China Tonghai Securities Limited 中國通海證券有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2020
Role From Until
1 Ang, Joseph Tok Sin 洪篤信 M Rep 2008-01-15 2009-11-27
2 Ao, Hoi Wang 區凱宏 Rep 2012-04-25 2018-02-09
3 Au Yeung, Fai Wa 歐陽輝華 Rep 2010-12-16 2015-12-31
4 Au Yeung, Yuk Hang 歐陽煜恆 Rep 2010-03-18 2010-08-18
5 Au, Kin Yu 區健余 Rep 2013-11-18 2016-08-30
RO 2016-08-30 2017-08-31
6 Au, Sing Hong 歐成康 Rep 2007-07-25 2008-02-29
7 Bhatt, Jay Hemant Rep 2010-05-17 2011-01-10
8 Bonnet, David Mateus M Rep 2011-07-29 2011-10-12
9 Cai, Siqi 蔡斯琪 Rep 2014-09-17 2015-09-26
10 Chan, Alan Ngai Lun 陳倪麟 M Rep 2012-08-20 2018-03-16
11 Chan, Bada Yu Fung 陳宇鋒 Rep 2005-04-29 2005-05-23
12 Chan, Bonnie Suk Kwan 陳淑群 F Rep 2014-05-29 2015-09-01
13 Chan, Carolina Lai Ping 陳麗萍 F Rep 2006-07-25 2007-02-28
14 Chan, Catherine Wan Fay 陳韻妃 F Rep 2011-01-19 2012-02-18
15 Chan, Chi Kan 陳志勤 Rep 2012-10-11 2017-09-29
16 Chan, Chi Kin (SFC:ABI401) 陳志堅 Rep 2006-02-07 2006-04-06
RO 2006-04-06 2007-08-22
Rep 2007-08-22 2014-10-31
RO 2014-10-31 2016-03-14
Rep 2016-03-14 2017-07-07
17 Chan, Chi Wai (SFC:AJG528) 陳智偉 Rep 2004-03-18 2006-01-16
18 Chan, Chun Kong (SFC:AUL595) 陳振光 Rep 2009-12-31 2011-08-05
19 Chan, Chun Sing (SFC:BFR753) 陳振聲 Rep 2016-04-21 2017-09-24
20 Chan, Chun Wai (SFC:AQJ036) 陳俊偉 M Rep 2008-08-25 2010-09-09
21 Chan, Chung (SFC:AFV231) 陳忠 Rep 2010-12-31 2018-01-26
Rep 2019-07-15 2020-03-24
22 Chan, Chung Leung (SFC:AEF867) 陳仲良 Rep 2016-01-04 2016-05-15
23 Chan, Chung Yuen (SFC:AEG343) 陳仲源 Rep 2003-04-09
24 Chan, Cindy Miu Wan 陳妙雲 F Rep 2005-06-16 2014-10-01
25 Chan, Derrick 陳是誠 M Rep 2015-12-17 2016-05-15
26 Chan, Ellis Suet Ming 陳雪明 Rep 2006-11-27 2009-07-22
27 Chan, Felix Sheung Tat 陳上達 M Rep 2010-06-03 2015-02-10
28 Chan, George Kwong Fat 陳廣發 61 M Rep 2011-07-06 2014-01-08
29 Chan, Henry Chi Sheung 陳志尚 M Rep 2007-11-15 2011-11-01
30 Chan, Ho Yau 陳可柔 Rep 2011-06-20 2013-05-21
31 Chan, Hoi Leung 陳城曉 Rep 2014-04-25 2016-03-10
32 Chan, Hoi Pong 陳凱邦 Rep 2011-06-24
33 Chan, Hung Shing 陳雄勝 Rep 2008-03-07 2009-08-31
34 Chan, Icy Sik Yan 陳淅恩 Rep 2012-06-13 2015-01-17
35 Chan, Isabella Pui Ling 陳佩玲 F Rep 2006-02-27 2007-02-28
36 Chan, Jessica Yan Yu 陳欣餘 F Rep 2019-06-17 2019-10-25
37 Chan, Jobi Sheung Yin 陳尚言 Rep 2011-07-14
38 Chan, Joyce Yee Lam 陳怡霖 F Rep 2006-05-17 2007-02-28
39 Chan, Jutlandia Yuk Kwai 陳玉桂 Rep 2005-10-27 2007-02-28
40 Chan, Ka Chun (SFC:APC075) 陳嘉駿 Rep 2007-06-18 2008-01-11
41 Chan, Ka Fung (SFC:BJG131) 陳嘉鳳 Rep 2017-10-10 2018-05-21
42 Chan, Ka Wai (SFC:APP683) 陳嘉慧 Rep 2016-06-23 2016-10-13
Rep 2018-05-10
43 Chan, Kam Chee 陳錦池 Rep 2006-02-06 2006-04-14
44 Chan, Kam Wah (SFC:AUX079) 陳錦華 Rep 2011-04-28 2014-05-01
45 Chan, Katherine Wai Kay 陳蕙姬 61 F RO 2004-06-25
Rep 2004-06-25 2007-10-31
46 Chan, Ken Siu Kei 陳兆基 M Rep 2019-02-26
47 Chan, Kin Man (SFC:ALG202) 陳建文 Rep 2013-09-16 2014-05-14
48 Chan, Kin Man (SFC:AMJ356) 陳建文 Rep 2005-09-30 2006-01-06
49 Chan, King (SFC:AGL192) 陳璟 Rep 2014-03-27 2014-12-06
50 Chan, Kitty Pui Man 陳蓓敏 F Rep 2010-05-17 2011-12-30
51 Chan, Kwok Hay 陳國禧 Rep 2018-05-30 2018-10-11
RO 2018-10-11
52 Chan, Ling Fung (SFC:AMR221) 陳凌峰 Rep 2013-09-11 2015-09-01
53 Chan, Louis Shing Ming 陳成名 M Rep 2020-05-15
54 Chan, Man Sze (SFC:AZZ250) 陳敏思 Rep 2012-07-31 2013-06-01
55 Chan, Man Yan (SFC:ALQ598) 陳文恩 Rep 2015-05-18 2019-04-27
56 Chan, Po Kei (SFC:ADW721) 陳寶基 Rep 2015-01-13
57 Chan, Rico Ching On 陳靖安 M Rep 2012-03-12 2013-09-02
Rep 2013-09-16 2013-12-28
58 Chan, Sai Hei 陳世喜 Rep 2012-08-30 2013-03-14
59 Chan, Sau Han 陳秀嫻 Rep 2016-01-04 2016-05-31
60 Chan, Shing Cheong (SFC:AAB209) 陳成昌 Rep 2004-03-15 2004-05-06
61 Chan, Shui Him 陳瑞謙 Rep 2005-11-25 2007-02-28
62 Chan, Sin Hang (SFC:AQU095) 陳倩姮 Rep 2008-04-01 2011-07-09
63 Chan, To Fun 陳道奮 Rep 2006-11-06 2007-02-28
64 Chan, Tony Wai Tong 陳偉堂 M Rep 2011-02-02
65 Chan, Tsz Chun (SFC:AZK755) 陳子俊 Rep 2018-04-03
66 Chan, Tsz Long 陳梓朗 Rep 2017-12-15
67 Chan, Wai Loi 陳慧娜 Rep 2013-02-04 2015-09-01
68 Chan, Wai Lun (SFC:AQS021) 陳偉崙 Rep 2016-05-17
69 Chan, Wai Tak (SFC:AMX749) 陳偉德 Rep 2012-04-25 2018-02-09
70 Chan, Wai Yin (SFC:AMS298) 陳偉賢 Rep 2013-03-14 2017-04-06
71 Chan, Wang Fai (SFC:ARR608) 陳宏輝 Rep 2010-07-19 2011-11-29
72 Chan, Yat Fei 陳逸霏 Rep 2006-06-16 2007-02-28
73 Chan, Yat Yuen (SFC:AMF310) 陳逸源 Rep 2009-01-16 2010-05-01
74 Chan, Yim (SFC:AHS851) 陳彥 Rep 2003-09-04 2006-06-12
75 Chan, Yiu Keung (SFC:AFC766) 陳耀強 Rep 2010-11-19 2015-04-01
76 Chan, Yiu Kong (SFC:BMY707) 陳耀港 Rep 2018-06-06
77 Chan, Yiu Ting 陳耀庭 Rep 2011-05-03 2018-07-26
78 Chan, Yu Kong 陳宇江 Rep 2011-07-25 2017-03-31
79 Chan, Yung Ho 陳用豪 Rep
80 Chang, Kam Mei 鄭金媚 Rep 2011-02-25 2013-10-26
81 Chang, Yat Wing 張日榮 Rep 2005-04-29 2007-01-15
82 Chang, Yu Wei (SFC:AYD590) 張佑瑋 Rep 2011-09-28 2016-05-26
83 Chau, Ho Man 周昊雯 Rep 2010-10-18 2011-09-17
84 Chau, Mei Yu 周美如 Rep 2020-02-24 2020-05-11
RO 2020-05-11
85 Chau, Wa (SFC:APJ881) 鄒華 Rep 2011-08-03 2014-02-20
86 Chee, Chi Man 謝志文 Rep 2003-08-12 2004-05-06
87 Chen, Chun To 陳俊陶 Rep 2012-08-15 2018-02-09
88 Chen, Kin Shing 陳健成 53 M Rep 2006-01-17 2006-01-19
RO 2006-01-19 2017-05-18
89 Chen, Weida 陳偉達 Rep 2012-11-27 2013-09-23
90 Cheng, Chak Yan 鄭澤恩 Rep 2017-02-07 2017-02-26
Rep 2018-06-27
91 Cheng, Charlotte Man Loch 鄭敏樂 F Rep 2011-11-07 2014-02-10
92 Cheng, Chung Yin 鄭宗彥 Rep 2011-04-20 2015-09-21
93 Cheng, Garrick Kai Chung 鄭啟充 M Rep 2006-09-06 2007-05-23
94 Cheng, Kwan Lun 鄭昆侖 Rep 2013-09-10 2018-02-09
95 Cheng, Kwok Wai (SFC:AUX349) 鄭國偉 Rep 2010-12-15 2018-02-09
96 Cheng, Melody Man Hing 鄭文卿 Rep 2005-01-27 2007-02-28
97 Cheng, Nicholas Sai Him 鄭世謙 M Rep 2013-01-08 2013-03-02
98 Cheng, Po Fung 鄭寶峰 Rep 2011-04-15 2015-01-13
99 Cheng, Pui Lam 鄭佩琳 Rep 2010-04-28 2012-11-01
Rep 2014-03-17
100 Cheng, Tai Sheung 鄭大雙 Rep 2011-08-08 2011-10-07
RO 2011-10-07 2014-01-18
101 Cheng, Tung Lung 鄭東龍 Rep 2012-10-16
102 Cheng, Yu Hei 鄭宇希 Rep 2011-08-22 2012-06-01
103 Cheng, Yuen Man (SFC:BAJ473) 鄭苑雯 Rep 2012-11-01 2019-02-03
104 Cheung, Chi Fai (SFC:AYB220) 張志輝 Rep 2011-09-15 2014-05-10
105 Cheung, Ching Bo 張靖寶 Rep 2011-03-17 2016-10-16
106 Cheung, Ching Man (SFC:AXI346) 張政民 Rep 2012-07-10 2014-09-11
RO 2014-09-11 2016-05-20
107 Cheung, Eva Yi Wah 張伊華 F Rep 2012-01-16 2014-04-17
108 Cheung, Fan 張帆 48 M Rep 2011-06-09 2016-12-30
109 Cheung, Johnson Fusheng 張富紳 55 M RO 2016-02-15 2016-05-31
110 Cheung, Kam Shan 張金山 Rep 2011-06-09 2017-03-24
111 Cheung, Kwok Cheong 張國昌 Rep 2016-02-17 2017-08-07
112 Cheung, Man Fung (SFC:AVT442) 張文鳳 Rep 2014-07-03 2018-02-09
113 Cheung, Pak Lun (SFC:AFU575) 張伯倫 Rep 2006-07-14 2007-02-28
114 Cheung, Sin (SFC:BGM919) 張倩 Rep 2015-11-17 2016-06-24
115 Cheung, Sing Po 張成浦 Rep 2011-06-09
116 Cheung, Siu Lun (SFC:AVI741) 張兆倫 Rep 2010-06-15 2011-03-11
117 Cheung, Sky Shi Gaii 張士佳 M Rep 2008-07-14 2010-06-17
118 Cheung, Tsz Chun 張子俊 Rep 2011-04-18 2011-11-14
119 Cheung, Wai Kit (SFC:ANY303) 張偉傑 Rep 2012-03-12 2013-09-02
120 Cheung, Wo Fai 張和輝 Rep 2011-12-06 2015-11-09
121 Cheung, Yee Ching (SFC:AYP118) 張以正 Rep 2016-11-02 2017-11-30
122 Cheung, Ying Wah 張英華 Rep 2005-08-12 2007-02-28
123 Chia, Shau Hiung 謝韶雄 Rep 2011-11-07
124 Chiang, Lu Wa 蔣路樺 Rep 2013-03-15
125 Chiang, Pei-Ju 蔣佩儒 Rep 2013-10-07 2015-01-19
RO 2015-01-19 2017-11-17
126 Chim, Yau Man (SFC:AEK483) 詹幼文 Rep 2005-01-14 2007-02-28
127 Chin, Yuen Hung 陳元雄 Rep 2012-06-21 2015-09-01
128 Ching, Yim Har 程焰霞 67 F Rep 2012-04-26 2013-06-29
129 Chiu, Calvin Chun Kit 趙進傑 50 M Rep 2007-09-11
RO 2007-09-11
130 Chiu, King Leung 招景亮 Rep 2016-06-27 2019-07-19
131 Chiu, Man Ho 趙文浩 Rep 2011-07-19 2014-04-18
132 Chiu, Peter Ka Hing 招家慶 M Rep 2005-04-19 2005-11-28
133 Chiu, Sherman Hin Fung 趙衍鋒 44 M Rep 2014-04-17 2014-04-24
RO 2014-04-24
134 Chiu, Wai Yin (SFC:APH411) 趙蔚賢 Rep 2007-07-26
135 Chiu, Yat Shuk 趙一粟 Rep 2003-07-15
136 Choi, Bun Hung 蔡斌雄 M Rep 2011-04-07 2015-02-05
137 Choi, Chun Wa (SFC:AEN199) 蔡振華 Rep 2003-10-30
138 Choi, Hung Tat 蔡鴻達 Rep 2011-10-19 2018-02-09
139 Choi, Wai Chiu 蔡偉超 Rep 2019-03-22
140 Chong, Dominic Siu Yin 莊紹言 M Rep 2018-07-31 2018-12-07
141 Chong, Philip Yuk Choi 章煜才 M Rep 2008-09-04 2009-06-15
142 Chow, Chu Sing 周柱昇 Rep 2010-10-05 2012-07-03
143 Chow, Fung Kuen 鄒鳳娟 Rep 2007-06-22
144 Chow, Hau Fan 周厚勛 Rep 2017-11-28
145 Chow, Hong 周航 Rep 2013-08-12 2014-03-07
146 Chow, Tsz Lam 周梓霖 Rep 2011-06-10 2011-11-01
147 Chow, Yeung Po 周陽波 Rep 2003-12-23 2004-05-06
148 Choy, Christopher Kwong Wa 蔡光華 56 M Rep 2011-04-26 2011-09-14
RO 2011-09-14 2012-10-05
Rep 2012-10-05 2018-07-29
149 Choy, Jojo Sze Chung 蔡思聰 62 M Rep 2003-04-16 2003-04-17
RO 2003-04-17 2004-10-07
150 Choy, Jonathan Lun Chak 蔡麟策 M Rep 2011-06-09 2017-03-24
151 Choy, Sze Wai (SFC:BDM840) 蔡思慧 Rep 2019-05-21
152 Choy, Wai Kin 蔡偉堅 Rep 2012-02-27 2018-02-09
153 Choy, Wing Fai 蔡榮輝 Rep 2011-11-28
154 Choy, Yau Fai 蔡佑徽 Rep 2010-07-09 2012-03-15
155 Chu, Chia Hsien 朱家軒 Rep 2017-06-01
156 Chu, Christina Yuk Yee 朱玉儀 F Rep 2004-12-14 2007-02-28
157 Chu, Edmund Kinwin 朱建榮 M Rep 2015-12-23 2016-05-15
Rep 2019-02-21
158 Chu, Edward Wing Lok 朱永樂 M Rep 2010-10-06
159 Chu, Jingjing 褚婧婧 Rep 2012-01-04 2014-05-01
160 Chu, Ka Ki (SFC:BGA832) 朱嘉琪 Rep 2015-08-17
161 Chu, Marianna Wai Ling 朱偉苓 F Rep 2018-01-15 2018-10-15
162 Chu, Pui Yan 朱佩欣 Rep 2020-01-15
163 Chu, Siu Chung 朱兆聰 Rep 2019-06-14
164 Chu, Teresa Chui Han 朱翠嫻 F Rep 2006-02-27 2007-02-28
165 Chu, Wai Lun (SFC:ATR167) 朱偉倫 Rep 2019-12-24
166 Chu, Wai Ming (SFC:AEC814) 朱偉明 Rep
167 Chu, Wing Cheong (SFC:AAA661) 朱永昌 Rep 2010-10-13 2015-12-31
168 Chu, Yik Shan 朱憶山 Rep 2014-03-27 2014-11-14
169 Chuang, Alan Yik Fung 莊奕烽 M Rep 2010-01-13 2010-04-30
170 Chui, Dick Ka Chun 徐家俊 M Rep 2006-03-29 2006-09-25
171 Chui, Joewick Cho Yiu 徐祖耀 Rep 2010-11-12 2011-06-24
172 Chun, William Siu Lung 秦紹龍 M Rep 2018-04-11
173 Chung, Chak Chuen 鍾澤銓 Rep 2003-10-14 2004-08-11
Rep 2005-11-21 2006-02-28
174 Chung, Cham Yik 鍾杉奕 Rep 2019-12-31
175 Chung, Dennis Wei Chiu 鍾滙超 M Rep 2018-06-01
176 Chung, Kam Fung (SFC:AKX150) 鍾錦鳳 Rep 2004-11-22 2007-01-12
177 Chung, King Kwok 鍾經國 Rep 2013-08-07 2014-04-17
178 Chung, Loi Kit 鍾淶傑 Rep 2012-04-25 2018-02-09
179 Chung, Man Chung 鍾敏聰 Rep 2012-10-25 2018-02-09
180 Chung, Man Fai 鍾文輝 Rep 2013-10-08 2016-01-31
181 Chung, Tung Sau 鍾桐琇 67 M Rep 2017-08-31
182 Chung, Wing Nam (SFC:AJF097) 鍾永南 Rep 2005-11-21 2007-02-28
183 Cornett, Martin John 64 M Rep 2012-02-23 2014-01-01
184 Coutu, Pierre M Rep 2009-12-01 2010-07-01
185 Cruz, Thomas Edward M Rep 2012-06-19 2013-11-07
186 Dai, Zhijie 戴智杰 Rep 2018-10-08 2020-04-20
187 Dong, Yuan (SFC:AVK624) 董原 Rep 2010-07-21 2012-05-18
188 Douglas, Andrew Francis Ramsay 鄧安平 M Rep 2010-04-23 2011-03-12
189 Eng, Tik San 伍滌燊 Rep 2014-06-04 2018-02-28
190 Ettedgui, Laurent Jonathane Rep 2012-03-13 2013-03-27
191 Fan, Edwin Yu Hin 樊宇軒 M Rep 2010-07-16 2011-03-01
192 Fan, Michael Wai Kong 范維綱 73 M Rep 2005-07-04 2007-02-28
193 Fok, Chi Cheung Allen 霍智祥 Rep 2018-04-09 2019-06-28
194 Fong, Benny Fu Tsung 方富聰 M RO 2016-02-02 2016-05-15
195 Fong, Cheuk Lun 方卓麟 Rep 2015-08-13 2016-11-10
196 Fong, Man Sum 方文森 Rep 2010-10-22 2011-09-01
197 Fong, Tak Jim 方德霑 Rep 2018-07-06
198 Fong, Vivian Wai Ying 方韋盈 F Rep 2014-07-25 2015-03-03
199 Fox, Robin Jonathan Gibbs M Rep 2007-09-10 2010-02-01
200 Fu, Hoi Yeung 傅海洋 Rep 2018-10-08
201 Fu, Ling (SFC:AFU668) 傅寧 Rep 2004-03-23 2005-05-12
202 Fung, Chi Wai (SFC:APW679) 馮梓維 Rep 2017-12-15 2018-05-24
203 Fung, Chun Yip 馮駿業 Rep 2006-11-28 2008-07-22
204 Fung, Florence Wing Nam 馮穎楠 F Rep 2005-06-15 2005-12-17
205 Fung, Jackie Chi Kei 馮智淇 Rep 2010-11-18 2012-01-31
Rep 2012-09-04 2016-05-13
206 Fung, Kammy Kam Fong 馮錦芳 F Rep 2010-11-05
207 Fung, Ming Lit 馮名烈 Rep 2015-09-10 2018-12-31
208 Fung, Tommy Sui Sang 馮瑞生 M Rep 2010-06-03 2013-05-04
Rep 2014-05-26 2015-01-31
209 Fung, Wing Tim 馮永添 Rep 2005-01-28 2006-07-06
210 Fung, Yat Sin 馮逸仙 Rep 2008-05-15 2010-08-09
211 Gao, Shan (SFC:AXR020) Rep 2012-01-04
212 Gornall, Adrian Rubin M Rep 2010-01-26 2011-10-22
213 Grosso, Thomas Tropez Marcel M Rep 2011-10-07 2012-07-22
214 Harris, Richard (SFC:AAK411) M Rep 2010-09-28 2012-01-07
215 He, Jun (SFC:AHD915) 何君 Rep 2004-12-14
216 Heung, Wing Wai 香榮偉 Rep 2015-02-27 2015-09-01
217 Hill, Stephen Christopher M RO 2006-06-01 2009-07-06
218 Ho, Elaine Yee Lin (SFC:AQE980) 何綺蓮 F Rep 2010-05-14 2017-12-29
219 Ho, Eric Sui Keung 何瑞強 M Rep 2007-06-26 2020-05-20
220 Ho, Hsin Jiow 何信鷲 Rep 2012-04-26 2014-04-25
221 Ho, Imellda Shuk Man 何淑敏 Rep 2011-03-10 2016-02-29
222 Ho, Ivan Yiu Chung 何耀宗 M Rep 2018-06-06
223 Ho, Kenny Yui Kwong 何銳光 62 M RO 2004-10-07
224 Ho, Kit Fung 何傑鋒 Rep 2011-07-05 2011-09-26
225 Ho, Kristie Sze Man 何思敏 38 F Rep 2005-03-02 2007-01-18
226 Ho, Man Kit (SFC:AWA582) 何文傑 Rep 2015-11-19 2019-10-19
227 Ho, Mandy Ching Yin 何靜賢 F Rep 2013-08-12 2014-02-11
228 Ho, Ocean Sze Yuen 何思遠 Rep 2015-08-13 2016-02-26
229 Ho, Pui Hung 何沛鴻 Rep 2013-11-01 2016-05-02
230 Ho, Sin Cheung 何善翔 Rep 2005-05-24 2005-06-07
RO 2005-06-07 2005-12-31
231 Ho, Sze Wai 何施葦 Rep 2013-03-14 2015-03-28
232 Ho, Wai Ka 何偉嘉 Rep 2018-06-12
233 Ho, Winson 何永深 Rep 2005-09-12 2007-02-28
234 Ho, Yiu Fai 何耀輝 Rep 2006-02-23 2007-01-15
235 Holcombe, Catherine Elizabeth F Rep 2006-09-01 2007-05-22
236 Hon, Fionna Fun 韓芬 Rep 2010-12-20 2011-09-05
237 Hon, Ka Ho 韓珈顥 Rep 2017-11-06 2020-04-20
238 Hon, Sze Long 韓思朗 Rep 2016-06-30
239 Hon, Wai Ching (SFC:BBF565) 韓維正 Rep 2014-01-13 2018-10-31
240 Hu, En Ray 胡恩瑞 Rep 2007-02-06 2010-03-02
241 Hu, Yihai 胡奕海 Rep 2014-09-22
242 Hu, Zhichao 胡智超 Rep 2018-01-24 2019-07-02
243 Huang, Anthea Yuying 黃鈺莹 F Rep 2018-04-10 2020-01-26
244 Huang, Chung-en 黃崇恩 Rep 2011-02-22 2011-08-12
245 Huang, Li-Ming 黃俐銘 Rep 2018-06-05
246 Huang, Nan (SFC:AVK626) 黃南 Rep 2010-09-09 2011-07-01
247 Huang, Yongqi 黃泳琪 Rep 2013-06-27 2014-03-08
248 Hui, Hiu To 許曉濤 Rep 2019-12-16
249 Hui, John 許僑聲 M Rep 2016-01-13 2016-02-03
RO 2016-02-03 2016-05-31
Rep 2018-12-28 2019-03-14
RO 2019-03-14
250 Hui, Pak Kin 許柏堅 Rep 2020-02-18
251 Hui, Ronnie Ka Wah 許家驊 56 M Rep 2007-03-02 2014-08-01
252 Hui, Yik 許奕 Rep 2011-02-21 2013-01-01
253 Hung, Dicson Man Yuk 洪旻旭 45 M Rep 2005-12-06 2007-01-16
254 Hung, Hing Fung 孔慶豐 Rep 2011-05-17 2015-04-01
255 Hung, Lung Chuen 洪龍荃 Rep 2017-05-17 2019-10-11
256 Hung, Sing Kwong 洪盛光 Rep 2006-10-11 2016-09-18
257 Hung, Tak Shing 洪德成 Rep 2005-03-16 2007-02-28
258 Ip, Chun Lung (SFC:AQR972) 葉晉龍 Rep 2011-01-24 2015-01-31
259 Ip, Chun Lung (SFC:BEO407) 葉鎮龍 Rep 2018-07-17
260 Ip, Man Chung 葉敏聰 Rep 2014-01-20 2014-07-18
261 Ip, Shing Chung 葉承宗 Rep 2015-12-23 2019-07-02
262 Jiang, Jinghong 蔣景紅 Rep 2003-12-30 2018-02-08
263 Jiang, Quan (SFC:ASI305) 姜泉 Rep 2009-01-23
264 Jiang, Xiaoxing 蔣晓星 Rep 2006-12-28 2007-04-27
265 Jiang, Zhengxi 姜鄭熙 Rep 2009-02-12
266 Jim, Johnathan Chun Yue 詹振宇 M Rep 2011-04-19 2013-01-15
267 Jim, Yuk Tong 詹郁棠 Rep 2012-06-29 2015-01-31
268 Ju, You Li 居有莉 F Rep 2005-02-24 2010-10-23
269 Kan, Chi Kin 簡志健 Rep 2012-10-05 2019-07-20
270 Kim, Bum Suk 金範錫 Rep 2012-09-24 2014-04-17
271 Kong, Kwun Lau 江觀留 Rep 2019-07-10
272 Kong, Sum Ying 江沁凝 Rep 2013-10-29 2015-09-01
273 Kong, Tak Wing 江德永 Rep 2011-04-06 2011-04-07
274 Koo, Walter Pak Chun 古柏津 M Rep 2014-07-09 2018-02-09
275 Ku, Erica Hiu Tung 顧曉桐 F Rep 2012-02-20 2017-07-07
276 Kung, Sammy Siu Cheung 龔兆庠 Rep 2010-02-01 2012-09-25
Rep 2013-03-05 2015-03-07
277 Kung, Wai Ling 龔偉凌 RO 2017-08-18 2019-03-20
278 Kuo, Catherine Tsu York 郭芷若 F Rep 2007-11-19 2008-01-11
279 Kwai, Timothy Ting Kong 季霆剛 M Rep 2009-06-17 2010-02-18
280 Kwan, Kwong Tung 關廣同 Rep 2019-05-14
Rep 2019-08-16
281 Kwan, Man Pui 關文佩 Rep 2005-01-28 2005-07-19
282 Kwan, Man Tik 關文迪 Rep 2006-04-19 2006-10-18
283 Kwan, Sing Kin 關勝健 Rep 2012-06-29 2016-06-02
284 Kwan, Wai Cheung 關煒翔 Rep 2010-09-07 2012-12-31
285 Kwok, Doris Chui Tin 郭翠鈿 F Rep 2012-05-02 2015-05-02
286 Kwok, Eva Min Wai 郭敏慧 F Rep 2010-02-09
287 Kwok, Ka Ki (SFC:AXA346) 郭家琪 Rep 2014-12-22 2016-03-01
288 Kwok, Tin Pui 郭天培 Rep 2019-04-23 2019-05-24
289 Kwok, Venessa Wing Shan 郭詠珊 F Rep 2012-07-25 2014-02-10
290 Kwok, Yui Kwong 郭銳光 Rep 2003-11-25
291 Kwong, Chak Lam 鄺宅林 Rep 2012-09-27 2014-10-04
292 Kwong, Chin Cheung 鄺展翔 Rep 2008-11-17
293 Kwong, Chun Kin 鄺鎮健 Rep 2009-01-14
294 Kwong, Wai Ngok 鄺維岳 Rep
295 Lai, Andrew Hin Kay 黎顯基 M Rep 2010-05-13 2010-05-20
296 Lai, Hei Wilfred 黎熹 Rep 2015-12-23 2017-03-29
297 Lai, Iu Wah 黎耀華 Rep
298 Lai, Ka Kit (SFC:ALZ752) 黎家傑 Rep 2005-06-02 2007-01-15
299 Lai, Kuen Cheong 黎權昌 Rep 2013-12-10 2016-04-30
300 Lai, Shu Sum 黎樹森 Rep 2009-08-13 2010-10-12
301 Lai, Sin Chong 黎善昌 Rep 2005-06-29 2007-02-28
302 Lai, Wai Shan 黎慧珊 Rep 2005-04-12 2007-02-28
303 Lai, Wing Nga (SFC:BNV512) 黎詠雅 Rep 2018-12-28
304 Lai, Yiu Man 黎耀文 Rep 2012-01-16 2012-02-18
305 Lam, Barry Joe Fung Tai 林逢泰 M Rep 2006-07-31 2008-02-13
306 Lam, Chi Kong (SFC:AAV499) 林志江 Rep 2012-03-12 2013-09-02
Rep 2013-09-16 2014-01-01
307 Lam, Chun Yim 林駿棪 Rep 2012-10-16 2019-01-03
308 Lam, Chung Yin (SFC:AMF376) 林仲賢 Rep 2012-12-19 2017-07-31
309 Lam, Edward Yee Fai 林宜輝 M Rep 2013-05-15 2014-07-16
Rep 2014-12-29
310 Lam, Fung Chun 林鳳珍 Rep 2019-12-24
311 Lam, Hin Yiu 藍顯耀 Rep 2005-08-12 2006-10-20
312 Lam, Hoi Kay Kate 林凱琪 Rep 2016-08-05 2018-05-16
313 Lam, Jing Wei Kyle 林靖緯 Rep 2015-11-04 2016-08-19
Rep 2016-10-13
314 Lam, Kate Hiu Ha 林曉霞 F Rep 2004-04-16 2014-07-19
315 Lam, Kenneth Kin Hing (SFC:ABV605) 林建興 66 M RO
316 Lam, King Hong (SFC:AQX563) 林景康 Rep 2013-06-21 2015-09-01
317 Lam, Kong Wai 林港懷 Rep 2017-02-28 2018-07-03
318 Lam, Kwok Ming (SFC:AMJ995) 林國明 Rep 2005-08-26 2007-02-28
319 Lam, Lam (SFC:BNO498) 林琳 Rep 2018-10-12 2019-09-08
320 Lam, Lun Tun 林龍敦 Rep 2006-05-29 2008-10-24
321 Lam, Mo Kit 林武杰 Rep 2014-05-15 2015-05-21
322 Lam, Sai Fong 林世方 Rep 2007-09-19 2008-05-02
323 Lam, Sing Kuen 林城乾 Rep 2018-06-06 2019-01-28
RO 2019-01-28 2019-12-31
324 Lam, Sit Hung 林燮鴻 Rep 2012-10-05 2013-06-29
325 Lam, Suen Kit 林宣傑 43 M Rep 2004-05-28 2005-02-15
Rep 2011-08-11 2014-03-11
326 Lam, Sui Fan (SFC:AFS495) 林瑞芬 Rep 2009-02-04 2011-06-30
327 Lam, Sze Yin 林仕賢 Rep 2003-10-07 2005-05-26
328 Lam, Tsz Chun (SFC:BBQ049) 林子俊 Rep 2013-08-28 2013-11-18
329 Lam, Wai On 林偉安 Rep 2011-01-13 2011-09-01
330 Lam, Yik Fun 林憶芬 52 F Rep 2017-07-24 2018-01-11
RO 2018-01-11 2018-09-05
331 Lami Montaperto, Guido Rep 2012-01-26 2013-01-25
332 Langford, Michael M Rep 2008-04-11 2008-05-24
Rep 2008-11-05 2009-12-20
333 Lau, Andy Chi Wah 劉志華 Rep 2007-07-23 2008-07-23
334 Lau, Andy Chin Yung 劉展榕 Rep 2011-08-22 2012-03-01
335 Lau, Filipe Chiushing 劉昭成 M Rep 2008-02-14 2018-02-09
336 Lau, Hoi Leung 劉海良 Rep 2013-02-25 2015-01-01
337 Lau, Hoi Ming 劉海明 Rep 2003-04-14
338 Lau, Ka Chung (SFC:BAM357) 劉家聰 Rep 2012-11-20
339 Lau, Kai Wing 劉啟榮 Rep 2011-04-28 2011-06-11
340 Lau, Kwok Hung (SFC:AFQ054) 劉國雄 Rep 2011-04-18 2016-05-31
341 Lau, Lilian Wai Han 劉慧嫻 F Rep 2010-10-22 2012-03-16
342 Lau, Marconi Siu Tao 劉少濤 Rep 2015-06-25 2017-04-07
343 Lau, Mei Na 劉美娜 Rep 2020-01-06
344 Lau, Sai Kit Dennis 劉世傑 Rep 2014-01-13 2015-05-09
345 Lau, Shu Kit 劉樹傑 Rep 2011-04-18 2016-05-31
346 Lau, Sin Heng 劉善行 Rep 2011-04-12 2014-08-30
347 Lau, Siu Ming (SFC:APH264) 劉紹銘 Rep 2012-10-18
348 Lau, Swan Fung Ngor 劉鳳娥 Rep 2010-11-23 2015-07-11
349 Lau, Wa Ching 劉華青 Rep 2014-04-30 2017-09-24
350 Lau, Wai Han (SFC:AOX216) 劉慧嫻 Rep 2014-05-20 2015-07-02
351 Law, Chuk Man 羅竹文 Rep 2011-08-03 2017-04-28
352 Law, Eric Chi Shing 羅志成 M Rep 2006-02-02 2007-02-28
353 Law, Kai Man 羅啟文 Rep 2011-12-28 2014-04-18
354 Law, Louies Ka Lin 羅嘉年 Rep 2010-11-17 2016-04-01
355 Law, Wai Yin 羅慧妍 Rep 2008-08-14 2019-08-09
356 Law, Wendy Ka Man 羅嘉雯 F Rep 2014-10-24 2015-09-01
357 Lean, Chun Chung 林俊聰 Rep 2015-06-17
358 Lee, Chi Han 李智嫻 Rep 2013-07-24 2015-09-01
359 Lee, Henry Chi Hang 利志恒 M Rep 2018-11-19 2019-05-31
360 Lee, Ho Sing 李浩聲 Rep 2008-08-18 2019-06-14
361 Lee, Jeong Ju Rep 2011-08-11 2012-06-01
362 Lee, Ju-Hyun 李柱顯 Rep 2019-02-15
363 Lee, Ka Ho (SFC:BBT497) 李家豪 Rep 2013-08-22 2016-02-04
364 Lee, Kai Ho (SFC:AVM533) 李啟浩 Rep 2010-07-13 2013-06-29
365 Lee, Kit Ming (SFC:AMN677) 李杰明 Rep 2005-09-30 2006-10-21
366 Lee, Kwok Kuen (SFC:AKJ277) 李國權 Rep 2006-02-23 2006-12-18
367 Lee, Ricky Kam Lung 李錦龍 M Rep 2012-07-25 2015-07-22
368 Lee, Shui Sang 李瑞生 Rep 2006-06-09 2007-02-28
369 Lee, Shun Hang 李信衡 Rep 2019-05-09
370 Lee, Sin Wa 李倩華 Rep 2011-03-10 2011-04-16
371 Lee, Sin Yee 李倩儀 Rep 2019-05-31
372 Lee, Tsz Yin Jonathan 李祉賢 Rep 2017-09-20 2018-10-16
373 Lee, Wah Pun 李華斌 Rep 2012-06-18 2015-09-01
374 Lee, Wai Kwan (SFC:APG477) 李慧群 Rep 2008-02-18
375 Lee, Wai Yan (SFC:ANR769) 李慧欣 Rep 2006-09-05 2007-01-15
376 Lee, Wai Yee (SFC:APH361) 李慧儀 Rep 2011-11-25 2016-12-22
RO 2016-12-22 2017-10-19
377 Lee, Ying Kei 李英琪 Rep 2013-10-02 2015-09-01
378 Lee, Yuen Ting (SFC:AZE975) 李婉婷 Rep 2019-12-16
379 Lei, Pou San 李寶珊 Rep 2003-12-09 2003-12-30
380 Leong, Chong Ip 梁昶燁 Rep 2005-05-31 2006-11-30
381 Leung, Chi Ming (SFC:AAF501) 梁志明 Rep 2016-01-11 2016-02-26
RO 2016-02-26 2016-05-15
382 Leung, Chu Hei 梁主曦 Rep 2018-07-06
383 Leung, Chun Pong (SFC:ACJ216) 梁振邦 Rep
384 Leung, Chun Yip (SFC:AWV091) 梁俊業 Rep 2011-10-31 2015-01-20
385 Leung, Cody Ka Ming 梁家明 44 M Rep 2003-10-10 2007-10-02
Rep 2008-01-09 2010-08-21
386 Leung, Elsa Yui Ka 梁睿珈 Rep 2006-03-29 2007-02-28
387 Leung, Goose Kam Wing 梁錦榮 Rep 2008-10-22 2016-04-07
388 Leung, Hung Kai 梁鴻基 Rep 2005-05-31 2006-04-12
Rep 2007-07-24 2008-11-13
389 Leung, Hung Ying 梁虹英 Rep 2009-12-01
390 Leung, Kai Cheung 梁啟祥 Rep 2011-04-29 2011-11-16
391 Leung, Kai Hin 梁啟軒 Rep 2016-12-22
392 Leung, Kin Fan Robert 梁建勛 Rep 2010-01-14 2010-12-22
393 Leung, King Yin 梁景賢 Rep 2012-02-23 2013-06-01
394 Leung, Kwan Chai 梁君齊 Rep 2012-01-27 2012-08-01
395 Leung, Kwong Hung 梁廣雄 Rep 2004-11-22 2007-01-12
396 Leung, Paul 梁世明 M Rep 2013-01-22
397 Leung, Pui Wah (SFC:AAG650) 梁沛華 Rep 2008-05-16
398 Leung, Raymond Wai Man (SFC:ABG703) 梁偉文 M Rep 2011-08-08 2015-01-31
399 Leung, Sau Ha 梁秀霞 Rep 2018-07-16 2018-09-26
400 Leung, Shing Wai (SFC:ABK258) 梁成偉 M Rep 2020-02-07
401 Leung, Ting Kwok (SFC:ALW486) 梁定國 Rep 2012-07-12 2015-10-30
402 Leung, Wai Ming (SFC:AWD524) 梁偉明 Rep 2010-10-27 2011-06-01
403 Leung, Wai Yuen (SFC:AJN354) 梁偉源 Rep 2005-01-14
404 Leung, Wing Cheung (SFC:ATX644) 梁永祥 Rep 2010-01-08 2011-01-26
405 Leung, Yan (SFC:BGO980) 梁欣 Rep 2015-12-01 2016-06-03
406 Li Y, Iming 李一鳴 Rep 2016-09-20
407 Li, Chi Leung (SFC:APR491) 李志良 Rep 2008-01-15 2008-10-20
408 Li, Chiu Yee 李昭儀 Rep 2019-02-21 2019-04-30
409 Li, Christopher Kwan Fu 李坤庫 M Rep 2010-10-28 2011-05-20
410 Li, Haijian 李海儉 Rep 2010-07-21 2018-06-08
411 Li, Ho Yin (SFC:BAE416) 李浩然 Rep 2013-09-16 2014-08-07
412 Li, Hon Leung 李漢良 Rep 2011-03-03 2011-10-15
413 Li, Ka Fai (SFC:BKJ906) 李嘉輝 Rep 2017-08-10 2018-08-05
414 Li, Ke (SFC:BGM281) 李珂 Rep 2018-08-30
415 Li, Liang (SFC:AXS903) 李亮 Rep 2012-02-06 2013-11-01
416 Li, Louis Lok Tao 李樂陶 M Rep 2014-01-24 2014-06-14
417 Li, Mingliang 黎明亮 Rep 2010-07-21
418 Li, Nga Yan 李雅茵 Rep 2015-08-18 2018-05-19
419 Li, Po Yi (SFC:AWQ112) 李寶兒 Rep 2011-01-18 2015-07-06
420 Li, Rui (SFC:BPF572) 李蕊 Rep 2019-12-06
421 Li, Shiyan (SFC:BKK506) 李世艷 Rep 2018-12-28
422 Li, Shuang (SFC:ASM260) 李爽 Rep 2010-07-27
423 Li, Sisi (SFC:AWL795) 黎偲偲 Rep 2010-12-16 2014-05-24
424 Li, Tak Lun 李德麟 Rep 2013-04-02
425 Li, Tim Yan Lilian 李甜甄 F Rep 2020-04-06
426 Li, Tsz Long 李梓朗 Rep 2015-07-27 2016-11-11
427 Li, Xian (SFC:ANR349) 李冼 Rep 2008-06-26 2009-12-28
428 Li, Ying Hung (SFC:BGI458) 李英雄 Rep 2015-10-12 2018-02-09
429 Li, Ying Kin (SFC:BBE439) 李應健 Rep 2013-04-26 2016-11-11
Rep 2018-01-25 2018-04-09
430 Li, Zhonghai 李忠海 Rep 2009-02-04
431 Lin, Cheng-Yih 林正義 Rep 2008-10-21 2012-01-28
432 Lin, Kurt Sung Fat 林崇發 M Rep 2014-03-27 2017-12-29
433 Lin, Xinxin 林欣欣 Rep 2018-01-04 2020-04-06
434 Ling, Cheuk Wing Henry 凌卓榮 Rep 2009-12-17 2014-06-21
435 Liu, Chi Yeung 廖摯洋 Rep 2010-10-19 2011-10-31
436 Liu, Hongcai 劉紅才 Rep 2010-09-09 2015-12-31
437 Liu, Jiancai 劉健才 Rep 2012-03-06 2013-08-06
438 Liu, Qian (SFC:ARV609) 劉倩 Rep 2008-11-07 2010-03-22
439 Liu, Tian Chun 劉天淳 Rep 2013-06-26
440 Liu, Tiejun (SFC:ATC943) 劉鐵軍 Rep 2010-09-09
441 Liu, Wai Ho (SFC:AWA607) 廖偉豪 Rep 2017-11-15
442 Liu, Xuemei 劉雪梅 Rep 2013-09-19 2015-12-29
443 Liu, Yao (SFC:BHG130) 劉堯 Rep 2016-04-26
444 Liu, Yuen Nam 廖遠南 Rep 2013-01-03 2015-06-01
445 Liu, Zhihong (SFC:AEC891) 劉志宏 55 M Rep 2018-03-12 2018-07-26
RO 2018-07-26 2020-03-31
446 Lo, Chun Hong 盧駿匡 Rep 2013-12-09 2015-01-01
447 Lo, Han-Long 駱漢龍 Rep 2010-07-21 2014-03-13
Rep 2016-02-15 2018-03-15
448 Lo, Katherina Ka Shun 盧嘉舜 Rep 2010-10-21 2014-01-01
449 Lo, Ricky Chun Kit 盧振傑 M Rep 2010-11-08 2016-03-31
450 Lo, Vicky Hon Sai 盧漢茜 F Rep 2011-06-23 2018-02-09
451 Loi, Amy Siu Yan 雷小欣 F Rep 2005-04-12 2007-02-28
452 Loo, Kwok Wing 盧國榮 Rep 2016-02-23 2016-05-15
453 Loong, Anthony Ho Sang 龍浩生 M Rep 2005-04-29 2006-06-12
454 Lou, Hiu Wah 劉曉樺 Rep 2005-11-28 2006-07-14
455 Low, Chung Weng 劉頌榮 Rep 2008-06-20 2010-03-01
456 Low, Po Man 劉寶民 Rep 2013-01-30 2015-09-01
457 Lu, Yang (SFC:BOD373) 陸楊 Rep 2019-02-28
458 Lu, Yu (SFC:BBE946) 魯宇 Rep 2015-01-28 2015-03-25
459 Lui, Hin Chuo Aaron 雷衍操 M Rep 2012-07-06 2012-08-14
460 Lui, Lap Man 呂立文 Rep 2013-04-02
461 Lui, Mandy Man Chu 呂文珠 Rep 2010-02-26 2011-12-30
462 Lui, Yun Wah 呂欣樺 Rep 2010-07-16 2015-01-16
463 Luk, Chi Fung Dennis 陸智鋒 Rep 2011-06-09 2018-11-19
464 Luk, Chin Man 陸展文 Rep 2016-09-28
465 Luk, Philip 陸家豪 M Rep 2014-09-19 2015-12-04
466 Luk, Sylvia So Yi 陸素怡 F Rep 2015-08-06 2015-08-18
467 Lung, Alexander Chung Wing 龍松榮 M Rep 2005-11-28 2006-10-19
468 Lung, Wing Hong (SFC:AVP246) 龍永康 Rep 2018-10-18 2020-01-05
469 Luong, Thomas C.C. 梁高崗 M Rep 2010-06-08 2015-01-21
470 Ma, Chao (SFC:BBS855) 馬超 Rep 2013-08-16 2014-07-01
471 Ma, Fung Chiu 馬逢昭 Rep 2011-07-29 2015-09-01
472 Ma, Fung Po 馬逢葆 Rep 2011-06-09 2017-03-24
473 Ma, Johnny Bun Wah 馬斌華 M Rep 2004-11-16 2007-02-28
474 Ma, Kin Wang 馬健弘 Rep 2011-02-21 2015-04-01
475 Ma, Tak Wah 馬德華 Rep 2012-08-10 2014-05-31
476 Macalpin, Kenneth Allan Connolly M Rep 2016-05-04 2017-08-03
477 Mak, Chi Ho (SFC:ATN700) 麥志豪 Rep 2010-12-17 2011-06-11
478 Mak, Chung Kit 麥宗杰 Rep 2017-08-16 2017-10-27
479 Mak, Hing Wah 麥興華 Rep 2012-05-07 2019-07-07
480 Mak, Ka Yat 麥家逸 Rep 2014-09-17 2019-01-08
481 Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 M Rep 2008-01-24 2010-05-27
482 Mak, Shu Fan 麥樹勳 Rep 2011-06-09 2017-03-24
483 Mak, Wing Yan (SFC:BMX139) 麥穎欣 Rep 2018-05-18 2018-09-29
484 Mak, Yiu Hung 麥耀洪 Rep 2003-10-11 2004-06-09
485 Mak, Yiu Tung 麥耀東 Rep 2011-09-12 2016-07-15
486 Matheson, Allan Edward M Rep 2005-07-26 2006-11-01
487 Mathie, Robbi Rep 2016-09-07 2017-08-09
488 Melvin Yip, Yang Joon 葉仰閏 Rep 2019-06-27
489 Mok, Andy Chi Keung 莫志強 Rep 2012-10-19
490 Mok, Chung Hin 莫從顯 Rep 2019-12-16
491 Mok, Kam Wu 莫錦湖 Rep 2008-11-14 2011-07-01
492 Mok, Kent Wai Man 莫偉民 M Rep 2011-01-10 2018-02-09
493 Mok, Shun Keung 莫順強 Rep 2003-10-07 2005-05-26
494 Murayama, Madoka Rep 2005-05-13 2007-12-12
495 Ng, Cardon Hsi Tsun 吳書雋 Rep 2020-02-24 2020-05-11
RO 2020-05-11
496 Ng, David Yu Chun 吳裕進 M Rep 2019-08-08
497 Ng, Hon Choi 吳漢材 Rep 2010-02-17 2014-05-10
498 Ng, Ka Shun 吳家順 Rep 2007-11-19 2013-07-06
499 Ng, Kwai Wa 吳貴華 Rep 2014-06-30 2015-09-01
500 Ng, Paco Kar Lun 吳家倫 46 M Rep 2011-01-14 2011-07-01
501 Ng, Sik Chiu 吳錫釗 35 M Rep 2011-08-11 2012-06-29
502 Ng, Siu Nin 吳少年 Rep 2011-10-10 2018-12-15
503 Ng, Tat Kong 吳達港 Rep 2013-10-08
504 Ng, Tsan Yin 吳燦然 Rep 2019-07-22
505 Ng, Wai Keung (SFC:ACY694) 吳偉強 Rep 2014-04-17 2015-09-01
506 Ng, Wing Cheong (SFC:AVE043) 伍榮昌 Rep 2010-05-13 2015-12-08
RO 2015-12-08 2018-07-27
Rep 2018-11-09
507 Ng, Wing Fung (SFC:BGL974) 吳永峰 Rep 2020-05-12
508 Ng, Yau Kan 吳有根 Rep 2013-08-22 2013-11-16
509 Ng, Yok Cheong Rep 2004-12-13 2007-01-12
510 Ng, Yu On 伍裕安 Rep 2006-03-29 2006-11-13
511 Ngai, Ching (SFC:AXV091) 倪晶 Rep 2016-06-03
512 Ngai, Summy Shuk Wa 魏淑華 Rep 2008-01-16 2009-02-04
513 Ngan, Miu Kam 顏妙琴 Rep 2008-05-29 2015-03-10
514 Ngo, Hiu Fung 敖曉風 Rep 2014-08-25 2016-08-04
515 Ong, Mok Chun 王謨駿 Rep 2014-10-07 2016-06-29
516 Or, Chun On 柯俊安 Rep 2012-09-07 2013-05-23
517 Pak, Ching 柏青 Rep 2016-12-06 2019-10-03
518 Pak, Hung Kong 白鴻江 Rep 2007-07-03 2008-09-09
519 Pan, Xing 潘興 Rep 2009-02-04
520 Pan, Yuming (SFC:ATJ035) 潘玉明 Rep 2013-07-22 2020-01-17
521 Pang, Chi Yeung 彭志揚 Rep 2015-08-27 2015-09-25
522 Pang, Ting Ting 彭婷婷 Rep 2019-02-04
523 Pang, Wing Kit (SFC:AMN655) 彭永傑 Rep 2010-12-20 2011-08-13
524 Pau, Esme Tien Sum 鮑天琛 Rep 2018-12-14
525 Pham, Ngoc Bich 范玉碧 Rep 2010-07-21 2012-01-28
526 Pok, Kit Man 卜潔雯 Rep 2014-06-20 2016-10-05
527 Poon, Choi Yung 潘在勇 Rep 2018-04-23 2020-05-08
528 Poon, Ka Wing 潘家榮 Rep 2009-09-16 2010-07-17
529 Poon, Kent Kwan Ching 潘君政 M Rep 2010-12-21 2011-09-13
530 Poon, Ling Ling 潘玲伶 Rep 2014-06-10 2018-02-07
531 Poon, Shirley Kit Kwan 潘潔君 F Rep 2017-06-30
532 Poon, Tsz Wang 潘子弘 Rep 2016-09-15
533 Poon, Wai Chu 潘惠珠 Rep 2015-03-16 2015-07-11
534 Poon, Wing Hing 潘穎馨 Rep 2011-11-25 2015-03-20
535 Poon, Yin Ming 潘彥銘 Rep 2016-05-17
536 Potter, Simon James M Rep 2011-08-10 2013-01-01
537 Pouliot, Bernard 包利華 68 M RO 2007-05-14 2017-10-11
538 Pouliot, Stefan Andre 包成輝 M Rep 2016-12-13 2018-03-29
539 Pui, Yuk Ho 貝玉可 Rep 2005-12-28 2006-05-30
540 Qin, Yuanya 秦苑雅 Rep 2019-07-11
541 Sam, Shook Fung (SFC:ADM712) 沈淑芳 Rep 2006-03-07 2006-03-16
542 See, Bo Cheung 施寶章 Rep 2011-05-12 2014-05-28
543 Sew Hoy, Kevin Graeme 54 M RO 2018-01-02 2018-10-31
544 Sham, Vivian Wing Yan 岑穎欣 F Rep 2011-10-12
545 Shang, Xiaodi 尚曉廸 Rep 2016-12-30 2019-06-29
546 Shea, Patrick Kwok Hing 佘國興 M Rep 2004-03-01 2007-03-01
Rep 2007-10-09 2007-10-13
547 Shen, Weixin 沈慰新 Rep 2012-03-06
548 Shih, Shan Shan 施珊珊 Rep 2010-05-24 2012-06-29
549 Shing, Anita Yuen Kiu 成元嬌 F Rep 2005-06-28 2006-08-25
550 Shingadia, Neelpesh Rep 2013-10-15 2017-01-06
551 Shum, Banny Bun Chuen 沈斌全 Rep 2010-06-17 2015-07-18
Rep 2016-05-25
552 Shum, Fuk Min 沈福綿 Rep 2019-08-29
553 Shum, Michelle 沈霏瑤 F Rep 2012-07-25
554 Shum, Millie Mei Lee 岑美梨 Rep 2005-08-12 2007-02-28
555 Sin, Ka Ying 冼家瑩 Rep 2010-08-30 2010-10-22
556 Sit, Yu Hei 薛宇曦 Rep 2017-08-16
557 Siu, Eva Yee Wah 蕭綺華 F Rep 2006-02-24 2007-02-28
558 Siu, Raymond Chee Long 蕭志朗 M Rep 2013-09-17 2015-06-27
559 Siu, Wing Yiu 蕭永耀 Rep 2012-09-24 2017-05-11
560 So, Grace Wing Bing 蘇泳冰 F Rep 2006-03-29 2007-02-28
561 So, Jennifer Lai Shan 蘇勵姍 F Rep 2012-06-29 2013-06-14
RO 2013-06-14 2015-12-18
562 So, Ka Yin 蘇家燕 Rep 2013-09-23 2014-06-12
563 So, Stephen Chi King 蘇子勁 M Rep 2012-11-05 2014-03-01
564 So, Yu Hin 蘇宇軒 Rep 2016-01-22 2016-01-31
565 Song, Jiali 宋嘉麗 Rep 2011-10-03 2012-08-25
566 Song, Jingjing (SFC:ATJ433) 宋晶晶 Rep 2010-07-28 2017-12-14
567 Stille, Guy Michael M Rep 2009-11-23 2011-03-22
RO 2011-03-22 2011-09-23
Rep 2011-09-23 2012-07-10
RO 2012-07-10 2016-05-12
568 Sun, Jieyi 孫洁怡 Rep 2014-08-25 2016-04-22
569 Sun, Kaiwen 孫凱文 Rep 2016-10-05 2018-09-07
570 Sun, Sai Man 孫世文 Rep 2008-09-29 2010-05-01
571 Sy, Gregory Wang Ngai 施宏毅 M Rep 2010-01-13 2016-04-30
572 Sze-To, Gilda May Ying 司徒美英 Rep 2006-04-19 2007-02-28
573 Sze, Ching King 施清京 Rep 2011-06-09 2013-06-22
574 Sze, Li Li 施莉莉 Rep 2009-10-20 2011-10-01
575 Sze, Tak Chee 施德芝 Rep 2004-11-23 2005-06-30
RO 2005-06-30 2007-08-17
576 Sze, Yin Cheung 史彥彰 Rep 2018-09-03 2018-09-11
577 Tai, Alan Ngar Lun 戴雅麟 M Rep 2011-07-07
578 Tam, Jack Kwok Wai 譚國偉 M Rep 2016-04-27 2016-05-31
RO 2016-05-31 2016-06-30
579 Tam, Kenneth King Yin 譚敬賢 M Rep 2017-10-10 2018-07-25
580 Tam, Wai Kei (SFC:AQC397) 譚偉基 Rep 2007-12-12 2008-05-02
581 Tam, Wai Kwan 譚偉堃 Rep 2004-08-10 2015-06-01
582 Tam, Wai Ming (SFC:ACV324) 譚偉明 Rep
583 Tam, Wing Kin (SFC:BAF087) 譚永健 Rep 2014-12-01 2015-09-01
584 Tang, Alvin Chi Heng 鄧志恆 M Rep 2010-06-08 2012-06-30
585 Tang, Enzzo Ting Yu 鄧廷宇 Rep 2016-04-09
586 Tang, Kwok Chuen (SFC:ACA602) 鄧國全 51 M Rep 2006-02-20 2008-02-27
RO 2008-02-27
587 Tang, Lai Ping 鄧麗萍 Rep 2018-10-25 2020-03-12
588 Tang, Tsz Mei 鄧紫微 Rep 2017-05-19 2017-08-31
Rep 2018-03-06 2019-09-02
RO 2019-09-02
589 Tang, Wai Ho 鄧偉豪 Rep 2019-01-17
590 Tang, Wai Yi 鄧惠儀 Rep 2013-11-06 2017-03-28
591 Tang, Wong Shing 鄧煌勝 Rep 2011-02-11
592 Tang, Yuewen 唐悦文 Rep 2018-11-26 2019-01-26
593 Tian, Xuanrui 田軒睿 Rep 2014-04-16 2015-01-30
594 Ting, Michael P. 丁柏年 M Rep 2010-07-08 2011-04-20
595 Ting, Shu Fai 丁樹輝 Rep 2003-06-05
596 Ting, Wa Hing 丁華興 Rep 2008-01-09 2010-05-13
597 To, Chi Chung 杜子聰 Rep 2015-12-23
598 To, Kit Lam 杜潔琳 Rep 2019-06-14
599 Tong, Franco Sui Lun 董瑞麟 M RO 2004-05-17 2008-07-31
Rep 2008-07-31 2010-10-04
600 Tong, Geoffrey Ka Wai 唐家偉 M Rep 2011-05-09 2018-03-07
601 Tong, Irene Nga Man 唐雅汶 F Rep 2005-04-29 2005-05-19
602 Tong, Ka Man (SFC:AYJ116) 唐嘉敏 Rep 2011-11-07
603 Tong, Mei Sin 唐美仙 Rep 2010-06-07 2010-06-28
604 Tong, Siu Cheung 湯紹彰 Rep 2011-04-15 2015-04-01
605 Tong, Tommy Chun Kuen 唐振權 M Rep 2007-04-30 2016-04-07
606 Tong, Wai Chiu 唐偉超 Rep 2011-05-06 2011-06-01
607 Tsang, Cheuk Man 曾卓旼 Rep 2017-06-22
608 Tsang, Cheung Man 曾祥文 Rep 2007-11-06 2008-05-02
609 Tsang, Chi Hung (SFC:ADI154) 曾志雄 Rep 2013-07-24
610 Tsang, Chun Ming (SFC:ADO990) 曾振明 Rep 2005-04-29 2007-02-28
611 Tsang, Chung Wah 曾仲華 Rep 2019-01-03 2020-01-22
RO 2020-01-22 2020-03-22
612 Tsang, Fan Ching 曾繁青 Rep 2007-07-03 2018-02-09
613 Tsang, Ka Fai (SFC:AFB900) 曾嘉輝 Rep 2005-03-29 2007-02-28
614 Tsang, Kin Yin 曾健賢 Rep 2013-04-26 2013-09-14
615 Tsang, Nyon Yiu Fai 曾曜暉 Rep 2008-08-25 2011-06-01
616 Tsang, Sau Lin (SFC:ADG975) 曾秀蓮 Rep 2011-04-27 2016-04-22
617 Tsang, Wai Keung (SFC:ADZ438) 曾惠強 Rep 2010-08-16 2012-03-01
618 Tsang, Wing Yiu 曾榮耀 Rep 2005-08-12 2006-01-06
619 Tse, Benjamin Bun 謝彬 M Rep 2008-11-28 2009-04-30
620 Tse, David Man Fai 謝文輝 M Rep 2011-06-10 2014-05-01
621 Tse, Henry Chi Kin 謝智建 M Rep 2011-08-08 2015-01-31
622 Tse, Ho Ting 謝浩廷 Rep 2015-11-25 2017-01-29
623 Tse, Ka Wing (SFC:BLI086) 謝嘉榮 Rep 2018-10-26
624 Tse, Kappa Fung Hing 謝鳳卿 Rep 2004-05-31
625 Tse, Kwong Yui 謝廣銳 Rep 2006-07-14
626 Tse, Pui Pun 謝培斌 Rep 2011-02-22 2012-07-03
627 Tsin, Doris Kar Wai 錢嘉慧 Rep 2005-03-31 2005-06-21
628 Tsoi, Kenneth Sze Ming 蔡思明 M Rep 2005-01-19 2018-02-09
629 Tsoi, Pak Pan 蔡百濱 Rep 2019-07-15
630 Tsui, Chi Kuen Abe 徐志權 RO 2016-02-02 2016-05-15
Rep 2018-08-20 2018-10-30
RO 2018-10-30 2020-03-19
631 Tsui, Ivan Kun Lam 徐觀林 65 M Rep 2011-01-26 2011-04-19
RO 2011-04-19 2011-12-30
Rep 2011-12-30 2012-04-25
632 U, I Lan 余綺蘭 Rep 2007-04-10 2010-12-14
633 Vazquez Martinez, Santiago (SFC:AZI799) M Rep 2013-01-28 2015-09-07
634 Wah, Johnny Wang Ming 華宏銘 M Rep 2011-07-14 2013-06-29
635 Wan, Bill Kim Lung 溫劍龍 M Rep 2012-02-08 2013-08-31
636 Wan, Tsz Hiu 溫梓曉 Rep 2018-08-30 2019-10-03
637 Wan, Yin Chung 尹彥聰 Rep 2010-06-29 2011-04-01
638 Wang, Wanting 王婉婷 Rep 2019-01-08 2019-06-14
639 Wang, Wei (SFC:BCT975) 王威 Rep 2015-03-10 2015-08-17
640 Wang, Xiao (SFC:AVK625) 王曉 Rep 2010-07-21
641 Wang, Yinghong 王映紅 Rep 2008-08-21 2010-12-20
642 Wong, Alan Hak Leun 黃克麟 M Rep 2012-03-20 2016-03-31
643 Wong, Alexis Lit Chor 黃烈初 63 M RO 2004-05-11 2016-04-30
644 Wong, Calvin Chee Jun 王梓隽 M Rep 2011-10-11 2013-01-01
645 Wong, Chan Wing (SFC:ALO261) 王燦榮 Rep 2007-11-30 2011-03-01
646 Wong, Chi Ching (SFC:AGJ939) 黃智清 Rep 2018-09-14
647 Wong, Chi Kiu 黃置喬 Rep 2011-12-08 2014-11-29
648 Wong, Chi Shing (SFC:BKP658) 黃志成 Rep 2017-08-25
649 Wong, Ching (SFC:AXN060) 王靜 Rep 2020-05-12
650 Wong, Chor Kwan (SFC:ABH986) 黃楚崑 Rep 2005-07-18
651 Wong, Chui Lor 黃翠娜 Rep 2011-04-06
652 Wong, Chun Sing (SFC:AQR069) 王晋聲 Rep 2015-04-22
653 Wong, Chun Wa (SFC:AFB520) 黃俊華 Rep 2004-05-14
654 Wong, David Che Hao 黃志豪 M Rep 2011-11-23 2016-08-31
655 Wong, Eille Hoi Yee 王凱兒 Rep 2007-10-06
656 Wong, Emenry Pui Ling 黃佩玲 Rep 2017-07-20 2017-11-14
RO 2017-11-14 2018-11-26
657 Wong, Eva Ka Ki 黃嘉琪 F Rep 2014-04-24 2015-03-07
658 Wong, Heung Wing 黃向榮 Rep 2015-08-25
659 Wong, Ho Fei 王浩騑 M Rep 2003-10-14 2010-10-08
Rep 2010-12-06
660 Wong, Ho Ting (SFC:BCA267) 黃浩庭 Rep 2013-11-13 2014-01-04
661 Wong, Hoi Leung 王海亮 Rep 2011-08-03 2013-06-22
662 Wong, Hong Sing 黃康鋮 Rep 2013-01-16 2015-09-01
663 Wong, Howard Horg Wang 王學宏 M Rep 2016-01-04 2016-05-15
Rep 2016-07-15 2017-09-26
RO 2017-09-26
664 Wong, John Jun Yu 黃竣渝 M Rep 2014-02-06 2019-04-10
665 Wong, Kam Lung 黃金龍 Rep 2011-09-09 2013-10-19
666 Wong, Kam Wing (SFC:AKX151) 黃錦榮 Rep 2004-11-22 2006-02-06
667 Wong, Kan Fai 黃勤輝 Rep 2020-01-15
668 Wong, Kenty 黃仲祺 Rep 2010-10-04 2011-07-22
RO 2011-07-22 2015-08-08
669 Wong, Kin On 黃健安 Rep 2012-08-24 2014-04-17
670 Wong, Kinny Wai Kuen 黃慧娟 Rep 2010-06-10 2011-08-31
671 Wong, Kwok Tung (SFC:BLR098) 黃國棟 Rep 2017-12-05 2018-10-08
672 Wong, Kwok Wa (SFC:AMF352) 王國華 Rep 2014-02-13 2014-03-01
673 Wong, Lai Kwan 黃麗君 Rep 2019-12-05
674 Wong, Louise Oi Tung 黃愛童 F Rep 2016-11-07 2017-12-29
675 Wong, Man Kit (SFC:AEI547) 黃文傑 Rep 2006-07-18 2007-04-10
Rep 2007-07-04
676 Wong, Man Lee (SFC:BBY377) 黃敏莉 Rep 2013-10-18 2014-03-22
677 Wong, Man Sze (SFC:BND638) 黃文詩 Rep 2018-06-28 2018-08-01
678 Wong, Philip Chi Hung 王智雄 M Rep 2009-06-22 2015-10-23
RO 2015-10-23 2018-11-30
679 Wong, Pun Lam 王本霖 Rep 2011-05-23 2011-11-22
680 Wong, Rockey Pun Lung 黃濱龍 M Rep 2016-03-24 2018-02-09
681 Wong, Sheung Kwong 王湘江 72 M Rep 2012-03-07 2012-11-10
682 Wong, Shing Him 黃成謙 Rep 2009-01-14 2009-03-09
683 Wong, Shuk Kwan 王淑君 Rep 2007-06-07 2007-10-26
Rep 2010-07-08 2011-06-29
684 Wong, Simon Sai Cheong 王世昌 M Rep 2011-03-31 2011-08-30
685 Wong, Stacey Martin 黃偉誠 53 M RO 2018-10-22
686 Wong, Tak Ming (SFC:ALR877) 黃德明 Rep 2005-07-04 2007-02-28
687 Wong, Ting Kwan (SFC:ASH430) 黃婷筠 Rep 2010-01-13 2011-12-30
688 Wong, Tsan Chow 王燦秋 Rep 2011-05-30 2019-04-14
689 Wong, Tsang Yam 黃增欽 Rep 2017-08-21
690 Wong, Tsz Chung (SFC:BAD916) 黃子聰 Rep 2012-09-05 2013-02-08
691 Wong, Vincent Tat Kwan 王達群 M Rep 2011-02-15
692 Wong, Wai Hong (SFC:ANG976) 黃偉康 Rep 2010-02-12 2010-06-09
693 Wong, Wai Kit (SFC:ADA635) 王偉傑 Rep 2004-02-05
694 Wong, Wai Lan (SFC:ARI562) 黃惠蘭 Rep 2011-09-23 2014-09-06
695 Wong, Wai Ling (SFC:ALL706) 黃慧玲 Rep 2006-06-16 2007-02-28
696 Wong, Wai Lung (SFC:BFS852) 黃偉龍 Rep 2015-06-29 2019-02-03
697 Wong, Wei Man 王慧敏 Rep 2020-02-24
698 Wong, Wing Kwan 王榮昆 Rep 2015-05-22 2015-06-23
699 Wong, Wing Yan (SFC:ALM985) 黃穎恩 Rep 2010-05-13 2012-09-08
700 Wong, Yiu Kui 黃耀驅 42 M Rep 2011-08-10 2017-04-29
701 Wong, Yuk Yin (SFC:AAD853) 黃玉燕 Rep 2014-11-26
702 Wong, Yun Tan 王婉庭 Rep 2011-04-15 2013-05-29
703 Wong, Yung 黃勇 Rep 2011-11-07
704 Woo, Sau Yung 鄔秀容 Rep 2012-02-20 2012-08-07
705 Wu, Ho Yin 胡浩然 Rep 2011-09-07
706 Xia, Wen-Qing 夏文慶 Rep 2006-02-03 2007-02-28
707 Xiao, Bin (SFC:BFD309) 肖彬 Rep 2015-12-23 2016-05-15
708 Xiao, Miao 肖淼 Rep 2012-03-12 2012-08-10
709 Xie, Mali 謝瑪麗 Rep 2017-06-14 2019-07-31
710 Yam, Hok Chung 任鶴松 Rep 2010-12-31 2018-02-09
711 Yan, Chi Kwan 顏志軍 Rep 2018-08-17 2018-11-27
RO 2018-11-27
712 Yan, Ching Man 甄靜敏 Rep 2009-02-10 2013-12-23
RO 2013-12-23 2019-12-04
713 Yan, Chun Ming (SFC:ANM128) 甄俊明 Rep 2020-01-15
714 Yan, Danny Kai Chi 甄啟智 Rep 2018-12-18 2020-04-20
715 Yan, Kwok Tung 甄國棟 Rep 2005-09-08 2007-01-18
716 Yang, Hua (SFC:ASM262) 楊樺 Rep 2010-07-21 2012-12-31
717 Yang, Lucky Wenqi 楊雯祺 Rep 2017-08-21 2018-10-09
718 Yang, Stephen 楊仕祥 M Rep 2011-06-17 2012-01-14
719 Yang, Yang (SFC:BLB385) 楊洋 Rep 2018-06-07
720 Yang, Yaxuan (SFC:BEW963) 楊亞譞 Rep 2015-02-02 2017-09-29
721 Yang, Yutong 楊宇彤 Rep 2017-02-07 2018-11-16
722 Yau, Chak Fung 邱澤峯 Rep 2013-12-23 2015-11-20
723 Yau, Ki Chit 游其喆 Rep 2011-02-16 2012-06-02
724 Yau, Terry Ka Wai 邱家威 Rep 2003-09-09
725 Ye, Fei Yue 葉飛越 Rep 2008-03-18
726 Yee, Ying Fung 庾影鳳 Rep 2014-06-10 2018-02-07
727 Yeung, Chi Ming 楊智鳴 Rep 2011-05-26
728 Yeung, Chi Wang 楊智宏 Rep 2015-09-04 2016-06-10
729 Yeung, Chung Wing 楊頌榮 Rep 2005-10-06 2007-02-28
730 Yeung, Iris See Lok 楊詩樂 F Rep 2007-07-18 2010-06-03
731 Yeung, Kin Lun 楊健倫 Rep 2015-07-22 2016-08-13
732 Yeung, Mun Kin 楊滿堅 Rep 2012-04-26 2013-08-24
733 Yeung, Pui Yee (SFC:AZK340) 楊佩儀 Rep 2012-05-30 2013-08-17
Rep 2014-11-24 2018-06-27
RO 2018-06-27
734 Yeung, Shu Fan 楊樹勳 M Rep 2019-04-23 2019-08-09
RO 2019-08-09
735 Yeung, Suet Mui 楊雪梅 Rep 2012-08-01
736 Yeung, Tsz Wai 楊子維 Rep 2010-06-10 2011-12-01
737 Yeung, Vincent Cheuk Fun 楊卓勳 M Rep 2011-04-07 2014-03-21
738 Yeung, Ying Ki 楊英奇 Rep
739 Yim, Chi Keung (SFC:ASS279) 嚴志強 Rep 2017-06-22 2019-05-05
740 Yim, Siu Hong 嚴兆航 Rep 2005-02-05 2006-07-06
741 Yim, Wan 嚴云 Rep 2008-11-07 2010-03-01
742 Yip, Kwok Wing 葉國榮 Rep 2016-03-10
743 Yip, Shu Wing 葉樹榮 Rep 2006-03-29 2007-02-28
744 Yip, Tsz To 葉旨濤 Rep 2008-01-24 2010-06-24
745 Yip, Wing Cheong 葉永昌 Rep 2011-09-05 2018-02-02
746 Yip, Wing Sum (SFC:APD255) 葉永森 Rep 2011-01-31 2013-06-01
Rep 2014-10-07 2015-09-01
747 Yiu, Ching Fong 饒正芳 Rep 2011-02-17 2011-12-30
748 Young, Edwin Hoi Wai 楊凱為 M Rep 2012-01-05 2012-07-17
Rep 2013-04-18 2014-05-24
749 Yu, Carmen Hang Ting 余杏婷 F Rep 2009-06-19 2015-02-08
750 Yu, Ka Leung (SFC:BHW631) 余家良 Rep 2019-04-16
751 Yu, Kin Fung 余建鋒 Rep 2005-11-25 2007-02-28
752 Yu, Lap Kwan 余立群 Rep 2007-06-04
753 Yu, So Man 余素文 Rep 2006-01-05 2007-07-28
Rep 2010-09-17
754 Yu, Wai Lung 余偉龍 Rep 2016-08-09 2018-09-14
755 Yuen, Che Hay 阮子曦 Rep 2018-04-04
756 Yuen, Ernest Hon 袁漢 M Rep 2012-06-01 2018-02-09
757 Yuen, Ivan Siu Kei 阮肇基 M Rep 2014-11-25
758 Yuen, Ka Chi 阮家志 Rep 2011-06-14 2014-09-09
759 Yuen, Leslie Hu Tone 袁曉東 Rep 2016-01-04 2016-05-15
760 Yuen, Manuel Man Yee 阮文義 M Rep 2011-02-02 2012-07-28
761 Yuen, Peter Chih Wei 袁志偉 M Rep 2014-05-19 2016-12-31
762 Yuen, Wai Fun 袁惠芬 Rep 2012-03-06 2014-07-09
763 Yuen, Wilfred Wai Chak 袁瑋澤 M Rep 2015-03-03 2015-06-17
764 Yuen, Wilson Ka Tai 袁家泰 M Rep 2005-08-12 2005-11-01
765 Yuen, Wing Yi (SFC:AVM670) 袁詠兒 Rep 2010-07-16 2010-08-28
766 Yuen, Yau Sang 袁佑生 Rep 2008-07-30 2018-06-08
767 Yung, Chi Kan 翁自勤 Rep 2012-02-28 2014-11-06
768 Zeng, Zhaoliang 曾昭良 Rep 2015-03-03 2016-03-31
769 Zhang, Han (SFC:BIE642) 張晗 Rep 2016-09-20 2017-12-29
770 Zhang, Jiazhen 張佳臻 Rep 2015-09-22 2018-06-12
771 Zhang, Xueman 張雪曼 Rep 2010-07-21
772 Zhang, Xuemeng 張雪萌 Rep 2011-05-17
773 Zhao, Danyang (SFC:BDD193) 趙丹阳 Rep 2014-03-21 2015-01-15
774 Zhao, Xiao Le 趙曉樂 Rep 2018-09-03
775 Zheng, Jun (SFC:AXA158) 鄭君 Rep 2011-04-13
776 Zhong, Lan (SFC:ATJ434) 鍾嵐 Rep 2010-07-26
777 Zhong, Qi (SFC:ATY808) 鍾琪 Rep 2010-07-21
778 Zhu, Ling (SFC:BCY724) 朱玲 Rep 2014-02-20
779 Zhuo, Ruolin 卓若麟 Rep 2019-03-13 2019-12-31

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top