Essence Futures (Hong Kong) Limited 安信期貨(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Tai Chung 區大中 RO 2011-11-25
2 Cao, Ting (SFC:AWJ099) 曹婷 Rep 2011-08-12
3 Cao, Zhiming 曹智銘 36 M Rep 2012-07-09 2013-02-23
4 Chan, Cheuk Yiu 陳焯堯 Rep 2013-01-30 2013-08-26
5 Chan, Ho Ming (SFC:ATS071) 陳鎬明 Rep 2013-01-30 2016-01-31
6 Chan, Hon Ping (SFC:AEY437) 陳漢平 Rep 2012-10-03 2016-12-31
7 Chan, Ka Ying (SFC:APZ133) 陳嘉盈 Rep 2012-08-30 2014-07-21
8 Chan, Kar Lok 陳家樂 Rep 2012-06-19 2012-08-01
RO 2012-08-01
9 Chan, Man Sin 陳敏倩 Rep 2012-06-26 2021-05-14
10 Chan, Oi Chee 陳愛珠 Rep 2017-07-18
11 Chan, Philip Chi Leung 陳子樑 M Rep 2015-06-15 2017-02-16
12 Chan, Tony Lup 陳立 M Rep 2011-03-18
13 Chan, Wai Chung (SFC:ABS358) 陳偉聰 Rep 2019-10-23
14 Chan, Wai Hung (SFC:ARA444) 陳偉雄 Rep 2011-02-10 2013-05-28
15 Chan, Yin Yee (SFC:ADZ086) 陳燕兒 Rep 2011-03-18
16 Chan, Yuk Chor 陳旭初 Rep 2012-08-17
17 Chau, Kong Wai 周港威 Rep 2017-04-18 2017-06-25
18 Cheng, Lit Ming 鄭烈明 Rep 2016-03-07 2016-10-07
19 Cheng, Tony Chuk Chung 鄭則重 M Rep 2011-07-21 2016-10-10
20 Cheung, Kwok Wah (SFC:ADW264) 張國華 Rep 2010-12-31 2011-11-01
21 Cheung, Ngai Tat 張毅達 Rep 2014-04-08 2017-03-05
Rep 2018-03-26
22 Cheung, Patrick Pak Kin 張柏堅 M Rep 2015-06-30 2017-03-16
23 Cheung, Steve Kwok Leung 張國良 M Rep 2017-03-27
24 Chiu, Hon Wah (SFC:ABP616) 趙漢華 Rep 2011-05-20 2019-05-20
RO 2019-05-20
25 Cho, Kelvin Shing Wai 卓承威 M Rep 2013-02-28 2017-03-31
26 Chow, Wai Yip 周偉業 Rep 2018-12-31
27 Chuen, Connie Sau Chun 全秀珍 F Rep 2021-04-01
28 Chung, Chak Man 鍾澤敏 Rep 2011-01-21 2011-05-31
29 Chung, Sun Kit 鍾燊傑 Rep 2018-10-03
30 Deng, Changchun 鄧長春 Rep 2016-05-24
31 Deng, Renke 鄧人可 Rep 2017-05-08 2017-07-21
Rep 2017-08-29
32 Ding, Ye (SFC:BCW126) 丁曄 Rep 2015-07-15 2019-08-30
33 Feng, Jinyi (SFC:AXZ592) 馮錦宜 Rep 2011-09-30
34 Fu, Shelly 傅願好 Rep 2015-10-12
35 Gao, Yu (SFC:BIB949) 高宇 Rep 2016-10-28
36 Gao, Yuhui (SFC:BJG183) 高宇慧 Rep 2017-06-06
37 Han, Hui (SFC:AUH480) 韓暉 RO 2018-02-07
38 Hu, Tinghui 胡汀卉 Rep 2013-07-30 2015-07-04
39 Huang, Xikun 黃喜昆 Rep 2017-04-20 2019-04-01
40 Hui, Siu Cheung (SFC:ADQ326) 許兆祥 Rep 2017-05-10
41 Hung, Yu 洪瑜 Rep 2016-01-25 2016-08-29
42 Jiang, Han (SFC:BGP856) 蔣菡 Rep 2015-12-08 2017-07-22
43 Jin, Qingzi 靳清子 Rep 2015-11-09 2016-05-18
44 Jor, Ho Yin 左浩賢 Rep 2017-08-25
45 Kwan, Kai Yiu 關啟堯 Rep 2021-07-09
46 Lai, Dick Wai (SFC:AEJ001) 黎廸韋 M Rep 2012-10-05
47 Lai, Matthew Chau Ming 黎秋明 M Rep 2017-03-27
48 Lam, Kevin Kai Wing 林繼榮 M Rep 2011-11-17 2015-11-13
49 Lau, Chun Keung (SFC:ADR543) 劉俊強 RO 2010-10-25
50 Lau, Kit (SFC:BBT819) 劉杰 Rep 2013-09-23
51 Lau, Wung Koon 劉宏觀 Rep 2021-01-26
52 Lee, Adelina Nga Lam 李雅琳 Rep 2012-08-09 2015-03-01
53 Lee, Chung Yee (SFC:AQJ547) 李頌儀 Rep 2011-02-24 2021-05-21
Rep 2021-07-07
54 Leong, Chi Fung 梁智鋒 Rep 2013-09-06 2014-12-13
55 Leung, Eddy Chi Kam 梁志金 M Rep 2014-06-25
56 Leung, Matthias Chun Hei 梁俊希 M Rep 2010-12-23 2011-05-31
57 Leung, Siu Kwong (SFC:ADR128) 梁兆廣 Rep 2010-11-04 2015-06-16
58 Li, Ka Kwan 李家坤 Rep 2013-05-27
59 Li, Lin (SFC:BAG335) 李林 Rep 2015-11-30 2018-01-22
60 Li, Pak Kwai 李柏逵 Rep 2016-03-02 2016-04-15
61 Li, Xiaofan 李晓凡 Rep 2021-01-29 2021-06-11
62 Liang, Wenxi 梁文兮 Rep 2017-06-06
63 Lin, Leo Hiu Pui 林曉霈 M Rep 2019-05-16
64 Liu, Meng (SFC:BIV464) 劉蒙 Rep 2017-03-15 2018-03-31
65 Ma, Ming Chun 馬銘俊 Rep 2013-07-11 2020-12-30
RO 2020-12-30
66 Ma, Sai (SFC:BJC214) 馬賽 Rep 2017-02-27
67 Mak, Louisa Ka Lam 麥嘉琳 F Rep 2012-08-31
68 Mak, Wilson Yau Kee 麥有基 M Rep 2016-02-15
69 Mok, Chue Man 莫鑄文 Rep 2017-03-21 2019-05-03
70 Mui, Tsz Ching 梅子青 Rep 2014-06-03
71 Ng, Kwok Ming 吳國明 Rep 2015-05-06 2019-10-16
72 Ng, Siu Hang (SFC:ATL550) 吳紹恒 Rep 2016-04-18 2017-07-29
73 Pang, Ching Yin 彭靜妍 Rep 2017-01-11
74 Qin, Liangliang 秦亮亮 Rep 2017-08-17
75 Qiu, Hui 邱慧 Rep 2017-01-05
76 Shi, Chun Hei 佘俊熹 Rep 2012-06-20 2015-10-16
77 Siu, Po Cheung 蕭宝祥 Rep 2018-12-24 2021-06-01
78 Sun, Yuting 孫雨婷 Rep 2015-11-16 2017-03-07
79 Tam, Ho Kuen 譚浩權 Rep 2013-01-08 2014-04-18
80 Tan, Khee Chye 陳啟財 Rep 2017-04-10
81 Tang, Guyang 湯谷暘 Rep 2015-07-24 2017-09-17
82 Tong, Ming Tak 湯明德 Rep 2017-03-27
83 Tsang, Chung Wah 曾仲華 Rep 2017-08-25 2018-12-07
84 Wang, Xiaochuan (SFC:AQP721) 王曉川 Rep 2011-08-12 2017-08-25
RO 2017-08-25
85 Wong, Clara Ho Yi 黃皓怡 F Rep 2015-10-12
86 Wong, Man Chun (SFC:APQ127) 黃文俊 Rep 2012-05-14 2015-05-11
87 Wong, Yuen Chau 黃元冑 Rep 2014-04-07
88 Wu, Chun Man 胡振民 Rep 2018-10-23
89 Wu, Zishan 吳紫珊 Rep 2014-04-02 2017-12-13
90 Yang, Liu (SFC:BDW310) 楊柳 Rep 2014-09-12
91 Yang, Shan 楊姍 Rep 2012-09-27
92 Yau, Tsz Kin 游子健 Rep 2021-06-28
93 Yeung, Helen Suet May 楊雪微 F Rep 2018-10-23
94 Yeung, Tak Wah 楊德華 Rep 2011-07-25 2014-03-30
95 Yin, Bo (SFC:AXT105) 尹博 Rep 2018-08-13
96 Yip, Ching Shan (SFC:ACZ125) 葉青山 Rep 2014-09-17
97 Yip, Ka Lung 葉家龍 RO 2010-10-25 2012-08-13
98 Yuen, Yiu Hei 阮堯熙 Rep 2014-03-28 2015-01-11
99 Zeng, Jiahao 曾嘉豪 Rep 2017-03-06
100 Zhang, Kai (SFC:AXH639) 張凱 Rep 2011-10-20 2018-03-31
101 Zhang, Qun (SFC:BOB833) 張群 Rep 2019-11-19 2020-12-02
102 Zhu, Xingtong 朱星曈 Rep 2012-01-30 2018-02-28
103 Zhu, Zhenyu 朱振宇 Rep 2017-01-03

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top