Eddid Securities and Futures Limited 艾德證券期貨有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Chan, Amy Wai Bik 陳慧碧 F Rep 2017-09-25 2019-03-09
2 Chan, Ching Sum (SFC:BIY455) 陳政深 41 M Rep 2018-06-05
3 Chan, Kin Ho (SFC:ALQ830) 陳健豪 Rep 2018-06-05 2018-11-26
RO 2018-11-26
4 Chan, Kwan Kit (SFC:BGN371) 陳君傑 RO 2018-09-06
5 Chen, Gang (SFC:BOX500) 陳剛 Rep 2019-12-11
6 Chen, Yaqian 陳雅倩 Rep 2020-06-17
7 Cheng, Sze Long 鄭詩朗 Rep 2018-08-09
8 Cheung, Barry Kwok Wing 張國榮 M RO 2016-12-14
9 Chiu, Nga Shu Queenie 趙雅舒 F Rep 2019-10-28
10 Chong, Kin Cheung 鍾建祥 Rep 2018-10-19
11 Choy, Sze Wai (SFC:BDM840) 蔡思慧 Rep 2018-12-18 2019-01-15
12 Chung, Lai Kit 鍾禮杰 Rep 2020-03-31
13 Chung, Roger Wai Ming 鍾偉明 M Rep 2018-05-02 2018-07-27
14 Chung, Yi To 鍾詒杜 54 M RO 2016-12-14 2019-05-17
15 Fang, Vincent Pei Wei 方培偉 M Rep 2017-08-28 2017-10-27
RO 2017-10-27 2019-06-27
16 Hung, Chun Kit (SFC:BCU325) 熊俊傑 Rep 2019-06-18 2020-03-31
RO 2020-03-31
17 Lai, Fai Po 黎輝寶 Rep 2018-06-11 2018-09-17
18 Lai, Ka Chung 黎家聰 Rep 2017-04-10 2018-09-17
19 Lam, Don Ting 林挺 RO 2017-09-19
20 Lam, Ho Kan 林浩勤 Rep 2019-01-04 2019-01-25
21 Lam, Ho Lim 林皓廉 Rep 2018-08-06 2019-10-31
22 Lam, Wing Kit (SFC:BFI762) 林詠傑 Rep 2020-06-16
23 Lau, Hon Yuen (SFC:BIL708) 劉瀚元 Rep 2019-08-19 2020-02-28
24 Lau, Shuk Kwan 劉淑君 Rep 2017-10-27 2018-09-17
25 Lee, Ho Pan 李浩斌 Rep 2019-12-02
26 Lee, Kai Chung (SFC:BIV157) 李啟聰 Rep 2018-10-15 2018-11-05
27 Lee, Kwun Chung Kenneth 李冠聰 Rep 2019-06-20
28 Leung, Fung Ying 梁鳳英 Rep 2018-02-20 2018-06-26
29 Leung, Mei Shan 梁美珊 Rep 2019-07-29 2020-02-07
30 Leung, Yan Ki 梁欣琪 Rep 2019-06-05
31 Li, Chun May 李春 Rep 2017-12-22 2019-05-31
32 Li, Hiu Fai 李曉輝 Rep 2019-09-05
33 Li, Mengru (SFC:BNS481) 李夢茹 Rep 2020-03-31
34 Lo, Jasper Cho Yan 盧楚仁 M Rep 2018-05-14 2018-11-26
RO 2018-11-26 2019-07-07
35 Lo, Luen Sui 盧聯瑞 Rep 2017-03-09
36 Lo, Wai (SFC:BIS537) 盧唯 Rep 2017-08-04 2018-09-17
37 Man, Kam Fai 文錦輝 Rep 2019-12-10 2020-02-24
RO 2020-02-24
38 Miu, Hoi Kwan 繆凱君 Rep 2019-05-02 2019-05-31
39 Ng, Ho Yin (SFC:BLJ668) 吳浩然 Rep 2017-11-29 2018-09-17
40 Ng, Man Fai 吳敏暉 RO 2018-09-06
41 Ng, Wing Fai (SFC:AJD666) 吳永輝 Rep 2020-03-10 2020-04-28
RO 2020-04-28
42 Ng, Yu Yung 吳儒勇 Rep 2018-06-29 2019-07-04
43 Pang, Chun Hong 彭俊康 Rep 2018-05-23 2018-06-29
RO 2018-06-29
44 Qu, Ziwei 曲紫薇 Rep 2019-10-09 2019-11-19
RO 2019-11-19
45 Tam, Ka Hong 譚家康 Rep 2018-11-02 2019-05-31
46 Tam, Tsz Fung 譚梓鋒 Rep 2017-06-30 2018-09-17
47 Tsang, Balder Kong Kiu 曾港喬 Rep 2019-09-02 2020-02-04
48 Tse, Kwok On 謝國安 Rep 2020-04-15 2020-05-14
RO 2020-05-14
49 Wong, Kwok Wah (SFC:ACT276) 黃國華 Rep 2018-04-03
50 Wong, Pak Kan 王柏勤 Rep 2018-10-16 2019-05-24
51 Yeung, Ming Lung 楊名龍 Rep 2019-05-02 2019-06-24
52 Yeung, Siu Fung (SFC:AVJ073) 楊兆鋒 Rep 2017-03-09
53 Yip, Ho Yan (SFC:AUS286) 葉浩恩 Rep 2019-04-08
54 Yu, Pak Lun 于栢倫 Rep 2018-03-09 2020-03-24
RO 2020-03-24
55 Zhang, Li (SFC:BHX883) 張麗 Rep 2017-01-26 2019-04-13
56 Zheng, Yuzheng 鄭雨征 Rep 2019-11-08

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top