CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LIMITED 順安證券資產管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au Yeung, Yuk Hang 歐陽煜恆 Rep 2010-09-02 2021-05-31
2 Chan, Chi Keung (SFC:AFR786) 陳志強 M Rep 2009-06-03 2011-03-16
RO 2011-03-16 2017-11-16
3 Chan, Chun Sang 陳俊燊 Rep 2015-06-29 2020-03-06
4 Chan, Fong Hei 陳方曦 Rep 2011-01-12 2014-06-03
5 Chan, Lam Kai 陳霖佳 Rep 2011-01-12 2012-04-01
6 Chan, Man Fung (SFC:BHC780) 陳文鋒 35 M Rep 2016-03-07 2016-10-20
7 Chan, Sau Kuen 陳秀娟 Rep 2016-06-28
8 Chan, Siu Wing (SFC:AWW339) 陳兆榮 Rep 2020-07-03 2020-09-30
9 Chan, Yin Luen 陳彥燐 Rep 2016-03-08 2016-05-26
10 Chang, Hung (SFC:AGC429) 張紅 Rep 2012-09-03 2014-06-03
11 Chang, Nga Wai 張雅惠 Rep 2019-05-22 2020-11-05
12 Chau, Hon Sum 周漢森 Rep 2010-11-22 2011-06-29
13 Cheah, Chung Theng 謝松廷 Rep 2012-07-16 2014-06-03
14 Chen, Geoffrey Tse Wei 陳智維 M Rep 2011-01-12 2011-08-01
15 Chen, Yiu Kwok 陳耀國 Rep 2016-07-28
16 Cheng, Man Hin 鄭文軒 Rep 2016-04-14
17 Cheng, Man Wai (SFC:APV050) 鄭文偉 Rep 2009-12-21 2010-05-20
18 Cheng, Man Wai (SFC:AZO361) 鄭文慧 Rep 2019-01-11 2020-06-01
19 Cheng, Shun Man 鄭淳文 Rep 2009-10-21 2011-04-11
20 Cheng, Tsz King 鄭子勁 Rep 2010-05-24 2010-11-16
21 Cheung, Cecilia Ka Tsai 張嘉齊 F Rep 2012-07-16 2016-09-13
22 Cheung, Ching Fung (SFC:AME141) 張青楓 Rep 2012-10-24 2014-06-03
23 Cheung, Hoi Fung 張凱豐 Rep 2020-11-12
24 Cheung, Lee (SFC:AUM823) 張莉 Rep 2011-01-12 2014-06-03
25 Cheung, Ming May 張明媚 Rep 2013-01-29 2014-06-03
26 Cheung, Yun Tim 張潤添 Rep 2011-12-05 2019-04-25
27 Ching, Tak Kei 程德基 Rep 2015-01-14 2015-04-18
28 Chiu, Jackie Yau Chun 趙右焌 Rep 2009-12-21 2010-12-01
29 Choi, Chun Ming (SFC:AHI206) 蔡進明 Rep 2013-09-17 2014-06-03
30 Choi, Heung Shing Frederick 蔡向成 Rep 2010-09-28 2014-08-01
31 Chow, Cheuk Man 周起民 Rep 2017-03-01 2021-08-31
32 Chow, Ho Wai 周可維 Rep 2011-01-12 2012-01-10
33 Chu, John Kin Fun 朱建勳 M Rep 2017-03-03 2017-04-30
34 Chu, Oi Shan 朱愛珊 Rep 2020-05-26 2021-07-30
35 Chu, Sze Nga 朱思雅 Rep 2019-05-06 2020-06-12
36 Chu, Wai Leung (SFC:ANX192) 朱偉良 Rep 2013-09-09 2016-12-13
RO 2016-12-13
37 Chung, Alan Ho Wai 鍾浩為 M Rep 2017-04-07 2018-09-06
RO 2018-09-06
38 Dou, Kar Kin 屠嘉鍵 Rep 2011-05-05 2014-06-03
39 Fan, Kit Ying 樊潔瑩 Rep 2019-02-22 2019-12-26
40 Fan, Yuen Yi 范婉儀 Rep 2011-01-12 2014-06-03
41 Fang, Zhiying 方芝穎 Rep 2017-10-30 2018-08-01
RO 2018-08-01 2021-06-30
42 Fong, Raymond Wai Lok 方偉諾 46 M RO 2012-01-11 2016-12-10
43 Fu, Ming (SFC:BCJ028) 富茗 Rep 2017-05-04 2018-04-23
44 Fu, Wai Yin 傅惠賢 Rep 2011-01-12 2014-06-03
45 Han, Jiguang 韓繼光 Rep 2017-01-09 2019-06-07
46 He, Xiangpei 何香培 Rep 2017-08-03
47 Ho, Cheong Yuen 何昌遠 Rep 2020-08-04
48 Ho, Dorian Kam Po 何鑑波 Rep 2009-08-31 2011-01-03
49 Ho, Hanson Hin Sing 何顯聲 M Rep 2011-03-08 2011-11-19
50 Ho, Jennifer Siu Yan 何紹茵 F Rep 2014-11-10 2016-09-08
51 Ho, Lai Man (SFC:BJF252) 何禮文 Rep 2017-03-17 2018-08-28
52 Ho, Ming Lap 何名立 Rep 2012-05-16 2012-06-01
53 Ho, Wing Yan (SFC:AMK293) 何榮恩 Rep 2011-01-12 2014-06-03
54 Hou, Yanni 侯燕妮 Rep 2017-09-18 2019-05-08
55 Hsu, Cheng-I 徐正一 Rep 2009-03-31 2018-10-01
56 Huang, Ngon Ping 黃岸平 Rep 2010-10-19 2011-07-07
57 Hui, Ka Yan (SFC:AOL522) 許嘉茵 Rep 2014-02-26 2014-06-03
58 Hui, Kam Hon 許金漢 Rep 2012-06-26 2014-06-03
59 Hui, Patrick Chung Ho 許忠豪 M Rep 2011-01-12 2014-06-03
60 Hui, Wing Kee 許詠淇 Rep 2020-08-05 2021-04-22
61 Hung, Ping Wong 洪烯煌 M Rep 2014-02-05 2014-04-05
62 Hung, William 洪國晉 M Rep 2012-04-03 2014-05-02
63 Ip, Mei Shun 葉美順 47 M Rep 2011-01-12 2011-03-15
64 Ip, Ming Kin 葉明堅 Rep 2011-01-12 2014-06-03
65 Ip, Pak Kwan 葉柏坤 Rep 2012-11-01 2013-07-08
66 Ko, Chun Lok 高俊樂 Rep 2011-01-12 2012-04-01
67 Ko, Hon Yeung 高漢洋 Rep 2011-01-12 2011-09-01
68 Kong, Wai Wa 鄺偉華 Rep 2015-09-09 2020-05-16
69 Ku, Tat Wai 古達威 Rep 2019-02-18 2021-11-08
70 Kuo, Pui Chu 郭培曙 Rep 2021-05-13 2021-06-09
71 Kwan, Kiu Fung 關翹峰 Rep 2012-06-18 2015-04-19
Rep 2016-08-17 2017-06-01
72 Kwok, Pak Kuen 郭柏權 Rep 2017-02-21
73 Kwok, Thomas Yuk Lun 郭玉麟 M Rep 2016-08-17 2018-03-01
74 Kwok, Yu Hin 郭宇軒 Rep 2012-07-16 2014-06-03
75 Lai, Ka Wing (SFC:AVR831) 黎家穎 Rep 2011-01-12 2014-06-03
76 Lai, Tai Yan 黎大恩 Rep 2015-12-21 2016-06-23
RO 2016-06-23 2018-08-31
77 Lai, Wai Yee 黎惠怡 Rep 2011-01-12 2014-06-03
78 Lam, Chak Wai 林澤瑋 Rep 2011-01-12 2014-06-03
79 Lam, Cheuk Ming 林卓銘 Rep 2016-03-08 2016-10-11
80 Lam, Chi Wai (SFC:AKX862) 林智偉 Rep 2012-01-12 2012-05-28
81 Lam, Felix Siu Cham 林兆湛 M Rep 2012-06-21 2014-06-03
82 Lam, Jacky Ying Wai 林英偉 Rep 2011-01-12 2011-08-01
83 Lam, Sin Tak 林先德 Rep 2011-01-12 2012-04-01
84 Lao, Hong Fat 劉康發 Rep 2013-05-13 2014-05-16
85 Lau, Anthony Ka Hin 劉家顯 M Rep 2011-01-19 2012-04-01
86 Lau, Kendrick Nam Fun 劉南勳 M Rep 2019-01-22 2020-03-13
87 Lau, Pak Sun 劉栢燊 Rep 2015-01-12 2016-10-25
88 Lau, Pui Shan (SFC:BPY752) 劉珮珊 Rep 2020-09-23 2021-07-18
89 Lau, Simon Shek Yuen 劉錫源 51 M RO 2007-12-07 2016-05-05
90 Lau, Wai Yin (SFC:BAK892) 劉偉賢 Rep 2012-12-07 2018-12-04
91 Law, Kai Ting 羅介廷 Rep 2011-01-12 2014-06-03
92 Law, May Ling 羅美玲 F Rep 2018-09-05 2019-05-14
RO 2019-05-14
93 Law, Sheung Pui 羅尚沛 Rep 2011-02-28 2011-10-03
94 Lee, Felix Tak Mong 李德望 M Rep 2010-12-06 2011-03-26
95 Lee, Hoi Ching (SFC:ALJ845) 李海澄 Rep 2011-01-12 2014-06-03
96 Lee, Hoi Lui 李海雷 Rep 2011-01-12 2014-06-03
97 Lee, Kwan Kin 李君健 Rep 2009-11-18 2010-04-20
98 Lee, Ming Shui 李銘水 Rep 2014-02-26 2016-12-23
Rep 2017-05-09 2020-04-06
99 Lee, Siu Wah 李少華 Rep 2012-06-29 2014-03-21
100 Lee, Tsz Hin (SFC:ASI165) 李梓軒 Rep 2009-02-17 2010-07-31
101 Lee, Wai Lun (SFC:AXY825) 李偉倫 Rep 2014-03-11 2015-07-11
102 Lee, Wang Kei 李宏基 Rep 2011-01-12 2012-08-24
103 Lee, William Yuk Nam 李育南 M Rep 2011-10-18 2012-08-11
104 Leung, Kelvin Kin Wah 梁健華 M Rep 2009-12-21 2012-09-29
105 Leung, Tak Wing (SFC:AIO039) 梁德榮 Rep 2012-08-14 2014-06-03
106 Leung, Wan Nei 梁韻妮 Rep 2017-12-21 2018-10-03
107 Li, Hao (SFC:BPC152) 李浩 Rep 2020-08-27
108 Li, Ho Yan (SFC:AVT194) 李可欣 Rep 2011-03-29 2011-09-23
109 Li, Jianchang 李建長 Rep 2019-02-18
110 Li, Jingchao 李競超 Rep 2017-01-12 2018-06-25
111 Li, Pingping (SFC:BNT032) 李萍萍 Rep 2021-07-21
112 Lio, Wayne Weng Hang 廖永亨 M Rep 2011-01-12 2014-06-03
113 Liu, Yiping 劉一平 Rep 2017-02-09 2017-11-08
114 Lo, Cho Ying 盧礎瑩 Rep 2014-04-24 2018-05-04
115 Lo, Moon Fong 羅滿芳 46 F Rep 2012-06-26 2014-06-03
116 Lui, Mei Chi 呂美芝 Rep 2011-01-12 2014-06-03
117 Lui, Yu Kan 雷于瑾 Rep 2011-01-12 2012-04-01
118 Luk, Wai Lung 陸偉龍 Rep 2011-01-12 2012-04-01
119 Lum, Chi Yeung 林智洋 Rep 2009-05-06 2016-11-22
RO 2016-11-22 2018-09-14
120 Mak, Cheuk Fai 麥卓輝 Rep 2015-04-24 2016-05-12
121 Mak, Hang Sang 麥恆生 Rep 2011-01-31 2014-06-03
122 Mak, Ka Sing 麥嘉聲 RO 2008-12-24 2012-05-09
123 Mak, Mark Kwong Yiu 麥光耀 47 M RO 2011-11-17 2017-08-15
124 Mak, Tsan Kwai 麥棧貴 Rep 2017-09-25 2021-07-25
125 Man, Judith Chi Tak 文智德 F Rep 2012-04-10 2014-05-05
126 Mao, Dizhou 毛迪宙 Rep 2018-09-17
127 Mau, Pui Ming 繆沛明 Rep 2011-01-17 2017-02-12
128 Mok, Ringo Ting Fai 莫廷輝 M Rep 2011-01-12 2014-06-03
129 Ng, Eric Ka Wai 吳家煒 56 M RO 2013-01-11 2014-02-10
130 Ng, Ho Yin (SFC:BAI111) 吳浩賢 Rep 2014-11-20 2018-01-26
131 Ng, Kwok Keung (SFC:AFH168) 吳國強 RO 2010-10-05 2011-02-21
132 Ng, Samson Siu Lun 伍兆麟 Rep 2012-11-22 2016-09-01
133 Ng, Siu Choy 吳少才 Rep 2019-02-01
134 Ng, So Yi 吳素宜 Rep 2016-06-28 2016-07-12
135 Ng, Tze Wai 吳子威 Rep 2010-11-01 2010-11-17
136 Ngan, Chui Ping 顏翠萍 Rep 2011-01-31 2012-04-01
137 Ngan, Or 顏珂 Rep 2020-06-18 2020-07-28
138 Ngan, Yuen Fan 顏元勛 Rep 2011-01-12 2014-06-03
139 Poon, Tin Ching 潘天青 Rep 2014-04-24 2016-12-04
140 Seng, Victor Lai Kit 沈禮傑 M Rep 2015-06-26 2018-04-30
Rep 2019-06-10
141 Sin, Chui Wah (SFC:AXC063) 冼翠華 Rep 2012-07-16 2014-06-03
Rep 2016-09-09 2019-01-31
142 Sin, Kin Chung 冼健驄 M Rep 2011-01-12 2012-04-01
Rep 2014-02-10 2014-06-03
143 Siu, Ronald 蕭佑忠 38 M Rep 2014-03-11 2014-08-16
144 So, Henry Hing Nin 蘇慶年 M Rep 2010-02-26 2012-10-09
145 So, Kwok Keung 蘇國強 60 M RO 2007-12-07 2016-12-10
146 Soong, Gary Yuk Lun 宋煜麟 M Rep 2009-05-21 2015-03-17
147 Sze, Kai Cheong 施啟昌 Rep 2011-01-12 2012-04-01
148 Sze, Yin Cheung 史彥彰 Rep 2011-03-08 2011-12-12
149 Tam, Chi Yan (SFC:BHN812) 譚智仁 Rep 2016-06-23 2016-12-29
150 Tam, Kim Fai 談儉輝 Rep 2019-01-16 2019-01-17
RO 2019-01-17 2019-05-03
151 Tam, Ying Wi 譚鷹威 54 M Rep 2019-04-23 2019-12-02
152 Tan, Shenning 譚深宁 Rep 2011-09-08 2012-07-23
153 Tang, Chi Fung 鄧智鋒 Rep 2011-09-21 2014-06-03
154 Tang, Chi Kwan (SFC:ARS666) 鄧智君 Rep 2013-09-26 2014-06-03
155 Tang, Hoi Kan 鄧凱勤 Rep 2021-10-15
156 Tang, Wai Kong (SFC:ANX094) 鄧煒崗 Rep 2009-05-21 2015-03-17
157 Tong, Jenny 湯珍妮 F Rep 2017-04-18 2020-08-21
158 Tsang, Dickie Dick Yue 曾滌瑜 Rep 2010-10-11 2011-04-04
159 Tse, Tim (1977) 謝添 44 M Rep 2013-01-04 2016-08-01
160 Tsui, King Yan 徐敬恩 Rep 2019-02-25
161 Wan, Tze Ching 尹芷晴 Rep 2017-09-25 2018-04-20
162 Wan, Yui Fai Albert 溫銳輝 Rep 2012-04-23 2014-02-24
163 Wat, Hiu Ching 屈曉晴 Rep 2019-02-18 2020-06-21
164 Wong, Bonnie Ka Wai 黃嘉慧 F Rep 2008-03-17 2016-11-10
RO 2016-11-10 2017-01-13
165 Wong, Fanny Pak Ca 黃思穎 F Rep 2017-07-18 2019-03-24
166 Wong, Hing Kin 王慶堅 Rep 2011-01-12 2014-06-03
167 Wong, Luk Kwan 王祿軍 M Rep 2011-01-19 2012-04-01
168 Wong, Man Sek 黃敏碩 Rep 2009-06-18 2009-08-06
RO 2009-08-06 2015-03-05
169 Wong, Ringo Long Fai 王朗輝 M Rep 2011-01-12 2012-04-01
170 Wong, Rita (SFC:AFV463) 黃裕華 Rep 2009-08-06 2010-03-07
171 Wong, Shing Kit (SFC:BHZ124) 黃聖傑 Rep 2016-09-15 2017-03-10
Rep 2019-07-05 2020-06-16
172 Wong, Shun Hing 黃順慶 Rep 2012-09-18 2014-03-24
173 Wong, Sze Man (SFC:AQH860) 黃思敏 Rep 2011-05-23 2013-01-07
174 Wong, Tsz Fung (SFC:BLO698) 黃子峰 Rep 2018-01-02 2019-12-31
175 Wong, Wai Wan (SFC:BHD770) 王慧雲 Rep 2016-04-05 2017-07-16
176 Wong, Wai Yi (SFC:AOA561) 黃惠儀 Rep 2011-01-12 2014-06-03
177 Wong, William Man Ho 王文河 61 M Rep 2011-06-28 2011-09-16
178 Wong, Wing Kai (SFC:APB489) 黃永楷 Rep 2017-07-05 2021-03-24
179 Wong, Yin Hing (SFC:ALZ820) 黃賢興 Rep 2011-01-19 2012-04-01
180 Wu, Mo Hung 胡慕虹 Rep 2009-05-18 2015-01-01
181 Xu, Yijia (SFC:BFA748) 徐一稼 Rep 2015-03-16 2015-08-22
182 Yang, Lei (SFC:BES473) 楊磊 Rep 2015-01-28 2018-09-19
183 Yeung, Adrian (SFC:AMF303) 楊尚樽 M Rep 2011-03-08 2012-04-01
184 Yeung, David Fan 楊凡 M Rep 2011-03-08 2014-06-03
185 Yeung, Hoi Fan 楊凱帆 M Rep 2011-01-19 2011-03-08
186 Yim, Kevin Ching Wai 嚴政緯 M Rep 2015-05-13 2016-06-26
187 Yip, Chak Hang 葉澤恒 Rep 2009-08-06 2015-03-17
188 Yip, Chung 葉頌 Rep 2018-10-15 2020-01-31
189 Yu, Ge 余歌 Rep 2017-12-15 2019-06-07
190 Yu, Peter Sze Chit 余思哲 Rep 2012-06-19 2012-09-01
191 Yu, Yik Bun 余亦斌 Rep 2011-01-12 2014-06-03
192 Yu, Yiu Kuk 余曜谷 Rep 2018-08-20
193 Yuen, Hin Fan 阮憲勳 Rep 2011-03-08 2011-10-14
194 Zhang, Ting (SFC:BAU597) 張婷 Rep 2014-06-23 2014-07-31

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top