HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 恒生投資管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2011
Role From Until
1 Cao, Guanye 曹冠業 Rep 2006-11-29 2007-08-27
2 Chan, Bosco Lai Kam 陳禮金 Rep 2004-10-27 2005-08-09
3 Chan, Brian Tsui Shing 陳敘成 M Rep 2010-09-13 2012-12-21
4 Chan, Chi Wai (SFC:AXI311) 陳志偉 Rep 2011-05-25 2017-03-10
5 Chan, Karen Ka Ying (SFC:AKL746) 陳家瑩 F Rep 2004-06-28 2006-07-24
6 Chan, Kwok Ping 陳國平 RO 2005-02-01
Rep 2007-05-09 2008-01-01
7 Chan, Man Yee (SFC:AGG774) 陳敏儀 Rep 2004-01-13 2004-02-03
8 Chan, Pui Man (SFC:AUT998) 陳佩敏 Rep 2010-03-01 2011-09-22
9 Chan, Sau Ting 陳修婷 Rep 2004-08-17 2006-01-16
10 Chan, Shirley Pui Yen 陳珮恩 F Rep 2005-03-11 2006-01-16
11 Chan, Yin Ting Elaine 陳彥婷 Rep 2011-11-04
12 Chan, Yiu Cheong 陳耀昌 Rep 2003-11-20 2006-06-22
RO 2006-06-22 2017-06-18
13 Chang, Li (SFC:APD249) 常立 Rep 2010-03-03 2017-05-17
14 Chang, Tat Sean 鄭達成 Rep 2005-06-24 2006-04-01
15 Cheng, Joe Kennedy Chung King 鄭中景 Rep 2006-07-20
16 Cheung, Christina Ka Man 張嘉雯 F Rep 2008-03-11 2011-04-02
17 Cheung, Chun Tsung 張振棕 Rep 2011-08-30 2013-09-02
18 Cheung, Ka Ming (SFC:ABF187) 張加銘 RO 2006-06-10
19 Cheung, Kin Yan (SFC:ALD619) 張健恩 Rep 2005-10-04 2007-10-27
20 Cheung, Kit Wah 張潔華 Rep 2004-09-22 2004-12-02
21 Cheung, Wai Yip (SFC:AWO073) 張偉業 Rep 2010-12-23 2011-04-01
22 Chong, Sui Wan 莊瑞雲 Rep 2006-07-11 2011-04-01
23 Chow, Ka Lin 周嘉蓮 Rep 2005-05-03
24 Chow, Kai Suen 周繼旋 Rep 2011-11-04
25 Choy, Kwok Ho 蔡國浩 Rep 2004-06-28 2006-11-01
26 Chu, Joanna Yuen Yi 朱婉儀 F RO 2008-11-17
27 Chu, Wai Man (SFC:AEU686) 朱慧文 Rep 2015-09-01
28 Chung, Chi To 鍾志滔 Rep 2007-06-04 2010-12-01
29 Chung, Suet Yee Alice 鍾雪儀 Rep 2003-07-02
30 Fong, Jonathan Tim Fai 方添輝 M Rep 2011-10-20 2012-12-01
31 Foo, Clara Ka Ka 符嘉嘉 F Rep 2006-08-11 2009-03-16
Rep 2011-06-10 2021-09-19
32 Fu, Yin Ho 符彥豪 Rep 2003-12-24 2012-09-17
33 Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠 54 M Rep 2006-07-17 2006-09-05
RO 2006-09-05 2017-06-30
34 Fung, Siu Wing (SFC:ABV517) 馮紹榮 Rep 2007-11-05 2011-10-06
35 Ho, Clement Ka Chuen 何家存 M RO 2007-10-31 2010-02-01
36 Ho, Ka Kei 何嘉琪 Rep 2006-08-24 2015-09-28
37 Ho, Kenny Wai Yip 何偉業 M Rep 2004-03-08
38 Kam, Tsz Man 甘芷敏 Rep 2004-05-17
39 Kan, Hoi Leung 簡海良 Rep 2006-07-11 2010-05-15
40 Kong, Jin Jean 龔瑾 Rep 2007-04-10 2012-10-11
41 Kong, Suk Yee 鄺淑儀 Rep 2004-05-13 2005-05-03
42 Ku, Esther Ahn Chian 古岸仟 F Rep 2004-11-30 2006-01-16
43 Lai, Chi Kin (SFC:AIR705) 賴子健 Rep 2007-11-05
44 Lai, Kelvin Chi Man 黎志文 M Rep 2004-05-05 2009-07-20
45 Lam, Chun Wah (SFC:ALR918) 林俊華 Rep 2005-02-04 2005-09-14
46 Lam, Hung Fai 林鴻輝 Rep 2010-12-07 2011-04-11
47 Lam, Kwok Fai (SFC:AOJ180) 林國輝 Rep 2006-12-28 2016-09-01
48 Lam, Mung Ha 林夢霞 Rep 2017-08-19
49 Lam, Patrick Kwok Yan 林國仁 M Rep 2005-02-18
50 Lam, Po Ching 林步青 Rep 2004-07-13 2006-07-24
Rep 2011-06-10
51 Lam, Suet Man 林雪雯 Rep 2005-08-19 2006-07-03
52 Lan, Kwok Kin 藍國堅 Rep 2007-01-18 2016-04-02
53 Lau, Chi Ming (SFC:AUW146) 劉智明 Rep 2011-10-07 2015-06-27
54 Lau, Chuen Chung 劉存忠 Rep 2004-02-02
RO 2004-02-02 2015-10-13
55 Lau, Kwok Shing Gary 劉國盛 Rep 2007-03-01
56 Lau, Mei Kuen 劉美娟 Rep 2007-12-03 2013-08-18
57 Law, May Ling 羅美玲 F Rep 2004-07-05
58 Lee, Felix Tak Long 李德朗 M Rep 2011-03-03 2017-01-06
59 Lee, Pik Ho 李璧皓 Rep 2003-10-22 2004-04-19
60 Lee, Rosita Pui Shan 李佩珊 F RO 2004-07-13
61 Lee, Strong 李思朗 Rep 2007-03-28 2011-04-26
62 Lee, Winnie Wing Yee 李穎怡 F Rep 2007-03-08 2008-05-07
63 Leung, Chi Chiu (SFC:ACG206) 梁志超 52 Rep 2005-09-21
64 Leung, Ho Pong 梁浩邦 Rep 2008-12-09 2015-07-01
65 Leung, Ka Chun (SFC:ALU447) 梁家進 Rep 2005-03-11 2007-12-22
66 Leung, Ka Ming (SFC:ANU115) 梁家銘 Rep 2006-08-11 2007-03-02
67 Leung, Raymond Yiu Bong 梁耀邦 M Rep 2007-06-07 2015-11-17
68 Leung, Wing Yu (SFC:AEU651) 梁永裕 Rep 2004-08-10
69 Leung, Winnie (SFC:AOD441) 梁詠儀 F Rep 2007-01-19 2011-11-21
70 Li, Pui Fan 李佩芬 Rep 2003-09-04
71 Lin, Yik Kwong 練奕光 Rep 2005-03-11 2018-08-31
72 Ling, Ka Kin 凌嘉鍵 Rep 2010-09-17 2013-03-27
73 Liu, Yu (SFC:ARR603) 劉宇 Rep 2008-10-02 2016-07-15
74 Lo, Ka Yip (SFC:AFP566) 盧嘉業 Rep 2006-12-15 2007-09-03
75 Lui, Raymond Man Chung 呂文忠 M Rep 2003-12-15
Rep 2007-06-15 2017-07-13
76 Lui, Ying 呂盈 Rep 2005-09-26 2006-08-14
77 Luk, Pui Man 陸佩雯 Rep 2003-05-02
78 Luk, Sai Lung 陸世龍 RO 2018-06-22
79 Ma, Yuen Ling 馬宛鈴 Rep 2008-05-07 2022-09-25
80 Mak, Mei Shan (SFC:AHG166) 麥美珊 Rep 2004-01-26
81 Man, Chi Ho 文志豪 Rep 2008-03-05 2010-10-16
82 Ng, Derek Siu Lung 吳兆龍 M Rep 2004-04-28 2006-12-18
83 Ng, Emily Wing Hung 吳詠虹 F Rep 2010-06-01 2019-07-01
84 Ng, Wing Sum (SFC:AKS650) 吳穎芯 Rep 2007-03-07 2007-04-20
85 Ngan, Kin Wa 顏建華 Rep 2004-04-01
86 Ngan, Man Kit (1961) 顏文傑 50 M RO 2007-05-30 2019-08-18
87 Shum, Chi Yan 沈芷茵 Rep 2004-05-18 2004-10-29
88 Sun, Alex Chi Keung 孫志強 Rep 2005-11-04 2012-06-28
89 Tam, Wing Oi 談永凱 Rep 2003-09-23 2009-03-28
90 Tang, Bonnie Yan Yan 鄧欣欣 F Rep 2004-04-01
91 Tang, Leong 鄧亮 Rep 2003-07-09 2005-10-28
92 Ting, Sze Man 丁思敏 Rep 2003-09-26 2006-02-20
93 Tjang, Lavinia Yuen Man 張菀紋 Rep 2007-04-10 2008-07-11
94 Tong, Leung Kwing 唐良炯 Rep 2006-05-30 2010-05-15
95 Tsang, Chi Him 曾智謙 Rep 2006-07-11 2007-12-21
96 Tsang, Raymond Tak Yung 曾德庸 M Rep 2005-10-10 2011-05-10
97 Tsang, Siu Wah (SFC:AIO026) 曾少華 Rep 2006-10-16
98 Tse, Raymond 謝禮文 M Rep 2004-07-19 2004-09-24
RO 2004-09-24 2007-07-20
99 Tso, Wai Sing (SFC:AHG861) 蔡偉成 Rep 2005-07-05
100 Tsui, Gordon Siu Kay 徐紹基 M Rep 2011-05-16 2014-11-17
101 Wang, Ziyang 王子洋 Rep 2011-07-27 2016-08-20
102 Wang, Ziyuan (SFC:ARA154) 王紫苑 Rep 2008-05-13 2010-10-06
103 Wen, Liang (SFC:ALU451) 溫亮 Rep 2005-03-11 2007-11-03
104 Wong, Anthony Sui Ki 黃瑞麒 M Rep 2007-07-03
105 Wong, Daniel Sai Chung 王世聰 M Rep 2003-11-21 2004-10-17
106 Wong, Irene Oi Ling 黃愛玲 F Rep 2004-02-02 2004-04-04
107 Wong, Kai Sun 黃啟新 Rep 2013-03-16
108 Wong, Man Lai (SFC:ARK258) 黃文禮 Rep 2008-07-31 2009-01-15
109 Wong, Suzanna Suk Wun 黃淑媛 F Rep 2006-08-28
110 Wong, Sze Wun 黃詩韻 Rep 2004-06-02 2007-01-05
111 Woo, Tracy 鄔禮詩 F Rep 2004-05-15 2005-08-19
112 Wu, Xiongwei 吳雄偉 Rep 2008-09-11 2014-10-28
113 Yao, Shaohua 姚少華 Rep 2010-12-01 2011-03-01
114 Yap, Bonnie Hing Man 葉馨雯 F Rep 2005-05-12 2011-04-26
115 Yau, Wai Sum 丘慧心 Rep 2004-04-05
116 Yeung, Jason Sin Chor 楊先楚 M Rep 2004-03-30
117 Yeung, Nelson Yat Sang 楊逸生 M Rep 2005-04-12 2005-05-30
118 Yip, Hiu Fai 葉曉暉 Rep 2008-07-07 2010-08-02
119 Yip, Ling Ling (SFC:AJC829) 葉凌凌 Rep 2003-09-19 2018-05-08
120 Yiu, Wing Yu 姚詠如 Rep 2005-01-05
121 Yu, Sik Ching 余適政 Rep 2004-09-08 2005-04-11
122 Yuen, Wendy Miu Ling 袁妙齡 F Rep 2009-08-17
RO 2009-08-17 2021-09-12
123 Zheng, Chong 鄭冲 Rep 2008-03-11 2009-10-30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top