DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED 星展唯高達香港有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Andrew On Leung 歐安良 M RO 2017-09-01
2 Au, Man Kwong 區文光 Rep 2003-08-27 2004-04-22
3 Butt, Yuk Foon 畢玉寬 Rep 2017-11-14 2019-03-11
4 Cham, Suet Lin 湛雪蓮 Rep 2012-08-15 2013-04-23
5 Chan, Ada Ho Yan 陳可欣 F Rep 2007-04-23 2011-05-26
6 Chan, Albert Ka Ling 陳家齡 M Rep 2003-07-15
7 Chan, Allen Chi Kin 陳子健 M Rep 2012-08-06 2016-04-07
8 Chan, Andy Chun Kwok 陳鎮國 Rep 2018-09-14
9 Chan, Angela Yeuk Yi 陳若儀 F Rep 2003-10-30 2004-06-17
10 Chan, Cheuk Lai 陳芍禮 Rep 2017-06-09
11 Chan, Chi Hang (SFC:AYI011) 陳子恒 Rep 2011-11-21 2013-12-06
12 Chan, Esther Fung Mi 陳鳳眉 F Rep 2008-01-28 2011-06-30
13 Chan, Joseph Sing Ho 陳勝豪 M Rep 2003-07-10 2004-05-03
14 Chan, Ka Ki (SFC:AQH356) 陳嘉琪 Rep 2008-01-16 2018-01-03
15 Chan, Ka Kin (SFC:AEP602) 陳家健 Rep 2019-09-17
16 Chan, Ka Yeung (SFC:ALH659) 陳家揚 Rep 2018-10-25
17 Chan, Kelly Tung Mui 陳冬梅 F Rep 2009-10-29 2013-12-13
18 Chan, Kin Ho (SFC:BNK084) 陳健豪 Rep 2018-08-27 2018-12-31
19 Chan, King Ip 陳敬業 Rep 2010-10-22 2011-12-31
20 Chan, Lap Yin 陳立言 Rep 2003-07-29 2004-07-14
21 Chan, Oi Chee 陳愛珠 Rep 2017-07-06
22 Chan, Raphael Kai Shiu 陳繼韶 M Rep
23 Chan, Raymond Cheuk Ming 陳焯明 M Rep 2006-07-07
24 Chan, Simon Ching Ho 陳正灝 M Rep 2005-09-24 2006-03-18
25 Chan, Thomas Chun Tong 陳俊棠 M Rep 2008-03-25 2008-04-08
26 Chan, Wing Kam (SFC:ABH668) 陳詠琴 Rep 2004-02-05 2004-09-05
27 Chan, Yee Man (SFC:AHX556) 陳綺雯 Rep 2010-06-09 2012-08-29
28 Chan, Yu Ching 陳宇正 Rep 2016-12-31
29 Chan, Yuk Chun (SFC:AGD417) 陳玉珍 Rep 2008-01-28 2011-07-09
30 Chang, John Moon Suk M Rep 2007-04-02 2010-08-18
31 Chang, Kwok See 曾國詩 Rep 2014-05-21 2021-03-10
32 Chang, Nanwei 張南威 Rep 2020-01-10
33 Chau, Kong San 周港新 Rep 2011-12-23 2016-06-30
34 Chau, Kwok Wai (SFC:ATN585) 周國威 Rep 2021-02-10
35 Chau, Shuk Wai 周淑慧 Rep 2014-02-19 2017-05-07
36 Chau, Wai Yip 周偉業 Rep 2008-05-08 2009-10-24
37 Chen, Geng (SFC:AOY114) 陳耿 Rep 2007-05-16 2008-02-25
Rep 2008-09-16 2010-12-16
38 Chen, Nico 陳德全 Rep 2021-05-25
39 Chen, Shujin (SFC:AXB928) 陳姝瑾 Rep 2013-11-06 2016-11-30
40 Cheng, Anka Siu Mun 鄭小敏 Rep 2008-09-13
41 Cheng, Carty Chun Ying 鄭俊英 Rep 2018-12-05
42 Cheng, Fung Kit 鄭豐傑 Rep 2008-03-11 2010-11-12
43 Cheng, Kwok Wai (SFC:AAW873) 鄭國威 Rep 2008-01-28 2018-10-12
44 Cheng, Lit Ming 鄭烈明 Rep 2016-02-19
45 Cheng, Ping (SFC:AWP564) Rep 2011-07-12 2013-08-05
46 Cheng, Pricillia Pui Sze 鄭珮詩 Rep 2008-02-22 2013-05-31
47 Cheng, Sandy Suk Kuen 鄭淑娟 Rep 2006-01-01
48 Cheung, Jeannie King Tsz 張敬慈 Rep 2003-12-17
49 Cheung, Ka Mei 張家美 Rep 2015-02-18 2016-08-06
50 Cheung, Kit Man (SFC:APF463) 張潔雯 Rep 2008-01-28 2013-03-01
51 Cheung, Kwok Yuen 張國源 Rep 2006-09-01
52 Cheung, Lap Wai 張立煒 Rep 2016-06-30 2016-07-21
53 Cheung, Peter Kin Wah 張健華 M Rep 2011-11-17
RO 2011-11-17 2016-08-31
54 Cheung, Shu Ping 張樹冰 Rep 2018-10-12
55 Cheung, Shu Yan 張澍昕 Rep 2018-06-05 2018-08-02
RO 2018-08-02
56 Cheung, Shuet Li Shelly 張雪莉 Rep 2014-09-25 2021-01-31
57 Cheung, Steve Kwok Leung 張國良 M Rep 2017-03-20
58 Cheung, Tin Sang 張天生 78 M Rep 2018-07-25
59 Cheung, Wing Hang (SFC:AEW793) 張永恆 Rep 2005-05-05
60 Cheung, Yat Ming (1968) 張一鳴 53 M Rep 2009-06-15 2009-12-03
RO 2009-12-03 2011-05-13
61 Cheung, Yiu Lam (SFC:AAN559) 張耀林 Rep 2004-03-18
62 Cheung, Yu Siu 張遇笑 Rep 2004-03-18
63 Cheung, Yuk Ping 張毓萍 Rep 2011-09-26 2016-02-29
64 Ching, Tak Kei 程德基 Rep 2011-07-25 2013-07-19
65 Chiu, Winnie 趙穎妍 F Rep 2006-02-11
66 Choi, Cheong Wang 蔡昌宏 Rep 2006-06-07 2016-11-30
Rep 2017-01-18 2019-09-17
67 Choi, Kam Keung 蔡金強 Rep 2005-08-22 2007-08-18
68 Choi, Yu Pong 蔡宇邦 Rep 2018-09-10 2018-12-31
69 Chong, Wai Tung 莊偉東 Rep 2011-04-28 2013-04-22
70 Chow, Darryl Quo Yun 周國榮 Rep 2003-05-16 2004-05-19
71 Chow, Ka Lap 周家立 Rep 2018-10-25 2018-12-31
72 Chow, Kwok Wai (SFC:AIU253) 周國偉 Rep 2003-05-16 2004-01-16
73 Chow, Sau Shing 周秀成 Rep 2014-11-21 2016-04-23
74 Chow, Wai Kwok 周偉國 Rep
75 Choy, Hoi Yin 蔡海賢 Rep 2018-08-14 2018-11-25
76 Chu, King Tin 朱景鈿 Rep 2018-07-18 2020-05-04
77 Chu, Po Yuen 朱譜元 Rep 2015-08-14 2018-01-14
Rep 2018-07-27 2019-02-22
78 Chu, Rocky Wing Kuen 朱榮權 M Rep 2018-10-12
79 Chua, Hei Tung 蔡曦桐 Rep 2019-07-08
80 Chua, Kim Leng 蔡金玲 Rep 2006-12-18 2007-02-27
81 Chui, Haan Ian 徐瀚 Rep 2015-05-11
82 Chui, Man Nga 崔雯雅 Rep 2016-06-06 2021-01-10
83 Chui, Paul Sing Tao 徐聖道 M Rep 2005-05-26
84 Chung, Dennis Yan 鍾昕 M Rep 2003-12-08 2006-05-16
85 Chung, Sun Kit 鍾燊傑 Rep 2018-09-21
86 Chung, Yuen Ting 鍾宛婷 Rep 2021-03-17
87 Cragg, Calvin Russell 卓嘉浩 M Rep 2019-10-09
88 Dai, Chao 戴超 Rep 2010-10-19 2018-06-15
89 Ding, Zhiyuan 丁志遠 Rep 2009-02-20 2009-09-01
90 Du, Hang (SFC:ARW541) 杜航 Rep 2008-11-28 2009-08-22
91 Fan, Brian William M Rep 2007-04-04 2008-11-14
92 Fok, Alison Ho Yee 霍灝而 F Rep 2014-05-15
93 Fok, Felix Chung Hin 霍仲軒 M Rep 2020-07-13
94 Fong, Chor Wing 方楚榮 Rep 2008-05-13 2008-11-14
95 Fong, King Chuen 方景銓 Rep 2018-10-12
96 Foo, Choy Peng 胡翠屏 Rep 2010-04-07 2011-08-17
97 Fung, Ann Moran 馮慕恩 F Rep 2004-01-30
Rep 2004-02-25 2019-09-17
98 Fung, Kar Wah 馮嘉華 Rep 2003-10-30 2004-08-12
99 Fung, Sing Yui 馮勝銳 Rep 2009-04-28 2017-12-31
100 Gao, Xiner 高馨兒 Rep 2017-12-22 2018-10-26
101 Ha, Alan Hang Leung 夏恒良 M Rep 2004-04-02
102 Ha, Vincent Sui Man 哈穗民 M Rep 2006-07-18 2007-06-09
103 He, Liang (SFC:ARR521) 何亮 Rep 2008-10-27
104 He, Peng (SFC:AQJ038) 賀鵬 Rep 2020-09-30 2021-05-07
105 Ho, Andy Tsz Ho 何子浩 Rep 2004-03-16
106 Ho, Chun Hang (SFC:BKN358) 何俊恆 Rep 2017-09-18 2018-03-12
107 Ho, Chun Man (SFC:AKW960) 何俊文 Rep 2005-10-14 2013-05-31
108 Ho, Chun Man (SFC:ARJ714) 何振文 Rep 2013-10-29 2014-09-11
109 Ho, Kam Wing (SFC:AAH756) 何錦榮 Rep 2004-05-19
110 Ho, Maria Chong Yee 何莊儀 F Rep 2016-08-31
111 Ho, Pei Hwa 何佩華 Rep 2017-02-22
112 Ho, Sammy Hin Leung 何顯良 Rep 2018-08-05
113 Ho, Siu Po 何小寶 Rep 2013-05-02
114 Ho, Wai Kei 何偉基 Rep 2003-04-24 2006-04-14
115 Ho, Wai Yin (SFC:ANL142) 何卉妍 Rep 2007-12-05 2009-09-29
Rep 2011-06-07 2013-08-16
116 Ho, Wing Yee (SFC:ATW454) 何詠儀 Rep 2009-11-13 2010-05-01
117 Hsu, Terry 徐嘉敏 Rep 2010-05-26 2011-04-04
118 Huang, Lei (SFC:AXM313) 黃磊 Rep 2011-07-07 2013-04-24
119 Hue, Hideki Ying Fai 許英輝 Rep 2004-03-10 2005-09-28
120 Hui, Cheung Kui 許祥駒 Rep 2009-10-09 2010-04-02
121 Hui, Chun Kit (SFC:BRA169) 許俊傑 Rep 2021-04-13
122 Hui, Fong King 許方景 Rep 2011-09-19 2014-01-06
123 Hui, Mavis Ming Wai 許明蕙 F Rep 2005-08-10
124 Hui, See Mun 許思敏 Rep 2015-10-29
RO 2015-10-29
125 Hui, Siu Cheung (SFC:ADQ326) 許兆祥 Rep 2017-05-05
126 Hui, Tin Kay 許天奇 Rep 2008-01-28 2008-03-08
127 Hung, Fuk Yee 洪馥怡 Rep 2006-01-16 2009-09-30
128 Hung, Kwok Chuen 熊國全 Rep 2008-01-28 2011-06-12
129 Huo, Ran (SFC:AOI875) 霍然 Rep 2007-01-19 2008-06-21
130 Ip, Chung Hin (SFC:AGD557) 葉仲軒 Rep 2004-03-16
131 Jiang, Zhenghao 姜正浩 Rep 2017-03-15 2017-06-25
132 Jiao, Yang (SFC:APX220) 焦楊 Rep 2011-05-11 2012-08-08
133 Jim, Frederick Fun Kwong 詹勳光 74 M Rep 2018-10-12
134 Kam, Hei Wai 甘希為 Rep 2018-08-01 2018-09-20
135 Kam, Hung Kee 甘鴻基 Rep 2016-12-31
136 Kan, Francis Sheck Hung (SFC:ABS462) 簡錫鴻 M Rep 2018-08-22
137 Kan, Wesley Kwok Ho 簡國豪 Rep 2003-08-01
138 Kang, Jia Yi 康嘉艺 Rep 2019-05-24 2021-02-12
139 Keh, Cynthia Shwu Mei F Rep 2005-04-13 2007-06-23
140 Kim, Jaehak 金載學 Rep 2008-09-24 2016-01-14
141 Ko, Fung 高鋒 Rep 2015-05-11
142 Koh, Suan Neo Rep 2005-04-13 2005-06-10
143 Kok, Chiew Sia Rep 2012-03-09 2013-06-14
144 Kong, Wai Ming 江偉明 Rep 2010-07-20
145 Kung, Chi Wai (SFC:AEA291) 龔智威 Rep 2007-01-10 2009-12-01
146 Kung, Shirley Suet Lai 龔雪麗 F Rep 2011-08-12 2012-09-14
147 Kwan, Pui Chee 關佩姿 Rep 2010-03-17 2020-09-21
148 Kwok Yau, Mimie 郭丘薇薇 Rep 2016-08-12
149 Kwok, Ana 郭安妮 Rep 2004-03-10 2010-08-07
150 Kwok, Suk Yu 郭淑如 Rep 2017-01-18 2017-05-12
151 Lai, David Yan Wah 賴仁樺 M Rep 2008-01-28 2013-09-13
152 Lai, Jasamine Kit Ying 黎潔瑩 F Rep 2005-07-12 2006-07-19
Rep 2006-10-12 2018-05-08
153 Lai, Joyce Yuen Yee 黎婉儀 F Rep 2004-09-28 2007-04-14
154 Lai, Kenneth Kin Chung 黎健聰 51 M Rep 2006-05-12 2006-12-21
155 Lai, Lai Shuen 黎麗船 Rep 2007-10-08 2008-09-27
156 Lai, Matthew Chau Ming 黎秋明 M Rep 2017-03-17
157 Lai, Peter Wing Leung 黎永良 64 M Rep 2004-02-24 2014-02-28
158 Lai, Sze Chit 賴思捷 Rep 2013-05-31
159 Lai, Yin Yin Rep 2005-08-04 2007-08-24
160 Lai, Yuen Perng Rep 2011-12-20 2013-04-30
161 Lam, Andrew Robert 林朗生 M Rep 2015-06-30 2016-11-30
162 Lam, Byron Fung Chun 林逢雋 M Rep 2019-02-19
163 Lam, Chiny Ching Ping 林清萍 Rep 2005-09-01
164 Lam, Dennis Che Jung 林子津 M Rep 2007-10-09 2019-02-20
RO 2019-02-20
165 Lam, Jason Chee-Hin 林子軒 M Rep 2017-11-30
166 Lam, Josephine Wai Yan 林惠茵 F Rep 2016-03-11 2016-04-18
RO 2016-04-18 2018-12-31
167 Lam, Kim Wai 林劍慧 Rep 2012-11-23 2014-01-14
168 Lam, Kin Chung 林健忠 Rep 2018-07-27 2019-08-01
169 Lam, Kok On 林覺安 Rep 2009-09-08 2019-09-17
170 Lam, Tsin Shan 林千山 Rep 2007-10-30 2014-04-30
171 Lam, Wai Ho (SFC:AVY645) 林衛豪 Rep 2010-10-22 2012-08-08
172 Lam, Wai Man (SFC:AMS301) 林慧敏 Rep 2005-12-15 2017-09-14
RO 2017-09-14
173 Lau, Hiu Fung (SFC:AJH484) 劉曉峰 Rep 2007-10-15 2016-11-30
174 Lau, Hon Wai (SFC:ACI109) 劉漢威 Rep 2010-12-17 2013-05-31
175 Lau, Joseph Tat Kit 劉達傑 M Rep 2004-11-19 2018-08-31
176 Lau, Ka Ho (SFC:API028) 劉家豪 Rep 2016-08-08 2016-12-16
177 Lau, Kenneth Kin On 劉健安 M Rep 2009-01-05 2017-06-02
178 Lau, Lorina Miu Ling 劉妙玲 Rep 2014-01-24
179 Lau, May Ling 劉美鈴 F Rep 2018-10-12
180 Lau, Nga Ping Kennis 劉雅萍 Rep 2020-02-28
181 Lau, Ricky 劉澍旻 M Rep 2007-08-09 2011-11-29
182 Lau, Samson Sin Sam 劉善琛 M Rep 2016-12-29 2017-05-31
183 Lau, Tin Lun 劉天麟 Rep 2018-07-27
184 Lau, Tsz Ching 劉梓晴 Rep 2018-10-04 2019-08-01
185 Lau, Valerie Wai Chee 劉蕙芝 Rep 2010-03-23 2011-05-13
186 Lau, Vivian Hoi Yee 劉凱宜 F Rep 2011-12-28 2018-11-09
187 Lau, Wing Nam 劉永楠 Rep 2020-01-15
RO 2020-01-15
188 Law Shek, Ruth Shin Lai 羅石羨麗 F Rep 2016-08-31
189 Law, Charles (SFC:AEJ349) 羅澤行 M Rep 2005-06-09
190 Law, Ding Ming 羅鼎銘 Rep 2006-04-01
191 Law, Franco Chi Cheong 羅志昌 M Rep 2016-05-10
RO 2016-05-10 2018-10-31
192 Law, Kwok Keung (SFC:ACS624) 羅國強 Rep 2009-08-03 2010-09-03
193 Law, Sin Kay 羅善基 Rep 2003-08-27 2013-01-24
194 Lee, Chak Ming 李澤銘 Rep 2007-05-29 2019-04-04
195 Lee, Chi Hao 李志豪 Rep 2005-07-04
196 Lee, Clara Mei Shen 李美仙 F Rep 2012-08-31 2015-04-17
197 Lee, Eun Young (SFC:APW799) Rep 2018-09-17
198 Lee, Ho Wan 李灝澐 Rep 2010-05-24 2017-05-24
199 Lee, Hong Lum Carrie Dorothy 李康琳 Rep 2010-05-07 2020-08-24
200 Lee, Kei Hung 李祺雄 Rep 2004-07-14
201 Lee, Mei Kwan 李美群 Rep 2004-02-03 2018-09-02
202 Lee, Pei Ling (SFC:BET993) Rep 2015-01-12 2015-09-11
203 Lee, Peter Ka Lick 李嘉力 M Rep 2017-02-17
204 Lee, Po Chi 李寶芝 Rep 2007-06-05 2013-04-18
205 Lee, Po Ling 李寶鈴 Rep 2017-08-04 2021-01-31
206 Lee, Samuel Kwok Tung 李國棟 M Rep 2003-05-29 2003-12-04
Rep 2004-05-24 2016-01-29
207 Lee, Sheron Man Kwan 李曼筠 F Rep 2008-03-04 2008-11-14
208 Lee, So Ching 李素楨 Rep 2018-10-05 2018-12-31
209 Lee, Tai Hoi 李棣開 RO 2009-11-19
Rep 2009-11-19 2010-01-06
210 Lee, Wee Keat Rep 2011-04-19 2014-07-18
211 Lee, Wing Hong (SFC:AYK329) 李永康 Rep 2018-07-27 2019-05-13
212 Lee, Yik Kan 李翊勤 Rep 2013-08-19 2015-01-07
213 Leong, Sio Choi 梁小翠 Rep 2016-08-15
214 Leong, Wa Lin 梁華練 Rep 2004-02-18 2018-10-12
215 Leung, Chin Pong 梁展邦 Rep 2014-12-29 2021-01-31
216 Leung, Chung Yin (SFC:BNF563) 梁頌賢 Rep 2018-07-27 2019-08-01
217 Leung, Eddy Chi Kam 梁志金 M Rep 2014-06-16
218 Leung, Elton Pak Hong 梁栢康 M Rep 2010-07-15 2013-11-14
Rep 2018-11-06 2019-01-25
RO 2019-01-25
219 Leung, Ho Kit 梁皓潔 Rep 2018-10-12
220 Leung, Ka Man (SFC:AAJ969) 梁嘉雯 Rep 2008-01-29 2019-05-01
221 Leung, Kam Fai (SFC:AGQ493) 梁錦輝 Rep 2011-05-11 2012-08-17
222 Leung, Kevin Shek Yin 梁碩彥 M Rep 2003-05-16 2004-03-04
RO 2004-03-04 2016-04-01
223 Leung, King Pui 梁敬培 Rep 2004-09-14
224 Leung, Lai Ming (SFC:BFD029) 梁禮鳴 Rep 2015-04-15 2021-01-31
225 Leung, Lucas Kwong Shing 梁廣成 M Rep 2004-12-09 2018-08-18
226 Leung, Michelle Yu Yan 梁瑜殷 F Rep 2011-09-30 2018-09-15
227 Leung, Philip Ting Wai 梁鼎威 M Rep 2004-03-01 2005-05-05
228 Leung, Su Lung 梁肇麟 Rep 2017-01-25 2017-04-17
229 Leung, Yau Wai 梁有威 Rep 2013-09-25 2013-11-05
230 Leung, Yue Fai 梁裕輝 Rep 2008-01-28 2019-05-01
231 Leung, Yut Chiu 梁溢釗 RO 2013-04-19
Rep 2013-04-19 2013-06-28
232 Li, Chun Tak (SFC:AXS720) 李晉德 Rep 2013-10-21 2015-01-09
Rep 2015-12-15 2019-09-17
233 Li, Linhai 利林海 Rep 2020-03-18 2020-12-24
234 Li, Pui Lun 李佩倫 Rep 2010-11-18 2013-05-31
235 Li, Ru (SFC:AVP093) 李濡 Rep 2010-07-29 2015-07-23
236 Li, Shuk Fat 李淑法 Rep 2004-05-19 2016-11-30
237 Li, Sing Yeung 李聲揚 Rep 2017-08-17 2018-09-07
238 Li, Tze Man 李芷敏 Rep 2006-07-18 2008-10-11
239 Lian, Shaodong 連少冬 Rep 2004-09-07 2009-03-11
240 Liao, Yu Wei 廖友維 Rep 2018-11-06 2020-02-10
241 Lim, Sue Lin F Rep 2016-07-08 2018-07-08
242 Lin, Ping (SFC:AFO661) 林蘋 Rep 2018-10-12
243 Ling, Kar Yu 凌珈瑜 Rep 2010-10-29 2012-05-04
244 Liu, Jacky Sze Ki 廖斯琪 Rep 2018-10-12
245 Liu, Taisheng 柳太勝 Rep 2006-07-26 2010-08-26
246 Liu, Tak Ho 劉德豪 Rep 2018-06-29 2018-09-16
247 Liu, Tony Chi Chung 廖子聰 M Rep 2005-06-21
248 Lo, Eva Yi Wa 盧爾華 F Rep 2016-01-04 2018-04-01
249 Lo, Kin Ming (SFC:ACI415) 盧健明 Rep 2017-03-24
250 Lo, Kok Hong 盧覺康 Rep 2011-02-07 2011-04-06
251 Lo, Pui Chi Lyon 盧佩芝 Rep 2008-06-12 2008-08-01
252 Lo, Robert Wai Yip 羅偉業 M Rep 2004-04-30 2010-08-14
253 Lo, Thomas Y Yu 盧韋耀 M Rep 2004-09-03 2007-04-12
254 Lo, Yick Kwan 盧益焜 Rep 2014-01-17
255 Lo, Yung Wai 盧勇維 Rep 2016-12-20
256 Lu, Jianjie 陸建杰 Rep 2017-07-21 2017-12-15
257 Lu, Manyi 魯曼伊 Rep 2017-03-28
258 Lu, Sicong (SFC:BPG267) 陸偲聰 Rep 2020-01-17
259 Lui, James Ngai Him 雷毅謙 M Rep 2004-06-11 2013-10-31
260 Lui, Joanne Ching Yee (SFC:AJH026) 雷靜儀 F Rep 2004-03-05 2018-08-05
261 Lui, Kui 呂駒 Rep 2003-10-01
262 Lui, Kwok Hung 呂國雄 Rep 2017-03-03
263 Lui, Siu Wai 呂少威 Rep 2004-02-26
264 Lui, Wai Kit 呂偉傑 Rep 2006-01-28
265 Luk, Yuen Sze 陸婉詩 Rep 2008-01-28 2014-04-03
Rep 2014-07-17 2019-05-01
266 Ma, Wang Chiu 馬宏超 Rep 2004-05-07
Rep 2005-09-12 2010-07-13
267 Macalpin, Kenneth Allan Connolly M Rep 2005-09-01 2009-09-01
268 Mak, Antony Siu Leung 麥兆樑 M Rep 2019-09-17
269 Mak, Frankie Chun Fai 麥振輝 M Rep 2010-09-27 2018-08-06
270 Mak, Jimmy Chin Keung 麥展強 M Rep 2007-01-22 2007-07-03
271 Man, Yuen Wai 萬婉慧 Rep 2005-10-18
272 Maynard, Priajaya Arif Rep 2011-04-19 2011-07-19
273 Miu, Shew Keng 梅少琼 Rep 2007-11-29
274 Mui, Cheuk Sang 梅卓生 Rep 2018-10-12
275 Mui, Tsz Ching 梅子青 Rep 2011-04-12 2013-12-13
276 Nam, Allan 藍少倫 M Rep 2004-01-16
277 Ng, Cedric Yun Lam 吳潤林 M Rep 2016-05-31
278 Ng, Chung Wai (SFC:AAB891) 吳松偉 Rep
279 Ng, Ellen Oi Lun 吳愛倫 F Rep 2018-10-12
280 Ng, Galant Ka Lun 吳嘉倫 Rep 2011-11-02 2014-06-06
281 Ng, Kwok Keung (SFC:AFH168) 吳國強 Rep 2008-01-28 2008-11-14
282 Ng, Man Yee (SFC:AVD844) 吳敏儀 Rep 2010-05-11 2013-12-06
283 Ng, Mei Fun 吳美芬 Rep 2007-03-28 2009-06-19
284 Ng, Ming Hin (SFC:BEV541) 吳銘軒 Rep 2015-01-19 2021-01-31
285 Ng, Nicholas Chi Wai 吳志偉 M Rep 2004-05-07
Rep 2005-09-12 2017-02-09
286 Ng, Phyllis Ka Po 伍家寶 F Rep 2018-03-19 2021-01-31
287 Ng, Yi Wan 吳依韻 Rep 2009-08-06 2011-02-24
288 Ngai, Hoi Fung 倪海峰 Rep 2010-10-26 2011-07-08
289 Ngan, Chi Po 顏志波 Rep 2008-01-23 2008-04-09
290 Ngo, Man Lai 敖文麗 Rep 2008-01-28 2008-11-14
291 Ngo, Ping Ping 敖兵兵 Rep 2010-10-30
292 Pan, Wenqi 潘文琦 Rep 2019-08-22 2021-02-14
293 Pang, Wai Kit (SFC:AOU129) 彭偉傑 Rep 2008-01-16 2016-10-31
294 Phang, Lay Koon Rep 2005-06-01 2005-07-30
295 Pong, Chui Ming 龐翠明 Rep 2011-01-19 2012-11-27
296 Poon, Karen Ka Yun 潘家欣 F Rep 2010-05-12
Rep 2010-07-09 2016-11-30
297 Poon, Yun Keung 潘潤強 Rep 2008-12-11 2010-01-16
Rep 2011-03-03 2017-06-30
298 Qin, Qin 覃勤 Rep 2016-07-25 2017-12-12
299 See, Shi Hui 施旭輝 Rep 2007-01-22 2007-04-05
300 Sham, Samuel Tat Hung 沈達雄 M Rep 2009-06-15 2013-08-20
301 Sham, Winda Pik Yan 岑碧茵 F Rep 2000-07-26 2009-09-26
302 Shek, Fung (SFC:AKO844) 石豐 Rep 2008-01-28 2013-04-12
303 Shi, Tuo 石拓 Rep 2020-05-25
304 Shih, Chia Cheong 石家祥 Rep 2009-10-23 2016-05-27
305 Shih, Keng-Yu 施畊宇 Rep 2017-02-23
306 Shin, Hyung-Bum 慎亨範 Rep 2008-10-08 2010-02-05
307 Shing, Gary Kung Yu 成公儒 M Rep 2009-09-02 2018-06-27
308 Shiu, Hin Lin 邵衍蓮 Rep 2005-07-04
309 Shiu, Yik Hung 蕭奕雄 Rep 2008-04-01
310 Shum, Lui Pang 沈呂鵬 Rep 2008-03-26 2008-11-14
311 Shum, Wing Chung 沈永松 Rep 2015-07-22 2015-10-02
312 Sin, Wai Ki 冼瑋祺 Rep 2018-10-25 2019-03-22
313 Siu, Cudy Ying 蕭迎 Rep
314 Siu, Man Wai 邵文慧 Rep 2008-01-28 2011-07-29
315 So, Cho Leung 蘇祖樑 Rep 2014-12-29 2015-10-24
316 So, Kuen Kei 蘇權機 Rep 2015-05-21 2015-09-01
317 So, Peter Kwok Kin 蘇國堅 M Rep 2007-03-08 2008-05-29
318 So, Wah Lung 蘇華龍 Rep 2018-10-12
319 Soh, David M Rep 2008-04-01
Rep 2020-09-03 2021-02-04
RO 2021-02-04 2021-06-01
320 Sze To, Kwok Chun 司徒國駿 Rep 2011-08-26 2011-10-19
321 Tai, Chun Ting 戴雋庭 Rep 2018-07-18 2018-12-27
322 Tam, Andrew 譚加進 M Rep 2013-09-25 2013-11-29
323 Tam, Dennis Kwong To 譚廣韜 M Rep 2014-03-03 2018-03-20
324 Tam, Tsz Wang 譚紫宏 Rep 2010-11-05
325 Tan, Khee Chye 陳啟財 Rep 2017-03-31
326 Tan, Rowan Jin Sen M Rep 2019-07-18 2021-05-12
327 Tan, Veronica Guek Eng F Rep
328 Tang, Kwok Cheong 鄧國昌 Rep 2018-10-12
329 Tang, Luk Cheung 鄧律彰 Rep 2014-04-25 2015-05-14
330 Tang, Pui Lin 鄧珮蓮 Rep 2011-03-23 2013-05-31
331 Tang, Ronald Hing On 鄧慶安 M Rep 2009-03-26 2009-07-18
332 Tang, Wai Hung (SFC:AOO560) 鄧偉洪 Rep 2007-02-14 2018-08-30
333 Tang, Ying Kit (SFC:AMU166) 鄧英傑 Rep 2011-03-23 2013-05-31
334 Tong, Man Sang 湯文生 Rep 2013-09-25 2014-03-19
Rep 2014-10-10 2017-11-19
335 Tong, Ming Tak 湯明德 Rep 2017-03-17
336 Tong, Thomas Chuck Yee 湯卓如 M Rep 2004-11-19 2006-04-01
337 Tsang, Fu Hang 曾賦衡 Rep 2016-01-05 2017-07-01
338 Tsang, Ka Kin (SFC:APR463) 曾家健 Rep 2016-09-14 2016-11-28
339 Tsang, Ka Wai (SFC:BHC862) 曾嘉偉 Rep 2016-03-09 2019-04-21
Rep 2020-01-13
340 Tsang, Kin Bun 曾建斌 Rep 2017-01-12 2017-05-11
341 Tsang, Raymond Fan Hong 曾繁康 M Rep 2011-12-20 2013-12-31
342 Tsang, Wai Ming (SFC:ACE376) 曾慧明 Rep 2003-11-19
343 Tse, Jonathan 謝耀聰 M Rep 2018-07-18 2019-07-11
344 Tsui, Ling 徐玲 Rep 2018-10-12
345 Tsui, Yi Har 徐依霞 Rep 2004-11-03 2010-10-09
346 Wan, Chun Yiu (SFC:AEE182) 溫振瑤 Rep 2018-06-30
347 Wan, King Fai 溫景輝 Rep 2003-10-11
RO 2003-10-11 2004-05-11
348 Wan, Yuen Fun 溫婉歡 Rep 2018-07-27 2019-08-01
349 Wang, Bo (SFC:AGD229) 汪波 Rep 2003-12-16 2004-08-26
Rep 2005-01-10 2009-11-29
350 Wang, Dan (SFC:ARF361) 王丹 Rep 2009-11-16 2010-09-02
Rep 2011-02-25
351 Wang, Yun-Yin 王云吟 Rep 2018-02-07
352 Wong, Angel Yuen Sze 王涴詩 F Rep 2011-03-24 2013-05-31
353 Wong, Chak Hin 黃澤軒 Rep 2019-01-03 2019-02-10
354 Wong, Cheuk Hung 黃卓鴻 Rep 2009-07-06 2009-08-21
355 Wong, Chi Fai (SFC:AOT498) 王志輝 Rep 2007-03-28 2018-07-27
356 Wong, Chim 王潛 Rep 2017-08-01
357 Wong, Emenry Pui Ling 黃佩玲 Rep 2009-12-16 2012-09-14
358 Wong, Gillian Ka Lun 黃嘉倫 F Rep 2018-11-19 2018-12-31
359 Wong, Hiu Bun 王曉斌 Rep 2009-02-16 2012-03-09
360 Wong, Ho (SFC:BAM282) 王昊 Rep 2012-12-11 2018-03-13
361 Wong, Hong Ting 黃匡庭 Rep 2012-10-25 2013-08-31
362 Wong, Hung Chun 王雄振 Rep 2014-10-29
363 Wong, Jodie King Wah 黃景華 Rep 2006-08-15 2010-08-16
Rep 2011-03-18 2013-03-15
364 Wong, Ka Lok (SFC:ADA583) 黃嘉樂 Rep 2019-09-17
365 Wong, Ka Long 黃家朗 Rep 2014-04-17 2015-01-02
366 Wong, Ka Yung (SFC:ATL727) 黃嘉榕 Rep 2009-07-24 2011-09-01
367 Wong, Keng Fung 黃鏡鋒 Rep 2020-09-17
368 Wong, Kin Tao Jonathan 王建韜 Rep 2018-10-25 2018-12-31
369 Wong, Kwok Keung (SFC:ALL320) 王國強 Rep 2009-03-11 2014-07-04
370 Wong, Man Fai (SFC:BEV767) 黃文輝 Rep 2015-01-16 2016-04-30
371 Wong, Raymond Chi Hing 黃智興 M Rep 2017-01-11
RO 2017-01-11 2018-03-30
372 Wong, Sin Wah (SFC:AEC897) 黃羨華 Rep 2018-09-12
373 Wong, Tony Wing Hong 黃永康 M Rep 2014-07-14
374 Wong, Wai Yin (SFC:ALZ710) 黃偉彥 Rep 2006-04-20 2008-09-20
Rep 2010-10-13 2011-11-15
375 Wong, Yuen Chau 黃元冑 Rep 2014-03-28
376 Woo, Eddie Wing Hay 胡永熙 M Rep 2004-05-07
Rep 2005-09-12 2019-02-28
377 Wu, Chun Man 胡振民 Rep 2018-10-12
378 Wu, Haoyuan 伍浩元 Rep 2015-06-17 2019-04-12
379 Wu, Hongqi 吳宏奇 Rep 2008-06-19 2014-04-30
380 Wu, Huichun 吳回春 Rep 2010-11-17 2016-07-21
381 Wu, Shishi 吳詩士 Rep 2011-10-21 2013-10-11
382 Wu, Shu-Yen 吳淑燕 F Rep 2007-11-26 2015-10-29
RO 2015-10-29
383 Xe, Xiang 何翔 Rep 2015-12-01 2016-12-15
384 Xu, Nan (SFC:ATM316) 徐楠 Rep 2009-07-29 2010-10-16
385 Yan, Man Oi 甄文靄 Rep 2008-06-13
386 Yang, Yuansheng 羊遠聲 Rep 2017-11-23 2021-01-22
387 Yang, Zhenyi (SFC:BPJ471) 楊臻怡 Rep 2020-01-22 2020-08-28
388 Yau, Cheuk Man 丘卓文 Rep 2006-05-08
389 Yau, Chun Kit (SFC:AAD733) 邱俊傑 M Rep 2007-04-23 2007-06-29
390 Yau, Joanne Chung Wai 邱中慧 F Rep 2020-02-08
391 Yau, Michael Cheuk Hong 邱焯航 M Rep 2019-09-17
392 Yee, Teck Huat Rep 2016-10-20 2017-08-31
393 Yee, Wai Lun 庾偉倫 Rep 2010-10-27 2017-07-11
394 Yeung, Alex Sau Hung 楊守雄 72 M RO 2009-06-01
395 Yeung, Beata Kit Sum 楊潔心 Rep 2004-08-26
396 Yeung, Helen Suet May 楊雪微 F Rep 2018-10-12
397 Yeung, Hilda Yiu Hung 楊曉虹 F Rep 2004-11-19 2013-01-31
398 Yeung, Patricia Kai Ki 楊佳琪 F Rep 2005-08-16
399 Yeung, Ronnie Siu Tung 楊少東 M Rep 2007-08-21 2011-07-19
400 Yeung, Wing Kan 楊永根 Rep 2003-08-27 2003-12-04
401 Yeung, Wing Sim 楊穎嬋 Rep 2010-09-20 2011-04-27
402 Yick, Chiu Mee 易肖媚 Rep 2003-07-14 2019-12-12
403 Yim, Yau Ming 嚴有明 Rep 2009-08-24
404 Yin, Suoya 殷索亚 Rep 2011-08-11 2013-02-08
405 Yip, Choi Kuen 葉賽娟 Rep 2005-04-29 2006-05-03
406 Yip, Hoi Chung (SFC:AFD123) 葉凱琮 Rep 2006-08-02 2013-05-27
407 Yiu, Ho Ching 姚浩清 Rep 2004-03-23 2006-06-06
408 Yiu, Kit Lun 姚杰倫 Rep 2013-05-23 2015-01-02
409 Yong, Paul Pau Lee M Rep 2008-12-29
410 Yu, Ching Yat 于正一 Rep 2004-08-09 2006-06-24
411 Yu, Heather 余稀梵 Rep 2011-08-01 2011-10-12
412 Yuen, Andy Siu Hong 袁少康 Rep 2019-03-25
413 Yuen, Chang Sern 云昌盛 Rep 2005-04-29 2008-11-14
414 Yuen, Chi Piu 袁志標 Rep 2017-02-24
415 Yuen, Peter Chih Wei 袁志偉 M Rep 2009-12-09 2011-12-30
416 Yung, Anna Nga Lai 容雅麗 F Rep 2003-09-09 2005-12-07
417 Zhang, Beibei (SFC:BGZ938) 張貝貝 Rep 2021-04-01
418 Zhang, Hao (SFC:AVM134) 張昊 Rep 2010-07-12 2011-04-14
419 Zhang, Yinghua (SFC:APV192) 張瑩花 Rep 2007-11-19 2008-11-14
420 Zhao, Quanquan 趙綣綣 Rep 2010-03-18 2010-10-01

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top