KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 金英証券(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Al-Kazzi, Samara Rep 2004-06-24 2006-03-01
2 Alevizos, Justin Nicholas M Rep 2013-10-15 2016-06-03
3 Ashworth, Thomas William (SFC:ACQ696) M RO 2003-07-29 2006-07-06
4 Asman, Janni Rep 2014-04-25 2019-06-06
5 Au, Yun Kong 區潤剛 Rep
6 Bang, Bonna Rep 2010-08-17 2011-10-01
7 Bhargava, Nalin Rep 2010-04-19 2011-02-19
8 Blennerhassett, David James M Rep 2006-05-02 2008-03-25
9 Boh, In Cher Rep 2014-06-05 2014-10-22
RO 2014-10-22 2018-06-13
10 Brown, Stephen James (1954) 鹏诚峰 66 M RO 2004-07-08
RO 2006-04-20 2007-09-01
11 Cannon, Forrest Waller Rep 2005-09-30 2019-01-24
12 Capace, Max Anthony M Rep 2016-08-08 2020-02-05
13 Chan, Andy Yan Wing 陳欣永 Rep 2005-01-25 2005-09-07
14 Chan, Chi Fai (SFC:AJO293) 陳志輝 Rep 2009-07-30 2011-06-17
15 Chan, Chun Tung (SFC:BGG777) 陳俊通 Rep 2015-10-09 2016-11-15
16 Chan, Emily Yee Mee 陳綺薇 F Rep 2017-09-09
17 Chan, Garine Ka Ming 陳家明 Rep 2003-07-03 2003-11-10
18 Chan, Henry Ho Choi 陳浩才 M Rep 2004-07-08
19 Chan, Hoi Yan (SFC:AVD100) 陳凱恩 Rep 2010-11-12 2014-02-28
20 Chan, Johnnie Bing Hang 陳秉恒 M Rep 2012-01-16
21 Chan, Johnny Chun Lin 陳焌年 M Rep 2017-11-15 2018-01-27
22 Chan, Ka Wai (SFC:BBQ907) 陳嘉煒 Rep 2013-08-26 2014-05-14
23 Chan, Ka Yeung (SFC:ALH659) 陳家揚 Rep 2004-10-26 2005-11-11
24 Chan, Kam Chi 陳錦賜 Rep 2012-02-06 2012-12-10
25 Chan, Kimball Kin Pong 陳健邦 M Rep 2007-10-08 2018-03-31
26 Chan, Kwok Nam 陳幗楠 Rep 2012-03-09 2012-07-14
27 Chan, Mathew Kin Fan 陳建勳 M Rep 2012-02-27 2014-05-17
28 Chan, Mong Har (SFC:AHT095) Rep 2005-08-19 2006-02-01
29 Chan, Sau Shan (SFC:AIW247) 陳秀山 Rep 2003-05-29 2003-08-27
30 Chan, Shung Fai (SFC:AEG209) 陳崇輝 Rep 2003-06-26 2004-05-01
31 Chan, Sik Tin 陳昔典 Rep 2013-10-11 2015-06-16
RO 2015-06-16 2016-03-14
32 Chan, Tik Sang 陳迪生 40 M Rep 2011-04-12 2012-05-01
33 Chan, Wah (SFC:ACZ683) 陳華 Rep 2020-06-03
34 Chan, Wang Kin 陳宏鍵 Rep 2011-06-07 2013-09-30
35 Chan, Willie Kit Chung 陳傑聰 M Rep 2014-10-08 2019-05-08
RO 2019-05-08
36 Chan, Wing Tat (SFC:ACN352) 陳永達 M Rep 2014-03-29
37 Chang, Hsun-Chih 張玄志 Rep 2015-09-09 2019-01-27
38 Chang, Po-Chao 張博超 Rep 2014-04-14 2018-05-18
39 Chau, Kon Wang 周幹弘 Rep 2015-11-09 2016-07-29
RO 2016-07-29
40 Chau, Po Yuen 周寶源 Rep 2018-09-05
41 Chau, Wallace Tin Lun 周天麟 M Rep 2016-11-23 2018-04-24
42 Chen, Wen-Yu Winnie 陳玟伃 F Rep 2018-04-30
43 Cheng, Andes 鄭安達 Rep 2010-10-25 2010-12-01
44 Cheng, Cheuk Yin 鄭卓然 Rep 2016-11-23 2017-09-11
45 Cheng, Chi Yee 陳子儀 Rep 2011-09-07 2012-04-10
46 Cheng, Chih-Hsiung 鄭智雄 Rep 2016-09-05 2017-01-23
RO 2017-01-23 2018-06-15
47 Cheng, Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 F Rep 2011-12-29 2012-09-01
48 Cheng, Matthew Yu Yuan 鄭裕源 M Rep 2012-10-29 2014-01-07
49 Cheung, Alan Man Ho 張文浩 M Rep 2004-06-02
50 Cheung, Fu Sang 張虎生 Rep 2019-05-02 2020-06-04
51 Cheung, Homond 張豪文 Rep 2013-03-13 2015-01-31
52 Cheung, Jasmine Lok Hang 張樂恆 F Rep 2003-09-26
53 Cheung, Judy Hiu Ching 張曉晴 F Rep 2015-01-15 2015-09-03
Rep 2016-09-07
54 Cheung, Ka Che 張家熾 Rep 2012-05-28 2013-12-19
RO 2013-12-19 2014-06-23
Rep 2014-06-23 2014-10-21
55 Cheung, Kin Man (SFC:AFH495) 張健民 Rep 2006-03-02 2013-08-28
56 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 52 M Rep 2003-09-01 2007-08-25
57 Cheung, Man Keung 張文強 Rep 2012-06-18 2016-08-02
RO 2016-08-02 2019-02-28
58 Cheung, Quentin 張存良 M Rep 2014-01-08 2017-06-10
59 Cheung, Ricky Lap Kei 張立基 M Rep
60 Cheung, Yu Foon 張儒歡 Rep 2005-06-02 2017-12-17
61 Chiu, Chi Yung 招自勇 Rep 2006-07-31
62 Chiu, Kin Shing 趙建誠 Rep 2003-04-28
63 Chiu, Sing Kwong 趙成光 63 RO 2017-07-26
Rep 2017-07-26
64 Choi, Bonita Ming Yui 蔡明蕊 Rep 2009-01-21 2010-07-06
65 Choi, Pipi Sun Fung 蔡新鳳 Rep 2007-09-18 2015-01-02
66 Chong, Kam Lung 莊錦龍 Rep 2016-06-15
67 Chong, Wai Shing (SFC:BFO619) 莊偉城 Rep 2016-02-03 2017-01-23
68 Chou, Harng Shy 周航詩 Rep 2017-01-13 2017-02-17
69 Chow, Jane Chiu Wa 周昭華 F Rep 2003-04-30
70 Chow, Kim Wing 周劍榮 Rep 2010-10-25 2010-12-01
71 Chow, Wing Keung 周永強 Rep 2017-05-24 2017-06-28
RO 2017-06-28 2018-04-13
72 Chow, Yiu Sze 周耀時 Rep 2010-09-27
73 Choy, Leo Lai Ho 蔡澧豪 M Rep 2015-08-21 2016-10-26
74 Choy, Sze Wai (SFC:BDM840) 蔡思慧 Rep 2014-05-30 2017-07-05
75 Chu, Alan Wai Lun 朱偉倫 M Rep 2004-06-18 2012-09-22
76 Chu, Bonnie Ting Hyun 朱庭萱 F Rep 2004-03-01
Rep 2005-07-08 2009-12-24
77 Chu, Eva Wen Yee 朱蘊儀 F Rep 2004-03-19 2004-06-10
RO 2004-06-10 2005-11-01
78 Chu, Judy Siu Lee 朱小莉 F Rep
79 Chu, Tien 朱恬 Rep 2019-04-12
80 Chua, Tsz Lan 蔡紫蘭 Rep 2005-08-04 2005-11-11
81 Chuang, Wayne 莊之瑋 M Rep 2011-02-11 2014-01-30
82 Chui, Bertrand Kwok Hay 徐國熙 M Rep 2006-06-09 2010-04-17
83 Chui, Pun Chiu 徐品超 Rep 2009-06-24
84 Chui, Sin Heng 徐倩珩 40 F Rep 2012-08-10 2014-05-01
85 Chung, Daniel Tak Wai 鍾德威 M Rep 2018-05-08 2019-08-15
86 Chung, Flora Fong Wah 鍾芳華 F Rep 2012-01-26 2013-07-31
87 Chung, Kin Bun 鍾建斌 Rep 2003-08-29 2011-07-01
88 Clarke, Andrew Kenneth (SFC:ADT180) M Rep 2005-07-13
89 Dai, Qin 戴芩 Rep 2010-07-16 2010-09-25
90 De Courcy Hughes, Robert James M Rep 2010-04-10
91 De Marco, Gustino Sebastian M Rep 2010-06-02 2011-07-06
92 Emerson, Kathleen Ann F Rep 2004-01-27 2006-05-02
93 Fei, John Xiang 費翔 49 M Rep 2015-02-09 2015-05-21
RO 2015-05-21 2016-12-16
94 Feng, Arthur Jing Keung 馮正強 M Rep 2009-11-02 2011-10-01
95 Fok, Alison Ho Yee 霍灝而 F Rep 2013-12-23 2014-01-29
96 Fok, Terry Kwong Hang 霍廣行 65 M Rep 2011-05-26 2011-06-30
RO 2011-06-30 2012-12-10
97 Fong, Vivian Wai Ying 方韋盈 F Rep 2013-09-12 2014-07-04
98 Foong, Yuk Pei 馮玉佩 Rep 2014-03-10 2018-05-18
99 Fu, Peter Yiu Man 符耀文 66 M RO 2004-02-05 2006-01-01
100 Fung, Florence Wing Nam 馮穎楠 F Rep 2003-04-22
Rep 2003-11-04 2005-03-23
101 Fung, Kai Chi 馮啟志 Rep 2004-09-14
102 Fung, Kit 馮傑 Rep 2013-03-11 2015-07-01
103 Fung, Koon Wah 馮冠華 Rep 2007-09-12
RO 2007-09-12 2014-05-15
104 Fung, Terry Ting Hon 馮定漢 Rep 2004-12-02
105 Garthoff, Alexander Raymond M Rep 2013-07-04 2013-09-17
RO 2013-09-17 2015-07-01
106 Grace, Larry Mayon Rep 2007-01-19 2007-10-19
Rep 2007-11-15 2009-02-18
107 Guice, Fei Ling 魏慧玲 Rep 2009-05-25 2010-01-16
108 Guo, Xiaoxuan 郭筱璇 Rep 2016-05-18 2016-09-23
109 Heung, Timothy Fu Tim 香富添 M Rep 2015-02-24 2016-08-16
110 Ho, Benjamin Ho Yin 何浩然 M Rep 2012-05-23 2013-01-18
Rep 2014-07-25 2017-10-19
111 Ho, Connie Chi Yun 何志恩 F Rep 2018-11-30 2019-12-20
112 Ho, Elaine Yuen Ying 何婉盈 F Rep 2012-07-17
113 Ho, Garrick Chun Lim 何駿廉 M Rep 2019-04-18
114 Ho, Ka Po 何嘉寶 Rep 2019-03-25 2019-10-17
RO 2019-10-17 2020-07-19
115 Ho, Kwan Kit 何鈞傑 M Rep 2005-05-30
116 Huang, Lili (SFC:ARW734) 黃莉莉 Rep 2008-12-12 2011-10-01
117 Huang, Yung-Chao 黃勇超 Rep 2016-06-13 2019-01-24
118 Hui, Benedict Hon Yuen 許瀚源 M Rep 2019-05-21 2020-06-01
119 Hui, Mavis Ming Wai 許明蕙 F Rep 2003-09-19
Rep 2004-09-23 2005-08-09
120 Hwang, Fai 黃輝 Rep 2010-07-07 2012-08-17
121 Ie, Wilianto Rep 2014-05-21 2016-01-06
122 Ip, Bik Yun 葉碧茵 Rep 2004-05-19 2012-09-04
123 Juen, Kam Wing 磚錦榮 Rep 2015-03-16 2018-06-18
124 Kan, Ka Fai 簡家輝 Rep 2004-07-20 2007-04-01
125 Kan, Michelle Katherine Maygig 簡美潔 F Rep 2016-06-01 2016-07-20
126 Kei, Brian Chi Wing 紀自榮 M Rep 2020-06-09
127 Kei, Jeremy Luke Ming 紀律明 M Rep 2017-11-16 2020-01-23
128 Kim, Eun Jeong 金殷廷 Rep 2004-01-28 2004-09-21
129 Kim, Jason Sung Dal M Rep 2010-07-26 2010-10-29
RO 2010-10-29 2011-06-01
130 Kim, Min Ki M Rep 2015-01-27 2016-03-10
RO 2016-03-10 2017-02-09
Rep 2017-02-09 2018-04-11
RO 2018-04-11 2019-04-23
131 King, Elliott Ethan 金文洛 M Rep 2014-01-16 2015-01-28
132 Ko, Jacqueline Choi Kam 高彩琹 F Rep 2008-10-13 2016-02-24
RO 2016-02-24 2019-01-24
133 Ko, Siu Man 高兆文 Rep 2009-07-02 2009-07-04
134 Koh, Alan James M Rep 2004-08-11 2007-03-23
135 Kong, Man Ki 江文基 Rep 2006-11-20 2010-08-19
RO 2010-08-19 2019-01-24
136 Kong, Suet Long 江雪朗 Rep 2015-01-15
137 Kong, William Wai Choi 江偉才 M Rep 2010-03-22 2012-02-03
138 Koo, Ophelia Ming Yan 古銘欣 Rep 2012-06-13 2012-09-07
139 Kwan, Chung Yan 關頌恩 Rep 2008-05-28 2009-06-13
140 Kwan, David Yat Tung 關日東 M Rep 2004-05-25 2006-09-21
RO 2006-09-21 2012-05-24
141 Kwan, Karen Po Chee 關寶芝 F Rep 2012-10-17 2015-05-29
142 Kwan, Victor Pak Shing 關百勝 M Rep 2003-05-21 2008-10-18
143 Kwan, Wai Shing 關偉成 Rep 2006-12-09
144 Kwok, Wai Hong 郭蔚航 Rep 2014-04-23 2015-06-11
Rep 2017-06-22 2017-11-21
145 Kwok, Wai Shun (SFC:AFM346) 郭偉信 M Rep 2003-09-06
146 Kwong, Angela Yim Heung 鄺艷香 F Rep
147 Kwong, Ben Man Yip 鄺敏業 M Rep 2013-09-18 2014-02-07
148 Kwong, Chun Hin 鄺震軒 Rep 2018-07-12 2019-01-19
149 Kwong, Doris Kuen Lun 鄺娟倫 F Rep
150 Kwong, Jeffrey Shung Chi 鄺崇智 M Rep 2015-10-26 2018-06-13
151 Kwong, Samantha See Man 鄺思敏 F Rep 2010-12-08 2012-06-16
152 Lai, Jasamine Kit Ying 黎潔瑩 F Rep 2005-06-08 2005-07-07
153 Lai, Wing Yee (SFC:ARF548) 黎穎儀 Rep 2011-06-07 2014-02-27
Rep 2019-07-23
154 Lam, Brian Yin Cheung 林彥翔 M Rep 2006-04-18 2012-09-12
155 Lam, Cheung Yu 林祥裕 Rep 2015-09-23 2018-05-25
156 Lam, Dennis Che Jung 林子津 M Rep 2003-10-14
Rep 2006-01-12 2007-06-08
157 Lam, Frank Chung Leung 林忠良 M Rep 2004-07-30 2017-02-28
158 Lam, Jimmy Chun Kwok 林振國 M Rep 2004-07-19
159 Lam, Ka Li 林嘉莉 Rep 2019-09-16
160 Lam, Marian Sau Ching 林秀貞 F Rep
161 Lam, Mi Mi 林美美 Rep 2011-05-25 2013-01-01
162 Lam, Terence Joe Cho Ying 林祖瀛 59 M RO 2004-03-04 2004-04-28
163 Lam, Wing Man (SFC:BGG500) 林?雯 Rep 2015-09-24 2017-02-11
164 Latzer, Alexander M Rep 2013-07-04 2015-10-31
165 Lau, Ava Chui Wah 劉翠華 Rep 2012-03-29 2014-02-18
166 Lau, Chi Ching 劉智菁 Rep 2007-07-25 2008-06-29
167 Lau, Chi Lam 劉志林 Rep 2014-03-29
168 Lau, Danniel Kit Pui 劉傑培 Rep 2005-05-24 2005-09-15
169 Lau, Eddie Kin Yeung 劉健楊 64 M RO 2016-05-30
170 Lau, Hwa Jen 劉華仁 Rep 2012-10-24 2016-07-11
171 Lau, Loi Tat 劉來達 Rep 2019-01-11
172 Lau, Tsz Ki 劉梓娸 Rep 2011-10-03 2015-11-13
173 Lau, Tsz Lam 劉紫琳 Rep 2019-06-27
174 Lau, Tung Shan 劉東山 Rep 2004-10-28
175 Lau, Vivian Hoi Yee 劉凱宜 F Rep 2005-03-04 2007-11-11
176 Lau, Wai Ching (SFC:AZB696) 劉慧菁 Rep 2012-02-24 2013-06-01
177 Lau, Wung Koon 劉宏觀 Rep 2006-10-27 2007-10-27
Rep 2015-05-05 2015-11-30
178 Law, Man Fai (SFC:BHL026) 羅文輝 Rep 2019-05-07
179 Law, Viola Fung Ling 羅鳳玲 F Rep 2015-05-13 2016-11-21
180 Le, Anh Dung Rep 2003-10-09 2005-08-03
181 Lee, Andrew Ting Fai 李庭輝 M Rep 2011-08-30 2013-06-28
182 Lee, Andrew Yeng 李英揚 M Rep 2014-12-01 2016-07-08
RO 2016-07-08
183 Lee, Chi Chung (SFC:AEP713) 李志中 Rep 2004-07-20
184 Lee, Emily (SFC:APL964) 李潁桐 F Rep 2007-09-27 2010-05-23
185 Lee, Felix Tak Mong 李德望 M Rep 2013-07-08
186 Lee, John Chung 李仁中 M Rep 2003-08-29 2004-09-14
187 Lee, Kwong Wai (SFC:AXI348) 李剛瑋 Rep 2015-09-09 2016-05-01
188 Lee, Ying-Ju 李瑩如 Rep 2014-04-25 2015-04-09
189 Lee, Yu Hin (SFC:AZG929) 利宇軒 Rep 2012-04-12 2012-08-07
190 Leung, Ausca Wai Lan 梁惠蘭 Rep 2012-01-05 2012-02-02
RO 2012-02-02 2017-08-01
Rep 2020-03-10 2020-04-22
RO 2020-04-22
191 Leung, Charles Kwok Kuen 梁國權 M Rep 2015-02-09 2016-02-18
192 Leung, Hoo Chuen 梁浩銓 Rep 2010-05-10
193 Leung, Ka Sin 梁嘉倩 Rep 2020-02-20
194 Leung, Kam Fai (SFC:AGQ493) 梁錦輝 Rep 2019-08-02 2020-06-07
195 Leung, Man Tat 梁文達 RO 2005-12-29 2009-12-01
196 Leung, Sheung Bun 梁尚斌 Rep 2017-07-12 2019-01-24
197 Leung, Stephen Siu Hung 梁少熊 M Rep 2005-08-18 2005-09-23
RO 2005-09-23 2005-12-27
198 Leung, Victor Cho Tai 梁祖泰 M Rep 2004-06-11 2016-01-27
199 Leung, Wai Chung (SFC:AWY785) 梁偉忠 Rep 2016-11-18 2018-06-08
200 Leung, Wing Chi (SFC:AYW564) 梁永滋 Rep 2012-01-20 2014-02-28
201 Li, Heng (SFC:BEA213) 李恒 Rep 2017-07-18 2019-01-24
202 Li, Hon Leung 李漢良 Rep 2010-07-23 2010-12-06
203 Li, Jessie Rep 2015-06-05 2017-05-16
204 Li, Jin Hua (SFC:AIB065) 李晉華 Rep 2003-07-23 2004-04-20
205 Li, Kwok Ming 李國明 Rep 2014-03-29
206 Li, Si (SFC:BNE847) 李思 Rep 2018-07-18 2018-08-10
207 Li, Sing Yeung 李聲揚 Rep 2006-06-26 2010-12-09
RO 2010-12-09 2014-02-18
208 Li, Wan Yi 李韻儀 Rep 2014-03-10
209 Li, Yong (SFC:APM138) 李勇 Rep 2010-08-30 2010-10-13
210 Lie, Suet Ching 李雪晶 Rep 2009-12-07 2010-01-16
211 Lim, Eng Ping RO 2018-03-07
212 Lim, Xiu Zhi Rep 2013-07-05 2015-04-01
213 Lin, Chun Keung 林進強 Rep 2015-10-27 2016-09-08
214 Lin, Nancy Schiueh Hua 林學華 F Rep 2004-12-13
215 Liu, Qianhua 劉茜華 Rep 2013-01-31 2016-07-01
216 Lloyd, Jonathan Ceri M Rep 2006-03-27
217 Lo, Ching Hin 盧正軒 Rep 2014-05-12 2015-05-14
218 Lo, Ka Leong (SFC:AUH576) 羅家亮 Rep 2014-07-10 2018-04-11
RO 2018-04-11 2018-05-30
219 Lo, Thebes Lai Kwan 羅麗群 Rep 2011-11-14 2017-07-13
220 Lo, Wai Yin (SFC:ANQ264) 盧慧賢 Rep 2020-06-29
221 Lok, Colin Wai Hung 駱偉雄 M Rep 2018-02-06
222 Lok, Terence Chin Tung 駱搌潼 M Rep 2013-08-13 2013-11-08
223 Lui, Chun Hay Joey 呂駿晞 Rep 2019-08-20
224 Lui, Eddy Kin Kar 呂建家 Rep 2020-07-03
225 Lui, Joanne Ching Yee (SFC:AJH026) 雷靜儀 F Rep 2018-08-15 2020-07-01
226 Lui, Lok Ming 雷烙銘 Rep 2017-05-08 2019-03-31
227 Lui, Marquis King Yan 呂敬仁 Rep 2003-12-09 2005-03-21
228 Lui, Stefan Chun Wai 呂駿暐 M Rep 2011-12-06 2014-01-14
Rep 2019-03-04 2019-05-08
RO 2019-05-08
229 Lui, Winnoc 呂韡諾 Rep 2007-03-29 2009-12-31
230 Luk, Ka Keung 陸嘉強 Rep 2016-04-22
231 Luk, Kin Keung 陸健強 Rep 2012-10-26 2014-02-22
232 Luk, Raymond Chung Ping 陸頌平 M Rep 2004-05-05 2012-02-16
Rep 2017-07-07
233 Lun, Ka Lai 倫家禮 Rep 2012-07-16
234 Lynn, George Kwok Hung 林國雄 M RO 2003-09-23 2014-10-23
Rep 2014-10-23
235 Ma, Kam Chuen 馬錦全 Rep 2004-06-11 2007-12-01
236 Ma, Man Chi (SFC:ADL656) 馬文之 Rep 2017-10-01
237 Ma, Naomi Ying Ying 馬盈盈 F Rep 2003-11-13 2004-05-17
238 Ma, Ning (SFC:AZV219) 馬寧 Rep 2014-08-06 2018-02-24
239 Ma, Ralph Chi Koon 馬智冠 M Rep 2004-09-22
RO 2004-09-22 2006-02-09
Rep 2006-02-09
240 Ma, Ting Yiu 馬廷耀 Rep 2003-05-29 2007-04-01
241 Macalpin, Kenneth Allan Connolly M Rep 2009-09-04 2015-09-10
242 Mak, Aaron Chi Wah 麥志華 M Rep 2010-01-27 2011-11-12
243 Mak, Frankie Chun Fai 麥振輝 M Rep 2018-09-17
244 Mak, Rick G. Rep 2007-09-14 2012-06-25
245 Mak, Rose Yee Chung 麥懿中 Rep 2006-04-26 2015-02-25
246 Man, Tak Hung 文德洪 Rep 2006-05-04
247 Martin, Todd Stuart M Rep 2013-02-21 2013-05-29
248 McNamara, Mary Elizabeth F Rep 2017-08-07 2017-10-04
RO 2017-10-04
249 Mok, Eric (SFC:AHX010) 莫俊遠 M Rep 2014-01-07
250 Mok, Grace Pui Sze 莫佩詩 F Rep 2003-05-21 2008-12-09
251 Mok, Millikan Man Leong 莫文亮 Rep 2006-08-24 2013-06-22
252 Neo, Chee Wee Eugene 梁志愇 Rep 2016-06-13 2017-09-11
Rep 2018-07-11 2020-02-28
253 Ng, Christina Ka Man 吳嘉敏 F Rep
254 Ng, Ka Man (SFC:AUZ729) 吳家文 Rep 2019-04-11
255 Ng, Ka Yin (SFC:ACQ226) 吳家燕 Rep 2005-11-12
256 Ng, Kim Hung (SFC:AEJ497) 伍劍虹 RO 2012-05-21 2018-07-18
257 Ng, Kimmy Kim Fung 吳劍峰 Rep 2004-03-29 2010-04-01
258 Ng, Paco Kar Lun 吳家倫 46 M Rep 2010-06-03 2010-12-01
259 Ng, Sze Kit 吳詩傑 Rep 2007-02-22
260 Ng, Ting En 黃廷恩 Rep 2016-03-29 2017-03-14
261 Ng, Wai Ho (SFC:AVL488) 吳惠豪 Rep 2017-08-07
262 Ng, Wai Kei (SFC:AOU650) 吳煒基 Rep 2014-01-06 2015-09-18
Rep 2016-09-22 2018-04-11
RO 2018-04-11 2019-01-24
263 Ng, Yan Ting 吳胤婷 Rep 2014-05-19 2015-06-06
264 Ngai, Norman Fai Kwong 魏輝光 M Rep 2011-12-19 2013-08-17
265 O'Yang, Wiley 歐陽偉立 57 M RO 2012-05-21 2015-09-24
266 Ong, Seng Yeow 王聲耀 Rep 2011-06-17 2019-06-06
267 Ong, Tiang Lock 王添樂 62 M RO 2010-03-22 2010-11-02
Rep 2020-08-05
268 Pablo, Gerardo Gonzalez M Rep 2003-07-23 2003-08-27
269 Pang, Chak Chuen 彭澤泉 Rep 2012-08-21 2013-03-01
270 Pang, Joyce Shui Man 彭瑞敏 F Rep 2003-08-06
271 Pearson, Andrew John (SFC:AAJ834) M Rep 2004-07-27
RO 2004-07-27 2005-09-14
272 Pinoli, Arthur Burton M Rep 2014-12-11 2016-10-13
273 Po, Ka Kit 布家傑 Rep 2005-06-22
274 Poon, Chi Chung 潘治忠 Rep 2014-05-09 2016-03-01
275 Poon, Shui Yin 潘瑞燕 Rep 2005-01-07 2007-03-17
276 Poon, Wai Lun 潘偉倫 Rep 2010-10-25 2013-08-28
277 Qian, Cheng (SFC:ALW229) 錢澄 Rep 2013-10-11 2014-08-25
278 Quek, Chin Hung 郭進漢 Rep 2010-03-22 2014-09-22
RO 2014-09-22 2015-07-18
279 Raman, Lalita Rep 2003-07-23 2004-02-24
280 Ren, Anthony W M Rep 2016-09-29 2019-01-24
281 Saldanha, Joshua Gerard M Rep 2010-09-07 2017-07-13
282 Scolamiero, Manuel M Rep 2014-09-08
283 Shangguan, Jian 上官劍 Rep 2015-09-01 2020-01-22
284 Shaw, Jensens 邵將星 Rep 2014-11-12 2015-04-18
285 Shew, Hadley Hing Lai 蕭卿禮 Rep 2015-01-15 2018-06-13
286 Shi, Tian 時天 Rep 2013-08-14 2015-04-23
287 Shum, Ching Hei 岑政熹 Rep 2012-06-22 2015-06-20
288 Shum, Fei Fei 沈菲菲 Rep 2009-08-31 2010-06-10
289 Shum, Man Sau 沈文秀 Rep 2010-09-28
290 Singhakowin, Kenric 王中亮 M Rep 2013-12-03 2016-09-23
291 Sinha, Neel NA Rep 2016-08-18 2019-06-06
Rep 2019-08-28 2019-12-12
292 Sit, Chi Hang 薛智恆 M Rep 2013-08-13 2015-08-16
293 Siu, Kwok Fai (SFC:ABF244) 蕭國輝 Rep 2008-06-24 2014-05-31
294 Siu, Tsz Kin 蕭子建 Rep 2005-03-31
295 So, Kwok Keung 蘇國強 59 M Rep 2004-01-19 2006-04-29
296 Su, Yu-Hui 蘇育慧 Rep 2014-06-18 2014-08-13
297 Sudirman, Roy Adi 沈振凱 M Rep 2005-09-07
298 Suen, Wai Man 孫偉文 Rep 2019-04-08 2020-06-01
299 Suk, Min Rep 2008-06-20 2012-09-04
300 Sullivan, Andrew Michael M Rep 2013-01-31 2014-06-23
301 Sun, Gilbert Ken Bon 辛建邦 M Rep 2012-02-20 2014-02-07
302 Sun, Qijia 孫奇佳 Rep 2015-10-19 2017-01-18
RO 2017-01-18 2020-01-05
303 Sun, Timothy 孫德懋 M Rep 2015-05-28 2017-07-13
304 Sung, Ka Hong 宋家康 Rep 2017-12-29
305 Suzuki, Hiroyoshi Rep 2009-02-02 2010-08-01
306 Sze, Colin Cho Man 施祖文 M Rep 2005-06-17
307 Tai, Cheuk Lee 戴卓莉 Rep 2012-04-23 2014-04-05
308 Tam, Chun Cheong (SFC:BGQ071) 譚鎮昌 Rep 2015-12-10 2016-01-29
309 Tam, Chun Kit (SFC:BDF847) 譚俊傑 Rep 2014-04-07 2016-07-20
310 Tam, Simon Shui Ming 譚瑞明 M Rep 2016-06-22
311 Tam, Tsz Wang 譚紫宏 Rep 2007-07-25 2010-10-22
312 Tam, Yuet Fung 譚鉞鋒 Rep 2019-02-15 2019-06-30
313 Tan, Chih Jen 譚智仁 Rep 2014-02-27 2014-09-25
314 Tan, Eric Ming Fung 鄧銘峰 M Rep 2004-01-28 2004-09-20
315 Tan, Jeremy Hee Yong 陳希揚 M Rep 2012-01-11 2013-11-11
316 Tang, Christine Han Yin 鄧杏賢 F Rep 2003-04-24 2010-04-30
317 Tang, Kai Chung (SFC:BMX611) 鄧啟聰 Rep 2018-05-21 2019-08-09
318 Tang, Miu Ling (SFC:ACJ601) 鄧妙玲 Rep 2004-08-11
319 Tang, Rachelle Lai Man 鄧麗文 Rep 2005-03-03
320 Tang, Tsz Kit 鄧子傑 Rep 2013-11-25 2016-03-12
321 Tee, Sze Chiah Rep 2013-09-24 2019-06-06
322 Teo, Kim Guan 張金源 Rep 2015-08-06 2018-02-01
Rep 2018-08-13 2018-11-20
RO 2018-11-20
323 Tham, Mun Hon 譚文漢 Rep 2011-12-20 2012-11-28
324 To, Wing Tung 杜泳潼 Rep 2018-04-26
325 Triampo, Sawittree Rep 2014-08-25 2016-01-15
326 Tsai, Alfred Chi Kwong 蔡致光 M Rep 2010-06-27
327 Tsang, Simon Sai Cheong 曾世昌 M Rep 2010-08-30 2015-03-24
328 Tse, Ho Ting 謝浩廷 Rep 2017-12-11
329 Tse, Kay Chung 謝騏聰 Rep 2013-05-30 2014-03-28
330 Tse, Terry Tak Li 謝德利 Rep 2018-07-09 2019-04-26
331 Tse, Wing Kei 謝詠基 Rep 2015-05-08 2018-04-18
332 Tsien, Michael Ming Cheong 錢明昌 M Rep 2004-07-02
333 Tsun, Alexander Wing Gey 秦榮基 M Rep 2010-07-20 2011-06-30
RO 2011-06-30
334 Wan, Sandy San Ming 萬三敏 Rep 2017-10-03 2018-04-04
335 Wang Tose, Hubert He Man 王憲文 44 M Rep 2003-06-26 2004-04-30
336 Wang, Jinglin 王靜凜 Rep 2012-09-10 2015-03-24
337 Wang, Kenan 王克楠 Rep 2015-08-11 2016-01-08
338 Wang, Qian (SFC:AVN420) 王潛 32 M Rep 2010-07-21 2011-08-30
339 Wang, Siew Li F Rep 2014-08-05 2015-09-18
Rep 2015-11-03 2018-11-27
340 Wang, Yu (SFC:AQL531) 王宇 Rep 2008-02-05 2015-05-25
341 Weng, Hsiao Wen 翁筱雯 Rep 2017-09-12 2018-04-12
342 Williamson, David White M RO 2003-04-28
343 Wong, Benny Man San 黃文山 M Rep 2014-05-15 2019-10-31
344 Wong, Bill Sing Piu 王成表 M Rep
345 Wong, Charles Man Hin 黃文軒 M Rep 2004-06-23
346 Wong, Cheuk Ki (SFC:AMF445) 黃卓奇 Rep 2011-03-18 2012-08-20
347 Wong, Chi Fai (SFC:AOT498) 王志輝 Rep 2018-08-02
348 Wong, Chi Ming (SFC:ANN089) 黃智明 Rep 2006-07-19 2007-07-25
349 Wong, Ching (SFC:AXN060) 王靜 Rep 2019-09-18 2020-03-24
350 Wong, Christopher Wah Wing 王華榮 M Rep 2016-08-08 2019-01-24
351 Wong, Derek Chun Wai 王振威 59 M RO 2013-02-08
Rep 2013-02-08 2013-05-01
352 Wong, Herbert King Ho 黃景豪 M Rep 2010-10-22 2014-08-23
353 Wong, Howard (SFC:ADY281) 黃浩雲 M Rep 2013-09-11 2013-11-08
RO 2013-11-08 2017-08-16
354 Wong, Ivy Mui 王梅 Rep 2004-04-13 2005-03-21
355 Wong, Joanne Sze Sze 黃思思 F Rep 2004-09-01 2005-04-27
356 Wong, Joe Chun Sing 黃駿聲 Rep 2003-12-10 2005-05-20
357 Wong, Ka Po (SFC:AJE893) 黃家寶 Rep 2007-12-27 2013-03-01
358 Wong, Kenty 黃仲祺 Rep 2010-07-02 2010-09-21
359 Wong, Kin Fung (SFC:BIB895) 王鍵烽 Rep 2019-08-20 2019-12-06
360 Wong, Kin Ming (SFC:AAF257) 黃建明 Rep 2004-11-04
361 Wong, Ricky Yik Wai 黃奕偉 M Rep 2004-05-19 2017-11-22
362 Wong, Shi Yuen 黃仕圓 Rep
363 Wong, Stacey Martin 黃偉誠 53 M Rep 2012-10-31 2013-02-01
364 Wong, Tak Ming (SFC:ALI748) 黃得明 Rep 2004-10-26
365 Wong, Timothy Tin Wai 黃天維 M Rep 2004-04-07
366 Wong, Tsui Fa 黃翠花 Rep 2007-09-21 2010-05-01
367 Wong, Tsz Yan (SFC:AYD595) 黃梓欣 Rep 2011-10-03 2013-06-08
368 Wong, Voon-Chung 汪桓中 Rep 2015-06-23 2016-08-09
RO 2016-08-09 2017-07-14
369 Wong, Wai Man (SFC:AEZ021) 王慧敏 Rep 2007-07-07
Rep 2007-12-12 2017-04-20
370 Wong, Wan Pei 黃婉佩 Rep 2012-02-24 2012-12-24
371 Wong, Yan Suet 王恩雪 Rep 2011-01-19 2013-04-20
372 Wong, Yan Tik 黃欣迪 Rep 2020-02-27 2020-05-07
373 Wong, Yin Kwai 王現葵 Rep 2016-10-06 2019-12-06
374 Wong, Yiu Man (SFC:ADA634) 黃耀民 Rep 2004-02-18
375 Wong, Yiu Ming Simon 王耀明 M Rep 2017-10-23 2019-12-06
376 Wong, Yiu Sun (SFC:AFL699) 黃耀燊 Rep 2008-05-01
Rep 2009-06-15 2017-06-26
RO 2017-06-26
377 Woo, Ricky Ka Wing 胡家榮 M Rep 2011-06-17
378 Xie, Jinling (SFC:AQQ666) 解錦凌 Rep 2013-06-04 2015-05-24
379 Yan, Ka Lok (SFC:ARK078) 甄家樂 Rep 2016-08-08 2017-03-22
380 Yang, Chun (SFC:BCI263) 楊純 Rep 2013-11-19 2019-04-16
381 Yang, Huiyan (SFC:ANB375) 楊慧妍 F Rep 2006-03-17 2007-07-19
382 Yang, Te Hau 楊得灝 Rep 2006-04-01
383 Yang, Vincent Wan Kap 楊允甲 M Rep 2014-04-12
384 Yang, Wan-Ting 楊椀婷 Rep 2013-02-25 2013-05-22
385 Yang, Wei-Lun 楊維倫 Rep 2013-12-11 2014-10-22
386 Yao, Cissy Qian 姚茜 F Rep 2004-11-30 2007-05-01
387 Yau, Angela Shing Yam 邱聖音 49 F RO 2011-10-06 2014-05-17
388 Yau, Cheuk Man 丘卓文 Rep 2005-02-03 2006-04-22
389 Yeoh, Wee Khee David 姚崇照 M Rep 2012-09-13 2016-05-05
390 Yeung, Andrew Wai Fai 楊煒輝 48 M Rep 2015-08-03 2015-09-07
RO 2015-09-07 2016-10-31
391 Yeung, Hong Lik 楊康力 Rep 2011-01-24 2013-08-13
392 Yeung, Pui Tak (SFC:AJI792) 楊培德 Rep 2015-10-02 2016-03-23
393 Yeung, Ronnie Siu Tung 楊少東 M Rep 2005-04-12 2006-11-01
394 Yeung, Venus Luk Mei 楊綠薇 F Rep 2014-03-25 2014-06-25
RO 2014-06-25 2016-08-13
395 Yeung, Wai Fai 楊偉輝 Rep 2012-06-13 2013-09-05
396 Yeung, Yeuk Kei 楊耀基 Rep 2011-10-10 2013-03-09
397 Ying, Hong Ching Ryan 應匡程 Rep 2014-05-22 2015-09-02
398 Yip, Chi Wing (SFC:ADI536) 葉志榮 Rep 2018-08-10
399 Yip, Ki 葉奇 Rep 2018-08-22
400 Yuen, George Kai Chi 袁啟智 M Rep 2018-05-08 2018-12-08
401 Zhang, Jian (SFC:AJN917) 張堅 Rep 2010-06-25 2010-06-30
RO 2010-06-30 2010-11-16
402 Zhang, Junhui (SFC:BFA350) 張君慧 Rep 2018-07-31
403 Zheng, Yifan 鄭一凡 Rep 2017-07-21 2018-10-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top