UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 大華繼顯(香港)有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2021
Role From Until
1 Au Yeung, Man 歐陽敏 Rep 2015-07-13 2016-09-21
2 Au, Antony Yee Chung 區懿聰 M Rep 2010-06-30
3 Au, Ho Ki 歐浩基 Rep 2016-10-25 2021-03-25
4 Au, Kim Fung 區劍峯 RO 2005-09-01
5 Au, Kwun Mo 區君模 Rep 2006-08-22 2007-01-13
6 Au, Sau Ha 歐秀霞 Rep 2018-09-19
7 Au, Yiu Cheung 區耀祥 Rep 2005-01-25
8 Bartlett, Stephen Robert M Rep 2005-03-31 2008-08-31
9 Bian, Yuan 邊源 Rep 2014-04-01 2016-04-29
10 Budihardjo, David Soetjipto 沈振峰 M Rep 2010-05-03 2017-01-27
11 Cai, Hanfei 蔡寒菲 Rep 2013-10-03 2013-10-27
12 Cai, Mingda Edward Rep 2013-05-02 2013-07-04
13 Cao, Nanxue 曹楠雪 Rep 2016-12-23 2018-10-31
14 Chan, Andy Chun Kwok 陳鎮國 Rep 2018-10-22 2021-09-03
15 Chan, Charlotte Tze Ying 陳芷瑩 F Rep 2010-05-17 2015-04-30
16 Chan, Cheuk Wa 陳卓華 Rep 2007-03-06 2015-05-22
17 Chan, Chi Hang (SFC:BJM363) 陳摯恆 Rep 2018-07-24 2019-09-06
18 Chan, Chi Kwong (SFC:AAB855) 陳志光 Rep 2019-08-30
19 Chan, Ching (SFC:BEO762) 陳婧 Rep 2014-12-08 2014-12-18
20 Chan, Christopher Chuek Wai 陳卓煒 M Rep 2011-03-18 2013-09-17
21 Chan, Chui Chu 陳翠珠 Rep 2015-09-07 2018-10-30
22 Chan, Chui Ling 陳翠玲 Rep 2020-12-29
23 Chan, Constance Ching Yee 陳靜儀 F Rep
24 Chan, Cookie Wai Hing 陳惠兄 Rep 2015-05-14 2019-03-15
25 Chan, Cynthia Hoi Kay 陳凱琪 F Rep 2009-11-02 2014-09-30
26 Chan, Dik Cheung 陳狄彰 Rep 2012-05-02 2013-08-08
27 Chan, Doris Sau Ying 陳秀瑛 F Rep 2021-09-16
28 Chan, Eddie Wing Hang 陳永恆 M Rep
29 Chan, Eric Kar Kit 陳家傑 M Rep 2008-04-30 2008-06-30
30 Chan, Fung Ping (SFC:AOU775) 陳鳳萍 Rep 2009-09-30 2012-06-29
31 Chan, Henry Wing Hang 陳穎恆 M Rep 2007-03-28 2007-08-17
32 Chan, Heung Shing 陳香城 Rep 2014-09-19
33 Chan, Ho Ming (SFC:AHA905) 陳可名 Rep 2016-05-16
34 Chan, Hung Kee (SFC:ABF065) 陳鴻基 Rep 2004-07-05
35 Chan, Julius Wai Yuen 陳偉源 M Rep 2008-04-23
36 Chan, Ka Wai (SFC:APP683) 陳嘉慧 Rep 2009-12-03 2012-09-28
37 Chan, Ka Ying (SFC:AAA757) 陳家英 Rep 2003-06-17 2003-08-12
38 Chan, Kai Chung (SFC:BEJ622) 陳啟聰 Rep 2014-10-28 2016-08-03
39 Chan, Kam Yin 陳金燕 Rep 2020-11-30
40 Chan, Kar Lok 陳家樂 Rep 2004-12-13 2005-12-30
41 Chan, Katrina Kam Hung 陳金虹 F Rep 2009-10-09 2013-05-06
42 Chan, Kit Ying (SFC:BGL050) 陳潔盈 Rep 2015-10-28 2017-06-05
43 Chan, Kwok Hung (SFC:ACA236) 陳國洪 Rep 2004-12-13
44 Chan, Lawrence Chung Yuen 陳鍾元 42 M Rep 2010-12-31
45 Chan, Lee (SFC:AZE793) 陳莉 Rep 2012-07-03 2015-03-16
Rep 2015-04-23 2019-02-22
46 Chan, Linda San 陳珊 F Rep
47 Chan, Man Yan (SFC:ALQ598) 陳文恩 Rep 2019-05-14
48 Chan, Michael (SFC:AHN553) 陳國昌 M Rep 2009-04-29 2010-02-19
49 Chan, Ming Chuen 陳銘存 Rep 2005-04-11 2019-07-31
50 Chan, Ming Fung 陳明豐 Rep 2012-09-27
51 Chan, Ming Yan (SFC:ACD664) 陳洺胤 Rep 2005-12-20 2014-05-02
52 Chan, Mun Yee 陳敏儀 Rep 2021-03-29
53 Chan, Ping Hung 陳炳雄 Rep 2011-03-14 2017-04-13
54 Chan, Pong Yin 陳邦彥 Rep 2014-03-28 2014-11-21
55 Chan, Pui Lai 陳珮麗 Rep 2017-09-05
56 Chan, Pui Ying (SFC:APV404) 陳佩瑩 Rep 2012-03-26 2018-02-15
57 Chan, Rachel Wan Yan 陳韻因 F Rep 2017-02-27
58 Chan, Shu Nam 陳樹楠 Rep 2008-05-27 2008-10-17
59 Chan, Shue Keung 陳樹強 Rep 2015-06-02 2016-12-02
60 Chan, Sin Fan 陳倩芬 Rep 2014-03-06
61 Chan, Soo Sum 陳素心 Rep 2014-02-21
62 Chan, Suet Wah 陳雪華 Rep
63 Chan, Tak Shing (SFC:AMU243) 陳德成 Rep 2009-03-18 2009-07-29
64 Chan, Tsit Ham 陳婕菡 Rep 2021-03-09 2021-11-13
65 Chan, Tsz Yeung 陳梓洋 Rep 2020-10-14
66 Chan, Wa Ming 陳華明 Rep 2005-09-29 2006-04-14
67 Chan, Wai Kit (SFC:ATP151) 陳偉傑 Rep 2009-09-03 2010-05-20
68 Chan, Wai Man (SFC:ACL111) 陳偉文 Rep 2013-03-15 2015-04-25
69 Chan, Wing Sze (SFC:BIZ710) 陳穎思 Rep 2018-11-23 2019-08-15
70 Chan, Wing Yi (SFC:BOA611) 陳詠怡 Rep 2020-10-09
71 Chan, Ying Wai (SFC:ABT034) 陳應槐 Rep
72 Chan, Yung Sze 陳容施 Rep 2003-07-28 2004-01-26
73 Chang, Bernard 張啟煒 M Rep 2020-11-24
74 Chang, Shu-Wei 張書維 Rep 2021-01-21
75 Chao, Tzu Chi 趙子淇 Rep 2017-07-26
76 Chau Mok, Carole Wai Ha 周莫慧霞 F Rep
77 Chau, Kon Chiu 周幹弨 Rep 2004-09-08 2006-07-13
78 Chau, Kon Wang 周幹弘 Rep 2004-03-16
Rep 2006-03-09 2008-02-15
79 Chau, Man Kit (SFC:ATG728) 鄒文傑 Rep 2012-11-22 2013-08-02
Rep 2014-05-29 2015-05-08
80 Chen, Albert Bing Chuen 陳炳泉 M Rep 2005-03-07
81 Chen, Chen Kuo 陳振國 Rep 2018-08-16
82 Chen, Chucan 陈楚璨 Rep 2019-02-22 2020-04-08
83 Chen, Hsui-yi 陳秀儀 Rep 2012-04-13
84 Chen, Jeff Hungche 陳弘哲 M Rep 2009-08-10 2009-10-15
85 Chen, Ling Lam 陳凌藍 Rep 2020-12-07
86 Chen, Mei Wah 陳美華 Rep 2012-12-03 2015-10-30
87 Chen, Meishan 陳美珊 Rep 2018-04-24 2019-04-04
88 Chen, Michael I-Chun 陳懿群 M Rep 2012-08-01 2013-08-02
Rep 2017-06-23 2017-08-29
RO 2017-08-29
89 Chen, Shiwen 陳詩文 Rep 2021-11-05
90 Chen, Wentao (SFC:BMC509) 陈文韬 Rep 2018-01-24 2021-10-15
91 Chen, Xiang (SFC:ALL629) 陳翔 Rep 2004-11-19 2006-02-10
92 Chen, Xu (SFC:BNO684) 陳旭 Rep 2018-10-03 2018-12-04
93 Chen, Yikang 陈一康 Rep 2016-06-02 2018-03-21
94 Chen, Yingchong 陳穎翀 Rep 2020-11-16
95 Cheng, Carty Chun Ying 鄭俊英 Rep 2018-12-14
96 Cheng, Chi Kin (SFC:BKV086) 鄭智鍵 Rep 2021-08-30
97 Cheng, Chin-Wen 鄭今雯 Rep 2013-01-09
98 Cheng, Chun Kit (SFC:AJM798) 鄭俊傑 Rep 2004-03-16
99 Cheng, Fai Ming 鄭輝明 Rep 2005-01-26
100 Cheng, Kin Man (SFC:AHM208) 鄭健民 Rep 2012-05-14 2012-06-26
RO 2012-06-26 2013-02-10
101 Cheng, Noris Po Ying 鄭寶瑩 M Rep 2007-10-16
102 Cheng, Sandy Suk Kuen 鄭淑娟 Rep 2006-01-05 2012-07-31
103 Cheng, Sui Kei 鄭瑞祺 Rep 2008-03-06 2008-11-10
104 Cheng, Tze Bun 鄭梓斌 Rep 2014-08-04 2014-09-11
105 Cheng, Yi Ting 鄭伊婷 Rep 2014-01-28
106 Cheong, Henry Ying Chew 張英潮 73 M RO 2003-05-30
Rep 2003-05-30 2005-08-23
107 Cheung, Amanda Sin Man 張善文 F Rep 2009-11-05 2011-10-31
108 Cheung, Chin To (SFC:AMV208) 張展圖 Rep 2008-06-19 2020-02-02
109 Cheung, Cho Yui 張祖睿 Rep 2014-01-02
110 Cheung, Christopher Ka Tsun 張家俊 M Rep 2005-03-23
111 Cheung, Chun Mei 張臻美 Rep 2020-07-27
112 Cheung, Ho Bun 張浩彬 Rep 2017-08-10 2020-08-25
113 Cheung, James Tin Chung 張天寵 M Rep 2020-01-22
114 Cheung, Kai Yin (SFC:AFT243) 張啟賢 Rep 2008-02-15
115 Cheung, Kam Wa (SFC:BFX195) 章錦華 Rep 2015-07-27 2016-10-14
116 Cheung, Kin Fai (SFC:AAE990) 張建輝 Rep 2003-05-30 2005-03-17
Rep 2006-06-05
117 Cheung, Kiu Tik 張喬迪 Rep 2021-11-02
118 Cheung, Man Kwong (SFC:AEZ331) 張文光 Rep 2003-10-14 2013-04-11
119 Cheung, Po Lin 張寶連 Rep
120 Cheung, Pui Man (SFC:BMY665) 張珮雯 Rep 2018-07-19 2019-12-11
121 Cheung, Shu Ping 張樹冰 Rep 2018-10-22 2020-02-17
122 Cheung, Stephen Ching Ping 張正平 M Rep
123 Cheung, Sze Lok 章斯樂 Rep 2004-12-24
124 Cheung, Toby Shun Ka 莊純嘉 Rep 2004-12-13 2012-03-13
Rep 2016-09-26
125 Cheung, Wah Man 張華敏 Rep 2013-01-03 2013-01-31
126 Cheung, Wai Shing (SFC:BOB727) 張偉成 Rep 2019-01-30
127 Cheung, Wing Wing Yi 張詠兒 Rep 2019-05-14 2020-05-29
128 Cheung, Yee Fan 張懿帆 Rep 2013-07-02
129 Cheung, Yiu Wah 張耀華 Rep 2004-12-13
130 Chia, Janice Jhet Yen F Rep 2009-04-02 2010-08-24
Rep 2015-12-07 2017-09-08
RO 2017-09-08 2018-02-08
Rep 2018-02-08 2018-06-07
131 Chia, Mei Teng Rep 2016-12-19 2017-07-17
132 Chin, Ka Man 錢嘉雯 Rep 2021-08-17
133 Chin, Yao Chou 金耀宙 Rep 2019-03-01
134 Ching, Jia Lin Carolyn 程嘉琳 F Rep 2021-06-23
135 Chiu, Alex Ho Yin 趙浩然 Rep 2007-02-08
136 Chiu, Chi Hang (SFC:AXC533) 趙智衡 Rep 2013-07-24 2014-11-07
Rep 2015-06-15
137 Chiu, Chun Kit 趙俊傑 Rep 2010-05-19
138 Chiu, Chun Yu 趙振宇 Rep 2020-11-18
139 Chiu, Eugenie Chi Wai 招芷蕙 Rep 2008-01-18 2010-06-04
140 Cho, Rozina Lok Sze 曹樂詩 46 F Rep 2020-09-18 2020-12-08
RO 2020-12-08
141 Choi, Oi Yi Jacqueline 蔡凱宜 Rep 2019-08-06 2021-09-24
142 Choi, Samson 蔡致琛 M Rep 2005-10-10
143 Chong, Ka Chun 莊嘉俊 Rep 2021-03-09
144 Chong, Ka Man (SFC:BMI099) 莊嘉敏 Rep 2019-10-08
145 Chong, Siu Keung 莊兆強 Rep 2015-12-31
146 Chor, Voiron Ko Fung 左高峰 Rep 2003-07-09 2003-11-25
147 Chow Lam, Yuet Ping 林月萍 Rep
148 Chow, Andrew Heng Cheong M Rep 2009-09-17 2010-03-23
149 Chow, Chi Kai 周志楷 Rep 2008-05-06 2010-04-08
150 Chow, Fandy Kwai Fan 周桂芬 Rep 2005-08-22
151 Chow, Grace Wai Man 周偉敏 65 F Rep 2019-10-08
152 Chow, Kai Man Clement 周啟文 Rep 2018-07-04 2021-08-31
153 Chow, Lai Sze 周麗斯 Rep 2009-12-30 2013-04-25
154 Chow, Susanna Kit Har 周潔霞 F Rep 2015-03-12 2015-10-06
155 Chow, Vera Wai Fung 周慧鳳 F Rep 2005-01-07 2008-07-04
156 Chow, Wing Si 周詠詩 Rep 2011-07-22 2012-10-31
157 Chow, Yiu Keung 周耀強 Rep 2020-01-21 2020-04-16
RO 2020-04-16
158 Chow, Yuk Chun 周昱俊 Rep 2012-03-22 2015-07-22
159 Chu, Frederick Chun Hung 朱俊雄 M Rep 2007-03-13 2014-11-20
160 Chu, Fung Ting 朱鳳婷 Rep 2020-08-19 2021-09-17
161 Chu, Hilary Hiu Lam 朱曉林 Rep 2017-11-15 2020-09-15
162 Chu, Jacqueline Wai Man 朱慧雯 F Rep 2015-10-23
163 Chu, Kang Ming 朱鏡明 Rep 2011-09-19 2011-09-27
164 Chu, King Tin 朱景鈿 Rep 2020-05-15
165 Chu, Kwai Fong 朱桂芳 Rep 2007-01-22
166 Chu, Long Wai 朱朗維 Rep 2011-07-27 2012-01-12
167 Chu, Louis Siu Ting 朱兆廷 M Rep 2004-12-13
168 Chu, Peter Tak On 朱德安 M Rep 2014-01-02
169 Chu, Rocky Wing Kuen 朱榮權 M Rep 2018-10-22
170 Chu, Wen-ching 朱文慶 Rep 2021-05-18
171 Chu, Yu-Lin 朱祐霖 Rep 2012-03-19
172 Chuang, Yu 張羽 Rep 2010-02-22 2010-08-06
173 Chui, Chun Sing 徐進昇 Rep 2015-04-16 2020-04-26
174 Chui, Una Wing Yi 崔蔡詠兒 Rep 2021-03-11 2021-06-10
175 Chung, Agnes Sau Fong 叢秀仿 F Rep 2003-04-24 2004-11-01
176 Chung, Jonathan Siu Sing 鍾肇陞 M Rep 2014-04-15 2016-04-07
177 Chung, Roman Wing Keung 鍾永強 Rep
178 Chung, Siu Kay (SFC:AEF590) 鍾兆基 Rep 2004-02-11 2004-04-23
179 Chung, Tsun Stephen 鍾駿 M Rep 2010-12-23 2013-07-31
180 Chung, Wai Hung (SFC:AGO749) 鍾偉雄 Rep 2004-12-24 2012-02-01
181 Chung, William Kwai Man 鍾季孟 M Rep 2007-04-10 2014-10-31
182 Clemenson, Stephen William John M Rep 2007-02-15 2008-04-17
183 Cui, Dongbi 崔東璧 Rep 2013-07-17 2014-09-24
184 Cunico Lee, Peggy Hoi Yan 李凱恩 F Rep 2017-04-28
185 Deng, Haitao (SFC:ADS060) 鄧海濤 Rep 2003-11-10 2006-09-01
186 Dong, Yingying (SFC:AYM102) 董鶯鶯 Rep 2011-11-16 2013-06-20
187 Dou, Xiaoqin 竇曉琴 Rep 2011-07-18 2016-05-02
Rep 2018-10-29
188 Drolet, Peter Martin M Rep 2004-07-30 2007-08-22
189 Duan, Nairong 段乃榕 Rep 2015-10-20 2018-03-09
190 Fan, Chak Hung 樊澤雄 Rep 2012-10-10
191 Fan, Chun Kong 范振江 Rep 2020-12-07
192 Fan, Chun Yin (SFC:BPN274) 范鎮燃 Rep 2021-07-28
193 Fan, Wai Kwok 范偉國 Rep 2017-07-11
194 Fang, Tsai-Ling 方采羚 Rep 2008-08-26
195 Feng, Li (SFC:BFN011) 封犁 Rep 2015-05-26 2015-06-17
196 Fok, Thomas Kui Chuen 霍鉅泉 M Rep 2018-07-26 2020-03-10
197 Fong, Chin Hung 方展鴻 Rep 2006-07-14 2021-02-26
198 Fong, King Chuen 方景銓 Rep 2018-10-22
199 Foo, Choy Peng 胡翠屏 Rep 2007-09-12
Rep 2008-02-22 2010-03-22
200 Fu, Junwei 傅珺炜 Rep 2016-04-01 2017-07-07
201 Fu, Kit Yan 傅潔恩 Rep 2011-02-28
202 Fu, Ming (SFC:ATI402) 傅鳴 Rep 2016-04-19 2016-11-25
203 Fu, Yiu Hang 傅耀衡 Rep 2005-06-14 2006-03-31
204 Fung, Albert Ka Kuen 馮家權 M Rep 2005-06-21 2010-04-26
205 Fung, Ann Moran 馮慕恩 F Rep 2020-10-29
206 Fung, Edwin King Hing 馮景興 M Rep 2004-12-13 2005-12-16
207 Fung, Kai Qi 馮愷琦 Rep 2003-07-21 2004-03-31
208 Fung, Kwok Lun (SFC:BNG807) 馮國倫 Rep 2021-04-26
209 Fung, Ming Chi 馮明之 Rep 2007-10-29 2008-04-18
210 Fung, Teenie 馮曉榆 Rep 2014-09-22 2015-05-15
211 Fung, Yuet Ying 馮悅盈 Rep 2017-09-26 2017-12-22
212 Gao, Jiabei 高加貝 Rep 2013-08-29 2013-09-09
213 Ge, Nan 葛楠 Rep 2014-11-19 2015-04-17
214 Gelinas, Roger Todd 江泰德 M Rep 2004-04-06 2004-07-27
215 Glasgow, Fraser John M Rep 2004-02-06
216 Gu, Aihua 顧愛華 Rep 2007-06-08 2009-10-12
217 Ha, Ming Yan Sally 哈明欣 F Rep 2018-02-12
218 Halley, Keith Thomas M Rep 2020-12-11
219 Han, Tingqian 韓婷芊 Rep 2017-06-14 2017-12-27
220 He, Zhengwei 何崢煒 Rep 2011-01-17 2013-08-30
221 Ho, Andy Tsz Ho 何子浩 Rep 2004-04-02 2005-02-25
222 Ho, Benjamin Ho Yin 何浩然 M Rep 2013-07-18 2014-07-11
223 Ho, Candies Hung Ling 何紅玲 Rep 2006-07-26
224 Ho, Carissa 何慧詩 F Rep 2021-03-25 2021-06-18
225 Ho, Chi Hang (SFC:AAH341) 何志恆 Rep 2004-12-24
226 Ho, Chi Keung (SFC:AAI264) 何志強 Rep 2019-08-15
227 Ho, Chi Wah (SFC:AAF726) 何志華 Rep 2015-09-02
228 Ho, Chuen Chi 何全智 Rep 2015-07-16 2017-02-23
229 Ho, Chung Ming 何仲明 Rep 2007-08-23
230 Ho, Kelvin Kin Chung 何建聰 M Rep 2018-10-26 2019-03-29
231 Ho, Kin Tak 何建德 Rep 2013-02-05
232 Ho, Kitty Yuk Ching 何玉清 F Rep
233 Ho, Lai Yin (SFC:AFD214) 何麗然 Rep 2008-11-03 2014-09-18
234 Ho, Lawrence Man Pun 何文彬 M Rep 2004-04-07
235 Ho, Man Ho (SFC:AXI383) 何文豪 Rep 2013-11-13 2018-10-01
236 Ho, Margaret Oi Yee 何藹儀 F Rep 2017-03-22 2017-08-04
237 Ho, Mei Ling (SFC:AAY487) 何美玲 Rep 2015-06-30
238 Ho, Mei Po 何美寶 Rep 2021-11-01
239 Ho, Ngai Fung 何藝峰 Rep 2006-10-20
240 Ho, Sammy Hin Leung 何顯良 Rep 2018-08-30
241 Ho, Taine Ting Hin 何廷軒 Rep 2019-04-15 2020-08-31
242 Ho, Victor Yik Hang 何奕恒 M Rep 2008-11-21 2008-12-29
243 Hon, Chi Kwan 韓志君 Rep
244 Hong, Kon Chew 洪觀就 Rep 2016-08-23
245 Hsieh, Shu-Fang 謝淑芳 Rep 2018-05-17 2019-06-14
246 Hsieh, Tsung-Yu 謝宗佑 Rep 2016-06-15 2017-01-07
Rep 2017-02-27 2017-06-30
247 Hsu, Duff Karman 徐嘉文 M Rep 2012-02-28 2012-05-18
RO 2012-05-18
248 Hu, Jizhong 胡繼中 Rep 2006-07-31 2010-12-31
Rep 2015-06-03 2017-03-28
249 Hua, Xin (SFC:ALL628) 华昕 Rep 2004-11-19 2006-04-22
250 Huang, Chien-ming 黃健銘 Rep 2011-05-23
251 Huang, Jieqiong 黃洁琼 Rep 2017-07-25
252 Huang, Yu (SFC:ATI173) 黃宇 Rep 2017-01-26 2017-04-19
253 Huang, Yuk Ling 黃玉玲 Rep 2007-07-13 2007-08-31
Rep 2008-01-28 2009-07-08
254 Huang, Ziyuan 黃子淵 Rep 2003-08-29
255 Hui, Cheung Kui 許祥駒 Rep 2007-01-29 2009-10-04
256 Hui, Ho Ming (SFC:ACQ676) 許浩明 Rep 2006-03-20 2019-11-28
257 Hui, Ho Yin 許浩然 Rep 2004-11-26 2014-08-12
258 Hui, Man Yee (SFC:BAU430) Rep 2013-01-28 2014-04-22
259 Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 74 M RO 2005-08-11
260 Hui, Tsz Chun (SFC:ALP760) 許子俊 Rep 2014-08-12 2016-05-20
261 Hung, King Wan 孔景雲 Rep 2004-12-13 2005-04-19
262 Hung, Pui Chak 洪培澤 Rep 2005-07-08 2005-11-11
263 Ip, Chun Bong 葉震邦 Rep 2015-10-02 2018-06-14
264 Ip, Chung Hin (SFC:AGD557) 葉仲軒 Rep 2004-03-23 2019-02-28
Rep 2019-10-25
265 Ip, Hin Fung 葉衍峰 Rep 2010-06-10 2011-06-15
266 Ip, Hon Man (SFC:ADH572) 葉漢民 Rep 2003-04-23 2005-09-30
267 Ip, Kin Ho 葉建豪 Rep 2016-05-16 2016-06-24
268 Ip, Kwok Pong 葉國邦 Rep 2017-09-18
269 Ip, Tsz Mun 葉芷敏 Rep 2007-09-03 2013-06-28
270 Ismail, Akbar M Rep 2005-01-18 2019-07-31
271 Jang, Tsz Yeung 鄭梓洋 Rep 2021-11-11
272 Jiang, Howard Qi Hang 江啟航 M Rep 2004-12-13 2005-04-19
273 Jiang, Lei (SFC:BGG414) 蔣磊 Rep 2016-07-22 2018-08-31
274 Jiang, Mengdie 姜梦蝶 Rep 2015-10-26 2017-08-10
275 Jiang, Xiaole 江曉樂 Rep 2019-07-05 2020-06-03
276 Jiang, Ying (SFC:AMF743) 蔣穎 Rep 2005-07-20 2006-03-04
Rep 2006-11-01 2007-05-19
277 Jiao, Yang (SFC:APX220) 焦楊 Rep 2007-11-02 2011-03-18
278 Jin, Tao (SFC:AUG130) 金濤 Rep 2009-12-03 2010-06-21
279 Jolley, Mark M Rep 2012-10-15 2013-06-04
280 Kam, Hubert Ming Kong 甘明光 M Rep 2004-08-02 2005-01-18
281 Kam, Wing Ki 金詠琪 Rep 2018-07-24 2021-06-21
282 Kam, Yin Yee 甘燕儀 Rep 2003-10-07
283 Kan, Chung Kwong 簡松光 Rep 2006-05-08 2006-06-27
284 Kan, Francis Sheck Hung 簡錫鴻 M Rep 2018-09-03
285 Kaufmann, Michael (SFC:AWY542) M Rep 2011-03-15 2011-07-13
286 Kei, Wing Wah 紀永華 Rep 2007-10-02 2010-04-23
287 Khemaney, Haneal Nanik Rep 2011-09-08 2015-09-02
288 Khoo, Ah Chai 古亞仔 M Rep 2003-05-15 2014-03-19
289 Khubchandani, Ashwin (SFC:ARD919) Rep 2011-09-08 2015-11-30
290 King, Yueh Hann 金約翰 Rep 2021-01-13
291 Ko, Ho Wai 高可威 Rep 2021-09-07
292 Kong, Hoi Shuen 江海旋 Rep 2021-01-14 2021-07-09
293 Kong, Tsz Yeung 江梓揚 Rep 2018-07-16 2019-06-14
294 Kung, Yu Hang 龔宇亨 Rep 2009-10-12 2011-05-04
295 Kuo, Chung-Ling 郭仲伶 Rep 2010-05-05
296 Kuo, Frances 郭葉雪霞 F Rep 2003-10-01
297 Kwai, Timothy Ting Kong 季霆剛 M Rep 2006-12-08 2007-01-17
298 Kwan, Albert Shing On 關城安 M Rep 2008-08-29 2014-07-31
299 Kwan, Andy Tin Pui 關天培 Rep 2014-01-02 2015-01-09
300 Kwan, Chung Tsz 關頌慈 Rep 2015-04-15 2015-04-24
301 Kwan, Danny Tin Hung 關天鴻 Rep 2005-12-15
302 Kwan, Hilda Wai Ling 關慧玲 F Rep 2011-06-27 2013-05-31
303 Kwok, Chi Lung 郭智瀧 Rep 2008-06-11
304 Kwok, George Wai Kit 郭偉傑 M Rep 2009-11-09 2010-07-13
305 Kwok, Justin Hoi Chuen 郭凱銓 M Rep 2013-04-15 2015-06-19
306 Kwok, Maggie Ka Yin 郭嘉妍 F Rep 2004-02-13 2006-06-30
307 Kwok, Wang Li Connie 郭弘琍 Rep 2018-07-12 2019-07-02
308 Kwok, Ying Cheuk 郭英卓 Rep 2008-05-06 2011-01-13
309 Kwok, Yiu Wa 郭耀華 Rep 2009-07-20
310 Kwong, Raymond Ka Chun 鄺家駿 M Rep 2003-05-27 2005-06-16
311 Kwong, Sek Yuen 鄺錫源 Rep
312 Kwong, Wing Yan (SFC:BMH500) 鄺泳昕 Rep 2020-11-23
313 Lai, Ching (SFC:BRT434) 黎騁 Rep 2021-11-02
314 Lai, Chiu Wai 黎俏慧 Rep 2011-05-06
315 Lai, Hoi Nam 賴凱楠 Rep 2019-05-17 2019-07-05
316 Lai, Ka Lee 賴嘉利 Rep 2011-03-14 2011-10-14
Rep 2013-11-01
317 Lai, Ki Cheong 黎其昌 Rep 2020-11-17 2021-03-04
RO 2021-03-04
318 Lai, Lap Yan 賴立人 Rep 2014-02-26 2020-08-31
319 Lai, Lawrence 黎耀桐 M Rep 2011-04-29
320 Lai, Man Hon 賴文翰 Rep 2015-08-28 2016-06-30
321 Lai, Man Sing 黎文醒 Rep 2013-06-17 2021-04-15
322 Lai, Mark Ka Chun 黎家俊 M Rep 2004-01-27 2019-02-28
323 Lai, Ming Yeung (SFC:AFA201) 賴名揚 Rep 2005-09-09 2006-07-08
324 Lai, Pak Kin 黎柏堅 Rep 2009-09-10 2009-11-03
325 Lai, Siu Chun (SFC:ABR564) 黎笑珍 Rep 2003-05-14 2004-05-31
Rep 2004-06-10
326 Lai, Tuck Weng Rep 2004-12-13
327 Lai, Yan Ching 黎恩呈 Rep 2008-01-28 2018-08-31
328 Lam, Chi Wai (SFC:ADB875) 林志偉 Rep 2013-01-15
329 Lam, Chiny Ching Ping 林清萍 Rep 2007-03-16
330 Lam, Cindy Sin Yee 林倩而 F Rep 2015-02-26 2017-07-07
331 Lam, Hilda Wing Hong 林詠慷 F Rep
332 Lam, Hing Sun 林慶燊 Rep 2008-04-17
333 Lam, James Chi Lap 林子立 M Rep 2015-01-09 2021-06-05
334 Lam, Ka Ching 林家正 Rep 2017-09-28
335 Lam, Ka Ho (SFC:BOE175) 林家豪 Rep 2019-03-29 2020-03-01
336 Lam, Ka Wo 林家和 Rep 2004-08-23 2013-03-28
337 Lam, Ki Yuen 林紀元 Rep 2011-01-03 2013-03-15
338 Lam, Monica Ze Wa 林詩華 F Rep 2013-07-02 2013-12-31
339 Lam, Ngok Chi 林岳志 Rep 2009-02-27
340 Lam, Pui Ling 林佩玲 Rep 2006-06-22 2007-02-21
341 Lam, Pui Ming (SFC:AGB110) 林沛明 Rep 2004-04-20 2006-03-17
342 Lam, Raymond Pui Man 林沛文 M Rep 2015-07-16 2018-01-09
RO 2018-01-09
343 Lam, Sau Yuet 林秀月 Rep
344 Lam, Yan Ping 林恩平 Rep 2013-07-02
345 Lam, Yuet Fun 林月芬 Rep 2003-06-11 2013-04-30
346 Lan, Charity Shui Wah 欒萃華 Rep
347 Lau, Alvin Yu Fai 劉裕輝 M Rep 2007-12-18 2008-02-11
348 Lau, Bik Sum Betty 劉碧心 F Rep 2021-08-12
349 Lau, Chak Wong 劉澤煌 Rep 2020-06-09
350 Lau, Cheuk Ho 劉焯豪 Rep 2012-05-09 2014-11-14
351 Lau, Chun Po 劉俊坡 Rep 2007-06-18
352 Lau, Hiu Wai (SFC:ALA867) 劉曉慧 Rep 2010-04-01 2014-09-10
353 Lau, Hoi Ming 劉海明 Rep 2003-04-30 2006-03-10
354 Lau, Hon Man (SFC:AJO171) 劉漢文 Rep 2016-09-30 2018-09-28
355 Lau, Jimmy Yau Wai 劉有為 48 M Rep 2019-12-20
356 Lau, Joseph Tat Kit 劉達傑 M Rep 2018-09-10
357 Lau, Ka Yee (SFC:APD695) 劉嘉怡 Rep 2007-07-03 2011-09-30
358 Lau, Kenny Ka Ming 劉家明 M Rep 2004-12-13 2017-10-06
359 Lau, Kwan Ming 劉君明 Rep 2017-04-26 2021-01-12
360 Lau, Shuk Man 劉淑敏 F Rep 2020-10-22
361 Lau, Sin Ling 劉倩伶 Rep 2021-10-07
362 Lau, Sin Yu 劉善渝 Rep 2018-03-27
363 Lau, Siu Cheong (SFC:AUI274) 劉兆昌 Rep 2011-03-31 2012-03-30
364 Lau, Siu Fan (SFC:AEN091) 劉少芬 Rep
365 Lau, Siu Kau (SFC:AEA215) 劉兆球 Rep 2004-01-21
366 Lau, Sunliang 劉孙亮 Rep 2018-11-19
367 Lau, Tak Hung 劉德雄 Rep 2005-06-07
368 Lau, Tin Yau (SFC:BKL785) 劉天佑 Rep 2017-08-17 2019-01-23
369 Lau, Wai Ho (SFC:APD328) 劉偉豪 Rep 2007-09-17 2020-05-28
370 Lau, Yin Ting (SFC:BJO108) 劉燕婷 Rep 2017-05-11 2021-04-30
371 Law, Alice (SFC:BOG528) 羅仰慧 F Rep 2019-04-08 2019-04-12
372 Law, Edmond Ho Yip 羅浩業 M Rep 2012-01-03 2016-10-18
373 Law, Kwan Ming 羅均明 Rep 2004-12-24
374 Law, Man Leung (SFC:ADW998) 羅民亮 Rep 2004-12-13 2006-11-22
375 Law, Wai Kit 羅偉傑 Rep 2020-11-30
376 Law, Yi Ying 羅綺盈 Rep 2021-06-17 2021-07-28
377 Law, Yuen Ling 羅婉玲 Rep 2006-11-27 2007-03-01
378 Law, Yuen Yi 羅沅怡 Rep 2019-05-31
379 Lee, Adelina Nga Lam 李雅琳 Rep 2004-12-13 2007-12-18
380 Lee, Boon Heng 李文興 Rep 2014-07-31
381 Lee, Chun Fai (SFC:AAF018) 李鎮輝 RO 2003-05-26
Rep 2003-05-26 2004-02-05
Rep 2005-09-12
382 Lee, Chun Ho (SFC:ADZ904) 李鎮豪 Rep 2004-01-29
383 Lee, Chun Yip 李鎮業 Rep 2015-08-19 2018-08-10
384 Lee, Din-Hsu 李定旭 Rep 2009-05-07 2009-08-18
Rep 2014-06-25 2019-02-28
385 Lee, Hang Cheong 李恒昌 Rep 2007-08-22
386 Lee, Hang Kay 李恆基 Rep 2007-11-09
387 Lee, Helen Siu Lan 李少蘭 Rep 2011-05-31
388 Lee, Hin Fai Frederick 利顯暉 M Rep 2021-02-05
389 Lee, Hiok Chuan 李毓銓 87 M Rep 2021-08-31
390 Lee, Ho Cheung 李浩章 Rep 2005-05-06
391 Lee, Jackie Ge Kit 李子傑 Rep 2021-02-09 2021-02-26
392 Lee, Jackie Kai Yat 李介一 41 M Rep 2010-10-25 2011-03-31
393 Lee, Karen Ka Yan (SFC:AGO299) 李嘉茵 F Rep
394 Lee, Koon Wai 李冠偉 Rep 2007-03-29 2007-06-25
395 Lee, Kwok Wen Rep 2021-02-03
396 Lee, Kwong Shing 李廣聲 Rep
397 Lee, Long Chin 李隆進 Rep 2006-10-23 2006-12-29
RO 2006-12-29 2021-09-30
398 Lee, Mei Kwan 李美群 Rep 2018-09-07
399 Lee, Mei Shan 李美珊 Rep 2018-05-24 2018-05-25
RO 2018-05-25 2019-12-31
400 Lee, Ming Yan (SFC:AAB781) 李明仁 Rep 2004-12-13
401 Lee, Ming Yan (SFC:APS301) 李明欣 Rep 2007-10-02 2012-08-29
402 Lee, Peter Ka Lick 李嘉力 M Rep 2017-03-01
403 Lee, Peter Tat Keung 李達強 M Rep 2011-12-16
404 Lee, Pui Heung 李佩香 Rep
405 Lee, San Man 利新民 Rep 2006-04-28
406 Lee, So Chun Carrie 李素珍 Rep 2015-08-31 2015-11-09
407 Lee, Sophia Shuk Woon 李淑媛 F Rep 2006-03-21 2006-11-04
408 Lee, Tak Hing 李德興 Rep 2007-09-11 2015-05-26
409 Lee, Tak Kwong (SFC:AFZ696) 李德光 Rep 2004-12-24
410 Lee, Tsz Yan (SFC:BCK322) 李慈恩 Rep 2016-06-15 2017-04-07
411 Lee, Vivienne Fung Ching 李鳳貞 F Rep 2004-12-15 2005-05-06
412 Lee, Wai Man (SFC:ACR865) 李慧敏 Rep 2005-11-30
413 Lee, Walter (SFC:BAF842) M Rep 2012-10-03 2013-03-15
414 Lee, Wilhem 李威賢 M Rep 2019-12-23
415 Lee, Yin Bing 李燕冰 Rep 2006-10-20
416 Lee, Yin Tak 李賢德 Rep 2013-01-03 2013-10-11
417 Lee, Yu Lun 李裕倫 Rep 2007-09-05
418 Lee, Yuk Kei 李玉麒 Rep 2017-08-10 2020-06-03
419 Leitner, Evan George Walter M Rep 2010-04-15 2011-09-16
420 Leung, Agnes Tsz Man 梁祉雯 F Rep 2003-05-16
421 Leung, Amy Yuen Mai 梁婉媚 F Rep 2006-07-15
422 Leung, Chak Fai (SFC:AAZ724) 梁澤輝 Rep
423 Leung, Chi Wai (SFC:AAA608) 梁志偉 Rep 2007-11-01 2010-06-04
424 Leung, Chu Hei 梁主曦 Rep 2007-03-02 2007-08-10
425 Leung, Eric Siu Chi 梁兆智 M Rep 2005-08-31
426 Leung, Fan 梁帆 Rep 2004-02-10
427 Leung, Ho Juen 梁灝顓 Rep 2020-05-26 2020-05-28
428 Leung, Ho Kit 梁皓潔 Rep 2018-10-22
429 Leung, Hung Kwong (SFC:AGA421) 梁洪光 Rep 2005-06-28 2006-12-01
430 Leung, Ivy Man Yee 梁文意 Rep 2008-04-21 2012-07-13
431 Leung, Kathie Wai Kan 梁僡芹 F Rep 2007-04-18 2007-04-20
432 Leung, Kwok Kee (SFC:ACH434) 梁國基 Rep 2004-12-13 2008-04-02
Rep 2008-10-30 2010-12-21
433 Leung, Lucas Kwong Shing 梁廣成 M Rep 2018-08-28
434 Leung, Mei Lai 梁美麗 Rep 2017-08-28 2019-06-28
435 Leung, Pak Hin 梁栢軒 Rep 2018-10-12 2018-11-13
436 Leung, Pak Kan 梁伯勤 Rep 2021-08-31
437 Leung, Philip Ting Wai 梁鼎威 M Rep 2005-05-06
438 Leung, Pui Yan (SFC:AFY194) 梁佩欣 Rep 2017-05-17 2019-08-13
439 Leung, Sabrina Shuk Ching 梁淑貞 F Rep 2007-10-25
440 Leung, Simon Sze Man 梁思敏 M Rep
441 Leung, Su Lung 梁肇麟 Rep 2015-12-01 2017-01-06
442 Leung, Tat Choi 梁達財 Rep 2017-06-21
443 Leung, Toby Wing Hung 梁永雄 Rep 2018-10-10
444 Leung, Wai Yuen (SFC:AAF511) 梁偉源 Rep
445 Leung, Yee Mei (SFC:ALJ846) 梁綺薇 Rep 2021-08-04 2021-11-22
446 Li, Carrie Teresa Ka Yi 李嘉怡 F Rep 2017-05-31
447 Li, Cheuk Wing 李卓榮 Rep 2006-02-24
448 Li, Chi Keung (SFC:ACJ141) 李志強 Rep 2021-02-02
449 Li, Chia Lin 黎嘉琳 Rep 2011-03-10
450 Li, Chung Yin (SFC:BOS914) 李仲賢 Rep 2019-08-26 2019-12-05
451 Li, Eric Kar Chun 李家駿 M Rep 2014-12-15 2015-04-27
452 Li, Guan Ying 李冠瑩 Rep 2020-11-18 2021-05-31
453 Li, Hong (SFC:BIZ309) 李虹 Rep 2017-03-02 2017-06-23
454 Li, Ka Yiu 李家耀 Rep 2009-11-09 2010-05-28
455 Li, Karen Sze Man 李思敏 F Rep 2007-11-23
456 Li, Kit Lan (SFC:BAN027) 李潔蘭 Rep 2014-12-11 2015-04-02
457 Li, Lili (SFC:AUG973) 李歴立 Rep 2009-12-02 2015-06-19
458 Li, Nora Suet Man 李雪文 F Rep 2021-03-30 2021-07-16
459 Li, Ru (SFC:AVP093) 李濡 Rep 2015-08-10 2015-08-21
460 Li, Runxing 李潤興 Rep 2019-08-12 2020-04-17
461 Li, Sean Chok Sun 李濯新 59 M Rep 2004-04-20 2012-10-05
462 Li, Sze Lok 李施樂 Rep 2019-06-14
463 Li, Tony Ka Ho 李嘉豪 M Rep 2021-07-28 2021-08-06
464 Li, Wai Han 李惠嫻 Rep 2014-07-09 2017-07-07
465 Li, Wai Kit 李偉杰 Rep 2017-12-18 2019-04-24
466 Li, Wai Yin (SFC:ANR354) 李慧妍 Rep 2007-06-13 2010-03-05
467 Li, Xueying (SFC:BPK181) 李雪莹 Rep 2020-12-15
468 Li, Ye (SFC:ALK520) 勵曄 Rep 2006-06-23 2007-04-21
469 Li, Yinglei 李莹蕾 Rep 2016-11-16 2017-07-31
470 Li, Yong (SFC:APM138) 李勇 Rep 2007-09-03 2010-03-01
471 Li, Yun Chuen 李潤銓 Rep 2007-09-06 2012-05-18
472 Liang, Christopher 梁梓灝 M Rep 2018-07-23 2018-08-22
473 Liang, Michael Jiang 梁江 M Rep 2006-12-01
474 Lim, Seng Bee 林紳美 56 RO
475 Lin, Jia-Fei 林佳霏 Rep 2014-03-28 2015-07-31
476 Lin, Ping (SFC:AFO661) 林蘋 Rep 2018-10-22 2020-02-24
477 Lit, Chi Hong 列熾康 Rep 2017-07-31
478 Liu, Edmond Shui Wing 廖瑞榮 M Rep 2007-03-06 2008-03-31
479 Liu, Jacky Sze Ki 廖斯琪 Rep 2018-10-22
480 Liu, Ka Hin 廖家顯 41 M Rep 2005-08-18 2006-11-09
481 Liu, Kwai To 劉桂濤 Rep 2003-05-12
482 Liu, Mengdi (SFC:BCG180) 劉梦迪 Rep 2013-11-12 2015-07-03
483 Liu, Rui (SFC:ATJ183) 劉瑞 Rep 2009-12-24 2014-07-31
484 Liu, Sai Ho 廖世豪 Rep 2006-06-22
485 Liu, Sau Wah 廖秀華 Rep 2007-03-07
486 Liu, Tong (SFC:BCL153) 劉彤 Rep 2014-01-07 2015-07-03
487 Liu, Wai Hung 廖偉鴻 Rep 2009-07-03 2009-07-13
488 Liu, Wanwen 劉皖文 Rep 2015-01-06
489 Liu, Wenting (SFC:BHY292) 刘文婷 Rep 2016-09-09 2018-05-15
490 Liu, Wing Wai (SFC:AUR824) 廖永威 Rep 2010-08-06 2013-04-10
491 Liu, Xinyu (SFC:BFR945) 劉欣雨 Rep 2015-06-24 2016-10-21
492 Liu, Yi-Ling 劉懿玲 Rep 2015-03-17
493 Lo, Alice Tze Chu 盧子珠 F Rep 2017-05-26
494 Lo, Chi Ho (SFC:AOU484) 盧志豪 Rep 2007-09-10
495 Lo, Chi Hung (SFC:ATS893) 盧志雄 Rep 2010-10-19 2011-03-22
496 Lo, Chiu Wai (SFC:AFT576) 羅昭維 Rep 2004-12-13 2005-12-30
497 Lo, Edwin Tien Yin 羅天彥 M Rep 2003-11-03 2004-05-07
498 Lo, Jessie Lo Yee 勞露儀 Rep 2018-03-23
RO 2018-03-23
499 Lo, Kevin 羅啟宏 M Rep 2008-03-06 2008-10-14
500 Lo, Kora Kin Iok 勞建玉 Rep 2012-03-30
501 Lo, Kwai Wing 勞桂榮 Rep 2019-08-30
502 Lo, Kwok Sun (SFC:AAH338) 盧國新 Rep 2013-01-07
503 Lo, Lai Ming 盧麗明 Rep 2007-02-12 2012-03-14
504 Lo, Shun Tat 盧順達 Rep 2006-06-17
505 Lo, Thomas Y Yu 盧韋耀 M Rep 2004-08-25
506 Lo, Tim Hoi 盧添海 M Rep
507 Lo, Yi Pin 羅宜斌 Rep 2018-09-11
508 Lo, Yu Kei 勞汝棋 Rep 2003-11-20
509 Lok, Helen Hoi Yan 樂海恩 F Rep 2004-12-13 2005-07-13
510 Loo, Yin Wah 盧燕華 Rep 2004-12-13 2005-11-16
Rep 2006-05-02 2008-05-19
511 Lui, Yui Kuen 雷銳權 Rep 2015-01-30
512 Luk, Anita Wai Jong 陸懷莊 F Rep 2009-08-05
513 Luk, Wai Tat 陸偉達 Rep 2015-07-14 2018-11-22
514 Luk, Wilson 陸威信 M Rep 2003-06-07
515 Ma, David (SFC:AWP273) M Rep 2011-01-06 2013-12-20
516 Ma, Hiu Kwan 馬曉筠 Rep 2020-09-30 2021-08-01
517 Ma, Joanne Chung Yan 馬縱欣 F Rep 2020-12-17
518 Ma, Michelle Hiu Nga 麻曉雅 F Rep 2010-11-01 2011-05-06
519 Ma, Ming Chun 馬銘俊 Rep 2008-06-25 2009-11-13
520 Ma, Wang Chiu 馬宏超 Rep 2011-12-16
521 Mai, Daniel Kin Ping 米建平 M Rep 2004-04-02 2004-05-11
522 Mak, Alex Chi Chung 麥智聰 Rep 2007-08-27
523 Mak, Chi Lai 麥智禮 Rep 2005-01-26
524 Mak, Chi Wai (SFC:ASI136) 麥志偉 Rep 2020-03-09 2020-11-13
525 Mak, Chi Yan (1963) 麥志仁 58 M Rep 2011-04-21
526 Mak, Chung Ming (SFC:ATC932) 麥仲明 Rep 2016-09-30
527 Mak, Hau Lin 麥巧蓮 Rep 2004-03-16
528 Mak, King Wai 麥經緯 Rep
529 Mak, Kwok Fai (SFC:AAJ156) 麥國輝 Rep 2008-01-14
530 Mak, Kwong On 麥廣安 Rep 2009-10-02 2017-11-23
531 Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 M Rep 2005-08-16 2005-10-20
532 Mak, Oi Mei 麥愛美 Rep 2006-03-07 2019-01-04
533 Mak, Wai Kit (SFC:AWK248) 麥韋潔 Rep 2010-12-07 2011-11-11
534 Mak, Wai Kwong (SFC:AEG154) 麥惠光 Rep 2003-10-14
535 Mak, Yan Lui 麥昕蕾 Rep 2015-09-25
536 Man, Hiu Tung Crystal 文曉彤 F Rep 2021-04-29 2021-06-08
537 Man, Kin Pong 文建邦 Rep 2006-07-25 2012-05-31
538 Man, Lumen Leung Yan 萬亮人 Rep 2006-06-29
539 Man, Yee 文儀 Rep 2021-01-26
540 Mang, Shuk Ming 孟淑明 Rep 2008-12-29 2014-12-31
541 Mang, Sin 孟茜 Rep
542 Mason, Grant Erskine Tod Rep 2003-07-14 2003-07-17
RO 2003-07-17 2007-04-10
Rep 2007-04-10 2008-07-23
543 Mo, Weishu 莫唯書 Rep 2019-06-06 2020-02-29
544 Mok, Chi Hoi 莫志海 Rep 2003-05-27 2007-03-08
545 Mok, Chit Hang 莫哲恒 Rep 2014-11-21 2017-03-02
546 Mok, Eric (SFC:AHX010) 莫俊遠 M Rep 2014-07-21 2016-05-12
547 Mok, Gavin Dick Hung 莫湋苙 M Rep 2007-06-27 2007-08-20
548 Mok, Ka Yu 莫家裕 Rep 2018-10-26 2020-03-26
549 Mok, Kwan Yu 莫鈞如 Rep 2011-11-11
550 Mok, Tsz Ho 莫梓豪 Rep 2014-10-13 2014-10-16
551 Mok, Wai Fan 莫惠芬 Rep 2015-04-08 2015-08-26
552 Mongkolthanit, Kriengkrai Rep 2007-03-06
553 Mound, St John Michael M Rep 2011-09-27 2012-09-30
554 Mow, On Loy 繆安來 Rep 2006-12-27
555 Ng, Anthony Wai Tong 吳偉棠 M Rep 2009-07-02 2009-11-30
556 Ng, Chi Wai (SFC:AEI651) 伍枝偉 Rep 2005-08-08
557 Ng, Ching Chi (SFC:ABL031) 吳清志 Rep
558 Ng, Chun Yu (SFC:ALE826) 吳鎮宇 Rep 2004-08-27 2005-03-31
559 Ng, Chung Ho (SFC:AXM833) 吳仲豪 Rep 2011-07-06 2013-04-26
560 Ng, Elvic Sun Pui 吳新培 Rep 2007-11-01
RO 2007-11-01 2012-08-10
561 Ng, Hiu Chung 吳曉宗 Rep 2014-03-06
562 Ng, Hong Yeung 吳康陽 Rep 2020-04-07
563 Ng, Hung Kan 吳鴻根 Rep 2005-09-30 2006-03-09
564 Ng, Ka Wing (SFC:ABN570) 吳家永 Rep 2005-06-14
565 Ng, Kenneth Cheuk Hang 吳卓衡 M Rep 2016-04-18 2017-01-27
566 Ng, Nim Cho 伍念祖 Rep 2008-02-13 2010-12-17
567 Ng, Simon Yu Sum 吳宇琛 M Rep 2010-06-23 2012-02-17
568 Ng, Siu Hong (SFC:APW141) 伍紹康 40 M Rep 2007-10-25 2008-05-30
569 Ng, Siu Lin 吳小蓮 Rep 2014-07-22
570 Ng, So Yi 吳素宜 Rep 2013-08-09 2016-04-15
571 Ng, Suet Li 吳雪莉 Rep 2004-12-13 2005-04-01
572 Ng, Wai Chi (SFC:AFC370) 吳慧芝 Rep
573 Ng, Wai See 伍慧詩 Rep 2021-08-24
574 Ng, Wang On 吳宏安 Rep 2009-04-02
575 Ng, Wang Ping 吳宏坪 Rep
576 Ng, Wing Hoi 吳泳愷 Rep 2013-05-20 2018-10-31
577 Ni, Chien-Yi 倪堅議 Rep 2016-04-26 2017-10-31
578 Nie, Valerie Maria Sze Man 倪思敏 F Rep 2013-08-07 2014-03-05
579 Niu, Qianru 牛倩如 Rep 2017-03-13 2017-07-27
580 Oey, Gek Ih 黃玉燕 Rep 2006-11-22 2012-01-10
581 Pan, Mengyao 潘夢遙 Rep 2016-11-25
582 Pang, Andy Ka Fai 彭嘉輝 Rep 2010-02-24
583 Pang, Kwok Leung 彭國樑 Rep 2006-05-01
584 Pang, Philip Lap Yan 彭立人 M Rep 2012-10-29
585 Pang, Stephen Ka Kon 彭嘉幹 M Rep 2020-09-08 2021-02-16
586 Pang, Wing Kee 彭榮基 Rep
587 Po, Ka Kit 布家傑 Rep 2005-07-08 2014-09-07
588 Poh, Siew Yen 傅小燕 Rep 2021-08-05
589 Poon, Leonard Carlton Kam Tao 潘鑑韜 72 M Rep 2005-07-01
590 Poon, Vernon Hamilton Chee Wai 潘智偉 M Rep 2004-06-29
591 Pun, Kwai Chuen 潘桂川 Rep 2011-02-25 2012-02-29
592 Qian, Junhong 錢俊宏 Rep 2017-09-06 2018-07-13
593 Rong, Fan 荣凡 Rep 2007-12-18
594 Sankar, Andrea Chivanee F Rep 2011-03-18 2011-08-12
595 Shann, Shu-Jiun 單庶君 Rep 2017-08-10 2019-07-31
596 Shao, Yaxuan 邵雅璇 Rep 2014-02-24 2015-09-18
597 Shek, Cheuk Hang 石卓衡 Rep 2011-07-18 2012-05-29
598 Shen, Zhifeng 沈志峰 Rep 2018-10-12
599 Sheng, Nan (SFC:APL005) 盛楠 Rep 2007-08-20 2011-09-30
600 Shi, Shanni 施珊妮 Rep 2021-08-26
601 Shi, Yan (SFC:ANJ044) 石燕 Rep 2007-10-23 2017-05-19
602 Shih, Pei-Yu 施珮瑜 Rep 2014-02-24 2015-06-30
603 Shing, Gary Kung Yu 成公儒 M Rep 2018-07-12
604 Shiu, Ann Lai On 邵麗安 Rep 2006-01-13
605 Shiu, Yuk Ming 邵玉鳴 Rep 2017-04-19
606 Shum, Jerry 岑立 M Rep 2004-08-09 2005-06-01
607 Shum, Wan Hung 沈韵虹 Rep 2014-05-26 2021-02-26
608 Sim, Choon 沈俊 Rep 2014-01-10 2017-04-28
609 Simon, Saputra 沈健偉 Rep 2003-08-18 2011-09-23
Rep 2013-10-04
610 Singhakowin, Kenric 王中亮 M Rep 2017-03-16 2018-01-26
611 Siou, Eva Suk Yi 蕭淑儀 F Rep 2021-01-26
612 Siu, Chi Ming (SFC:AAC732) 蕭志明 Rep 2004-12-13
613 Siu, Joanna Sing Man 蕭承文 F Rep 2019-03-01
614 Siu, Kevin Kai Fung 蕭啟豐 M Rep 2011-10-20 2011-11-21
615 Siu, Kin Keung 蕭健強 Rep
616 Siu, Lai Ming 蕭麗明 Rep 2019-03-27 2019-03-27
617 Siu, Philip Lap Kuen 蕭立權 M Rep 2014-01-14
618 Siu, Wing Sin 蕭詠善 Rep 2020-11-23 2021-02-08
619 Siu, Yin Chi 蕭賢熾 RO 2003-05-26
Rep 2003-05-26
620 Skonthawat, Atthavut Rep 2008-07-11 2019-02-28
621 So, Che Shing 蘇志成 Rep 2014-01-28 2019-02-11
622 So, Ka Hin 蘇嘉軒 Rep 2007-09-10 2008-01-11
623 So, Kwan Ming 蘇均明 M Rep
624 So, Kwok Kan 蘇國勤 Rep 2012-02-13 2012-06-15
625 So, Louise Pui Lan 蘇佩蘭 F Rep 2006-05-08
626 So, Nancy Sau Kuen 蘇秀娟 F RO 2003-07-17
Rep 2003-07-17
627 So, Wai Tak (SFC:APB340) 蘇煒德 Rep 2009-09-17 2010-02-26
628 Soo, Jamie Wan Jung 蘇文駿 M Rep 2011-06-01 2013-11-17
629 Suen, Fu Hang 孫富衡 Rep 2017-09-22
630 Sui, Ming Fai 蕭明輝 Rep 2005-08-31
631 Sun, Gilbert Ken Bon 辛建邦 M Rep 2020-04-29
632 Sun, Yina 孫軼娜 Rep 2004-11-19 2005-03-11
633 Sung, Hon Wing Edward 宋漢榮 Rep 2019-01-18 2020-10-05
634 Sung, Regina Suk Chun 宋淑珍 F Rep 2015-10-19
635 Sy, Ho Yung 施灝湧 Rep 2004-12-13 2008-10-15
636 Sy, Pan Pan 施彬彬 Rep 2005-03-30
637 Szeto, Ka Yin 司徒家燕 Rep 2006-05-02 2006-07-04
638 Tai, Albert Wing Lam 戴永琳 M Rep 2005-10-12
639 Tai, Ka Yee (SFC:ANH346) 戴嘉儀 Rep 2007-05-30 2007-06-09
640 Tai, Renee Wing Chiu 戴穎昭 F Rep 2012-06-18 2015-07-17
641 Tam, Chung Kit (SFC:AKX633) 譚仲傑 Rep 2004-07-08 2005-09-09
Rep 2008-04-16 2011-06-30
642 Tam, Gammy Lai Kwan 譚麗群 Rep 2006-07-12 2006-11-09
643 Tam, Owen (SFC:AAF773) 譚浩榮 64 M Rep 2004-12-13 2006-06-03
Rep 2010-09-09
644 Tam, Sing Kwan 譚聖堃 Rep 2004-02-01
645 Tam, Tsz Chung (SFC:ATX450) 譚子聰 Rep 2012-04-02 2017-08-11
646 Tam, Wai Kit (SFC:BRM228) 譚偉傑 Rep 2021-08-09 2021-08-30
647 Tam, Yat Kan 譚逸勤 Rep 2012-07-10 2012-12-18
648 Tan, Choon Wah 陳俊華 Rep 2009-02-20 2009-07-31
649 Tan, Eileen E-Lin 陳俞伶 Rep 2003-06-19 2003-08-20
650 Tan, Shaun Rep 2018-06-29
651 Tan, Yue (SFC:BOR500) 譚越 Rep 2019-08-06 2021-04-30
652 Tang, Albert Chue 鄧智維 M Rep 2004-06-10 2012-11-22
653 Tang, Andrew Man Chun 鄧文俊 M Rep 2004-01-12
654 Tang, Chi Keung (SFC:AAD492) 鄧志強 Rep 2008-09-12
655 Tang, Ernest Yiu Man 鄧耀民 M Rep 2010-09-10 2010-10-15
656 Tang, Ho Leung 鄧浩良 Rep 2004-12-15 2014-07-04
657 Tang, Ho On 鄧可安 Rep 2007-08-27
658 Tang, Kai Wing (SFC:BAB779) 鄧啟榮 Rep 2014-12-08 2015-01-16
659 Tang, Kay Hwa 董家華 RO 2006-08-15
660 Tang, Kwok Cheong 鄧國昌 Rep 2018-10-26
661 Tang, Shu Yan 鄧樹仁 Rep 2003-06-27 2004-02-12
662 Tang, Tsz Ting 鄧紫婷 Rep 2016-08-23
663 Tang, Wai Hung (SFC:AOO560) 鄧偉洪 Rep 2018-09-07
664 Tang, Yingying 唐瑩瑩 Rep 2015-04-16 2015-12-18
665 Tang, Yuk Ying (SFC:BRK128) 鄧玉瑩 Rep 2021-07-06
666 Tao, Wing Cheong 杜永昌 Rep 2012-03-22 2012-10-16
667 Teng, Kooi See Rep 2003-06-12 2004-01-02
668 Tham, Mun Hon 譚文漢 Rep 2012-12-05 2017-09-20
RO 2017-09-20
669 Tin, Yip Wing 田業榮 Rep 2014-05-09 2014-11-28
670 Tin, Yuen Keung 田遠強 Rep 2003-06-19
671 Ting, Sammy Kong Man 丁光民 Rep 2018-09-12
672 Ting, Wan Yam 丁尹音 Rep 2019-12-27
673 Tjia, Christina Yee Mei 謝綺薇 F Rep 2004-12-13 2021-10-22
674 To, Hiu Yu 杜曉如 Rep 2005-10-28 2012-05-31
675 To, Ki Hong 陶基鴻 Rep 2003-10-31
676 To, Michael Lai Kit 杜禮傑 M Rep 2009-10-02 2013-01-31
677 To, Patricia Siu Ping 杜少冰 F Rep 2007-07-06
678 Tong, Edward Che Ming 唐子明 M Rep 2003-07-16
679 Tong, Hing Yuen 唐興元 Rep 2005-02-03
680 Tong, Mau Tung 唐茂桐 Rep 2013-11-11
681 Tsang, Jason Ka Chun 曾家俊 M Rep 2015-03-20 2016-11-30
682 Tsang, Shuk Ching 曾淑青 F Rep 2021-03-22
683 Tsang, Siu Ling (SFC:AGK992) 曾少玲 Rep 2005-01-14
684 Tsang, Suet Mui 曾雪梅 Rep 2003-11-14
685 Tsang, Teresa Wai Ting 曾瑋婷 F Rep 2010-11-29 2013-02-27
686 Tsang, Yin Ping (SFC:BIW501) 曾燕萍 Rep 2020-07-27
687 Tse, Benjamin Andrew Jonathan 謝紹豪 37 M Rep 2013-12-30
688 Tse, Jack Sing Wang 謝昇宏 M Rep 2008-03-12 2009-02-12
689 Tse, Ka Lai (SFC:BPX504) 謝家麗 Rep 2020-07-30
690 Tse, Ka Wai (SFC:BFX514) 謝嘉偉 Rep 2015-07-29 2015-12-24
691 Tse, Kwok On 謝國安 Rep 2006-04-18 2006-08-12
692 Tse, Perry 謝柏年 M Rep 2009-06-17 2009-09-30
693 Tse, Yin Chun (SFC:AEH260) 謝言俊 Rep 2005-01-26
694 Tsea, Po Kwan 謝寶君 Rep 2004-03-08 2004-07-14
695 Tseng, Wai Har 鄭慧霞 Rep 2007-07-03
696 Tseng, Yue Chih 曾育志 Rep 2015-02-13
697 Tsien, Michael Ming Cheong 錢明昌 M Rep 2011-03-04 2011-09-16
698 Tsoi, Chun Hei 蔡俊曦 Rep 2021-09-29
699 Tsoi, Kwan Kin 蔡君健 Rep 2019-09-04
700 Tsoi, Wai Hung (SFC:BRJ549) 蔡偉雄 Rep 2021-07-02
701 Tsui, Ling 徐玲 Rep 2018-10-22
702 Tsui, Shing Cheung 徐勝昌 Rep 2014-03-27
703 Tuen, Hiu Ching 段曉菁 Rep 2021-06-09
704 Wan, Chi Man (SFC:ATP150) 溫志民 Rep 2009-09-01 2011-08-17
705 Wan, Chiu Yin 尹超然 Rep 2003-06-26
706 Wan, Chun Yiu (SFC:AEE182) 溫振瑤 Rep 2018-07-06
707 Wan, George Kwok Fan 溫國勳 M Rep 2016-06-08
708 Wan, Lewis King Sun 尹景燊 M Rep 2021-01-11
709 Wan, Tze Bun Gilbert 溫子斌 Rep 2020-09-30
710 Wang, Aochao 王傲超 Rep 2005-01-24 2006-04-01
Rep 2007-05-22 2013-07-05
711 Wang, Chen-Hsiang 王真翔 Rep 2016-09-28
712 Wang, Jun (SFC:BMH239) 王鈞 Rep 2018-02-08
713 Wang, Junhua (SFC:APM092) 王俊華 Rep 2010-08-02 2010-08-20
714 Wang, Kuo Liang 王國樑 Rep 2021-01-15
715 Wang, Lai Chun 王禮俊 Rep 2005-08-29 2019-06-12
716 Wang, Lai Hon 王禮瀚 Rep 2003-10-21 2019-06-30
717 Wang, Min-Di 王愍廸 Rep 2008-09-10 2010-10-06
718 Wang, Qian (SFC:BGE911) 王茜 Rep 2015-09-23 2016-09-09
719 Wang, Zhen (SFC:BOC036) 王朕 Rep 2019-02-22 2021-08-13
720 Wee, Tony Keng Hiong 51 M Rep 2003-12-02
721 Wei, Nancy Moi En F Rep 2003-09-15
722 Wei, Qiang (SFC:AMH021) 衛強 Rep 2005-07-20 2006-09-16
723 Wong, Alan Hak Leun 黃克麟 M Rep 2005-06-29 2012-02-24
724 Wong, Allen Kin Sing 黃健星 M Rep 2010-11-15 2014-09-07
725 Wong, Anthony Kai Tai 王啟泰 M Rep 2007-07-30
726 Wong, Arthur Chi To 黃志滔 M Rep 2006-05-23 2008-09-15
727 Wong, Bosco Chi Hung 黃志雄 Rep 2009-08-31 2009-09-09
728 Wong, Carina Wai Yu 黃慧如 F Rep 2005-11-14 2018-07-31
729 Wong, Chak Nam 黃澤南 Rep 2005-06-16 2006-04-13
730 Wong, Chi Leung (SFC:ABP719) 王志良 Rep 2007-12-12 2008-04-25
731 Wong, Chin Lun 王展麟 Rep 2020-02-11
732 Wong, Chun (SFC:AFI073) 王真 Rep
733 Wong, Chun Sang (SFC:BNX602) 王俊生 Rep 2018-12-14
734 Wong, Connie Lai Loi 王禮萊 F Rep 2015-05-18 2017-01-06
735 Wong, Dickson Ka King 王嘉兢 M Rep 2010-12-22 2013-04-24
736 Wong, Elsa Pak Suet 黃白雪 48 F Rep 2020-09-30 2020-12-08
RO 2020-12-08
737 Wong, Emenry Pui Ling 黃佩玲 Rep 2004-02-16 2009-12-11
738 Wong, Eric Cheuk Kwan 黃焯鈞 M Rep 2005-04-06
739 Wong, Frazer Hing Hing 王慶馨 M Rep 2014-01-02
740 Wong, Gary Wai Hung 王偉雄 M Rep 2018-12-31
741 Wong, Hon Tin 黃瀚天 Rep 2020-06-05
742 Wong, Hong Man 王康曼 F Rep 2013-10-25 2014-04-17
743 Wong, Hong Pong 黃匡邦 Rep 2004-06-30 2005-02-03
744 Wong, Janny Chun Nae 王珍妮 F Rep 2007-11-21 2009-09-18
745 Wong, Joe Chun Sing 黃駿聲 Rep 2005-06-08 2007-07-04
746 Wong, Ka Chun (SFC:AUU925) 黃嘉俊 Rep 2011-12-12 2014-05-23
747 Wong, Ka Chun (SFC:AVJ211) 王加進 Rep 2010-06-28 2014-03-31
748 Wong, Ka Ho (SFC:ALR655) 黃家豪 Rep 2007-12-18 2008-04-11
749 Wong, Kar Wai (SFC:AMB358) 黃家偉 Rep 2006-12-04 2007-01-16
750 Wong, Kin Hang (SFC:BFS726) 黃建衡 Rep 2015-07-24 2015-08-12
751 Wong, Kin Yip (SFC:ATQ782) 黃建業 Rep 2011-10-20 2012-02-09
752 Wong, Kit Fai (SFC:AGL877) 王傑輝 Rep 2004-12-13
753 Wong, Lawrence Kai Yan 黃啟仁 M Rep 2004-03-08
754 Wong, Marshal Sze Yuen 黃思遠 Rep 2011-05-11 2014-08-01
755 Wong, Nei Nar 黃莉娜 Rep 2003-11-14
756 Wong, Nga Sze (SFC:ATC256) 黃雅詩 Rep 2020-07-14 2021-01-07
757 Wong, Po Chin 黃步前 Rep 2016-08-05 2017-01-27
758 Wong, Sai Wo 王世和 Rep 2004-12-13 2005-03-11
RO 2005-03-11 2006-06-12
Rep 2006-06-12 2006-07-26
759 Wong, Shu Sing 王樹昇 Rep 2015-04-21 2015-05-15
760 Wong, Shuk Yan 黃淑欣 F Rep 2020-09-25
761 Wong, Sin Wah (SFC:AEC897) 黃羨華 Rep 2018-09-19
762 Wong, Sylvia Ka Yee 黃嘉怡 F Rep 2014-08-18
763 Wong, Sze Man (SFC:AEF861) 黃詩敏 Rep 2003-10-22
764 Wong, Thomas Lan Yuen 王蘭源 M Rep 2004-12-13
765 Wong, Tsun Keung 黃俊強 Rep 2007-09-05
766 Wong, Wah Tak 黃華德 Rep 2012-01-06
767 Wong, Wai Ho (SFC:ASO860) 黃偉豪 Rep 2013-09-30 2015-03-31
768 Wong, Wai Sing (SFC:AWI330) 黃偉聲 Rep 2011-06-13 2011-06-29
769 Wong, Wai Tak 黃維德 Rep 2010-06-15 2010-12-08
770 Wong, Wan Vanness 王贇 Rep 2020-02-21
771 Wong, Wing Hang (SFC:BRI697) 王泳衡 Rep 2021-06-23
772 Wong, Wing Man (SFC:AAB282) 黃永文 Rep 2009-03-16 2014-08-29
773 Wong, Wing Pun 黃榮斌 Rep 2005-05-04 2005-08-29
Rep 2006-05-08 2012-03-01
774 Wong, Yan Wing 黃恩榮 Rep 2008-12-01
775 Wu, Hei Ting Fiona 胡希婷 F Rep 2021-03-15
776 Wu, Ho Yin 胡浩然 Rep 2009-04-01 2011-09-02
777 Wu, Jung-hsin 吳榮欣 Rep 2016-09-06
778 Wu, Ka Ling 胡嘉玲 Rep 2007-08-22
779 Wu, Lawrence Wai Kong 胡偉剛 M Rep 2003-04-24 2005-07-08
780 Wu, Mila 吳美霖 Rep 2011-05-24 2014-01-05
781 Wu, Xueying 吳雪影 Rep 2017-06-21 2019-01-16
782 Xia, Yibing 夏宜冰 Rep 2006-07-27 2008-02-05
783 Xing, Maosheng 邢茂生 Rep 2009-11-23 2020-03-25
784 Xu, da (SFC:BOU141) 徐達 Rep 2019-09-16 2020-10-16
Rep 2021-09-01 2021-11-05
785 Xu, Lingyan 徐凌艷 Rep 2008-07-17 2009-04-06
Rep 2009-05-13 2009-11-12
786 Xu, Xin (SFC:APA128) 徐馨 Rep 2007-05-30 2011-02-28
787 Xu, Ye (SFC:BGT752) 徐晔 Rep 2016-01-22 2017-03-08
788 Xu, Zhi Cheng 許智程 Rep 2015-02-23 2015-11-27
789 Yam, Wan Ki 任蘊騏 Rep 2014-07-28 2014-08-08
790 Yan, Angus Ka Shing 甄家誠 Rep 2008-06-23 2008-08-27
791 Yang, Chak Kwan 楊澤群 Rep
792 Yang, Haiyang (SFC:BDJ027) 楊海洋 Rep 2015-10-26 2016-06-30
793 Yang, Han (SFC:BIX762) 阳焓 Rep 2017-01-17 2020-07-31
794 Yang, Lei (SFC:BBL974) 楊磊 Rep 2013-07-17 2017-04-21
795 Yao, Joseph Teh Ming 姚德明 M Rep 2004-12-13
796 Yap, Chin Yee 叶君瑜 Rep 2014-08-04 2015-08-27
797 Yau, Ka Ho (SFC:AUI151) 邱嘉豪 Rep 2009-12-10 2016-07-08
798 Yau, Tak Chi 邱德智 Rep 2014-12-11 2015-04-01
799 Ye, Wenhui 葉文慧 Rep 2020-12-24
800 Ye, Zixin Susie 叶梓昕 Rep 2015-12-07 2018-06-07
801 Yeung, Andra Shuk Kwan 楊淑群 Rep
802 Yeung, Calson Kar Tsun 楊家駿 M Rep 2013-06-17 2016-06-17
803 Yeung, Chi Ho (SFC:ANT226) 楊智豪 Rep 2018-10-22
804 Yeung, Ching (SFC:AAA712) 楊青 Rep 2016-06-30
805 Yeung, Ho Shing 楊浩昇 Rep 2021-09-17
806 Yeung, Kam Ho 楊錦浩 58 M Rep 2021-09-30
807 Yeung, Man Chi (SFC:ALW900) 楊文志 Rep 2005-04-15 2008-01-16
808 Yeung, Man Kin (SFC:AGV238) 楊文健 Rep 2006-04-10 2006-04-26
809 Yeung, Martin Ting For 楊丁科 M Rep 2013-05-31
810 Yeung, Pan Pan 楊盼盼 Rep 2020-10-22 2021-03-12
811 Yeung, Patrick Chun Wai 楊駿瑋 M Rep 2007-07-12 2008-02-04
812 Yeung, Shuk Ha 楊淑霞 Rep 2014-02-04 2015-05-15
813 Yeung, Tsui Yan 楊翠茵 Rep 2013-05-27 2014-02-11
814 Yeung, Wing Hang 楊永恒 Rep 2020-11-04
815 Yeung, Wing Wa 楊永華 Rep 2005-07-11 2006-02-13
816 Yi, Qiao 易喬 Rep 2008-06-23 2009-02-05
Rep 2009-12-03 2011-02-18
817 Yick, Kenneth Wing Yuen 易永源 M Rep 2020-02-19
818 Yip, Chiu Yee 葉昭儀 Rep 2010-09-21 2015-02-23
819 Yip, Chun Lam 葉雋霖 Rep 2014-01-09 2014-11-12
820 Yip, David Chung Wai 葉頌偉 57 M Rep 2004-12-13 2005-04-01
821 Yip, Estella Kwok Pik 葉國碧 F Rep 2016-11-30
822 Yip, Karen Kit Man 葉潔雯 F Rep 2017-05-10
823 Yip, Ki 葉奇 Rep 2014-05-16 2016-10-31
824 Yip, Man Hon 葉文瀚 Rep 2016-09-27 2018-10-02
825 Yip, Shiu Lun 葉兆麟 Rep 2006-10-20 2015-04-29
826 Yip, Wing Sum (SFC:APD255) 葉永森 Rep 2007-07-03 2008-10-17
827 Yiu, Shing Wai 姚盛慧 Rep 2004-11-26 2010-06-10
828 Yu, Chung Hang (SFC:AXF399) 余仲衡 Rep 2016-12-05 2019-02-28
829 Yu, Honson Hon Kin 余漢堅 Rep 2005-10-31
830 Yu, Lijie 俞勵頡 Rep 2010-03-19 2014-01-05
831 Yu, Peter Sze Chit 余思哲 Rep 2004-01-19 2011-01-14
Rep 2012-09-10 2018-06-15
832 Yu, Sophie Man Yin 余敏妍 F Rep 2016-01-05 2018-02-15
833 Yu, Wai Tak (SFC:BLV461) 余慧德 Rep 2018-01-02
834 Yu, Wenjie (SFC:ARE942) 喻文洁 Rep 2008-06-17 2008-11-20
835 Yuan, Beilun 袁貝倫 Rep 2014-07-02 2015-04-15
836 Yuan, Feng (SFC:APW198) 袁鋒 Rep 2007-10-25 2012-03-30
837 Yuan, Lili 袁立力 Rep 2014-09-30 2015-06-12
838 Yue, Tony Ho Tung 余浩東 M Rep 2015-10-02 2017-11-24
RO 2017-11-24
839 Yuen, Ka Yan (SFC:BLR308) 袁嘉欣 Rep 2020-06-05 2020-08-31
840 Yuen, Manry Siu Tong 阮紹棠 RO
841 Yuen, Robin 袁肇鋒 Rep 2018-04-16 2021-04-14
842 Yuen, Wan Hei 袁蘊希 Rep 2017-05-25 2017-10-20
843 Yuen, Yuk Chor 袁旭初 Rep 2004-04-30 2013-05-31
844 Yum, Chung Man 任仲民 Rep 2018-03-13
845 Yung, Hoi Chung 容海松 Rep 2004-07-30
Rep 2004-11-23 2017-03-31
846 Zhang, Fan (SFC:AUT824) 張帆 Rep 2010-03-03 2014-02-24
847 Zhang, Feiyun 張斐贇 36 F Rep 2011-04-29 2011-05-13
848 Zhang, Haiyun (SFC:ALL359) 章海云 Rep 2004-11-19 2006-05-20
849 Zhang, Jin (SFC:ANG412) 張瑾 Rep 2006-03-29 2007-09-17
850 Zhang, Na (SFC:AVJ731) 張娜 Rep 2010-06-25 2011-01-26
851 Zhang, Qinrui 張欽銳 Rep 2011-07-18 2014-04-25
852 Zhang, Wei (SFC:AYM101) Rep 2011-11-16 2013-04-30
853 Zhang, Xi (SFC:AHI333) 張曦 52 M Rep 2008-11-05
854 Zhang, Xiaowan 張曉婉 Rep 2006-04-07 2006-06-17
855 Zhao, Nan (SFC:BQO317) 趙楠 Rep 2021-01-15 2021-09-30
856 Zhao, Xiaolan 趙曉嵐 Rep 2003-10-07
857 Zhao, Yongtao 趙永濤 Rep 2011-11-16 2015-02-28
858 Zhong, Shan (SFC:AJN966) 鍾山 Rep 2004-10-15 2005-08-26
859 Zhou, Jie (SFC:BBL856) 周捷 Rep 2013-07-17 2015-05-27
860 Zhou, Yinhe Rep 2014-02-06 2015-02-06
861 Zhu, Chaoping 朱超平 Rep 2014-11-18 2017-08-17
862 Zhu, Jia (SFC:AVX806) 朱佳 Rep 2015-01-09 2015-03-09
863 Zhu, Li (SFC:AOU724) 朱勵 Rep 2007-04-24 2008-02-27

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top