SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED 申萬宏源證券(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Alfonso Perez, Gerardo Rep 2011-12-19 2016-09-26
2 Au, Cheuk Fan 區焯凡 Rep 2004-05-28
3 Au, Hoi Tin 區愷鈿 Rep 2011-07-12 2012-11-09
Rep 2018-06-14
4 Bai, Youge 白又戈 59 RO 2011-10-03 2016-03-05
5 Berney, Christopher Scott M Rep 2009-10-30 2011-07-19
6 Booker, Willie Rep 2009-09-28 2011-08-20
7 Cai, Tsz Yeung 蔡梓洋 Rep 2015-06-01 2015-11-23
8 Cao, Yingting 曹穎婷 Rep 2015-03-16
9 Chak, Wai Wing 翟偉榮 Rep 2003-09-22 2005-01-17
10 Chan, Ben Shek Bun 陳錫濱 M Rep 2009-09-03
11 Chan, Benny Wing Leong 陳永亮 M Rep 2010-08-12
12 Chan, Bernard Cheuk Bong 陳卓邦 M Rep 2007-04-23 2007-11-09
13 Chan, Cecil 陳思豪 M Rep 2004-01-21
14 Chan, Cheuk Yiu 陳焯堯 Rep 2014-06-04 2015-07-03
15 Chan, Cho Wing (SFC:ACD284) 陳祖榮 Rep 2004-06-25
16 Chan, Chung Leung (SFC:AEF867) 陳仲良 Rep 2004-07-21 2008-08-20
Rep 2009-10-14 2013-07-08
17 Chan, Cindy Ci Ka 陳思嘉 F Rep 2004-07-02 2004-07-14
Rep 2005-12-28 2013-08-06
18 Chan, Dominic Tor Ming 陳多明 M Rep
19 Chan, Ellis Suet Ming 陳雪明 Rep 2005-10-04 2006-11-23
Rep 2009-07-31 2018-04-26
20 Chan, Fung Ping (SFC:AOU775) 陳鳳萍 Rep 2009-08-31 2009-09-05
21 Chan, George Lung Cheung 陳龍翔 M Rep 2017-06-28
22 Chan, Hannah Heung Ying 陳向熒 F Rep 2004-05-03 2004-09-08
23 Chan, Hayes 陳昶曦 Rep 2007-10-31 2013-08-23
24 Chan, Ho Ming (SFC:ACL529) 陳可明 Rep 2009-02-23 2009-09-04
25 Chan, Ho Ming (SFC:ATS071) 陳鎬明 Rep 2020-08-07
26 Chan, Hok Sing 陳學誠 Rep 2013-07-15 2015-05-11
27 Chan, Hon Fai (SFC:AEU371) 陳漢輝 Rep 2003-09-26 2004-08-24
28 Chan, Ivan Kui Fai 陳鉅輝 M Rep 2013-01-14
29 Chan, Joanna Ngar Yin 陳雅妍 F Rep
30 Chan, Jonathan Chung Hang 陳仲衡 M Rep 2008-05-13 2009-02-01
31 Chan, Ka Keung (SFC:ATY954) 陳家強 Rep 2009-11-02
32 Chan, Ka Kit (SFC:AED841) 陳家傑 Rep 2003-09-16 2004-12-08
33 Chan, Ka Lok (SFC:ABT082) 陳家樂 Rep 2008-01-23
34 Chan, King (SFC:AXH382) 陳競 Rep 2020-03-12
35 Chan, King Wang 陳景宏 Rep 2014-05-02 2014-12-15
RO 2014-12-15 2018-05-28
36 Chan, Kui Hung 陳鉅洪 Rep 2006-06-21
37 Chan, Maggie Po Ling 陳寶玲 F Rep 2013-08-08
38 Chan, Man Yim (SFC:AAZ270) 陳文艷 Rep
39 Chan, Mandy Sze Wan 陳思蘊 F Rep 2007-08-16 2009-08-01
40 Chan, Michael Chi Cheong 陳志昌 M Rep 2009-11-10 2013-05-10
41 Chan, Ming Wing (SFC:AWH504) 陳銘榮 Rep 2012-12-14 2013-05-25
42 Chan, Ming Yan (SFC:ACD664) 陳洺胤 Rep 2014-05-09 2016-04-22
RO 2020-02-11 2020-11-26
43 Chan, Patrick Yu Sum 陳裕森 Rep 2020-02-18
44 Chan, Philip (SFC:ACA716) 陳菲臘 M Rep 2004-03-18 2013-02-28
45 Chan, Ping Kwan 陳秉鈞 Rep 2020-12-02
46 Chan, Ping Yip 陳炳業 Rep 2004-03-25 2004-08-09
47 Chan, Qary Mau Fai 陳茂輝 Rep 2004-01-08 2017-03-17
48 Chan, Richard Yin Wai 陳賢威 M Rep 2003-10-18 2004-10-07
49 Chan, Sau Mei (SFC:ADA700) 陳秀美 Rep 2005-09-26
50 Chan, Sheung Pun 陳尚斌 Rep
51 Chan, Sophia Sok Yin 陳淑妍 F Rep 2006-11-24 2007-03-13
RO 2007-03-13 2008-07-16
52 Chan, Suk Ching (SFC:AGO750) 陳淑貞 Rep
53 Chan, Ting (SFC:APO009) 陳婷 Rep 2007-09-24 2007-12-27
54 Chan, Tze King 陳子敬 Rep 2010-10-07 2011-02-11
55 Chan, Wei Kwun 陳維鈞 Rep 2020-09-17
56 Chan, Yee Man (SFC:AEN676) 陳依雯 Rep 2010-08-19 2011-02-24
57 Chan, Yin Yu (SFC:AOV375) 陳燕餘 Rep 2011-07-11 2011-12-08
58 Chan, Ying Kit (SFC:AFT458) 陳英傑 Rep 2004-03-09
59 Chan, Yuet Ngor 陳月娥 F Rep
60 Chan, Yuk Ngai 陳育藝 Rep 2007-08-24 2009-06-15
61 Chan, Yung Chi 陳勇智 Rep 2010-12-14 2011-10-02
62 Chang, Chiung-Wen 張瓊文 Rep 2018-08-14
63 Chang, Hui Miao 張輝苗 Rep 2019-11-12
64 Chang, Yu Wei (SFC:AYD590) 張佑瑋 Rep 2016-06-06 2018-06-29
65 Chau, Ellis Yat Ming 周日明 Rep 2009-10-19
66 Chau, Kai Wing 周啟榮 Rep 2005-09-21
Rep 2006-08-04 2006-11-23
RO 2006-11-23 2009-08-01
67 Chau, Man Kit (SFC:ATG728) 鄒文傑 Rep 2013-08-15 2014-05-23
68 Chau, Man Ting (SFC:AQN540) 周文婷 Rep 2008-02-25 2008-04-18
69 Chau, Mei Yu 周美如 Rep 2003-09-21
Rep 2007-10-02 2008-08-18
RO 2008-08-18 2020-01-27
70 Chau, Thomas Ching On 周靖安 Rep 2009-02-03
71 Chen, Bing (SFC:ANN406) 陳丙 Rep 2006-06-21 2011-01-01
72 Chen, Long (SFC:AVT720) 陳龍 Rep 2010-09-06 2011-07-22
73 Chen, Shih Chieh 陳世傑 Rep 2012-01-26
74 Chen, Wangyu 陳望煜 Rep 2009-08-06 2011-02-10
75 Chen, Wenrong 陳文容 Rep 2008-08-26 2009-11-07
76 Chen, Xi (SFC:BDA727) 陳曦 Rep 2018-08-27
77 Chen, Xinyi (SFC:BKW998) 陳心怡 Rep 2017-09-11 2017-11-24
78 Chen, Yu (SFC:BEM653) 陳昱 Rep 2016-11-15 2018-01-15
79 Chen, Yu (SFC:BFD957) 陳瑜 Rep 2016-04-18 2017-04-05
80 Chen, Zenghao 陳曾昊 Rep 2014-12-09 2015-08-06
81 Cheng, Bo Wan 鄭寶雲 Rep 2004-02-06 2008-08-11
82 Cheng, Chong Kee 鄭創基 Rep 2018-10-17
83 Cheng, Christine 程伊 F Rep 2004-12-06 2005-05-25
84 Cheng, Dan (SFC:ATO775) 成丹 Rep 2009-08-24 2011-07-10
85 Cheng, Ho Chung 鄭皓中 Rep 2014-12-01 2019-05-14
86 Cheng, Hoi Wa 鄭凱華 Rep 2008-08-12
87 Cheng, Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 F Rep 2013-04-12 2014-10-06
88 Cheng, Ka Wa 鄭家華 M Rep 2013-09-19
89 Cheng, Lai Ling (SFC:ALY133) 鄭勵玲 Rep 2005-05-18 2005-08-31
90 Cheng, Lok Wai 鄭洛煒 Rep 2011-05-03 2012-04-18
91 Cheng, Pui Kan (SFC:APY381) 鄭培瑾 Rep 2007-12-03 2008-01-11
92 Cheng, Randy Ying Kwong 鄭應光 Rep 2007-01-24 2008-06-14
93 Cheng, Sim Kuen 鄭嬋娟 Rep 2007-09-14 2008-07-07
94 Cheng, Siu Wing 鄭少榮 Rep 2019-12-02
95 Cheng, Tak Choi 鄭德財 Rep 2020-12-15
96 Cheng, Wai Ying Gigi 鄭惠瑛 Rep 2013-05-03 2013-06-26
97 Cheng, Yu (SFC:AOB808) 程宇 Rep 2006-10-27
98 Cheong, Chi To 莊志濤 Rep
99 Cheung, Hei 張曦 Rep 2007-07-16 2010-04-28
100 Cheung, Hok Chung 張學松 Rep 2003-06-20 2007-08-11
101 Cheung, Jimmy Jim Mei 張占美 M Rep 2011-04-22
102 Cheung, Kin Hang 張建恆 Rep 2010-09-20 2018-08-05
Rep 2019-02-08
103 Cheung, Koon Wah 張冠華 Rep 2003-05-01
104 Cheung, Kwai Ying (SFC:AXV862) 張葵英 Rep 2011-08-11 2012-05-05
105 Cheung, Kwok Yan 張國仁 Rep 2013-11-04
106 Cheung, Man Sang (SFC:ADW470) 張文生 Rep 2003-12-04
107 Cheung, Ning (SFC:AQX919) 張寧 42 M Rep 2008-04-28 2016-09-28
108 Cheung, Paul Kim Fung 張劍鋒 M Rep 2009-09-03 2010-04-10
109 Cheung, Queenie Ching Mei 張靜薇 F Rep 2011-12-30 2012-07-17
110 Cheung, Quentin 張存良 M Rep 2010-08-24 2013-12-09
111 Cheung, Raymond Shiu Sing 張劭聲 M Rep 2015-08-11 2018-11-02
112 Cheung, Sandra Wing Yi 張詠儀 F Rep 2005-09-23 2013-07-03
113 Cheung, Sau Yan 張秀欣 Rep 2004-06-01 2005-06-10
114 Cheung, Thomas Hin Man 張憲民 M Rep 2004-05-12
115 Cheung, Vancy Wai Ching 張慧菁 Rep 2010-01-11 2010-04-17
116 Cheung, Wai Man (SFC:ARJ162) 張惠敏 Rep 2009-08-27 2009-10-14
117 Cheung, Ying Sum (SFC:ATP206) 張盈琛 Rep 2017-04-27
118 Chia, An-pei 賈安霈 Rep 2009-07-27 2012-02-20
RO 2012-02-20 2016-09-28
Rep 2016-09-28 2018-04-20
119 Chia, Edgar Ng Tee Sen Rep 2012-02-14 2014-07-05
120 Chien, Yun-An 錢韻安 Rep 2014-07-25 2015-02-08
121 Chin, Siu Kuen 錢少娟 Rep
122 Chin, Stephen Cho Shun 錢藻信 M Rep
123 Chin, Yin Chong 錢燕莊 Rep 2014-09-24
124 Ching, Wan 程云 Rep 2007-06-13
125 Chiu, Mei Ze 趙鎂時 Rep 2020-07-31
126 Chiu, Ming 趙明 M Rep
127 Chiu, Robert Chi Hung 趙志鴻 M Rep 2005-08-23
RO 2005-08-23 2011-11-28
Rep 2011-11-28 2012-06-30
128 Chiu, Ronnie Yuk Fai 趙玉輝 M Rep 2009-02-16
129 Chiu, Yen-Jung 邱妍蓉 Rep 2011-09-07 2016-01-14
130 Chiu, Yu Tung 趙汝東 Rep 2020-11-26
131 Choi, Che Kin (SFC:AEA835) 蔡志堅 Rep
132 Choi, Chun Ning 蔡鎮寧 Rep 2010-06-07 2015-12-16
133 Choi, Ping Kwan 蔡炳坤 Rep 2014-04-08 2015-10-03
134 Choi, Venice Yuk Ping 蔡玉屏 Rep 2005-08-15
135 Chong, Chi Yan 莊至仁 Rep 2011-01-11 2012-05-28
136 Chong, Chun Cheong 莊進昌 Rep 2015-12-01
137 Chow, Chee 周琦 Rep 2005-05-24
138 Chow, Gigi Tak Chi 周德芝 F Rep 2013-02-18 2014-05-12
139 Chow, Hau Fan 周厚勛 Rep 2011-09-05 2012-08-17
Rep 2012-10-03 2015-07-06
140 Chow, Ka Keung (SFC:ACZ377) 周家強 Rep 2010-02-02 2010-10-01
141 Chow, Pui Shan 周佩珊 Rep 2010-12-13
142 Chow, Yuk Lam 周鈺霖 Rep 2012-05-07 2016-11-03
143 Chu, Francis Chi Kong (SFC:AQI565) 朱智剛 M Rep 2008-01-23 2009-06-06
144 Chu, Hing Yip (SFC:AHX153) 趙興業 Rep 2007-06-28 2012-05-28
145 Chu, Long Wai 朱朗維 Rep 2014-03-07 2014-05-24
146 Chu, Nelson Chun Ho 朱震濠 M Rep 2020-09-24
147 Chu, Wah Cheung 朱華章 Rep 2009-05-26 2018-12-25
148 Chu, Wai Ling (SFC:APG292) 朱慧玲 Rep 2007-07-16 2009-05-19
149 Chu, Wai Lun (SFC:ATR167) 朱偉倫 Rep 2009-09-07 2017-02-13
Rep 2017-08-25 2019-11-30
150 Chu, Wing Chau 朱永就 Rep 2017-03-29
151 Chu, Wing Chun 朱永進 Rep 2013-05-03 2014-07-15
152 Chuang, Ka Chun 莊家俊 Rep 2004-05-03 2006-01-01
153 Chui, Ka Ching 崔嘉澂 Rep 2004-10-26 2007-10-27
154 Chui, Marvin Fuk Wai 徐福偉 Rep 2009-07-13 2010-08-14
155 Chui, Siu Ying 徐少英 Rep 2003-11-14
156 Chui, Yin Fong 徐燕芳 Rep 2005-06-01 2016-09-07
157 Chung, Ka Ki (SFC:ABV204) 鍾家祺 Rep 2010-09-01
158 Chung, Paul Chin Hung 鍾展鴻 66 M RO 2003-07-15
159 Delgado, Deolindo Orlando Rep 2008-10-03 2014-09-10
160 Ding, Xiaoxi 丁曉夕 Rep 2016-01-26 2016-10-22
161 Ding, Xuechun 丁雪纯 Rep 2019-02-01 2020-02-15
162 Ding, Ye (SFC:AQN539) 丁曄 Rep 2008-02-20 2013-06-01
Rep 2013-12-18 2016-09-26
163 Dong, Yuting 董宇婷 Rep 2017-03-22 2018-03-18
164 Dou, Ruirui 竇瑞瑞 Rep 2014-02-07
165 Drolet, Peter Martin M Rep 2012-02-02 2015-03-24
166 Du, Jing (SFC:ANT379) 杜菁 Rep 2007-12-04 2009-12-08
167 Eng, Cheng Hua 翁振華 Rep 2010-05-03 2012-04-18
168 Fan, Chi Ming 范智明 Rep 2003-08-19
169 Fan, Chun Ying 樊俊英 Rep 2009-06-12 2018-03-25
170 Fan, Jason Che-Hsi 范哲曦 M Rep 2012-09-17 2013-08-15
171 Fan, Wayne Eric M Rep 2012-07-05 2016-01-07
172 Fang, Jeffrey Sai Tai 方世泰 M Rep 2009-07-13 2011-05-01
173 Fang, Shiwen 方詩文 Rep 2019-02-28 2019-08-28
174 Fang, Vincent Pei Wei 方培偉 M Rep 2003-11-25 2004-03-19
175 Fang, Yanlai 方燕來 Rep 2014-03-31
176 Feng, Chaofeng 馮超峰 Rep 2020-05-27
177 Fong, Bik Fai 鄺碧輝 Rep 2006-12-12
178 Fong, Raymond Wai Lok 方偉諾 46 M Rep 2005-05-03 2005-06-01
179 Fowler, Luke (SFC:AQM674) M Rep 2009-08-17 2009-11-09
180 Fu, Chenyang 傅晨阳 Rep 2014-07-23 2019-10-21
181 Fujiwara, Sari Rep 2010-03-05 2012-08-01
182 Fung, Ching Man (SFC:AEA677) 馮靜文 Rep 2003-08-16
183 Fung, Chun Nam (SFC:ANU964) 馮鎮南 Rep 2006-08-28 2010-07-13
184 Fung, Hon Nam 馮漢南 Rep 2018-07-27 2019-07-27
185 Fung, Kim Wan 馮劍雲 Rep 2005-05-06 2019-05-09
186 Fung, Wing Hei 馮永熙 Rep 2003-10-22 2004-09-02
187 Gao, Jie (SFC:AVT494) 高婕 Rep 2012-06-26 2012-11-21
188 Gao, Zheni 高哲妮 Rep 2015-04-16 2015-12-24
189 Gong, Yihan 宮宜含 Rep 2012-06-26 2013-06-03
190 Guo, Yanting 郭妍婷 Rep 2011-05-24
191 Guo, Yujia (SFC:BPA439) 郭雨嘉 Rep 2020-11-10
192 Ha, James Ka Chun 夏家俊 M Rep 2005-05-31 2005-09-05
RO 2005-09-05 2019-10-25
Rep 2019-10-25
193 Ha, Terence Chi Wah 夏志華 M Rep 2010-02-12 2012-09-03
194 Han, Changrun 韓昌潤 Rep 2013-09-17
195 Harrington-Jones, Robert David M Rep 2014-05-30
196 Hau, Ka Yui 侯嘉耀 Rep 2003-12-24 2013-12-10
197 He, Zheng (SFC:APC123) 何正 Rep 2014-08-01 2017-09-27
RO 2017-09-27 2019-10-01
198 Ho, Alan To 何鍍 M Rep 2004-08-10 2004-11-29
199 Ho, Chi Keung (SFC:AKU886) 何志強 Rep 2005-07-29 2008-11-29
200 Ho, Chun Man (SFC:AVK567) 何振文 Rep 2010-08-20
201 Ho, Chung Him 何松謙 Rep 2018-12-20
202 Ho, Edward So Shing 何蘇成 M RO 2004-03-08
203 Ho, Gina Yuk Ching 何玉貞 Rep 2005-06-30 2015-08-21
204 Ho, Ka Ling (SFC:AFP445) 何嘉玲 Rep 2004-11-01 2007-03-12
205 Ho, Kai Kin 何啟建 Rep 2007-09-19
206 Ho, Kin Ching (SFC:AVG723) 何健程 Rep 2010-05-31 2010-09-25
207 Ho, Kwok Fai (SFC:ACS543) 何國輝 Rep 2011-10-11
208 Ho, Kwong Chak 何光澤 RO 2003-07-17
209 Ho, Lai Shan (SFC:BQF885) Rep 2020-11-09 2021-01-06
210 Ho, Mei Ling (SFC:ATS213) 何美玲 Rep 2009-09-09 2012-03-26
211 Ho, Ryan Kai Yan M. 何啟仁 M Rep 2010-06-01 2019-07-18
Rep 2019-12-16
212 Ho, Si Man 何詩敏 Rep
213 Ho, Ying Wai 何英偉 M Rep 2004-02-03
214 Ho, Yiu Fai 何耀輝 Rep 2009-02-25 2009-08-12
215 Hodge, Craig (SFC:AVM799) M Rep 2010-07-22 2011-08-16
216 Hong, Ying Po 項英波 Rep 2008-07-07 2008-07-29
217 Hsu, Hung-Lin 許弘林 Rep 2014-12-30 2015-11-03
218 Hsu, Shirley Wei-li 許偉莉 F Rep 2010-06-14 2012-01-01
219 Hu, Zhaoling 胡昭玲 Rep 2013-07-30
220 Huang, Cai 黄偲 Rep 2008-11-20 2013-07-08
221 Huang, Ching Hsiang 黃清祥 Rep 2010-06-02 2010-12-02
222 Huang, Ho Pin 黃禾蘋 Rep 2016-05-24 2018-02-03
223 Huang, Jiawen (SFC:AYW787) 黃賈雯 Rep 2012-08-17 2013-01-19
224 Huang, Shun (SFC:BER754) 黄舜 Rep 2015-01-20 2015-08-06
225 Hui, Ching (SFC:AEB938) 許征 Rep
226 Hui, Debbie Chui Fong 許翠芳 Rep 2008-02-04 2017-05-31
227 Hui, Hiu To 許曉濤 Rep 2007-09-21 2019-11-27
228 Hui, Ka Chun (SFC:ATI612) 許家進 Rep 2020-02-18
229 Hui, Kwai Fan 許桂芬 Rep 2016-03-21
230 Hung, Wan Man 洪韻雯 Rep 2020-08-07
231 Hus, Chia Ching 徐嘉慶 Rep 2011-01-06 2017-06-30
232 Im, Chun Fung 嚴震鋒 Rep 2009-12-14 2011-01-13
233 Ip, Chi Kong 葉智剛 Rep 2009-10-15 2009-12-28
234 Ip, Yin Mei (SFC:APZ196) 葉燕美 Rep 2007-11-08 2008-06-01
235 Iu, Pok Man 姚博文 Rep 2007-09-24 2009-08-27
236 Jiang, Guifang (SFC:BLQ521) 蔣桂芳 Rep 2018-11-30 2020-10-06
237 Jiang, Jian (SFC:ARG676) 蔣健 Rep 2008-07-02 2009-03-19
RO 2009-03-19 2019-04-26
238 Jing, Jing (SFC:AZX865) 景璟 Rep 2012-08-13 2013-07-08
239 Kam, Aarchina Hin Yeung 甘顯暘 M Rep 2012-03-20 2015-01-19
240 Kam, Chi Shing 甘志城 Rep 2011-05-12
241 Kam, Hoi Wai 甘愷瑋 Rep 2011-03-28 2015-11-18
242 Kam, To 金濤 Rep 2006-07-03 2006-07-28
Rep 2007-08-16 2016-06-15
243 Kang, Xing 康惺 Rep 2007-12-04
244 Kao, Hiu Hing Stanley 高曉慶 Rep 2011-06-09 2013-07-08
245 Kat, Chung Hang 吉頌恆 Rep 2008-02-20 2012-07-19
246 Khan, Karima (SFC:AEP551) 簡家寶 Rep 2012-02-03 2014-05-12
247 Kim, Hyung Eun Rep 2010-07-27 2013-01-19
Rep 2013-09-03 2015-06-04
248 Kir, Eddie Jen 賈振綱 M Rep 2009-07-06 2010-08-11
249 Ko, Patrick Chin Hung 高展鴻 M Rep 2009-09-03 2010-01-11
250 Ko, Sing 古聲 Rep 2003-04-03
251 Ko, Wilkie Wai Kei 高偉基 Rep 2003-05-30
252 Kok, Sen Kan 郭慎勤 Rep 2013-11-25 2014-04-18
253 Kong, Jiahui 孔嘉慧 Rep 2007-08-07 2014-06-21
254 Kong, Kin Hang 江健恆 Rep 2010-05-10 2011-07-21
255 Kong, Mei Ha 江美霞 Rep 2007-02-28 2019-06-19
256 Kong, Shing Hon 江承翰 Rep 2016-04-08 2018-09-30
257 Kuek, Boon Kiat 郭翹鋒 Rep 2004-04-01
258 Kung, Hak Keung 龔克強 Rep 2005-06-08
259 Kuo, Mei Yin 郭美吟 Rep 2020-01-09
260 Kwai, Ida Yee Man 桂綺雯 F Rep 2003-09-06
Rep 2009-03-02
261 Kwan, Aaron Kwok Ho 關國豪 M Rep 2019-11-12
262 Kwan, Amy Ka Kei 關嘉琪 F Rep 2008-07-24
263 Kwan, Freddie Wai Kuen 關偉權 58 Rep 2004-03-19 2004-03-26
RO 2004-03-26
264 Kwan, Kwong Tung 關廣同 Rep 2019-05-22 2019-07-24
265 Kwan, Lok Sing 關樂聲 Rep 2007-07-03 2007-12-19
266 Kwan, Pik Ngan 關碧顏 Rep
267 Kwok, Joyce Yik Man 郭奕妏 F Rep 2009-09-09 2010-08-30
268 Kwok, Ka Chiu 郭家昭 Rep 2010-06-29 2011-10-19
269 Kwong, Yiu Man 鄺耀文 Rep
270 Lai, Cheong 黎昌 Rep
271 Lai, Chi Ho (SFC:AEJ449) 賴志豪 Rep 2007-09-29
272 Lai, Christine Nga Sze 黎雅詩 F Rep 2004-06-11 2006-05-10
Rep 2009-02-16
273 Lai, Ka Kit (SFC:ALZ752) 黎家傑 Rep 2007-02-28 2007-03-07
274 Lai, Kai Wing 黎啟榮 Rep 2005-05-18 2007-07-26
Rep 2019-11-06
275 Lai, King Wai 黎景威 Rep 2007-11-29 2017-03-08
RO 2017-03-08
276 Lai, Marshall 黎澤旻 Rep 2015-10-02 2015-12-24
277 Lai, Sau Han 黎秀嫻 Rep 2010-09-09
278 Lai, Victor Wing Tai 黎榮泰 M Rep 2014-05-02 2015-04-13
279 Lai, Yung Chuen 賴勇存 Rep 2007-09-18 2020-11-30
280 Lam, Cheuk Fung (SFC:AUZ013) 林卓峰 Rep 2011-07-05 2017-07-04
281 Lam, Chi Mei 林紫薇 Rep 2010-01-25 2013-01-07
282 Lam, Chun Fat 林振發 Rep 2007-04-12
283 Lam, Eric Tak Shing 林德成 M Rep 2015-10-06
284 Lam, Fung Chun 林鳳珍 Rep 2004-08-09
Rep 2008-11-05 2019-11-29
285 Lam, Fung Ki 林鳳琦 Rep 2003-09-01
286 Lam, Geoffrey Man Hon 林汶翰 M Rep 2009-09-08 2010-01-01
287 Lam, Gloria Yuen Shan 林宛珊 F Rep 2015-08-14 2020-02-15
288 Lam, Ka Chun (SFC:AOW804) 林家駿 Rep 2007-05-07 2008-07-29
289 Lam, Ka Wai (SFC:BGO474) 林嘉偉 Rep 2015-11-24 2016-10-13
290 Lam, Kwong Ming (SFC:AGJ135) 林廣明 Rep 2016-09-01
291 Lam, Lok Kay 林樂其 Rep 2011-05-19 2018-09-23
292 Lam, Maat Sheung Chiu 林襄潮 Rep 2008-02-04 2013-07-03
293 Lam, Mau Kit 林茂傑 Rep 2020-04-06
294 Lam, On Tai (SFC:ANY493) 林安媞 Rep 2010-06-10 2012-10-16
295 Lam, Pui Fan (SFC:AFU594) 林佩芬 Rep 2005-03-29
Rep 2009-03-23 2019-09-13
296 Lam, Pui Fun 林佩芬 Rep 2020-08-20
297 Lam, Ronald Shu Lok 林樹樂 M Rep 2005-07-19
298 Lam, Shing (SFC:AGW566) 林盛 Rep
299 Lam, Shing Bun 林成彬 Rep 2008-10-01
300 Lam, Shun Tai 林順泰 Rep
301 Lam, Sin Yee (SFC:ARA636) 林倩而 Rep 2008-05-15 2009-09-07
302 Lam, Stella Suk Fong 林淑芳 F Rep 2007-09-24 2007-12-01
303 Lam, Suen Man 林選文 Rep 2015-04-14 2017-04-24
304 Lam, Sufan Kin Man 林建文 Rep 2012-05-14 2012-09-07
RO 2012-09-07 2013-11-16
305 Lam, Wai Wing (SFC:AST194) 林煒榮 Rep 2009-05-14 2011-06-29
306 Lam, Wing Chi (SFC:ATL574) 林穎芝 Rep 2009-08-24 2017-10-31
307 Lam, Ying Kit (SFC:ACS549) 林英傑 Rep 2012-07-10 2014-03-17
RO 2014-03-17 2017-07-03
308 Lau, Chi Yung (SFC:AOY348) 劉智勇 Rep 2007-11-08 2018-10-31
309 Lau, Ching Chung 劉青松 Rep 2003-10-17
310 Lau, Chui Man 劉翠敏 Rep
311 Lau, Dick Man (SFC:AGC688) 劉滌文 M Rep 2005-07-29
312 Lau, Hiu Fung (SFC:AJH484) 劉曉峰 Rep 2007-02-27 2007-10-05
313 Lau, Lai Ping 劉麗萍 Rep 2009-06-15 2009-10-18
314 Lau, Ricky Wai Kei (SFC:AOK813) 劉偉基 M Rep 2007-11-12 2008-04-01
315 Lau, Tung Shing 劉東成 Rep 2007-09-24 2011-10-01
316 Lau, Yuk Ha 劉玉霞 Rep 2007-06-18
317 Law, Kwan Ying 羅群英 Rep 2012-01-10
318 Lee, Alexander Kit Chiu 李潔釗 M Rep
319 Lee, Cheuk Ming (SFC:ABN674) 李卓明 Rep
320 Lee, Chi Sing 李志成 Rep 2019-11-12
321 Lee, Chi Wing (SFC:ALB349) 李志榮 Rep 2007-12-07 2008-11-08
322 Lee, Christine Lai Fong 李麗芳 F Rep 2007-09-19 2011-01-15
323 Lee, Chrystal Kit Sung 李潔生 Rep 2005-11-25
324 Lee, Fong Kweng 李訪權 Rep
325 Lee, Gary (SFC:AUP537) 李嘉瑜 M Rep 2010-01-22 2011-06-01
Rep 2012-02-20 2012-03-28
326 Lee, Geng Rong 李耿融 Rep 2006-12-20 2009-06-15
327 Lee, Kai Yin 李啟彥 Rep 2018-02-06 2018-09-01
328 Lee, Kit Fong 李潔芳 Rep 2003-05-09
329 Lee, Owen Hoo Wan 李浩雲 M Rep 2019-11-12 2020-02-04
RO 2020-02-04
330 Lee, Phoebe Wai Yee 李慧儀 Rep 2009-01-09 2009-05-15
331 Lee, Sinn Yee 李善兒 Rep 2006-08-24
332 Lee, Siu Yuen (SFC:AFF121) 李紹遠 Rep 2011-01-11 2013-04-12
Rep 2015-10-02 2015-11-02
333 Lee, Tan Mei 李丹媚 Rep 2016-10-24 2016-12-08
334 Lee, Wai Leung (SFC:AFU268) 李惠樑 Rep 2005-05-24
335 Lee, Wun Mei 李煥美 Rep 2008-11-14
336 Lee, Yuen Ting (SFC:AZE975) 李婉婷 Rep 2012-03-23 2019-11-27
337 Lee, Yuk Wa 李玉華 Rep 2011-08-04 2012-07-04
338 Lei, Lei (SFC:BFW373) 雷蕾 Rep 2015-07-20 2017-09-01
339 Leung, Bonnie Ka Yin 梁嘉言 F Rep 2009-06-15 2009-07-06
340 Leung, Catherine Ching Wan 梁靜筠 F Rep 2005-06-08 2006-12-29
341 Leung, Celia Ching Sum 梁清心 F Rep 2005-06-02
342 Leung, Chi Keung (SFC:ABZ765) 梁志強 Rep 2003-09-23 2005-06-08
343 Leung, Chi On (SFC:AYA045) 梁志安 Rep 2011-09-06 2011-10-28
Rep 2012-03-14
344 Leung, Chun Kin 梁俊健 Rep 2020-07-14 2020-10-20
RO 2020-10-20
345 Leung, Chun Sau (SFC:AQD156) 梁俊修 Rep 2008-01-03
346 Leung, Derek An Loy 梁晏來 M Rep 2003-07-17
RO 2003-07-17 2008-08-11
347 Leung, Judy Hoi Yan 梁凱恩 F Rep 2006-09-12 2012-10-05
348 Leung, King Chuen 梁景泉 Rep 2004-06-11 2005-03-08
349 Leung, Kwok Ming 梁國明 Rep 2019-11-14 2020-01-15
RO 2020-01-15
350 Leung, Oy Ling 梁靄玲 Rep 2005-04-15 2019-01-31
351 Leung, Po Hung 梁寶紅 Rep 2019-10-14
352 Leung, Pui Yin (SFC:AIO017) 梁佩妍 Rep 2009-10-05 2010-02-08
353 Leung, Quinson 梁君浩 Rep 2010-09-30 2011-08-20
354 Leung, Shing Wai (SFC:ABK258) 梁成偉 M Rep 2003-08-16
Rep 2009-02-18 2020-01-14
355 Leung, Siu Mui 梁少梅 Rep 2003-06-12
Rep 2008-11-05
356 Leung, Suet Ying 梁雪瑩 Rep 2009-07-03 2011-06-13
357 Leung, Tak Chuen 梁德全 Rep
358 Leung, Wai Fong (SFC:AEQ416) 梁惠芳 Rep
359 Leung, Yun Kwai 梁潤貴 Rep 2008-03-13
360 Li, Chak Ming 李澤銘 Rep 2011-08-04 2012-09-01
361 Li, Cheong Faat 李昌發 Rep 2011-12-06 2018-07-03
362 Li, Cheuk Pong Marco 李卓邦 Rep 2017-04-07 2020-02-15
363 Li, Dennis Ka Ho (SFC:AQP644) 李嘉豪 M Rep 2008-03-04 2008-03-18
364 Li, Dongfang (SFC:BFJ635) 李東方 Rep 2015-05-12 2015-07-17
365 Li, Eric Kwong Chee 李廣志 M Rep 2014-06-11
366 Li, Jia You Leo 李珈佑 M Rep 2020-03-13 2020-05-12
RO 2020-05-12
367 Li, Lee Ming 李利明 Rep
368 Li, Li (SFC:BEI715) 李黎 Rep 2014-10-20 2015-09-16
369 Li, Man Hin (SFC:AEN397) 李文獻 M Rep 2007-10-24 2008-07-21
Rep 2010-09-07 2011-04-01
370 Li, Muhan 李慕涵 Rep 2018-07-20
371 Li, Nga Yan (SFC:BGB018) 李雅茵 Rep 2018-08-08 2018-11-11
372 Li, Sean Chok Sun 李濯新 59 M Rep 2014-04-03 2014-07-23
RO 2014-07-23
373 Li, Shuonan 李碩楠 Rep 2014-12-22 2018-04-15
374 Li, Xiaofeng (SFC:ANS226) 李曉楓 Rep 2006-08-01 2008-08-30
Rep 2010-04-13 2012-04-10
375 Li, Xinyi (SFC:BOH485) 李欣怡 Rep 2019-09-24
376 Li, Yang (SFC:BPD932) 李陽 Rep 2019-12-23
377 Li, Yu Fei 李育飞 Rep 2008-09-04 2010-03-31
378 Li, Ziang 李子昂 Rep 2019-11-28 2020-08-14
379 Li, Zilin 李紫璘 Rep 2016-06-06 2016-11-24
380 Liang, Shang Xian 梁尚賢 M Rep 2008-02-04 2009-05-08
381 Liang, Yabing 梁亞冰 Rep 2019-06-28 2020-10-10
382 Liang, Yahui 梁雅卉 Rep 2016-05-24 2017-04-29
383 Liao, Yixin 廖毅欣 Rep 2012-08-06 2013-06-29
384 Lim, Tow Lee 林道理 Rep 2019-07-17 2020-01-10
385 Lin, Hong Zhi 林紅芝 Rep 2007-06-18 2009-03-27
386 Lin, Jiusong 林久淞 Rep 2016-11-08 2017-11-02
387 Lin, Mengxia 林夢霞 Rep 2018-06-26 2019-12-31
388 Lin, Xiao Tong 林小桐 Rep
389 Lin, Xiaoxiang 林曉翔 Rep 2020-05-27
390 Lin, Yaoyao 林瑤瑤 Rep 2017-08-17 2018-06-21
391 Ling, Wai Man 凌慧敏 Rep
392 Liu, Chang (SFC:BLF877) 劉暢 Rep 2019-02-11 2020-09-18
393 Liu, Chung Hong 廖仲康 Rep 2003-06-02
394 Liu, Honglin (SFC:BBL200) 劉泓麟 Rep 2013-07-15 2016-11-26
395 Liu, Linda Lai Kuen 廖麗娟 F Rep 2004-03-25 2004-10-24
396 Liu, Meng-Hsiung 劉孟雄 M Rep 2018-05-16 2018-07-13
RO 2018-07-13
397 Liu, Pei-yun 劉珮昀 Rep 2011-03-07 2012-11-03
398 Liu, Siu Ha 廖少霞 Rep 2009-05-08 2019-11-28
399 Liu, Wai Hong 柳維翰 Rep 2003-06-02 2003-09-17
Rep 2003-12-01
400 Liu, Wei (SFC:AUS655) 劉偉 Rep 2010-02-17 2018-02-02
RO 2018-02-02 2019-04-18
401 Liu, Yan (SFC:AZS032) 劉妍 Rep 2014-10-07 2017-04-20
402 Liu, Yijun (SFC:BOQ791) 劉奕君 Rep 2019-08-05
403 Liu, Yin (SFC:AUO116) 劉寅 Rep 2010-01-22
404 Liu, Zhaoming 劉昭銘 Rep 2019-09-17 2019-10-14
405 Liu, Zhihong (SFC:AEC891) 劉志宏 56 M Rep 2010-08-02 2012-08-09
RO 2012-08-09 2013-06-03
406 Lo, Mun Keung 羅滿強 Rep 2005-02-25 2007-04-12
407 Lo, Raymond Cheung Wai 盧章偉 M Rep 2019-11-12
408 Lo, Seraphina Man Yee 羅敏儀 F Rep
409 Lo, Ting Sau 盧挺秀 Rep 2005-09-21 2006-10-28
410 Lo, Yun-Hsi 羅云希 Rep 2019-01-14 2020-02-15
411 Lui, Chit Kin 呂捷健 Rep 2019-10-08 2020-01-15
412 Lui, Chung Shun 呂中舜 Rep 2004-04-02 2004-04-27
413 Lui, Lok Sze 雷樂詩 Rep 2012-05-16 2013-07-08
414 Lui, Lok Yan 雷樂欣 Rep 2016-05-06 2017-04-26
415 Lui, Sum Chuen 呂森銓 Rep
416 Luk, Anne Sze Man 陸思敏 F Rep
417 Luk, Yu Hin 陸汝軒 Rep 2017-05-31 2018-03-21
418 Luo, Mengyu 羅夢羽 Rep 2016-03-04 2016-05-12
419 Luo, Ran (SFC:BOP517) 羅燃 Rep 2019-08-26 2019-12-10
420 Ma, Adrian Chung Chi 馬頌智 M Rep 2007-08-28 2007-12-28
421 Ma, Chengjunyi 馬程俊譯 Rep 2013-09-27 2015-04-01
422 Ma, Hau Wing 馬孝榮 Rep
423 Ma, Shun Hong 馬順康 Rep 2016-03-07 2016-05-21
424 Ma, Suet Hung 馬雪鴻 Rep
425 Ma, Sze Wai 馬詩慧 Rep 2007-07-06 2008-07-07
Rep 2010-07-19 2010-12-15
426 Ma, Yuanrong 馬苑榕 Rep 2015-09-08 2015-11-28
427 Mak, Bonnie Hing Ling 麥慶玲 F Rep 2020-09-30
428 Mak, Kit Ying (SFC:AEP598) 麥潔英 Rep 2007-09-04
429 Mak, Wai Hung 麥偉鴻 Rep
430 Man, Martin Kon Kuen 文幹權 M Rep 2004-03-19
431 Man, Yuk Fai (SFC:BEC792) 萬煜輝 Rep 2018-02-13 2020-04-02
432 McFadyen, David Ross M Rep 2012-03-14 2013-03-02
433 McGrath, Stuart James M Rep 2011-01-18 2013-06-05
434 Meng, Zijin 孟子今 Rep 2017-06-14 2018-08-13
435 Miao, Jiao 繆嬌 Rep 2011-11-25 2015-03-25
436 Mohinani, Anilkumar Rep 2013-09-02 2015-03-14
437 Mok, Chung Hin 莫從顯 Rep 2007-12-12 2019-11-27
438 Mok, Ka Kit 莫嘉傑 Rep 2010-05-10 2012-04-30
439 Mok, King Fong 莫琼芳 Rep 2007-06-18
440 Mok, Wai Yip 莫偉業 Rep 2015-02-10 2015-03-16
441 Mou, Alex Xinghai Rep 2009-09-08 2011-01-01
442 Mow, On Loy 繆安來 Rep 2004-09-01
443 Ng, Bonnie Yuen Ting 吳宛庭 F Rep 2010-07-12 2010-09-30
RO 2010-09-30 2011-04-10
444 Ng, Cardon Hsi Tsun 吳書雋 Rep 2010-06-01 2019-07-02
RO 2019-07-02 2020-01-27
445 Ng, Chak Chung 吳澤松 Rep 2007-07-27 2007-07-31
446 Ng, Chau Po 吳秋寶 Rep 2009-12-23 2011-06-01
447 Ng, Chi Shing (SFC:AXA202) 吳志成 Rep 2011-03-21 2015-03-18
448 Ng, Eva Oi Wan 吳璦琿 F Rep 2014-04-22 2018-07-23
449 Ng, Kam Ho 吳錦浩 Rep 2003-12-01
450 Ng, Kee Yee 吳紀宜 Rep 2009-01-05 2009-12-09
451 Ng, Kin Ki 吳建錡 Rep 2008-04-23 2008-10-18
452 Ng, Kwok Kee (SFC:AAG224) 吳國基 Rep 2015-12-31
453 Ng, Lin Fong (SFC:ABP400) 吳蓮芳 Rep 2005-10-01
454 Ng, Mei Yuk 吳美玉 Rep 2009-05-26 2012-04-03
455 Ng, Paco Kar Lun 吳家倫 47 M Rep 2003-12-15
456 Ng, Pang Chak 吳彭澤 Rep 2013-11-12 2018-11-12
457 Ng, Tak Wing 伍德榮 Rep
458 Ng, Tung Kun 吳東勤 Rep
459 Ng, Wai Sze 吳惠詩 Rep 2014-08-07 2014-08-18
460 Ng, Wai Yan (SFC:AVD093) 吳衛欣 Rep 2011-05-03 2013-08-12
461 Ngan, Dennis Hung Kit 顏鴻傑 M Rep 2009-05-18 2012-09-17
462 Ngan, Max Man Hung 顏文雄 Rep 2008-02-12 2008-02-26
463 Ngo, Ping Ping 敖兵兵 Rep 2010-11-04 2011-06-01
464 Ni, Haidong 倪海東 Rep 2006-06-06
465 Ni, Xiang Feng Rep 2016-09-06
466 Ni, Xiaojing 倪晓菁 Rep 2015-10-02 2018-09-30
467 Pak, Ka Lee 白嘉莉 Rep 2014-04-11 2015-10-17
468 Pan, Yi (SFC:BPG386) 潘藝 Rep 2020-01-09 2020-08-21
469 Pan, Ying (SFC:BEQ552) 潘瑩 Rep 2020-12-30
470 Pang, Lai Kwan 彭麗君 Rep 2014-08-27 2016-01-23
471 Pang, Marvin Wai Yuen 彭偉源 M Rep 2018-08-13 2019-01-25
RO 2019-01-25
472 Pang, Siu Kwong 龐紹光 Rep 2007-04-17 2009-04-01
473 Pat, Fung Lin 畢鳳蓮 Rep 2009-02-03 2016-07-29
474 Poon, Che Ho 潘志豪 Rep 2004-03-19
475 Poon, Chi Yin 潘志賢 Rep 2016-10-31 2016-11-24
476 Poon, Kar Ching 潘嘉程 Rep 2012-04-24 2014-11-18
477 Poon, Wai Lam 潘偉林 Rep 2003-06-13
478 Qiao, Lepeng 喬樂朋 Rep 2018-12-20
479 Qiao, Yi (SFC:BPQ849) 喬懿 Rep 2020-05-26 2020-12-17
480 Qin, Meng (SFC:BOP524) 秦夢 Rep 2019-07-31
481 Qiu, Yizhou (SFC:BJP012) 邱一舟 RO 2019-05-24
482 Robertson, Toby Neil M Rep 2011-08-18 2011-10-01
483 Ryu, Tantan Rep 2020-04-24
484 Sha, Shimin 沙仕旻 Rep 2010-09-28 2012-09-18
485 Sham, Ching Fai 岑正輝 Rep 2003-08-20
RO 2003-08-20 2005-07-01
486 Shao, Dan (SFC:BFH489) 邵丹 Rep 2015-04-23 2017-05-01
487 Shao, Junchao Rep 2018-05-14 2018-06-25
488 Shaw, Jensens 邵將星 Rep 2016-05-11 2020-01-15
489 Shen, Chenlu 沈晨璐 Rep 2014-08-12 2014-10-01
490 Shen, Jian (SFC:AXC580) 沈堅 Rep 2011-05-24
491 Shen, Xiayu 沈夏瑜 Rep 2019-06-06
492 Shi, Qian Ronnie 史遷 Rep 2010-08-26 2020-07-31
493 Shi, Wenchao 史文超 Rep 2015-03-16 2015-04-21
494 Shimoyamada, Jin Rep 2009-04-14 2010-12-16
495 Shuen, Barbara Lai Kuen 旋麗娟 F Rep 2010-11-03
496 Shum, Lai Na 沈麗娜 Rep 2007-05-02
497 Sit, Andrew Man Lung 薛文龍 M Rep
498 Siu, Danny Ka Yue 蕭家裕 Rep 2007-11-23 2009-02-14
499 Siu, Lai Ming 蕭麗明 Rep 2017-07-12 2019-02-20
500 Siu, Pat Mei Yee 蕭美儀 F Rep 2014-03-24
501 Siu, Quester Ka Keung 蕭家強 Rep 2011-01-06 2019-06-12
502 Siu, Wai Chung 蕭煒忠 Rep 2006-09-20 2007-03-01
503 So, Man Chung 蘇文聰 Rep 2011-03-21 2011-11-19
504 So, Ping Kei 蘇秉祺 Rep 2020-05-04
505 Soeng, Siong Koe 宋霜菇 Rep 2005-12-01
506 Sun, Lijun (SFC:ANM157) 孫丽君 Rep 2006-06-06
507 Sun, Ning (SFC:BHG202) 孫宁 Rep 2016-05-17 2016-10-04
508 Sung, Sennen Siu Hang 宋兆恆 Rep 2014-04-03 2017-06-29
509 Tam, Chi Wai (SFC:AOY350) 譚志偉 Rep 2014-11-24 2018-09-27
510 Tam, Jaffe Chiu Pang (SFC:AIC033) 譚超鵬 Rep 2004-10-06 2019-09-18
511 Tam, Kenneth King Yin 譚敬賢 M Rep 2013-04-15 2013-11-04
512 Tam, Kin Wo 譚健和 Rep 2012-08-17 2013-05-20
513 Tam, Kit Ling 譚潔凌 Rep 2009-05-20 2010-11-29
514 Tam, Ophelia Wing Yan 譚泳恩 F Rep 2015-03-18 2015-09-18
515 Tang, Chak Ming 鄧澤明 Rep 2011-01-11 2011-12-15
516 Tang, Chiu Wing 鄧超榮 Rep 2005-09-14 2018-09-12
517 Tang, Ho Chung 鄧浩驄 Rep 2004-07-15
518 Tang, Lai Kwan 鄧麗群 Rep 2003-08-22
519 Tang, Wenwen 唐文聞 Rep 2006-04-03
520 Tang, Yuk Sum 鄧鈺琛 Rep 2005-05-25
521 Tanujaya Tjioeng, Johny Rep 2016-12-09 2017-04-11
522 Tau, Ling Ling 竇玲玲 F Rep 2006-03-16
523 Tin, Mei (SFC:AEU431) 田薇 Rep 2013-12-17
524 Tin, Yuen Keung 田遠強 Rep 2003-06-11
525 Ting, Karen Yi Lam 丁依霖 F Rep 2003-10-29 2005-12-31
526 To, Kwong Yat 杜光一 Rep 2011-02-23 2012-01-04
527 To, Yung 杜勇 Rep 2006-08-08
528 Tong, Hing Lung 湯慶龍 Rep 2017-12-11 2018-08-02
529 Tong, Xiaoyan 童曉燕 Rep 2018-06-22 2020-09-29
530 Tong, Ying Kei 唐英奇 Rep 2003-11-21 2011-05-01
531 Tsang, Fan Ching 曾繁青 Rep 2007-06-28
532 Tsang, Joanna Sik Mui 曾惜妹 F Rep
533 Tsang, Kim Fai Louie 曾劍輝 Rep 2008-04-14 2008-12-18
534 Tsang, Siu Wan 曾小雲 Rep 2009-04-01
535 Tsang, Suet Mui 曾雪梅 Rep 2005-08-02
536 Tsang, Tin Wai 曾天慧 Rep 2009-03-11 2011-07-20
537 Tsang, Wai Ming (SFC:ACE376) 曾慧明 Rep 2009-04-21 2009-10-19
Rep 2012-02-13 2012-11-02
538 Tse, Kwok Ting 謝幗婷 Rep 2010-02-18 2010-04-24
539 Tse, Sau Ha 謝秀霞 Rep 2011-02-14 2011-03-19
540 Tse, Wing Keung 謝永強 Rep 2012-01-31 2012-03-31
Rep 2014-07-31 2015-04-01
541 Tse, Yung 謝勇 Rep 2008-04-03
542 Tsoi, Kenneth Sze Ming 蔡思明 M Rep 2004-12-20
543 Tsoi, Mei Fong 蔡美芳 Rep 2007-11-05
544 Tsui, Chiu Man 徐昭文 Rep 2008-03-04
545 Tsui, Ivan Chi Wai 徐志偉 M Rep 2010-06-29 2020-05-22
RO 2020-05-22
546 Tsui, Lucy Hung 徐虹 F Rep
547 Wan, Hung Ha 尹紅霞 Rep 2010-10-22 2011-11-11
548 Wan, Tin Chi 尹天賜 Rep 2010-05-20 2013-06-05
549 Wan, Wendy Lui 溫蕾 F Rep 2010-01-28 2013-07-31
550 Wang, Bryan Wai Kwong 宏惠光 M Rep 2014-05-02 2018-04-30
551 Wang, Chi Yat 王志一 Rep 2011-09-26 2013-09-19
552 Wang, Ka Wang 張家宏 Rep 2012-04-30
553 Wang, Yayuan 王雅媛 36 F Rep 2009-04-14 2016-07-01
554 Wei, Alexandre Chi An 魏啟安 M Rep 2010-04-22 2012-04-18
555 Wei, Min 魏敏 Rep 2008-12-29 2020-10-07
556 Weil, Daniel Scott M Rep 2009-06-16 2010-01-18
RO 2010-01-18 2010-07-18
Rep 2010-07-18 2011-08-01
557 Weng, Andrew Yi Jiong 翁以炯 M Rep
558 Wong, Che Keung 黃熾強 Rep 2003-05-19 2003-06-23
RO 2003-06-23 2003-09-19
559 Wong, Cheuk Lam (SFC:AUA501) 黃卓霖 Rep 2010-09-06 2014-06-01
560 Wong, Cheuk Ming 王卓明 Rep 2003-09-30
561 Wong, Chi Yik 黃熾奕 Rep
562 Wong, Chin Pang (SFC:AFU569) 黃展鵬 Rep 2014-04-30 2017-03-01
RO 2017-03-01 2018-07-15
563 Wong, Chin Pang (SFC:AXR378) 王展鵬 Rep 2011-07-19 2012-04-18
564 Wong, Christopher Wing Yun 黃永恩 M Rep 2006-01-12
565 Wong, Chun Chi 黃駿馳 Rep 2013-03-28 2017-06-27
566 Wong, Chun Wing (SFC:AFS357) 黃俊榮 Rep 2005-05-06
567 Wong, Clara Ho Yi 黃皓怡 F Rep 2004-09-10 2005-04-12
568 Wong, Eric Chi Lok 黃智樂 M Rep 2010-01-04
569 Wong, Hung Wai (SFC:ALU971) 王紅衞 Rep 2007-09-19 2008-08-09
570 Wong, Ka Hong 黃家康 Rep 2009-06-10 2016-12-24
571 Wong, Kai Cheung 黃啟祥 Rep 2005-05-18
572 Wong, Kam Wing (SFC:AAE562) 黃錦榮 Rep 2003-11-05 2003-12-02
RO 2003-12-02 2013-07-22
573 Wong, Kan Fai 黃勤輝 Rep 2019-12-27
574 Wong, Kenneth Sze-ho 王詩顥 M Rep 2011-02-11 2013-06-03
575 Wong, Kwan Min 黃君勉 Rep 2005-06-14 2005-12-31
576 Wong, Kwing Kwan 黃炯群 Rep 2005-06-13 2005-08-04
RO 2005-08-04 2009-04-14
577 Wong, Kwok Fai (SFC:AER885) 黃國輝 Rep 2014-11-10 2015-09-03
578 Wong, Kwun Hung 王冠雄 Rep 2005-07-21 2005-08-29
579 Wong, Li Ching 黃李靜 Rep 2006-05-02 2006-07-03
Rep 2010-06-14 2020-09-25
580 Wong, Lok Yin (SFC:BPJ851) 黃樂妍 Rep 2020-03-20
581 Wong, Man Chun (SFC:APQ127) 黃文俊 Rep 2018-04-06 2018-10-18
582 Wong, Mei Sze (SFC:ATY711) 王美斯 Rep 2020-05-12
583 Wong, Nei Nar 黃莉娜 Rep 2005-08-10 2010-08-14
584 Wong, Pui Pui 王蓓蓓 Rep 2007-05-17 2008-05-31
585 Wong, Samuel Siu Ning 王兆寧 M Rep 2003-11-13 2007-03-24
586 Wong, San Kuen 王新娟 Rep 2006-06-30 2006-11-15
RO 2006-11-15 2007-10-31
Rep 2007-10-31
587 Wong, Shuk Ha (SFC:ACC771) 黃淑霞 Rep 2005-12-15 2016-09-26
588 Wong, Siu Leung 黃紹良 Rep 2019-08-08 2019-12-04
RO 2019-12-04
589 Wong, Suet Mei 黃雪媚 Rep 2016-01-01
590 Wong, Tiffany Mei Wah 黃美華 F Rep 2020-02-24
591 Wong, Tsin Man 王芊文 Rep 2006-07-31
592 Wong, Uen Choh 黃鵷鶵 Rep 2011-01-18 2017-08-31
593 Wong, Wai Fun (SFC:APK768) 黃慧芬 Rep 2020-07-15
594 Wong, Wai Sing (SFC:AWI330) 黃偉聲 Rep 2011-11-02
595 Wong, William Koon Wei 黃觀威 M Rep 2009-06-19 2009-11-23
Rep 2010-03-11 2014-08-08
RO 2014-08-08 2019-11-01
596 Wong, Yuen Chong Veronica 黃婉莊 F Rep 2020-08-17
597 Wong, Yuen Tung (SFC:AFA292) 黃元通 Rep 2004-10-26 2005-04-07
598 Wong, Yuet Kuen (SFC:AGK552) 王月娟 Rep 2010-01-13 2010-05-21
599 Woo, Koon Fai 胡冠輝 Rep 2007-12-17 2012-03-12
600 Woo, Kwok On 胡國安 Rep 2003-12-04 2017-11-08
601 Woo, Tsing Yiu 胡政堯 Rep 2008-03-17 2008-07-23
602 Wu, Gina Kwan Fong 胡羣芳 Rep 2005-04-04 2008-08-02
603 Wu, Linman 吳林蔓 Rep 2014-10-07 2014-11-01
604 Wu, Man Wai (SFC:AEN127) 胡文慧 Rep 2003-08-16
Rep 2008-11-05 2014-01-01
605 Wu, Nga Yin Adela 胡雅妍 Rep 2009-06-23 2010-11-29
606 Wu, Simon Kwok Wai 鄔國威 M Rep 2005-08-02
607 Wu, Sui Ling 胡瑞玲 Rep 2009-10-02 2016-07-01
608 Wu, Sum 胡森 Rep 2007-09-19
609 Wu, Weimin (SFC:AZK393) 吳偉敏 Rep 2014-08-15 2018-08-14
610 Wu, Xingduo 吳興鐸 Rep 2013-11-21 2014-02-22
611 Wu, Yan (SFC:BFW634) 吳彥 Rep 2015-07-24 2018-02-26
612 Wu, Yanwan 吳艷婉 Rep 2020-10-15 2020-12-31
613 Xia, Mingrui 夏明睿 Rep 2011-05-24 2017-08-16
RO 2018-07-18
614 Xiao, Liang (SFC:AXG096) 肖亮 Rep 2011-05-03 2019-08-11
615 Xiao, Liyun 肖莉韵 Rep 2015-11-03
616 Xiao, Pan 肖攀 Rep 2015-08-11 2017-01-17
617 Xiao, Yao (SFC:BCH358) 肖遙 Rep 2013-12-06
618 Xing, Yuwei 邢雨薇 Rep 2018-03-28 2018-10-14
619 Xu, Jing (SFC:BOW598) 徐晶 Rep 2019-10-14
620 Xu, Jing Jing (SFC:ATR685) 許晶晶 Rep 2009-09-04 2012-08-01
621 Xu, Linkun 徐琳琨 Rep 2014-02-13 2014-04-17
622 Xu, Pengbing 徐鵬冰 Rep 2015-09-21 2020-06-07
623 Xu, Shiqi (SFC:BPG364) 徐詩琪 Rep 2020-01-09
624 Xu, Xingye 徐幸燁 Rep 2020-08-18
625 Xu, Yingjie 許穎潔 Rep 2018-04-03 2018-10-21
626 Yamamoto, Hideki 山本秀樹 Rep 2019-11-22
627 Yan, Chi Kwan 顏志軍 Rep 2012-01-17 2012-09-14
RO 2012-09-14 2013-11-22
628 Yan, Chun Ming (SFC:ANM128) 甄俊明 Rep 2006-07-13 2019-12-27
629 Yang, Han (SFC:BIX762) 阳焓 Rep 2020-08-27
630 Yang, Hongbo 楊弘博 Rep 2019-03-06 2020-03-26
631 Yang, Jie (SFC:BMY244) 楊婕 Rep 2018-06-11 2019-02-05
632 Yang, Mengchuan 楊孟川 Rep 2020-06-09
633 Yang, Ming (SFC:ARG350) 楊明 47 RO 2018-07-16 2019-10-01
634 Yang, Quanquan 楊荃荃 Rep 2015-06-01 2017-02-18
635 Yao, Huiyang 姚繪陽 Rep 2014-12-17 2016-03-12
636 Yao, Peirong 要佩蓉 Rep 2020-07-31 2020-12-11
637 Yau, Chun Kit (SFC:AAD733) 邱俊傑 M Rep 2007-03-06 2007-04-17
638 Yau, Tsun Pui 邱俊培 Rep 2010-08-17 2011-11-01
639 Yeung, Chun Ho (SFC:ACA543) 楊俊豪 Rep 2003-08-16
Rep 2008-11-05
640 Yeung, Ka Kit 楊嘉傑 Rep 2010-06-01 2015-10-12
641 Yeung, Mandy Wai Han 楊慧嫻 F Rep 2007-09-10
642 Yeung, Po Yi 楊寶宜 Rep 2020-04-24
643 Yeung, Shu Fan 楊樹勳 M Rep 2003-06-24
RO 2003-06-24 2003-10-03
Rep 2007-10-29 2007-11-27
RO 2007-11-27 2016-10-20
644 Yeung, Tuen Yee 楊敦義 Rep 2003-05-20
645 Yeung, Wai Man (SFC:AFN632) 楊慧敏 Rep 2004-02-12
646 Yeung, Yi Yam 楊宜鑫 Rep 2019-05-09
647 Yick, Winsome Kit Sum 易潔心 Rep 2009-07-27 2012-01-01
648 Yin, Fangqi 殷方琦 Rep 2016-10-25 2018-02-05
649 Yip, Chung Yin 葉頌賢 Rep 2004-05-27 2005-07-29
Rep 2005-09-09
650 Yip, Kam Yan 葉錦欣 Rep 2016-06-17 2018-06-03
651 Yip, Kin 葉堅 Rep 2020-05-05
652 Yip, Wai Lam 葉惠霖 Rep 2004-11-01 2005-08-27
653 Yip, Wing Sum (SFC:APD255) 葉永森 Rep 2008-11-24 2010-03-15
654 Yiu, Cindy Lin Oi 姚蓮愛 F Rep
655 Yiu, Ka Wing (SFC:APG349) 姚嘉穎 Rep 2009-06-19 2009-08-17
656 Yiu, Man Ho 姚文浩 Rep 2016-07-08
657 Youngblood, Mark Leland M Rep 2005-11-01
658 Yu, Di 余蒂 Rep 2010-04-07 2020-08-29
659 Yu, Haozhang 余昊璋 Rep 2019-11-13 2020-03-26
660 Yu, Liqi 禹丽琦 Rep 2008-11-20 2014-11-01
661 Yu, Shek Lun 余石麟 Rep 2009-09-01 2010-09-01
Rep 2013-05-20 2013-12-13
662 Yu, Siu Mei 余小眉 Rep 2003-09-19 2011-10-29
663 Yu, Wai Hang 余偉恒 Rep 2009-02-16
664 Yu, Wong Ho 余黃河 Rep 2010-09-08 2013-05-11
665 Yuan, Xiao Liang 袁曉喨 Rep 2009-02-12 2009-05-16
Rep 2009-08-24 2013-05-01
666 Yue, Karson Yan Kit 余仁傑 Rep 2012-07-31 2015-07-04
667 Yue, Liang 岳亮 Rep 2015-02-11 2020-08-29
668 Yue, Man Hong 余文康 Rep 2005-09-22 2007-02-26
669 Yue, Pui Lam 余佩琳 Rep 2004-04-01 2005-03-10
670 Yuen, Eddy Siu Keung 阮紹強 M Rep 2009-02-03
671 Yuen, Ka Fung 阮家鳳 Rep 2020-07-14
672 Yuen, Ka Yan 袁嘉欣 Rep 2020-10-08
673 Yuen, Kwok Tung 袁國棟 Rep 2003-10-13
RO 2003-10-13 2007-10-31
Rep 2007-10-31
674 Yuen, Lai-La 袁麗娜 Rep 2011-06-24 2012-05-09
675 Zeiner, Matthew Scott 曾孟科 M Rep 2011-05-09 2012-07-04
676 Zhang, Cheng (SFC:AYC302) 章程 Rep 2011-09-20 2017-09-07
677 Zhang, Chi (SFC:AZX863) 張弛 Rep 2012-11-27
678 Zhang, Jean Jin 張錦 Rep 2003-10-01
679 Zhang, Lin (SFC:BEW774) 張琳 Rep 2015-01-27 2015-10-20
680 Zhang, Luo (SFC:BHV160) 張洛 Rep 2016-07-22 2018-02-28
681 Zhang, Qun (SFC:BOB833) 張群 Rep 2019-01-30 2019-08-04
682 Zhang, Xing (SFC:BAC481) 張醒 Rep 2012-09-05
683 Zhang, Xinjue 張心覺 Rep 2016-12-28 2017-05-20
684 Zhang, Zhijie (SFC:BBB359) 章智杰 Rep 2016-09-15 2017-05-24
RO 2017-05-24 2018-09-10
685 Zhao, Sharon Chang 趙嫦 F Rep 2009-09-09 2011-01-08
686 Zhao, Xiao Le 趙曉樂 Rep 2011-09-27 2011-10-20
687 Zheng, Qin (SFC:AXM207) 鄭沁 Rep 2011-07-07 2012-07-11
688 Zheng, Yi (SFC:BNJ836) 鄭宜 Rep 2018-09-11
689 Zhou, Mengxi 周夢溪 Rep 2015-08-11 2016-09-27
690 Zhou, Minfeng (SFC:ARU469) 周旻楓 Rep 2008-11-20 2011-09-17
691 Zhou, Yang (SFC:BNF447) 周扬 Rep 2020-12-30
692 Zhou, Yun (SFC:BCS988) 周芸 Rep 2014-01-17 2014-06-18
693 Zhu, Jishun 朱际舜 Rep 2019-06-17 2020-01-11
694 Zhu, Peirong 朱培鎔 Rep 2009-02-11 2018-12-20
695 Zhu, Sihui 朱思慧 Rep 2017-10-16 2018-11-19

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top