UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED 大華繼顯期貨(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au Yeung, Man 歐陽敏 Rep 2015-07-13 2016-09-21
2 Au, Antony Yee Chung 區懿聰 M Rep 2010-06-30
3 Au, Ho Ki 歐浩基 Rep 2016-10-25 2021-03-25
4 Au, Kim Fung 區劍峯 Rep 2005-09-01
5 Au, Yiu Cheung 區耀祥 Rep 2005-02-17
6 Chan, Andy Chun Kwok 陳鎮國 Rep 2018-10-22 2021-09-03
7 Chan, Cheuk Wa 陳卓華 Rep 2007-10-05 2015-05-22
8 Chan, Chi Hang (SFC:BJM363) 陳摯恆 Rep 2018-07-24 2019-09-06
9 Chan, Chi Kwong (SFC:AAB855) 陳志光 Rep 2015-05-15 2019-08-30
10 Chan, Constance Ching Yee 陳靜儀 F Rep
11 Chan, Cookie Wai Hing 陳惠兄 Rep 2015-09-04 2019-03-15
12 Chan, Dik Cheung 陳狄彰 Rep 2012-05-02 2013-08-08
13 Chan, Doris Sau Ying 陳秀瑛 F Rep 2021-09-16
14 Chan, Fung Ping (SFC:AOU775) 陳鳳萍 Rep 2009-10-21 2012-06-29
15 Chan, Henry Wing Hang 陳穎恆 M Rep 2007-03-28 2007-08-17
16 Chan, Heung Shing 陳香城 Rep 2014-09-19 2021-01-11
RO 2021-01-11
17 Chan, Ho Ming (SFC:AHA905) 陳可名 Rep 2016-05-16
18 Chan, Hung Kee (SFC:ABF065) 陳鴻基 Rep 2003-07-31 2004-07-05
19 Chan, Julius Wai Yuen 陳偉源 M Rep 2011-02-24
RO 2011-02-24
20 Chan, Ka Wai (SFC:APP683) 陳嘉慧 Rep 2009-12-03 2012-09-28
21 Chan, Ka Ying (SFC:AAA757) 陳家英 Rep 2003-06-17 2003-08-12
22 Chan, Kai Chung (SFC:BEJ622) 陳啟聰 Rep 2014-10-28 2016-08-03
23 Chan, Kam Yin 陳金燕 Rep 2020-11-30
24 Chan, Kar Lok 陳家樂 Rep 2004-12-13 2005-12-30
25 Chan, Kwok Hung (SFC:ACA236) 陳國洪 Rep 2004-12-13
26 Chan, Lee (SFC:AZE793) 陳莉 Rep 2014-04-28 2015-03-16
Rep 2015-04-23 2019-02-22
27 Chan, Linda San 陳珊 F Rep 2013-07-18
28 Chan, Man Yan (SFC:ALQ598) 陳文恩 Rep 2019-05-14
29 Chan, Ming Fung 陳明豐 Rep 2012-09-27
30 Chan, Pui Lai 陳珮麗 Rep 2017-09-15
31 Chan, Pui Ying (SFC:APV404) 陳佩瑩 Rep 2012-08-21 2018-02-15
32 Chan, Shue Keung 陳樹強 Rep 2015-06-02 2016-12-02
33 Chan, Sin Fan 陳倩芬 Rep 2014-03-06
34 Chan, Soo Sum 陳素心 Rep 2015-08-10
35 Chan, Tak Shing (SFC:AMU243) 陳德成 Rep 2009-05-14 2009-07-29
36 Chan, Tsit Ham 陳婕菡 Rep 2021-03-09
37 Chan, Tsz Yeung 陳梓洋 Rep 2020-10-14
38 Chan, Wai Kit (SFC:ATP151) 陳偉傑 Rep 2010-03-24 2010-05-20
39 Chan, Wai Man (SFC:ACL111) 陳偉文 Rep 2013-03-15 2015-04-25
40 Chan, Wing Sze (SFC:BIZ710) 陳穎思 Rep 2019-04-25 2019-08-15
41 Chan, Wing Yi (SFC:BOA611) 陳詠怡 Rep 2020-10-09
42 Chang, Bernard 張啟煒 M Rep 2020-11-24
43 Chang, Shu-Wei 張書維 Rep 2021-01-21
44 Chao, Tzu Chi 趙子淇 Rep 2017-07-26
45 Chau, Man Kit (SFC:ATG728) 鄒文傑 Rep 2014-09-26 2015-05-08
46 Chen, Ling Lam 陳凌藍 Rep 2020-12-07
47 Cheng, Carty Chun Ying 鄭俊英 Rep 2018-12-14
48 Cheng, Chi Kin (SFC:BKV086) 鄭智鍵 Rep 2021-08-30
49 Cheng, Chin-Wen 鄭今雯 Rep 2015-12-30
50 Cheng, Fai Ming 鄭輝明 Rep 2005-01-26
51 Cheng, Sandy Suk Kuen 鄭淑娟 Rep 2006-01-05 2012-07-31
52 Cheng, Tze Bun 鄭梓斌 Rep 2014-08-04 2014-09-11
53 Cheong, Henry Ying Chew 張英潮 73 M RO 2003-05-30
Rep 2003-05-30 2005-08-23
54 Cheung, Chin To (SFC:AMV208) 張展圖 Rep 2008-06-19 2020-02-02
55 Cheung, Cho Yui 張祖睿 Rep 2014-01-02
56 Cheung, Chun Mei 張臻美 Rep 2020-09-25
57 Cheung, James Tin Chung 張天寵 M Rep 2020-01-22
58 Cheung, Kam Wa (SFC:BFX195) 章錦華 Rep 2015-07-27 2016-10-14
59 Cheung, Kin Fai (SFC:AAE990) 張建輝 Rep 2013-02-08
60 Cheung, Stephen Ching Ping 張正平 M Rep 2003-08-28
61 Cheung, Sze Lok 章斯樂 Rep 2004-12-24
62 Cheung, Toby Shun Ka 莊純嘉 Rep 2004-12-13 2012-03-13
Rep 2016-09-26
63 Cheung, Wai Shing (SFC:BOB727) 張偉成 Rep 2019-01-30
64 Cheung, Yee Fan 張懿帆 Rep 2013-10-25
65 Chia, Mei Teng Rep 2016-12-19 2017-07-17
66 Chin, Yao Chou 金耀宙 Rep 2019-03-01
67 Chiu, Alex Ho Yin 趙浩然 Rep 2007-02-08
68 Chiu, Chi Hang (SFC:AXC533) 趙智衡 Rep 2013-07-24 2014-11-07
Rep 2015-06-15
69 Chiu, Chun Kit 趙俊傑 Rep 2010-05-19
70 Chiu, Chun Yu 趙振宇 Rep 2020-11-18
71 Cho, Rozina Lok Sze 曹樂詩 46 F Rep 2020-09-18 2020-12-08
RO 2020-12-08
72 Choi, Samson 蔡致琛 M Rep 2011-06-20
73 Chong, Ka Chun 莊嘉俊 Rep 2021-03-09
74 Chong, Ka Man (SFC:BMI099) 莊嘉敏 Rep 2019-10-08
75 Chow, Chi Kai 周志楷 Rep 2008-06-30 2010-04-08
76 Chow, Kai Man Clement 周啟文 Rep 2018-07-04 2021-08-31
77 Chow, Lai Sze 周麗斯 Rep 2009-12-30 2013-04-25
78 Chow, Susanna Kit Har 周潔霞 F Rep 2015-04-27 2015-10-06
79 Chow, Wing Si 周詠詩 Rep 2011-07-22 2012-10-31
80 Chow, Yuk Chun 周昱俊 Rep 2012-03-22 2015-07-22
81 Chu, Fung Ting 朱鳳婷 Rep 2020-08-19 2021-09-17
82 Chu, Jacqueline Wai Man 朱慧雯 F Rep 2015-10-23
83 Chu, Kang Ming 朱鏡明 Rep 2011-09-19 2011-09-27
84 Chu, King Tin 朱景鈿 Rep 2020-06-05
85 Chu, Long Wai 朱朗維 Rep 2011-07-27 2012-01-12
86 Chu, Louis Siu Ting 朱兆廷 M Rep 2004-12-13
87 Chu, Peter Tak On 朱德安 M Rep 2014-01-02
88 Chu, Rocky Wing Kuen 朱榮權 M Rep 2018-10-22
89 Chui, Chun Sing 徐進昇 Rep 2015-04-16 2020-04-26
90 Chung, Jonathan Siu Sing 鍾肇陞 M Rep 2014-04-15 2016-04-07
91 Chung, Roman Wing Keung 鍾永強 Rep
92 Chung, Tsun Stephen 鍾駿 M Rep 2012-04-20 2013-07-31
93 Chung, Wai Hung (SFC:AGO749) 鍾偉雄 Rep 2004-12-24 2012-02-01
94 Chung, William Kwai Man 鍾季孟 M Rep 2008-01-07 2014-10-31
95 Cunico Lee, Peggy Hoi Yan 李凱恩 F Rep 2017-04-28
96 Deng, Haitao (SFC:ADS060) 鄧海濤 Rep 2003-11-10 2006-09-01
97 Fan, Chak Hung 樊澤雄 Rep 2003-07-10 2012-10-10
98 Fan, Chun Kong 范振江 Rep 2020-12-07
99 Fan, Chun Yin (SFC:BPN274) 范鎮燃 Rep 2021-09-21
100 Fang, Tsai-Ling 方采羚 Rep 2009-12-09
101 Fong, Chin Hung 方展鴻 Rep 2007-03-07 2021-02-26
102 Fong, King Chuen 方景銓 Rep 2018-10-22
103 Fu, Ming (SFC:ATI402) 傅鳴 Rep 2016-04-19 2016-11-25
104 Fung, Ann Moran 馮慕恩 F Rep 2020-10-29
105 Fung, Edwin King Hing 馮景興 M Rep 2004-12-13 2005-12-16
106 Fung, Kai Qi 馮愷琦 Rep 2003-07-21 2004-03-31
107 Fung, Kwok Lun (SFC:BNG807) 馮國倫 Rep 2021-04-26
108 Gao, Jiabei 高加貝 Rep 2013-08-29 2013-09-09
109 Gelinas, Roger Todd 江泰德 M Rep 2004-04-06 2004-07-27
110 Ha, Ming Yan Sally 哈明欣 F Rep 2018-02-23
111 Halley, Keith Thomas M Rep 2020-12-11
112 Ho, Andy Tsz Ho 何子浩 Rep 2004-04-02 2005-02-25
113 Ho, Chi Hang (SFC:AAH341) 何志恆 Rep 2004-12-24
114 Ho, Chi Wah (SFC:AAF726) 何志華 Rep 2015-09-02
115 Ho, Chuen Chi 何全智 Rep 2015-07-16 2017-02-23
116 Ho, Kitty Yuk Ching 何玉清 F Rep
117 Ho, Lai Yin (SFC:AFD214) 何麗然 Rep 2008-11-24 2014-09-18
118 Ho, Lawrence Man Pun 何文彬 M Rep 2004-04-07
119 Ho, Man Ho (SFC:AXI383) 何文豪 Rep 2013-11-13 2017-06-12
RO 2017-06-12 2018-10-01
120 Ho, Margaret Oi Yee 何藹儀 F Rep 2017-04-05 2017-08-04
121 Ho, Ngai Fung 何藝峰 Rep 2008-05-29
122 Ho, Sammy Hin Leung 何顯良 Rep 2018-08-30
123 Ho, Taine Ting Hin 何廷軒 Rep 2019-04-15 2020-08-31
124 Ho, Victor Yik Hang 何奕恒 M Rep 2008-11-21 2008-12-29
125 Hon, Chi Kwan 韓志君 Rep
126 Hong, Kon Chew 洪觀就 Rep 2016-08-23
127 Hsieh, Tsung-Yu 謝宗佑 Rep 2016-06-15 2017-01-07
Rep 2017-02-27 2017-06-30
128 Huang, Chien-ming 黃健銘 Rep 2013-08-19
129 Huang, Yu (SFC:ATI173) 黃宇 Rep 2017-01-26 2017-04-19
130 Hui, Cheung Kui 許祥駒 Rep 2007-01-29 2009-10-04
131 Hui, Ho Ming 許浩明 Rep 2006-03-20 2019-11-28
132 Hui, Ho Yin 許浩然 Rep 2014-08-12
133 Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 74 M RO 2005-08-11
134 Hui, Tsz Chun (SFC:ALP760) 許子俊 Rep 2014-08-12 2016-05-20
135 Hung, King Wan 孔景雲 Rep 2004-12-13 2005-04-19
136 Hung, Pui Chak 洪培澤 Rep 2005-07-08 2005-11-11
137 Ip, Chung Hin (SFC:AGD557) 葉仲軒 Rep 2020-04-24
138 Ip, Hon Man (SFC:ADH572) 葉漢民 Rep 2003-04-23 2005-09-30
139 Ip, Tsz Mun 葉芷敏 Rep 2008-02-18 2013-06-28
140 Jiang, Howard Qi Hang 江啟航 M Rep 2004-12-13 2005-04-19
141 Kam, Hubert Ming Kong 甘明光 M Rep 2004-08-02 2005-01-18
142 Kam, Wing Ki 金詠琪 Rep 2018-11-19 2021-06-21
143 Kam, Yin Yee 甘燕儀 Rep 2012-06-20
144 Kan, Francis Sheck Hung (SFC:ABS462) 簡錫鴻 M Rep 2018-09-03
145 Khubchandani, Ashwin (SFC:ARD919) Rep 2013-05-23 2015-11-30
146 King, Yueh Hann 金約翰 Rep 2021-01-13
147 Ko, Ho Wai 高可威 Rep 2021-09-07
148 Kung, Yu Hang 龔宇亨 Rep 2009-12-14 2011-05-04
149 Kuo, Chung-Ling 郭仲伶 Rep 2011-03-25
150 Kwan, Andy Tin Pui 關天培 Rep 2014-01-02 2015-01-09
151 Kwan, Chung Tsz 關頌慈 Rep 2015-04-15 2015-04-24
152 Kwan, Danny Tin Hung 關天鴻 Rep 2005-12-15
153 Kwan, Hilda Wai Ling 關慧玲 F Rep 2011-06-27 2013-05-31
154 Kwok, Chi Lung 郭智瀧 Rep 2008-06-11
155 Kwok, George Wai Kit 郭偉傑 M Rep 2009-12-11 2010-07-13
156 Kwok, Maggie Ka Yin 郭嘉妍 F Rep 2004-02-13 2006-06-30
157 Kwok, Ying Cheuk 郭英卓 Rep 2008-05-06 2011-01-13
158 Kwok, Yiu Wa 郭耀華 Rep 2009-07-20
159 Kwong, Raymond Ka Chun 鄺家駿 M Rep 2003-05-27 2005-06-16
160 Kwong, Sek Yuen 鄺錫源 Rep 2012-06-25
161 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2014-02-26 2019-02-28
RO 2019-02-28 2020-08-31
162 Lai, Lawrence 黎耀桐 M Rep 2011-04-29
163 Lai, Man Hon 賴文翰 Rep 2015-08-28 2016-06-30
164 Lai, Ming Yeung (SFC:AFA201) 賴名揚 Rep 2005-09-09 2006-07-08
165 Lai, Siu Chun (SFC:ABR564) 黎笑珍 Rep 2013-08-09
166 Lai, Tuck Weng Rep 2004-12-13
167 Lai, Yan Ching 黎恩呈 Rep 2008-01-28 2018-08-31
168 Lam, Chi Wai (SFC:ADB875) 林志偉 Rep 2014-05-29
169 Lam, Hilda Wing Hong 林詠慷 F Rep
170 Lam, James Chi Lap 林子立 M Rep 2014-12-03 2021-06-05
171 Lam, Ka Ching 林家正 Rep 2017-09-28
172 Lam, Ka Ho (SFC:BOE175) 林家豪 Rep 2019-03-29 2020-03-01
173 Lam, Ka Wo 林家和 Rep 2004-08-23 2013-03-28
174 Lam, Monica Ze Wa 林詩華 F Rep 2013-08-26 2013-12-31
175 Lam, Pui Ming (SFC:AGB110) 林沛明 Rep 2004-12-17 2006-03-17
176 Lam, Raymond Pui Man 林沛文 M RO 2018-01-09
177 Lam, Yan Ping 林恩平 Rep 2016-02-19
178 Lan, Charity Shui Wah 欒萃華 Rep
179 Lau, Aman Chi Ming 劉智明 Rep 2010-10-22 2011-04-29
180 Lau, Chak Wong 劉澤煌 Rep 2020-07-30
181 Lau, Jimmy Yau Wai 劉有為 48 M Rep 2020-08-28
182 Lau, Joseph Tat Kit 劉達傑 M Rep 2018-09-10
183 Lau, Ka Yee (SFC:APD695) 劉嘉怡 Rep 2008-06-16 2011-09-30
184 Lau, Kenny Ka Ming 劉家明 M Rep 2004-12-13 2017-10-06
185 Lau, Kwan Ming 劉君明 Rep 2017-04-26 2021-01-12
186 Lau, Siu Cheong (SFC:AUI274) 劉兆昌 Rep 2011-03-31 2012-03-30
187 Lau, Siu Fan (SFC:AEN091) 劉少芬 Rep
188 Lau, Siu Kau (SFC:AEA215) 劉兆球 Rep 2004-01-21
189 Lau, Tin Yau (SFC:BKL785) 劉天佑 Rep 2017-08-24 2019-01-23
190 Lau, Yin Ting (SFC:BJO108) 劉燕婷 Rep 2018-02-23 2021-04-30
191 Law, Man Leung (SFC:ADW998) 羅民亮 Rep 2004-12-13 2006-11-22
192 Law, Wai Kit 羅偉傑 Rep 2020-11-30
193 Law, Yi Ying 羅綺盈 Rep 2021-07-09 2021-07-28
194 Lee, Adelina Nga Lam 李雅琳 Rep 2004-12-13 2007-12-18
195 Lee, Chun Fai (SFC:AAF018) 李鎮輝 RO 2003-05-26
Rep 2003-05-26 2004-02-05
Rep 2005-09-12
196 Lee, Chun Ho (SFC:ADZ904) 李鎮豪 Rep 2004-01-29
197 Lee, Chun Yip 李鎮業 Rep 2015-06-29 2018-08-10
198 Lee, Din-Hsu 李定旭 Rep 2014-06-25 2019-02-28
199 Lee, Helen Siu Lan 李少蘭 Rep 2011-05-31
200 Lee, Hin Fai Frederick 利顯暉 M Rep 2021-02-05
201 Lee, Karen Ka Yan (SFC:AGO299) 李嘉茵 F Rep 2003-07-24
202 Lee, Kwok Wen Rep 2021-02-03
203 Lee, Kwong Shing 李廣聲 Rep
204 Lee, Long Chin 李隆進 Rep 2006-10-23 2006-12-29
RO 2006-12-29
205 Lee, Ming Yan (SFC:AAB781) 李明仁 Rep 2004-12-13
206 Lee, Peter Ka Lick 李嘉力 M Rep 2017-03-01
207 Lee, Pui Heung 李佩香 Rep
208 Lee, Tak Hing 李德興 Rep 2012-01-09 2015-05-26
209 Lee, Tak Kwong (SFC:AFZ696) 李德光 Rep 2005-02-17
210 Lee, Tsz Yan (SFC:BCK322) 李慈恩 Rep 2016-06-15 2017-04-07
211 Lee, Wai Man (SFC:ACR865) 李慧敏 Rep 2005-11-30
212 Lee, Walter (SFC:BAF842) M Rep 2012-10-03 2013-03-15
213 Lee, Yin Tak 李賢德 Rep 2013-02-04 2013-10-11
214 Lee, Yu Lun 李裕倫 Rep 2012-03-30
215 Leung, Agnes Tsz Man 梁祉雯 F Rep 2003-05-16
216 Leung, Amy Yuen Mai 梁婉媚 F Rep 2006-07-15
217 Leung, Chi Wai (SFC:AAA608) 梁志偉 Rep 2008-01-08 2010-06-04
218 Leung, Fan 梁帆 Rep 2004-05-11
219 Leung, Ho Juen 梁灝顓 Rep 2020-05-26 2020-05-28
220 Leung, Ho Kit 梁皓潔 Rep 2018-10-22
221 Leung, Hung Kwong (SFC:AGA421) 梁洪光 Rep 2005-06-28 2006-12-01
222 Leung, Kwok Kee (SFC:ACH434) 梁國基 Rep 2004-12-13 2008-04-02
Rep 2008-10-30 2010-12-21
223 Leung, Lucas Kwong Shing 梁廣成 M Rep 2018-08-28
224 Leung, Pak Hin 梁栢軒 Rep 2018-10-12 2018-11-13
225 Leung, Pui Yan (SFC:AFY194) 梁佩欣 Rep 2019-05-10 2019-08-13
226 Leung, Simon Sze Man 梁思敏 M Rep 2016-07-28
227 Leung, Su Lung 梁肇麟 Rep 2015-12-01 2017-01-06
228 Leung, Tat Choi 梁達財 Rep 2020-07-31
229 Leung, Toby Wing Hung 梁永雄 Rep 2018-11-09
230 Leung, Wai Yuen (SFC:AAF511) 梁偉源 Rep
231 Leung, Yee Mei (SFC:ALJ846) 梁綺薇 Rep 2021-08-04
232 Li, Cheuk Wing 李卓榮 Rep 2006-05-10
233 Li, Chi Keung (SFC:ACJ141) 李志強 Rep 2021-02-02
234 Li, Chung Yin (SFC:BOS914) 李仲賢 Rep 2019-08-26 2019-12-05
235 Li, Eric Kar Chun 李家駿 M Rep 2014-12-15 2015-04-27
236 Li, Kit Lan (SFC:BAN027) 李潔蘭 Rep 2014-12-11 2015-04-02
237 Li, Runxing 李潤興 Rep 2019-08-12 2020-04-17
238 Li, Sean Chok Sun 李濯新 59 M Rep 2010-02-26 2012-10-05
239 Li, Wai Kit 李偉杰 Rep 2018-11-05 2019-04-24
240 Li, Yun Chuen 李潤銓 Rep 2009-03-13 2012-05-18
241 Liang, Michael Jiang 梁江 M Rep 2006-12-01
242 Lim, Seng Bee 林紳美 56 RO
243 Lin, Ping (SFC:AFO661) 林蘋 Rep 2018-10-22 2020-02-24
244 Lit, Chi Hong 列熾康 Rep 2017-07-31
245 Liu, Jacky Sze Ki 廖斯琪 Rep 2018-10-22
246 Liu, Ka Hin 廖家顯 41 M Rep 2005-09-02 2006-11-09
247 Liu, Kwai To 劉桂濤 Rep 2004-11-05
248 Liu, Wanwen 劉皖文 Rep 2015-01-06
249 Liu, Yi-Ling 劉懿玲 Rep 2020-11-23
250 Lo, Alice Tze Chu 盧子珠 F Rep 2017-05-26
251 Lo, Chi Ho (SFC:AOU484) 盧志豪 Rep 2007-11-20
252 Lo, Chi Hung (SFC:ATS893) 盧志雄 Rep 2010-10-19 2011-03-22
253 Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 Rep 2004-12-13 2005-12-30
254 Lo, Kevin 羅啟宏 M Rep 2008-05-16 2008-10-14
255 Lo, Kwai Wing 勞桂榮 Rep 2019-08-30
256 Lo, Lai Ming 盧麗明 Rep 2007-02-12 2012-03-14
257 Lo, Thomas Y Yu 盧韋耀 M Rep 2004-08-25
258 Lo, Yu Kei 勞汝棋 Rep 2003-11-20
259 Lok, Helen Hoi Yan 樂海恩 F Rep 2004-12-13 2005-07-13
260 Loo, Yin Wah 盧燕華 Rep 2004-12-13 2005-11-16
Rep 2006-05-02 2008-05-19
261 Lui, Yui Kuen 雷銳權 Rep 2015-01-30
262 Luk, Anita Wai Jong 陸懷莊 F Rep 2009-08-05
263 Luk, Wai Tat 陸偉達 Rep 2015-07-14 2018-11-22
264 Ma, David (SFC:AWP273) M Rep 2012-03-30 2013-12-20
265 Ma, Hiu Kwan 馬曉筠 Rep 2021-05-14 2021-08-01
266 Ma, Joanne Chung Yan 馬縱欣 F Rep 2020-12-17
267 Ma, Ming Chun 馬銘俊 Rep 2008-06-25 2009-11-13
268 Ma, Wang Chiu 馬宏超 Rep 2011-12-16
269 Mak, Alex Chi Chung 麥智聰 Rep 2010-02-10
270 Mak, Chi Lai 麥智禮 Rep 2005-01-26
271 Mak, Chi Yan (1963) 麥志仁 58 M Rep 2003-07-25 2011-04-21
272 Mak, Chung Ming (SFC:ATC932) 麥仲明 Rep 2016-09-30
273 Mak, King Wai 麥經緯 Rep
274 Mak, Kwong On 麥廣安 Rep 2010-06-08 2017-11-23
275 Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 M Rep 2005-08-16 2005-10-20
276 Mak, Wai Kwong (SFC:AEG154) 麥惠光 Rep 2003-05-16
277 Mak, Yan Lui 麥昕蕾 Rep 2015-09-25
278 Man, Lumen Leung Yan 萬亮人 Rep 2006-06-29
279 Man, Yee 文儀 Rep 2021-01-26
280 Mang, Sin 孟茜 Rep
281 Mok, Chit Hang 莫哲恒 Rep 2014-10-07 2017-03-02
282 Mok, Gavin Dick Hung 莫湋苙 M Rep 2007-08-17 2007-08-20
283 Mok, Ka Yu 莫家裕 Rep 2018-10-26 2020-03-26
284 Mok, Kwan Yu 莫鈞如 Rep 2011-12-14
285 Mongkolthanit, Kriengkrai Rep 2007-08-14
286 Mound, St John Michael M Rep 2012-03-30 2012-09-30
287 Mow, On Loy 繆安來 Rep 2006-12-27
288 Ng, Chi Wai (SFC:AEI651) 伍枝偉 Rep 2005-08-08
289 Ng, Ching Chi (SFC:ABL031) 吳清志 Rep
290 Ng, Chun Yu (SFC:ALE826) 吳鎮宇 Rep 2004-08-27 2005-03-31
291 Ng, Hiu Chung 吳曉宗 Rep 2014-03-06
292 Ng, Hong Yeung 吳康陽 Rep 2020-04-07
293 Ng, Ka Wing (SFC:ABN570) 吳家永 Rep 2014-10-08
294 Ng, Kenneth Cheuk Hang 吳卓衡 M Rep 2016-04-27 2017-01-27
295 Ng, Siu Lin 吳小蓮 Rep 2014-07-22
296 Ng, So Yi 吳素宜 Rep 2015-01-09 2016-04-15
297 Ng, Suet Li 吳雪莉 Rep 2004-12-13 2005-04-01
298 Ng, Wai Chi (SFC:AFC370) 吳慧芝 Rep
299 Ng, Wai See 伍慧詩 Rep 2021-08-24
300 Ng, Wing Hoi 吳泳愷 Rep 2013-05-20 2018-10-31
301 Ni, Chien-Yi 倪堅議 Rep 2016-04-26 2017-10-31
302 Nie, Valerie Maria Sze Man 倪思敏 F Rep 2013-08-07 2014-03-05
303 Pang, Andy Ka Fai 彭嘉輝 Rep 2010-02-24
304 Pang, Kwok Leung 彭國樑 Rep 2003-07-10 2006-05-01
305 Pang, Philip Lap Yan 彭立人 M Rep 2012-10-29
306 Pang, Stephen Ka Kon 彭嘉幹 M Rep 2020-09-08 2021-02-16
307 Pang, Wing Kee 彭榮基 Rep 2014-12-03
308 Poon, Vernon Hamilton Chee Wai 潘智偉 M Rep 2004-06-29
309 Pun, Kwai Chuen 潘桂川 Rep 2011-02-25 2012-02-29
310 Rong, Fan 荣凡 Rep 2007-12-18
311 Shann, Shu-Jiun 單庶君 Rep 2017-08-28 2019-07-31
312 Shi, Shanni 施珊妮 Rep 2021-08-26
313 Shing, Gary Kung Yu 成公儒 M Rep 2018-07-12
314 Shiu, Ann Lai On 邵麗安 Rep 2006-01-13
315 Simon, Saputra 沈健偉 Rep 2009-09-25 2011-09-23
Rep 2013-10-04
316 Siou, Eva Suk Yi 蕭淑儀 F Rep 2021-01-26
317 Siu, Chi Ming (SFC:AAC732) 蕭志明 Rep 2004-12-13
318 Siu, Joanna Sing Man 蕭承文 F Rep 2019-03-01
319 Siu, Kevin Kai Fung 蕭啟豐 M Rep 2011-10-20 2011-11-21
320 Siu, Lai Ming 蕭麗明 Rep 2019-03-27 2019-03-27
321 Siu, Philip Lap Kuen 蕭立權 M Rep 2014-01-14
322 Siu, Wing Sin 蕭詠善 Rep 2020-11-23 2021-02-08
323 Siu, Yin Chi 蕭賢熾 RO 2003-05-26
Rep 2003-05-26
324 So, Ka Hin 蘇嘉軒 Rep 2007-09-10 2008-01-11
325 So, Kwan Ming 蘇均明 M Rep 2003-07-10
326 So, Kwok Kan 蘇國勤 Rep 2012-03-23 2012-06-15
327 So, Louise Pui Lan 蘇佩蘭 F Rep 2006-05-08
328 So, Nancy Sau Kuen 蘇秀娟 F Rep 2003-07-23
329 So, Wai Tak (SFC:APB340) 蘇煒德 Rep 2009-09-17 2010-02-26
330 Suen, Fu Hang 孫富衡 Rep 2017-09-22
331 Sui, Ming Fai 蕭明輝 Rep 2005-08-31
332 Sun, Gilbert Ken Bon 辛建邦 M Rep 2020-04-29
333 Sung, Hon Wing Edward 宋漢榮 Rep 2019-01-18 2020-10-05
334 Sung, Regina Suk Chun 宋淑珍 F Rep 2003-08-25 2015-10-19
335 Sy, Ho Yung 施灝湧 Rep 2004-12-13 2008-10-15
336 Sy, Pan Pan 施彬彬 Rep 2005-03-30
337 Tai, Ka Yee (SFC:ANH346) 戴嘉儀 Rep 2007-05-30 2007-06-09
338 Tam, Owen (SFC:AAF773) 譚浩榮 64 M Rep 2004-12-13 2006-06-03
Rep 2011-08-25
339 Tam, Sing Kwan 譚聖堃 Rep 2004-02-01
340 Tam, Tsz Chung (SFC:ATX450) 譚子聰 Rep 2012-04-02 2017-08-11
341 Tam, Yat Kan 譚逸勤 Rep 2012-07-10 2012-12-18
342 Tang, Albert Chue 鄧智維 M Rep 2004-06-10 2012-11-22
343 Tang, Andrew Man Chun 鄧文俊 M Rep 2004-07-22
344 Tang, Chi Keung (SFC:AAD492) 鄧志強 Rep 2008-09-12
345 Tang, Ho Leung 鄧浩良 Rep 2013-08-23 2014-07-04
346 Tang, Ho On 鄧可安 Rep 2007-08-27
347 Tang, Kay Hwa 董家華 Rep 2005-06-21
RO 2005-06-21 2006-08-15
348 Tang, Kwok Cheong 鄧國昌 Rep 2018-10-26
349 Tang, Tsz Ting 鄧紫婷 Rep 2017-05-02
350 Tang, Wai Hung (SFC:AOO560) 鄧偉洪 Rep 2018-09-07
351 Tao, Wing Cheong 杜永昌 Rep 2012-03-22 2012-10-16
352 Teng, Kooi See Rep 2003-06-12 2004-01-02
353 Tin, Yip Wing 田業榮 Rep 2014-05-09 2014-11-28
354 Ting, Wan Yam 丁尹音 Rep 2019-12-27
355 Tjia, Christina Yee Mei 謝綺薇 F Rep 2004-12-13
356 To, Ki Hong 陶基鴻 Rep 2003-10-31
357 To, Patricia Siu Ping 杜少冰 F Rep 2008-12-15
358 Tong, Hing Yuen 唐興元 Rep 2005-02-03
359 Tong, Mau Tung 唐茂桐 Rep 2014-08-12
360 Tsang, Suet Mui 曾雪梅 Rep 2003-11-14
361 Tse, Benjamin Andrew Jonathan 謝紹豪 37 M Rep 2013-12-30
362 Tse, Jack Sing Wang 謝昇宏 M Rep 2008-03-12 2009-02-12
363 Tse, Ka Lai (SFC:BPX504) 謝家麗 Rep 2020-07-30
364 Tse, Kwok On 謝國安 Rep 2006-04-18 2006-08-12
365 Tse, Yin Chun (SFC:AEH260) 謝言俊 Rep 2005-01-26
366 Tseng, Wai Har 鄭慧霞 Rep 2011-12-16
367 Tseng, Yue Chih 曾育志 Rep 2015-02-13
368 Tsoi, Chun Hei 蔡俊曦 Rep 2021-09-29
369 Tsoi, Kwan Kin 蔡君健 Rep 2019-12-18
370 Tsui, Ling 徐玲 Rep 2018-10-22
371 Tuen, Hiu Ching 段曉菁 Rep 2021-06-09
372 Wan, Chiu Yin 尹超然 Rep 2003-06-26
373 Wan, Chun Yiu (SFC:AEE182) 溫振瑤 Rep 2018-07-06
374 Wan, George Kwok Fan 溫國勳 M Rep 2012-06-18 2016-06-08
375 Wan, Lewis King Sun 尹景燊 M Rep 2021-01-11
376 Wan, Tze Bun Gilbert 溫子斌 Rep 2020-11-04
377 Wang, Junhua (SFC:APM092) 王俊華 Rep 2010-08-02 2010-08-20
378 Wang, Kuo Liang 王國樑 Rep 2021-01-15
379 Wang, Lai Hon 王禮瀚 Rep 2003-10-21 2019-06-30
380 Wang, Min-Di 王愍廸 Rep 2009-12-11 2010-10-06
381 Wong, Alan Hak Leun 黃克麟 M Rep 2005-06-29 2012-02-24
382 Wong, Anthony Kai Tai 王啟泰 M Rep 2009-03-13
383 Wong, Arthur Chi To 黃志滔 M Rep 2006-07-20 2008-09-15
384 Wong, Chin Lun 王展麟 Rep 2020-02-11
385 Wong, Chun (SFC:AFI073) 王真 Rep 2012-03-30
386 Wong, Connie Lai Loi 王禮萊 F Rep 2015-05-18 2017-01-06
387 Wong, Elsa Pak Suet 黃白雪 48 F Rep 2020-09-30 2020-12-08
RO 2020-12-08
388 Wong, Eric Cheuk Kwan 黃焯鈞 M Rep 2005-06-17
389 Wong, Frazer Hing Hing 王慶馨 M Rep 2015-06-29
390 Wong, Gary Wai Hung 王偉雄 M Rep 2018-12-31
391 Wong, Hon Tin 黃瀚天 Rep 2020-06-05
392 Wong, Janny Chun Nae 王珍妮 F Rep 2009-02-23 2009-09-18
393 Wong, Ka Chun (SFC:AUU925) 黃嘉俊 Rep 2013-09-12 2014-05-23
394 Wong, Kar Wai (SFC:AMB358) 黃家偉 Rep 2006-12-04 2007-01-16
395 Wong, Lawrence Kai Yan 黃啟仁 M Rep 2004-03-08
396 Wong, Nei Nar 黃莉娜 Rep 2003-11-14
397 Wong, Nga Sze (SFC:ATC256) 黃雅詩 Rep 2020-07-14 2021-01-07
398 Wong, Sai Wo 王世和 Rep 2004-12-13 2005-03-11
RO 2005-03-11 2006-06-12
Rep 2006-06-12 2006-07-26
399 Wong, Shu Sing 王樹昇 Rep 2015-04-21 2015-05-15
400 Wong, Shuk Yan 黃淑欣 F Rep 2020-09-25
401 Wong, Sin Wah (SFC:AEC897) 黃羨華 Rep 2018-09-19
402 Wong, Sze Man (SFC:AEF861) 黃詩敏 Rep 2003-10-22
403 Wong, Thomas Lan Yuen 王蘭源 M Rep 2004-12-13
404 Wong, Tsun Keung 黃俊強 Rep 2007-09-05
405 Wong, Wai Ho (SFC:ASO860) 黃偉豪 Rep 2013-11-29 2015-03-31
406 Wong, Wai Sing (SFC:AWI330) 黃偉聲 Rep 2011-06-13 2011-06-29
407 Wong, Yan Wing 黃恩榮 Rep 2014-10-16
408 Wu, Hei Ting Fiona 胡希婷 F Rep 2021-04-09
409 Wu, Ho Yin 胡浩然 Rep 2009-04-01 2011-09-02
410 Wu, Jung-hsin 吳榮欣 Rep 2016-09-06
411 Wu, Xueying 吳雪影 Rep 2017-06-21 2019-01-16
412 Xing, Maosheng 邢茂生 Rep 2009-11-23 2020-03-25
413 Yam, Wan Ki 任蘊騏 Rep 2014-07-28 2014-08-08
414 Yang, Chak Kwan 楊澤群 Rep
415 Yao, Joseph Teh Ming 姚德明 M Rep 2004-12-13
416 Yau, Tak Chi 邱德智 Rep 2014-12-11 2015-04-01
417 Ye, Wenhui 葉文慧 Rep 2020-12-24
418 Yeung, Andra Shuk Kwan 楊淑群 Rep
419 Yeung, Calson Kar Tsun 楊家駿 M Rep 2013-06-17 2016-06-17
420 Yeung, Chi Ho (SFC:ANT226) 楊智豪 Rep 2018-10-22
421 Yeung, Kam Ho 楊錦浩 58 M Rep 2004-05-10 2021-09-30
422 Yeung, Tsui Yan 楊翠茵 Rep 2013-08-19 2014-02-11
423 Yeung, Wing Hang 楊永恒 Rep 2020-11-04
424 Yeung, Wing Wa 楊永華 Rep 2005-07-11 2006-02-13
425 Yick, Kenneth Wing Yuen 易永源 M Rep 2020-02-19
426 Yip, Chiu Yee 葉昭儀 Rep 2010-10-18 2015-02-23
427 Yip, Chun Lam 葉雋霖 Rep 2014-01-09 2014-11-12
428 Yip, David Chung Wai 葉頌偉 57 M Rep 2004-12-13 2005-04-01
429 Yip, Karen Kit Man 葉潔雯 F Rep 2017-05-10
430 Yip, Ki 葉奇 Rep 2014-05-16 2016-10-31
431 Yiu, Shing Wai 姚盛慧 Rep 2010-06-10
432 Yu, Chung Hang (SFC:AXF399) 余仲衡 Rep 2016-10-25 2019-02-28
433 Yu, Honson Hon Kin 余漢堅 Rep 2005-10-31
434 Yu, Peter Sze Chit 余思哲 Rep 2004-01-19 2011-01-14
Rep 2012-09-10 2018-06-15
435 Yu, Wai Tak (SFC:BLV461) 余慧德 Rep 2018-04-06
436 Yuen, Manry Siu Tong 阮紹棠 RO
437 Yuen, Yuk Chor 袁旭初 Rep 2004-09-15 2013-05-31
438 Yung, Hoi Chung 容海松 Rep 2004-07-30
Rep 2004-11-23 2017-03-31
439 Zhao, Nan (SFC:BQO317) 趙楠 Rep 2021-01-15 2021-09-30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top