Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited 元大亞洲投資(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Au Yeung, Lok Yan 歐陽樂欣 Rep 2011-06-27 2011-10-16
2 Au, Chi Ying 區姿瑩 F RO 2011-06-29 2014-04-30
3 Chan, Alex Tsan Hung 陳燦雄 Rep 2009-04-29 2011-08-03
4 Chan, Alvin Kwun Lin 陳冠年 M Rep 2005-08-04 2012-11-15
5 Chan, Amy (SFC:AEY768) 陳安薇 F RO 2010-09-17 2011-11-21
6 Chan, Cat Pui Sze 陳佩詩 Rep 2009-12-14 2010-07-30
7 Chan, Celia King Ki 陳景琪 F Rep 2008-12-18 2010-05-13
8 Chan, Che Yan 陳智仁 Rep 2010-04-14 2010-09-30
9 Chan, Chi Kan 陳志勤 Rep 2012-08-22 2012-09-29
10 Chan, Chor Man 陳楚民 Rep 2010-04-16 2013-09-13
11 Chan, Christopher Chun Yin 陳俊彥 M Rep 2009-03-18 2010-03-03
12 Chan, Chun Kit (SFC:AVT034) 陳俊傑 Rep 2010-08-23 2010-11-29
13 Chan, Eric Chi Wai 陳志偉 M Rep 2007-11-13 2015-12-30
14 Chan, Fan Yeung 陳勳陽 Rep 2009-01-09 2009-07-06
15 Chan, Hay Lap (SFC:AAI557) 陳希立 Rep 2005-04-07 2005-08-10
16 Chan, Hei Ming (SFC:ASO239) 陳希明 Rep 2009-03-12 2011-05-19
17 Chan, Ho Ting (SFC:AWY231) 陳浩庭 Rep 2011-03-09 2013-08-01
18 Chan, Hoi Hung 陳凱鴻 Rep 2008-11-07 2009-09-07
19 Chan, Hon Fai (SFC:AEU371) 陳漢輝 Rep 2004-09-01 2013-04-10
20 Chan, Jennia Pui Man 陳佩敏 Rep 2008-05-09 2013-04-10
21 Chan, Ka Hung (SFC:ABH274) 陳家雄 Rep 2005-04-07 2013-04-10
22 Chan, Ka Yu (SFC:APQ350) 陳嘉瑜 Rep 2009-05-26 2013-04-10
23 Chan, Kar Wah 陳家驊 Rep 2008-11-05 2009-01-12
Rep 2009-11-26 2010-04-21
24 Chan, Kin Ho (SFC:ALQ830) 陳健豪 Rep 2009-04-21 2011-01-07
25 Chan, Kin Leung 陳建良 Rep 2010-02-02 2010-03-01
RO 2010-03-01 2011-06-16
26 Chan, King Lok 陳敬樂 Rep 2010-05-18 2015-12-30
27 Chan, King Man (SFC:AGG130) 陳敬文 Rep 2008-04-14
28 Chan, Man Chiu 陳文超 Rep 2010-04-27 2010-07-17
29 Chan, Man Fung (SFC:AUE707) 陳文鋒 Rep 2010-12-02 2013-03-15
30 Chan, Man Na 陳文娜 Rep 2007-11-06 2010-03-24
31 Chan, Pauline Bo Ling (SFC:ALA618) 陳寶玲 F Rep 2011-04-19 2015-12-30
32 Chan, Ping Tong 陳炳堂 Rep 2010-05-14 2010-07-17
33 Chan, Ricky Kam Shui 陳錦緒 M Rep 2006-08-14 2013-04-10
34 Chan, Shuk Lei 陳淑妮 Rep 2007-04-26 2013-09-13
35 Chan, Simon Cherk Him 陳卓謙 M Rep 2009-09-29 2012-08-01
36 Chan, Siu Ching (SFC:AEF334) 陳少清 Rep 2007-11-02 2010-03-24
37 Chan, Siu Chun (SFC:ACO737) 陳少春 Rep 2009-12-08 2015-12-30
38 Chan, Siu Wai (SFC:AUB313) 陳少威 Rep 2011-01-27 2012-08-06
39 Chan, Siu Ying (SFC:AUJ215) 陳少英 Rep 2009-12-17 2012-08-01
40 Chan, Sze Ho (SFC:AWZ026) 陳思浩 Rep 2011-03-11 2011-06-21
41 Chan, Tat Shing 陳達成 Rep 2010-11-24 2013-08-01
42 Chan, Terry Chin Lung 陳展龍 Rep 2005-04-07 2013-09-13
43 Chan, Tsan Tuen 陳贊屯 Rep 2009-12-03 2013-05-22
44 Chan, Wai Kit (SFC:AUB414) 陳偉杰 Rep 2010-05-13 2011-01-16
45 Chan, Wai Loi 陳慧娜 Rep 2009-06-23 2011-05-02
46 Chan, Wai Man (SFC:ACL111) 陳偉文 Rep 2010-08-30 2011-12-17
47 Chan, Wing Wing Yee 陳詠怡 Rep 2011-02-25 2012-07-18
48 Chan, Yiu Man (SFC:ACR627) 陳耀文 Rep 2009-11-09 2013-05-22
49 Chan, Yiu Man (SFC:AOS417) 陳耀民 Rep 2009-05-25 2010-10-25
RO 2010-10-25 2016-04-11
50 Chan, Yuk Ying (SFC:ADO339) 陳玉英 F RO 2004-03-05
51 Chang, Hsiao Hsin 張孝新 Rep 2020-05-05
52 Chang, Hsien-Chun 張憲鈞 Rep 2011-03-18 2012-06-01
53 Chang, Kwok Fai 鄭國輝 Rep 2006-12-12 2007-10-26
54 Chang, Yu Wei (SFC:ART450) 張玉薇 Rep 2009-01-12 2009-06-16
55 Chao, Ruo Han 趙若涵 Rep 2011-04-27 2014-01-03
56 Chau, Ho Hei 巢皓熙 Rep 2009-09-28 2013-04-10
57 Chau, Kin Man 鄒建文 Rep 2013-09-13
58 Chau, Kon Chiu 周幹弨 Rep 2006-07-25 2010-04-28
59 Chau, Kwan Kit 周均傑 Rep 2010-03-17 2011-03-09
60 Chau, Kwok Hung 周國鴻 M Rep 2008-08-20 2013-09-13
61 Chau, Li Hau (SFC:AAA142) 周李厚 RO 2003-04-28
62 Chau, Man Ting (SFC:AAD481) 周文定 Rep 2004-07-05 2006-08-04
63 Chau, Samiel Chung Yin 周中彥 Rep 2005-04-08 2006-06-26
64 Chen, Chao-Wei 陳兆蔚 Rep 2007-09-04 2008-07-12
65 Chen, Cheng Jorge 陳立維 Rep 2011-01-13 2011-11-01
66 Chen, Chih Yung 陳至勇 48 M Rep 2005-04-09 2006-04-19
RO 2006-04-19 2013-02-16
67 Chen, Chih-ching 陳志清 Rep 2011-03-29 2011-07-29
68 Chen, Chuan-Hsin 陳泉鑫 RO 2010-11-08 2012-02-03
69 Chen, I-Hsien (SFC:AMH260) 陳益賢 Rep 2005-09-07 2007-10-18
70 Chen, Kuang Hsi 陳光熙 Rep 2011-03-17 2011-09-08
71 Chen, Kun-Yang 陳坤陽 Rep 2010-10-15 2013-03-01
72 Chen, Mang-Yi 陳嫚儀 Rep 2007-05-29 2009-09-14
73 Chen, Miao-Ju 陳妙如 RO 2016-03-16
74 Chen, Ming Li (SFC:APT080) 陳明莉 Rep 2007-11-12 2012-06-01
75 Chen, Nan-Shou Rep 2005-09-07 2006-02-27
76 Chen, Ping-Chiao 陳品橋 Rep 2007-04-11 2007-11-09
Rep 2008-03-28 2008-05-20
77 Chen, Shiuan-Tai 陳烜台 Rep 2004-12-06 2007-11-09
78 Chen, Shu-Chi 陳素姬 Rep 2009-01-09 2010-06-07
79 Chen, Wen Hwa 陳文華 Rep 2011-03-28 2011-06-01
80 Chen, Yat Sun 陳一新 Rep 2003-09-05 2004-05-31
RO 2004-05-31 2007-03-31
81 Chen, Yinyi 陳引怡 Rep 2008-12-08 2011-07-16
82 Chen, Yu-Ting (SFC:APF562) 陳昱廷 Rep 2007-08-17 2007-10-01
83 Chen, Yun-Lu 陳韻聿 Rep 2008-12-22 2009-03-25
84 Cheng, Albert Chi Leung 鄭之亮 M RO 2005-03-04
85 Cheng, Chao-Ming 鄭昭明 Rep 2005-01-15 2005-06-02
Rep 2006-05-10 2007-03-31
86 Cheng, Chi Cheong 鄭志昌 Rep 2006-03-08 2007-10-01
87 Cheng, Chi Fung 鄭智鋒 Rep 2011-01-31 2011-03-09
88 Cheng, Hsin-I 鄭昕宜 Rep 2009-02-26 2009-12-31
89 Cheng, Joseph Kar Min 鄭家敏 M Rep 2009-01-07 2013-04-26
90 Cheng, Kwok Wai (SFC:AUX349) 鄭國偉 Rep 2010-03-24 2010-07-28
91 Cheng, Tai Tim 鄭棣添 Rep 2004-02-06 2004-07-27
92 Cheng, Wai Man (SFC:ACK625) 鄭偉文 Rep 2006-02-15 2006-06-16
93 Cheng, Wen Fei 鄭文斐 Rep 2010-05-31 2010-06-28
94 Cheuk, Sze Lok 卓斯樂 Rep 2005-08-01 2007-09-01
95 Cheung, Fai (SFC:AHB996) 張暉 Rep 2004-12-13 2005-05-17
96 Cheung, Joseph Cho Shing 張祖成 M Rep 2009-11-17 2011-09-11
97 Cheung, Ka Ho (SFC:AYH663) 張家豪 Rep 2012-01-12 2013-12-27
98 Cheung, Ka Lung (SFC:AGA545) 張家龍 Rep 2005-04-01 2006-11-01
99 Cheung, Man Wai (SFC:APC059) 張文偉 Rep 2009-04-28 2011-02-01
100 Cheung, See Ling 張思玲 Rep 2008-02-21 2016-01-23
101 Cheung, Sky Shi Gaii 張士佳 M Rep 2010-08-02 2013-04-04
102 Cheung, Wai Kay 張偉奇 RO 2010-03-10 2010-10-07
103 Cheung, Warren Yui Kai 張睿佳 53 M RO 2010-10-22 2011-04-01
104 Cheung, Yuen Wong 張源旺 Rep 2005-08-12 2007-07-27
105 Cheung, Yun Tim 張潤添 Rep 2009-03-17 2011-07-23
106 Chiang, Wei-Yuan 江偉源 RO 2011-11-18 2013-04-30
107 Chiu, Dominic Bong Chi 趙邦智 M Rep 2011-08-25 2013-12-30
108 Chiu, Hon Wah 趙漢華 Rep 2004-08-24 2008-02-18
109 Chiu, Kuo Yang 邱國洋 Rep 2009-01-02 2012-06-01
110 Chiu, Man Yee (SFC:AAH138) 趙敏兒 Rep 2007-03-01 2010-03-11
111 Chiu, Tuen Leung 趙端良 Rep 2009-12-08 2015-12-30
112 Choi, Chi Ho (SFC:AUS180) 蔡智皓 Rep 2010-02-10 2010-11-15
113 Choi, Hok Poh 蔡福寶 Rep 2011-07-18 2013-04-26
114 Choi, Ka Fai 蔡家輝 Rep 2007-06-06 2012-01-01
115 Choi, Kit Wun 蔡潔媛 Rep 2011-06-09 2011-08-15
116 Choi, Kwok Ip 蔡國業 M Rep 2013-04-26
117 Choi, Tak Fai 蔡德輝 Rep 2012-02-28 2013-03-15
118 Choi, Tony Su Long 蔡兆龍 M Rep 2006-05-02 2007-09-01
119 Chong, Siu Suet 莊小雪 Rep 2012-01-20 2013-11-04
120 Chong, Wai Hung 莊偉雄 Rep 2011-02-10 2012-08-01
121 Chong, Yuk Yan 莊旭仁 Rep 2009-03-02 2009-06-05
122 Chou, Chuk Nam 周速楠 Rep 2005-07-13 2007-08-01
123 Chou, I-Chiang 周毅強 Rep 2005-04-11 2006-02-27
Rep 2007-01-29 2007-11-09
124 Chow, Judy Suk Yiu 周淑瑤 F Rep 2010-05-03 2013-08-01
125 Chow, Kwok Wai 周國偉 54 M Rep 2009-05-26 2011-04-20
126 Chow, Yip Shing 周業城 Rep 2010-04-29 2013-08-01
127 Chow, Yuk Wah (SFC:ABJ926) 周玉華 Rep 2019-08-21
128 Choy, Ho Yin 蔡浩然 Rep 2005-05-05 2007-05-22
129 Choy, Siu Kwan 蔡小軍 Rep 2010-06-22 2010-12-08
130 Chu, Christina Yuk Yee 朱玉儀 F Rep 2010-11-03 2011-05-02
131 Chu, Chun Wai 朱俊偉 Rep 2006-05-04 2008-01-21
132 Chu, Hau Yee 朱孝儀 Rep 2005-09-07 2010-04-16
133 Chu, Wai Leung (SFC:ABQ114) 朱偉良 Rep 2009-11-09 2015-02-11
134 Chue, Wai Hing 徐惠卿 Rep 2010-07-02 2013-04-26
135 Chui, Wai Fong 徐惠芳 Rep 2010-02-26 2010-06-21
136 Chung, Wai Ho 鍾偉豪 Rep 2010-12-21 2011-07-06
137 Cui, Huizi 崔惠子 Rep 2010-10-11 2012-07-07
138 Dong, Chang 董昶 Rep 2011-09-02 2013-04-10
139 Dong, Fangming 董方明 Rep 2011-03-25 2012-08-28
140 Dong, Hongbo 董洪波 Rep 2008-10-22 2008-10-31
141 Fong, Alen Man Chun 方文俊 M Rep 2009-11-06 2013-08-01
142 Fong, Chiu Chi 方超賜 Rep 2009-09-18 2009-11-16
143 Fong, Chun Yuen 方俊源 Rep 2011-10-25 2012-12-20
144 Fong, Yu 方瑜 Rep 2010-03-05 2015-12-30
145 Fu, Hung Man 符洪民 RO 2006-08-14
Rep 2006-08-14 2006-12-01
146 Fu, Ka Ho 傅家豪 Rep 2009-07-20 2012-03-05
Rep 2012-05-23 2012-11-02
147 Fu, Kuang-Chih 傅光智 Rep 2006-06-13 2007-11-09
Rep 2008-03-28 2012-06-01
148 Fu, Yuet Wan 傅月雲 Rep 2012-07-30 2013-05-22
149 Fung, Adrian Choi Ming 馮載明 M Rep 2004-05-14 2006-11-01
Rep 2010-03-19 2010-11-02
RO 2010-11-02 2011-06-01
150 Fung, Jackie Ching Wan 馮青雲 Rep 2010-08-23 2011-04-14
151 Fung, King Hong 馮景康 Rep 2009-08-31 2012-08-18
152 Fung, Kit Sing 馮傑聲 Rep 2011-03-29 2012-08-11
153 Fung, Koon Yan 馮冠欣 Rep 2012-02-03 2012-05-02
154 Fung, Sau Lin 馮秀蓮 Rep 2004-07-02 2012-08-01
155 Ha, Ron Hiu Lam 夏曉嵐 Rep 2010-10-27 2011-05-23
156 Hau, King Hung 侯景紅 Rep 2008-04-17 2012-01-01
157 Ho, Cho Ki 何祖祈 Rep 2011-05-03 2011-10-27
Rep 2012-04-19 2014-02-21
158 Ho, Cindy Man Wai 何玟慧 F Rep 2003-07-10 2003-11-07
159 Ho, Frankie Man Kit 何文傑 M Rep 2009-12-04 2010-04-15
160 Ho, Hing Fai 何慶輝 Rep 2012-02-01 2012-07-07
161 Ho, Tin Shing 何天成 Rep 2010-07-09 2011-06-01
162 Ho, Wai Chu (SFC:AOU147) 何位珠 Rep 2007-05-30 2011-10-12
163 Ho, Yuan-Pang 何原榜 Rep 2007-09-04 2011-06-16
164 Hon, Roger Ka Man 韓嘉文 M Rep 2010-12-06 2015-12-30
165 Hong, Yu-Lin 洪毓苓 Rep 2009-07-14 2013-09-24
166 Hsieh, Siou-Ping 謝秀萍 Rep 2010-02-04 2013-10-17
167 Hsu, Chih-Wen 徐志文 RO 2008-07-14 2011-08-01
168 Hsu, Ching-Ching 許青菁 Rep 2011-03-11 2011-05-10
169 Hsu, Chun-Yi 徐君毅 Rep 2008-04-09 2011-06-16
170 Huang, Chao-Tang 黃昭棠 Rep 2005-07-15 2006-11-30
171 Huang, Chi Yuan 黃齊元 RO 2003-12-22 2006-04-25
RO 2010-03-10 2012-02-03
172 Huang, Hua-Lun 黃華倫 Rep 2008-05-23 2012-06-01
173 Huang, Li Nien 黃麗年 Rep 2008-04-18 2012-06-01
174 Huang, Pei-Hsuan 黃沛璿 Rep 2009-12-03 2011-07-08
175 Huang, Shao Hsuan 黃劭萱 Rep 2011-03-09 2012-09-25
176 Huang, Ting-Yu 黃亭瑜 Rep 2011-10-27
177 Huang, Tzu-Yi 黃子宜 RO 2009-05-22 2010-07-31
178 Huang, Yue Yumi 黃越 Rep 2010-08-23 2011-05-19
179 Huen, Philip Tak Pan 禤德斌 M Rep 2009-12-02 2013-08-01
180 Hui, Chun (SFC:AWQ526) 許俊 Rep 2011-01-17 2012-01-14
181 Hui, Miranda Chi Cheung 許志翔 F Rep 2008-10-03 2011-01-31
182 Hui, Ting Siu 許廷肇 Rep 2011-01-13 2012-02-10
183 Hung, An-Yu 洪安裕 Rep 2007-12-10 2008-12-10
184 Hung, Chiu Loi 洪超來 Rep 2010-02-10 2011-12-27
185 Hung, Lap Tung 洪立東 Rep 2011-02-15 2015-12-30
186 Hung, Lok Kwan 洪樂群 Rep 2009-12-03 2012-02-18
187 Hung, Siu Wah 孔少華 Rep 2008-06-05 2009-07-06
188 Hung, Yat On 洪日安 Rep 2010-02-10 2012-07-07
189 Ip, Hiu Shuen 葉曉璇 Rep 2011-05-31 2012-01-18
190 Ip, Mandy Wun Tai 葉煥娣 F Rep 2011-03-14 2011-07-26
191 Ip, Raymond Wai Cheuk 葉偉焯 M Rep 2010-08-13 2012-05-08
192 Ip, Shun Yin 葉舜賢 Rep 2009-12-03 2009-12-07
193 Jhang, Sin-Lun 張心倫 Rep 2009-07-06 2012-05-22
194 Jin, Wenjie 金文杰 51 M Rep 2004-09-07
195 Kao, Wei Luen 高偉倫 Rep 2011-07-04 2014-04-24
196 Kee, Chi Kwan 紀志坤 Rep 2004-11-26 2006-11-16
RO 2006-11-16 2007-07-27
Rep 2007-07-27 2015-12-30
197 King, Alex Tat Hung 金達鴻 Rep 2008-09-09 2011-12-10
198 Kok, Pui Mo 郭佩武 Rep 2006-06-13 2008-12-01
Rep 2009-03-12 2010-03-25
199 Kong, Yiu Chung 鄺耀宗 Rep 2008-03-31 2011-03-01
Rep 2011-04-18 2013-04-10
200 Kuo, Mou Chung 古茂松 Rep 2004-11-26 2007-07-01
201 Kwan, Michael Hoi Ngai 關鎧毅 M Rep 2010-02-24 2010-05-17
202 Lai, Karen Ka Yu 賴嘉茹 F Rep 2010-11-24 2011-06-07
203 Lai, Lam 黎琳 Rep 2011-01-27 2015-10-04
204 Lai, Ming Yeung (SFC:AFA201) 賴名揚 Rep 2006-07-25 2010-03-29
205 Lai, Tsao Lung 賴朝隆 RO 2005-12-09 2007-03-31
206 Lai, Tsz Lung 黎子龍 Rep 2009-03-20 2009-05-15
207 Lam, Cheuk Sun 林卓燊 Rep 2011-09-07 2012-04-03
Rep 2012-04-19 2013-08-01
208 Lam, Chi Hsin 林志興 Rep 2004-12-16 2006-11-01
209 Lam, Edmund Ho Kei 林浩基 M Rep 2009-03-18 2009-05-06
210 Lam, Fung (SFC:APF050) 林峰 Rep 2008-01-23 2010-03-01
211 Lam, Gilbert Shen Hriung 林聖鴻 M RO 2003-12-22
212 Lam, Hoi Sing (SFC:AUR383) 林海升 Rep 2010-02-04 2010-07-31
213 Lam, Kevin Kin Wah 林健華 M Rep 2008-04-01
214 Lam, Lai Chun (SFC:AFJ754) 林麗珍 Rep 2010-01-25 2013-04-26
215 Lam, Lok Ki 林樂麒 Rep 2010-11-18 2011-06-10
216 Lam, Michael Man 林敏 44 M RO 2004-05-18 2004-12-15
217 Lam, Shun 林順 Rep 2010-01-12 2013-08-09
218 Lam, Sze Yuen 林詩鉉 Rep 2011-07-27 2013-04-26
219 Lam, Terence Joe Cho Ying 林祖瀛 59 M RO 2012-01-03 2013-06-08
220 Lam, Tsz Lung (SFC:AOM982) 林子龍 Rep 2009-02-16 2011-08-09
221 Lan, Shu-Hua 藍淑樺 Rep 2012-02-01 2013-11-22
222 Lang, Zhen 郎臻 Rep 2009-11-11 2012-08-18
223 Lau, Chi Ming (SFC:AUW146) 劉智明 Rep 2010-03-10 2011-07-01
224 Lau, Derrick Wang Yip 劉宏業 59 M RO 2004-11-04
225 Lau, Hon Leung 劉漢良 Rep 2008-06-17 2009-12-31
226 Lau, Hon Wai (SFC:ACI109) 劉漢威 Rep 2005-08-24 2010-12-15
227 Lau, Jeffrey Hoi Yue 劉凱宇 M Rep 2010-03-19 2011-01-01
228 Lau, Ka Chun (SFC:AMM078) 劉家駿 Rep 2011-01-28 2011-05-19
229 Lau, Karen Kin Kwan 劉建軍 F Rep 2011-05-18 2012-11-30
230 Lau, On Hong 劉安康 Rep 2003-10-07 2004-07-05
RO 2004-07-05 2005-03-24
231 Lau, Sai Kit Dennis 劉世傑 Rep 2010-03-05 2010-07-20
232 Lau, Toynbee Yan Yan 劉恩恩 Rep 2011-01-06 2013-12-04
233 Lau, Tsz Chun 劉子俊 Rep 2009-12-29 2012-02-27
234 Lau, Wang Cheung 劉宏章 Rep 2004-06-01 2012-08-11
235 Law, Natalie Hoi Ching 羅凱晴 F Rep 2010-07-09 2012-01-22
236 Law, Tak Kuen 羅德權 Rep 2003-09-05 2004-07-06
237 Lee, Chai Sin 李濟善 Rep 2009-09-25 2013-09-13
238 Lee, Ching-Yi 李靜怡 Rep 2011-02-21 2012-11-01
239 Lee, Franky Chi Ho 李志豪 Rep 2011-03-29 2012-06-01
240 Lee, Jack Tsz Ho 李梓豪 M Rep 2005-01-07 2010-04-30
241 Lee, Jessica Man Yi 李敏兒 F Rep 2009-06-10
242 Lee, Ka Ki (SFC:AVT065) 李家祺 Rep 2010-08-23 2011-05-30
243 Lee, Kai Man (SFC:AXF500) 李啟文 Rep 2011-05-27 2012-09-29
244 Lee, Koon Wai 李冠偉 Rep 2007-09-14 2008-02-01
245 Lee, Kwok Fung 李國峯 Rep 2010-04-29 2015-12-30
246 Lee, Man Hung 李文雄 Rep 2011-01-17 2013-04-26
247 Lee, Man Sa 利曼莎 Rep 2010-08-20 2012-01-14
248 Lee, Pei-Ching 李珮菁 Rep 2020-05-05
249 Lee, Pui Kwan 李佩群 Rep 2011-01-31 2014-08-29
250 Lee, Siu Ming (SFC:AFH445) 李小明 45 M Rep 2003-11-12 2004-07-07
251 Lee, Thomas Kwok Mai 李國美 M Rep 2010-08-12 2012-07-14
252 Lee, Tsz Hang (SFC:AUB813) 李子恆 Rep 2009-12-10 2011-04-29
253 Lee, Tsz Ho (SFC:AGF160) 李子豪 Rep 2005-05-03 2006-07-12
254 Lee, Wei-Fang 李維芳 Rep 2005-04-11 2012-06-01
255 Lee, Wendy Wing Yu 李詠瑜 F Rep 2004-01-14
256 Lee, Wing Yee (SFC:AJI405) 李泳宜 Rep 2009-12-10 2012-01-05
257 Lee, Yee Yan 李綺恩 RO 2003-08-13 2004-07-14
258 Lee, Yi-Ying 李怡瑩 Rep 2005-12-30 2007-11-09
Rep 2008-04-17 2012-06-01
259 Lei, Hei 李曦 Rep 2009-06-18 2013-04-10
260 Lei, Ho Chun 李浩俊 Rep 2009-11-11 2013-05-22
261 Leung, Billy Kin Yu 梁建宇 Rep 2005-05-05 2008-04-01
262 Leung, Chu Hei 梁主曦 Rep 2007-08-20 2010-04-16
263 Leung, Chun Kit (SFC:ANI955) 梁俊傑 Rep 2009-08-21 2010-09-30
264 Leung, Chung Yi (SFC:AUC726) 梁仲彝 Rep 2010-07-09 2010-10-04
265 Leung, Fiona Wing Yee 梁穎怡 F Rep 2010-05-04 2012-10-13
266 Leung, Ka Man (SFC:ARW215) 梁嘉文 Rep 2010-05-18 2013-05-22
267 Leung, Ka Man (SFC:AWF554) 梁嘉雯 Rep 2010-12-13 2014-08-15
268 Leung, Ka Wai (SFC:AXX693) 梁嘉慧 Rep 2011-08-24 2011-12-18
269 Leung, Kathie Wai Kan 梁僡芹 F Rep 2008-02-26 2010-03-24
270 Leung, Kin Yee 梁健兒 Rep 2011-03-08 2011-10-15
271 Leung, Man Fai (SFC:AZG561) 梁文輝 Rep 2012-04-27 2012-11-01
272 Leung, Man Yee (SFC:AYJ712) 梁敏兒 Rep 2011-12-09 2012-08-16
273 Leung, Oliva Suk Fun 梁淑芬 Rep 2009-08-17 2015-12-30
274 Leung, Philip Ming Yin 梁銘賢 M Rep 2009-03-11 2011-12-28
275 Leung, Tak Kwei 梁德貴 Rep 2004-06-01 2005-05-03
276 Leung, Terry Wai Wa 梁偉華 Rep 2011-05-19 2015-03-20
277 Leung, Wai Kit (SFC:AWI333) 梁瑋傑 Rep 2010-11-18 2011-07-09
278 Leung, Yuet Ming (SFC:AJB007) 梁月明 Rep 2012-05-02 2012-05-18
279 Li, Carl Shi Kai 李詩凱 M Rep 2011-05-12 2013-03-01
280 Li, Chi Lap 李智立 Rep 2010-05-31 2010-06-10
281 Li, Kwok Kei 李國基 Rep 2011-11-21 2015-12-30
282 Li, Kwong 李罡 Rep 2010-12-29 2013-10-07
283 Li, Man Wui 李文滙 Rep 2009-07-30 2010-03-15
284 Li, Shing Yum 李成蔭 Rep 2011-05-20 2011-09-17
285 Li, Tak Shing 李德盛 Rep 2010-12-24 2011-02-28
286 Li, Wai Kwan (SFC:AVT036) 李蕙筠 Rep 2010-08-24 2013-04-26
287 Li, Wai Sum 李煒森 Rep 2010-12-22 2013-08-01
288 Li, Wing Kin (SFC:AFC529) 李永健 Rep 2006-03-09 2009-07-31
289 Li, Wing Lun 李穎倫 Rep 2010-08-03 2011-03-24
290 Liang, Juntao 梁俊濤 Rep 2008-01-15 2011-12-02
291 Liang, Shu Min 梁淑敏 Rep 2011-11-02 2012-12-01
292 Liao, Chia-Hui 廖家慧 Rep 2009-04-02 2013-10-13
293 Liao, You Sheng 廖友生 Rep 2012-08-03 2012-09-29
294 Lim, Pak Fu 林柏富 RO 2006-11-13 2010-07-31
Rep 2013-09-10 2014-04-22
RO 2014-04-22 2015-12-17
295 Lin, Chia-Pei 林佳佩 Rep 2009-09-01
296 Lin, Hsiu-Hui 林秀惠 RO 2011-11-16 2013-04-30
297 Lin, Huan Chih 練橫持 Rep 2010-11-29 2013-10-11
298 Lin, Po-Ching (SFC:APO545) 林帛靜 Rep 2007-09-05 2008-10-02
299 Lin, Steve Jih 林日照 M Rep 2003-05-05
300 Lin, Vicky Ming-Jiun 林明君 F Rep 2008-08-28 2010-12-22
301 Lin, Yen-Chun 林彥君 Rep 2009-02-25 2012-01-30
302 Lin, Yu Chih 林育志 Rep 2011-01-19 2011-06-01
303 Lin, Yu-Feng (SFC:APB444) 林裕峰 Rep 2011-03-14 2012-06-01
304 Lin, Yu-Hsien (SFC:APF559) 林于仙 Rep 2007-08-17 2008-04-25
305 Lin, Yu-Ting (SFC:ASK367) 林玉婷 Rep 2009-02-05 2012-08-01
306 Liu, Chi Hang (SFC:APF049) 廖智行 Rep 2008-01-23 2009-01-19
307 Liu, Chieh Ju 劉潔如 Rep 2009-02-26 2009-10-01
308 Liu, Christina Lai Sum 廖麗心 F RO 2003-08-13 2004-06-02
309 Liu, Ka Leung 廖家良 Rep 2010-01-18 2015-12-30
310 Liu, Kao-Jen 柳高仁 Rep 2009-04-02 2012-06-01
311 Liu, Kuo-Ping 劉國萍 Rep 2007-05-25 2009-07-31
312 Liu, Ngo Tin (SFC:AQQ491) 廖傲天 Rep 2010-02-05 2011-02-02
313 Liu, Wayne Wei Cheng M Rep 2006-04-12 2007-12-31
Rep 2010-11-11 2010-12-21
314 Liu, Xue (SFC:ASJ679) 劉雪 Rep 2009-02-04 2010-03-02
315 Lo, Dickson Tat San 羅達生 M Rep 2012-05-15 2014-05-09
316 Lo, Edward Yip Moon 盧業滿 M Rep 2011-03-07 2015-12-30
317 Lo, Lawrence Ka Fai 盧家暉 M Rep 2004-11-10 2007-02-09
318 Lo, Tsz Him (SFC:AXZ744) 羅子謙 Rep 2011-09-06 2015-04-21
319 Lo, Yi Pin 羅宜斌 Rep 2010-03-24 2014-01-30
320 Lo, Yun-Hsi 羅云希 Rep 2008-05-14 2010-06-14
Rep 2011-12-09 2014-12-06
321 Lok, Kong Hung 駱港鴻 Rep 2008-09-02 2014-06-06
322 Lok, Suen Hong 駱遜康 Rep 2008-07-15 2011-01-06
323 Low, Po Man 劉寶民 Rep 2009-05-26 2011-05-02
324 Lu, Chin-Hsing 呂進興 Rep 2010-03-19 2011-01-24
325 Lui, Man Wah 呂文華 38 M Rep 2008-12-12 2009-06-03
326 Lui, Wai Kit 呂偉傑 Rep 2009-03-03 2009-06-01
327 Lui, Wang Ho 雷宏灝 Rep 2008-06-05 2009-02-20
328 Luk, Chin Pang Calvin 陸展鵬 Rep 2011-03-09 2013-12-23
329 Luk, Tit Pui 陸秩沛 Rep 2009-03-05 2009-06-16
330 Lun, Chi Keung 倫志強 Rep 2004-07-15 2005-06-22
331 Luo, Ke 羅可 Rep 2011-10-31 2013-07-06
332 Ma, Chui Yee 馬翠兒 Rep 2010-01-14 2010-07-02
333 Ma, Hing Cheong 馬慶昌 Rep 2009-03-24 2009-04-28
334 Mak, Derek Ho Yin 麥淏琂 M Rep 2008-04-16 2013-09-13
335 Mak, Ka Fat 麥家發 Rep 2004-06-28 2006-02-17
336 Man, Key Wai 文奇偉 Rep 2009-11-09 2015-12-30
337 Man, Kwok Fai 文國輝 Rep 2012-06-04 2012-12-11
338 Mok, Chung Ho 莫頌豪 Rep 2010-05-12 2013-02-01
339 Mok, Ka Keung 莫家強 Rep 2010-03-29 2010-12-30
340 Ng, Cheuk Kin 吳焯堅 Rep 2010-03-02 2015-12-30
341 Ng, Chi Wai (SFC:ATY004) 吳智偉 Rep 2009-11-11 2013-05-22
342 Ng, Pak Lin 伍柏廉 Rep 2010-03-17 2011-04-01
343 Ng, Sam Chi Him 吳子謙 Rep 2009-08-21 2010-09-30
344 Ng, Shing Yip 伍成業 Rep 2005-08-01 2007-09-01
345 Ng, Tung 吳橦 Rep 2011-10-06 2012-07-01
346 Ng, Wai Sze 吳惠詩 Rep 2008-07-07 2014-08-01
347 Ng, Wing Kuen 吳永權 Rep 2003-09-05 2004-07-06
348 Ngai, Chun Kin 倪俊健 Rep 2007-01-12 2010-04-16
349 Ngai, Po Man 魏寶文 Rep 2005-03-02 2013-04-26
350 Ngan, Ka Sing 顏嘉昇 Rep 2010-01-27 2011-07-06
351 Ngan, Siu Keung Cliff 顏少强 Rep 2010-11-18 2011-08-25
352 Ormerod, Graham Stuart 鄂瑞漢 M Rep 2004-03-05 2006-11-01
353 Ou, Hung Chieh 歐宏杰 RO 2008-02-11 2011-07-10
354 Peng, Wen-ying 彭文嫈 Rep 2009-08-05 2012-09-01
355 Pong, Chui Ming 龐翠明 Rep 2009-02-06 2011-01-17
356 Poon, Chi Wai (SFC:AJC313) 潘智威 Rep 2012-03-07 2012-12-21
357 Poon, Ka Wing 潘家榮 Rep 2010-09-07 2015-12-04
358 Pui, Jerry 貝祖銘 M Rep 2009-08-27 2015-10-21
359 San, Ho Yin 辛浩然 Rep 2009-07-20 2011-12-01
360 Shen, Ching-Yen 沈青燕 Rep 2008-09-18 2009-11-12
361 Shiu, Chi Man 蕭智文 Rep 2011-05-25 2013-06-01
362 Shung, Kwok Yin 宋國彥 Rep 2007-09-21 2008-12-01
363 Siu, Hon Man 蕭漢文 Rep 2010-12-31
364 Siu, Man Kit (SFC:AOV782) 蕭文傑 36 Rep 2008-09-26 2011-01-16
365 So, Jiarong 蘇家榮 Rep 2010-06-18 2015-12-04
366 So, Wai Tak (SFC:APB340) 蘇煒德 Rep 2007-06-05 2009-07-31
367 Suen, Pik Ying 孫碧英 Rep 2006-03-09 2013-04-26
368 Sum, Ping Kong 沈炳港 Rep 2012-02-17 2014-04-04
369 Sun, Julie Zhili 孫枝麗 52 F Rep 2004-03-25 2004-04-22
RO 2005-06-21 2007-08-01
370 Sun, Koon Kwan 辛冠群 Rep 2009-12-14 2013-12-20
371 Sung, Sennen Siu Hang 宋兆恆 Rep 2010-01-27 2013-09-13
372 Tai, Chuan-Huang 戴傳晃 Rep 2009-04-06 2011-09-30
373 Tai, Dick Kam Ming 戴錦明 M Rep 2007-12-07 2012-05-17
374 Tai, Kim Chung 戴儉忠 Rep 2009-12-14 2011-07-06
375 Tam, Irene Oi Yee 譚愛怡 F Rep 2009-06-12 2011-05-02
376 Tam, King Wai 譚經緯 Rep 2010-03-17 2011-05-01
377 Tam, Kwok Leung (SFC:AEE193) 譚國樑 Rep 2005-07-13 2010-04-28
378 Tam, Sze Chun 譚思進 Rep 2009-02-16 2009-09-30
379 Tang, Kai Chung (SFC:AQA983) 鄧啟聰 Rep 2011-12-30 2013-03-27
380 Tang, Shu Yan 鄧樹仁 Rep 2005-04-01 2010-04-28
381 Tang, Stanley Siu Lai 鄧兆澧 M Rep 2005-06-30 2007-08-01
382 Tang, Stanley Wing Wo 鄧永和 M Rep 2005-05-18 2010-04-28
383 Tang, Tian (SFC:AYS468) 唐甜 Rep 2012-01-26 2013-04-10
384 Tao, Dexter Tak Yin 陶德賢 47 M RO 2003-12-01 2007-01-01
385 Tao, Hung-Te 陶宏德 RO 2007-07-23 2010-06-30
386 Tong, Chun Yin 湯俊彥 Rep 2011-10-21 2012-04-21
387 Tsai, Alfred Chi Kwong 蔡致光 M Rep 2012-01-17 2014-03-19
388 Tsai, Ming-Hsiao 蔡明孝 Rep 2010-09-03 2011-03-23
RO 2011-03-23 2011-07-01
389 Tsang, Cheuk Fung 曾卓鋒 Rep 2010-02-12 2013-08-01
390 Tsang, Cheuk Lai 曾卓禮 Rep 2011-09-23 2013-02-21
391 Tsang, Chun Hei 曾俊禧 Rep 2012-01-19 2013-11-04
392 Tsang, Thomas Tak Ming 曾德明 M Rep 2004-03-30 2011-07-27
393 Tsang, Timothy Chi Kong 曾志剛 M Rep 2007-10-30 2010-04-28
394 Tse, Cheuk Kit 謝卓傑 Rep 2010-06-30 2010-12-22
395 Tse, Ming Lun 謝銘倫 Rep 2010-12-06 2012-01-18
Rep 2012-01-26 2013-09-13
396 Tse, Raymond Kwan Ho 謝君豪 M Rep 2006-06-01 2010-04-28
397 Tse, Regina Wing See 謝穎思 F Rep 2009-03-03 2009-08-11
398 Tso, Sin Cheung 曹善長 Rep 2010-11-25 2011-08-05
399 Tsui, Diana Pui Ki 徐珮琪 F Rep 2012-02-28 2013-03-18
400 Wan, Chiu Yin 尹超然 Rep 2004-02-13 2005-03-02
401 Wan, David Ngar Yin 溫雅言 60 M RO 2012-04-12 2018-04-30
402 Wan, Hung Ha 尹紅霞 Rep 2012-07-06 2013-09-13
403 Wan, Siu Shun 溫紹迅 Rep 2004-08-02 2004-08-26
RO 2004-08-26
404 Wang, Howard M Rep 2006-08-17 2006-11-01
405 Wang, Pao-Chang 王保章 Rep 2010-08-03 2012-06-01
406 Wang, Ting-Wei 王鼎偉 Rep 2006-11-09 2007-03-31
407 Wang, Tsai-Yun 王彩雲 Rep 2008-08-04 2012-06-01
408 Wang, Yun-hsiu 王允秀 Rep 2009-06-19 2013-11-29
409 Wei, Chung-Liang 韋忠良 Rep 2005-10-21 2007-11-09
Rep 2008-03-28 2008-09-01
RO 2010-12-07 2012-03-21
410 Wen, Kuo-Hui 溫國輝 Rep 2011-01-11 2012-02-01
411 Wen, Tsung Hsien 溫宗憲 RO 2020-02-14
412 Weng, Ming Sung 翁敏松 Rep 2013-06-10 2015-03-27
413 Wolhardt, Allan Keh 華安倫 M Rep 2010-03-17 2012-03-16
414 Wong, Brian Hin Lun 黃顯倫 M Rep 2009-03-02 2012-08-01
415 Wong, Bryan Pui Yuen 黃沛源 M Rep 2009-02-23 2012-09-29
416 Wong, Cheung Fung 王鎧霖 Rep 2007-04-11 2007-06-14
417 Wong, Chi Chung (SFC:AFT846) 黃志聰 Rep 2005-04-07 2013-04-26
418 Wong, Chi Kam 黃志錦 Rep 2003-12-06 2006-07-13
419 Wong, Chi Lok (SFC:ATY747) 黃之樂 Rep 2011-11-04 2013-04-10
420 Wong, Chiu Chung 王昭中 Rep 2010-06-24 2011-12-19
421 Wong, Chun Ho (SFC:ACP345) 黃俊豪 Rep 2005-07-08 2010-03-29
422 Wong, Hak Wai 黃克淮 Rep 2007-03-13 2008-02-13
423 Wong, Ho Ki (SFC:AEV335) 王可琪 Rep 2006-03-08 2012-01-01
424 Wong, Kin Cheong (SFC:AEE196) 黃健昌 Rep 2006-02-15 2006-06-17
425 Wong, Kwai Sun (SFC:AAC733) 黃桂新 RO 2007-03-28 2008-09-01
426 Wong, Lai Wa (SFC:AGA573) 黃麗華 Rep 2005-11-10 2007-09-01
427 Wong, Lam (SFC:AIY402) 王霖 Rep 2009-05-26 2011-04-20
428 Wong, Muk Wing Jimmy 黃木永 Rep 2010-11-08 2011-12-05
429 Wong, Phillis Miu Ling 黃妙玲 52 F RO 2004-03-23
430 Wong, Pui Ying (SFC:APV517) 黃珮瑛 Rep 2011-08-24 2015-04-27
431 Wong, Shun Tak (SFC:AEB019) 黃信德 Rep 2006-05-10 2012-01-01
432 Wong, Siu Ching (SFC:AOX654) 黃少清 Rep 2009-05-26 2011-05-02
433 Wong, Tania Seen Sheung 黃羨嫦 Rep 2004-06-28 2004-11-20
434 Wong, Tim Hi 王添喜 M Rep 2005-04-27
435 Wong, Wai Hing (SFC:ACL705) 黃偉慶 RO 2009-10-16 2010-10-11
436 Wong, Wai Kee 黃惠祺 Rep 2010-04-12 2014-09-12
437 Wong, Wai Lun (SFC:ASD145) 黃維倫 Rep 2009-09-03 2010-03-31
438 Wong, Wai Yan (SFC:ARJ010) 黃慧欣 Rep 2008-08-28 2012-08-01
439 Wong, Wang Yum 王宏鑫 Rep 2010-10-11 2011-01-12
440 Wong, Yee Wah (SFC:AUD257) 黃綺華 Rep 2009-12-10 2013-05-22
441 Wong, Yue Tak 王汝德 Rep 2004-07-30 2004-08-03
RO 2004-08-03 2011-12-01
442 Woo, Lam Hay 胡林熙 Rep 2007-09-19 2010-08-20
443 Wu, Bin (SFC:ASC683) 吳斌 Rep 2009-01-20 2012-12-01
444 Wu, Chia Hui 吳佳慧 Rep 2011-03-18 2012-06-01
445 Wu, Chih-Wei 吳志偉 Rep 2006-03-22 2007-11-09
446 Wu, Christine Kuen 胡娟 F Rep 2009-06-10 2011-05-02
447 Wu, Vicky Way Kay 胡鍏淇 F Rep 2010-11-18 2012-08-01
448 Wu, Yi Han 吳怡翰 Rep 2010-04-01 2010-10-11
RO 2010-10-11 2012-08-18
449 Xiao, Xin (SFC:AWU102) 肖欣 Rep 2011-05-13 2012-08-17
450 Xie, Feng (SFC:AWP435) 謝峰 Rep 2011-02-07 2013-04-10
451 Xie, Hongjun 謝鴻俊 Rep 2008-06-05 2012-12-01
452 Xu, Yingxin (SFC:AYN027) 徐英鑫 Rep 2011-11-23 2013-05-22
453 Yang, Ja Wah 楊家華 Rep 2011-02-07 2012-08-28
454 Yang, Pai Ling 楊百齡 Rep 2009-03-10 2009-10-01
455 Yau, Yuk Kuen 邱玉涓 Rep 2010-01-13 2013-10-28
456 Ye, Liuxin 葉柳鑫 Rep 2009-10-30 2012-09-12
457 Yeh, Chia-Hao 葉家豪 Rep 2006-05-23 2007-02-28
Rep 2008-06-20 2010-10-01
458 Yeh, Chia-Wen 葉嘉雯 RO 2008-07-11 2009-01-09
Rep 2009-01-09 2010-08-01
459 Yeh, Hsin-Hsin 葉欣欣 Rep 2010-12-02 2013-09-24
460 Yeung, Chun Pong (SFC:ARG571) 楊振邦 Rep 2009-12-14 2010-10-22
461 Yeung, Kwun Po 楊觀寶 Rep 2011-03-09 2013-08-01
462 Yeung, Ting Wai 楊錠威 Rep 2009-11-11 2013-04-26
463 Yeung, Tze Fung 楊子峰 Rep 2006-05-11 2006-07-20
RO 2006-07-20 2009-09-18
464 Yew, Lap Tak 姚立德 Rep 2007-08-21 2012-05-25
465 Yip, Eddy Chun Kuen 葉俊權 M Rep 2010-06-30 2013-04-10
466 Yip, Shuk Yee 葉淑儀 Rep 2008-04-15
467 Yip, Yin 葉燕 Rep 2009-09-18 2012-03-01
468 Yiu, Chi Wah (SFC:ACT308) 姚志華 M Rep 2004-07-07
RO 2004-07-07 2016-02-06
469 Yiu, Ka Fai 姚嘉輝 Rep 2012-05-24 2012-09-29
470 Yu, Ching Yat 于正一 Rep 2004-01-19 2004-08-02
471 Yu, Hon Pan 余漢彬 Rep 2009-02-06 2009-09-04
472 Yu, Hsiao-Tsui 游曉翠 RO 2020-05-06
473 Yu, Miao (SFC:AUS315) 于淼 Rep 2010-02-12 2011-12-16
474 Yu, Ming Hui 游明慧 Rep 2011-01-11 2012-06-01
475 Yu, Yuan Tsung 余遠宗 Rep 2008-10-14 2010-07-31
476 Yu, Yuen Moon 余源滿 Rep 2004-07-20 2007-09-01
477 Yuen, Hing Kin 袁興健 Rep 2013-09-13
478 Yuen, Ivy Chui Ting 袁翠婷 F Rep 2005-07-21 2005-09-23
RO 2005-09-23 2008-04-16
Rep 2011-02-25 2011-03-10
RO 2011-03-10 2011-10-04
479 Yuen, Kwok Wai 袁國偉 M RO 2005-10-04
RO 2007-05-11 2011-11-04
480 Yuen, Wai Kin (SFC:ASP979) 袁偉健 Rep 2009-11-11 2010-08-15
481 Zhang, Chi (SFC:AXK997) 張弛 Rep 2011-06-23 2011-09-09
482 Zhao, Hui (SFC:AOG390) 趙滙 Rep 2006-12-12 2007-07-16
483 Zhao, Qing (SFC:AUC516) 趙晴 Rep 2009-12-10 2010-12-01
484 Zhu, Jiayan 朱佳燕 Rep 2010-04-26 2011-12-19

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top