GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 國投證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2022
Role From Until
1 Chan, Chiu Kwan 陳超群 Rep 2017-05-24 2018-02-15
2 Chan, Ming Chuen 陳銘存 Rep 2005-04-07
3 Chan, Pui Yan (SFC:BNB926) 陳佩茵 Rep 2018-08-15 2019-01-25
4 Chang, Joseph Cho Yam 張祖蔭 M Rep 2015-08-12 2015-10-09
RO 2015-10-09 2017-01-28
5 Cheng, Kwai Mui 鄭桂梅 Rep 2008-03-17 2014-02-25
RO 2014-02-25 2014-08-25
Rep 2014-08-25 2015-02-28
6 Cheng, Pak To (SFC:APA030) 鄭柏滔 Rep 2021-07-30
7 Cheung, Ka Ki (SFC:BLB525) 張嘉奇 M Rep 2017-11-10
8 Chia, Eric John Kar Hin 謝嘉軒 52 M RO 2003-05-23 2007-12-29
9 Choi, Shing Yan (SFC:AUM819) 蔡承恩 Rep 2014-03-05 2014-04-22
10 Chou, Tsz Yeung 周子揚 Rep 2020-09-15 2021-10-15
11 Chow, Ho Yin Cecil 周浩然 Rep 2021-03-17 2021-06-30
12 Deng, Zichao 鄧子超 Rep 2021-02-02
13 Go, Mau Ngai 吳謀藝 M Rep 2020-07-31
14 Ho, Chun Hang (SFC:BON895) 何俊鏗 27 M Rep 2019-09-02
15 Huang, Andrew Sik Yuen 黃錫源 M Rep 2016-06-10 2019-10-08
16 Hui, Wai Yung 許偉容 Rep 2017-04-24 2018-06-29
17 Hung, Conita Lai Ping 熊麗萍 F RO 2017-07-31 2019-07-19
18 Ip, Yin Mei (SFC:BJL244) 葉燕美 Rep 2017-05-23 2019-11-18
19 Kung, Chi Leung 龔志良 Rep 2006-05-18 2006-07-31
20 Kwok, Tim Shun Tim 郭純恬 48 M Rep 2004-12-17 2005-09-30
RO 2016-04-18 2016-06-22
Rep 2016-06-22 2020-01-02
RO 2020-01-02
21 Kwong, Henry Yuk Ho 鄺鋈豪 M Rep 2020-07-28 2020-09-17
RO 2020-09-17
22 Lai, Man Chun (SFC:BJT118) 賴文俊 Rep 2017-08-15 2017-12-23
23 Lam, Paul Yu Chor 林宇佐 M Rep 2019-03-14
24 Lam, Ping Janny 林萍 F Rep 2015-06-22 2022-04-06
25 Lau, Kwok Leung (SFC:AAD937) 劉國良 Rep 2004-03-16 2015-12-31
26 Law, Tsz Ho 羅子浩 Rep 2016-11-08 2018-07-03
27 Lee, Man Tai 李文泰 46 M Rep 2017-02-22 2020-08-17
RO 2020-08-17
28 Lee, Ming Gin 李明正 37 M Rep 2016-06-21 2019-09-30
29 Lee, Yick Ming 李易明 M Rep 2014-03-26 2019-08-15
30 Leung, Hiu Tan 梁曉丹 Rep 2020-07-20 2021-03-26
31 Leung, Kelvin Ming Yuen 梁明遠 45 M Rep 2014-06-16 2015-05-15
32 Leung, Sze Ki (SFC:BDO994) 梁詩琪 Rep 2017-04-26 2017-06-26
33 Li, Tsui Fan 李翠芬 Rep 2021-02-10
34 Luk, Siu Fung 陸小鳳 Rep 2013-01-29 2016-05-16
35 Mak, Kwok King Jacky 麥國勁 Rep 2018-06-27 2021-09-13
RO 2021-09-13
36 Ng, King Ching 吳景清 Rep 2011-06-01 2011-09-01
37 Ng, Rebecca Lai Fong 吳麗芳 F Rep 2011-04-06
38 Oei, Rowena Hong Eng 黃鳳英 F RO 2020-02-28
39 Oei, Teng Siong 黃鼎頌 Rep 2005-01-27
40 Pang, Ching Man 彭政文 Rep 2019-10-23 2020-06-03
41 Que, Gerald Bon Tan 郭文壇 M RO 2020-06-15
42 See-To, Pui Yee 司徒珮怡 Rep 2022-06-20
43 See, Reason Lee Seng 史理生 64 M Rep 2021-06-04 2022-03-04
44 Sik, Wai Wai 釋為懷 Rep 2021-06-04 2022-04-01
45 So, Sung Kit 蘇崇傑 Rep
46 So, Ting Shan 蘇定山 Rep 2017-10-30 2018-06-20
47 Suen, Tin Yan 孫天欣 Rep 2020-06-15 2021-08-19
RO 2021-08-19 2022-07-08
48 Sze, Wing Man 施潁汶 Rep 2021-06-17
49 Tam, Wai Yin (SFC:ANR260) 譚慧妍 Rep 2015-07-20 2018-01-05
50 Tsang, Chui Wa 曾翠華 Rep 2015-11-05 2017-08-31
Rep 2018-04-13
51 Tsang, Yiu Yeung 曾耀洋 Rep 2020-06-03 2021-08-31
52 Tsang, Yu Shing 曾裕城 Rep 2017-08-24 2018-11-23
53 Tsui, Horace Ho 徐豪 M Rep 2003-06-07 2005-12-30
54 Wan, Shing Lung 溫誠龍 Rep 2016-04-26 2016-07-04
RO 2016-07-04 2020-01-19
55 Wong, Chak Sang 王澤生 Rep 2015-11-17 2015-12-31
56 Wong, Ka Kit (SFC:BBS919) 王嘉傑 Rep 2013-09-09 2014-03-31
57 Wong, Shan Nei 黃珊妮 Rep 2004-07-28 2017-09-08
58 Wong, Shiu Hung (SFC:AYF093) 黃小紅 Rep 2013-01-29 2019-01-21
RO 2019-01-21
59 Wong, Sing Kee 黃成基 M Rep
60 Wong, Tommy Kai Leung 王啟諒 M Rep 2008-05-30 2008-07-03
RO 2008-07-03 2017-10-06
61 Wong, Tsz Pan (SFC:AMU162) 黃子賓 Rep 2021-01-08 2021-03-31
RO 2021-03-31 2022-06-30
62 Wu, Yijie (SFC:BRP858) 吴奕杰 Rep 2021-10-06
63 Yan, Po Kwan 甄寶群 60 F Rep 2016-04-28 2016-09-05
64 Yan, Winnie Yin Ha 甄燕霞 F Rep 2017-04-21
65 Yu, Verda Shun Yan 余舜茵 41 F Rep 2018-04-24
66 Yu, Wan Fung 余雲峰 Rep 2017-10-25 2019-11-19
67 Yung, So Kuen 翁素絹 Rep
68 Zheng, Zhiqiang (SFC:ARB163) Rep 2021-05-10

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top