CENTRAL CHINA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 中州國際融資有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au-Yeung, Yan Lun 歐陽欣麟 Rep 2004-11-23 2008-04-29
RO 2008-04-29 2013-11-30
2 Au-Young, Hin Lap 歐陽顯立 M Rep 2017-01-04 2017-11-06
3 Chan, Alvin Christopher Hung Kit 陳鴻傑 M Rep 2004-08-13 2005-08-09
4 Chan, Frank Clifford Shui Ting Chu 陳瑞庭 M Rep 2018-04-19
5 Chan, Hi Kit 陳喜杰 Rep 2007-04-10 2009-02-14
6 Chan, Jessica Yan Yu 陳欣餘 F Rep 2021-03-02
7 Chan, Lok Hei (SFC:BDF468) 陳樂熙 Rep 2014-04-24 2015-07-15
8 Chan, Po Man (SFC:APG471) 陳寶文 Rep 2007-07-18 2009-02-14
9 Chen, Tianyang 陳天揚 Rep 2017-10-09 2019-07-25
10 Cheng, David Tai Wai 鄭大衛 M Rep 2011-09-06 2013-01-17
Rep 2016-04-07 2016-10-14
11 Cheung, Billy Chung Wai 張仲威 59 M RO 2008-10-29
12 Cheung, Mandy (SFC:BGN430) 張雯寧 F Rep 2016-01-04 2017-02-28
13 Cheung, Wai Kay 張偉奇 RO 2007-06-26 2008-02-15
14 Cheung, Warren Yui Kai 張睿佳 54 M RO 2003-04-30
15 Chiu, Sherman Hin Fung 趙衍鋒 45 M Rep 2011-05-04 2011-08-24
RO 2011-08-24 2012-04-27
16 Chu, Pui Fan 朱佩芬 Rep 2011-05-17 2011-07-04
17 Chung, Pak Ki 鍾柏棋 Rep 2017-10-09 2017-10-09
18 Eng, Edmond 伍少凡 M RO 2005-12-20
19 Fong, Vivian Wai Ying 方韋盈 F Rep 2017-05-16 2017-07-31
20 Fox, Robin Jonathan Gibbs M Rep 2015-07-10 2015-11-03
RO 2015-11-03 2016-05-24
21 Harding, Simon Roderick M RO 2007-01-18
22 He, Lanjian 何蘭劍 Rep 2018-01-12 2018-11-06
23 Ip, Hung 葉虹 52 F Rep 2006-01-24
Rep 2006-11-09 2007-09-12
24 Jia, Meng 賈夢 Rep 2017-06-21
25 Jiang, Hongyan 蒋宏延 Rep 2013-05-10 2013-10-18
26 Ko, Fei Fan Tommy 高飛帆 Rep 2018-06-12 2020-08-27
27 Koo, Pak Kin 古栢堅 Rep 2007-02-28 2007-05-17
RO 2007-05-17 2009-04-13
28 Kung, Lea 龔澧 Rep 2019-04-10 2019-08-19
29 Lam, Daniel Tung Leung 林棟樑 M Rep 2013-10-04
30 Lau, Cin Yu 劉芊妤 Rep 2018-12-18 2019-10-31
31 Lee, Yat Ming 李日明 RO 2007-08-28 2008-07-31
Rep 2008-07-31 2009-04-02
32 Leung, Hon Ki 梁漢旗 Rep 2009-05-12 2009-05-22
RO 2009-05-22 2009-07-22
33 Leung, Kit Ming (SFC:AUX416) 梁傑明 Rep 2011-05-23 2012-05-31
34 Li, Alan Kin Shing 李建承 M Rep 2006-09-05 2007-10-18
35 Li, Ho Yin (SFC:BIQ834) 李浩賢 Rep 2016-12-21 2018-09-04
36 Li, Nga Yee 李雅儀 Rep 2004-09-14
37 Li, Xiaoqiang 李小强 Rep 2017-05-02 2018-01-31
RO 2018-01-31
38 Li, Yiting (SFC:BOG043) 李毅婷 Rep 2019-04-29 2020-07-09
39 Lim, Swee Tin Lisa 林瑞珍 RO 2004-07-23 2005-10-28
40 Lin, King Yeung 連景揚 Rep 2017-05-10 2018-07-16
41 Lin, Louis Chak Pui 林澤焙 53 M Rep 2004-02-27
42 Liu, Kam Yin 廖錦賢 Rep 2003-09-25
43 Liu, Wendy Wing Yin 廖穎賢 F Rep 2009-08-10 2011-03-18
44 Lock, Ivy Pik Shan 駱碧珊 F Rep 2010-01-06 2011-05-12
45 Mang, George Yun Sun 孟潤燊 M Rep 2018-09-11 2019-11-30
46 Ng, Chak Chung 吳澤松 Rep 2018-03-08 2018-04-09
47 Ng, Florence Man Shan 吳旻珊 F Rep 2018-03-19 2018-03-20
48 Ng, Tsz Ying (SFC:BGO741) 吳芷瑩 Rep 2016-01-04 2016-09-14
49 Pan, Jocelyn Wenxian 潘玟先 Rep 2015-09-18 2015-12-07
50 Pang, Hiu Ming (SFC:AGK116) 彭曉明 Rep 2003-04-30
51 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2016-04-19 2016-11-30
RO 2016-11-30 2018-01-05
52 Pok, Ming Kai 卜銘佳 Rep 2019-07-16 2020-07-03
53 So, Raymond 蘇利民 M Rep 2007-10-29 2007-11-02
54 Sun, Huali (SFC:AEM537) 孫華琍 RO 2007-12-14
55 Sze, Pacita Chin Pei 史君白 Rep 2005-04-27 2005-12-08
RO 2005-12-08 2006-05-24
56 Tai, Nga Chun 戴雅真 Rep 2013-11-05 2014-01-10
57 Tan, Yazhi Rep 2020-08-27
58 Tang, Billy Chun Fai 鄧振輝 47 M Rep 2004-10-08 2005-06-08
59 To, Ronald Kwok Chien 杜國鍵 M Rep 2003-11-10
60 Tran, John Chuen Wah 陳傳華 50 M RO 2003-09-09
61 Tsang, Tak Chi 曾德芝 Rep 2009-04-08 2009-07-16
62 Tse, Tony Yee Hin 謝宇軒 52 M Rep 2009-07-24 2009-07-29
63 Tseung, Choi Wing Queenie 蔣采穎 Rep 2010-07-09 2015-09-30
64 Tsui, Kin Wing 崔健榮 RO 2009-08-03 2011-02-28
65 Wan, Ten Lap 溫天納 52 M Rep 2004-09-03 2004-09-28
RO 2004-09-28 2007-01-04
66 Weng, Eddie Hua-Ti 翁華狄 M Rep 2005-02-07 2005-12-20
67 Wong, Christopher Wing Kee 黃永基 M Rep 2004-05-03 2004-07-13
RO 2004-07-13 2004-12-28
68 Wong, Jenny Mei Ying 黃美盈 F Rep 2011-02-14 2013-03-06
69 Wong, Kok Yin 王覺賢 Rep 2016-01-04 2019-08-26
70 Wong, Michael Hoi 王海 M Rep 2003-10-20
71 Wong, Sin Just 黃森捷 55 M RO 2006-01-06
RO 2007-04-13 2007-09-12
72 Wong, Wai Sze (SFC:BAA860) 黃慧思 Rep 2012-10-10 2013-09-07
73 Wong, Wing Yin (SFC:AMP581) 黃穎妍 Rep 2005-10-26 2006-08-14
74 Wong, Yee Man (SFC:APX203) 王綺文 Rep 2007-11-01 2008-10-03
75 Wu, Ka Chun (SFC:BAB052) 胡嘉俊 Rep 2020-08-07 2020-10-16
76 Yan, Kam Cheong 殷鑑昌 Rep 2003-09-29 2005-11-13
77 Yan, Sunny Kwok Ting 印國庭 M Rep 2005-10-05 2006-05-25
RO 2006-05-25 2006-12-23
78 Yeung, Wing Kwan (SFC:ASU516) 楊穎筠 Rep 2009-05-21 2010-02-12
79 Yip, Hoi Wun 葉愷媛 Rep 2014-12-02 2015-01-30
80 Yip, Kin Kong (SFC:ADS751) 葉建剛 Rep 2003-10-08
RO 2003-10-08 2005-06-23
81 Yu, Andrew Chi Chiu 余志超 M Rep 2003-11-01 2004-07-23
82 Yu, Lucian Chung Hang 余仲行 46 M Rep 2003-07-02 2003-11-13
83 Yuen, Benson Wing Yiu 袁榮耀 Rep 2004-08-30 2004-12-19
84 Yum, Vincent 任偉成 M Rep 2003-10-11 2004-04-01
85 Zhang, Chi (SFC:BBH444) 張弛 Rep 2017-09-18
86 Zhou, Jiangning 周江宁 Rep 2017-07-28 2018-03-26
87 Zhou, Yan (SFC:BPW935) 周燕 Rep 2020-12-04

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top