Success Securities Limited 實德證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Au, Wing Wang 歐永宏 Rep 2014-08-08
2 Chan, Anita Sui Kwan 陳瑞群 F Rep 2003-07-29 2005-04-14
3 Chan, Chi Ngong 陳熾昂 Rep 2015-01-14 2017-09-29
4 Chan, Chu Fai 陳曙輝 Rep 2008-07-16 2009-07-02
5 Chan, Chun Wai (SFC:AFY152) 陳進威 Rep 2012-03-27 2012-04-30
RO 2012-04-30 2013-08-19
6 Chan, Eddie Yam Fung 陳欽豐 M Rep 2003-11-04 2006-11-17
7 Chan, Eric Kar Kit 陳家傑 M Rep 2008-07-16
8 Chan, Garine Ka Ming 陳家明 Rep 2003-05-15
9 Chan, George Lung Cheung 陳龍翔 M Rep 2003-04-26 2003-12-18
10 Chan, Hay Por 陳希波 Rep 2010-05-19 2010-09-07
11 Chan, Hin Yee 陳騫兒 Rep 2008-12-08 2014-08-30
12 Chan, Hoi Cheung (SFC:APW069) 陳愷章 Rep 2010-07-23 2013-05-17
13 Chan, Hon Che 陳漢枝 Rep 2007-06-26 2008-05-01
14 Chan, Ka Ming (SFC:AGF145) 陳嘉明 Rep 2003-11-01
15 Chan, Katherine (SFC:ADU256) 陳家歡 F Rep 2003-04-14 2004-11-10
Rep 2008-11-26
16 Chan, Kelly 陳家禮 F Rep 2004-12-14 2020-08-23
17 Chan, Kin Kwan 陳健君 Rep 2010-01-15 2016-02-06
18 Chan, Kin Ming (SFC:AYK590) 陳建名 Rep 2011-11-14 2016-01-11
19 Chan, Kwok Dik 陳國迪 Rep 2012-11-14 2017-05-31
20 Chan, Ling Fung (SFC:AJK955) 陳凌峰 Rep 2006-10-24 2009-02-24
21 Chan, Man Yan (SFC:AMF587) 陳文欣 Rep 2008-03-25 2018-09-20
22 Chan, Mei Han 陳美嫻 Rep 2011-08-09 2020-01-31
23 Chan, Ronald Ho Lam 陳浩霖 M Rep 2013-01-07 2015-08-20
24 Chan, Sai Wing (SFC:AMU845) 陳世榮 Rep 2010-05-13 2019-03-15
25 Chan, Sau Him 陳守謙 Rep 2013-06-03 2017-04-27
26 Chan, Shuk Ching (SFC:AVK939) 陳淑晶 Rep 2010-06-30 2015-09-02
27 Chan, Tin Fai 陳天輝 Rep 2015-03-27 2015-11-24
28 Chan, Tin Shun 陳天順 Rep 2016-12-14 2017-03-22
29 Chan, Tom Pak Lam 陳柏楠 57 M Rep 2013-03-12 2016-11-01
RO 2018-06-26
30 Chan, Wency 陳韻詩 F Rep 2007-03-28 2019-07-16
RO 2019-07-16 2019-09-05
31 Chan, William (SFC:ACX944) 陳偉倫 46 M Rep 2003-07-08
32 Chang, Wai Chung 張偉忠 Rep 2011-06-10 2012-01-20
Rep 2013-03-04
33 Chen, Ding (SFC:BCW248) 陳鼎 Rep 2014-03-12 2016-02-05
34 Cheng, Chak Nam 鄭澤南 Rep 2014-05-20 2017-05-30
35 Cheng, Chun Tung (SFC:APR261) 鄭振東 Rep 2007-11-05 2009-04-16
36 Cheng, Hang Lee 鄭亨利 Rep 2009-01-15 2009-01-29
37 Cheng, Hei Naat 鄭希鈉 Rep 2008-10-13 2010-11-01
38 Cheng, Mimi Ka Wai 鄭嘉慧 F Rep 2010-07-12 2012-05-18
39 Cheng, Yuen Chiu 鄭元超 Rep 2008-03-10 2008-10-13
40 Cheung, Chi Hang (SFC:BDH790) 張志恆 Rep 2014-04-16 2017-06-30
41 Cheung, Chun Kiu (SFC:AVD524) 張俊僑 Rep 2010-06-08 2011-09-26
42 Cheung, Henry Ka Wong 張家煌 M Rep 2006-04-26 2010-01-01
43 Cheung, Ho Lun 張浩崙 Rep 2010-08-02 2019-05-08
44 Cheung, Jojo Lai Ming 張麗明 Rep 2010-12-10 2018-04-03
45 Cheung, Joyce Siu Ling 張小玲 F Rep 2008-11-25
46 Cheung, King Man (SFC:AQV146) 張敬文 Rep 2008-04-15 2018-03-31
47 Cheung, Wing Kit (SFC:AUJ486) 張榮傑 Rep 2010-01-28 2010-07-26
48 Cheung, Wing Piu 張榮標 Rep 2011-05-18 2012-08-08
49 Chiu, Ming Po 趙明寶 Rep 2012-07-18 2015-05-07
50 Chiu, Miranda Oi Yee 招藹怡 F Rep 2018-02-13
51 Chiu, Tin Long 趙天朗 Rep 2016-10-04 2018-04-06
52 Choi, Aaron Kai Yuen 蔡啟元 M Rep 2010-06-17 2011-08-22
53 Choi, King Long 蔡經龍 Rep 2017-06-26
54 Choi, Siu Hang 蔡兆鏗 Rep 2009-11-11 2010-02-09
55 Chow, Siu Kuen 周少權 Rep 2010-07-27 2011-09-11
56 Chow, Wai Yip 周偉業 Rep 2006-01-13 2007-02-01
57 Chung, Ka Ming (SFC:ARG943) 鍾家鳴 Rep 2008-07-07 2008-10-13
58 Chung, Sai Ho (SFC:AXE049) 鍾世豪 Rep 2011-04-15 2017-08-31
59 Doo, Barry Hak Wai 都克威 M Rep 2010-03-02 2013-09-17
60 Fong, Tak Yee 方德義 RO 2003-12-23
61 Fung, David Hao Chuen 馮浩存 M Rep 2007-04-27
62 Hau, Hiu Yeung 侯曉陽 Rep 2011-08-17 2017-08-21
63 Hau, Kin Man 侯健汶 Rep 2008-03-06 2008-09-22
64 Ho, Kin Bor 何建波 Rep 2012-12-04 2013-08-03
65 Ho, Lee Pui 何利培 Rep 2006-12-06 2020-04-21
RO 2020-04-21
66 Hui, Yik 許奕 Rep 2013-01-14 2013-11-21
67 Hung, Pauline Siu Woon 洪小媛 54 F Rep 2008-07-31 2009-04-24
68 Hung, Sing Kwong 洪盛光 Rep 2004-02-06
69 Hung, Yiu Hin 洪耀軒 Rep 2010-04-23 2020-01-10
70 Hung, Yiu Hung 孔耀鴻 Rep 2020-07-03
71 Ip, Hoi Yeung 葉開陽 Rep 2017-07-14
72 Jim, Chu Sing 詹柱星 Rep 2010-01-25 2010-03-21
73 Kam, Huen 金萱 Rep 2003-09-05
74 Ko, Michael Hay Tat 高希達 M Rep 2015-08-07 2020-08-14
75 Kong, Kar Bong 江嘉邦 Rep 2013-10-17 2016-09-27
76 Kwan, Wai Fong 關惠芳 Rep 2005-11-10
77 Kwok, Wai Hong 郭蔚航 Rep 2006-07-01 2006-08-10
78 Kwong, Wai Chung 鄺韋璁 Rep 2013-10-11 2019-01-28
RO 2019-01-28
79 Lai, An Chow 賴安洲 Rep 2010-08-12 2010-11-10
80 Lai, Cheuk Hung 黎卓鴻 Rep 2010-04-14 2010-05-24
RO 2010-05-24 2010-10-01
81 Lai, Louis Kim Leung 黎劍良 M Rep 2003-10-07 2004-02-23
82 Lam, Brian (SFC:AUW751) 林文冲 M Rep 2010-03-17 2012-02-13
83 Lam, Chit Wui 林捷滙 Rep 2010-02-22 2013-07-28
84 Lam, Chun Kong (SFC:BBE132) 林俊港 Rep 2013-05-15 2014-09-11
85 Lam, Ka Yeung 林嘉揚 Rep 2018-08-07 2019-04-30
86 Lam, Pak Him 林伯謙 Rep 2013-04-18 2015-09-24
87 Lam, Pui San 林培燊 Rep 2011-01-20 2014-04-01
88 Lam, Sau Wan 林秀雲 Rep 2010-05-07 2011-08-04
89 Lam, Sui Fan (SFC:BDM064) 林瑞芬 Rep 2014-11-25 2015-08-16
90 Lam, Tsz Ho (SFC:APB485) 林子豪 Rep 2007-07-10 2007-07-17
91 Lau, Matthew Shing Fung 劉城鋒 M Rep 2014-05-27 2018-03-29
92 Law, Chi Ho (SFC:ACS402) 羅志豪 Rep 2004-01-26
Rep 2005-04-29
93 Lee, Franky Chi Ho 李志豪 Rep 2010-08-23 2011-03-11
94 Lee, Hong Sui 李康瑞 Rep 2009-09-28 2017-07-31
95 Lee, Hung Kwong 李鴻光 Rep 2010-11-12 2016-05-31
96 Lee, Kim Ming (SFC:AAG272) 李劍明 Rep 2006-04-10
97 Lee, Wai Fun (SFC:ACK112) 李慧芬 Rep 2007-10-30 2016-06-22
98 Lee, Yin Wai Eudora 李妍慧 Rep 2010-09-16
99 Leung, Alexander Tsang Ho 梁政浩 M Rep 2015-01-06
100 Leung, Benny Yin Hing 梁延慶 M Rep 2008-10-31 2010-09-03
101 Leung, Ka Wai (SFC:AXE050) 梁嘉蕙 Rep 2011-04-15 2017-08-31
102 Leung, Kai Pong (SFC:BCG375) 梁啟邦 Rep 2018-10-08 2020-05-31
103 Leung, Ringo Wai Yip 梁偉業 M Rep 2005-12-21 2009-07-01
104 Leung, Sui Bong 梁帥邦 Rep 2011-07-27 2012-01-20
105 Leung, Sui Chung 梁帥聰 Rep 2011-04-21
106 Leung, Yin Pun 梁延斌 Rep 2008-03-18
107 Li, Ming Keung 李明強 Rep 2010-05-06 2011-01-15
108 Li, Yin Wan 李彥雲 Rep 2008-12-31
109 Liau, Lawrence Yin Fu 廖雲富 M Rep
110 Lin, Jin Kwan 林彥均 Rep 2011-11-14 2017-08-25
111 Ling, Miu Kai 凌妙佳 Rep 2008-12-23 2009-07-20
112 Liu, Jason Chee Lai 廖誌禮 M Rep 2009-12-11 2018-01-31
113 Liu, Karson Ka Ho 廖嘉豪 Rep 2008-01-15 2011-04-18
114 Lo, Ka Hing 盧家興 Rep 2010-01-06 2013-01-16
115 Lo, Oi Yee 盧藹儀 Rep 2006-06-26 2012-03-19
RO 2012-03-19
116 Lo, Tai Wah 盧大華 M RO 2005-12-07
Rep 2006-12-06 2007-01-31
117 Lok, Colin Wai Hung 駱偉雄 M Rep 2009-05-18 2014-01-30
118 Lou, Tak Ki 婁德基 M Rep 2006-12-18 2008-10-09
119 Lui, Korman Cho Mau 雷祖謀 Rep 2014-12-29 2016-03-01
120 Lui, Siu Po 呂少寶 Rep 2014-10-20
121 Lung, Oi Fong 龍愛芳 Rep 2012-06-25 2019-08-23
122 Ma, Hoffman Ho Man 馬浩文 47 M Rep 2007-03-10
123 Ma, Ka Chuen 馬家銓 Rep 2003-05-01
Rep 2004-11-19 2006-12-16
Rep 2013-05-13 2018-10-18
124 Ma, Kam Wah (SFC:AHL928) 馬金華 Rep
125 Ma, Kwok Chau 馬國疇 Rep 2019-05-08 2019-11-19
126 Ma, Pui Choi 馬培才 Rep 2008-12-29 2010-04-15
127 Man, Chun Kit 文俊傑 Rep 2012-08-23 2013-06-08
128 Mok, Wai Fan 莫惠芬 Rep 2010-06-22 2015-03-25
129 Mou, Shuk Han 繆淑嫻 Rep 2008-03-20 2008-10-02
130 Mung, Siu Cho 蒙紹祖 Rep 2011-05-05
131 Ng, Chung Luen 吳松鑾 Rep 2008-12-08 2009-02-24
132 Ng, Dorothy Sau Fong 吳秀芳 F Rep 2006-04-10
Rep 2009-03-17 2018-08-20
133 Ng, Ka Chi (SFC:AUX126) 伍家枝 Rep 2010-04-12 2011-05-25
134 Ng, Siu Chun (SFC:APU792) 吳紹進 Rep 2007-10-10 2014-12-30
135 Ng, Siu Kin 伍少堅 Rep 2014-01-03 2015-09-18
136 Ng, Tsz Hin Jasper 吳子軒 Rep 2011-06-29 2012-05-18
137 Ng, Wing Shan (SFC:AUZ074) 吳詠珊 Rep 2010-05-06
138 Ngai, Stephen Kwok Chuen 魏國銓 63 M Rep 2004-10-01 2004-12-14
139 On, Ka Kin 安加建 Rep 2017-01-06 2017-10-13
140 Pang, Hin Kwan 彭顯君 Rep 2015-09-21 2018-03-31
141 Pang, Wing Shing 彭永成 Rep 2010-01-07
142 Pong, Wai Ming 龐維銘 Rep 2013-08-27 2016-08-23
143 Poon, Chun Bong 潘晉邦 Rep 2010-03-17 2018-01-31
144 Poon, Kent Kwan Ching 潘君政 M Rep 2012-07-18 2013-11-08
145 Poon, Victor Chin Kei 潘展基 M Rep 2006-05-19 2006-11-21
146 Shea, Koon Cheong 佘冠昌 Rep 2010-05-20 2011-04-18
147 Shek, Kai Chung 石啓聰 Rep 2015-03-27 2015-11-18
148 Sit, Pou I 薛寶儀 Rep 2007-01-10
149 Siu, Yue 蕭宇 Rep 2008-11-25 2008-12-31
150 Suen, Chak Yeung 孫澤陽 Rep 2009-11-05 2010-05-16
151 Szeto, Kai Man 司徒啟文 Rep 2005-12-06 2008-02-01
152 Tai, Ming Kong 戴銘光 Rep 2008-04-17 2009-12-04
153 Tam, Pak Chuen 譚伯全 Rep 2018-09-05
154 Tam, Tsz Chung (SFC:ARD377) 譚子翀 Rep 2008-05-30 2013-02-26
155 Tam, Wai Lam 譚偉霖 Rep 2005-08-16
156 Tang, Chi Lik 鄧志力 Rep 2008-07-21
157 Tang, Chun Man (SFC:AVX572) 鄧進文 Rep 2010-09-20 2018-01-31
158 Tang, Chung Shing 鄧仲成 Rep 2008-11-14
RO 2008-11-14
159 Tang, Tat Fai 鄧達輝 Rep 2010-07-12 2012-07-09
Rep 2012-12-17
160 To, Freeman Siu Hung 杜嘯鴻 Rep 2006-03-27 2006-10-03
161 To, Wai Man (SFC:AEM387) 陶偉民 Rep 2010-06-25 2011-04-01
162 Tong, Sau Lai 唐秀麗 Rep 2012-06-20
163 Tsang, Chi Chung (SFC:AQE833) 曾志忠 Rep 2007-12-20 2008-02-21
164 Tsang, Kevin Kwong Cheung 曾廣漳 M Rep 2006-02-16 2006-07-14
165 Tsang, Ling Kei 曾令基 Rep 2008-09-23 2011-01-01
166 Tse, Pak Yeung 謝柏揚 Rep 2012-12-17 2013-02-07
167 Tse, Wai (SFC:ARI922) 謝維 Rep 2008-08-26 2008-09-23
168 Tso, Kin Tung 曹建東 Rep 2011-01-07 2011-06-17
169 Tso, Sin Cheung 曹善長 Rep 2012-07-19 2013-03-28
170 Tsoi, Kwok Keung 蔡國強 Rep 2010-12-22 2011-01-21
RO 2011-01-21 2011-02-23
171 Vong, Tat Va 黃達華 Rep 2003-10-13
172 Wan, Kai Chung (SFC:ARU546) 尹啟聰 Rep 2008-11-03 2017-07-14
173 Wan, Siu Tung 溫兆彤 Rep 2014-11-25 2015-02-16
174 Wang, Boshen 王鉑深 Rep 2018-01-18 2019-03-25
175 Wong, Amy Lai Man 黃麗敏 F Rep
176 Wong, Chi Cheong (SFC:AYE806) 黃熾昌 Rep 2011-10-26 2012-04-11
Rep 2013-10-21 2014-04-25
177 Wong, Cho Wai (SFC:AUG836) 黃祖衛 Rep 2010-01-04 2010-02-10
178 Wong, Chor Sang (SFC:AUX300) 黃楚生 Rep 2010-10-26 2013-02-01
179 Wong, David Kai Yin 黃啟賢 M Rep 2012-11-19 2015-05-30
180 Wong, Gary Kar Ho 黃嘉浩 Rep 2010-07-12 2011-10-26
181 Wong, Gary King Tai 王景泰 M Rep 2006-02-01 2008-01-15
182 Wong, Gerald Kwok Lung 王國龍 M Rep 2013-11-28 2015-03-27
183 Wong, Hon Chung 黃漢松 Rep 2017-03-13
184 Wong, Hung Fai 黃鴻輝 Rep 2020-08-04
185 Wong, Jenny Bo Fong 黃寶芳 F Rep
186 Wong, Kai Kwong (SFC:AAA756) 黃啟光 Rep
187 Wong, Ki Wa 黃其華 Rep 2007-07-23 2007-10-08
188 Wong, Kwan Lok (SFC:AEN517) 黃君諾 42 M Rep 2004-08-31
189 Wong, Man Fai (SFC:AUN668) 黃文暉 Rep 2010-01-19 2020-08-31
190 Wong, Michelle Shuk Yan 黃淑欣 F Rep 2014-05-12 2019-08-21
191 Wong, Michelle Yuen Chun 王婉珍 F Rep 2014-03-06 2014-04-07
192 Wong, Mona Wai King 黃惠瓊 F Rep 2005-02-17 2005-06-06
193 Wong, Ngai Wang 王毅宏 Rep 2010-03-01 2014-06-03
194 Wong, Po Kwan 王寶鈞 Rep 2009-11-10 2015-11-01
195 Wong, Polly Pui Yee 黃佩儀 F Rep 2008-07-18 2019-01-31
196 Wong, Rico Tsz Ming 黃梓銘 M Rep 2012-07-04 2013-04-03
197 Wong, Sai Chor 黃細初 Rep 2008-02-16
198 Wong, Shing (SFC:ACK611) 黃成 Rep 2007-09-06 2015-11-27
199 Wong, Siu Hang (SFC:BDO849) 黃紹恆 Rep 2014-07-08 2017-07-07
200 Wong, Tsz Ming 王子銘 Rep 2009-06-09 2010-09-22
201 Wong, Wing Cheong (SFC:ADT033) 黃永昌 Rep 2008-10-27 2009-07-31
202 Wong, Wing Kin (SFC:AAD979) 黃永堅 RO 2003-07-31
203 Wong, Wing King 黃永景 Rep 2008-07-01
204 Wong, Yiu Man (SFC:ADA634) 黃耀民 Rep 2010-09-29 2017-06-30
205 Yam, Chung Wai 任仲為 Rep 2016-12-28 2017-08-25
206 Yan, Man Fai 殷文輝 Rep 2020-07-22
207 Yeung, Ho Ki (SFC:ARO899) 楊浩琦 Rep 2008-10-13 2009-01-12
208 Yeung, Ngo Lok 楊敖諾 Rep 2012-10-29 2013-03-28
209 Yeung, Philip Wai Yip 楊偉業 M Rep 2003-05-16
210 Yeung, Pymalia Po Yuk 楊寶玉 F Rep 2007-01-04
211 Yeung, Siu Wing (SFC:ATX323) 楊肇榮 Rep 2009-10-07 2013-10-26
212 Yim, Siu Kei 嚴兆基 Rep 2004-11-29
RO 2004-11-29
213 Yip, Chi Chung (SFC:ATL323) 葉志忠 Rep 2011-08-17 2020-09-11
214 Yip, Chi Kin 葉志堅 Rep 2013-10-18
215 Yip, Sara Pui Sze 葉佩詩 F Rep 2015-07-07 2020-08-14
216 Yiu, King Shan 姚景珊 Rep 2013-10-11
217 Yu, Norman Shun Ho 余信晧 M Rep 2017-03-13
218 Zhao, Lei (SFC:AWK535) 趙磊 Rep 2010-12-29 2014-10-31
219 Zhen, Wei (SFC:AWQ264) 甄巍 Rep 2011-02-09 2014-08-18

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top