ONE Asset Management (HK) Company Limited 滙一資產管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2022
Role From Until
1 Chan, Kin Kei (SFC:BPU572) 陳建基 Rep 2020-10-21
2 Chow, Eric Hon Kei 周漢祺 M Rep 2019-06-24 2020-09-07
3 Chung, Chi Ming (SFC:BOD505) 鍾志明 Rep 2019-04-18 2021-10-31
4 Chung, Chui Wah 鍾翠華 Rep 2019-10-08 2019-11-18
RO 2019-11-18
5 Fung, Po Yee (SFC:BRW472) 馮寶儀 Rep 2021-12-16
6 Ha, Po Kwan 夏寶均 RO 2018-02-22 2019-02-25
7 Hung, Wai Yee 孔慧儀 Rep 2020-12-14
8 Lam, Yin Leung Joe 林彥良 Rep 2019-03-01 2019-06-18
RO 2019-06-18 2021-08-03
9 Lau, Kim Ching 劉劍禎 Rep 2020-09-30
10 Law, Wai Ming 羅偉明 Rep 2019-03-19 2019-05-02
RO 2019-05-02
11 Lee, Wai Ling (SFC:BFS692) 李慧玲 Rep 2022-01-14 2022-01-31
RO 2022-01-31
12 Leung, Chi Wah 梁志華 Rep 2018-05-09 2018-06-14
RO 2018-06-14 2021-07-09
13 Liu, Tsan Ching 廖贊清 Rep 2020-09-30
14 Luan, Yuwei 栾雨薇 Rep 2021-11-22 2022-06-20
15 Ng, Stephan Shun Heng 吳信衡 M Rep 2019-11-15
16 Ng, Wing Chi (SFC:BOQ956) 吳詠慈 Rep 2019-09-18 2020-02-12
17 Ng, Zhun Wai 吳俊偉 Rep 2022-06-13
18 Ngan, Ching Yee (SFC:BQC704) 顏靜儀 Rep 2020-10-21
19 Pang, Pinky Siu Fun 彭少芬 Rep 2019-07-11
20 Tsui, Kun Yu 徐貫宇 Rep 2019-07-18 2021-03-10
21 Wu, Judyanna Yuen Man 胡婉敏 F RO 2018-02-22 2019-07-13
22 Yao, Yuan (SFC:BNU358) 姚媛 Rep 2020-09-30 2022-05-06
23 Yung, Siu Wa 翁少華 RO 2019-05-22

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top