CMB International Securities Limited 招銀國際證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2024
Role From Until
1 Au, Paul Chun Kit 區俊傑 M Rep 2017-05-24 2018-03-06
RO 2018-03-06 2022-09-29
2 Bai, Yiyang 白毅阳 Rep 2019-07-29 2022-05-05
3 Bao, Hongting 鮑虹婷 Rep 2023-08-25
4 Bian, Jing (SFC:BMY570) 卞静 Rep 2020-10-05 2022-07-08
5 Cai, Jun Lei 蔡俊磊 Rep 2018-10-11 2020-01-02
6 Cao, Wenwen 曹雯雯 Rep 2016-07-11 2019-11-29
RO 2019-11-29
7 Chak, Alan Kwok Fai 翟國輝 M Rep 2020-12-16
8 Chan, Andy Yan Wing 陳欣永 RO 2010-10-06 2011-12-30
9 Chan, Chor Hon 陳楚翰 Rep 2023-10-20
10 Chan, Henry Man Hin 陳文顯 M Rep 2023-02-28 2024-01-11
11 Chan, Hok Pan 陳學斌 Rep 2021-03-15 2021-11-05
12 Chan, Hui 曾輝 Rep 2013-10-24 2017-03-01
13 Chan, Jason Ka Hong 陳家康 M Rep 2021-01-22
14 Chan, Joyce Ying Kuk 陳映菊 F Rep 2018-11-22 2019-06-06
15 Chan, Ka Man (SFC:BBW601) 陳嘉汶 Rep 2014-10-23 2015-08-11
16 Chan, Kai Bun 陳啟彬 Rep 2020-06-12
17 Chan, Kam Lung (SFC:BOP663) 陳錦龍 Rep 2019-07-18 2020-07-17
18 Chan, Kam Man (SFC:AEH593) 陳錦文 Rep 2022-08-17
19 Chan, Kam Moon (SFC:AAW372) 陳金滿 Rep 2021-04-07
20 Chan, Kei Yin (SFC:BEO156) 陳紀賢 Rep 2019-10-09 2020-03-23
RO 2020-03-23 2022-03-31
21 Chan, Keung (SFC:BSA415) 陳強 M Rep 2022-01-12
22 Chan, Kin Ho (SFC:BLZ744) 陳健豪 Rep 2018-01-22 2023-12-04
23 Chan, King Hei (SFC:BGM820) 陳景熹 Rep 2021-11-19 2023-09-11
24 Chan, King Wang 陳景宏 Rep 2018-06-13 2018-08-01
RO 2018-08-01
25 Chan, Pak Ho (SFC:BBD153) 陳柏豪 Rep 2023-07-24
26 Chan, Victor Hon Hei 陳漢熹 M Rep 2010-09-24 2015-08-11
Rep 2018-02-23 2018-05-31
27 Chan, Yiu Man (SFC:AOS417) 陳耀民 Rep 2016-04-22 2018-11-27
RO 2018-11-27
28 Chan, Zelig 陳希令 Rep 2018-01-22 2018-03-09
29 Chen, Anyuan 陳安源 Rep 2016-05-20 2018-07-03
30 Chen, Chen (SFC:AVO586) 陳辰 Rep 2019-07-02
31 Chen, Guanyu (SFC:BQB979) 陳冠宇 Rep 2020-09-07 2021-11-19
32 Chen, Hang (SFC:BQV156) 陳航 Rep 2022-04-21
33 Chen, Hung Yin (SFC:AOT755) 陳宏印 Rep 2022-02-25
34 Chen, Jingyi (SFC:BUB020) 陳婧怡 Rep 2023-08-17
35 Chen, Mingyue 陳明月 Rep 2021-07-23
36 Chen, Steve Shuo 陳碩 Rep 2019-09-02 2019-09-25
37 Chen, Xi (SFC:BTT971) 陳曦 Rep 2023-06-05
38 Chen, Xiaoqing (SFC:BMW806) 陳小青 Rep 2020-09-02
39 Chen, Yiheng (SFC:BSV510) 陳奕衡 Rep 2023-03-03
40 Chen, Yu-Lun 陳昱綸 Rep 2023-03-10
41 Chen, Yujia 陳宇佳 Rep 2021-02-02 2021-03-12
42 Chen, Zhang (SFC:BNR831) 陳彰 Rep 2019-02-15 2020-07-03
43 Chen, Zhe (SFC:BFL050) 陳喆 Rep 2021-07-15 2022-05-05
44 Chen, Zhenhong (SFC:BRQ147) 陳禎泓 Rep 2022-08-15
45 Cheng, Darius Man Chiu 鄭敏超 M Rep 2010-09-24 2012-07-11
46 Cheng, Jeffrey Yu Hin 鄭宇軒 M Rep 2018-11-28 2019-06-06
47 Cheng, Jiaqi (SFC:BRI452) 程佳琪 Rep 2021-06-21
48 Cheng, Yaman 成亞曼 Rep 2017-11-27 2020-08-07
49 Cheng, Yi (SFC:BQL226) 程怡 Rep 2020-11-10
50 Cheung, Chun Ho (SFC:ARF588) 張振豪 Rep 2020-12-14
51 Cheung, Koon Wah 張冠華 Rep 2020-03-03 2021-12-03
52 Cheung, Kwok Cheung (SFC:AFO902) 張國祥 Rep 2021-02-19 2023-01-31
53 Cheung, Lai Yee (SFC:ATY571) 張麗怡 Rep 2018-02-28 2018-07-24
54 Cheung, Ling Ling Sardonna 張玲玲 Rep 2021-10-15
55 Cheung, Lo Yee Sandy 張露兒 Rep 2023-03-14
56 Cheung, Mang 張萌 Rep 2011-07-28 2015-07-03
57 Cheung, Quentin 張存良 M Rep 2017-07-20
58 Cheung, Raymond Kwok Fai 張國輝 M Rep 2010-09-24 2012-10-04
59 Cheung, Wing Kei Stanley 張永錡 M Rep 2020-11-18 2022-02-28
60 Choi, Chau Kit 蔡州傑 Rep 2020-03-03 2023-05-02
61 Choi, Chi Hung (SFC:ACA945) 蔡智雄 Rep 2010-10-13 2017-01-18
62 Choi, Kai Hang 蔡佳鏗 Rep 2013-10-16 2014-09-08
63 Choi, Patrick Tung Yin 蔡東賢 M Rep 2019-03-22 2021-06-30
64 Choi, Sin Ling 蔡倩綾 Rep 2014-11-13 2016-10-08
65 Chong, Lee Man 莊俐敏 Rep 2021-04-07
66 Chow, King Ling 鄒景玲 Rep 2014-09-11 2014-10-22
RO 2014-10-22 2018-05-18
67 Chow, Poi Yu 周佩榆 Rep 2019-10-25 2021-09-10
68 Chow, Yu Yin 周余燕 Rep 2021-10-15
69 Chow, Yuk Kei 周玉琦 Rep 2011-07-05 2013-09-06
70 Choy, Tak Yin 蔡德賢 Rep 2020-09-30
71 Chu, Donna Sin Kam 朱倩琴 F Rep 2020-06-17 2021-06-30
72 Chu, Kin Shing Stephen 朱建誠 Rep 2021-10-12 2022-03-01
RO 2022-03-01
73 Chua, Kim Leng 蔡金玲 Rep 2010-10-13 2011-02-19
74 Chung, Nga Sze 鐘雅詩 Rep 2021-04-22 2021-05-28
Rep 2023-08-31
75 Chung, Sze King Samantha 鍾詩瓊 F Rep 2019-12-24
76 Diao, Zhihai 刁智海 RO 2016-03-09 2017-09-30
77 Diec, Christie Kwan Yu 易鈞儒 F Rep 2017-10-12 2019-08-24
78 Ding, Edward An Hua 丁安華 61 M Rep 2017-06-12 2024-04-30
79 Ding, Wenjie (SFC:BFZ549) 丁文捷 Rep 2015-08-18 2021-07-30
80 Dong, Chunchun 董淳淳 Rep 2017-01-16 2019-01-09
81 Dong, Ting (SFC:BRW054) 董婷 Rep 2021-11-05
82 Dou, Dou 竇逗 Rep 2016-08-09 2018-11-16
83 Dou, Wenjing 竇文靜 Rep 2021-11-23 2022-05-05
84 Du, Xin (SFC:BUW406) 杜鑫 Rep 2024-04-29
85 Fan, Ka Wai (SFC:BNR833) 范嘉慧 Rep 2018-10-24
86 Fang, Ling (SFC:BGZ771) 方灵 Rep 2016-02-18 2021-07-13
87 Fang, Xiangying (SFC:BGK323) 方湘滢 Rep 2015-10-27 2022-02-23
RO 2022-02-23
88 Feng, Yongpeng 馮永鵬 Rep 2015-05-19
89 Fok, Christopher See Chun 霍思俊 M Rep 2018-01-22 2022-11-11
RO 2022-11-11
90 Fu, Jifeng 付繼鋒 Rep 2016-03-09 2016-04-21
RO 2016-04-21 2016-12-31
91 Fu, Tianqi 符天琪 Rep 2017-08-08
92 Fu, Tsz Hei 傅紫曦 Rep 2019-11-25 2022-05-17
93 Fu, Yufei (SFC:BSR398) 付宇飛 Rep 2022-07-06
94 Fujiwara, Sari Rep 2015-07-31 2015-10-13
95 Fung, Kin Wing (SFC:ANY399) 馮鍵嶸 Rep 2017-09-29 2022-05-05
96 Gao, Xibai 高茜白 Rep 2021-04-30 2021-09-17
97 Ge, Jingjing 葛晶晶 Rep 2016-05-11 2020-06-24
98 Gong, Shu (SFC:BHN018) 龔舒 Rep 2023-05-19
99 Guo, Shu (SFC:BFM406) 虢書 Rep 2018-09-03 2020-01-17
100 Guo, Yunfan 郭雲帆 Rep 2021-10-25 2022-08-18
101 Guo, Zili 郭自力 Rep 2019-02-18 2021-06-01
102 He, Jiajun (SFC:BFA671) 賀嘉駿 Rep 2019-06-17 2023-02-15
103 He, Sida 何思達 Rep 2019-02-15 2021-11-12
104 He, Xin (SFC:BDA090) 賀信 Rep 2016-12-14 2021-04-22
RO 2021-04-22
105 He, Yi (SFC:APL689) 何毅 Rep 2016-11-02
106 He, Yingzhuang 何莹庄 Rep 2018-09-12
107 Ho, Chun Man (SFC:AKW960) 何俊文 Rep 2023-10-27
108 Ho, Hoi Shan (SFC:BMP009) 何海珊 Rep 2021-02-08 2021-07-30
109 Ho, Jason Shing Hin 何誠軒 M Rep 2018-02-23 2019-02-01
110 Ho, Kin Bor 何建波 Rep 2010-10-05 2011-12-31
111 Ho, Kwok Leung (SFC:AFN809) 何國樑 Rep 2023-10-19
112 Ho, Wei-hao 何維浩 RO 2014-06-10 2022-01-07
113 Ho, Yui 何銳 Rep 2016-10-17 2017-10-03
114 Hou, Huaqing 侯華青 Rep 2024-01-11
115 Hu, Jerry 胡俊凡 M Rep 2020-11-16 2023-06-06
116 Hu, Jing (SFC:BDJ941) 胡婧 Rep 2020-08-18
117 Hu, Lulin (SFC:BRO774) 胡魯林 Rep 2021-11-08
118 Hu, Xuesen 胡學森 Rep 2020-02-20 2021-09-21
119 Hu, Yi (SFC:BPQ102) 胡屹 Rep 2020-05-07 2021-05-31
120 Huang, Benchen 黃本晨 Rep 2021-12-23 2022-05-05
121 Huang, Chengyu 黃程宇 Rep 2016-04-25 2020-06-26
122 Huang, Ganglong 黃港龍 Rep 2022-04-11 2023-11-09
123 Huang, Kaifa 黃開發 Rep 2021-04-29
124 Huang, Kaiwei 黃凱煒 Rep 2022-11-29
125 Huang, Qun (SFC:BII870) 黃群 Rep 2016-10-11 2022-05-05
126 Huang, Suling 黃素玲 Rep 2016-02-18 2019-06-28
127 Huang, Xiaoyan (SFC:BJM070) 黃小燕 Rep 2017-05-08
128 Huang, Yuk Ling 黃玉玲 Rep 2010-09-24 2021-06-30
129 Hui, Chuk Kwan 許祝君 Rep 2022-03-28
130 Hui, Chun (SFC:AWQ526) 許俊 Rep 2017-07-04 2020-08-21
131 Hui, King Che 許勁馳 Rep 2019-12-04 2021-12-31
132 Hui, Nga Sze (SFC:BHL199) 許雅思 Rep 2016-05-11 2017-10-31
133 Hung, Chiu Loi 洪超來 Rep 2020-01-23 2022-09-30
134 Hung, Kwong Ngai 洪岡藝 RO 2010-08-25 2011-05-01
135 Jia, Shujun 賈姝君 Rep 2021-08-04 2022-06-22
136 Jiang, Ge (SFC:BQN482) 姜鴿 Rep 2020-12-15 2022-05-30
137 Jiang, Laurie Lan Rep 2017-05-12 2017-07-28
RO 2017-07-28 2023-03-08
138 Jiang, Tian (SFC:BKI423) 江天 Rep 2017-08-04 2018-02-04
139 Jiang, Weiyi 姜逶迤 Rep 2020-01-10 2021-07-02
140 Jiang, Wen (SFC:BLU082) 江文 Rep 2017-12-14 2020-10-07
141 Jiang, Wenxian 江文宪 Rep 2017-02-13
142 Jiao, Zihao 焦子豪 Rep 2020-11-25 2021-10-15
143 Ko, Chi Wo (SFC:APK739) 高志和 Rep 2021-07-13
144 Kok, Sen Kan 郭慎勤 Rep 2010-09-24 2011-08-07
145 Kong, Man Ki 江文基 Rep 2020-02-18 2021-02-04
146 Kong, Wei (SFC:AXU890) 孔偉 Rep 2017-08-24
147 Ku, Wai 顧威 Rep 2021-08-09 2022-10-31
148 Kuang, Hanfangzi 匡寒芳子 Rep 2017-09-08
149 Kwan, Kin Kwok 關建國 Rep 2014-10-08 2014-12-18
150 Kwan, Kiu Fung 關翹峰 Rep 2019-10-03 2020-09-02
151 Kwan, Lok Sing 關樂聲 Rep 2010-09-24 2011-05-19
RO 2011-05-19 2018-05-29
152 Kwok, Chi Lap 郭志立 Rep 2021-04-22
153 Kwok, Ka Chun (SFC:BMA877) 郭嘉晉 Rep 2022-08-17
154 Lai, Yuying 賴玉瑩 Rep 2021-03-03
155 Lam, Astor Ka Ngai 林家毅 Rep 2015-10-29 2017-06-22
156 Lam, Chi Yuen (SFC:ASQ011) 林志遠 Rep 2021-04-16
157 Lam, Chun Shing (SFC:AIU426) 林旦略 Rep 2021-05-26
158 Lam, Hing Fan 林慶芬 Rep 2022-05-17 2023-11-10
159 Lam, King Wu 林景湖 Rep 2011-08-12 2014-11-05
160 Lam, Kwong Yu (SFC:AFD849) 林光宇 RO 2023-03-16
161 Lam, Suen Man 林選文 Rep 2018-10-16 2021-11-30
162 Lam, Yim (SFC:AQA846) 林艷 Rep 2010-09-24 2017-05-26
163 Lau, Cheuk Nam 劉卓楠 Rep 2021-08-12
164 Lau, Hoi Wan (SFC:AWP886) 劉海韻 Rep 2016-02-18 2018-08-31
165 Lau, Hon Yuen (SFC:BIL708) 劉瀚元 Rep 2019-03-18 2019-07-19
166 Lau, Ka Pan 劉嘉斌 Rep 2013-03-28 2016-12-14
167 Lau, Ka Yi (SFC:BIG902) 劉嘉怡 Rep 2021-05-21 2022-04-28
168 Lau, Ka Yu (SFC:BGL391) 劉嘉裕 Rep 2017-02-13 2020-08-07
169 Lau, Kevin Ka Yeung 劉家暘 M Rep 2023-02-21
170 Lau, Lai Ling 劉麗玲 Rep 2010-09-24 2013-09-30
171 Lau, Matthew Ping Fan 劉炳勳 M Rep 2021-03-23
172 Lau, Nim Kei 劉念琪 Rep 2010-10-19 2010-11-14
173 Lau, Tin Lun 劉天麟 Rep 2021-07-16 2024-03-12
174 Lau, Ying (SFC:AGB977) 劉營 Rep 2010-09-24 2011-05-19
175 Law, Ying Chung 羅應中 Rep 2015-11-24 2017-03-21
RO 2017-03-21 2017-08-30
176 Le, Ying 樂盈 Rep 2017-10-10 2018-09-03
177 Lee, Cliff Yee Gong 李宜剛 M Rep 2020-03-03 2021-03-15
178 Lee, Fung Nin 李豐年 Rep 2015-01-12 2015-10-14
RO 2015-10-14 2022-05-10
179 Lee, Kai Man (SFC:AOV646) 李啟文 Rep 2018-10-11
180 Lee, Kai Yang 李凱揚 Rep 2018-01-24 2023-09-19
181 Lee, Mei Wan Irene 李美雲 Rep 2016-12-06 2020-12-04
182 Lee, Sin Ming 李倩銘 Rep 2021-08-26 2023-09-04
183 Lee, Teddy Hung Tak 李雄德 M Rep 2010-09-28 2010-12-03
184 Lee, Wai Shan (SFC:BFO357) 李慧珊 Rep 2015-06-05 2017-06-16
185 Lee, Yeung Wah 李揚華 Rep 2022-01-31 2022-05-31
186 Lee, Yiu Wing 李耀榮 Rep 2019-08-09 2021-10-03
187 Leong, Sai Yiu Samuel 梁世耀 M Rep 2021-07-22
188 Leung, Cheuk Kuen 梁焯權 Rep 2022-08-09
189 Leung, Chu 梁柱 Rep 2023-05-22
190 Leung, Chun Kin (SFC:BOJ546) 梁俊健 Rep 2023-02-10 2023-05-08
RO 2023-05-08
191 Leung, Ka Chun (SFC:ARP464) 梁嘉振 Rep 2021-11-02
192 Leung, King Hei (SFC:AQE889) 梁競熙 Rep 2010-09-24 2013-05-24
193 Leung, Man Ki 梁曼琪 Rep 2021-05-20 2021-11-05
194 Leung, Tak Wai 梁德偉 Rep 2020-01-13
195 Leung, Wai Lung (SFC:BSQ226) 梁偉龍 Rep 2022-06-09 2023-01-14
196 Leung, Wai Ting (SFC:BAV467) 梁蔚霆 Rep 2017-10-13
197 Li, Bowen (SFC:BNZ147) 李博文 M Rep 2019-01-02 2023-04-28
198 Li, Bowen (SFC:BRS889) 李博文 M Rep 2021-10-04 2022-05-05
199 Li, Danyang (SFC:BGO352) 李丹阳 Rep 2020-09-02
200 Li, Huan (SFC:BSJ167) 李煥 Rep 2022-05-17
201 Li, Hung Leong 李鴻亮 Rep 2023-03-07 2023-04-01
Rep 2023-12-15
202 Li, Jiaqi (SFC:BUF692) 李佳琪 Rep 2023-10-18
203 Li, Jingting (SFC:BKO985) 李婧婷 Rep 2019-06-20 2019-09-20
204 Li, Jingyi (SFC:BNN754) 李靜怡 Rep 2019-02-15 2020-03-31
205 Li, Luming 李鹿鳴 Rep 2021-07-15
206 Li, Lynn Lin Rep 2017-12-22
207 Li, Qian (SFC:BNC317) 李乾 Rep 2020-09-30 2023-05-31
208 Li, Rui (SFC:BRQ531) 李蕊 Rep 2021-09-03
209 Li, Siqi (SFC:BLZ748) 李思琦 Rep 2019-01-30 2019-07-30
210 Li, Wan Chau (SFC:BDR015) 李雲舟 Rep 2022-06-15
211 Li, Weirong 李偉榮 Rep 2018-03-06 2020-01-10
212 Li, Xiang Hong (SFC:AQE320) 李向紅 Rep 2018-04-03
213 Li, Xin (SFC:BHY625) 李鑫 Rep 2016-08-09
214 Li, Ye (SFC:BQH211) 李燁 Rep 2020-11-04 2021-04-30
215 Li, Yi (SFC:BJF245) 李漪 Rep 2017-03-13
216 Li, Ying (SFC:BCC114) 李穎 Rep 2018-03-16 2018-06-05
RO 2018-06-05
217 Li, Yinuo (SFC:BQQ646) 李逸諾 Rep 2021-02-03
218 Li, Yipan 李屹攀 Rep 2022-02-23
219 Li, Yiting (SFC:BMI083) 李逸婷 Rep 2020-05-12 2021-11-26
220 Li, Yumeng 李雨濛 Rep 2022-07-06
221 Li, Zihan (SFC:BSY294) 李子涵 Rep 2022-09-20
222 Liang, Fuyin 梁甫茵 Rep 2016-04-22 2017-06-09
223 Liao, Yuchen 廖雨晨 Rep 2021-02-03 2021-05-26
224 Lin, Chenying 林晨莹 Rep 2021-09-09 2022-05-05
225 Lin, Jiaxin (SFC:AVH077) 林佳欣 Rep 2017-09-27 2018-09-11
226 Lin, Shiqing 林詩晴 Rep 2020-09-22 2022-08-04
227 Lin, Xiaowen 林曉雯 Rep 2018-02-01
228 Lin, You Jen 林宥任 Rep 2021-12-01 2022-02-23
RO 2022-02-23
229 Ling, Tsz King 凌子敬 Rep 2023-10-18
230 Liu, Anka Koon Ping 廖觀平 Rep 2021-07-06 2022-01-06
231 Liu, Chang (SFC:BLF877) 劉暢 Rep 2020-10-21 2021-06-04
232 Liu, Fei (SFC:BDE493) 劉飛 Rep 2015-08-06 2017-05-19
233 Liu, Jiaqi (SFC:BMF539) 劉家騏 Rep 2018-02-14 2021-11-23
234 Liu, Jihu 劉記虎 Rep 2024-03-04
235 Liu, Jing (SFC:BNO984) 劉菁 Rep 2018-09-24 2019-02-15
236 Liu, Jingyi (SFC:BNO058) 劉婧怡 Rep 2021-07-22 2022-12-15
237 Liu, Kai Fat 廖啓發 Rep 2021-12-21
238 Liu, Qingxin (SFC:BQN269) 劉勍昕 Rep 2020-12-04 2022-07-28
239 Liu, Qunmin 劉群敏 Rep 2017-09-11
240 Liu, Weiyue 劉煒岳 Rep 2016-12-01 2022-06-30
241 Liu, Winnie Wan Yi 廖韻怡 F Rep 2023-09-19
242 Liu, Ximeng (SFC:BRM097) 刘希萌 Rep 2023-02-03
243 Liu, Ye (SFC:BOM872) 劉叶 Rep 2021-10-15
244 Liu, Yi (SFC:BIJ193) 劉怡 Rep 2022-08-31
245 Liu, Ying (SFC:BKV274) 劉莹 Rep 2019-10-28
246 Liu, Yinzi 劉寅子 Rep 2019-07-09 2024-01-15
247 Liu, Yize (SFC:BSC748) 劉一澤 Rep 2022-01-28
248 Liu, Yuchen (SFC:BUN567) 劉俞辰 Rep 2024-01-22
249 Liu, Zhe (SFC:BKW273) 柳哲 Rep 2017-09-07
250 Lo, Alvin Yu Hin 盧宇軒 M Rep 2016-03-17 2018-10-26
251 Lo, Eric Yam Pui 盧任培 M Rep 2019-01-10 2019-04-08
RO 2019-04-08 2019-11-28
252 Lo, John Wai Tung 盧衛東 56 M Rep 2021-02-22 2021-08-31
253 Lo, Siu Kong 盧肇剛 Rep 2015-05-13 2018-11-05
RO 2018-11-05
254 Lo, Tsam Yi Sammie 羅沁兒 Rep 2019-06-17 2019-11-15
255 Lo, Wai Lun (SFC:AVM934) 盧煒燐 Rep 2019-10-04 2020-10-30
256 Lok, Yik Shun 駱奕汛 Rep 2024-01-22
257 Loo, Shu Sonic 陸澍 Rep 2023-02-22
258 Lu, Chengfang 盧城坊 Rep 2016-11-18 2019-10-04
259 Lu, Qiuyang (SFC:BQM229) 盧秋阳 Rep 2020-11-23 2021-10-22
260 Lu, Weitong 路偉同 Rep 2018-05-10 2021-12-29
261 Lui, Wai Kit 呂偉傑 Rep 2010-09-24 2015-05-19
262 Luo, Linjing 羅琳婧 Rep 2022-03-25
263 Luo, Ying (SFC:AVS681) 羅穎 Rep 2010-10-05 2015-06-14
264 Luo, Yingying (SFC:BFR710) 駱瑩瑩 Rep 2015-06-22 2016-11-30
265 Ma, Ka Man Carmen 馬嘉旼 F Rep 2019-07-31 2020-09-30
266 Ma, Menglong (SFC:BEA929) 馬夢龍 Rep 2018-01-22 2019-08-02
267 Ma, Michelle Hiu Nga 麻曉雅 F Rep 2018-07-26 2019-05-29
268 Ma, Qi (SFC:BFR717) 馬齊 Rep 2015-06-22 2015-09-03
269 Ma, Ruosi 馬若思 Rep 2019-09-04 2020-09-30
270 Ma, Wing Lam (SFC:BUW014) 馬穎琳 Rep 2024-04-29
271 Ma, Yuze 馬毓澤 Rep 2021-08-31 2022-05-05
272 Mak, Yan Chik 麥人植 Rep 2021-05-28 2022-02-07
273 Man, Kit Ching 文潔貞 Rep 2024-04-30
274 Man, Kon Sum 文幹森 Rep 2011-06-10 2016-09-28
RO 2016-09-28 2021-04-28
275 Mao, Yehua 毛燁華 Rep 2023-04-14
276 Meng, Zhanchen 蒙占辰 Rep 2018-02-05 2018-08-10
277 Meng, Zijin 孟子今 Rep 2018-09-10
278 Mok, Hiu Lam 莫曉籃 Rep 2020-11-23 2021-11-01
279 Mok, Ka Fai (SFC:BMC622) 莫嘉輝 Rep 2018-01-22 2023-03-06
280 Ng, Eva Oi Wan 吳璦琿 F Rep 2018-08-16
281 Ng, Ka Yin (SFC:BOD346) 吳嘉燕 Rep 2021-02-19
282 Ng, Lik Hang 伍力恆 Rep 2018-03-09 2021-06-11
RO 2021-06-11 2022-05-05
283 Ng, Pan (SFC:AVV145) 吳斌 Rep 2014-06-18 2015-04-26
284 Ng, Po Ling (SFC:AYI107) 吳寶玲 Rep 2020-05-04 2022-06-30
285 Ng, Siu Wai (SFC:AWX842) 吳小委 Rep 2017-08-02 2020-10-30
286 Ng, Walter Ying Kit 伍英傑 M Rep 2022-08-04
287 Ng, Wang Chiu 吳宏超 Rep 2023-09-19
288 Ng, Wing Nga 伍泳雅 Rep 2021-08-16 2022-05-05
289 Ng, Wing Tai 吳永泰 Rep 2016-04-22 2018-05-07
290 Ngan, Yu Huen 顏宇翾 Rep 2020-12-01 2022-05-05
291 Niu, Ziming 牛梓鳴 Rep 2023-03-20
292 Pan, Xinran 潘欣然 Rep 2016-05-11 2017-03-21
293 Pan, Yunxiu 潘云岫 Rep 2017-10-13 2022-06-14
294 Pang, Kwok Pan 彭國彬 Rep 2010-09-24 2012-02-05
295 Pang, Shuo 龐碩 Rep 2018-08-14 2019-12-14
296 Poon, Kar Ching 潘嘉程 Rep 2021-12-01
297 Poon, Wai Kin 潘偉健 Rep 2011-06-28 2013-03-03
298 Qian, Runmin 錢潤民 Rep 2018-12-05 2019-05-10
299 Qin, Xiaoxiao (1984-08-06) 秦瀟瀟 40 M Rep 2015-10-19 2018-07-19
300 Qin, Zhu 覃翥 Rep 2023-10-20
301 Qu, Wenxuan 曲文軒 Rep 2018-07-12 2023-07-14
302 Qu, Yan (SFC:BHZ234) 曲妍 Rep 2022-08-04
303 Quan, King Yut 關敬一 Rep 2017-10-10 2018-01-04
304 Ran, Miao 冉淼 Rep 2015-09-21 2017-09-27
RO 2017-09-27 2018-06-14
305 Shen, Weize (SFC:BPG136) 沈緯澤 Rep 2019-12-13 2022-06-23
306 Shi, Ji (SFC:BJA803) 史迹 Rep 2021-11-12 2022-05-05
307 Shi, Meng (SFC:BNS125) 石萌 Rep 2023-11-14 2024-05-10
308 Shi, Ruiming 石瑞明 Rep 2020-11-26 2021-10-26
RO 2021-10-26
309 Shi, Wenting (SFC:BKX436) 史文婷 Rep 2019-02-15 2020-01-16
310 Shu, Ying 舒穎 Rep 2023-05-22
311 Shung, Kwok Yin 宋國彥 RO 2010-08-31 2014-08-25
312 Shyu, Li-han 徐立涵 Rep 2017-08-15 2022-07-22
313 Siu, Wing On 蕭永安 Rep 2016-05-31
314 So, Adrian Lap Kuen 蘇立權 M Rep 2017-08-28 2020-05-22
315 So, Pui Fung 蘇沛豐 Rep 2013-12-13 2016-09-28
RO 2016-09-28 2022-05-05
Rep 2023-02-10 2023-11-27
316 So, Shun Tak 蘇淳德 Rep 2010-09-24 2011-06-20
317 Song, Honghai 宋紅海 Rep 2019-11-20 2022-05-23
318 Song, Jin (SFC:BNS837) 宋今 Rep 2021-09-21
319 Song, Kunrong 宋坤蓉 Rep 2021-09-07 2022-09-30
320 Song, Miaoyan 宋杪彥 Rep 2021-10-04
321 Song, Ruixi 宋芮熙 Rep 2020-04-21 2020-11-05
322 Song, Yulin (SFC:AZW078) 宋玉林 Rep 2021-08-20
323 Su, Tian 蘇恬 Rep 2023-03-03
324 Su, Xiaobo 苏晓波 Rep 2018-12-05
325 Subrahmanian, Karthik Rep 2019-07-19 2023-01-31
326 Sui, Xiaomeng 隋晓萌 Rep 2016-07-04 2021-05-28
327 Sun, Lan (SFC:BMI353) 孫嵐 Rep 2018-02-21 2021-10-07
328 Sun, Ming (SFC:AVC988) 孫明 Rep 2018-08-20 2021-01-20
329 Sun, Rainbow Hong Rep 2021-02-08
330 Sun, Rong (SFC:BOP962) 孫榕 Rep 2019-08-09
331 Sun, Yi (SFC:BFN866) 孫毅 Rep 2018-09-24 2021-11-17
332 Sun, Yue (SFC:BKQ407) 孫悅 Rep 2018-01-22 2021-06-18
333 Sze, Tsz Kwan 施芷君 Rep 2021-01-14 2022-05-05
334 Tai, Ka Chun (SFC:BUB024) 戴嘉駿 Rep 2023-08-31 2024-02-29
335 Tam, Mayce 譚子怡 Rep 2015-05-14 2018-07-11
336 Tam, Yee Wa 譚綺華 Rep 2019-04-23
337 Tan, Xiaoqian 譚小倩 Rep 2015-12-11 2016-07-12
338 Tan, Zhuo (SFC:BNM972) 譚卓 Rep 2018-09-12 2020-08-04
339 Tang, Ho Chun 鄧皓駿 Rep 2022-08-24
340 Tang, Kwan Wai 鄧君偉 Rep 2010-09-24 2011-01-08
341 Tang, Ming Yuen 鄧鳴遠 Rep 2021-03-29
342 Tang, Pak Kee (SFC:AVD968) 鄧伯基 Rep 2020-08-27 2020-11-25
343 Tang, Simeng 唐思濛 Rep 2019-02-04 2022-07-15
344 Tong, Shi 童詩 Rep 2023-07-12
345 Tsai, Tsung Ying 蔡宗頴 Rep 2021-12-07
346 Tsang, Florence Yim Fan 曾艷芬 F Rep 2021-03-29
347 Tsang, Heung Hung 曾香紅 Rep 2022-05-27
348 Tsang, Yuen Ching 曾苑晴 Rep 2021-02-09 2021-05-14
349 Tse, Andrew Chung Wai 謝仲煒 M Rep 2021-02-09 2021-11-05
350 Tse, Hillary Wai Yi 謝瑋懿 Rep 2023-12-04
351 Tse, Wut Hei Raphael 謝活熙 M Rep 2021-09-09 2022-05-05
352 Tseng, Hsiu Chun 曾琇春 Rep 2018-09-18 2022-08-23
353 Tsoi, Chan Tak 蔡親德 Rep 2022-10-26
354 Tsoi, Chun Ho 蔡俊豪 Rep 2022-08-05
355 Tsoi, Ho 蔡浩 Rep 2016-04-22 2016-12-15
356 Tsoi, Shing Hong Bruce 蔡承康 M Rep 2018-06-06 2019-03-01
357 Tsui, Suk Man 徐淑敏 63 F Rep 2019-09-04
358 Tsui, Tung Hang 徐冬恒 Rep 2017-01-24 2018-06-01
359 Tu, Qiang (SFC:BTG998) 屠强 Rep 2024-05-06
360 Tung, Shun 董淳 57 F RO 2010-06-15 2014-07-30
Rep 2014-07-30 2016-06-17
RO 2016-06-17 2017-11-17
361 Vu, Wheelock 胡瑋樂 Rep 2018-05-31 2019-08-20
RO 2019-08-20 2022-07-22
362 Wan, Haoyi 万皓毅 Rep 2023-05-29
363 Wan, Ki Wai 溫麒瑋 Rep 2020-09-01
364 Wan, Tin Chi 尹天賜 Rep 2019-09-20 2019-12-10
365 Wan, Yiding 万一丁 Rep 2017-09-11 2020-12-17
RO 2020-12-17 2022-08-22
366 Wang, Bingjie (SFC:BOL715) 王秉劼 Rep 2019-06-17 2021-01-08
367 Wang, Chuhao 王楚皓 Rep 2023-05-09
368 Wang, Dige 王笛歌 Rep 2020-09-02 2021-12-23
369 Wang, Fan (SFC:BOP759) 王凡 Rep 2019-07-18
370 Wang, Hang (SFC:BGG247) 王航 Rep 2020-05-18
371 Wang, Kan (SFC:BKQ411) 王侃 Rep 2017-08-24 2018-03-19
372 Wang, Lin (SFC:AOR269) 王琳 Rep 2010-09-24
373 Wang, Ling (SFC:ATC057) 王玲 Rep 2016-03-03 2016-04-13
Rep 2022-01-21 2023-06-19
374 Wang, Luxin (SFC:BTB504) 王路馨 Rep 2022-10-06
375 Wang, Pingping (SFC:AQI580) 王平平 Rep 2022-09-27
376 Wang, Tin Fu 王天賦 Rep 2017-06-26
377 Wang, Will Way Rep 2017-10-30 2018-02-09
RO 2018-02-09 2019-03-08
378 Wang, Xuefeng (SFC:BSA177) 王雪峰 Rep 2021-12-29
379 Wang, Yihao (SFC:BAF155) 王奕皓 Rep 2019-09-20 2021-06-11
380 Wang, Yinpeng (SFC:BNY940) 王銀朋 Rep 2021-09-29 2022-05-05
381 Wang, Yudan 王鈺丹 Rep 2022-08-15
382 Wang, Zhekun 王哲坤 Rep 2023-03-03 2024-02-02
383 Wang, Zhen (SFC:BOC036) 王朕 Rep 2021-10-15 2022-05-05
384 Wang, Zheng (SFC:AXA416) 王崢 Rep 2021-09-20
385 Wang, Zhou (SFC:BGM251) 王舟 Rep 2015-11-10 2018-07-10
386 Wang, Zonghao (SFC:BPL905) 王宗豪 Rep 2020-03-20
387 Wen, Chan-Chun 溫展俊 Rep 2020-03-27 2022-07-28
388 Wong, Cheuk Wai (SFC:ASG163) 黃焯偉 Rep 2011-06-22 2012-05-05
389 Wong, Hiu Fung (SFC:AEH730) 黃曉峰 Rep 2021-05-27
390 Wong, Ho Ki (SFC:AEV335) 王可琪 Rep 2019-11-18 2022-01-02
391 Wong, Ishtar Sin Yan 王倩恩 Rep 2023-02-24
392 Wong, Kwok San (SFC:AUI885) 黃國新 Rep 2021-04-20
393 Wong, Ming Him (SFC:AXJ784) 黃銘謙 Rep 2021-09-10 2022-05-05
394 Wong, Ming Shing 黃明勝 Rep 2017-09-27 2019-09-30
395 Wong, Nick Ho Ki 黃灝基 Rep 2019-04-01
396 Wong, Sze King Kent 王思敬 M Rep 2023-05-08
397 Wong, Sze Sze (SFC:BSY017) 黃思思 Rep 2022-09-19
398 Woo, Walter Wing Hong 胡永匡 M Rep 2017-02-22 2022-05-05
399 Wu, Chun Lai 胡俊禮 Rep 2018-10-26 2019-06-06
400 Wu, Hiu Lui 胡曉磊 Rep 2010-09-24 2017-07-19
401 Wu, Kit Sheung 胡潔嫦 Rep 2010-09-24 2018-10-19
402 Wu, Li (SFC:BNO677) 吳麗 Rep 2018-09-18 2021-07-27
RO 2021-07-27
403 Wu, Nanzi 伍南紫 Rep 2010-10-05 2015-08-09
404 Wu, Shuk Ching (SFC:BOM052) 胡淑清 Rep 2021-07-02
405 Wu, Stella Xueyao F Rep 2018-06-08 2021-10-06
406 Wu, Xianao 吳顯鏖 Rep 2015-05-29 2017-04-07
RO 2017-04-07 2017-08-20
407 Wu, Yu (SFC:AXT645) 武煜 Rep 2019-06-25 2022-05-05
408 Wu, Yue (SFC:BQL594) 吳越 Rep 2020-11-19
409 Xia, Wei (SFC:BIX413) 夏微 Rep 2021-03-22 2022-05-05
410 Xiang, Xin (SFC:BFG320) 向欣 Rep 2017-12-15 2020-01-21
411 Xiao, Xiao (SFC:BQE919) 肖瀟 Rep 2021-09-08 2022-05-05
412 Xiao, Xiaochuan 蕭小川 Rep 2015-09-04 2021-12-17
413 Xiao, Yuewei 肖雨薇 Rep 2022-07-06
414 Xie, Kaixi 謝凱西 Rep 2023-10-27
415 Xie, Ludan 偰露丹 Rep 2022-04-20 2022-08-18
416 Xie, Yanqi 謝彥琦 Rep 2018-09-24
417 Xie, Yun (SFC:BLR526) 解韵 Rep 2017-12-07
418 Xu, Aolei 徐傲雷 Rep 2018-12-17 2019-09-05
419 Xu, Chen (SFC:BSR063) 徐宸 Rep 2022-06-21
420 Xu, Hanbo 徐涵博 Rep 2017-06-12 2021-06-25
421 Xu, Huihui (SFC:BIY213) 徐慧卉 Rep 2017-02-28 2019-05-29
422 Xu, Jack Wentao 徐文濤 M Rep 2014-06-19 2016-12-19
RO 2016-12-19 2017-06-20
Rep 2017-06-20 2017-07-28
423 Xu, Yixin (SFC:BOW962) 許義鑫 Rep 2022-01-14 2022-05-05
424 Yang, David Ming 楊銘 M Rep 2020-08-31 2021-05-28
425 Yang, Guang (SFC:BLG131) 楊光 Rep 2017-10-20
426 Yang, Peng (SFC:BNB909) 楊芃 Rep 2018-07-03
427 Yang, Shufen 楊淑芬 Rep 2010-09-24
428 Yang, Tianwei 楊天薇 Rep 2020-10-14 2022-05-05
429 Yang, Tianxiao 楊天嘯 Rep 2018-02-23 2023-01-05
RO 2023-01-05
430 Yang, Xiaotong 杨晓童 Rep 2018-01-24 2022-08-05
431 Yang, Yufei (SFC:BAO939) 楊宇飛 Rep 2021-10-25 2022-03-18
432 Yang, Zhao (SFC:BOC022) 楊釗 Rep 2021-05-31 2022-04-22
433 Yao, Jiangang (SFC:BFZ544) 姚健鋼 Rep 2015-08-14 2015-08-26
434 Yao, Li (SFC:BGB019) 姚力 Rep 2015-08-21 2020-06-02
435 Yao, Zheng (SFC:BNZ078) 姚正 Rep 2023-10-18
436 Yap, Byron 葉伯麟 M Rep 2020-06-15 2021-12-31
437 Yau, Yat Fai 邱逸暉 Rep 2023-07-05
438 Ye, Bingnan 葉丙南 Rep 2022-01-18 2022-05-05
439 Ye, Zhuo 叶卓 Rep 2022-04-04
440 Yeung, Ching Ching (SFC:BIT555) 楊晶晶 Rep 2016-12-15 2018-09-21
441 Yeung, Chun Pong (SFC:ARG571) 楊振邦 Rep 2021-03-15
442 Yeung, Eugene Yu Ching 楊宇正 M Rep 2020-01-09
443 Yeung, Tung 楊棟 Rep 2023-11-01 2024-04-17
RO 2024-04-17
444 Yeung, Wing Hong (SFC:ALI713) 楊永康 Rep 2021-10-19 2022-01-18
RO 2022-01-18
445 Yi, Allan Wei Han 尹維瀚 M Rep 2021-10-26 2022-06-30
446 Yim, Hiu Fei (SFC:BHV669) 嚴曉菲 Rep 2016-07-22
447 Yim, Ming Kuen 嚴明娟 Rep 2021-04-08 2022-05-13
448 Yin, Alec Hao Chi 殷浩杰 Rep 2019-02-19 2023-03-15
RO 2023-03-15
449 Yin, Yanli 尹燕麗 Rep 2016-06-16 2017-08-20
450 Yin, Ying (SFC:BUP638) 殷迎 Rep 2024-01-31 2024-03-01
451 Yip, Kin Chung (SFC:ADT599) 葉建中 Rep 2018-09-24 2021-08-20
452 Yip, Pui Yee (SFC:AXM458) 葉佩怡 Rep 2021-10-12 2022-10-26
453 Yip, Shu Wing (SFC:BUF691) 葉樹榮 Rep 2023-10-27
454 Yip, Teen Hang 葉天衡 Rep 2015-02-18 2016-11-03
455 Yu, Haibo (SFC:BEJ788) 余海波 Rep 2017-05-29
456 Yu, Ji Rong 俞佶榮 Rep 2021-07-22 2023-08-25
457 Yu, Ka Ho (SFC:ANZ991) 余家浩 Rep 2021-08-17 2022-05-12
458 Yu, Xingxin (SFC:BSI320) 禹星欣 Rep 2022-04-11
459 Yu, Yam Lo 虞歆璐 Rep 2020-01-09
460 Yu, Yuli 余漪鷺 Rep 2016-11-07 2019-06-05
461 Yuan, Xiaodi 袁晓頔 Rep 2019-08-07
462 Yung, Lik Hang 翁力行 Rep 2021-03-15 2021-05-14
463 Zeng, Luhai 曾鹿海 Rep 2018-02-23 2019-03-04
464 Zeng, Tu 曾途 Rep 2023-05-08
465 Zeng, Zhan 曾展 Rep 2020-12-07 2022-05-05
466 Zhang, Chunxin 張淳鑫 Rep 2012-11-21 2018-08-10
467 Zhang, Huaying (SFC:BUK685) 張華縈 Rep 2023-12-15
468 Zhang, Jing (SFC:BIT286) 張婧 Rep 2016-12-14
469 Zhang, Lei (SFC:BOF318) 張磊 Rep 2020-09-29
470 Zhang, Mengxi 張夢溪 Rep 2020-04-15 2021-09-22
471 Zhang, Miao (SFC:BRZ529) 張苗 Rep 2022-02-07 2022-05-05
472 Zhang, Qinglin 張慶琳 Rep 2020-01-10
473 Zhang, Tianyi (SFC:BGQ732) 張天一 Rep 2019-07-02 2022-12-16
474 Zhang, Wenyi (SFC:AYF068) 張雯銥 Rep 2017-07-04 2020-05-08
475 Zhang, Xiaobin (SFC:BIR046) 張小彬 Rep 2017-09-11 2018-05-25
476 Zhang, Yahan (SFC:BIW815) 張雅涵 Rep 2018-06-13 2020-06-19
477 Zhang, Yanwen (SFC:BFY131) 張妍文 Rep 2023-12-13
478 Zhang, Yiang 張意昂 Rep 2022-01-12
479 Zhang, Yue (SFC:BMG550) 張越 Rep 2018-02-07
480 Zhang, Zhihui (SFC:AXE056) 張志慧 Rep 2011-04-18 2011-10-18
481 Zhao, Jiahe (SFC:BQM994) 趙家禾 Rep 2020-11-30 2022-01-31
482 Zhao, Yun (SFC:BRH453) 趙昀 Rep 2023-09-28
483 Zheng, Xiaohui (SFC:BSF587) 鄭曉慧 Rep 2022-03-25 2022-05-05
484 Zheng, Yuan (SFC:BSM230) 鄭圓 Rep 2022-05-17
485 Zhong, Jiale 鍾嘉樂 Rep 2022-04-20
486 Zhou, Fan (SFC:BQL610) 周凡 Rep 2020-11-18 2021-05-28
487 Zhou, Fei (SFC:BEM286) 周霏 Rep 2019-08-23 2022-11-08
RO 2022-11-08
488 Zhou, Jiting 周忌婷 Rep 2014-12-10 2015-05-20
489 Zhou, Miaojia 周淼佳 Rep 2019-01-09
490 Zhou, Yanwei (SFC:BHF307) 周衍瑋 Rep 2021-06-21
491 Zhou, Yi (SFC:BON542) 周易 Rep 2019-06-27 2022-07-18
492 Zhou, Yuan (SFC:BLI876) 周緣 Rep 2017-10-27
493 Zhou, Zhifan 周之凡 Rep 2023-03-03
494 Zhou, Zhou (SFC:BGL491) 周宙 Rep 2015-11-03 2019-07-03
RO 2019-07-03 2020-08-31
495 Zhu, Fan (SFC:BQV874) 朱凡 Rep 2021-03-16
496 Zhu, Qizhi 朱奇志 RO 2010-06-15 2013-04-12
497 Zhu, Xiaowei (SFC:BOK096) 朱肖炜 Rep 2019-05-28 2020-08-04
498 Zhu, Zhenyu (SFC:AQW435) 朱振宇 Rep 2018-06-01 2018-08-16
RO 2018-08-16 2021-05-10
499 Zhu, Zhouchen 朱周晨 Rep 2023-06-08

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top