EMPEROR SECURITIES LIMITED 英皇證券(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Au, Chi Chung (SFC:ANS132) 區志宗 Rep 2009-09-30 2009-10-16
2 Au, Yiu Kuen 歐耀權 Rep 2006-05-08 2006-12-20
3 Bai, Huawei 白華威 Rep 2010-03-30 2020-05-18
4 Chak, Hong Wah 翟康華 Rep 2010-12-17 2012-05-15
5 Chan, Alex Ka Ho 陳家豪 Rep 2014-01-30 2014-04-23
6 Chan, Allen Ho Ming 陳浩明 M Rep
7 Chan, Calvin Ca Chun 陳嘉駿 M Rep 2008-01-28 2010-05-07
Rep 2010-10-05
8 Chan, Carman Wing Yan 陳詠欣 41 F Rep 2007-05-22 2008-03-11
9 Chan, Cheuk Ka 陳卓嘉 Rep 2007-08-13 2008-01-11
10 Chan, Chi Cheung (SFC:ACQ786) 陳智翔 Rep 2012-05-23 2013-09-06
11 Chan, Chi Hung (SFC:ADR165) 陳志雄 Rep
12 Chan, Chi Hung (SFC:ASE826) 陳志鴻 Rep 2008-12-23 2010-08-12
13 Chan, Chi Wai (SFC:AQF590) 陳志偉 Rep 2008-01-03
14 Chan, Ellis Chi Fai 陳志輝 Rep 2009-03-13 2018-04-20
15 Chan, Frankie Kwun Siu 陳冠兆 M Rep 2012-11-22 2019-10-01
16 Chan, Freddy Leong Sek 陳亮碩 Rep 2006-10-05 2007-04-21
17 Chan, Garine Ka Ming 陳家明 Rep 2005-11-07 2007-02-06
18 Chan, Hiu Ming 陳曉明 Rep 2012-01-03 2012-02-10
19 Chan, Ho Ming (SFC:AQJ203) 陳浩銘 M Rep 2013-11-25 2013-12-31
20 Chan, Hoi Cheung (SFC:APW069) 陳愷章 Rep 2007-10-17 2010-06-18
21 Chan, Hoi Yeung 陳凱洋 Rep
22 Chan, Joanne Jo Yan 陳早茵 F Rep 2008-11-17
23 Chan, Kai Tai (SFC:AGJ089) 陳啓泰 Rep 2008-01-07 2010-11-01
Rep 2012-06-22 2015-04-26
Rep 2016-03-18 2018-04-09
24 Chan, Kam Hing (SFC:ACA649) 陳錦興 Rep 2005-10-08
Rep 2013-08-06 2013-11-01
RO 2013-11-01
25 Chan, Keng Fai 陳景輝 Rep 2010-05-19
26 Chan, Kin Man (SFC:AQZ593) 陳健民 Rep 2013-10-07 2014-09-19
27 Chan, King Shan 陳景山 Rep 2008-05-26 2008-07-14
28 Chan, Kiu Cheuk 陳翹綽 Rep 2005-11-15 2010-05-17
29 Chan, Lai Sha 陳麗莎 Rep 2009-12-10 2010-11-01
30 Chan, Lap Heung 陳立响 Rep 2016-11-18 2016-11-24
31 Chan, Laurence Man Chun 陳文俊 M Rep 2008-12-23 2010-11-01
Rep 2011-04-11 2015-10-03
32 Chan, Ling Fung (SFC:AJK955) 陳凌峰 Rep 2004-04-20 2004-11-10
33 Chan, Man Cham 陳文湛 Rep
34 Chan, Man Kai 陳文佳 Rep 2012-04-02
35 Chan, Man Loon 陳敏龍 Rep 2010-10-05 2018-03-14
36 Chan, Mei Fung (SFC:ACJ988) 陳美鳳 Rep 2008-08-20 2019-03-29
37 Chan, Mei Yee (SFC:ACK991) 陳美儀 Rep 2008-08-20 2010-11-01
38 Chan, Oi Fong 陳愛芳 Rep 2007-11-28 2008-08-01
39 Chan, Pearl 陳佩斯 47 F Rep 2005-06-22
40 Chan, Pui Hung 陳培鴻 Rep 2013-02-07 2014-08-01
41 Chan, Pui Shuen 陳沛璇 Rep 2010-02-08 2010-11-15
42 Chan, Sai Lap 陳世立 Rep 2008-08-13 2010-11-01
43 Chan, Sai Wing (SFC:AMU845) 陳世榮 Rep 2009-05-15 2010-04-13
44 Chan, Sau Him 陳守謙 Rep 2008-01-03 2011-09-16
45 Chan, Suk Wan 陳淑雲 Rep 2012-06-01 2013-04-16
46 Chan, Sze Tik 陳斯迪 Rep 2011-05-26 2011-11-24
47 Chan, Tak Hong (SFC:AUZ339) 陳德康 Rep 2013-07-05 2016-06-18
48 Chan, Tin Ho 陳靝豪 Rep 2008-09-29 2012-03-01
49 Chan, Tom Pak Lam 陳柏楠 57 M Rep 2005-11-17 2007-08-28
RO 2007-08-28 2010-06-01
50 Chan, Tsz Ming 陳梓銘 Rep 2014-11-18
51 Chan, Wai Kei (SFC:AHY475) 陳偉基 Rep
52 Chan, Wai Lam (SFC:AYC499) 陳緯霖 Rep 2011-10-17 2012-10-03
53 Chan, Yiu Man (SFC:ADT172) 陳耀文 Rep 2006-09-26
54 Chan, Yuen San 陳宛姍 Rep 2011-05-20
55 Chan, Yuk Ki 陳鈺琪 Rep 2012-11-13 2016-03-01
56 Chang, Yung Fong 張潤芳 Rep 2009-01-05 2010-04-24
57 Chau, Tsang Wu 周錚瑚 Rep 2009-02-26
58 Chau, Yin 周研 Rep 2014-06-06
59 Chau, Yuk Yin 鄒玉賢 Rep 2006-06-29 2014-12-31
60 Chen, Collin Tak Yeaw 甄德有 Rep 2010-01-25 2010-05-17
61 Chen, Shuo (SFC:AQI812) 陳碩 Rep 2008-01-28 2010-02-26
62 Cheng, Chun Tung (SFC:APR261) 鄭振東 Rep 2009-04-30 2012-01-09
63 Cheng, Hau Yi 鄭巧儀 Rep 2008-08-20 2016-06-01
64 Cheng, Hon Fai 鄭漢輝 Rep 2014-04-01 2020-02-28
65 Cheng, Kwo Yeh 鄭戈野 Rep 2009-01-19 2011-12-09
66 Cheng, Mimi Ka Wai 鄭嘉慧 F Rep 2009-12-08 2010-06-14
67 Cheng, Pang 鄭誠緯 Rep 2017-05-29 2018-10-16
68 Cheng, Shun Tin 鄭信天 Rep 2017-09-25 2019-04-17
69 Cheng, Sin Ling 鄭倩伶 Rep 2008-09-29 2019-03-29
70 Cheng, Tacky Man Tat 鄭文達 Rep 2015-10-28 2017-04-01
71 Cheung, Alfred Kin Ting 張堅庭 65 M Rep 2012-02-06 2012-09-14
72 Cheung, Bruce Kwan Yin 張君延 M Rep 2008-05-29 2017-04-01
73 Cheung, Chin To (SFC:AMV208) 張展圖 Rep 2006-01-20 2007-03-31
74 Cheung, Ching Fung (SFC:AME141) 張青楓 Rep 2017-07-27
75 Cheung, Chui Chi 張翠芝 Rep 2011-07-07
76 Cheung, Chun Ho (SFC:ARF588) 張振豪 Rep 2008-08-13 2009-01-09
77 Cheung, Chung Yiu 張重堯 Rep 2009-04-20 2011-12-23
78 Cheung, Ho Lun 張浩崙 Rep 2008-01-04 2010-07-13
79 Cheung, Hoi Fung 張凱豐 Rep 2013-11-18 2014-04-11
80 Cheung, Jojo Lai Ming 張麗明 Rep 2008-04-16 2010-09-24
81 Cheung, Ka Ching 張嘉青 Rep 2008-12-03
82 Cheung, Kim Kong 張劍剛 Rep 2008-09-29 2016-05-16
Rep 2016-12-23 2019-01-18
83 Cheung, King Lung 張境隆 Rep 2008-04-16 2009-01-23
84 Cheung, Kwan Hung (SFC:AOV738) 張鈞雄 Rep 2007-05-07 2007-06-12
85 Cheung, Lai Ping (SFC:ACJ211) 張麗萍 F Rep 2009-03-12 2015-11-26
86 Cheung, Man Chit 張敏捷 Rep 2012-05-29 2017-03-06
87 Cheung, Mei Lam 張美林 Rep 2009-01-12
88 Cheung, Sang (SFC:AMP331) 張旌 Rep 2009-02-13 2009-08-12
89 Cheung, Shui Bing 張瑞冰 Rep
90 Cheung, Sun Sing 張伸城 Rep 2011-09-21
91 Cheung, Sze Hoi 張思凱 Rep 2013-01-15 2019-03-29
92 Cheung, Tsz Wah 張紫華 Rep 2019-12-31
93 Cheung, Wesley Ka Man 張家文 M Rep 2007-05-25
94 Cheung, Wing Lun 張穎麟 Rep 2010-08-02 2011-08-10
95 Cheung, Wing Yiu 張永堯 Rep 2015-05-13 2016-05-16
96 Cheung, Ying Hei 張盈禧 Rep 2008-11-19 2009-04-20
97 Cheung, Yuen Wai (SFC:AAJ922) 張源偉 Rep 2012-06-27
98 Cheung, Yuen Wong 張源旺 Rep 2013-06-27
99 Chik, Yiu Fai 植耀輝 Rep 2008-12-17 2010-10-13
100 Ching, Ka Chun 程家俊 Rep 2007-12-27 2008-08-19
101 Ching, Michelle Chui Wah 程翠華 F Rep 2008-09-01 2010-04-14
102 Chiu, Alan Che Chung (SFC:AVM677) 丘至中 M Rep 2010-08-23 2011-09-09
103 Chiu, Pui Ming 趙佩明 Rep 2004-02-16
104 Chiu, Ying Nam 邱瑩籃 Rep 2008-06-19 2009-09-02
105 Choi, Aaron Kai Yuen 蔡啟元 M Rep 2009-10-16 2010-05-24
106 Choi, Chung Tin 蔡仲天 Rep 2012-02-10 2012-08-06
107 Choi, Dzi Luk Fino 蔡之錄 Rep 2008-11-17 2014-04-17
108 Choi, Hok Sum 蔡學琛 Rep 2009-09-28 2010-03-28
109 Choi, Louisa Suk Hing 蔡淑卿 55 F Rep 2005-06-16
110 Choi, Tak Fai 蔡德輝 Rep 2011-08-10 2011-12-09
111 Choi, Wai Kit (SFC:ATX506) 蔡偉傑 Rep 2009-11-06 2011-02-21
112 Choi, Yeuk Yu 蔡若瑜 Rep 2014-03-19 2015-09-30
113 Chong, Chi Yan 莊至仁 Rep 2012-06-18
114 Chong, Ho Man 莊浩民 Rep 2013-05-29 2014-05-01
Rep 2015-05-26 2016-09-22
115 Chong, Kwan 莊群 Rep 2003-07-16
116 Chong, Lok Man 莊樂文 35 M Rep 2008-12-30
117 Chong, Ngai Man 莊毅文 Rep 2017-04-25 2019-05-17
118 Chong, Siu Chuen 莊少川 Rep 2008-07-08 2011-03-10
119 Chow, Hok Chi 周學智 Rep 2004-10-11
120 Chow, Siu Hung (SFC:ALY494) 周小雄 Rep 2008-02-04 2009-01-23
121 Chow, Timothy Tsz Ming 周梓銘 M Rep 2007-08-24 2008-04-24
122 Chow, Willis Kong Wing 周港榮 Rep 2009-02-26 2009-04-22
123 Chu, Ching Ho 朱政豪 Rep 2012-05-15 2013-05-23
124 Chu, Ka Man (SFC:AGH438) 朱嘉文 Rep 2009-06-11
125 Chui, Chun Sing 徐進昇 Rep 2014-08-29 2015-04-10
126 Chui, Chung Kwan 徐頌君 Rep 2008-04-28 2010-11-01
127 Chui, Kin Ching 徐建清 Rep 2015-09-14 2015-09-15
128 Chun, Kwan Lok 秦君樂 Rep 2009-12-04 2010-12-31
129 Chung, Chun Hing 鍾振興 Rep 2012-06-05 2013-04-30
130 Chung, James Man Him 鍾文謙 M Rep 2007-05-22 2007-12-20
131 Dong, Liping 董麗萍 Rep 2016-06-22
132 Doo, Barry Hak Wai 都克威 M Rep 2007-07-24 2010-02-06
133 Fan, Hoi Man 樊海文 Rep 2007-10-23 2008-09-10
134 Fan, Ping Kin 范炳堅 Rep 2009-12-30 2013-07-15
135 Fan, Vanessa Man Seung 范敏嫦 57 F RO 2007-04-20
RO 2008-05-09 2017-08-15
136 Feng, Yang (SFC:BIO492) 馮洋 Rep 2016-11-16
137 Fong, Chui Lan 方翠蘭 Rep 2008-02-19 2018-05-08
138 Fong, Jeffrey Wang Yip 方宏業 M Rep 2006-09-12 2007-11-26
Rep 2009-11-06 2010-08-01
139 Fong, Kam Biu 方錦彪 Rep 2008-09-12 2010-11-01
140 Fong, Tak Yee 方德義 Rep 2003-09-15
141 Fu, Christine Mei Lam 傅美霖 F Rep 2011-07-06
142 Fu, Shek Ming 傅石明 Rep
143 Fung, Ka Faat 馮家發 Rep 2011-09-09 2013-01-28
144 Fung, Man Yat 馮文溢 Rep 2017-05-24 2018-10-28
145 Gao, Qifan 高綺繁 Rep 2016-03-18 2016-12-31
146 Ho, Aaron Chi Ho 何志豪 M Rep 2008-06-10 2008-06-17
RO 2008-06-17
147 Ho, Brian Chi Kin 何志堅 Rep 2008-12-23 2011-04-09
148 Ho, Chung (SFC:BCR059) 何聰 Rep 2014-10-16 2014-11-25
149 Ho, Hin Chun Firsef 何顯俊 Rep 2016-09-07 2017-11-21
150 Ho, Jacky Chi Man 何志文 Rep 2008-06-13 2017-04-25
151 Ho, Jenny Ching Yee 何靜儀 F Rep 2003-04-30
Rep 2004-02-02
152 Ho, Ka Shun (SFC:AMK149) 何嘉順 Rep 2011-05-18 2011-10-31
153 Ho, Kevin Kin-Hung 何建亨 M Rep 2009-08-06 2010-12-01
154 Ho, Man Chun (SFC:AOV733) 何文俊 Rep 2007-05-07 2012-03-31
155 Ho, Man Ho David Gabriel 何文浩 Rep 2009-03-02 2009-12-16
156 Ho, Ricky Shui Fai 何瑞輝 M Rep 2012-04-02 2012-09-13
RO 2012-09-13 2013-03-15
157 Ho, Siu Keung Ohms 何兆強 Rep 2019-01-16
158 Ho, Stanley Kai Tung 何啟東 M Rep 2009-09-18 2010-01-15
159 Ho, Wing Kwan 何永群 Rep 2009-05-25 2010-12-01
160 Ho, Winnie Po Yi 何寶沂 F Rep 2003-06-12
161 Hon, Koon Wai 韓冠威 Rep 2004-05-17
162 Hon, Man Pan 韓文彬 Rep 2018-08-03 2018-08-28
163 Huang, Wenyi (SFC:BIC123) 黃雯怡 Rep 2016-08-26 2020-01-09
164 Huang, Yifan 黃一凡 Rep 2010-03-12 2011-03-22
165 Hui, Chi Sum 許志深 Rep 2007-09-17 2009-06-23
166 Hui, Chuen Kei 許尊琦 Rep 2012-01-11 2019-03-29
167 Hui, Kai Man 許繼文 Rep 2016-12-23 2017-06-23
168 Hui, Kwok Wai (SFC:BCD550) 許國偉 Rep 2013-11-25
169 Hui, Sai Ki 許世祺 Rep 2008-03-18 2017-02-03
170 Hung, Dick On 熊迪安 M Rep 2013-05-20
171 Hung, Kam Yu 洪錦儒 Rep 2012-07-25 2013-09-25
172 Hung, Sze Yuen 洪思遠 Rep 2011-04-08 2013-05-16
173 Hung, Villy Wai Leung 洪維良 Rep 2007-03-01 2007-03-20
174 Hung, Virginia 洪倩兒 Rep 2007-10-12 2011-05-31
175 Ip, Andy Hon Man 葉漢文 Rep 2008-01-14 2018-04-06
176 Ip, Derek Shu Man 葉澍汶 M Rep 2007-11-19 2011-03-29
177 Ip, Pui Lan 葉佩蘭 F Rep 2005-11-14
178 Iu, Kwan Nam 姚君楠 Rep 2017-06-07 2017-08-25
179 Kai, Simon King Man 解景文 M Rep 2007-12-13 2008-06-23
Rep 2009-07-08 2015-04-21
180 Kam, Bonny Wai Ling 甘惠玲 F Rep 2007-11-15 2018-07-31
181 Kam, Hing Lun 甘慶麟 Rep 2006-06-21 2006-07-10
182 Kam, Johnny Keung Chung 甘強宗 M Rep 2009-09-18 2012-03-23
183 Kee, Ka Lam 紀嘉霖 Rep 2008-10-03
184 Kee, Man Kit 紀文傑 Rep 2018-08-03
185 Ko, Cho Ting 高初定 Rep
186 Ko, Chor Kong 高初講 Rep 2018-03-30
187 Ko, Emily Mei Yin 高美燕 F Rep 2011-10-04 2019-03-29
188 Ko, Hua Tsu 柯花子 Rep 2003-06-12
Rep 2008-05-20
189 Ko, Wing Cheung 高永祥 Rep 2010-06-15 2010-09-15
190 Ko, Yin (SFC:AJE496) 高燕 Rep 2011-07-06 2012-10-22
191 Kong, Joanna Kwai Lan 江桂蘭 F Rep 2008-10-29 2016-05-09
192 Kong, Ying Chi 江盈芝 Rep 2013-10-11
193 Kong, Yuet Yiu 江玥嬈 Rep 2015-05-05 2017-02-03
194 Koon, Chun Ming 管俊明 Rep 2007-11-28 2008-02-15
195 Kouk, Sio Keong 郭少強 Rep 2007-10-04 2010-05-17
196 Kwai, Davy Cho Yu 季祖裕 M Rep 2009-07-08 2010-05-17
197 Kwan, Alvin Leung Chiu 關亮朝 M Rep 2010-08-12 2011-06-14
198 Kwan, Anderson Kit Yan 關傑仁 Rep 2010-03-16 2011-09-08
199 Kwan, Chi Chuen 關智全 Rep 2008-11-18 2010-11-01
Rep 2011-04-11 2015-02-23
Rep 2016-03-18 2018-04-27
200 Kwan, Ngai Chun 關毅俊 Rep 2011-02-22 2011-03-25
201 Kwan, Sum Yu 關心宇 Rep 2007-09-19 2018-04-30
202 Kwok, Chung Lin 郭松煉 Rep 2014-05-15 2014-12-17
203 Kwok, Ka Lok (SFC:ACK533) 郭家樂 Rep 2009-01-29 2010-11-01
204 Kwok, Pui Wan 郭佩雲 Rep 2007-12-27 2009-05-15
205 Kwok, San Ching Oi 郭靜愛 Rep 2005-01-26 2005-04-27
206 Kwok, Sui Lun 郭瑞麟 Rep 2009-04-06 2009-06-24
207 Kwok, Sui Ting 郭瑞庭 Rep 2007-06-20 2007-08-01
208 Kwong, Ricky Kin Hung 鄺建雄 M Rep 2008-03-17 2008-06-12
209 Lai, Ka Wing (SFC:BBJ821) 黎家榮 Rep 2014-09-11
210 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2010-02-03 2011-09-05
211 Lai, Man Hon 賴文翰 Rep 2017-04-24
212 Lai, Po Kuang 賴柏光 Rep 2008-11-10 2009-01-24
213 Lai, Wai Lam Angel 賴煒琳 Rep 2016-09-06
214 Lam, Bing Wai 林秉維 Rep 2008-03-19 2010-05-17
215 Lam, Brian Chun Yip 林俊業 M Rep 2006-01-24 2007-08-06
216 Lam, George Hung Tin 林鴻天 M Rep 2015-11-03 2017-11-12
217 Lam, Hon Kin 林漢堅 Rep 2009-01-29 2010-11-01
218 Lam, James Chi Lap 林子立 M Rep 2006-06-07 2007-10-02
Rep 2009-09-03 2010-08-01
Rep 2012-05-15 2014-02-05
219 Lam, Kin Wa (SFC:AEV481) 林建華 Rep
220 Lam, Li Man 林莉敏 Rep 2008-06-24 2009-09-02
221 Lam, Mau Sum 林茂森 Rep 2015-06-12 2016-05-21
222 Lam, Ming Chun 林明俊 Rep 2015-10-06 2017-08-19
223 Lam, Peter Gary 林威辰 M Rep 2014-05-15 2017-09-30
224 Lam, Sai Ho (SFC:BBP886) 林世豪 Rep 2014-04-16 2015-04-02
225 Lam, Sammy Tin Hang 林天行 Rep 2008-12-11 2012-03-23
226 Lam, Sau Wan 林秀雲 Rep 2009-10-19 2010-04-13
227 Lam, Sheung Lai 林尚禮 Rep 2009-03-06 2010-10-19
228 Lam, Suet Ying 林雪瑩 Rep 2008-09-01 2010-11-01
229 Lam, Tai Kong 林大剛 Rep 2010-04-29 2012-12-01
230 Lam, Wai (SFC:APK344) 林偉 Rep 2007-11-19 2010-05-17
231 Lam, Wai Kit (SFC:AHL414) 林偉傑 Rep 2008-06-13 2010-11-01
Rep 2013-01-15 2013-11-25
232 Lam, Wing Chit 林永哲 M Rep 2008-06-03 2011-12-30
233 Lan, Qingwen 藍青文 Rep 2011-02-25 2011-10-25
234 Lao, Hong Fat 劉康發 Rep 2008-03-06 2012-11-01
Rep 2014-06-18
235 Lau, Ali Ka Lung 劉嘉隆 54 M Rep 2006-09-09
236 Lau, Chi On 劉志安 Rep 2010-03-25 2014-12-01
237 Lau, Chun Sang 劉俊生 Rep 2008-02-13 2012-06-29
238 Lau, Florence Woon Wan 劉換雲 F Rep 2008-09-29 2010-11-01
239 Lau, Ha Wai 劉夏威 Rep 2007-11-28 2008-07-11
240 Lau, Hoi Lam 劉凱琳 Rep 2010-05-31 2010-07-13
241 Lau, Jacky Chun Ho 劉振豪 Rep 2009-11-30 2011-10-14
242 Lau, Kevin Ho Wah 劉浩華 M Rep 2008-09-03 2012-08-14
243 Lau, Kin Wa (SFC:AOK263) 劉建華 Rep 2007-01-10 2007-03-19
244 Lau, Mei King 柳美琼 Rep 2010-10-18 2014-02-05
245 Lau, Norman Kai Chung 劉啟聰 M Rep 2012-03-26 2013-01-21
246 Lau, Siu Kau (SFC:ATN414) 劉紹裘 Rep 2011-03-09
247 Lau, Tak Fai 劉德輝 Rep 2009-09-28
248 Lau, Wai Kit (SFC:APV613) 劉偉杰 Rep 2007-10-17 2008-02-15
249 Lau, Wai Man (SFC:ASE757) 劉偉文 Rep 2015-01-29 2019-03-29
250 Lau, Wai Yin (SFC:BAK892) 劉偉賢 Rep 2019-03-06 2019-09-02
251 Law, Poly Sung Fai 羅松輝 Rep 2010-08-10
252 Law, Siu Lan 羅少蘭 Rep 2007-10-18 2011-06-21
253 Law, Tak Shing 羅德成 Rep 2008-09-30 2018-10-29
254 Law, Ting Kuen 羅定權 Rep 2006-09-12 2006-12-13
255 Lee, Abbe Wai Yi 李惠儀 Rep 2003-04-30
256 Lee, Chai Sin 李濟善 Rep 2008-01-04 2008-10-29
257 Lee, Charles Chak Yan 李澤昕 M Rep 2011-11-22 2019-04-28
258 Lee, Chi Kong (SFC:APY409) 李志剛 Rep 2009-05-05 2010-05-17
259 Lee, Chi Sing 李志成 Rep 2006-09-02
260 Lee, Chun Wai (SFC:AMK024) 李俊葦 Rep 2005-08-29 2018-02-07
261 Lee, Ho Kit 李浩杰 Rep 2013-08-09 2014-05-26
262 Lee, Hon Cheung (SFC:AND851) 李漢祥 Rep 2008-04-16 2010-11-01
263 Lee, Hui Fat 李煦發 Rep 2017-07-31 2019-02-11
264 Lee, Jackie Yin Lam 李彥霖 Rep 2010-12-10 2016-01-18
265 Lee, Ka Man (SFC:AKX670) 李嘉雯 Rep 2005-06-24 2007-11-12
266 Lee, Ka Wai (SFC:BGL482) 李家威 Rep 2015-11-10 2016-05-12
267 Lee, King Ying 李琼英 Rep 2010-05-20 2011-06-07
268 Lee, Lelalertsuphakun Sujida 李良儀 Rep 2009-10-23 2011-03-10
269 Lee, Sam Yau 李沁酋 Rep 2016-04-11 2016-08-01
270 Lee, Siu Hung (SFC:AEY316) 李紹雄 Rep 2009-11-13 2011-12-16
271 Lee, Ting Ting 李婷婷 Rep 2007-07-27 2010-08-23
272 Lee, To Kwan 李導群 Rep 2004-07-20 2006-04-01
273 Lee, Wai Shing (SFC:ACR121) 李偉成 Rep 2003-10-31
RO 2003-10-31 2004-04-30
Rep 2004-05-31 2008-05-02
274 Lee, Wing Leung (SFC:AQA672) 李永亮 Rep 2007-11-23 2007-12-11
275 Lee, Yan Chee 李恩賜 Rep 2014-08-12
276 Lee, Yuk Wa 李玉華 Rep 2014-09-12 2019-03-29
277 Lee, Yun Shu 李潤樹 Rep 2008-04-30
278 Leung, Chi Man (SFC:AIC258) 梁志文 Rep 2008-03-28 2008-11-01
279 Leung, Chi Man (SFC:ATP159) 梁志文 Rep 2009-09-21 2010-04-13
280 Leung, Hok Tsan 梁學贊 Rep 2006-08-21 2006-11-01
281 Leung, Hui Kit 梁煦杰 Rep 2009-10-16 2010-06-01
282 Leung, Kar Chung 梁家驄 Rep 2005-11-18 2008-04-01
283 Leung, Keith Siu Kei 梁紹基 Rep 2008-07-03 2010-12-31
284 Leung, Lilian 梁懋琳 F Rep 2009-05-26 2020-01-21
285 Leung, Mei Yi (SFC:ATT546) 梁美怡 Rep 2010-07-19 2015-08-08
Rep 2016-01-14
286 Leung, Michael Chun Chung 梁振聰 M Rep 2003-04-30
287 Leung, Pui Man (SFC:AGE043) 梁佩雯 Rep 2005-06-30
288 Leung, Raymond Wai Man (SFC:ABG703) 梁偉文 M Rep 2011-07-31
Rep 2015-02-04 2015-05-23
289 Leung, Shiu Keung 梁肇強 Rep 2008-01-10
290 Leung, Tak Ming (SFC:ACJ959) 梁德明 Rep 2008-04-23 2010-11-01
Rep 2016-09-07 2017-09-25
291 Leung, Tik Wai 梁狄偉 Rep 2010-03-04 2010-11-01
Rep 2012-10-25 2015-03-24
292 Leung, Wing Kin (SFC:AGJ948) 梁永健 Rep 2008-04-07 2014-07-01
293 Leung, Yu Hang 梁宇恆 Rep 2010-02-17 2010-09-29
294 Leung, Yuk Yip 梁玉葉 Rep 2013-07-12
295 Li, Chi Keung (SFC:ALN322) 李志強 Rep 2009-10-12 2010-12-31
296 Li, Chi Wai (SFC:ALY313) 李志偉 Rep 2008-01-10 2015-07-24
297 Li, Chun Kei (SFC:AKJ732) 李振基 Rep 2010-02-12 2013-03-27
RO 2013-03-27 2014-01-02
298 Li, Chung Tung 李從東 Rep 2007-03-30
299 Li, Ho Tung 李灝東 Rep 2007-10-10
300 Li, Hoi Wing (SFC:ASP543) 李海榮 Rep 2009-03-24 2010-11-15
301 Li, Jacky Wei Qi 李維棋 48 M Rep 2008-04-18
302 Li, Ka Tsun 李嘉浚 Rep 2018-10-24 2019-12-03
303 Li, Lok Wah 李樂華 Rep 2016-03-18 2018-03-02
304 Li, Shing Yum 李成蔭 Rep 2010-02-03 2010-08-01
305 Li, Sonia Wai Hang 李慧鏗 F Rep 2009-04-23 2009-09-18
306 Li, Thomas Wing Leung 李永良 M Rep 2004-11-10
307 Li, Vivian Kam Fong 利錦芳 F Rep 2008-06-16 2010-11-01
Rep 2013-01-04 2019-01-18
308 Li, Xiaochong 李晓翀 Rep 2016-08-26
309 Li, Yao Jun 李耀君 Rep 2008-07-30 2010-11-10
310 Li, Yu Wing 李宇穎 Rep 2013-10-15 2014-04-16
311 Liang, Yaoyuan 梁耀元 Rep 2018-07-26 2020-03-14
312 Ling, Chi Chuen 凌智全 Rep 2008-03-06 2008-12-08
Rep 2009-10-08 2010-02-19
313 Liu, Chi Sum 廖志深 Rep 2007-12-04 2011-03-31
314 Liu, Shing Hoi 廖勝開 Rep
315 Liu, Tsz Ho 廖子豪 Rep 2005-07-20
316 Liu, Wan Lung 廖雲龍 Rep 2008-07-23 2009-03-19
Rep 2010-03-22 2016-02-27
317 Liu, Yaqiu 劉雅秋 Rep 2010-01-13 2018-06-03
318 Liu, Yick Ting 廖億婷 Rep 2018-07-26
319 Lo, Chi Yat 盧智逸 Rep 2015-06-16
320 Lo, Ching Ting (SFC:AZJ727) 羅靖婷 Rep 2012-08-17 2019-03-08
321 Lo, Fai Keung 羅輝強 Rep 2009-04-07
322 Lo, Henry Hang Wai 盧行偉 M Rep 2015-11-05
323 Lo, Hi Fan 盧起帆 Rep 2009-09-08 2010-03-10
324 Lo, Ka Yan (SFC:ART643) 盧嘉欣 Rep 2009-10-09 2010-11-01
Rep 2011-09-14 2020-03-31
325 Lo, Wing Lam 盧穎藍 Rep 2007-07-17 2009-06-17
Rep 2010-04-13 2012-07-03
326 Lok, Tsz Hong 駱子康 Rep 2008-06-30 2009-04-27
327 Lou, Fong Han 盧鳳嫻 Rep 2003-10-10
328 Lui, Bennet Chi Kim 雷智兼 Rep
329 Lui, Eric Yiu Wah 雷耀華 M Rep 2009-04-20 2011-12-23
330 Lui, Man Ho 呂文浩 Rep 2010-09-28 2015-10-17
331 Luk, Cheuk Wun 陸卓洹 Rep 2011-10-04 2012-05-22
332 Luk, Kwok San 陸國燊 Rep 2017-07-18 2019-03-11
333 Luk, Siu Yeung 陸兆揚 Rep 2015-03-27 2015-07-11
334 Ma, Larina Hiu Ching 馬曉菁 Rep 2008-11-17 2010-05-17
335 Ma, Man Lam 馬文林 Rep 2005-11-02
336 Mak, Kin Hung 麥健鴻 Rep 2017-10-31
337 Man, Che Fung 文志峰 Rep 2008-06-03 2009-05-04
338 Man, Chun Kit 文俊傑 Rep 2010-02-10 2011-03-09
339 Man, Kin Hang (SFC:BDY426) 文建衡 Rep 2016-03-18 2016-11-01
340 Mok, Ka Keung 莫家強 Rep 2011-06-30 2014-04-25
341 Mok, Long Sang 莫朗生 Rep 2009-12-31 2010-02-11
342 Mou, Chung Him 繆頌謙 Rep 2019-12-16
343 Mou, Peter Chi Luen 繆志聯 67 Rep 2003-08-25
344 Mou, Shuk Han 繆淑嫻 Rep 2009-11-13 2013-06-10
345 Ng, Ada Kwai Ying 吳桂英 F Rep 2008-04-07 2010-02-04
346 Ng, Chan Man 吳燦民 Rep 2010-11-11 2010-11-15
347 Ng, Chun Tung 吳鎮東 Rep 2010-03-12 2011-03-11
348 Ng, Chung Ho (SFC:ASJ875) 伍忠豪 Rep 2009-03-16 2013-07-26
349 Ng, Jeremy Hon Keung 吳漢強 M Rep 2004-04-16
Rep 2017-06-21
350 Ng, Kwai Wa 吳貴華 Rep 2008-05-13 2008-06-30
351 Ng, Kwan Wing 吳君榮 Rep 2008-03-13 2014-03-30
352 Ng, Kwok Chung 伍國誦 Rep 2014-11-18 2015-10-03
353 Ng, Poon Tak 吳潘德 Rep 2003-12-09 2004-02-11
Rep 2007-08-23 2011-12-23
354 Ng, Pun Wing 吳本榮 Rep 2007-10-17 2018-07-31
355 Ng, Ringo Wai Ngai 吳偉毅 M Rep 2011-04-19 2012-04-12
356 Ng, Shui Cheong 吳瑞昌 Rep 2007-12-13 2008-01-14
357 Ng, Siu Fai (SFC:AWS462) 吳紹徽 Rep 2011-01-28
358 Ng, Siu Kin 伍少堅 Rep 2008-04-28 2011-11-18
359 Ng, Suet Yeung 吳雪揚 Rep 2012-03-21
360 Ng, Wing Sum (SFC:BAP737) 吳穎心 Rep 2012-12-19 2013-05-15
361 Ngai, Ming Lai 魏明麗 Rep 2015-08-06
362 Ngan, Francis Siu Wai 顏肇煒 M Rep 2007-10-25 2008-05-15
363 Ning, Richard M Rep 2010-09-17 2011-03-25
364 O, Chung Hiu 柯重曉 Rep 2014-01-27 2018-08-24
365 Ong, Guan Ten 王沅展 Rep 2013-09-23
366 Or, Lee Sa 柯莉莎 Rep 2008-11-04 2009-05-05
367 Pang, Chun Ho 彭俊豪 Rep 2006-09-11 2010-03-17
Rep 2012-03-12 2012-06-01
368 Pang, Kwok Kwan 彭國鈞 Rep 2013-10-28 2015-06-20
369 Pang, Lok 彭樂 Rep 2009-04-16 2018-04-30
370 Pau, Alexander Ho Yin 鮑灝賢 M Rep 2009-06-05 2010-03-22
371 Poon, Kent Kwan Ching 潘君政 M Rep 2007-12-31
372 Poon, Max Kam Man 潘錦文 Rep 2009-05-27 2015-01-31
373 Pun, Ko Fung 潘高峰 Rep 2015-04-21 2015-05-23
374 Qiu, Wenya 邱文雅 Rep 2013-05-27
375 Rosado Velasco, Sixto Fernando Rep 2012-08-09 2012-12-11
376 See, Bo Cheung 施寶章 Rep 2008-11-14 2009-05-04
377 Shi, Falin 史發林 Rep 2015-06-15 2019-03-06
378 Shih, Mei Ling 施美伶 Rep 2005-12-02 2006-02-25
379 Shih, Nang Po 施能波 Rep 2016-04-27 2017-03-24
380 Shum, Chun Wai 沈俊威 Rep 2010-06-04 2010-11-15
381 Shum, Chun Ying 沈振盈 RO 2008-01-25 2009-05-01
382 Shum, Kan Kim 沈勤儉 58 M Rep 2005-12-01
383 Shum, Wai Chuen 沈偉銓 Rep 2009-03-10 2009-10-01
384 Shum, Wai Ping 沈慧萍 Rep 2003-11-27 2004-07-15
385 Siam, Kai Sin 岑繼善 Rep 2008-04-09 2010-05-09
386 Sin, Ka Wai (SFC:BDL790) 單嘉偉 Rep 2014-09-08 2017-03-10
387 Sin, Yuk Ching 冼玉青 Rep 2003-08-12 2004-12-06
388 Siu, Cathy Shui Yee 蕭瑞儀 F Rep 2008-02-29
389 Siu, Chi Hoi 蕭子凱 Rep 2007-05-04
390 Siu, Yik Chong 蕭亦創 Rep 2010-03-24 2011-12-23
391 So, Kuen Kei 蘇權機 Rep 2008-03-28 2008-10-02
Rep 2009-05-25 2015-04-25
392 So, Lam Kan 蘇林根 Rep 2004-11-18 2005-05-27
393 So, Stephen Chi King 蘇子勁 M Rep 2015-12-02 2016-04-01
394 Su, Shishi 蘇詩詩 Rep 2011-08-10
395 Suen, Chung Ming 孫松明 Rep 2010-12-23 2015-03-12
396 Sun, Tsz Ho 孫㳯壕 Rep 2010-09-10 2012-02-22
397 Supangat, Herman 潘顯萬 M Rep 2010-03-11 2010-07-19
398 Tai, Luen Kam 戴聯鑫 Rep 2011-07-12 2015-11-26
399 Tai, On Ting 戴安廷 Rep 2007-08-13 2007-11-09
400 Tam, Chi Kuen 譚志權 Rep 2014-09-08 2017-01-31
401 Tam, Ellen Mo Ching 譚慕貞 F Rep 2008-02-18 2010-07-14
402 Tam, Julian Chi Fu 譚志富 M Rep 2012-02-13 2012-05-01
403 Tam, Kenneth King Yin 譚敬賢 M Rep 2007-11-23 2008-02-18
404 Tam, Kwok Cheung (SFC:ACQ156) 譚國章 Rep 2008-05-01
Rep 2010-01-14 2012-11-24
405 Tam, Nelson Chun Sing 譚震聲 M Rep 2003-10-15
406 Tam, Tak Wing (SFC:AFR780) 譚德榮 Rep 2013-07-17 2013-10-16
RO 2013-10-16
407 Tam, Yee Hang 譚綺蘅 Rep 2010-12-29 2013-10-08
408 Tan, Eng Ho 陳永和 Rep 2008-05-20 2011-03-22
409 Tang, Chun Keung 鄧振強 Rep 2009-09-03 2012-10-03
410 Tang, Wing To 鄧榮滔 Rep 2009-04-20 2014-12-15
Rep 2015-08-07
411 Tang, Yang (SFC:ATQ941) 湯洋 Rep 2009-08-27 2009-12-07
412 Tang, Yen Yee 鄧彥儀 Rep 2015-04-15 2016-01-08
413 Tang, Yuk Sang 鄧煜生 Rep 2012-01-04 2018-12-31
414 Ting, Ngai 丁嵬 Rep 2007-11-27 2010-05-17
Rep 2011-12-02 2018-02-02
415 To, Andrew Koon Hung 杜冠雄 M Rep 2011-03-07 2011-05-13
RO 2011-05-13 2013-06-29
416 To, Hin Hang 杜衍恒 Rep 2014-06-12 2019-03-06
417 To, Yau Yin 杜悠嬿 Rep 2005-01-05 2005-10-31
418 Tong, Hin Jo 湯顯祖 Rep 2010-08-02 2017-01-01
419 Tong, Hin Yip 湯顯業 Rep 2009-01-12 2011-03-29
420 Tong, Michael Yiu Hei 湯曜禧 M Rep 2008-06-13 2010-11-01
421 Tong, Pak To 唐柏滔 Rep 2007-08-24 2008-02-11
422 Tong, Sau Lai 唐秀麗 Rep 2007-04-16 2012-06-07
423 Tong, Yu On 唐宇安 Rep 2008-02-04
424 Tsang, Hing Kwan 曾慶鈞 Rep 2010-10-08 2011-02-19
425 Tsang, Hubert Hin Yi 曾憲彝 M Rep 2008-11-21 2019-04-26
426 Tsang, Long 曾朗 Rep 2009-08-31 2009-09-11
427 Tsang, Man Chun 曾文俊 Rep 2009-02-06 2010-03-24
428 Tsang, Yuk Wa 曾旭華 Rep 2007-02-05 2011-03-05
429 Tse, Hiu Mui 謝曉梅 Rep 2008-12-02 2009-04-24
430 Tse, Koon Ming 謝冠銘 Rep 2008-03-25 2008-06-06
431 Tse, Pak Yeung 謝柏揚 Rep 2007-11-21 2012-08-31
Rep 2013-04-02 2014-12-31
432 Tse, Ping Ching 謝冰清 Rep 2004-03-08
RO 2004-03-08 2004-09-08
Rep 2004-09-15
433 Tse, Wai Yin 謝偉賢 Rep 2008-02-18 2011-02-15
434 Tse, Yvonne Ka Mun 謝嘉敏 Rep 2017-09-29
435 Tso, Lan Fong 曹蘭芳 Rep
436 Tso, Wai Sum 曹偉深 Rep 2008-11-05 2019-08-30
437 Tsoi, Ivy Hei Man 蔡曦旻 Rep 2007-02-22 2010-11-21
438 Tsui, Teresa Pui Ming 徐珮明 F Rep 2008-11-19 2017-04-22
439 Tung, Florence Lam 董琳 F Rep 2008-01-10 2008-02-29
440 Wan, Kwok Leung 溫國良 Rep 2008-08-20 2010-11-01
441 Wang, Yu (SFC:AYO983) 王昱 Rep 2011-12-22 2012-12-13
442 Wang, Zhen Zhen 王真真 Rep 2008-07-30 2019-03-29
443 Watt, Chun Wai 屈駿威 Rep 2011-12-15 2012-02-25
444 Wo, Chun Cheung 鄔振翔 Rep 2008-01-10 2008-05-16
445 Wong, Albert Sze Wai 黃思維 M Rep 2004-05-03 2008-02-22
Rep 2011-02-22 2014-06-21
Rep 2015-01-29
446 Wong, Anna On Na 王安娜 F Rep 2016-06-27 2017-04-20
447 Wong, Carmen Ka Man (SFC:ADA049) 黃嘉敏 F Rep 2008-10-16 2010-11-01
Rep 2012-06-22 2015-04-26
448 Wong, Chi Hung (SFC:ACF058) 黃梓雄 55 M Rep 2003-10-30
RO 2003-10-30
449 Wong, Chin Pang (SFC:ACK102) 黃展鵬 Rep 2008-08-20 2010-11-01
450 Wong, Chiu Po (SFC:AOJ778) 黃超波 Rep 2007-01-10 2010-04-30
451 Wong, Cho Wai (SFC:AUG836) 黃祖衛 Rep 2010-03-01 2010-12-10
452 Wong, Chow Wah 黃秋華 Rep 2007-04-12 2010-07-17
453 Wong, Chun Kit (SFC:BBQ735) 黃俊傑 Rep 2013-08-28 2013-12-10
454 Wong, Chun Wah (SFC:AAA213) 王俊華 RO 2013-04-25 2017-02-19
455 Wong, Chun Wing (SFC:AUD220) 王俊穎 Rep 2009-12-08 2014-10-17
456 Wong, Gabee Man Wah 黃敏鏵 Rep 2009-03-10 2009-09-10
457 Wong, Hoi Ling (SFC:ANC141) 黃凱鈴 Rep 2008-08-26
458 Wong, Hok Kam 汪學金 M Rep 2003-08-29 2004-01-13
RO 2004-01-13
459 Wong, Jay 黃靖 Rep 2012-05-25 2015-03-01
460 Wong, Joanne Sze Sze 黃思思 F Rep 2003-08-04
461 Wong, Joe Ting Choi 黃丁財 M Rep 2004-08-18
462 Wong, Ka Chung (SFC:ATC923) 黃家聰 Rep 2009-06-10 2010-10-27
463 Wong, Ka Hoi 黃家凱 Rep 2011-08-04
464 Wong, Ka Kit (SFC:ADS238) 黃家傑 Rep
465 Wong, Ka Ming (SFC:BHP754) 黃嘉明 Rep 2016-06-15
466 Wong, Kenneth Kei Fu 黃基富 M Rep 2003-04-30
467 Wong, Kwan Kau 黃軍喬 Rep 2005-03-16 2006-02-28
468 Wong, Lap Chun 王立俊 Rep 2012-01-03 2015-08-08
469 Wong, Lik Lung Janice Erika 王靂瓏 Rep 2017-01-06 2017-03-17
470 Wong, Macy Chor Kei 黃楚淇 F Rep 2008-01-09
471 Wong, Maggie Man Chi 黃敏姿 Rep 2010-01-28 2013-06-24
472 Wong, Man Suen 黃汶瑄 F Rep 2006-03-10 2006-08-15
473 Wong, Man Yin (SFC:ARD527) 黃敏然 Rep 2009-12-23 2010-08-12
474 Wong, Michael Chi Ming 王志明 M Rep
475 Wong, Nga Lun 王雅倫 Rep 2019-03-06
476 Wong, Ngai Wang 王毅宏 Rep 2008-02-21 2010-01-18
477 Wong, Nim Chi 王念慈 Rep 2011-06-21 2012-06-18
478 Wong, Pak Yin (SFC:AWO120) 黃柏然 Rep 2011-06-30 2014-03-25
479 Wong, Ricky Wing Kin 黃永健 M Rep 2012-11-01 2018-10-31
480 Wong, Roger Lung Kee 黃龍基 M Rep 2004-08-06
481 Wong, Shuk Man 黃淑敏 Rep 2018-12-03 2020-02-20
482 Wong, Shun Chiu 黃信潮 Rep 2012-05-17 2012-10-03
483 Wong, Shun Kit (SFC:ADH900) 黃遜杰 Rep 2006-03-23
484 Wong, Siu Fai (SFC:AFA120) 王紹輝 Rep 2008-12-09 2010-01-21
485 Wong, Siu Laam 黃少嵐 Rep 2012-04-23 2014-03-30
486 Wong, Siu Man (SFC:ACK320) 王紹文 M Rep
487 Wong, Siu Yuk (SFC:ADU290) 黃笑玉 Rep 2008-09-30 2010-11-01
488 Wong, Tak Sing (SFC:AMB221) 王德星 Rep 2007-02-22 2013-09-13
489 Wong, Tik Kee 黃迪琪 Rep 2008-10-22
490 Wong, Tim Hi 王添喜 M Rep 2007-11-24 2008-03-18
491 Wong, Wai Cheong (SFC:ACJ905) 黃偉昌 Rep 2008-02-04 2010-11-01
Rep 2012-11-20 2017-11-21
492 Wong, Wai Ching (SFC:BLI488) 黃韋淨 Rep 2019-03-15 2020-01-12
493 Wong, Wai Chung (SFC:AUM633) 王偉聰 Rep 2010-01-21 2010-07-26
494 Wong, Wai Lung (SFC:APJ557) 黃偉龍 Rep 2011-10-14 2011-11-04
495 Wong, Ying Kit (SFC:APH572) 黃英傑 Rep 2007-08-17 2015-12-22
496 Wu, Man Shing 胡文勝 Rep 2005-02-07 2006-10-03
497 Wu, Pak Hong 胡百航 Rep 2009-09-28 2010-07-31
498 Wu, Sui Han 胡瑞嫺 Rep 2012-11-19
499 Wu, Wei Jia (SFC:APK343) 吳尉佳 Rep 2007-08-13 2008-02-12
500 Xu, Yuanjie 徐元杰 Rep 2017-09-26
501 Yam, Camila Yim Ling 任艷齡 F Rep 2010-09-02
502 Yam, Chi Shing 任唯鈞 Rep 2007-01-16 2007-10-11
Rep 2007-12-13 2011-12-01
Rep 2014-08-05
503 Yam, Kin Chor 任健初 Rep 2007-10-24
504 Yam, May Mei Ling 任美玲 F Rep
505 Yan, Arthur Hoi Fai 殷凱輝 M Rep 2011-06-03 2012-05-19
506 Yan, Liza Yuk Hing 甄玉卿 F Rep
507 Yao, Man Yi 姚敏怡 Rep 2010-07-05 2010-08-11
508 Yau, Ka Kit (SFC:ADA377) 丘嘉傑 Rep 2019-08-19
509 Yau, Ka Wing 邱家榮 Rep 2015-09-22
510 Yau, Yiu Tung 丘耀東 Rep 2008-05-13 2010-11-01
511 Yeung, Chi Sing 楊志昇 Rep 2008-07-21 2009-07-31
512 Yeung, Chiu Wah 楊釗華 Rep 2012-05-09
513 Yeung, Chun Yin (SFC:ARB947) 楊俊賢 Rep 2008-05-26 2008-11-10
514 Yeung, Daisy (SFC:ABB905) 楊玳詩 54 F RO
515 Yeung, Kelvin Kwok Kin 楊國健 M Rep 2006-09-12 2006-11-11
516 Yeung, Pymalia Po Yuk 楊寶玉 F Rep 2006-12-20
517 Yeung, Siu Fung 楊紹峰 Rep 2012-04-02 2013-04-17
518 Yeung, Sunny Kun Lee 楊官利 87 M RO 2005-07-15
RO 2006-03-20
519 Yeung, Tsz Kin (SFC:AWW089) 楊子健 Rep 2012-08-01 2019-03-03
520 Yeung, Yat Tung 楊日東 Rep 2013-03-19 2016-04-06
521 Yick, Chi Ho 易智豪 Rep 2006-01-23 2007-10-12
522 Yick, Kerry Chi Kin 易智堅 Rep 2009-06-05 2011-04-20
523 Yim, Hon Chung 嚴漢忠 Rep 2005-01-06
524 Yim, Tsz Ching 嚴子靖 Rep 2007-10-17 2007-12-11
525 Yim, Wai Kit 嚴偉杰 Rep 2009-05-15 2010-02-21
526 Yip, Chi Wing (SFC:ARO676) 葉志榮 Rep 2012-10-16 2012-11-08
527 Yip, Chui Yin 葉翠燕 Rep 2011-10-04 2019-03-29
528 Yip, Man Fei 葉敏飛 Rep 2016-05-03 2019-11-30
529 Yip, Pak Kei 葉柏基 Rep 2007-12-27 2008-08-01
530 Yip, Simone Yuen Yee 葉苑儀 F Rep 2008-10-20 2010-11-01
Rep 2011-03-31 2018-10-26
531 Yip, Wa 葉樺 Rep 2018-07-31
532 Yip, Wing Tim 葉永添 Rep 2008-04-23 2010-11-01
533 Yip, Wing Yan (SFC:AHW496) 葉穎恩 Rep 2016-09-07 2018-04-06
534 Yiu, Ching Fong 饒正芳 Rep 2014-05-13 2014-10-01
535 Yiu, Man Chi 姚文智 Rep 2015-02-04 2019-02-26
536 Young, Chun Fung 楊俊峰 Rep 2007-12-05
537 Yu, Kwok Chu 余國柱 Rep 2017-05-12
538 Yu, Man Chor 余文楚 Rep 2006-02-07
RO 2006-02-07 2007-10-12
Rep 2007-10-12 2008-01-11
539 Yu, Man Tao 余文濤 Rep 2016-06-06 2016-09-01
540 Yu, Nelson Kwok Choi 余國才 M Rep 2008-07-30 2010-05-17
541 Yuan, Jingna 袁菁娜 Rep 2010-08-16 2014-01-08
Rep 2015-09-29
542 Yue, Man Ying 虞文英 Rep 2005-06-23 2007-01-02
543 Yuen, David Ka Lok 阮家洛 M Rep 2011-01-19 2016-03-01
544 Yuen, Dicky Yik Ting 袁益霆 Rep 2009-10-28 2017-01-01
545 Yuen, Kai Fung 阮啓峰 Rep 2020-04-17
546 Yuen, King Pun 袁敬彬 Rep 2008-04-23 2019-01-18
547 Yuen, Wing Kit 袁永傑 Rep 2012-04-12 2012-04-27
548 Yuen, Ying Ho 袁英豪 Rep 2008-01-09 2013-12-13
549 Yum, Yuk Man (SFC:BAY081) 任旭文 Rep 2013-03-26
550 Zhang, Yibo (SFC:APW140) 張一波 40 F Rep 2007-10-25 2009-06-01
551 Zhao, Xia (SFC:ARE107) 趙霞 Rep 2008-06-04 2009-02-26
552 Zhou, Jian (SFC:AVR889) 周建 Rep 2010-08-11
553 Zhou, Zhuo Hui 周焯輝 Rep 2009-07-28 2010-08-25
554 Zhu, Li (SFC:AOU724) 朱勵 Rep 2008-03-18 2009-05-04

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top