708 Fu, Shirley Yau Ching 符又澄 1 0 F 48
4709 Fu, Shuangye 符霜葉 1 1 F 52
4710 Fu, Wai Chung (1949) 扶偉聰 1 0 M 71
4711 Fu, Wan Ling 傅雲玲 1 0 F 59
4712 Fu, Weigang (1977) 傅蔚岡 1 1 M 43
4713 Fu, Weizhong 伏衛忠 1 0 M 46
4714 Fu, Wenge 付文革 1 1 M 53
4715 Fu, Wenguo 付文國 1 0 M 53
4716 Fu, William Sing Yam 傅承蔭 1 0 M 58
4717 Fu, Yachen 付亞辰 1 1 M 67
4718 Fu, Yanjun 付燕珺 1 0 F 41
4719 Fu, Yong (1982) 付勇 1 0 M 38
4720 Fu, Yong Yuan 符永遠 1 0 M 65
4721 Fu, Yu Wu 付于武 1 1 M 75
4722 Fu, Yuanhong 傅垣洪 1 0 M 53
4723 Fu, Yuehong 傅躍紅 1 1 F 58
4724 Fu, Zhengjun 傅政軍 1 0 M 43
4725 Fu, Zhifan 付志凡 1 1 F 63
4726 Fu, Zhigang 符志剛 1 0 M 49
4727 Fu, Zhiheng 付志恆 1 0 M 52
4728 Fu, Zhuoyang 傅卓洋 1 0 M 61
4729 Fu, Zugang 付祖岡 1 0 M 55
4730 Fujimoto, Tatsuji 藤本達司 1 0 M 60
4731 Fujinawa, Toshimichi 藤縄利通 1 0 M 61
4732 Fukada, Hiromu 深田宏 1 1 M 92
4733 Fukui, Tsutomu 福井勤 1 0 M 60
4734 Fung Lee, Woon King 馮李煥琼 1 0 F 82
4735 Fung Yeh, Yvette Yi Hao 馮葉儀皓 1 1 F 59
4736 Fung, Alexander Kar Chue 馮家柱 1 0 M 35
4737 Fung, Anthony Ying Him 馮應謙 1 1 M 51
4738 Fung, Chun Chung 馮鎮中 1 1 M 78
4739 Fung, Clement Cheuk Nang 馮卓能 1 1 M 43
4740 Fung, Daniel Richard Wah Kin 馮華健 1 1 M 67
4741 Fung, David Ka Keung 馮嘉強 1 1 M 57
4742 Fung, David Man Kam 馮文錦 1 0 M 53
4743 Fung, Don Hau 馮敦孝 1 1 M 67
4744 Fung, Eugene Michael Yue Ming 馮愉敏 1 1 M 63
4745 Fung, Henry Chi Man 馮志文 1 1 M 52
4746 Fung, Johnny Bing Ngon 馮炳昂 1 0 M 65
4747 Fung, Jonas Kui Kei 馮鉅基 1 1 M 40
4748 Fung, Kam Man 馮錦文 1 1 M 57
4749 Fung, Kwok Kit 馮國傑 1 0 M 55
4750 Fung, Kwok Pui 馮國培 1 1 M 69
4751 Fung, Lawrence Siu Por 馮紹波 1 0 M 70
4752 Fung, Lewis Hung 馮振雄 1 1 M 59
4753 Fung, Mei Po (1956) 馮美寶 1 0 F 64
4754 Fung, Pak Kei 馮柏基 1 0 M 39
4755 Fung, Patrick Wai Yip 馮偉業 1 0 M 46
4756 Fung, Peter Yuk Kan 馮育勤 1 1 M 54
4757 Fung, Philip Lak 馮力 1 1 M 73
4758 Fung, Pik Mei 馮碧美 1 0 F 59
4759 Fung, Po Yee 馮寶儀 1 1 F 45
4760 Fung, Roger Kee Yue 馮祈裕 1 1 M 68
4761 Fung, Ronny Siu Kit 馮少杰 1 1 M 76
4762 Fung, Sabrina Wing Yee 馮詠儀 1 0 F 49
4763 Fung, Samson Man Wai 馮文偉 1 0 M 61
4764 Fung, Sau Mui 馮秀梅 1 0 F 65
4765 Fung, Simon Chi Ying 馮志英 1 1 M 66
4766 Fung, Stephen Yue Chun 馮裕津 1 0 M 44
4767 Fung, Tak Choi 馮德才 1 1 M 62
4768 Fung, Tak Chung 馮德聰 1 1 M 54
4769 Fung, Tony 馮興源 1 0 M 61
4770 Fung, Tsun Pong 馮俊榜 1 0 M 60
4771 Fung, Victor Chiu Chak 馮潮澤 1 0 M 65
4772 Fung, Vincent Wah Cheong 馮華昌 1 0 M 64
4773 Fung, Wa Ko 馮華高 1 0 M 59
4774 Fung, Wai Hang 馮偉恒 1 0 M 35
4775