BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED 中銀國際期貨有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Tat Sang 區達生 Rep 2004-10-21 2008-07-01
2 Brennan, Guy John M Rep 2011-10-10 2011-12-19
RO 2011-12-19 2012-05-31
3 Chai, Christine Hua 柴華 F Rep 2013-12-03 2017-11-01
4 Chan, Alex Yiu Fai 陳耀輝 Rep 2004-03-26 2006-01-23
5 Chan, Andrew Ka Ho 陳家豪 M Rep 2004-01-20 2011-01-27
6 Chan, Christian Leong Hei 陳亮熙 M Rep 2004-10-19 2006-07-31
7 Chan, Daryl Kwok Tat 陳國達 M Rep 2003-08-05 2006-03-23
8 Chan, Hoi Fung (SFC:AHF378) 陳凱峰 Rep 2004-03-01 2008-01-05
9 Chan, Joseph Kwok Wai 陳國偉 M Rep 2007-09-27
10 Chan, Kanise Choi Wah 陳再華 F Rep 2004-11-11 2006-03-23
11 Chan, Kut Nam 陳吉南 Rep 2004-01-07 2004-04-19
12 Chan, Kwok Keung (SFC:AAC262) 陳國強 M Rep 2004-04-06 2005-01-31
13 Chan, Mark Hin Geung 陳献章 M Rep 2006-04-13
14 Chan, Michael Chi Cheong 陳志昌 M Rep 2006-02-20
15 Chan, Shing Cheong (SFC:AAB209) 陳成昌 Rep 2004-10-05 2011-01-27
16 Chan, Steve Tsz Chun 陳梓駿 M Rep 2004-05-14 2004-11-10
17 Chan, Tan Lo 陳丹璐 F Rep 2011-01-27
18 Chan, Wing Chiu (SFC:ADT876) 陳榮照 Rep 2004-03-30 2011-01-27
19 Chan, Wing Yee (SFC:AEV342) 陳穎沂 Rep 2004-12-23 2011-01-27
20 Chen Gong, Shu Hua 陳曉樺 Rep 2011-01-27
21 Chen, Qing (SFC:AHJ872) 陳青 Rep 2005-11-11 2006-03-24
22 Cheng, Chi Yuet 鄭子越 Rep 2008-02-20
23 Cheng, Rebecca Sze Ming 鄭詩明 F Rep 2003-11-26 2009-07-01
24 Cheuk, Chi Wai (SFC:AEM340) 卓芷慧 Rep 2004-04-30 2008-06-04
25 Cheung, Chung Pan 張忠彬 Rep 2017-09-01 2018-09-12
26 Cheung, Chung Yin (SFC:BOB016) 張仲賢 Rep 2020-11-10 2021-02-25
27 Cheung, Fei Chau 張菲洲 Rep 2004-02-27 2011-01-27
28 Cheung, Shing Yat 張聲一 Rep 2004-07-20 2011-01-27
29 Chik, Upton Pui Cheong 戚培昌 Rep 2004-05-03 2004-07-27
30 Chiu, Yu Lam 趙與林 Rep 2011-01-27
31 Chng, Meng Kai 庄名楷 Rep 2014-01-15 2016-10-24
32 Chou, Ho Wah 周浩華 Rep 2003-05-20
33 Chow, Chin Wai (SFC:BRG537) 周展瑋 Rep 2021-05-31
34 Chow, Kin Pang 周健鵬 Rep 2006-02-20
35 Chow, Raymond Yim Man 周炎文 M Rep 2004-02-10 2011-01-27
36 Choy, Jojo Sze Chung 蔡思聰 63 M Rep 2004-10-08 2005-09-30
37 Chu, Kwun Kwun 朱冠冠 Rep 2012-05-16 2013-12-21
38 Chu, Ping Kei 朱平基 Rep 2011-01-27
39 Chung, Pui Yan 鍾佩欣 Rep 2015-01-30
40 Ding, Lei (SFC:ATJ498) 丁磊 Rep 2011-04-11 2012-09-11
RO 2012-09-11 2012-12-01
41 Fan, Arthur Siu Hong 范兆康 45 M RO 2018-02-26
42 Fang, Vincent Pei Wei 方培偉 M Rep 2004-03-31 2005-09-01
43 Fong, Wai Kim 方偉儉 Rep 2004-05-19 2011-01-27
44 Fung, King Man 馮景文 Rep 2003-12-31
45 Ge, Gan Niu 葛甘牛 62 RO 2006-05-01
46 Hang, David Kwong Lam 幸廣林 M RO 2012-10-01
47 Ho, Barry Ka Man 何嘉文 M Rep 2004-06-07 2005-06-10
48 Ho, Kai Lok (SFC:BAG393) 何啟樂 Rep 2012-10-04 2020-06-16
49 Ho, Kenny Yui Kwong 何銳光 63 M Rep 2004-10-14 2011-01-27
50 Ho, Kin Bor 何建波 Rep 2005-11-07
51 Ho, Kwok Kee 何國基 Rep 2011-01-27
52 Ho, Rachel Kwok Wai 何國慧 F Rep 2005-08-10 2011-01-27
53 Ho, Sin Ching 何倩清 Rep 2011-01-27
54 Ho, Sunning Sun Ning 何新寧 Rep 2004-08-02 2011-01-27
55 Hui, Judy Kwan Yue 許坤茹 F Rep 2005-11-16 2011-01-27
56 Hung, Joey Ching Yeung 洪政揚 Rep 2005-06-10 2006-04-06
57 Hung, King Wan 孔景雲 Rep 2005-04-19 2011-01-27
58 Jiang, Howard Qi Hang 江啟航 M Rep 2005-04-19 2006-01-03
59 Jin, Hongmei 金紅梅 Rep 2005-11-24 2011-01-27
60 Jin, Yidong 靳怡東 Rep 2016-03-29
61 Kam, Hubert Ming Kong 甘明光 M Rep 2005-04-08 2011-01-27
62 Kan, Wing Yan (SFC:AJM325) 簡穎欣 Rep 2004-10-26 2006-07-06
63 Kuek, Boon Kiat 郭翹鋒 Rep 2005-01-12 2011-01-27
64 Kung, Chi Wai (SFC:AEA291) 龔智威 Rep 2005-06-17 2006-12-15
65 Kwan, Warren Lai On 關澧安 57 M Rep 2003-07-22
RO 2003-07-22 2006-04-13
66 Kwok, Ka Chung (SFC:AFG520) 郭家聰 Rep 2004-03-31 2006-06-09
67 Lai, Yat Hoi 黎逸凱 Rep 2004-06-24 2005-07-07
68 Lam, Eddie Sai Fung 林世鋒 M Rep 2004-01-07 2011-01-27
69 Lam, Franue Hing Chong 林慶燦 Rep 2005-05-20 2011-01-27
70 Lam, Tze Chung (SFC:AAC154) 林子鍾 Rep 2011-01-27
71 Lam, Wing Yee (SFC:AGN610) 林詠儀 Rep 2004-06-23 2011-01-27
72 Lam, Yip Hing 林業興 Rep 2011-01-27
73 Lau, Chun Wai (SFC:AFK569) 劉振威 Rep 2004-09-24 2004-10-12
74 Lau, E Lei 劉一蕾 Rep 2017-03-10 2020-10-30
75 Lau, John Chee On 劉自安 M Rep 2010-06-22
76 Lau, Johnny Chung Wai 劉仲偉 M Rep 2011-01-27
77 Lau, Man (SFC:AED262) 劉旻 Rep 2005-04-29 2006-05-22
78 Lau, Tat Keung 劉達強 Rep 2004-01-07 2004-03-11
79 Lau, Wai Man (SFC:ALW732) 劉威文 Rep 2014-08-27 2015-01-27
RO 2015-01-27
80 Law, Kwok Wa 羅國華 Rep 2004-12-01 2005-04-07
81 Law, Siu Hong 羅肇康 Rep 2004-02-09 2004-04-22
82 Law, Sze Yee 羅思懿 Rep 2004-06-03 2011-01-27
83 Law, Tak Keung 羅德強 Rep 2004-08-06 2006-04-02
84 Lee, Ka Wai (SFC:AXC515) 李嘉偉 Rep 2011-04-18 2013-09-20
85 Lee, Sze Nga 李思雅 Rep 2017-08-29
86 Lee, Yik Shan 李亦山 Rep 2004-01-28 2011-01-27
87 Leung, Patrick Kin Sang 梁建生 M Rep 2007-08-10
88 Leung, Shing Wai (SFC:ACZ462) 梁成偉 Rep 2005-04-04 2006-01-23
89 Leung, Ting Wah 梁定華 Rep 2005-12-20 2006-11-30
90 Li, Chun Kit (SFC:AGG744) 李俊杰 Rep 2004-01-07 2004-05-18
91 Li, Mak 李默 Rep 2011-01-27
92 Li, Siu On 李紹安 Rep 2011-01-27
93 Li, Tong (SFC:ANQ787) 李彤 51 F RO 2021-06-02
94 Liu, Si (SFC:AVM307) 劉斯 Rep 2011-02-24 2014-02-08
Rep 2019-11-12
95 Lo, Bassanio Chun Keung 盧振強 Rep 2004-01-07 2009-07-15
96 Lok, Helen Hoi Yan 樂海恩 F Rep 2005-07-13 2009-03-07
97 Lui, Kin Wah 呂建華 Rep 2011-01-27
98 Lui, Po Man 呂寶雯 Rep 2004-03-24 2004-06-18
99 Lung, Wing Cheung 龍永彰 Rep 2021-01-13
100 Luo, Qi Guang 羅啟光 Rep 2003-11-26 2011-01-27
101 Ma, Ronny Tsun Ho 馬俊豪 Rep 2005-08-04 2006-09-22
102 Ma, Shuk Wa 馬淑華 Rep 2004-08-05 2011-01-27
103 Mak, Bruno Shu Kuen 麥樹權 M Rep 2003-08-05 2003-10-20
104 Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 M Rep 2004-10-08 2005-05-20
105 Mak, Shiu Ki 麥兆岐 68 M Rep 2011-01-27
106 Man, Martin Kon Kuen 文幹權 M Rep 2005-03-02 2011-01-27
107 Ng, Graham Chi To 伍志濤 65 M Rep 2004-01-05 2011-01-27
108 Ng, Heung Yeung 黃向陽 Rep 2011-01-27
109 Ng, Hoi Wang 吳海宏 Rep 2004-03-18 2005-11-18
110 Ng, Ka Hing 伍家興 Rep 2005-06-10 2006-05-11
111 Ng, Yiu Kwan 吳耀堃 Rep 2011-01-27
112 Ngai, Man Fung 魏文峰 Rep 2004-02-03 2011-01-27
113 Ngai, Ting Yuen 魏庭萱 Rep 2004-02-10 2005-10-03
114 Ngan, Hei Chung 顏希松 Rep 2004-11-03 2011-01-27
115 Niu, Richard Rui M Rep 2004-03-31 2011-01-27
116 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2005-10-10 2008-03-25
117 Poon, Che Ho 潘志豪 Rep 2005-01-27 2011-01-27
118 Poon, Lung Sang 潘龍生 Rep 2004-05-19 2004-06-01
119 Poon, To Sing 潘道成 Rep 2004-06-16 2006-01-26
120 Qian, Feng (SFC:ALK156) 錢鋒 Rep 2004-11-06 2011-01-27
121 Shen, Qiong (SFC:AJN890) 沈琼 Rep 2004-03-13 2011-01-27
122 Shi, Yun Fu 施云富 58 Rep 2011-01-28 2011-03-11
RO 2011-03-11 2013-08-14
123 Shum, Ngai Ho 沈毅豪 Rep 2005-03-24 2011-01-27
124 Sripunporn, Roger Ardisorn 潘小山 M Rep 2004-01-28 2005-11-07
125 Sun, Linglan 孫凌嵐 Rep 2012-10-11
126 Sze, Wing 施榮 Rep 2004-01-07 2004-05-17
127 Tam, Lup Kei 譚立基 Rep 2014-03-05
128 Tang, Edwin Chi Wai 鄧志偉 Rep 2004-06-30 2005-07-28
129 Tang, Ming Wai (SFC:AIH670) 鄧明緯 Rep 2004-03-10 2005-03-31
130 Tao, Chun Wing 杜俊榮 Rep 2005-03-16 2005-07-21
131 Tau, Ling Ling 竇玲玲 F Rep 2004-11-03 2005-09-29
132 Tsang, Kwok Tung 曾國棟 Rep 2003-12-31
133 Tsang, Ping Kwan 曾炳坤 Rep 2004-01-27 2004-09-04
134 Tsang, William Ling Wai 曾令威 M Rep 2004-11-22 2011-01-27
135 Tse, Yung Hoi 謝湧海 69 M RO 2004-02-24 2011-09-30
136 Tsoi, Chi Shing 蔡志誠 Rep 2004-08-02 2011-01-27
137 Wan, Stanley Cheuk Lun 溫焯倫 M Rep 2004-01-26 2004-06-07
138 Wang, Kenneth Chuan 王川 M Rep 2006-05-11
139 Wong, Chie King 王植敬 Rep 2004-07-19 2006-04-22
140 Wong, Chiu (SFC:AXC517) 王超 Rep 2011-03-31 2013-11-01
141 Wong, Chun Fai (SFC:AGJ985) 黃俊輝 Rep 2011-01-27
142 Wong, Chung Mun 黃仲文 63 Rep 2004-01-02 2004-02-03
RO 2004-02-03 2011-09-30
RO 2013-09-09 2016-12-01
143 Wong, Kam Yin (SFC:ADR695) 王錦燕 Rep 2011-01-27
144 Wong, Polly Po-Yee 黃寶儀 Rep 2005-04-30
145 Wong, Pui Wing 黃培榮 Rep 2011-01-27
146 Wong, Wai Ping (SFC:AMH551) 黃惠萍 Rep 2005-11-11 2011-01-27
147 Wu, Man Kui 胡文駒 Rep 2017-08-29 2019-09-27
148 Wu, Olivia Yim Fei 胡艷飛 F Rep 2011-01-27
149 Xiong, Jing (SFC:BAN219) 熊婧 Rep 2012-11-29 2021-06-30
150 Yang, Xiaoqing (SFC:AKN223) 楊晓青 Rep 2005-04-04 2011-01-27
151 Yao, Zhenlei 姚振磊 43 RO 2014-07-21
152 Yeung, Chun Ki 楊駿基 Rep 2003-12-09 2011-01-27
153 Yeung, Yin Ching 楊燕清 Rep 2003-08-08
154 Yick, Chun Hang 易振衡 Rep 2004-03-22 2005-05-05
155 Yick, Kwan Wah 易君華 Rep 2003-12-15 2004-05-06
156 Yue, Genghan 岳庚瀚 Rep 2014-03-06 2014-06-05
157 Yuen, Yat Ki 袁逸琪 Rep 2017-08-29 2019-02-07
158 Yung, Hoi Chung 容海松 Rep 2004-08-05 2004-11-16
159 Yung, Jacqueline Wai See 容瑋詩 F Rep 2018-09-17 2020-09-30
160 Zhang, Fan (SFC:AZE638) 張帆 Rep 2012-10-04 2014-08-15
161 Zhang, Peng (SFC:BNU775) 张鹏 Rep 2018-11-21
162 Zhou, Guannan 周冠男 Rep 2011-02-08 2011-04-21
RO 2011-04-21 2015-04-24
163 Zhou, Yifeng (SFC:BEA898) 周一峰 Rep 2014-08-18
164 Zhu, Dale Qingpu 朱青浦 M Rep 2011-06-08 2013-03-19
RO 2013-03-19 2014-04-16

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top