CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED 京華山一證券(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au, Jonathan Wai Wing 區偉榮 M Rep 2008-10-08 2009-06-11
2 Au, Kai Yuen 區啟源 Rep 2005-07-04
3 Au, Kit Har 區潔霞 Rep 2016-06-30
4 Au, Yip Shing 區業誠 Rep 2012-04-26 2012-11-15
5 Au, Yiu Cheung 區耀祥 Rep 2003-12-29 2005-01-07
6 Bellahcene, Nasser Rep 2015-09-29 2016-06-30
7 Cao, Zhiming 曹智銘 36 M Rep 2007-08-17 2009-02-28
8 Chak, Kam Hong 翟錦康 Rep 2016-06-30
9 Chak, Siu Lun 翟兆麟 Rep 2007-11-16 2008-05-19
10 Chak, Wai Wing 翟偉榮 Rep 2005-03-21 2005-09-06
11 Cham, Tsz Chiu 湛子超 Rep 2016-03-11 2016-06-30
12 Champagne, Jean-Marc Beaugrand 向君浩 Rep 2004-04-30 2004-10-15
13 Chan, Alan Ngai Lun 陳倪麟 M Rep 2008-10-03 2012-08-01
14 Chan, Belle (SFC:AFV087) 陳蓓蕾 Rep 2003-10-09
15 Chan, Bertram (SFC:ACW166) 陳步青 M Rep 2016-06-30
16 Chan, Catherine Nga Sze 陳雅詩 F Rep 2003-05-01
17 Chan, Cedric Ka Lun 陳嘉麟 M Rep 2014-05-26 2016-06-30
18 Chan, Chak Fai 陳澤輝 Rep 2012-09-10 2016-06-30
19 Chan, Cheung Wo 陳祥和 Rep 2013-01-11 2013-03-29
20 Chan, Chi Hing (SFC:AEK052) 陳志興 Rep 2009-01-13 2009-02-19
21 Chan, Chi Ho (SFC:AFR527) 陳志豪 Rep 2012-10-06
22 Chan, Chi Keung (SFC:AGC174) 陳志強 Rep 2009-02-09 2009-10-01
23 Chan, Chi Sum 陳志森 Rep 2012-08-03 2012-08-25
24 Chan, Chi Tao 陳志滔 Rep 2014-11-19 2016-06-30
25 Chan, Chi Wai (SFC:AAC109) 陳志偉 Rep 2010-12-22 2011-07-01
26 Chan, Chi Wing (SFC:AVH087) 陳志榮 Rep 2010-06-07 2016-06-30
27 Chan, Ching Yan 陳靜欣 Rep 2006-01-10 2007-03-11
28 Chan, Chiu Yat 陳超逸 Rep 2010-03-25 2010-07-05
29 Chan, Eric Sze Wei 陳思維 M Rep 2012-06-19 2013-08-15
30 Chan, Flora Wing Shan 陳詠珊 F Rep 2010-10-13 2011-09-14
31 Chan, Freda Chui Yin 陳翠妍 F Rep 2015-02-03
RO 2015-02-03 2016-06-30
32 Chan, Ho Lam (SFC:AYE608) 陳浩林 Rep 2011-10-07 2012-04-25
33 Chan, Hoi Wai (SFC:ALZ804) 陳海威 Rep 2005-05-25 2006-09-30
34 Chan, Hon Lee 陳漢利 Rep 2009-02-03 2010-01-01
35 Chan, Iris Mun Kuen 陳敏娟 F Rep 2008-06-16 2012-04-23
36 Chan, Joseph Kai Sun 陳佳申 M Rep 2012-05-09
37 Chan, Joyce (SFC:AFE964) 陳靜恩 F Rep 2003-05-17
38 Chan, Ka Yip 陳家業 Rep 2012-12-04 2014-06-18
39 Chan, Kai Wa (SFC:AEK582) 陳啟華 Rep 2015-12-12
40 Chan, Kam Chi 陳錦賜 Rep 2009-12-16 2011-01-14
41 Chan, Kam Wah (SFC:AAD805) 陳錦華 Rep 2003-05-31
42 Chan, Kar Shun (SFC:AOK990) 陳家信 Rep 2009-03-10 2009-10-01
43 Chan, Keung Kwok 陳強國 Rep 2010-07-14 2016-06-30
44 Chan, Kong (SFC:ASO692) 陳崗 Rep 2009-03-18 2011-01-01
45 Chan, Kwok Keung (SFC:AND460) 陳國強 Rep 2009-01-05 2009-12-10
Rep 2012-06-28 2014-06-07
46 Chan, Lai Ngor 陳麗娥 Rep 2005-02-07 2007-07-18
47 Chan, Lai Wan (SFC:ANQ388) 陳麗雲 Rep 2012-07-12 2016-06-30
48 Chan, Leong Chuen 陳亮川 Rep 2012-03-21 2016-06-30
49 Chan, Lo Ming 陳路明 Rep 2008-01-01
50 Chan, Lui 陳磊 Rep 2011-09-27 2011-11-01
51 Chan, Man Long 陳文朗 Rep 2010-08-30 2014-02-05
52 Chan, Man Yu (SFC:AGL891) 陳文宇 Rep 2009-08-17
53 Chan, Ngai Fung 陳毅鋒 Rep 2006-07-20 2016-06-30
54 Chan, Raphael Man Li 陳萬里 M Rep 2014-09-04 2016-06-30
55 Chan, Sai Hei 陳世喜 Rep 2014-01-27 2016-05-09
56 Chan, Sau Him 陳守謙 Rep 2011-09-27 2012-04-09
57 Chan, Sheung (SFC:BFO317) 陳湘 Rep 2015-06-30 2015-07-29
58 Chan, Sing Yue 陳承宇 Rep 2008-11-06 2009-06-05
59 Chan, Tak Shing (SFC:AMU243) 陳德成 Rep 2009-08-28 2010-07-24
60 Chan, Tor 陳舵 Rep 2006-04-13 2013-11-01
Rep 2014-11-13 2016-06-30
61 Chan, Wah Lee 陳華利 Rep 2010-12-20 2015-12-11
62 Chan, Wai Chi (SFC:AXG751) 陳偉智 Rep 2011-05-12 2015-03-07
63 Chan, Wai Ho (SFC:AUD980) 陳緯豪 Rep 2009-11-17 2012-04-08
64 Chan, Wai Leuk 陳偉略 Rep 2015-05-29 2016-06-30
65 Chan, Wing Sum (SFC:ASY722) 陳永森 Rep 2013-08-06 2016-06-30
66 Chan, Woon Wai 陳煥威 Rep 2008-09-05 2016-06-30
67 Chan, Xonex Yau Chuen 陳佑全 Rep 2009-12-30 2010-05-01
68 Chan, Yee Han 陳綺嫻 Rep 2006-06-06 2006-07-06
69 Chan, Yick Ki 陳億旗 Rep 2006-03-31
70 Chan, Yiu Lun (SFC:AEU161) 陳耀麟 Rep 2016-06-30
71 Chan, Yu Yin 陳宇賢 Rep 2010-01-15 2016-06-30
72 Chang, Chyi 張奇 M Rep 2016-06-30
73 Chang, Jui-Jen 張瑞仁 Rep 2013-10-18 2014-10-08
74 Chang, Kwok Ho 張國豪 Rep 2012-07-27 2012-11-17
75 Chang, Ying (SFC:AGM442) 張瀛 Rep 2004-05-31
RO 2004-05-31 2009-03-01
Rep 2009-04-02 2016-06-30
76 Charn, Kang Chuen 湛鏡泉 Rep 2015-09-07 2016-01-11
77 Chau, Kin Kei (SFC:AAZ657) 周建基 Rep 2010-06-21 2013-01-05
78 Chau, Shun To 周頌滔 Rep 2013-02-25 2015-03-20
79 Chau, Siu Fung 周紹鳳 Rep 2010-08-23 2013-04-12
80 Chau, Suk Han 周淑嫻 Rep 2015-07-02 2016-06-30
81 Chen, Chih-ching 陳志清 Rep 2007-12-14 2009-06-07
82 Chen, Kam Yin 陳錦賢 Rep 2016-06-30
83 Chen, Richard Chi-sheng 陳其盛 M Rep 2012-03-01 2012-03-19
RO 2012-03-19 2016-06-30
84 Cheng, Chak Nam 鄭澤南 Rep 2009-12-03 2014-03-29
85 Cheng, Che Kong 鄭子剛 Rep 2006-12-22 2010-09-18
86 Cheng, Chiao Hsin 鄭巧欣 Rep 2004-04-13 2005-02-04
87 Cheng, Chin Hang 鄭展亨 Rep 2014-05-26 2015-08-06
88 Cheng, Fai Ming 鄭輝明 Rep 2005-01-18
89 Cheng, Ka Man (SFC:ALK087) 鄭嘉雯 Rep 2013-03-19 2013-05-03
Rep 2015-02-12 2016-06-30
90 Cheng, Matthew Wai Shing 鄭偉成 M Rep 2007-07-23 2008-12-10
91 Cheng, Patrick Chun Yann 鄭俊彥 M Rep 2015-09-10 2015-12-01
92 Cheng, Timmons Yu Hin 鄭宇軒 Rep 2009-03-04 2009-06-22
93 Cheng, Tin Cheung 鄭天翔 Rep 2006-07-07 2012-11-26
94 Cheng, Wai Tak (SFC:AEZ085) 鄭偉德 Rep 2006-12-29 2011-12-24
95 Cheng, Wilma Kin Wah 鄭健樺 Rep 2008-09-17 2014-05-28
96 Cheng, Yiu Tong (SFC:ALO334) 鄭耀堂 Rep 2007-04-19 2016-06-30
97 Cheong, William Lap Yan 張立人 M Rep 2015-02-13 2016-06-30
98 Cheuk, Wai Yin 卓偉賢 M Rep 2005-06-24 2016-06-30
99 Cheung, Anthony Yiu Fai 張耀徽 M Rep 2015-02-23 2016-06-30
100 Cheung, Chi Wah (SFC:AKO502) 張志華 Rep 2007-06-21 2008-04-14
101 Cheung, Darwin Hin Nang 張柏鏗 M Rep 2010-06-12
Rep 2013-06-04 2013-07-25
102 Cheung, Fung Chuen 張鋒銓 Rep 2011-09-12 2012-03-01
103 Cheung, Hau Leung (SFC:AAG376) 張効良 Rep 2016-06-30
104 Cheung, Hin Lung 張軒龍 Rep 2009-03-19 2010-05-01
105 Cheung, Ho (SFC:BEW140) 張浩 Rep 2015-03-05 2015-06-16
106 Cheung, Joanne Oi Man 張靄旻 F Rep 2015-09-29 2016-06-30
107 Cheung, Ka Kit (SFC:AOM742) 張家杰 Rep 2007-01-31 2008-10-31
108 Cheung, Kim Kwong 張劍光 Rep 2009-10-06 2015-04-13
Rep 2015-05-06 2016-06-30
109 Cheung, Kin Yan (SFC:ALD619) 張健恩 Rep 2012-11-13 2013-06-29
110 Cheung, Lok Man (SFC:BES468) 張樂民 Rep 2014-12-23 2015-12-24
111 Cheung, Man (SFC:ACB210) 張岷 53 M Rep 2003-07-19
112 Cheung, Man Wai (SFC:ABY749) 張文衛 Rep 2013-07-22 2016-06-30
113 Cheung, Matthew Chun 張駿 Rep 2010-05-05 2010-05-18
114 Cheung, Pui Yee (SFC:AFQ238) 張佩意 Rep 2009-04-06 2011-03-02
115 Cheung, Raymond Yau Chi 張有芝 M Rep 2005-10-11
116 Cheung, Shuk Bing (SFC:AEE250) 張淑冰 Rep 2011-10-06 2016-06-30
117 Cheung, Sze Lok 章斯樂 Rep 2003-05-30 2004-12-20
118 Cheung, Wai Kit (SFC:AES388) 張偉傑 Rep 2008-06-13 2009-05-27
Rep 2009-10-30 2009-12-09
Rep 2012-08-22 2014-02-19
119 Cheung, Wai Sum (SFC:BDL391) 張蕙心 Rep 2014-06-09 2014-09-24
120 Cheung, Wai Yan (SFC:BHB302) 張慧恩 Rep 2016-03-30 2016-06-30
121 Cheung, Wan Wah (SFC:AMP250) 張尹樺 Rep 2005-10-20 2007-10-24
122 Chi, Tien-Wei 季天蔚 Rep 2010-03-25 2010-09-25
Rep 2010-11-22 2012-07-19
123 Chin, Kin Man 錢健文 Rep 2005-08-17 2005-10-10
124 Chin, Sau Han 錢秀嫻 Rep 2007-09-20 2016-01-20
125 Ching, Hing Ling 程慶玲 Rep 2003-08-01
126 Ching, Yuen Kuk 程員菊 Rep 2008-09-01 2008-12-02
127 Chiu, Benjamin Chee Keung 招子強 M Rep 2010-06-29 2014-04-07
128 Chiu, Chi Man 招志文 Rep 2011-12-23 2012-01-26
129 Chiu, Cora Fung Kiu 趙鳳翹 Rep 2005-06-14 2005-08-30
130 Chiu, Man Hok 趙文旭 Rep 2004-07-06
131 Chiu, Marie Fung King 趙鳳琼 Rep 2006-06-28 2012-10-26
132 Chiu, Sin Chi 趙善之 Rep 2010-12-07 2011-02-24
133 Chiu, Siu Ngan 趙少雁 Rep 2007-11-16 2010-04-17
134 Chiu, Wai Keung (SFC:AEP032) 趙偉強 Rep 2003-12-16 2015-02-21
135 Chiu, Wai Ngai 趙懷毅 Rep 2008-09-23 2016-06-30
136 Cho, Kelvin Shing Wai 卓承威 M Rep 2006-10-10
137 Cho, Yunhee 趙胤熙 Rep 2015-11-13 2016-06-30
138 Choi, Bin Yan 蔡邊人 Rep 2007-04-12 2008-08-08
139 Choi, Chi Ming (SFC:ADW561) 蔡志明 Rep 2016-06-30
140 Choi, Man Kit (SFC:APH044) 蔡文傑 Rep 2015-09-10 2016-06-30
141 Choi, Ming Ha 蔡明霞 Rep 2013-08-05 2016-06-30
142 Choi, Ringo Heung Sang 蔡香生 M Rep 2004-11-20
Rep 2005-02-08 2008-10-01
143 Chong, Kui Wah Rep 2016-06-30
144 Chong, Kwok Hung 莊國雄 Rep 2004-03-18 2004-06-01
145 Chong, Lin Wai Lun 莊偉倫 Rep 2005-01-04
146 Chong, Wah Yeung 莊華揚 Rep 2009-05-13 2016-06-30
147 Chong, Wai Shing (SFC:AKV067) 莊偉誠 Rep 2004-06-18 2005-01-04
148 Chou, Po Chu 周寶珠 Rep 2008-05-27 2009-06-02
149 Chow, Ernest Ling Chung 周靈聰 M Rep 2015-10-05 2016-06-30
150 Chow, Ho Yi 周可怡 Rep 2013-11-20 2016-06-30
151 Chow, Ka Keung (SFC:AFO815) 周家強 Rep 2014-06-16
152 Chow, Ka Lai (SFC:AAQ308) 周嘉麗 Rep 2004-03-20
153 Chow, Ka Wa 鄒家華 Rep 2010-05-06 2010-10-26
154 Chow, Peter Tsz Lung 周子龍 M Rep 2009-04-14 2009-08-01
155 Chow, Ricky Wai Kei 周瑋琪 M Rep 2003-12-09 2004-07-06
156 Chow, Tin Sum 周田心 Rep 2005-03-07
Rep 2007-03-28 2008-04-21
157 Chow, Tit Man 周鐵民 Rep 2005-12-29 2006-05-05
Rep 2006-05-30 2007-06-07
158 Chow, Uen Wai 周宛蔚 Rep 2012-07-09 2013-04-08
159 Chow, Wai Shan (SFC:AXP014) 周偉山 Rep 2011-08-11 2014-06-27
160 Chow, Yat Chun 鄒溢駿 Rep 2009-01-15 2009-10-01
Rep 2014-12-15 2016-06-30
161 Chow, Yu Hin (SFC:AUT759) 周宇軒 Rep 2014-08-19 2015-08-01
162 Chu, Ching (SFC:BCH638) 朱青 Rep 2013-12-09 2016-06-30
163 Chu, Chun Leung 朱晉良 Rep 2010-06-29 2016-06-30
164 Chu, Herman Hok Man 朱學敏 M Rep 2008-11-11 2015-08-08
165 Chu, Joanna Lai Wa 朱麗華 F RO 2004-08-17
166 Chu, Kin Cheung 朱建彰 Rep 2011-09-09 2014-03-04
167 Chu, Kuan Hsun 朱光勳 RO 2004-05-25
168 Chu, Maggie Man Kuen 朱文娟 F Rep 2014-02-05 2016-06-30
169 Chu, Sing Yung 朱星融 Rep 2008-02-20 2008-04-21
170 Chu, Wah Cheung 朱華章 Rep 2004-07-23 2004-08-26
171 Chuang, Kun-Jung 莊坤榮 RO 2009-11-04 2013-07-01
172 Chui, Ka Ching 崔嘉澂 Rep 2015-01-23 2016-06-30
173 Chung, Hsiu-Jung 鍾秀榮 Rep 2014-12-09 2016-06-30
174 Chung, Ka Heung 鍾嘉堯 Rep 2012-01-13 2013-09-28
175 Chung, Ka Ki (SFC:ABV204) 鍾家祺 Rep 2012-07-03 2016-06-30
176 Chung, Kin Bun 鍾建斌 Rep 2003-07-19
177 Chung, Kwok Wai 鍾國威 Rep 2009-12-09 2010-05-05
178 Chung, Luk Ying 鍾陸英 Rep 2016-06-30
179 Chung, Shuk Fan 鍾淑芬 Rep 2004-05-21
180 Chung, Simon Chun Hung 鍾振雄 51 M Rep 2005-07-04
181 Chung, Venus Oi Nga 鍾藹雅 F Rep 2007-10-18 2011-01-06
182 Chung, Wai Hung (SFC:AGO749) 鍾偉雄 Rep 2004-12-20
183 Chung, Yee Ling (SFC:AWI843) 鍾綺靈 Rep 2010-12-20 2014-05-30
184 Chung, Yuen Man (SFC:AWX223) 鍾婉雯 Rep 2012-08-27 2012-11-17
185 Clemenson, Stephen William John M Rep 2009-07-27 2010-07-29
186 Fan, Cho Sing 范佐成 Rep 2016-06-30
187 Fan, Hermione Hoi Man 范凱敏 F Rep 2004-01-12
188 Fan, Juliana Yik Yan 樊益仁 Rep 2003-05-14
189 Fan, Winnie Wing Yan 樊詠恩 F Rep 2016-01-27 2016-06-30
190 Fok, Wai Man (SFC:ADO354) 霍偉文 Rep 2016-06-30
191 Fong, Kam Hung 方錦洪 Rep 2003-05-21
192 Fong, Man Sum 方文森 Rep 2010-04-12 2010-10-16
193 Fu, Ka Wan 傅嘉韻 Rep 2015-07-02 2016-06-30
194 Fung, Anita Kit Ying 封潔瑩 F Rep 2005-08-24 2005-10-17
195 Fung, Cheuk Luk 馮卓犖 Rep 2014-09-03 2016-06-30
196 Fung, Hoi Tung 馮海東 Rep 2010-05-17 2016-06-30
197 Fung, Hoi Yi (SFC:BEM896) 馮凱宜 Rep 2014-12-16 2015-01-01
198 Fung, Moon Kwong 馮滿光 Rep 2015-01-12 2016-06-30
199 Fung, Wing Yin (SFC:BDY296) 馮穎彥 Rep 2016-04-20 2016-06-30
200 Gao, Lina (SFC:AWK250) 高麗娜 F Rep 2010-12-20 2012-02-11
201 Ha, To Sun 夏道新 Rep 2004-02-07
202 Hang, Hugh Hai Tho 韓海疇 M Rep 2008-12-02 2009-08-07
203 Heung, May Yin 香美賢 F Rep 2010-06-23 2013-11-05
204 Ho, Betty Suk Man 何淑文 F Rep 2015-06-10 2015-07-07
Rep 2016-05-20 2016-06-30
205 Ho, Capty Yuet Ming 何月明 Rep 2005-12-19 2010-07-10
206 Ho, Chi Cheung 何志昌 RO 2016-06-20
Rep 2016-06-20 2016-06-30
207 Ho, Chi Hang (SFC:AAH341) 何志恆 Rep 2004-12-20
208 Ho, Derek Ping Nga 何平雅 M Rep 2014-03-17 2014-06-14
209 Ho, Ka Wan 何采彤 F Rep 2015-09-02 2016-06-30
210 Ho, Ka Yat 何嘉溢 Rep 2003-08-04
211 Ho, Kai Yu (SFC:AHY104) 何啟裕 Rep 2016-06-30
212 Ho, Kai Yu (SFC:AQJ195) 何啟宇 Rep 2008-01-28 2009-09-11
213 Ho, Lai Bun 何麗賓 Rep 2009-04-14 2009-05-30
214 Ho, Lawrence Man Pun 何文彬 M Rep 2004-04-01
215 Ho, Leuk Ming 何聿銘 Rep 2003-05-16 2016-06-30
216 Ho, Ming Lap 何名立 Rep 2015-01-12 2015-06-07
217 Ho, Sin Nga (SFC:BCL841) 何倩雅 Rep 2013-12-12 2014-04-30
218 Ho, Sze Man (SFC:AQA463) 何詩敏 Rep 2008-01-03 2016-06-30
219 Ho, Vincent Wai Chuen 何偉川 M Rep 2013-08-16 2014-01-21
RO 2014-01-21 2016-06-30
220 Ho, Wai Lun (SFC:ANM625) 何偉倫 Rep 2006-07-28 2006-12-07
221 Hon, Fionna Fun 韓芬 Rep 2009-08-07 2010-12-11
222 Hon, Mike Chi Man 韓智敏 Rep 2007-10-29 2008-08-27
223 Hon, Sze Long 韓思朗 Rep 2015-07-16
224 Hsu, I-Hua 許藝樺 Rep 2004-09-22 2005-05-24
225 Hsu, Li Chen 徐莉珍 Rep 2013-03-28 2016-06-30
226 Hsu, Shirley Sui-Wei 許穗煒 F Rep 2003-06-16 2003-10-30
227 Huang, Weijuan 黃偉娟 Rep 2015-06-10 2015-12-01
228 Hui, Chiu 許超 Rep 2016-06-30
229 Hui, Chun Chung 許振中 Rep 2005-03-29 2006-06-14
Rep 2009-05-15 2011-01-22
230 Hui, Pui Fan 許沛凡 Rep 2014-07-22 2016-06-30
231 Hui, Wing Chiu 許永昭 Rep 2012-06-06 2012-08-02
232 Hui, Yat Chim 許溢潛 Rep 2016-02-25 2016-06-30
233 Hui, Ying Ying (SFC:AAY274) 許英英 Rep 2006-10-18
234 Hun, Kai Kai 洪佳佳 Rep 2009-04-15 2011-06-01
235 Hung, Hing Chun 孔慶春 Rep 2014-02-25 2016-06-30
236 Hung, Kam Yu 洪錦儒 Rep 2005-03-16 2005-09-27
237 Hung, Kap Keung 洪甲強 Rep 2009-12-01 2015-05-26
238 Ip, Bik Yun 葉碧茵 Rep 2004-05-06
239 Ip, Wing Kei 葉永基 Rep 2010-05-19 2010-11-19
Rep 2011-01-12 2016-06-30
240 Ip, Yung Ling 葉勇玲 Rep 2014-08-15 2016-06-30
241 Kam, Adagio Mo Chi 甘慕姿 M Rep 2005-06-17
242 Kam, Mou Ken 金茂根 Rep 2013-04-01
243 Kam, Tsz Chung 甘子頌 Rep 2005-02-03 2012-02-22
244 Kaminer, Guillaume Romain Rep 2015-09-29 2016-06-30
245 Kan, Michelle Katherine Maygig 簡美潔 F Rep 2011-09-27 2013-01-19
246 Kan, Simon Kiu Dick 簡僑迪 M Rep 2009-07-31 2009-08-03
247 Kan, Yuk Ling 簡玉玲 Rep 2006-04-27 2009-07-01
248 Ke, Tak Lai 紀德禮 Rep 2013-01-08 2013-11-11
249 Kitahara, Manabu RO 2016-06-30
250 Ko, Kai San 高啟申 Rep 2003-12-23 2005-04-11
251 Kok, Kin Lin 郭建連 Rep 2013-11-20 2016-06-30
252 Kong, Ki Fung (SFC:AMF054) 江琦峰 Rep 2007-06-18 2007-11-23
253 Kong, Sum Ying 江沁凝 Rep 2003-05-27
254 Kong, Tat Sang 江達生 Rep 2015-08-06 2016-06-30
255 Kong, Wai Shu 江偉樹 Rep 2008-05-07 2009-11-19
256 Ku, Chu Hin 古處軒 M Rep 2004-11-08
257 Ku, Kam Lung 古錦龍 M Rep 2008-03-28
258 Ku, Shun Yue 古舜禹 Rep 2012-05-18 2016-06-30
259 Kwan, Puk Ming 關博明 Rep 2012-04-17 2016-06-30
260 Kwan, Wilkinson Hoa Leung 關浩樑 Rep 2015-06-26 2016-06-30
261 Kwan, Yuk Yee 關玉儀 Rep 2015-06-24 2015-08-31
262 Kwok, Chi Hang 郭智恆 Rep 2010-09-22 2013-04-06
263 Kwok, Chi Wai (SFC:ANA838) 郭志偉 Rep 2013-07-22 2014-06-30
264 Kwok, Chi Yeung 郭至洋 Rep 2015-07-16 2016-04-01
265 Kwok, Danny Sau-Lai 郭守禮 Rep 2004-03-15 2007-01-22
Rep 2007-10-09 2010-03-24
266 Kwok, Edward Loi Fat 郭來發 M Rep 2008-04-28 2009-04-07
267 Kwok, Ka Kui 郭家駒 Rep 2007-08-24 2016-06-30
268 Kwok, Kin Leung 郭建良 Rep 2013-07-15 2014-01-16
269 Kwok, Ping Yam 郭秉鑫 Rep 2007-06-26 2007-07-27
270 Kwok, Wan Ling 郭韻玲 Rep 2005-11-08 2008-02-01
271 Kwok, Yau Wai 郭有為 Rep 2013-02-22 2014-07-18
272 Kwok, Yuen Ting 郭婉婷 Rep 2013-08-30 2016-06-30
273 Lai, Dick Wai (SFC:AEJ001) 黎廸韋 M Rep 2004-06-16 2006-09-19
274 Lai, Garey Alexander Kin Leung 黎建良 M Rep 2009-07-14 2009-10-28
275 Lai, Hing Lung 黎慶龍 Rep 2008-12-10 2009-01-09
276 Lai, Hiu Tung 黎曉東 Rep 2015-02-02 2015-11-14
277 Lai, Kenneth Kin Chung 黎健聰 51 M Rep 2008-11-11 2013-09-17
278 Lai, Kevin Ki Fung 黎奇峰 M Rep 2006-09-01 2007-02-16
279 Lai, Kin Keung (SFC:ASO975) 賴健強 Rep 2009-03-19 2014-12-31
280 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2011-09-08 2011-12-21
281 Lai, Man Po 賴曼普 Rep 2016-06-30
282 Lai, Shui Chun 賴瑞珍 Rep 2014-01-16 2015-01-07
283 Lai, Suen Chan 黎蓀贊 Rep 2009-03-12 2009-07-30
284 Lai, Yan Ching 黎恩呈 Rep 2008-01-22
285 Lam, Alvin Shing Cheong 林成昌 M Rep 2008-06-13 2009-08-14
286 Lam, Barry Joe Fung Tai 林逢泰 M Rep 2014-12-30 2016-06-30
287 Lam, Cheuk Ming 林卓銘 Rep 2015-03-11 2015-11-26
288 Lam, Chi Leung (SFC:AYA268) 林梓量 Rep 2011-09-09 2011-12-01
289 Lam, Chun Ho (SFC:AEX417) 林俊豪 Rep 2016-02-15
290 Lam, Chun Yau 林振有 Rep 2009-02-03 2009-07-07
291 Lam, Fai 林輝 Rep 2008-10-31
292 Lam, Fung (SFC:APF050) 林峰 Rep 2007-07-04 2007-12-01
Rep 2010-03-08 2014-05-30
293 Lam, Gun Sing 林根盛 Rep 2015-10-16
294 Lam, Jacky Ying Wai 林英偉 Rep 2011-09-30 2013-10-26
295 Lam, Kin Sang 林健生 Rep 2007-06-21 2007-07-13
296 Lam, Kou Ngai 林高巍 Rep 2009-04-21 2009-05-04
297 Lam, Kwai Fong 林桂芳 Rep 2007-08-24 2016-06-30
298 Lam, Kwok Ming (SFC:AMJ995) 林國明 Rep 2013-12-23 2015-05-27
299 Lam, Michael Man 林敏 45 M Rep 2007-09-10 2007-09-21
300 Lam, Ming Tai 林明泰 Rep 2011-11-23 2012-04-30
301 Lam, Pui Fan (SFC:AFU594) 林佩芬 Rep 2009-01-15 2009-03-21
302 Lam, Pui Ling 林佩玲 Rep 2008-01-15 2008-12-22
303 Lam, Pui Yi 林佩儀 Rep 2014-10-17 2016-06-30
304 Lam, Sit Hung 林燮鴻 Rep 2008-03-28 2012-09-02
Rep 2013-07-15 2016-06-30
305 Lam, Siu Yuk 林少玉 Rep 2008-04-21 2012-04-30
306 Lam, Sui Fan (SFC:AFS495) 林瑞芬 Rep 2011-07-15 2013-05-15
307 Lam, Tai Lung 林棣濃 Rep 2008-10-14 2009-04-21
308 Lam, Tze Lok 林子樂 Rep 2009-11-06 2010-11-06
309 Lam, Wai Keung (SFC:AFG006) 林偉強 Rep 2003-06-23
310 Lam, Wai Sum (SFC:AHM435) 林偉森 Rep 2016-06-30
311 Lam, Wing Yiu (SFC:AJG566) 林永耀 Rep 2004-07-02 2009-03-31
312 Lam, Yin Ki 林燕淇 Rep 2009-11-06 2016-06-30
313 Lam, Yuexin 林渝鍁 Rep 2011-09-30 2013-02-01
314 Lam, Yum To 林蔭疇 Rep 2005-07-19 2008-11-01
315 Lau Kwok, Hera Lai Wa 劉郭麗華 Rep 2016-04-02
316 Lau, Chris Po Wah 劉寶華 M Rep 2005-12-13 2016-06-30
317 Lau, Kwok Hung (SFC:ABL860) 劉國雄 Rep 2009-01-09 2016-06-30
318 Lau, Kwok Wai (SFC:AAC487) 劉國威 Rep 2016-06-30
319 Lau, Man Sum 柳文深 Rep 2015-07-09 2016-06-30
320 Lau, Ngoi Lai 劉靄麗 Rep 2003-04-04
321 Lau, Oliver Hug Dick 劉克狄 M Rep 2004-05-05
322 Lau, Ricky Ka Kei 劉家琦 M Rep 2008-04-10 2009-09-14
323 Lau, Siu Kau (SFC:AEA215) 劉兆球 Rep 2004-01-08
324 Lau, Sze Chin 劉思戩 Rep 2008-04-30 2010-06-02
325 Lau, Wai Lun (SFC:ADQ103) 劉偉倫 M Rep 2016-06-30
326 Lau, Wyman Wai Man 劉偉民 Rep 2011-06-21 2013-02-01
327 Law, Chin Man 羅展民 Rep 2010-07-13 2011-09-14
328 Law, Kit Bing 羅潔冰 Rep 2004-03-15 2016-06-30
329 Law, Kwan Ming 羅均明 Rep 2004-12-20
330 Law, Ronald Ka Kit 羅家傑 M Rep 2008-02-27 2008-04-18
331 Lee, Cheuk Tong 利卓棠 Rep 2016-06-30
332 Lee, Cheuk Yiu 李芍瑤 Rep 2015-07-02 2016-06-30
333 Lee, Chi Wai (SFC:ADN830) 李滋偉 Rep 2004-08-12
334 Lee, Chi Wai (SFC:AFG053) 李志偉 Rep 2007-01-22 2016-06-30
335 Lee, Chun Leung (SFC:ABM913) 李振樑 Rep 2011-07-25 2013-08-17
Rep 2013-11-14 2014-10-24
336 Lee, Chung Ho 李仲豪 Rep 2008-07-23 2009-02-14
337 Lee, Frederick Yin Lok 李彥樂 M Rep 2011-09-26 2014-01-13
338 Lee, Godwin Yiu Kai 李耀基 M Rep 2004-12-14
339 Lee, Hin Ting (SFC:BGX571) 李衍葶 Rep 2016-01-27 2016-06-30
340 Lee, Ho Yin (SFC:BDH858) 李浩然 Rep 2015-08-11 2016-04-16
341 Lee, Hoi Kam 李開淦 Rep 2008-06-19 2016-06-30
342 Lee, Justin Anthony 李積善 M Rep 2005-11-02 2005-12-10
343 Lee, Ka Chi 李嘉智 Rep 2003-05-27
344 Lee, Kwok Wing (SFC:ACB916) 李國榮 Rep 2004-02-24 2006-02-27
345 Lee, Kwok Ying 李國英 Rep 2004-09-22
Rep 2005-03-11 2012-06-23
346 Lee, Kwok Yiu 李國耀 Rep 2016-06-30
347 Lee, Man Sik 李文軾 Rep 2004-11-20
348 Lee, Perry Chi Shing 李志成 M Rep 2010-06-02 2016-06-30
349 Lee, Phoebe Wai Yee 李慧儀 Rep 2009-06-02 2012-11-30
350 Lee, Ronald Man Shun 李文遜 M Rep 2005-05-31
351 Lee, Siew Bee 李秀美 F Rep 2004-06-17
352 Lee, Tak Kwong (SFC:AFZ696) 李德光 Rep 2004-01-20 2004-12-22
353 Lee, Tak Yee 李德兒 Rep 2012-02-07 2016-06-30
354 Lee, Thomas Kwok Mai 李國美 M Rep 2010-07-20
355 Lee, Tze Shun 李子淳 Rep 2015-02-05 2016-06-30
356 Lee, Wing Hong (SFC:ADM420) 李永康 Rep 2003-07-28 2003-09-08
357 Lee, Yat Keung 李一強 Rep 2003-05-22
358 Lee, Yiu Kwan 李耀坤 Rep 2007-03-27 2016-06-30
359 Lee, Yiu Wai 李耀偉 Rep 2009-11-25 2011-03-31
Rep 2016-05-18 2016-06-30
360 Leung, Angel Kam Fung 梁金鳳 F Rep 2003-04-11
361 Leung, Angela Nim Ki 梁念琪 F Rep 2012-12-20 2016-02-26
362 Leung, Chi Chung (SFC:AJE370) 梁志聰 Rep 2013-05-22 2015-02-12
363 Leung, Chin Hei 梁展熹 Rep 2013-02-25 2013-11-11
364 Leung, Ho Yip 梁賀業 Rep 2015-11-03 2016-06-30
365 Leung, Ka Lun (SFC:AFT728) 梁家倫 Rep 2004-04-21 2016-06-30
366 Leung, Kam Pui (SFC:ADS532) 梁錦培 Rep 2008-11-12 2009-08-07
367 Leung, Kwok Keung (SFC:ADO774) 梁國強 Rep 2016-06-30
368 Leung, Kwok Wai (SFC:ABS621) 梁國偉 Rep 2004-03-19
369 Leung, Nicholas Chi Hang 梁智行 M Rep 2009-07-13 2009-07-14
370 Leung, Po Chu (SFC:AJI676) 梁寶珠 Rep 2015-08-04 2015-12-18
371 Leung, Sik Ki 梁錫麒 Rep 2014-12-30 2016-06-30
372 Leung, Siu Tak 梁兆德 Rep 2011-09-20 2012-05-03
373 Leung, Steven Yip Hang 梁業恒 M Rep 2009-06-01 2011-10-01
374 Leung, Sunny Kwok Hang 梁國恆 M Rep 2016-06-30
375 Leung, Wan Nei 梁韻妮 Rep 2015-02-06 2016-06-30
376 Leung, Yee Hang (SFC:ARH650) 梁苡姮 Rep 2008-07-08 2009-09-05
377 Leung, Yee Sheung 梁綺嫦 Rep 2011-05-30 2016-06-30
378 Li, Benny Chun Ho 李俊豪 M Rep 2004-01-14
379 Li, Cheuk Wai (SFC:AEM389) 李卓威 Rep 2014-06-14
380 Li, Jingting (SFC:BGQ659) 李婧婷 Rep 2016-01-08 2016-06-30
381 Li, Ka Ming (SFC:ANQ780) 李家銘 Rep 2010-06-17 2014-04-07
382 Li, Ka Wai (SFC:AZW267) 李嘉威 Rep 2012-07-12 2013-02-21
383 Li, King Hong 李景康 Rep 2012-07-09 2016-06-30
384 Li, King Sang 李敬生 Rep 2016-06-30
385 Li, Patrick Kar Hing 李嘉興 M Rep 2016-04-02
386 Li, Patrick Kin Kwong 李建光 M Rep 2004-05-19 2004-10-26
Rep 2009-03-06 2016-06-30
387 Li, Tai Yuen 李大元 Rep 2008-04-28 2009-04-04
388 Li, Wai Fong (SFC:ACP188) 李慧芳 Rep 2004-03-23 2013-08-17
389 Li, Wai Ting 李偉霆 Rep 2010-07-06 2016-06-30
390 Li, Yao Jun 李耀君 Rep 2007-06-14 2008-07-10
391 Li, Yuen Kwan (SFC:AKS792) 李婉君 Rep 2004-07-30 2005-09-02
392 Liang, Yanbin 梁燕斌 Rep 2016-02-11 2016-06-30
393 Liang, Zhuotang 梁卓棠 Rep 2004-08-02
RO 2004-08-02 2013-02-22
394 Liao, Yixin 廖毅欣 Rep 2008-09-23 2012-07-28
Rep 2013-07-15 2016-06-30
395 Lim, Lawrence Wei On 林偉安 M Rep 2008-04-01 2011-03-21
396 Lin, Ko Ming 林克銘 M RO 2004-11-08
397 Lin, Wan-Ju 林婉茹 Rep 2008-03-10 2015-10-18
398 Ling, Jeffrey Chor Kin 凌楚健 M Rep 2009-06-23 2010-02-26
399 Liu, Chi Hang (SFC:APF049) 廖智行 Rep 2007-07-04 2007-12-07
400 Liu, Chui Koon 廖翠觀 Rep 2009-03-19 2009-05-07
401 Liu, Darby Ta Pei 劉大貝 70 M RO 2005-05-10 2010-03-10
402 Liu, James Shu-Wing 廖樹榮 M Rep 2014-01-08 2015-04-09
403 Liu, Kan Ming 廖坤明 Rep 2008-10-07
404 Liu, Man Tao 廖文滔 Rep 2003-07-10
405 Liu, Shing Chi 廖成誌 Rep 2014-04-01 2015-06-20
406 Liu, Siu Ha 廖少霞 Rep 2009-01-15 2009-04-23
407 Liu, Wai Ping (SFC:APO411) 廖偉平 Rep 2007-09-06 2008-10-07
408 Liu, Yunyi 劉允繹 Rep 2015-11-20 2016-06-30
409 Lo, Chau Wai 盧秋維 Rep 2012-10-25 2012-11-09
410 Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 Rep 2003-05-14
411 Lo, Chris Tsz On 盧子安 M Rep 2004-08-12
RO 2004-08-12 2014-01-23
412 Lo, Chun Ming (SFC:BEI705) 盧駿明 Rep 2014-11-25 2016-06-30
413 Lo, Ho Tak (SFC:AVR437) 盧浩德 Rep 2010-08-11 2011-09-17
414 Lo, Joey Wai Hon 羅偉漢 Rep 2016-06-30
415 Lo, Ka Tat 羅家達 Rep 2009-12-18 2016-06-30
416 Lo, Kai Chung (SFC:AJN343) 魯啟宗 Rep 2014-05-09 2016-06-30
417 Lo, Kwok Wai (SFC:ASD201) 盧國偉 Rep 2014-09-03 2016-06-30
418 Lo, Pak Lung 盧柏龍 Rep 2004-02-04
419 Lo, Ricky Chun Kit 盧振傑 M Rep 2009-08-14 2010-11-06
420 Lo, Wing Hong (SFC:APL617) 盧永康 Rep 2007-08-24 2008-03-06
421 Lo, Yu Kei 勞汝棋 Rep 2003-07-04 2003-11-10
422 Lo, Yuen Fan 羅婉芬 Rep 2009-03-17 2009-06-26
423 Lok, Fu Fung 樂扶楓 Rep 2011-06-09 2012-06-01
424 Lou, Wendy 樓怡伶 F Rep 2015-09-29 2016-06-30
425 Lu, Yiu Kit 呂耀傑 Rep 2009-06-15 2014-06-07
426 Lui, Cheuk Hung 呂焯洪 Rep 2003-07-01
427 Lui, Chun Man 呂俊文 Rep 2010-10-29 2011-10-01
428 Lui, Ho Yeung 雷浩洋 Rep 2010-06-17 2014-06-14
429 Lui, Tze Fai 呂子輝 Rep 2015-02-11 2016-06-30
430 Lui, Wai Yi (SFC:ARD478) 呂慧儀 Rep 2008-05-28 2012-07-17
431 Lui, Wing Leung 雷永良 Rep 2005-06-10 2006-10-03
432 Luk, Chun Kin 陸晉建 Rep 2009-02-25 2010-05-01
433 Luk, Chung Yan 陸頌欣 F Rep 2008-11-28 2015-08-29
434 Luk, Kenneth Kam Kwong 陸錦光 M Rep 2008-01-09
435 Luke, Ting Tai 陸定泰 Rep 2009-05-22 2009-09-15
436 Ma, Chau Ho 馬秋豪 Rep 2014-05-22 2016-06-30
437 Ma, Christine Pamela 馬素冰 F Rep 2009-10-02 2009-10-27
438 Ma, Chung Ken 馬誦懃 Rep 2004-04-01
439 Ma, Sai To 馬世渡 Rep 2014-07-11
440 Ma, Steve Yuk Fat 馬玉發 M Rep 2014-07-17 2014-08-21
441 Ma, Wing Sing 馬永成 Rep 2007-07-17 2008-12-20
442 Mak, Chi Hang 麥志行 Rep 2004-04-28 2005-08-29
443 Mak, Chi Lai 麥智禮 Rep 2005-01-18
444 Mak, Kan Long 麥勤朗 M Rep 2008-04-29 2009-03-26
445 Mak, Mica Yun Ching 麥潤楨 Rep 2003-11-01
446 Mak, Wilson Yau Kee 麥有基 M Rep 2007-02-16 2007-10-30
447 Man, Ho Chuen 文浩全 37 M Rep 2014-07-04 2014-10-11
448 Man, Hok Leung 文學良 Rep 2012-07-09 2016-06-30
449 Man, Kam Hung 文錦鴻 Rep 2016-06-30
450 Man, Kwok Fai 文國輝 Rep 2008-12-19 2012-02-16
451 Mang, Dennis King Chung 孟勁松 M Rep 2008-01-01
452 Mang, Keng Fung 孟勁峰 Rep 2006-09-30
453 Mo, Lai Nga 巫麗雅 Rep 2009-01-02 2015-12-30
454 Mok, Chi Hoi 莫志海 Rep 2003-04-11
455 Mok, Chi San 莫志新 Rep 2004-12-29
456 Mok, Hiu Kwan 莫曉筠 Rep 2011-06-15 2016-06-30
457 Mok, Ho Wang 莫浩宏 Rep 2008-06-04 2016-06-30
458 Mok, Kam Wu 莫錦湖 Rep 2011-07-11 2012-02-01
459 Mok, Kim Wa 莫劍華 Rep 2013-09-17 2014-04-10
RO 2014-04-10 2014-07-01
460 Mok, William Wai Lim 莫偉廉 M Rep 2004-11-02 2005-06-17
461 Mui, Kay Boon 梅基本 Rep 2008-11-11 2010-11-06
Rep 2013-09-23 2015-01-17
462 Ng, Ching Yin (SFC:ARS551) 吳清賢 Rep 2013-01-15 2013-02-15
463 Ng, Chun Pui 伍振培 Rep 2014-09-24 2016-06-30
464 Ng, Chun Tung 吳鎮東 Rep 2011-10-26 2012-04-18
465 Ng, Hung Mui 吳紅梅 Rep 2009-07-02 2013-02-21
466 Ng, Ka Chi (SFC:AUX126) 伍家枝 Rep 2013-04-30 2014-12-31
467 Ng, Ka Wing (SFC:ABN570) 吳家永 Rep 2004-12-16
468 Ng, Kai Ip 吳啟業 Rep 2013-10-30 2016-06-30
469 Ng, Kam Fai (SFC:AUA229) 吳錦輝 Rep 2009-10-28 2016-06-30
470 Ng, King Lit 吳景烈 Rep 2010-10-29 2014-02-05
471 Ng, Kwai Ting 吳桂庭 Rep 2010-12-03 2011-11-08
472 Ng, Kwok Ho (SFC:ASY733) 吳國豪 Rep 2009-05-15 2014-02-08
473 Ng, Lai Lin (SFC:ATC366) 吳麗蓮 Rep 2010-03-29 2014-02-05
474 Ng, Mellissa Chui Ping 吳翠萍 F Rep 2014-10-27 2016-06-30
475 Ng, Raymond Wai Man (SFC:AFT926) 吳偉文 M Rep 2009-07-02 2009-09-18
476 Ng, Sik Fung 吳錫鋒 Rep 2008-01-23 2009-02-06
477 Ng, Siu Kwan (SFC:ABN711) 吳少坤 Rep 2004-09-21
478 Ng, Wai Kit (SFC:AVT524) 吳偉傑 Rep 2015-01-21 2016-06-30
479 Ng, Wai Shing 伍慧誠 Rep 2005-06-29 2006-03-28
480 Ng, William Yuk Wing 吳育榮 M Rep 2009-02-27 2016-06-30
481 Ng, Wing Leung 吳永良 Rep 2009-12-23 2016-06-30
482 Ng, Yiu Pang 吳耀鵬 Rep 2011-07-29 2013-08-12
483 Ngai, Hoi Chun 魏開俊 Rep 2007-05-28 2007-10-11
484 Ngai, Summy Shuk Wa 魏淑華 Rep 2015-03-03 2016-06-30
485 Ngai, Yin Fong 魏燕芳 Rep 2005-11-10 2010-06-25
486 Nip, Ka Kit 聶嘉傑 Rep 2013-06-26 2013-07-24
487 Nip, Kim Fung 聶劍峰 Rep 2016-06-30
488 Nip, Yau Ming 聶幼明 Rep 2003-04-14
489 Or, Chun On 柯俊安 Rep 2010-07-06 2012-09-01
490 Ou Yang, Kuo Ruei 歐陽國瑞 Rep 2013-05-23 2013-06-04
RO 2013-06-04 2014-03-13
491 Ou, Hsueh Hua 區學華 Rep 2009-10-30 2016-06-30
492 Pablo, Gerardo Gonzalez M Rep 2003-05-07
493 Pang, Alan Kwok Tung 彭國棟 M Rep 2009-09-18 2016-06-30
494 Pang, Judy Oi Wah 彭愛華 F Rep 2014-05-09 2016-06-30
495 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2005-09-27
496 Pang, Sze Sze 彭詩詩 Rep 2013-11-20 2016-06-30
497 Pang, Tai Yin 彭大然 Rep 2015-06-09 2016-06-30
498 Pang, Yiu Wai (SFC:ALB860) 彭耀偉 Rep 2004-08-12 2005-07-15
499 Poon, Lisa Lai Wah 潘麗華 F Rep 2003-08-16
500 Poon, Philip Shao Kong 潘肇康 M Rep 2016-06-30
501 Poon, Tin Ching 潘天青 Rep 2013-04-02 2014-04-07
502 Poon, Yee Lap 潘以立 Rep 2004-09-01 2004-11-01
503 Qin, Lang Jun 秦朗鈞 Rep 2012-08-15 2016-06-30
504 Shang, Wei (SFC:ATV553) 商瑋 Rep 2013-06-28 2015-04-27
505 Shea, Patrick Kwok Hing 佘國興 M Rep 2008-11-11 2008-12-25
506 Shih, Mei Ling 施美伶 Rep 2006-02-28 2006-09-18
507 Shing, Po Tung 盛宝東 Rep 2007-11-02 2011-03-26
508 Shou, King Chun 仇勁津 Rep 2015-07-20 2015-10-10
509 Shum, Cheung 沈翔 Rep 2016-06-30
510 Siew, James Wai Kwong 蕭偉剛 M Rep 2004-09-01
511 Sin, Chun Leong 冼浚量 Rep 2008-01-15 2010-06-12
512 Sin, Kam Tim 冼錦添 Rep 2011-04-19 2012-07-24
513 Sit, Pou I 薛寶儀 Rep 2004-02-03 2006-07-14
514 Sit, Raymond Chi Man 薛智文 M Rep 2007-03-26 2007-03-28
515 Siu, Lilian Chi Yan 蕭芷欣 Rep 2015-10-23 2016-06-30
516 Siu, Yin Shan 蕭燕姍 Rep 2005-12-07 2006-05-03
517 Siu, Yue 蕭宇 Rep 2009-01-02 2009-12-10
Rep 2012-06-28 2016-06-30
518 So, Chun Yip 蘇振業 Rep 2003-12-25
Rep 2005-01-31 2016-06-30
519 So, Lam Kan 蘇林根 Rep 2009-09-23 2011-05-01
520 So, Man Hong 蘇文康 Rep 2004-12-06
521 Sou, Alfred Ronald 仇夢軒 M Rep 2012-12-18 2013-05-25
522 Suen, Kin Pong 孫建邦 Rep 2003-04-18
Rep 2011-01-17 2014-06-16
523 Sum, Ka Wah 沈嘉華 Rep 2013-01-16 2014-01-04
524 Sum, Pun Yan 岑本仁 Rep 2005-09-22
525 Sung, Ching Hua 宋清華 Rep 2013-03-28 2013-04-30
RO 2013-04-30 2016-06-30
526 Sung, Yuk Nam 宋育楠 Rep 2008-01-10 2016-06-30
527 Sy, Pan Pan 施彬彬 Rep 2005-01-15
528 Sze, Chun Ching 施峻青 Rep 2016-06-30
529 Tai, Chun Fat 戴振發 Rep 2008-03-20 2009-08-29
530 Tam, Pak Ho 談栢豪 Rep 2010-09-21 2015-05-01
531 Tam, Pak Kin 譚柏健 Rep 2016-06-30
532 Tam, Wai Cheong (SFC:AAK153) 譚偉昌 Rep 2005-05-06 2006-03-01
533 Tam, Wing Yeung 譚永揚 Rep 2014-06-21
534 Tang, Alex Yee Yuk 鄧以旭 Rep 2009-05-06 2011-04-14
535 Tang, Ho Leung 鄧浩良 Rep 2004-12-14
536 Tang, Kwok Wai (SFC:BEX661) 鄧國偉 Rep 2015-02-27 2016-06-30
537 Tang, Miu Ling (SFC:ACJ601) 鄧妙玲 Rep 2003-08-08
538 Tang, Ping Sun 鄧炳燊 Rep 2012-07-30 2016-06-30
539 Tang, Ronny Kwan Hui 鄧君栩 Rep 2005-06-29
RO 2005-06-29 2016-06-30
540 Tang, Shu Yan 鄧樹仁 Rep 2003-04-11
541 Tang, Siu Fung 鄧肇風 Rep 2003-07-23
542 Tang, Sze Kee 鄧詩琪 Rep 2012-08-22 2013-08-03
543 Tang, Tsz Ting 鄧紫婷 Rep 2011-03-09 2013-08-26
544 Tang, Wah Yiu 鄧華耀 Rep 2014-11-05 2016-06-30
545 Tang, Yu Lam 鄧榆霖 Rep 2010-05-28 2013-05-01
546 Tang, Yuk Sang 鄧煜生 Rep 2009-04-14 2011-05-14
547 Tin, Sherman Chi Hou 田智豪 Rep 2009-08-31 2010-07-31
548 Ting, Ka Man (SFC:ATR339) 丁家敏 Rep 2012-12-12 2016-06-30
549 Ting, Ting Chi 丁亭枝 Rep 2013-02-26 2016-06-30
550 Tjau, Sze Wing 趙詩穎 Rep 2014-09-11 2015-12-30
551 To, Chi Chung 杜子聰 Rep 2014-05-26 2015-11-27
552 To, Ki Hong 陶基鴻 Rep 2003-10-25
553 To, Kin Hung 杜建雄 Rep 2013-04-24 2016-06-30
554 To, Lai Yee (SFC:AZW849) 杜麗儀 Rep 2012-07-16 2012-11-01
555 To, Michael Lai Kit 杜禮傑 M Rep 2013-02-25 2014-09-02
556 Tong, Hing Yuen 唐興元 Rep 2005-01-27
557 Tong, Kai Ming 唐啟明 Rep 2003-11-14 2010-05-10
558 Tsang, Chan Pui 曾燦培 Rep 2003-09-19
559 Tsang, Duncan Kwok Leung 曾國良 M Rep 2009-09-04 2010-07-01
560 Tsang, Eugene Bing Fun 曾炳勳 M Rep 2009-05-19 2009-05-21
561 Tsang, Kam Wing (SFC:AJD792) 曾錦榮 Rep 2006-04-25 2007-02-28
562 Tsang, Po Shan 曾寶珊 Rep 2009-07-14 2009-08-22
563 Tsang, Siu Ling (SFC:AGK992) 曾少玲 Rep 2005-01-07
564 Tsang, Tsz Yan 曾紫昕 Rep 2015-08-14 2016-06-30
565 Tsang, Vincent Hin Fun 曾憲勳 M Rep 2009-12-30 2016-06-30
566 Tsang, Yin Chun 曾然進 Rep 2009-05-13 2013-08-09
567 Tse, Alice 謝雅琪 F Rep 2015-02-25 2015-12-18
568 Tse, Kai Sang (SFC:ARF124) 謝啟生 Rep 2008-07-11 2009-10-07
569 Tse, King Ming 謝敬明 Rep 2011-07-15 2012-02-01
570 Tse, Lai Heng 謝禮恆 Rep 2008-03-20 2008-12-25
571 Tse, Tze Yu 謝子儒 Rep 2010-12-15 2011-05-16
572 Tse, Yin Chun (SFC:AEH260) 謝言俊 Rep 2005-01-18
573 Tso, Yin Ping 曹燕萍 Rep 2016-06-30
574 Tsui, Maurice Lung Kwai 徐隆逵 Rep 2013-04-16 2013-06-18
575 Tsui, Simon Hok Man 崔學民 M Rep 2006-04-07
576 Tsui, Victor Woon Hung 徐渙熊 M Rep 2009-01-15 2009-02-14
577 Tsui, Wai Kei (SFC:AEF381) 崔偉基 Rep 2008-01-01
578 Tuen, Hiu Ching 段曉菁 Rep 2003-04-26
579 Tung, Ka Chi (SFC:AQQ674) 董家志 Rep 2008-03-12 2016-06-30
580 Tung, Ka Kei 董家祺 Rep 2003-07-04 2010-10-30
581 Tung, Ying Cheong 董應昌 Rep 2009-06-11 2011-09-01
582 Wah, Johnny Wang Ming 華宏銘 M Rep 2013-07-17 2014-08-08
583 Wan, Eddie Ting Hin 溫庭軒 M Rep 2011-06-17 2012-01-01
584 Wan, Kenneth Yuen Leung 溫遠亮 M Rep 2004-08-04
585 Wang, Lai Hon 王禮瀚 Rep 2003-10-08
586 Wei, Alexandre Chi An 魏啟安 M Rep 2009-12-17 2010-04-01
587 Wong, Cheuk Ka 黃卓嘉 Rep 2012-12-06 2013-10-09
588 Wong, Cheung Fung 王鎧霖 Rep 2007-07-11 2008-02-19
589 Wong, Chi Ho (SFC:ANZ779) 黃志豪 Rep 2006-09-28 2007-10-11
590 Wong, Chi Ho (SFC:BFF016) 黃志灝 Rep 2015-04-28 2016-06-30
591 Wong, Chi Pang 王崇峻 Rep 2012-01-06 2012-03-01
592 Wong, Chih Ling 黃子林 Rep 2014-11-01
593 Wong, Chung (SFC:BAH712) 黃聰 Rep 2012-11-05 2013-06-10
594 Wong, Chung Kwan (SFC:AOD823) 黃頌君 Rep 2007-11-08 2008-05-01
595 Wong, Eddie Yuen Sut 汪炫戌 M Rep 2012-04-26 2012-12-25
596 Wong, Eva Ka Ki 黃嘉琪 F Rep 2009-07-28 2010-05-08
597 Wong, Filip Fei-Lang 王俊皓 Rep 2009-06-24 2009-07-02
598 Wong, Hing Fai 黃慶輝 Rep 2014-06-14
599 Wong, Hing Nam 黃慶南 Rep 2009-12-08 2016-06-30
600 Wong, Ho Yan (SFC:AKX411) 黃可欣 Rep 2015-08-28 2016-06-30
601 Wong, Jonathan Yuk Chuen 王玉泉 M Rep 2007-09-06 2012-12-17
602 Wong, Joseph Ha Lun 王夏倫 M Rep 2008-04-21 2008-09-19
603 Wong, Kee Soon 黃居順 Rep 2003-06-11
604 Wong, Kelvin Siu Kit 黃少傑 M Rep 2012-08-06 2016-06-30
605 Wong, Kelvin Wai Po 黃偉寶 M Rep 2009-08-20 2011-02-01
606 Wong, Kin Ming (SFC:ACK754) 黃健明 Rep 2003-06-14
607 Wong, Kin Pong (SFC:AJN217) 黃建邦 Rep 2014-08-19 2016-06-30
608 Wong, Kit Fai (SFC:AGL877) 王傑輝 Rep 2004-12-06
609 Wong, Koon Ming 黃冠明 Rep 2010-12-31 2016-06-30
610 Wong, Lai Suen 黃麗璇 Rep 2007-04-11
611 Wong, Lai Yue 黃麗洳 Rep 2004-07-30 2005-08-07
612 Wong, Maffee Pak Yui 黃柏叡 Rep 2015-03-12 2015-10-15
613 Wong, Man Ki (SFC:AFE451) 黃文琦 Rep 2003-04-24
Rep 2004-07-14 2016-06-30
614 Wong, Man Kit (SFC:AMP198) 黃文傑 Rep 2010-10-06 2011-09-14
615 Wong, Mandy Man Huen 黃文絢 42 F Rep 2007-07-24 2007-07-28
616 Wong, Ngai Fung 黃藝峰 Rep 2015-03-02 2016-06-30
617 Wong, Ngok Kit 黃岳傑 Rep 2013-10-31 2014-04-01
618 Wong, Sau Man (SFC:ALY638) 黃秀文 Rep 2015-03-09 2016-06-30
619 Wong, Sheh Yung 王錫勇 Rep 2009-05-13 2013-08-09
620 Wong, Sum On 黃森安 Rep 2006-08-31 2008-05-22
621 Wong, Sze Long 黃偲朗 Rep 2005-04-19
622 Wong, Sze Man (SFC:AEF861) 黃詩敏 Rep 2003-10-18
623 Wong, Sze Yiu 王思堯 Rep 2011-10-12 2014-09-29
624 Wong, Tsang Yin 黃增賢 Rep 2016-06-30
625 Wong, Tze Yim 黃子艷 Rep 2016-06-30
626 Wong, Wai Kin (SFC:AXA388) 黃偉健 Rep 2011-03-23 2011-04-09
627 Wong, Wai Yan (SFC:ADM442) 王惠恩 Rep 2016-06-30
628 Wong, Wai Yi (SFC:AXG434) 黃慧儀 Rep 2011-09-07 2012-04-19
629 Wong, Wai Yin (SFC:ALZ710) 黃偉彥 Rep 2005-05-17 2006-04-08
630 Wong, Wan To 黃運圖 Rep 2015-07-09 2016-06-30
631 Wong, Wan Yin 黃尹然 Rep 2007-07-04 2016-06-30
632 Wong, William Chi Wai (SFC:AFD253) 黃志偉 M Rep 2016-06-30
633 Wong, Wing Hang (SFC:BDW769) 黃永恒 Rep 2014-09-02 2016-06-30
634 Wong, Yin Fai 王彥輝 Rep 2012-07-27 2013-09-21
635 Wong, Yuk Ming (SFC:ARH217) 黃玉明 Rep 2015-05-18 2016-06-30
636 Wong, Yun Choi 黃潤財 Rep 2015-01-17
637 Wong, Yun Tan 王婉庭 Rep 2013-06-10 2016-06-30
638 Wu, Lok Man 胡洛汶 Rep 2014-11-20 2016-06-30
639 Wu, Nga Yin Adela 胡雅妍 Rep 2011-01-10 2016-06-30
640 Wu, Shiau Ling Mary 吳小凌 Rep 2013-12-23 2014-07-22
641 Wu, Tony Li Yang 吳立揚 M Rep 2015-05-05 2016-06-30
642 Wu, Yi Chieh 吳怡潔 Rep 2013-05-09 2016-06-30
643 Wu, Yiu Ying 胡耀瑩 Rep 2008-05-16 2016-06-30
644 Wu, Yu (SFC:AMW873) 鄔敔 Rep 2006-04-19 2013-07-01
645 Wu, Zhi Yuan 吳致遠 Rep 2016-06-30
646 Xiao, Yi (SFC:BGR028) 肖伊 Rep 2016-03-10 2016-04-14
647 Xu, Feng (SFC:AYO610) 徐丰 Rep 2011-12-02 2012-11-10
648 Yam, Wan Ki 任蘊騏 Rep 2014-08-21 2016-06-30
649 Yan, Ka Lok (SFC:AJK630) 甄嘉樂 Rep 2005-01-07 2005-08-06
650 Yan, Walras Lok Hang 甄諾衡 Rep 2015-09-21 2016-06-30
651 Yang, Hui Ting 楊惠婷 Rep 2008-01-01
652 Yao, Jiang (SFC:AUD162) 姚疆 Rep 2009-11-10 2010-11-13
653 Yau, Atak Chung Tak 邱重德 RO 2014-05-12 2016-06-30
654 Yau, Patrick (SFC:AFT664) 尤必正 M Rep 2004-09-01 2012-04-21
655 Ye, Zuobin (SFC:AWK611) 葉作斌 Rep 2011-05-17 2011-09-19
656 Yee, Ka Fai (SFC:BFZ618) 茹家輝 Rep 2015-09-02 2016-02-05
657 Yeh, Mark Shing M Rep 2008-11-24 2008-12-01
658 Yeung, Anmeia Mi Kum 楊美琴 Rep 2013-11-06 2014-03-27
659 Yeung, Ching Kwong 楊程光 M Rep 2005-08-25 2010-05-24
660 Yeung, Frederick Hoi Tan 楊凱騰 M Rep 2007-11-26 2008-08-19
661 Yeung, Kin Wing 楊建榮 Rep 2004-02-11 2008-10-31
662 Yeung, Lam Lam 楊林琳 Rep 2014-09-03 2016-01-08
663 Yeung, Man Lok (SFC:BAS380) 楊文樂 Rep 2013-01-11 2013-12-13
664 Yeung, Muk Yan 楊穆欣 Rep 2006-09-05 2013-11-20
665 Yeung, Ngai Pan 楊藝彬 Rep 2007-10-12 2014-11-01
666 Yeung, Po 楊波 Rep 2015-05-05 2016-02-05
667 Yeung, Siu Hang (SFC:ASY751) 楊少衡 Rep 2009-05-15 2009-08-10
668 Yeung, Suet Ying 楊雪瑩 Rep 2009-09-28 2012-04-30
669 Yeung, Suet 楊雪 Rep 2015-07-02 2016-06-30
670 Yeung, Tuen Yee 楊敦義 Rep 2003-05-20 2016-06-30
671 Yeung, Wing Chau 楊榮洲 Rep 2009-01-05 2014-06-07
672 Yeung, Wing Yi (SFC:AUM518) 楊詠宜 Rep 2010-08-04 2010-08-24
673 Yeung, Yeuk Kei 楊耀基 Rep 2003-04-11
Rep 2004-09-02 2005-09-30
Rep 2009-12-04 2010-06-19
674 Yim, Francis Man Leong 嚴文亮 M Rep 2012-09-07 2013-09-14
675 Yim, Henry Tak Chor 嚴德初 M Rep 2009-02-17 2009-04-10
676 Yip, Ching Fung 葉晴峰 Rep 2012-11-13 2013-04-16
677 Yip, Chung Pan 葉仲彬 Rep 2007-04-12 2016-04-10
678 Yip, Danny Chi Chung 葉志聰 Rep 2007-04-25
679 Yip, Ho Yin (SFC:ASL078) 葉浩賢 Rep 2009-03-12 2009-06-05
680 Yip, Hung Kei 葉鴻基 Rep 2009-05-05 2009-09-11
681 Yip, Ka Lung 葉家龍 Rep 2004-07-16 2005-03-17
682 Yip, Kim Wah 葉劍華 M Rep 2008-05-15 2008-05-20
683 Yip, Lai Ping 葉麗萍 Rep 2004-12-01
Rep 2005-04-29 2016-06-28
684 Yiu, Man Kuen 姚文娟 Rep 2014-10-16 2016-06-30
685 Yiu, Sing Hei 姚昇希 Rep 2012-06-06 2012-08-02
686 Yiu, Tak Yin 姚得賢 Rep 2003-10-01
687 Yu, Angel Wa Ki 俞華琪 F Rep 2016-06-30
688 Yu, Anthony Sai Yin 余世賢 M Rep 2010-05-06 2011-10-08
689 Yu, Chi Kwong (SFC:AGM855) 余志光 Rep 2008-01-01
690 Yu, Chiu Yan 余釗仁 Rep 2010-06-17 2014-05-29
691 Yu, Chuen Man 余傳文 Rep 2003-06-28
692 Yu, Garry Wing Lok 余永祿 M Rep 2013-09-11 2015-04-14
RO 2015-04-14 2015-08-01
693 Yu, Nelson Kwok Choi 余國才 M Rep 2007-11-07 2008-06-26
694 Yu, Ping Fan 余炳勳 Rep 2006-07-05 2006-12-24
695 Yu, Vivien Wei Sung 余惠心 F Rep 2014-09-17 2016-06-30
696 Yuen, Kwai Fan 袁桂芬 Rep 2016-03-14 2016-06-30
697 Yuen, Oliver Hong Wai 袁康維 M Rep 2016-06-30
698 Yuen, Pak To 袁栢濤 Rep 2006-10-04 2016-06-30
699 Yuen, Wai Fun 袁惠芬 Rep 2009-06-29 2012-02-25
700 Yuen, Wan Hei 袁蘊希 Rep 2016-01-04 2016-06-15
701 Yuen, Wilson Ka Tai 袁家泰 M Rep 2005-11-04 2016-06-30
702 Yung, Chi Kan 翁自勤 Rep 2014-11-24 2016-06-30
703 Yung, Kam Sing 翁錦成 Rep 2009-09-14
704 Zhang, Jing (SFC:AXE971) 張靜 Rep 2011-08-02 2012-01-14
705 Zhang, Zhihua (SFC:AVD057) 張志華 Rep 2010-09-07 2012-03-10
Rep 2013-02-04 2016-06-30
706 Zhao, Wei (SFC:ALU733) 趙偉 Rep 2006-03-15 2014-10-01
707 Zhou, Jie (SFC:AUZ707) 周洁 Rep 2010-05-03 2011-11-01
708 Zuo, Wei (SFC:ALH756) 左為 Rep 2005-07-06 2006-06-11

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top