ORIENTAL PATRON ASIA LIMITED 東英亞洲有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Angel Pui Ling 區珮玲 F Rep 2005-07-04 2012-09-13
RO 2012-09-13
2 Cai, Jing (SFC:AXO945) 蔡璟 Rep 2012-04-30 2012-08-01
3 Chan, Chi Hung (SFC:AMY772) 陳志雄 Rep 2006-02-27 2007-08-07
4 Chan, Hi Kit 陳喜杰 Rep 2011-02-23 2011-05-06
RO 2011-05-06 2015-04-17
5 Chan, Jeffrey Lap Tak 陳立德 57 M RO
6 Chan, Joseph Nap Kee 陳立基 61 M RO
7 Chan, Po Man (SFC:APG471) 陳寶文 Rep 2011-02-23 2016-03-09
RO 2016-03-09
8 Chan, Ronny Chun Yin 陳雋彥 Rep 2006-10-04 2008-03-14
9 Chen, Fangxin 陳芳馨 Rep 2013-05-20 2013-12-14
10 Ching, Caspar On Pong 程安邦 M Rep 2018-04-09
11 Chow, Chun Kit (SFC:ALI715) 周俊傑 Rep 2010-10-19 2011-04-19
12 Chung, Ho Tung 鍾浩東 47 M Rep 2005-04-21
13 Chung, Yan Hei 鍾欣熹 Rep 2014-04-09 2015-01-31
14 Ding, Chaoer 丁超尔 Rep 2019-05-16
15 Fan, Kit Han 范潔嫻 Rep 2010-08-06 2011-04-01
16 Fong, Kam Hung (SFC:AML472) 方錦洪 Rep 2006-09-25 2007-04-30
Rep 2007-06-18 2007-08-31
17 Fung, Chen Tung 馮振東 Rep 2008-03-04 2010-04-15
18 Ho, Kwun Yin Wayne 何冠彥 Rep 2018-02-05
19 Hon, Tracey Chui Shan 韓翠珊 Rep 2014-04-28 2016-10-05
20 Hu, Haiyuan 胡海元 50 M Rep 2006-01-16 2012-02-29
21 Hung, Tin Wah 洪天華 Rep 2004-05-06
22 Ip, Hung 葉虹 52 F Rep 2009-04-07 2016-08-30
23 Jiang, Ling (SFC:AOA917) 姜玲 Rep 2006-11-17 2007-06-18
24 Kan, Arthur Tsz Yan 簡子欣 M Rep 2008-11-26
RO 2008-11-26 2013-08-30
25 Ke, Yi (SFC:AZY382) 柯毅 Rep 2012-08-27 2017-03-01
26 Koo, Pak Kin 古栢堅 Rep 2005-10-15
27 Kwan, Ying 關瑩 Rep 2013-08-06 2014-01-31
28 Lam, Benny Lok Wing 林樂穎 M Rep 2009-08-17 2011-04-01
29 Lam, Chun Kit (SFC:AHF690) 林進傑 Rep 2005-04-11
30 Lam, Sin Kwai 林善癸 34 M Rep 2014-11-26 2017-07-12
31 Lau, Ivy Yuk Lin 劉玉蓮 Rep 2006-03-10
32 Lau, Wilson 劉煒燊 M Rep 2017-05-04
33 Law, Fong Yuen 羅方圓 Rep 2004-06-11
34 Lee, Ka Wing (SFC:AHP762) 李家榮 48 M Rep 2007-04-01
35 Lee, Kwok Wan (SFC:AZL662) 李冠潤 Rep 2012-06-11 2012-12-31
36 Lee, Mark Ho Ming 李浩銘 M Rep 2013-06-17 2013-08-10
37 Lee, Mei Shan 李美珊 Rep 2010-07-12 2014-04-28
38 Lee, Roger (SFC:ADB067) 李秉德 M Rep 2004-07-14
RO 2004-07-14 2007-09-07
39 Lee, Sophia Shuk Woon 李淑媛 F Rep 2004-05-06
40 Leung, Hui Hong 梁惠泓 Rep 2018-05-16 2021-07-23
41 Leung, Rabo Chin Sing 梁展勝 64 M RO 2007-11-23
42 Li, Zheng (SFC:AXW275) 李崢 Rep 2019-05-24
43 Liu, Hongyi (SFC:BES156) 劉弘毅 Rep 2014-12-30 2015-07-01
44 Liu, Shuang (SFC:AHO649) 劉爽 Rep 2003-07-19 2006-11-17
45 Mak, Yin Ping (SFC:AGC695) 麥賢平 Rep 2003-09-01
46 Nan, Bing 南冰 Rep 2004-03-31
47 Ng, Chun Kit (SFC:BIN827) 吳浚杰 Rep 2016-12-01
48 Ng, Hon Man (SFC:BBX599) 伍翰文 Rep 2014-08-07 2015-04-25
49 Ooi, Soon Yi Brian 黃順豫 Rep 2019-04-01
50 Pang, Wai Yuen 彭瑋源 Rep 2010-12-23 2015-02-19
51 Pang, Zilu 龐子璐 Rep 2021-08-30
52 Poon, Hei Wai 潘熙煒 Rep 2008-09-11 2015-03-06
53 Poon, Wai Kit (SFC:BGZ457) 潘偉傑 Rep 2016-03-03 2017-11-30
54 Siu, Angie On Chin 蕭安前 F Rep 2008-10-09 2009-04-01
55 Sy, Bun Ho 施斌豪 Rep 2005-03-16 2007-03-22
56 Tan, Eugenio T 陳傳溜 M Rep 2019-04-01 2019-06-17
RO 2019-06-17
57 Tang, Suk Tong 鄧淑棠 Rep 2007-12-21 2008-06-26
58 Tian, Guanhua 田冠華 Rep 2019-07-25
59 Tong, Ivan Kai Lap 唐啟立 61 M Rep 2012-02-29
60 Tse, Sze Man 謝思敏 Rep 2006-08-08 2006-09-14
61 Tsui, Heidi Cheuk Man 徐焯敏 F Rep 2005-04-28 2006-06-05
62 Wong, Cheong Tai 黃昌泰 Rep 2003-05-16 2004-12-31
63 Wong, Hei Yu 王希瑜 Rep 2016-08-15 2016-12-30
64 Wong, Shing Hang 黃承鏗 Rep 2013-03-20 2014-10-22
65 Wong, Wai Kit (SFC:AFU946) 黃偉杰 Rep 2003-07-19 2003-09-24
RO 2003-09-24 2004-03-29
Rep 2004-03-29 2005-11-09
66 Wu, Qiang (SFC:ADT384) 武強 Rep 2019-04-01 2019-07-15
RO 2019-07-15
67 Wu, Qiong (SFC:AQI261) 吳琼 Rep 2008-01-21 2010-05-24
68 Wu, Zheng (SFC:AUA237) 吳崢 Rep 2009-12-02 2011-02-15
69 Yam, Tsz Man 任子文 Rep 2003-07-24
70 Yeung, King Hei 楊景喜 Rep 2013-03-20 2014-08-01
71 Yeung, Winnie Wing Yee 楊頴怡 F Rep 2004-02-23 2006-04-30
72 Yim, Wai Lok 嚴偉樂 Rep 2013-12-02 2018-06-17
73 Zhang, Joyce Jirong 張濟融 F Rep 2013-03-04 2017-03-31
74 Zhang, Songling 張松嶺 Rep 2007-06-21 2017-03-01
75 Zhang, Weidong (SFC:AFD981) 張衛東 57 M Rep 2008-02-28 2008-10-03
76 Zhang, Xiongfeng 張雄峰 53 M Rep 2010-11-11 2011-07-25
RO 2011-07-25 2012-05-31
77 Zhang, Yelin 張叶麟 Rep 2009-12-08 2012-11-30
78 Zhao, Mengdi (SFC:AXL922) 趙夢笛 Rep 2011-06-27 2015-06-30
79 Zhao, Wantong 趙婉彤 Rep 2014-11-24 2015-11-06
80 Zheng, Juan 鄭娟 Rep 2009-04-08 2009-05-29
RO 2009-05-29 2014-05-31
81 Zhou, Jiangning 周江宁 Rep 2018-05-21 2018-05-31
Rep 2018-06-28 2021-05-07

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top