KOALA SECURITIES LIMITED 樹熊證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Wing Sing (SFC:ARF809) 歐永昇 Rep 2020-12-01
2 Bo, Shuk Chee 布淑芝 RO 2019-03-29
3 Chan, Cheuk Man (SFC:BJV440) 陳卓敏 Rep 2017-07-28
4 Chan, Fan Yi 陳勛宜 Rep 2016-08-30
5 Chan, Yue Kei 陳汝基 Rep 2015-12-17 2016-04-11
RO 2016-04-11 2019-03-07
6 Cheuk, Hon Chung 卓漢聰 Rep 2019-09-17
7 Cheung, Alan Ngar Lok 張雅樂 M Rep 2020-05-12 2020-06-24
RO 2020-06-24
8 Chow, Wai Kit Tony 周偉傑 Rep 2018-08-29 2019-08-02
9 Hu, Chao (SFC:BGX227) 胡超 Rep 2016-02-11 2019-07-04
RO 2019-07-04 2019-10-03
10 Hui, Nok Yi 許諾誼 29 F Rep 2015-12-15 2019-03-27
RO 2019-03-27 2019-11-20
11 Huo, Xintong 霍薪同 Rep 2015-10-14 2016-11-11
12 Kwan, Kar Ching (SFC:BFE813) 關加晴 Rep 2017-10-10 2018-05-14
RO 2018-05-14
13 Kwong, Wai Tong 鄺偉棠 M Rep 2015-11-13
14 Lan, Qingwen (SFC:AWW400) 藍青文 Rep 2016-05-31 2016-07-08
Rep 2016-11-08 2017-02-27
RO 2017-02-27 2019-01-31
15 Lau, Jacky Chun Ho 劉振豪 RO 2015-09-09 2016-08-04
16 Law, Sui Hoi 羅瑞海 Rep 2015-11-16
17 Lee, Kin Chun (SFC:AFE316) 李建真 Rep 2015-10-15
18 Lee, Lai Nga 李麗雅 Rep 2016-02-11 2016-03-11
19 Li, Feiyong 李飛勇 Rep 2019-09-20
20 Li, Siu Yui 李少銳 51 M Rep 2020-02-18
21 Lin, Jia (SFC:BGP204) 林嘉 Rep 2015-12-15 2016-01-08
22 Seto, Ming Wai 司徒明慧 Rep 2015-11-19
23 So, Chung Wai 蘇聰惠 Rep 2015-11-05 2016-01-08
RO 2016-01-08
24 Suen, Ho Yi 孫可兒 Rep 2015-12-07 2017-05-31
25 Tang, Jennifer Wing Chung 鄧詠中 F Rep 2016-09-05 2017-05-10
26 Tse, Chi Shing (SFC:BHT181) 謝志成 Rep 2020-03-23
27 Tsoi, Andes Fai Tin 蔡揮田 RO 2015-09-09 2017-05-31
28 Wong, Chui Ying (SFC:AWD945) 黃翠盈 Rep 2015-10-13 2016-12-16
29 Wong, Chun Chi 黃駿馳 Rep 2017-08-11
30 Wong, Tak Shing (SFC:BJD728) 黄德成 Rep 2017-04-13 2019-09-30
31 Wong, William Chi Hang 黃知行 M Rep 2016-06-15 2019-08-16
32 Yeung, Kit Kum 楊吉鑫 Rep 2015-11-04
33 Yiu, Fai 姚輝 Rep 2019-05-20 2019-08-15
RO 2019-08-15 2019-09-30
34 Yung, Yee Mei 翁綺微 Rep 2019-02-01 2020-01-03
35 Zheng, Wentao 鄭文濤 Rep 2015-10-19 2020-04-17

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top