ORIENT SECURITIES LIMITED 東方滙財證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Chan, Angie (SFC:ADN450) 陳安芝 F RO 2019-04-12
2 Chan, Cheong Hung 陳昌雄 Rep 2006-01-23 2018-09-21
3 Chan, Chor Man 陳楚民 Rep 2005-10-31 2006-03-02
4 Chan, Christy Cheuk Ki 陳卓琦 F Rep 2011-05-03 2011-08-17
5 Chan, Hing Wang 陳卿弘 Rep 2014-03-04 2015-08-31
6 Chan, Kit Fei 陳杰飛 Rep 2011-03-21 2012-09-06
7 Chan, Man Wai (SFC:BIX486) 陳敏慧 Rep 2017-02-09 2019-05-30
8 Chang, Lama Kit Sun 張潔新 RO 2004-09-02
9 Chau, Dik Fu 周狄虎 Rep 2004-05-31 2004-08-04
10 Chau, Kai Yuk 周佳玉 Rep 2005-01-17
11 Cheng, Fung Kit 鄭豐傑 RO 2016-06-03 2018-10-31
12 Cheng, Roy Kam Ho 鄭鑑浩 M Rep 2011-03-02 2011-04-15
13 Cheung, Dickson Tak Shun 張德信 M Rep 2003-07-21
14 Cheung, Siu Ling (SFC:AEQ191) 張小玲 Rep 2004-11-10
15 Cheung, Wai Kuen (SFC:AEZ938) 張偉權 Rep 2005-06-03 2006-03-20
RO 2006-03-20 2006-08-02
Rep 2006-08-02 2008-09-29
Rep 2011-08-31
16 Cheung, Yu Xuan 張渝瑄 35 F Rep 2015-10-22 2016-06-21
17 Cheung, Yui Man 張裔文 Rep 2015-09-15
18 Chok, Annie Yuk Har 祝玉霞 F Rep 2007-03-07 2017-02-22
19 Chow, Rico Kai Tung 周啟東 RO 2003-08-18
20 Chow, Yat Hau 周逸效 Rep 2004-10-26
21 Chu, Sung Hei 朱崇希 61 M Rep 2009-08-05 2010-03-31
RO 2010-03-31 2016-05-05
22 Chung, Paul Chin Hung 鍾展鴻 65 M Rep 2004-07-31 2004-08-13
RO 2004-08-13 2014-10-21
23 Fong, Fu Ying (SFC:AQC320) 方富英 Rep 2010-01-29 2013-09-30
24 Fung, May Mei Yan 馮美欣 F Rep 2004-09-09 2004-09-10
RO 2004-09-10 2006-03-16
RO 2006-07-11 2007-12-12
25 Ha, Sze Wan 夏詩韻 Rep 2010-08-09 2012-09-08
26 Ho, Kai Yip 何啟業 Rep 2010-06-21 2011-09-29
27 Ho, Kwok Hoi 何國海 Rep 2013-10-15 2015-08-31
28 Hui, Ka Yan (SFC:BEX260) 許家欣 Rep 2017-01-23 2019-01-14
29 Hui, Wang Wai 許宏偉 Rep 2005-07-25 2007-03-01
30 Ip, Wai Hung (SFC:AFO416) 葉偉雄 Rep 2015-09-01 2016-08-17
31 Kan, Cheuk Wah 簡卓華 M Rep 2005-08-27 2005-12-01
Rep 2013-10-15 2015-08-31
32 Kwok, Kwong Yin 郭廣賢 Rep 2013-11-01 2015-08-31
33 Kwong, Wai Ming 鄺偉明 Rep 2007-08-06
34 Lai, Ming Him 黎銘謙 RO 2018-12-18
35 Lam, Man Ho (SFC:ARQ371) 林文浩 Rep 2014-06-11 2015-02-18
36 Lam, Oi Ming 林愛明 Rep 2014-07-16 2015-12-31
37 Lam, Shing Wan 林昇宏 M Rep 2007-12-18 2011-12-19
Rep 2014-04-16 2019-07-23
38 Lau, Bonnie Yin Ying 劉燕瑛 F Rep 2005-09-07
39 Lau, Daniel Cheung Ka 劉長加 M Rep 2010-03-22 2011-02-07
40 Lau, Pik Fong 劉碧芳 Rep 2013-07-18 2013-12-11
41 Lau, Shek Wing 劉錫榮 Rep 2013-08-13 2017-04-20
42 Lau, Tak Wing (SFC:BFN651) 劉德榮 Rep 2015-07-09
43 Lau, Wai Man (SFC:AAE629) 劉偉文 56 M Rep 2008-06-01 2010-11-29
RO 2010-11-29
44 Lau, Wang Cheung 劉宏章 Rep 2012-11-26 2013-03-19
45 Lee, Casey Kit Fong 李潔芳 Rep 2005-03-29
46 Lee, Chi Kuen 李志權 Rep 2005-10-28 2006-04-03
47 Leung, Ka Ming (SFC:BJU601) 梁家明 Rep 2017-06-27 2017-10-13
48 Leung, Tak Keung 梁德強 Rep 2007-03-01
49 Li, Cho Kwong 李早光 Rep 2003-12-01
RO 2003-12-01 2004-07-01
Rep 2004-08-11 2005-03-01
50 Liong, Fung Wai 梁豐煒 Rep 2013-10-15 2015-08-31
51 Lo, Ka Ki 羅家奇 Rep 2015-06-15
52 Lo, Wai Kiu 羅暐喬 Rep 2012-05-02 2012-09-18
53 Luk, Hing Man 陸興民 Rep 2013-10-17 2015-08-31
54 Ng, Kwan Chun 吳君俊 Rep 2013-03-28 2014-06-17
55 Ng, Natalie Man Yan 吳忻熹 F Rep 2010-03-23 2012-12-31
56 Ng, Yin Lam (SFC:AGK085) 吳彥霖 Rep 2009-01-07 2013-04-27
57 Pau, Chi Wing 鮑自榮 Rep 2013-10-15 2015-08-31
58 Poon, Gi Gi 潘施思 Rep 2007-01-15
59 See, Bo Cheung 施寶章 Rep 2006-01-03 2006-07-01
60 Seeto, Siu Hong 司徒劭康 Rep 2016-11-01 2018-09-06
61 Sze, Gretchen Man Yuk 施汶玉 Rep 2003-06-13 2003-09-23
62 Tam, Wai Cheong (SFC:AAK153) 譚偉昌 Rep 2007-03-01 2008-02-15
RO 2008-02-15 2010-01-25
63 Tam, Woon Kong 譚煥江 Rep 2004-03-05 2004-08-04
64 Ting, Chung Man 丁仲文 M Rep 2004-11-05 2014-09-30
65 Tse, Andy Ka Wai 謝家偉 Rep 2007-01-02 2007-05-07
66 Tse, Ming Fun 謝銘勳 RO 2019-04-12
67 Tse, Ngan Ling 謝雁玲 Rep 2004-09-01
68 Tsui, Moon Kwong 徐滿光 Rep 2004-11-01 2005-08-27
69 Tsui, Terence 徐善俊 M Rep 2010-05-03 2015-02-22
70 Wong, Kwan Ho (SFC:AOR534) 黃君豪 Rep 2007-03-15 2017-01-07
71 Wong, Kwan Lok (SFC:AEN517) 黃君諾 42 M Rep 2004-10-13
72 Wong, Ngai Ching 黃藝晴 Rep 2013-04-18 2014-01-31
73 Wong, Sai Chor 黃細初 Rep 2008-02-25 2012-09-30
74 Yiu, Chor Fong 姚楚芳 Rep 2005-04-18
75 Yu, Alice Man Fung 于文鳳 49 F Rep 2004-11-03 2011-03-01
76 Yung, Hon Fai 翁漢輝 Rep 2013-10-15 2015-08-31

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top