CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED 京華山一期貨(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Jonathan Wai Wing 區偉榮 M Rep 2009-05-05 2009-06-11
2 Au, Kai Yuen 區啟源 Rep 2005-07-04
3 Au, Kit Har 區潔霞 Rep 2009-05-08
4 Bellahcene, Nasser Rep 2015-09-29
5 Cao, Zhiming 曹智銘 36 M Rep 2007-08-17 2009-02-28
6 Chak, Wai Wing 翟偉榮 Rep 2005-06-21 2005-09-06
7 Champagne, Jean-Marc Beaugrand 向君浩 Rep 2004-04-30 2004-10-15
8 Chan, Alan Ngai Lun 陳倪麟 M Rep 2008-12-12 2012-08-01
9 Chan, Bertram (SFC:ACW166) 陳步青 M Rep
10 Chan, Cedric Ka Lun 陳嘉麟 M Rep 2014-05-26
11 Chan, Chak Fai 陳澤輝 Rep 2012-09-10
12 Chan, Cheung Wo 陳祥和 Rep 2013-01-11 2013-03-29
13 Chan, Chi Hing (SFC:AEK052) 陳志興 Rep 2009-01-13 2009-02-19
14 Chan, Chi Ho (SFC:AFR527) 陳志豪 Rep 2006-08-18 2012-10-06
15 Chan, Chi Keung (SFC:AGC174) 陳志強 Rep 2009-03-30 2009-10-01
16 Chan, Chi Sum 陳志森 Rep 2012-08-03 2012-08-25
17 Chan, Chi Wai (SFC:AAC109) 陳志偉 Rep 2011-02-14 2011-07-01
18 Chan, Chi Wing (SFC:AVH087) 陳志榮 Rep 2010-06-07 2013-01-11
19 Chan, Chun Wang Simon 陳俊宏 Rep 2019-08-01
20 Chan, Freda Chui Yin 陳翠妍 F Rep 2021-08-30
21 Chan, Ho Lam (SFC:AYE608) 陳浩林 Rep 2011-10-07 2012-04-25
22 Chan, Hoi Wai (SFC:ALZ804) 陳海威 Rep 2005-05-25 2006-09-30
23 Chan, Hon Lee 陳漢利 Rep 2009-02-03 2010-01-01
24 Chan, Iris Mun Kuen 陳敏娟 F Rep 2009-07-06 2012-04-23
25 Chan, Joseph Kai Sun 陳佳申 M Rep 2003-07-10 2012-05-09
26 Chan, Ka Yip 陳家業 Rep 2012-12-04 2014-06-18
27 Chan, Kai Wa (SFC:AEK582) 陳啟華 Rep 2015-12-12
28 Chan, Kam Chi 陳錦賜 Rep 2010-01-19 2011-01-14
29 Chan, Kam Wah (SFC:AAD805) 陳錦華 Rep 2003-05-31
30 Chan, Kong (SFC:ASO692) 陳崗 Rep 2009-03-18 2011-01-01
31 Chan, Lai Wan (SFC:ANQ388) 陳麗雲 Rep 2012-07-12
32 Chan, Leong Chuen 陳亮川 Rep 2012-11-21
33 Chan, Lo Ming 陳路明 Rep 2008-01-01
34 Chan, Lui 陳磊 Rep 2011-09-27 2011-11-01
35 Chan, Man Long 陳文朗 Rep 2010-08-30 2014-02-05
36 Chan, Man Yu (SFC:AGL891) 陳文宇 Rep 2004-01-29 2009-08-17
37 Chan, Raphael Man Li 陳萬里 M Rep 2014-09-04 2020-01-10
38 Chan, Sau Him 陳守謙 Rep 2011-09-27 2012-04-09
39 Chan, Tony Chiu Kwan 陳超群 M Rep 2017-10-23
40 Chan, Tor 陳舵 Rep 2006-04-13 2013-11-01
Rep 2014-11-13
41 Chan, Wah Lee 陳華利 Rep 2011-04-26 2015-12-11
42 Chan, Wai Chi (SFC:AXG751) 陳偉智 Rep 2011-05-12 2015-03-07
43 Chan, Wai Ho (SFC:AUD980) 陳緯豪 Rep 2009-11-17 2012-04-08
44 Chan, Xonex Yau Chuen 陳佑全 Rep 2009-12-30 2010-05-01
45 Chan, Yiu Lun (SFC:AEU161) 陳耀麟 Rep
46 Chan, Yu Yin 陳宇賢 Rep 2010-02-08 2014-02-19
47 Chang, Chyi 張奇 M Rep
48 Chang, Ying (SFC:AGM442) 張瀛 Rep 2004-05-31
RO 2004-05-31 2009-03-01
Rep 2009-04-02
49 Chau, Shun To 周頌滔 Rep 2013-02-25 2015-03-20
50 Chau, Siu Fung 周紹鳳 Rep 2010-08-23 2013-04-12
51 Chau, Yu Keung 周裕強 Rep 2017-09-22
52 Chen, Chih-ching 陳志清 Rep 2007-12-14 2009-06-07
53 Chen, Kam Yin 陳錦賢 Rep 2008-12-29 2020-07-01
54 Chen, Richard Chi-sheng 陳其盛 M RO 2018-02-21 2018-10-01
55 Cheng, Chak Nam 鄭澤南 Rep 2010-02-03 2014-03-29
Rep 2017-06-13 2020-05-29
56 Cheng, Chiao Hsin 鄭巧欣 Rep 2004-04-13 2005-02-04
57 Cheng, Fai Ming 鄭輝明 Rep 2005-01-18
58 Cheng, Hon Wing 鄭漢榮 Rep 2018-01-05
59 Cheng, Ka Man (SFC:ALK087) 鄭嘉雯 Rep 2013-03-19 2013-05-03
Rep 2015-03-16
60 Cheng, Patrick Chun Yann 鄭俊彥 M Rep 2015-09-10 2015-12-01
61 Cheng, Tin Cheung 鄭天翔 Rep 2006-07-07 2012-11-26
62 Cheng, Wai Tak (SFC:AEZ085) 鄭偉德 Rep 2006-12-29 2011-12-24
63 Cheng, Yiu Tong (SFC:ALO334) 鄭耀堂 Rep 2007-04-19 2018-08-30
64 Cheuk, Wai Yin 卓偉賢 M Rep 2005-06-24
65 Cheung, Anthony Yiu Fai 張耀徽 M Rep 2015-03-30 2021-05-05
66 Cheung, Brandon (SFC:ARV903) 張濠慈 M Rep 2021-08-23
67 Cheung, Chi Wah (SFC:AKO502) 張志華 Rep 2007-06-21 2008-04-14
68 Cheung, Darwin Hin Nang 張柏鏗 M Rep 2010-06-12
69 Cheung, Fung Chuen 張鋒銓 Rep 2011-09-12 2012-03-01
70 Cheung, Hau Leung (SFC:AAG376) 張効良 Rep
71 Cheung, Hin Lung 張軒龍 Rep 2009-07-06 2010-05-01
72 Cheung, Joanne Oi Man 張靄旻 F Rep 2015-09-29 2020-07-21
73 Cheung, Ka Ki (SFC:AYA582) 張家琪 Rep 2017-09-25
74 Cheung, Ka Kit (SFC:AOM742) 張家杰 Rep 2007-01-31 2008-10-31
75 Cheung, Kim Kwong 張劍光 Rep 2009-10-29 2015-04-13
Rep 2015-05-06
76 Cheung, Lok Man (SFC:BES468) 張樂民 Rep 2014-12-23 2015-12-24
77 Cheung, Pui Yee (SFC:AFQ238) 張佩意 Rep 2009-04-06 2011-03-02
78 Cheung, Raymond Yau Chi 張有芝 M Rep 2005-10-11
79 Cheung, Sze Lok 章斯樂 Rep 2003-05-30 2004-12-20
80 Cheung, Wai Kit (SFC:AES388) 張偉傑 Rep 2008-06-13 2009-05-27
Rep 2009-10-30 2009-12-09
Rep 2012-08-22 2014-02-19
81 Cheung, Wai Yan (SFC:BHB302) 張慧恩 Rep 2016-03-30
82 Cheung, Wan Wah (SFC:AMP250) 張尹樺 Rep 2005-10-20 2007-10-24
83 Chi, Tien-Wei 季天蔚 Rep 2010-03-25 2010-09-25
Rep 2010-11-22 2012-07-19
84 Chin, Sau Han 錢秀嫻 Rep 2008-01-14 2016-01-20
85 Chiu, Benjamin Chee Keung 招子強 M Rep 2010-06-29 2014-04-07
86 Chiu, Chi Man 招志文 Rep 2011-12-23 2012-01-26
87 Chiu, Man Hok 趙文旭 Rep 2004-07-06
88 Chiu, Marie Fung King 趙鳳琼 Rep 2008-08-07 2012-10-26
89 Chiu, Wai Keung (SFC:AEP032) 趙偉強 Rep 2004-12-08 2015-02-21
90 Chiu, Wai Ngai 趙懷毅 Rep 2008-09-23
91 Cho, Kelvin Shing Wai 卓承威 M Rep 2006-10-10
92 Cho, Yunhee 趙胤熙 Rep 2015-11-13 2017-01-27
93 Choi, Chi Ming (SFC:ADW561) 蔡志明 Rep
94 Choi, Ming Ha 蔡明霞 Rep 2014-02-10 2017-07-10
95 Choi, Ringo Heung Sang 蔡香生 M Rep 2003-06-20 2004-11-20
Rep 2005-02-08 2008-10-01
96 Chong, Kwok Hung 莊國雄 Rep 2004-03-18 2004-06-01
97 Chong, Lin Wai Lun 莊偉倫 Rep 2003-09-03 2005-01-04
98 Chong, Wah Yeung 莊華揚 Rep 2009-05-13 2016-10-07
99 Chou, Po Chu 周寶珠 Rep 2008-05-27 2009-04-30
100 Chow, Ernest Ling Chung 周靈聰 M Rep 2015-10-05
101 Chow, Ka Keung (SFC:AFO815) 周家強 Rep 2014-06-16
102 Chow, Ka Lai (SFC:AAQ308) 周嘉麗 Rep 2004-03-20
103 Chow, Ka Wa 鄒家華 Rep 2010-05-06 2010-10-26
104 Chow, Uen Wai 周宛蔚 Rep 2012-07-09 2013-04-08
105 Chow, Wai Shan (SFC:AXP014) 周偉山 Rep 2011-09-21 2014-06-27
106 Chow, Yat Chun 鄒溢駿 Rep 2009-01-15 2009-10-01
107 Chow, Yu Hin (SFC:AUT759) 周宇軒 Rep 2014-08-19 2015-08-01
108 Chu, Joanna Lai Wa 朱麗華 F Rep 2004-08-17
109 Chu, Kin Cheung 朱建彰 Rep 2011-09-09 2014-03-04
110 Chu, Kuan Hsun 朱光勳 RO 2004-04-19 2004-05-25
111 Chu, Maggie Man Kuen 朱文娟 F Rep 2016-08-08 2017-10-01
112 Chu, Wah Cheung 朱華章 Rep 2004-07-23 2004-08-26
113 Chui, Ka Ching 崔嘉澂 Rep 2015-02-16 2017-11-18
114 Chung, Ka Heung 鍾嘉堯 Rep 2012-01-13 2013-09-28
Rep 2016-07-15 2018-01-06
115 Chung, Ka Ki (SFC:ABV204) 鍾家祺 Rep 2012-07-03 2018-07-12
116 Chung, Ken Lap Kei 鍾立基 M Rep 2017-07-11 2021-04-07
117 Chung, Kin Bun 鍾建斌 Rep 2003-07-19
118 Chung, Luk Ying 鍾陸英 Rep
119 Chung, Simon Chun Hung 鍾振雄 51 M Rep 2005-07-04
120 Chung, Wai Hung (SFC:AGO749) 鍾偉雄 Rep 2004-01-29 2004-12-20
121 Fan, Cho Sing 范佐成 Rep
122 Fan, Hermione Hoi Man 范凱敏 F Rep 2004-01-12
123 Fok, Wai Man (SFC:ADO354) 霍偉文 Rep
124 Fong, Kam Hung 方錦洪 Rep 2003-05-21
125 Fung, Hoi Tung (SFC:AVA500) 馮海東 Rep 2010-05-17 2017-07-15
126 Fung, Moon Kwong 馮滿光 Rep 2015-01-12
127 Fung, Wing Yin (SFC:BDY296) 馮穎彥 Rep 2016-04-20 2019-06-29
128 Gao, Lina (SFC:AWK250) 高麗娜 F Rep 2010-12-20 2012-02-11
129 Ha, To Sun 夏道新 Rep 2004-02-07
130 Hang, Hugh Hai Tho 韓海疇 M Rep 2009-03-23 2009-08-07
131 Ho, Betty Suk Man 何淑文 F Rep 2015-06-10 2015-07-07
Rep 2016-05-20 2016-08-30
132 Ho, Chi Cheung 何志昌 Rep
133 Ho, Chi Hang (SFC:AAH341) 何志恆 Rep 2004-12-20
134 Ho, Ka Wan 何采彤 F Rep 2015-09-02 2016-07-15
135 Ho, Kai Yu (SFC:AHY104) 何啟裕 Rep
136 Ho, Lawrence Man Pun 何文彬 M Rep 2004-04-01
137 Ho, Leuk Ming 何聿銘 Rep 2006-04-20
138 Ho, Ming Lap 何名立 Rep 2015-01-12 2015-06-07
139 Ho, Sai Ho (SFC:AOH660) 何世豪 Rep 2014-07-10 2014-07-25
140 Ho, Vincent Wai Chuen 何偉川 M Rep 2013-08-16 2014-01-21
RO 2014-01-21
141 Hon, Mike Chi Man 韓智敏 Rep 2007-10-29 2008-08-27
142 Hon, Sze Long 韓思朗 Rep 2015-07-16
143 Hong, Sue Min 洪秀旼 F Rep 2017-11-23 2019-04-08
144 Hui, Chun Chung 許振中 Rep 2005-03-29 2006-06-14
Rep 2009-05-15 2011-01-22
145 Hui, Chun Ting 許俊霆 Rep 2017-07-26
146 Hung, Kap Keung 洪甲強 Rep 2010-02-03 2015-05-26
147 Hung, Kwong Ngai 洪岡藝 Rep 2017-04-20 2018-05-19
148 Hwang, Kyusan Rep 2019-06-27 2019-08-29
149 Ip, Bik Yun 葉碧茵 Rep 2004-05-06
150 Ip, Yung Ling 葉勇玲 Rep 2014-08-15
151 Kam, Adagio Mo Chi 甘慕姿 M Rep 2005-06-17
152 Kam, Mou Ken 金茂根 Rep 2006-09-21 2013-04-01
153 Kam, Tsz Chung 甘子頌 Rep 2011-03-15 2012-02-22
154 Kaminer, Guillaume Romain Rep 2015-09-29 2017-04-11
155 Kan, Michelle Katherine Maygig 簡美潔 F Rep 2011-09-27 2013-01-19
156 Kan, Yuk Ling 簡玉玲 Rep 2006-06-23 2009-07-01
157 Kitahara, Manabu RO 2016-09-21
Rep 2016-09-21
158 Ko, Kai San 高啟申 Rep 2003-11-17 2005-04-11
159 Kong, Ki Fung (SFC:AMF054) 江琦峰 Rep 2007-06-18 2007-11-23
160 Kong, Sum Ying 江沁凝 Rep 2003-05-27
161 Kong, Tat Sang 江達生 Rep 2015-08-06
162 Ku, Chu Hin 古處軒 M Rep 2004-11-08
163 Ku, Kam Lung 古錦龍 M Rep 2008-03-28
164 Kwan, Puk Ming 關博明 Rep 2012-04-17
165 Kwok, Chi Hang 郭智恆 Rep 2010-09-22 2013-04-06
166 Kwok, Chi Yeung 郭至洋 Rep 2015-07-16 2016-04-01
167 Kwok, Edward Loi Fat 郭來發 M Rep 2008-04-28 2009-04-07
168 Kwok, Ka Kui 郭家駒 Rep 2008-10-14 2021-02-10
169 Kwok, Kin Leung 郭建良 Rep 2013-07-15 2014-01-16
170 Lai, Dick Wai (SFC:AEJ001) 黎廸韋 M Rep 2004-06-16 2006-09-19
171 Lai, Hing Lung 黎慶龍 Rep 2008-12-10 2009-01-09
172 Lai, Hiu Tung 黎曉東 Rep 2015-02-02 2015-11-14
173 Lai, Kenneth Kin Chung 黎健聰 51 M Rep 2008-12-03 2013-09-17
174 Lai, Kevin Ki Fung 黎奇峰 M Rep 2006-09-01 2007-02-16
175 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2011-09-08 2011-12-21
176 Lai, Man Po 賴曼普 Rep
177 Lai, Shui Chun 賴瑞珍 Rep 2014-01-16 2015-01-07
178 Lai, Suen Chan 黎蓀贊 Rep 2009-03-12 2009-07-30
179 Lai, Yan Ching 黎恩呈 Rep 2008-01-22
180 Lam, Barry Joe Fung Tai 林逢泰 M Rep 2014-12-30
181 Lam, Cheuk Ming 林卓銘 Rep 2015-03-11 2015-11-26
182 Lam, Chi Leung (SFC:AYA268) 林梓量 Rep 2011-09-09 2011-12-01
183 Lam, Chun Ho (SFC:AEX417) 林俊豪 Rep 2016-02-15
184 Lam, Fai 林輝 Rep 2003-07-04 2008-10-31
185 Lam, Kwai Fong 林桂芳 Rep 2009-02-20
186 Lam, Ming Tai 林明泰 Rep 2011-11-23 2012-04-30
187 Lam, Pui Fan (SFC:AFU594) 林佩芬 Rep 2009-01-15 2009-03-21
188 Lam, Sit Hung 林燮鴻 Rep 2008-03-28 2012-09-02
Rep 2013-07-15
189 Lam, Tze Lok 林子樂 Rep 2009-11-06 2010-11-06
190 Lam, Wai Sum (SFC:AHM435) 林偉森 Rep
191 Lam, Wing Yiu (SFC:AJG566) 林永耀 Rep 2004-07-02 2009-03-31
192 Lam, Yin Ki 林燕淇 Rep 2011-09-20
193 Lau Kwok, Hera Lai Wa 劉郭麗華 Rep 2016-04-02
194 Lau, Chris Po Wah 劉寶華 M Rep 2006-11-21
195 Lau, Kwok Wai (SFC:AAC487) 劉國威 Rep 2021-02-08
196 Lau, Oliver Hug Dick 劉克狄 M Rep 2003-11-19 2004-05-05
197 Lau, Siu Kau (SFC:AEA215) 劉兆球 Rep 2004-01-08
198 Lau, Wai Lun (SFC:ADQ103) 劉偉倫 M Rep
199 Law, Chin Man 羅展民 Rep 2010-07-13 2011-09-14
200 Law, Kit Bing 羅潔冰 Rep 2009-04-22
201 Lee, Cheuk Tong 利卓棠 Rep 2005-04-19
202 Lee, Chi Wai (SFC:ADN830) 李滋偉 Rep 2004-08-12
203 Lee, Chi Wai (SFC:AFG053) 李志偉 Rep 2007-01-22 2020-02-14
204 Lee, Chun Leung (SFC:ABM913) 李振樑 Rep 2013-04-18 2013-08-17
Rep 2018-11-02 2019-05-29
205 Lee, Frederick Yin Lok 李彥樂 M Rep 2011-09-26 2014-01-13
206 Lee, Godwin Yiu Kai 李耀基 M Rep 2003-11-19 2004-12-14
207 Lee, Hin Ting (SFC:BGX571) 李衍葶 Rep 2016-01-27
208 Lee, Ho Yin (SFC:BDH858) 李浩然 Rep 2015-08-11 2016-04-16
209 Lee, Hoi Kam 李開淦 Rep 2008-06-19 2017-08-12
210 Lee, Ka Chi 李嘉智 Rep 2003-05-27
211 Lee, Kwok Wing (SFC:ACB916) 李國榮 Rep 2004-02-24 2006-02-27
212 Lee, Kwok Ying 李國英 Rep 2004-09-22
Rep 2005-03-11 2012-06-23
213 Lee, Kwok Yiu 李國耀 Rep 2009-07-13
214 Lee, Man Sik 李文軾 Rep 2004-11-20
215 Lee, Percy Tsz Chiu 李子釗 M Rep 2019-01-30
216 Lee, Ronald Man Shun 李文遜 M Rep 2004-01-29 2005-05-31
217 Lee, Tak Yee 李德兒 Rep 2012-02-07 2020-12-12
218 Lee, Thomas Kwok Mai 李國美 M Rep 2010-07-20
219 Lee, Yat Keung 李一強 Rep 2003-05-22
220 Lee, Yiu Kwan 李耀坤 Rep 2007-09-05
221 Leung, Chi Chung (SFC:AJE370) 梁志聰 Rep 2013-05-22 2015-02-12
222 Leung, Ho Yip 梁賀業 Rep 2015-11-03 2016-09-07
223 Leung, Hok Cheung 梁學章 Rep 2018-09-11
224 Leung, Hung Kit 梁雄傑 Rep 2017-03-22
225 Leung, Ka Lun (SFC:AFT728) 梁家倫 Rep 2008-11-14
226 Leung, Kam Pui (SFC:ADS532) 梁錦培 Rep 2008-11-12 2009-08-07
227 Leung, Kwok Keung (SFC:ADO774) 梁國強 Rep
228 Leung, Kwok Wai (SFC:ABS621) 梁國偉 Rep 2004-03-19
229 Leung, Sik Ki 梁錫麒 Rep 2014-12-30
230 Leung, Siu Tak 梁兆德 Rep 2011-09-20 2012-05-03
231 Leung, Steven Yip Hang 梁業恒 M Rep 2009-06-01 2011-10-01
232 Leung, Sunny Kwok Hang 梁國恆 M Rep
233 Leung, Yee Hang (SFC:ARH650) 梁苡姮 Rep 2009-06-17 2009-09-05
234 Leung, Yee Sheung 梁綺嫦 Rep 2011-05-30
235 Li, Cheuk Wai (SFC:AEM389) 李卓威 Rep 2014-06-14
236 Li, Ka Ming (SFC:ANQ780) 李家銘 Rep 2010-06-17 2014-04-07
237 Li, King Hong 李景康 Rep 2012-07-09 2021-01-15
238 Li, King Sang 李敬生 Rep
239 Li, Patrick Kar Hing 李嘉興 M Rep 2004-02-27 2016-04-02
240 Li, Patrick Kin Kwong 李建光 M Rep 2004-05-19 2004-10-26
Rep 2009-03-06
241 Li, Wai Fong (SFC:ACP188) 李慧芳 Rep 2003-10-23 2013-08-17
242 Li, Wai Ting 李偉霆 Rep 2010-07-06 2017-04-25
243 Li, Yuen Kwan (SFC:AKS792) 李婉君 Rep 2004-09-07 2005-09-02
244 Liang, Zhuotang 梁卓棠 Rep 2003-10-28 2013-02-22
245 Liao, Yixin 廖毅欣 Rep 2008-09-23 2012-07-28
Rep 2013-07-15
246 Lim, Lawrence Wei On 林偉安 M Rep 2008-04-01 2011-03-21
247 Lin, Hung Yu 林鴻宇 Rep 2020-12-18
248 Lin, Ko Ming 林克銘 M RO 2004-11-08
249 Lin, Wan-Ju 林婉茹 Rep 2009-01-15 2015-10-18
250 Lit, Chun Ho 列駿豪 Rep 2017-07-26
251 Liu, Chi Hang (SFC:APF049) 廖智行 Rep 2018-04-13 2019-05-01
252 Liu, Darby Ta Pei 劉大貝 70 M RO 2005-05-10 2010-03-10
253 Liu, Kan Ming 廖坤明 Rep 2008-10-07
254 Liu, Man Tao 廖文滔 Rep 2003-06-12
255 Liu, Siu Ha 廖少霞 Rep 2009-01-15 2009-04-23
256 Liu, Wai Ping (SFC:APO411) 廖偉平 Rep 2008-05-21 2008-10-07
257 Lo, Chau Wai 盧秋維 Rep 2012-10-25 2012-11-09
258 Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 Rep 2003-05-14
259 Lo, Chris Tsz On 盧子安 M Rep 2004-08-12
RO 2004-08-12 2014-01-23
260 Lo, Joey Wai Hon 羅偉漢 Rep 2005-04-04 2018-06-25
261 Lo, Ka Tat 羅家達 Rep 2009-12-18
262 Lo, Kai Chung (SFC:AJN343) 魯啟宗 Rep 2014-05-09 2016-07-20
263 Lo, Pak Lung 盧柏龍 Rep 2004-02-04
264 Lo, Yu Kei 勞汝棋 Rep 2003-07-04 2003-11-10
265 Lo, Yuen Fan 羅婉芬 Rep 2009-05-14 2009-06-26
266 Lou, Wendy 樓怡伶 F Rep 2015-09-29 2016-07-11
267 Lui, Cheuk Hung 呂焯洪 Rep 2003-07-01
268 Lui, Chun Man 呂俊文 Rep 2010-10-29 2011-10-01
269 Lui, Wai Yi (SFC:ARD478) 呂慧儀 Rep 2011-08-25 2012-07-17
270 Lui, Wing Leung 雷永良 Rep 2005-06-10 2006-10-03
271 Luk, Chun Kin 陸晉建 Rep 2009-02-25 2010-05-01
272 Luk, Chung Yan 陸頌欣 F Rep 2008-11-28 2015-08-29
273 Luk, Kenneth Kam Kwong 陸錦光 M Rep 2008-01-09
274 Ma, Chau Ho 馬秋豪 Rep 2014-05-22 2019-03-09
275 Ma, Christine Pamela 馬素冰 F Rep 2009-10-02 2009-10-27
276 Ma, Chung Ken 馬誦懃 Rep 2004-04-01
277 Ma, Sai To 馬世渡 Rep 2014-07-11
278 Mak, Chi Hang 麥志行 Rep 2004-04-28 2005-08-29
279 Mak, Chi Lai 麥智禮 Rep 2005-01-18
280 Mak, Wilson Yau Kee 麥有基 M Rep 2007-05-08 2007-10-30
281 Man, Kam Hung 文錦鴻 Rep 2009-05-08
282 Man, Kwok Fai 文國輝 Rep 2008-12-19 2012-02-16
283 Mang, Dennis King Chung 孟勁松 M Rep 2003-06-20 2008-01-01
284 Mang, Keng Fung 孟勁峰 Rep 2003-06-18 2006-09-30
285 Mok, Chi San 莫志新 Rep 2004-12-29
286 Mok, Ho Wang 莫浩宏 Rep 2011-08-24
287 Mok, Kim Wa 莫劍華 Rep 2013-09-17 2014-04-10
RO 2014-04-10 2014-07-01
288 Mok, William Wai Lim 莫偉廉 M Rep 2004-11-02 2005-06-17
289 Mui, Kay Boon 梅基本 Rep 2008-12-29 2010-11-06
290 Ng, Chi Shing (SFC:AXA202) 吳志成 Rep 2017-03-20 2020-04-27
291 Ng, King Lit 吳景烈 Rep 2010-10-29 2013-03-20
292 Ng, Kwok Ho (SFC:ASY733) 吳國豪 Rep 2012-02-08 2014-02-08
293 Ng, Nicholas Chi Wai 吳志偉 M Rep 2017-03-06 2018-06-21
294 Ng, Siu Kwan (SFC:ABN711) 吳少坤 Rep 2004-09-21
295 Ng, So Yi 吳素宜 Rep 2017-09-06 2019-02-18
296 Ng, Wai Kit (SFC:AVT524) 吳偉傑 Rep 2015-01-21 2016-10-08
297 Ng, Wing Leung 吳永良 Rep 2009-12-23 2017-12-12
298 Ng, Yiu Pang 吳耀鵬 Rep 2011-07-29 2013-08-12
299 Nip, Ka Kit 聶嘉傑 Rep 2013-06-26 2013-07-24
300 Nip, Kim Fung 聶劍峰 Rep
301 Pang, Judy Oi Wah 彭愛華 F Rep 2014-05-09 2021-02-28
302 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2005-09-27
303 Pang, Tai Yin 彭大然 Rep 2015-06-09 2018-10-05
304 Poon, Lisa Lai Wah 潘麗華 F Rep 2003-08-16
305 Poon, Tin Ching 潘天青 Rep 2013-04-02 2014-04-07
306 Poon, Yee Lap 潘以立 Rep 2004-09-01 2004-11-01
307 Sakka, Bessam Rep 2018-11-28 2020-12-11
308 Santos Moro, Clement Michel M Rep 2017-10-20
309 Shang, Wei (SFC:ATV553) 商瑋 Rep 2013-06-28 2015-04-27
310 Shea, Patrick Kwok Hing 佘國興 M Rep 2008-12-03 2008-12-25
311 Shih, Mei Ling 施美伶 Rep 2006-06-23 2006-09-18
312 Shing, Po Tung 盛宝東 Rep 2008-05-21 2011-03-26
313 Shum, Cheung 沈翔 Rep
314 Siew, James Wai Kwong 蕭偉剛 M Rep 2004-09-01
315 Sin, Chun Leong 冼浚量 Rep 2008-08-05 2010-06-12
316 Sin, Kam Tim 冼錦添 Rep 2011-04-19 2012-07-24
317 So, Chun Yip 蘇振業 Rep 2005-03-24
318 So, Lam Kan 蘇林根 Rep 2009-09-23 2011-05-01
319 So, Tim Sing 蘇添聖 M Rep 2018-04-18
320 Sou, Alfred Ronald 仇夢軒 M Rep 2012-12-18 2013-05-25
321 Suen, Kin Pong 孫建邦 Rep 2003-04-18
Rep 2011-06-21 2014-06-16
322 Sum, Ka Wah 沈嘉華 Rep 2013-01-16 2014-01-04
323 Sum, Pun Yan 岑本仁 Rep 2005-09-22
324 Sung, Yuk Nam 宋育楠 Rep 2008-07-11 2020-07-31
325 Sy, Pan Pan 施彬彬 Rep 2005-01-15
326 Sze, Chun Ching 施峻青 Rep
327 Tam, Pak Kin 譚柏健 Rep 2010-02-09
328 Tam, Wing Yeung 譚永揚 Rep 2014-06-21
329 Tang, Alex Yee Yuk 鄧以旭 Rep 2009-05-06 2011-04-14
330 Tang, Kwok Wai (SFC:BEX661) 鄧國偉 Rep 2015-03-30 2019-02-18
331 Tang, Ping Sun 鄧炳燊 Rep 2012-07-30
332 Tang, Ronny Kwan Hui 鄧君栩 Rep 2005-06-29
RO 2005-06-29
333 Tang, Wah Yiu 鄧華耀 Rep 2014-11-05 2018-10-01
334 Tang, Yuk Sang 鄧煜生 Rep 2010-03-22 2011-05-14
335 Ting, Ka Man (SFC:ATR339) 丁家敏 Rep 2012-12-12
336 To, Chi Chung 杜子聰 Rep 2014-05-26 2015-11-27
337 To, Ki Hong 陶基鴻 Rep 2003-10-25
338 To, Kin Hung 杜建雄 Rep 2013-04-24 2018-01-12
339 Tong, Hing Yuen 唐興元 Rep 2005-01-27
340 Tong, Kai Ming 唐啟明 Rep 2004-02-27 2010-05-10
341 Tsang, Chan Pui 曾燦培 Rep 2003-09-19
342 Tsang, Eugene Bing Fun 曾炳勳 M Rep 2009-05-19 2009-05-21
343 Tsang, Po Shan 曾寶珊 Rep 2009-07-14 2009-08-22
344 Tsang, Yin Chun 曾然進 Rep 2009-05-13 2013-08-09
345 Tse, Chung Hei Kevin 謝頌熙 Rep 2019-06-18
346 Tse, Kai Sang (SFC:ARF124) 謝啟生 Rep 2009-05-27 2009-10-07
347 Tse, Lai Heng 謝禮恆 Rep 2008-03-20 2008-12-25
348 Tse, Yin Chun (SFC:AEH260) 謝言俊 Rep 2005-01-18
349 Tso, Yin Ping 曹燕萍 Rep
350 Tsui, Simon Hok Man 崔學民 M Rep 2006-04-07
351 Tsui, Victor Woon Hung 徐渙熊 M Rep 2009-01-15 2009-02-14
352 Tsui, Wai Kei (SFC:AEF381) 崔偉基 Rep 2003-10-28 2008-01-01
353 Tuen, Hiu Ching 段曉菁 Rep 2003-04-26
354 Tung, Ka Kei 董家祺 Rep 2003-07-04 2010-10-30
355 Tung, Ying Cheong 董應昌 Rep 2009-06-11 2011-09-01
356 Wah, Johnny Wang Ming 華宏銘 M Rep 2013-07-17 2014-08-08
357 Wang, Lai Hon 王禮瀚 Rep 2003-10-08
358 Wang, Shaozheng 王少征 Rep 2011-12-23 2012-12-18
359 Wang, Shihua (SFC:BNH504) 王詩畫 Rep 2018-07-31 2019-09-07
360 Wei, Alexandre Chi An 魏啟安 M Rep 2009-12-17 2010-04-01
361 Wong, Chi Lok 王智樂 Rep 2019-08-15
362 Wong, Chi Pang 王崇峻 Rep 2012-01-06 2012-03-01
363 Wong, Chih Ling 黃子林 Rep 2014-11-01
364 Wong, Eddie Yuen Sut 汪炫戌 M Rep 2012-04-26 2012-12-25
365 Wong, Eva Ka Ki 黃嘉琪 F Rep 2009-07-28 2010-05-08
366 Wong, Filip Fei-Lang 王俊皓 Rep 2009-06-24 2009-07-02
367 Wong, Hing Fai 黃慶輝 Rep 2009-02-18 2014-06-14
368 Wong, Hing Nam 黃慶南 Rep 2009-12-08
369 Wong, Ho Yan (SFC:AKX411) 黃可欣 Rep 2015-08-28 2021-04-07
370 Wong, Jonathan Yuk Chuen 王玉泉 M Rep 2008-03-19 2012-12-17
371 Wong, Kelvin Siu Kit 黃少傑 M Rep 2012-08-06 2019-07-31
372 Wong, Kelvin Wai Po 黃偉寶 M Rep 2009-08-20 2011-02-01
373 Wong, Kin Pong (SFC:AJN217) 黃建邦 Rep 2014-08-19 2020-12-22
374 Wong, Lai Suen 黃麗璇 Rep 2005-02-16 2007-04-11
375 Wong, Lung Kong 黃龍江 Rep 2019-05-14
376 Wong, Man Ki (SFC:AFE451) 黃文琦 Rep 2006-09-21
377 Wong, Man Kit (SFC:AMP198) 黃文傑 Rep 2010-10-06 2011-09-14
378 Wong, Sheh Yung 王錫勇 Rep 2009-05-13 2013-08-09
379 Wong, Sze Long 黃偲朗 Rep 2005-04-19
380 Wong, Sze Man (SFC:AEF861) 黃詩敏 Rep 2003-10-18
381 Wong, Sze Yiu 王思堯 Rep 2011-10-12 2014-09-29
382 Wong, Tsang Yin 黃增賢 Rep 2017-01-23
RO 2017-01-23
383 Wong, Wai Yan (SFC:ADM442) 王惠恩 Rep
384 Wong, Wai Yi (SFC:AXG434) 黃慧儀 Rep 2011-09-07 2012-04-19
385 Wong, Wan Yin 黃尹然 Rep 2015-01-23
386 Wong, William Chi Wai (SFC:AFD253) 黃志偉 M Rep
387 Wong, Yan Leung 黃仁良 Rep 2017-11-07
388 Wong, Yin Fai 王彥輝 Rep 2012-09-06 2013-09-21
389 Wong, Yuk Ming (SFC:ARH217) 黃玉明 Rep 2015-05-18 2017-07-01
390 Wong, Yun Choi 黃潤財 Rep 2015-01-17
391 Wu, Lok Man 胡洛汶 Rep 2015-02-05 2019-05-01
392 Wu, Nga Yin Adela 胡雅妍 Rep 2011-01-10 2020-04-23
393 Wu, Yiu Ying 胡耀瑩 Rep 2008-05-16
394 Wu, Yu (SFC:AMW873) 鄔敔 Rep 2008-10-14 2013-07-01
395 Wu, Zhi Yuan 吳致遠 Rep
396 Xu, Feng (SFC:AYO610) 徐丰 Rep 2011-12-02 2012-11-10
397 Yam, Wan Ki 任蘊騏 Rep 2014-08-21
398 Yan, Ka Lok (SFC:AJK630) 甄嘉樂 Rep 2005-01-07 2005-08-06
399 Yan, Walras Lok Hang 甄諾衡 Rep 2015-09-21
400 Yang, Hui Ting 楊惠婷 Rep 2008-01-01
401 Yang, Shu Hui 楊淑惠 Rep 2017-04-19 2018-12-15
402 Yao, Jiang (SFC:AUD162) 姚疆 Rep 2009-11-10 2010-11-13
403 Yau, Atak Chung Tak 邱重德 RO 2014-05-12
404 Yau, Patrick (SFC:AFT664) 尤必正 M Rep 2011-08-10 2012-04-21
405 Ye, Zuobin (SFC:AWK611) 葉作斌 Rep 2011-05-17 2011-09-19
406 Yeung, Ching Kwong 楊程光 M Rep 2009-05-21 2010-05-24
407 Yeung, Frederick Hoi Tan 楊凱騰 M Rep 2008-04-17 2008-08-19
408 Yeung, Kin Wing 楊建榮 Rep 2004-02-11 2008-10-31
409 Yeung, Muk Yan 楊穆欣 Rep 2008-12-29 2013-11-20
410 Yeung, Ngai Pan 楊藝彬 Rep 2009-05-27 2014-11-01
411 Yeung, Tuen Yee 楊敦義 Rep 2003-05-20
412 Yeung, Yeuk Kei 楊耀基 Rep 2003-04-11
Rep 2004-09-02 2005-09-30
Rep 2009-12-04 2010-06-19
413 Yim, Francis Man Leong 嚴文亮 M Rep 2012-09-07 2013-09-14
414 Yip, Chung Pan 葉仲彬 Rep 2007-06-28 2016-04-10
415 Yip, Danny Chi Chung 葉志聰 Rep 2007-04-25
416 Yip, Ho Yan (SFC:AUS286) 葉浩恩 Rep 2017-03-15 2019-03-09
417 Yip, Ka Lung 葉家龍 Rep 2004-08-12 2005-03-17
418 Yu, Angel Wa Ki 俞華琪 F Rep
419 Yu, Chiu Yan 余釗仁 Rep 2010-06-17 2014-05-29
420 Yu, Chuen Man 余傳文 Rep 2003-06-28
421 Yu, Garry Wing Lok 余永祿 M Rep 2013-09-11 2015-08-01
422 Yu, Nelson Kwok Choi 余國才 M Rep 2008-04-08 2008-06-26
423 Yuen, Chi Piu 袁志標 Rep 2017-03-07 2021-03-31
424 Yuen, Oliver Hong Wai 袁康維 M Rep
425 Yuen, Pak To 袁栢濤 Rep 2008-12-29
426 Yuen, Wai Fun 袁惠芬 Rep 2010-02-25 2012-02-25
427 Yuen, Wilson Ka Tai 袁家泰 M Rep 2006-11-21 2017-06-22
428 Yung, Kam Sing 翁錦成 Rep 2005-06-01 2009-09-14
429 Zhang, Jing (SFC:AXE971) 張靜 Rep 2011-08-02 2012-01-14
430 Zhang, Zhihua (SFC:AVD057) 張志華 Rep 2012-02-03 2012-03-10
Rep 2013-02-04
431 Zuo, Wei (SFC:ALH756) 左為 Rep 2005-07-06 2006-06-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top