SANFULL SECURITIES LIMITED 新富證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Ho Cheung 區浩翔 Rep 2017-07-31
2 Au, Tin Fung 區田豐 64 M Rep 2008-04-30 2012-10-19
3 Chan Tsoi, Woo Dip 陳蔡蝴蝶 F RO
4 Chan, Andrew Yiu Cheung 陳耀祥 M Rep 2017-12-15
5 Chan, Billy (SFC:AAC645) 陳銘源 RO
6 Chan, Chieh Chung 陳捷中 M RO 2016-01-07
7 Chan, Chu 陳珠 Rep 2021-02-10
8 Chan, Chun Sam 陳振三 Rep 2014-09-09
9 Chan, Ellen Shui Yung 陳瑞容 F Rep 2021-01-27
10 Chan, Ha Ping 陳霞萍 F Rep 2010-06-28
11 Chan, Henry (SFC:AAC634) 陳銘潤 56 M RO
12 Chan, Hing Fong 陳慶芳 Rep
13 Chan, Ho Wah 陳浩華 Rep 2012-12-31
14 Chan, Ka Ho (SFC:ASE090) 陳家豪 Rep 2011-03-24 2012-04-30
15 Chan, Ka Man (SFC:AXI510) 陳家文 Rep 2016-07-21
16 Chan, Polly 陳銘彩 F RO
17 Chan, Pui Wah (SFC:ADD199) 陳佩華 Rep 2014-04-03
18 Chan, Yick Tsun 陳億川 Rep 2007-07-12 2007-08-13
RO 2007-08-13
19 Chan, Yiu Kie 陳耀基 Rep 2015-06-09 2018-10-23
20 Chau, Tsz Chung 周子聰 Rep 2010-05-25 2015-06-10
21 Chen, Chung Hsuan 陳仲宣 Rep
22 Cheng, Kot Shan 鄭葛珊 Rep 2011-03-21 2014-04-15
23 Cheng, Lamby Kam Cheong 鄭錦昌 Rep 2008-10-10 2009-10-30
24 Choy, Din Chui 蔡典超 Rep 2021-06-01
25 Choy, Siu Man 蔡紹猛 Rep 2006-07-12 2012-12-07
26 Chu, Kam Fung 朱錦鳳 Rep 2012-02-10
27 Chu, Kwok Yee 朱國儀 Rep 2009-11-06
28 Chu, Mei Ling (SFC:ADB016) 朱美玲 Rep 2011-01-04 2013-04-30
29 Chu, Po Chu 朱寶珠 Rep 2017-08-10
30 Co, Sai Pui 許世培 Rep 2003-09-04
31 Fan, Ernest Kwong Hung 范廣鴻 M Rep 2008-11-20
32 Fu, Tung Chi 傅冬至 Rep
33 Ge, Zhihong 葛志紅 Rep 2008-06-19 2010-07-28
34 Go, Ngar Chi 吳雅緻 Rep
35 Ho, Hing Tat 何慶達 Rep 2009-02-23 2011-03-31
36 Ho, Kwok Ki 何國琪 Rep 2007-09-07
37 Ho, Ming Lap 何名立 Rep 2011-11-28 2012-05-07
38 Ho, Wing Yan (SFC:AMK293) 何榮恩 Rep 2005-10-12 2006-09-30
39 Hsu, Chin Lu 許進祿 Rep 2021-01-27
40 Hui, Chung Pak 許松柏 Rep 2005-07-08
41 Hui, Kwok Leung 許國樑 Rep 2007-11-02
42 Hung, Chi Ming 熊志明 Rep 2007-08-14
43 Hung, Hing Fai 孔慶暉 Rep
44 Hung, Yuk Fan 熊玉芬 Rep 2007-12-07 2010-05-24
Rep 2011-12-12 2018-07-25
45 Kam, Hing Lun 甘慶麟 Rep 2006-06-14
46 Koke, Pei Yuen 曲佩弦 Rep 2016-07-21
47 Kong, Kar Bong 江嘉邦 Rep 2012-05-21 2013-09-21
48 Kong, Stephen On Man 江安民 M Rep
49 Kuo, Chih Yung 郭志勇 Rep
50 Kwan, Ching 關正 Rep 2008-04-11 2015-04-15
51 Kwan, Kwok Chun 關國俊 Rep
52 Kwong, Jacman Kin Man 鄺建民 Rep 2007-06-18 2010-01-02
53 Kwong, Merlin Mei Ling 鄺美玲 Rep 2012-11-07 2015-08-31
54 Lai, Eric Hon Yee 黎漢頤 M Rep 2010-05-25 2011-06-24
55 Lai, Fan Wah 黎奮華 Rep 2011-03-10 2019-07-04
56 Lai, Fuk Che 黎馥姿 Rep 2010-07-22 2019-05-31
57 Lai, Kam Chung 賴金從 Rep
58 Lai, Yiu Chung (SFC:ACZ527) 黎耀宗 Rep 2010-07-22 2021-04-01
59 Lam, Chung Ming (SFC:ADC077) 林聰明 Rep
60 Lam, Kwai Chun (SFC:AFE275) 林桂珍 Rep
61 Lam, Wai Chee (SFC:AAB993) 林偉志 Rep 2016-07-28 2020-03-31
62 Lang, George 梁佐治 M Rep 2011-12-29
63 Lau, Tung Lung 劉東龍 Rep 2008-12-11 2009-08-15
64 Law, Joyce Mei Ha 羅美霞 F Rep
65 Law, Yvonne Yuk Chun 羅玉珍 F Rep
66 Lean, Choon Hwa 林春華 M Rep
67 Lee, Adelina Nga Lam 李雅琳 Rep 2008-01-03 2011-12-16
68 Lee, Becky Yar Sin 李雅鑫 F Rep 2005-08-11
69 Lee, Chun Wah (SFC:ABD529) 李振華 Rep
70 Lee, Jenny Wai Chun 李惠真 F Rep 2006-09-30
71 Lee, Pui Ki (SFC:AFP493) 李佩琪 Rep 2018-08-14 2021-08-11
72 Lee, Shek Cheng 李錫禎 Rep
73 Lee, Teresa Hill Tot 李曉彤 F Rep 2017-01-20 2018-08-27
74 Lee, Yiu Wai 李耀偉 Rep 2011-04-07 2016-05-04
75 Leung Cheung, Chee Jen 梁張志珍 Rep 2008-04-23
76 Leung Yung, Jenny Ling Ling 梁容玲玲 F Rep 2016-07-29
77 Leung, Catty Kit Yee 梁潔儀 F Rep 2010-11-23
78 Leung, Chi Hang (SFC:AWQ289) 梁志鏗 Rep 2012-03-12 2015-08-31
79 Leung, Chung Keung 梁仲強 Rep 2007-10-02 2008-10-09
Rep 2013-10-08 2015-02-02
80 Leung, Hok Ching 梁學貞 Rep 2004-10-27
Rep 2005-01-17 2005-11-18
81 Leung, Kai Tai (SFC:ABM363) 梁啟泰 Rep 2012-02-05
82 Leung, Kan Tung 梁近冬 Rep 2014-06-24
83 Leung, Shing Wai (SFC:ACZ462) 梁成偉 Rep 2006-10-19 2015-01-20
84 Leung, Yiu Hung 梁耀雄 Rep 2013-06-19
85 Li, Shanshan (SFC:BFD820) 李姍珊 Rep 2016-09-19 2017-09-30
86 Liaw, Chai Ing 廖才英 Rep
87 Liu, Harriet Hau Yee 廖巧儀 F Rep 2012-06-28 2019-07-08
88 Lo, Anthony Kam Kong 勞錦江 M Rep 2009-12-21 2010-10-26
89 Lu, Chun Hei 陸覲海 Rep
90 Lui, Jimme Shu Wing 呂樹榮 Rep 2017-01-18 2021-07-06
91 Lui, Wai Man (SFC:AIU192) 呂偉文 Rep 2003-05-13 2004-05-06
92 Luk, Phemie Mei Yuet 陸美月 Rep
93 Ma, Lina Hing Lai 馬興麗 F Rep 2018-01-04
94 Mak, Alex Ying Kit 麥英傑 Rep 2007-10-08 2018-10-31
95 Man, Sau Yee 文秀儀 Rep 2016-07-21
96 Ng, Andrew Kam Woon 吳錦煥 M Rep 2007-10-08
97 Ng, Ching Mui (SFC:ACS415) 伍菁梅 Rep
98 Ng, Kam Wan 伍金雲 Rep
99 Ng, Siu Kwan (SFC:AVI216) 吳少群 Rep 2010-07-22 2011-08-04
100 Ngo, Jai Kak 吳在珏 Rep 2008-08-06
101 Or, Juen Yan 柯遵仁 Rep 2017-01-06
102 Po, Hing Cheung 布興祥 Rep 2018-02-01 2019-12-18
103 Sy, Chiu Yang 施釗洋 Rep
104 Sze To, Kwok Kuen 司徒國權 Rep 2006-06-30
105 Sze, Helen Man Ching 施蔓菁 F Rep
106 Tai, Seung Chung 戴尚聰 Rep 2010-02-11 2017-01-20
107 Tam, Kwok Keung 譚國強 Rep 2011-05-31
108 Tam, Ting Chi 談婷芝 Rep 2009-11-11 2011-08-08
109 Tam, Wing Shu 譚永樹 Rep 2021-08-04
110 Tan, Tiong Ping 陳仲萍 Rep 2006-01-13
111 Tang, Wilson Wai Shun (SFC:AVC361) 鄧維信 M Rep 2010-05-25
112 Tang, Wing Cheong (SFC:ACD258) 鄧永昌 66 M Rep 2016-07-21 2019-06-21
113 Tin, Nga Lan 田雅蘭 Rep 2009-10-16
114 Ting, Betty Den Nar 丁丹娜 F Rep 2003-07-14
115 Tse, Florence Mei Sze 謝美斯 F Rep
116 Tse, Siu Kit 謝少傑 Rep 2012-09-21
117 Tsui, Man Wai (SFC:AKV041) Rep 2017-04-13
118 Tsui, Pik Ling 徐碧玲 Rep
119 Wan, Chiu Fong 溫翠芳 Rep
120 Wong, Bonnie Cho Kei 黃楚基 53 M Rep 2009-05-08 2016-11-10
121 Wong, Catherine Mei Yee 黃美儀 F Rep 2008-11-11
122 Wong, Chuen Sek 王泉石 Rep 2009-10-28
123 Wong, Ho Yin (SFC:AGF418) 黃浩賢 Rep 2004-10-27
124 Wong, Kam On (SFC:AAZ945) 黃錦安 Rep
125 Wong, Lee Kwong 黃利光 Rep 2020-04-14
126 Wong, Pui Yan (SFC:ABY216) 黃佩恩 Rep 2007-08-13
127 Wong, Raymond Wing Yin 黃永賢 M Rep 2009-10-28 2014-07-11
128 Wong, Shun Lai 黃純麗 Rep
129 Wong, Wah Shing (SFC:ABA813) 黃華勝 Rep 2021-01-27
130 Wu, Yingshi 吳應時 Rep 2015-09-09 2017-08-01
131 Yau, Dabby Fung Yuk 丘鳳玉 Rep 2014-02-10
132 Yeung, Bill Bui 楊標 M Rep 2009-05-06
133 Yeung, Ngan Shing 楊銀城 Rep
134 Yeung, Wai Pan 楊懷檳 Rep 2021-08-12
135 Yeung, Yan Chuen 楊恩存 Rep 2008-01-04 2015-07-03
136 Yiek, Ling Lee 易伶俐 Rep 2003-12-12
137 Yip, Chi Keung 葉志強 Rep 2021-01-27
138 Yip, Leo Chi Wa 葉志華 M Rep 2010-10-29 2013-10-28
139 Yiu, Ka Hei 姚家曦 Rep 2015-05-04 2018-10-23
140 Yu, Ching Yat 于正一 Rep 2011-11-18 2013-12-31
141 Yun, Tatiana Tsz Hung 嚴子紅 F Rep 2021-01-27

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top